Page 1

3

WijkdePrinsenhof.nl

Jaargang 2 (2014), zomereditie

Een blad voor en door Wijkbewoners

met dit keer een bijdrage van:

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Stichting ‘Welzijn Oud en Jong’

• •

Woon- en Zorgcentr. Haagl. ‘Prinsenhof ’

verschijnt

Wijkagenten, Politie Haaglanden •

4

x per jaar

Leidschendam-Noord

Tandartspraktijk ‘Prinsenhof ’

Jongerenwerk Disck Leidschendam-Voorburg •

Basisschool ‘De Springplank’

Winkeliers Prins Frederiklaan • en

anderen

Wijk

Het Wijkplatform


In dit nummer

Wijkredactie Martine Los (hoofdred.) & Liesje Boer Redacteur Digi-taal Edward van der Holst Vertegenwoordiger Wijkplatfom René Metman Vertegenwoordiger Woej Babs van Buuren

3

Onderhoud website Marcel Ouwendijk & Michel Voorn

4

Wat kan mijn kind nu eigenlijk | Alicia Migo (ingezonden)

Algehele coördinatie & vormgeving Hans de Haas

5

Sponsor fietstocht Den Haag-Texel | Martine Los

Druk Stichting MEO-Alkmaar

Bjorn de Munck en Nordin van der Linden, deelnemers a.d. fietstocht Den Haag -Texel (foto: Hans de Haas)

7

8

Voorwoord van de hoofdredacteur | Martine Los

Column | Wijkagenten Nico Meeuwenoord & Michel Kroon Hobby uitgelicht | Liesje Boer

10

Het project ‘Verwentasjes’ | Liesje Boer

12

De memorecorder | Martine Los

14

Duiven in Park de Prinsenhof | Sandra den Heijer (ingezonden)

15

Korte berichtjes | Redactie

Kopij mag niet kwetsend zijn tegenover personen of groepen van personen. Ook mogen teksten niet opruiend zijn of een politieke boodschap bevatten.

16

Jongerenwerk Disck LV stelt zich voor | Sandra Huisman

18

Het hart van het blad | Kantoorboekhandel Boersen

In het geval dat kopij geen betrekking heeft op wijk ‘De Prinsenhof ’, moet het attenderen op zaken die voor wijkbewoners van belang kunnen zijn.

20 24

Basisschool ‘De Springplank’ | Maurice Olsthoorn

Het is mogelijk dat kopij niet in het eerstvolgende nummer wordt opgenomen. Inzenders worden daarvan per e-mail in kennis gesteld.

26

Bewonersinitiatieven: hoe staat het er nu mee? | Klaske Nijland

28

Het Consult (vakantie 3) | Sabina Driehuijs

Het gestelde in door derden geplaatste artikelen, ingezonden brieven, opmerkingen of anderszins, hoeft niet de mening van de redactie te vertolken.

30

Dagbehandeling WZH Prinsenhof biedt... | Nikki Vader

32

Digi-taal | Edward van der Holst

De redactie behoudt zich het recht voor teksten zonder opgave van redenen verkort weer te geven.

Foto’s worden, voorzien van het woord- merk ‘WijkdePrinsenhof.nl’, digitaal verstrekt. Richt uw verzoek aan redactie@wijkdeprinsenhof.nl

34

Column (vakantie 2) | Hans de Haas

Activiteitenladder ‘De Plint’


Voorwoord van de hoofdredacteur

foto: red.

Martine Los

De zomervakantie staat op het punt van beginnen. Normaal gesproken heb ik nooit echt stil gestaan bij schoolvakanties, maar dit jaar is het anders. Dit jaar wordt mijn dochter namelijk vier en na de zomervakantie zal zij gaan starten op de basisschool. Dit betekent automatisch dat ik me vanaf dat moment zeer bewust zal zijn wanneer de scholen vakantie hebben. Nu is op vakantie gaan niet voor iedereen mogelijk. Voor sommigen is het financieel niet haalbaar, anderen (ook volwassenen) hebben zo’n heimwee dat ze het liefst in hun vertrouwde omgeving blijven. Ieder beleeft vakantie op een andere manier. De één vindt een ultra all-inclusive hotel op een plek waar de zon schijnt de ultieme vakantie, terwijl een ander houdt van wandel- of fietsvakanties en graag kampeert. Dat wat vakantie vieren typeert is, denk ik het doorbrengen van vrije tijd op een manier waarbij je je prettig voelt. Dus hoe je ook vakantie viert, zorg ervoor dat het bij jou past en dat je er blij van wordt. Bij het naderen van de deadline voor deze editie hadden we (nog) geen nieuwe (wijk)wethouder, dus in deze WijkdePrinsenhof.nl vindt u geen column van hem. De nieuwe wijkagenten hebben voor deze uitgave hun eerste column geschreven. Met de vakantieperiode voor de deur krijgen zij het extra druk. Zij vragen in deze uitgave aandacht voor inbraakpreventie tijdens de vakantie. Wij geven ze een warm welkom in de wijk en wensen ze veel succes! U kunt dit keer weer genieten van onze vaste rubrieken. Ook schenken we aandacht aan twee jongens uit de wijk die op de tandemfiets van de Woej de sponsorfietstocht Den Haag-Texel ten bate van het Juliana Kinderziekenhuis hebben gereden en stelt het ‘Jongerenwerk Disck’ zich nader voor. Wij, van WijkdePrinsenhof.nl, wensen u wederom veel leesplezier. n

Martine Los | hoofdredacteur | martine@wijkdeprinsenhof.nl

- 3-


Ing e zo nd en

Wat kan mijn kind nu eigenlijk? Ontwikkelen op holistische wijze van baby tot peuter

tekst: Alicia Migo | foto: Martine Los

Jonge kinderen hebben een aangeboren drang om hun eigen grenzen te verleggen en nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Door middel van contact met andere kinderen, speelgoed en hun omgeving kunnen er mogelijkheden gecreëerd worden om deze grenzen te verbreden. Het creëren van nieuwe prikkels en het helpen ontdekken van aanwezige prikkels kunnen wij het kind stimuleren om verder te ontwikkelen. Bij het spelen op holistische wijze wordt er gedacht vanuit het hele kind. Het kind gebruikt zijn hele lijfje, als hij blij is lacht het kind, als hij iets ontdekt heeft, wil hij dit delen met zijn verzorgers of met andere kinderen. Door deze totale bewustwording en betrokkenheid van hun hoofd, handen en hart spreken wij van het holisme. Bij baby’s met een leeftijd van nul tot acht maanden ligt de motorische ontwikkeling dicht bij het kind. Het kind leert zijn lichaam te ontdekken en worden reflexen langzaam veranderd naar bewuste bewegingen met zijn hele lijfje en naar zijn omgeving. Door te rollen en te draaien en zijn hoofdje te bewegen naar de juiste richting leert het kind zijn omgeving te vergroten en voor hem ‘de wijde wereld in te gaan’. Ook de zintuigelijke ontwikkeling zoals het kijken, voelen, horen en proeven worden langzaam aan verder ontwikkeld. De taalontwikkeling verandert langzaam van woorden horen, herkennen en herhalen. Door de klanken te proberen en te herhalen worden de eerste woordjes gevormd zoals vaak ‘papa’ of ‘mama’. -4-

Na ongeveer acht maanden kunnen baby’s in een eenkennigheidsfase komen. De sociale ontwikkeling is dan erg belangrijk. Mensen buiten zijn vertrouwde kring vindt hij eng en vreemd. Kinderen trekken naar hun vertrouwde mensen toe en tijdens het spelen weten zij vaak niet goed hoe ze moeten samenspelen. Het beschermen van ‘hun’ speeltjes en het reageren als er vreemde kinderen bij hun speelgoed komen is voor hen van belang. Het stimuleren van samenspel en het op een juiste manier reageren op elkaar is iets wat het kind langzaam zal leren. In de dreumesperiode vanaf twaalf maanden wordt de cognitieve ontwikkeling doelgerichter en zijn fantasiespel en het samenspelen goed zichtbaar.


Een korte uitleg: Als een kindje te vroeg geboren wordt komt het terecht op de afdeling neonatologie. Lichamelijk contact tussen ouder en kind is erg belangrijk, voor de binding, maar ook ontspant een baby zich door dat lichaamscontact. Hiervoor zijn de buidelstoelen bedoeld; buidelen betekent ontspannen liggen met je kindje op je blote borst. Ouders en het nog kwetsbare kindje kunnen hierdoor even lekker van elkaar genieten.

De sociale ontwikkeling van het samen spelen, samen helpen en samen op ontdekking gaan zal steeds meer ontwikkeld worden. Het kind kan zich op de taalontwikkeling al beter uiten en begrijpbaar maken voor zijn omgeving. Op motorische ontwikkeling verlegt het kind zijn grenzen met het maken van zijn eerste stapjes tot en met het klimmen, klauteren en het rennen. Binnen de vertrouwde omgeving van uw eigen huis maar zeker ook in de wijk de Prinsenhof zelf zijn er tal van mogelijkheden om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Vooral in de eerste maanden is de motorische ontwikkeling belangrijk. Verplaats bijvoorbeeld eens de box van zijn plek en verander zo de omgeving voor uw baby. Zo zal hij zijn hoofdje meer gaan bewegen en het rollen en draaien zal meer gestimuleerd worden. En in de Prinsenhof? Neem uw kleintje mee naar de vele dieren! Vogels die vliegen en geluid maken en honden die langslopen zijn ook zeer interessant. Voor de zintuigelijke ontwikkeling kunt u verschillende materialen laten voelen. Verschillend speelgoed of simpelweg het verschil laten voelen tussen uw haarborstel en een zacht kussen. Het zit hem in de kleinere dingen die voor een kind veel kunnen betekenen. Als uw kind weer wat ouder is kunt u het samenspel stimuleren door naar de verschillende speeltuinen te gaan die de Prinsenhof te bieden heeft! Zeker voor de klim- en klauterkinderen zijn er voldoende mogelijkheden! Kijk door de ogen en ontwikkeling van uw kind en leer zo de uitdagingen te vinden binnen uw wijk! n

In 2013 zijn er al 7 buidelstoelen vervangen. Nu is de rest aan de beurt. Ook wordt er een deel van het bedrag besteed voor het aanschaffen van knuffeldoekjes en knuffelbeesten bij Ecomare (centrum voor de wadden en de Noordzee met o.a. een zeehondenopvang) voor de patiĂŤntjes, zodat alle kindjes bij het verlaten van het ziekenhuis een knuffel mee naar huis mogen nemen. Dit jaar is de tocht op 9 mei gereden. Ook een aantal wijkbewoners deed mee aan deze lange rit waaronder Bjorn de Munck (zoon van de initiatiefnemer) en Nordin van der Linden, Zij reden de tocht op de tandemfiets van Wijk- en Dienstencentrum De Plint. Ook hier is weer een kleine uitleg op zijn plaats: De Plint beschikt over een duofiets en een tandem die iedereen tegen een kleine bedrag kan huren. Hiervan wordt de verzekering en het onderhoud betaald.

Sponsor fietstocht Den Haag Texel (155 km) Sinds een paar jaar wordt er een sponsorfietstocht Den Haag-Texel gehouden om geld in te zamelen voor de patiĂŤntjes van het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ). Dit jaar waren er 90 deelnemers. Van het ingezamelde geld worden o.a. de buidelstoelen op de afdeling neonatologie vervangen.

foto: red.

tekst: Martine Los | foto’s: diversen

-5-


foto: red.

Het idee achter de duofiets en de tandem is afkomstig van Jeroen Frieling, Cock van Leeuwen en Ferosa Baptiste (Inwoners uit onze wijk). Mensen die moeite hebben om zelfstandig te fietsen krijgen de mogelijkheid om onder begeleiding van een vrijwilliger (hoofdbestuurder) fietstochten te maken. “Vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten zijn van harte welkom”, aldus een enthousiaste Jeroen.

Stichting Den Haag – Texel is ontstaan nadat het dochtertje van een vriend van Bjorn’s vader in het ziekenhuis lag. Hij zag hoe zwaar het is als je kind in het ziekenhuis belandt en wilde graag een bijdrage leveren. Den Haag – Texel is en blijft kleinschalig. Een deelnemersveld van 90 fietsers is echt de limiet. Wilt u de deelnemers alsnog ondersteunen door ze te sponsoren? Dan kunt u een bedrag doneren op rekeningnummer NL66RABO0167760173, t.n.v. Stichting Den Haag Texel (ANBI-instelling), onder v ermelding van het startnummer. (Voor Bjorn is dat Texel 17, voor Nordin Texel). Als u de actie wilt steunen maar niet een specifieke deelnemer, vermeld dan ‘DHTX’. Contact opnemen met de initiatiefnemers van de stichting Den Haag – Texel is mogelijk. Tijdens kantooruren zijn ze bereikbaar op (070) 3570859. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u ze bereiken op 06 1480 6635. Als u meer wilt weten over stichting Den Haag – Texel, zie www.denhaagtexel.nl. n -6-

Bjorn (voor) en Nordin aan de start bij het Juliana kinderziekenhuis advertentie

Nieuw-Nieuw- Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw

Inloopspreekuur ‘Vrijwilligerswerk’ in De Plint Elke maandagmiddag van 13:00 uur tot 15:00 uur kunt u zonder afspraak terecht in Wijk- en Dienstencentrum De Plint, Prins Frederiklaan 7. In onze vrijwilligersvacaturebank hebben we 202 vacatures. Bent u benieuwd of er wat voor u bij zit? Kom dan langs!

foto: Stg DH-Txl

Bjorn reed de tocht voor de tweede maal. Nordin heeft voor de eerste keer meegedaan. Toen ik hen vroeg hoeveel ze getraind hadden alvorens de tocht te maken zeiden ze lachend: “We zijn één keer met de tandemfiets naar Hoek van Holland gefietst en we hebben wat korte ritjes gedaan, dat was het zo’n beetje.”


Column Column wijkagent

Vakantie (1)

van onze wijkagenten

Vandaag leest u onze eerste column in WijkdePrinsenhof.nl. 1 Februari 2014 hebben wij het stokje overgenomen van wijkagent Nieuwenhuijs. In zijn laatste column heeft hij ons al geĂŻntroduceerd. Wij willen hier nog aan toevoegen dat wij inmiddels met veel enthousiasme aan de slag zijn gegaan om de mooie wijk leefbaar en veilig te houden door o.a. aandacht te vragen voor wat preventietips ten behoeve van de komende vakantieperiode.

Nico Meeuwenoord & Michel Kroon U kunt ons volgen via twitter, @WagPrinsenhof.

De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners voor langere tijd weg zijn; uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan. Het advies is dus: geef uw huis een bewoonde indruk. Maak ook geen melding op Twitter, Hyves, Facebook, MySpace of op uw weblog dat u op vakantie gaat en hoe lang u wegblijft. Preventietips n Vraag uw buren om uw woning in de gaten te houden. n Vraag aan de buren of zij hun auto af en toe op uw oprit parkeren. n Vraag een familielid om enkele dagen in uw huis te verblijven. Breng uw kat of hond niet naar een pension, maar regel oppas aan huis. n Heeft u planten in de vensterbank staan, laat deze dan ook tijdens uw vakantie daar staan en vraag of iemand ze water geeft. n Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting. n Laat uw post ophalen en uit het zicht leggen. n Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter. n Zet uw fiets/brommer altijd op slot, ook als deze binnen staat. n Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg ervoor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen. Geef ze trein en/ of vluchtgegevens. Geef het merk, type en kenteken van uw auto op. n Maak geen melding op Twitter, Hyves, Facebook, MySpace of op uw weblog dat u op vakantie gaat. Wees ook voorzichtig met uw afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw e-mails. Wees ervan bewust dat criminelen berichten meelezen, pas berichten hierop aan. Scherm persoonlijke berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders. n Gebruik op social media zoals Twitter, Hyves en dergelijke niet uw volledige naam, maar bijvoorbeeld een afkorting. Controleer uw profielen en bekijk ook op zoekmachines welke persoonlijke informatie, zoals naam, adres en telefoonnummer van uzelf is terug te vinden. Verwijder uw persoonlijke informatie. n Als de caravan wordt ingeladen, doe dat dan op een parkeerplaats dichtbij huis, niet op de oprit. Inbrekers fietsen vaak door de wijk om potentiĂŤle nieuwe projecten uit te zoeken. Een caravan ergens anders inpakken, brengt de dief allicht in de war. n Tot slot willen wij u erop wijzen dat er de mogelijkheid bestaat dat u aan het bureau een afwezigheids bericht invult. Zo weten wij dat u op vakantie bent en kan hier rekening mee gehouden worden tijdens onze surveillance. Rest ons nog om u alvast een fijne vakantie te wensen in of buiten de Prinsenhof. n

-7-


t h c i l e g it u y b Hob

Axel Olffers is een verwoed verzamelaar. Ooit haalde hij winkelwagentjes op rondom de Hoefkade en werd verzamelaar van winkelwagenmuntjes. Ook heeft hij een verzameling 78- toerenplaten.

Tekst en foto’s: Liesje Boer

Een aantal jaar geleden hield het winkeltje bij Schakenbosch ermee op en maakte Axel een deal voor een aantal peper- en zoutvaatjes. En zo begon weer een nieuwe verzameling. Hij is altijd op jacht naar peper- en zoutvaatjes voor weinig. Want denk nu maar niet dat je rijk wordt als Axel deze wil opkopen hoor. Meer dan € 0,30 tot € 0,50 per stel geeft hij er niet aan uit. De verzameling bevat ongeveer 300 peper- en zoutstelletjes.

Axel Olffers is een verwoed verzamelaar. Ooit haalde hij winkelwagentjes op rondom de Hoefkade en werd verzamelaar van winkelwagenmuntjes. Ook heeft hij een verzameling 78-toerenplaten.

De definitie van een peper- en zoutstelletje is dat het een set van twee meestal gelijksoortige houders is gevuld met peper en zout. Deze houders kunnen bij een maaltijd op tafel worden geplaatst en dienen om de inhoud desgewenst aan het voedsel toe te voegen. De houders worden gemaakt van uiteenlopende materialen, zoals glas, hout, keramiek, metaal of kunststof. De strooiers staan vaak samen op een onderzetter/standaard. Tegenwoordig heb je ook peper- en zoutmolens. Specerijen zijn in veel culturen een gift bij een blijde gebeurtenis. In Oost-Europa geven mensen bij huwelijken en geboorten elkaar nootmuskaten, omdat deze noten geluk zouden brengen.

-8-


Peper en zout geven is waarschijnlijk van oorsprong een joodse traditie die is overgebracht naar het christendom. Het peper- en zoutstelletje symboliseert bruid en bruidegom. Ze zijn verschillend maar passen toch bij elkaar. In de VS geven juist de bruidsparen aan de gasten peper- en zoutstelletjes als dank. Als twee deeltjes op elkaar botsen of elkaar kussen en daarna elk weer hun eigen kant opschieten, dan gebeurt er iets heel vreemds. Je zou verwachten dat beide deeltjes na hun botsing gewoon hun eigen leven leiden. Nee dus. Hoewel deze deeltjes ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn, heeft Alain Aspect bewezen dat zij zich gedragen alsof ze nog steeds op magische wijze met elkaar verbonden zijn. Alain deed dat door een van de twee deeltjes een ‘draai’ te geven en te constateren dat het andere deeltje meteen de andere kant op begon te tollen. En meteen is ook meteen zonder ook maar een miljoenste seconde vertraging. Hun verbondenheid is dus totaal. Bovenstaand experiment heet Passion at a distance. De beste verklaring voor de liefde die de natuurkunde te bieden heeft. Sla een peper- en een zoutvaatje tegen elkaar. Bruid en bruidegom in verbondenheid.

advertentie

Helin’s Hairstyling Dames & Heren

In de maanden juni en juli 10% korting op permanent en kleuring (alleen op donderdag).

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag : 09:00 uur tot 17:00 uur Zaterdag 09:00 uur tot 16:00 uur Burg. Velthuijsenlaan 213a, 2262 VJ Leidschendam Tel: (070) 327 26 03

n

Ongehoord!

Ongehoord! is het resultaat van het theaterproject ‘Verhaal halen’ dat door Trias, centrum voor de kunsten en stichting Welzijn Oud en Jong tot stand is gekomen. Theatermaakster Carla Verwer is aan de slag te gaan met bewoners uit De Prinsenhof. De wijkbewoners komen eens op een andere manier met elkaar in contact, namelijk door middel van theater. In de afgelopen maanden hebben de spelers elkaar hun verhaal verteld tijdens de wekelijkse repetities. Die verhalen zijn nu verwerkt tot een voorstelling. “Heel knap hoe alles wat wij gezegd hebben zo goed verwoord is”, merkt Irene Mos, een van de spelers, op.

-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-

Dat de deelnemers elkaar nemen om wie ze zijn, is ook precies wat het theaterstuk wil blootleggen. Uit de verhalen komt vaak naar voren dat, wat je ook mankeert of tot welke ‘groep’ je ook behoort, mensen snel een mening over je hebben en je geregeld in een hokje wordt gestopt. Dat is wat alle spelers gemeen hebben, ieder op hun eigen manier. Door dit theaterstuk laten zij zichzelf zien. De verhalen zijn niet verzonnen, maar komen van de spelers zelf. En dat is precies waarom de voorstelling je zo aangrijpt. Ja, ik heb misschien een handicap of ik kom oorspronkelijk uit een ver land met andere gewoontes, maar uiteindelijk willen we allemaal op waarde geschat worden. Niet meer. En ook niet minder.

Ongehoord! wordt op 14, 15 , 19 en 20 juni opgevoerd in Het Veur Theater in Leidschendam-Voorburg. Tickets kosten €5,- en zijn inclusief drankje en hapje. Kaarten zijn te koop via Het Veur Theater (vanaf 13 mei). Bent u slecht ter been of zit u in een rolstoel? Geef dat even aan. Er zijn namelijk een beperkt aantal plekken voor rolstoelen. Voor mensen die slecht ter been zijn houden we onder in de zaal plaatsen vrij. n -9-


In het MCH Westeinde en MCH Antoniushove is vorig jaar een fantastisch project gestart op de afdeling oncologie door Brigitte Bosman, namelijk: het project ‘Verwentasjes’. (op Facebook bribosverwentasjes). Aan de website wordt gewerkt.

Het project ‘Verwentasjes’ tekst: Liesje Boer | foto’s: Brigitte Bosman

Wie is Brigitte Bosman? Brigitte is dochter van twee nog in leven zijnde ouders en bovenal moeder van twee dochters. Haar huidige partner heeft zij leren kennen in het ziekenhuis. Zij ontspant door op de school van haar jongste dochter mee te werken aan de kleding en decor van het theaterproject. Het weekend is voor het gezin. Heerlijk film kijken. Maar het liefst rijden op de motor; dat geeft het gevoel van vrijheid. Vakantie vindt zij ook heerlijk. Brigitte zwemt graag maar dat gaat minder. Het is niet makkelijk alles even los te laten. Een eigen motor kopen gaat niet, een eigen huis kopen ook niet. Zelfs €5,- rood staan mag niet. Je voelt je gediscrimineerd omdat je een risico bent voor financierders. “Je krijgt kanker maar je krijgt er gelijk een heleboel ‘kankerzooi’ bij”, is haar uitspraak. Bij Brigitte werd ruim 10 jaar geleden longkanker (kleincellig) ontdekt na een hartinfarct. De prognose was slecht. Voor haar stond de wereld stil terwijl iedereen om haar heen doorleefde. Zij ging op zoek naar informatie over haar ziekte om te weten wat haar mogelijkheden nog waren. Op internet is veel te vinden maar klopt dit allemaal wel vroeg zij zich af. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Folders meenemen in de wachtkamer voelde voor haar ongemakkelijk. Het waren zware en moeilijke jaren en dat zij nog onder ons is, is een wonder. Zij heeft nog een ingekapselde tumor in de lever. Mede door haar eigen ervaringen is zij zich gaan inzetten als vrijwilligster voor diverse organisaties. Zij weet wat ze gemist heeft in de informatievoorziening. Ze werd onder andere moderator voor de website Kanker.nl. Op deze website komen patiëntenorganisaties, lotgenoten en andere betrokkenen samen. Er is op deze website ook een apart forum voor familie en naasten. Tevens is zij bestuurslid van Longkanker Nederland. Ondertussen is Brigitte ook al diverse malen bij programma’s op de televisie te zien geweest. -8-

- 10 -


Missie en Verwentasjes

Doordat zij actief was op de afdeling oncologie in verband met het lotgenotencontact gaf Brigitte ook informatie en folders aan mensen. Ze wilde de mensen tijdens de zware behandelingen ook een klein verwenmoment geven. Zij merkt dat de aandacht even wordt afgeleid van de nare en harde werkelijkheid. De informatie van onder andere Kanker.nl, Longkanker Nederland, Stichting blijf vrouw, Viva la Donna en www.medischegegevens.nl kwamen in een tasje terecht samen met een aardigheidje. In eerste instantie geschonken door particulieren. In krap een jaar tijd is dit initiatief uitgegroeid tot een project waaraan ook bedrijven meedoen door het doneren van artikelen, monsters, boekjes etc. Zelfs de tasjes worden nu gedoneerd. Zo’n verwentasje op de chemokamer geeft ook een opening tot gesprek tussen patiënten. Brigitte probeert naast het luisterend oor ook altijd contacten te leggen en lijntjes te vinden voor mensen zodat er alles aan gedaan is om iemand verder te helpen of het leven te verlichten. In het ziekenhuis MCH Westeinde gaat Brigitte eenmaal per week rond met haar nagellakjes om wat vrolijkheid te brengen en wederom een luisterend oor te bieden. Ondertussen zijn er ook artsen en patiënten van andere ziekenhuizen die graag dit project hun kant op zien komen. Door ‘mond tot mond’ reclame krijgen de verwentasjes meer bekendheid. Wanneer er geld beschikbaar is/komt is de wens van Brigitte dat de Verwentasjes ondergebracht kunnen worden in een stichting, zodat er subsidie aangevraagd kan worden; maar ook het samenwerkingsverband met ziekenhuizen gaat dan gemakkelijker. Wanneer oncologie in de toekomst gecentraliseerd wordt in MCH Antoniushove zou het geweldig zijn als er in de centrale hal een punt is waar mensen een Verwentasje met informatie kunnen ophalen en af kunnen spreken voor een lotgenoten contact. Hoe gaat Brigitte met alle emoties om? Zij geeft aan het soms ook nodig te hebben om stoom af te blazen. De contacten zijn intensief en dan ineens is er stilte. Mensen verdwijnen uit je leven. Dan krijgt ze een berichtje: “Brigitte dit is ons

laatste contact.” Soms blijft er nog lang contact met familie van de overledenen. In het begin ging zij veel naar begrafenissen maar dat kan Brigitte emotioneel niet meer opbrengen. Bij veel slechtnieuwsberichten vraag zijzelf ook hulp aan haar eigen arts. Eenmaal per drie maanden volgt zij zelf een cursus van de Nederlandse Federatie voor kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in verband met lotgenotencontact. In de MCH ziekenhuizen heeft zij inmiddels een aantal vrijwilligers om zich heen. Ook heeft zij in MCH Westeinde een ruimte ter beschikking gekregen om haar spullen op te bergen, de tasjes in te pakken en patiënten te ontvangen. Voor wie heb jij bewondering? Ik heb bewondering voor de mensen die de strijd niet opgeven als niets meer vanzelf gaat. Kwaliteit van leven is zo belangrijk. Welke boodschap wil jij uitdragen? Ik wens dat er meer geld beschikbaar komt voor longkanker. Dat het project Verwentasjes zo groot wordt dat iedereen (landelijk) er gebruik van kan maken. n Wil u meehelpen? Ga dan naar www.dreamordonate.nl en als u behoefte heeft aan telefonisch contact met Brigitte Bosman, vraag bij de redactie naar haar telefoonnummer. Heeft u spullen die geschikt zijn voor de verwentasjes? Dan is Liesje Boer het verzamelpunt voor Leidschendam (lies@wijkdeprinsenhof.nl, telefoonnummer bekend bij redactie). Ook wil Brigitte mensen attent maken op www.mamarosa.nl. Mamarosa bevordert kennis en communicatie over borstkanker onder vrouwen die nauwelijks Nederlands spreken of hun moedertaal niet kunnen lezen.

- 11 -


Esther Soselisa is 48 jaar geleden geboren in Den Haag. De vader van Esther kwam uit Indonesië en haar moeder is half Joods. Eigenlijk leeft Esther hierdoor in drie verschillende culturen tegelijkertijd. Dit is verrijkend en kan erg mooi zijn, maar het is ook erg lastig en hierdoor wordt ze vaak niet begrepen. Een overeenkomst tussen de twee werelden van haar vader en haar moeder is de stilzwijgendheid over de trauma’s die ze zelf hebben meegemaakt. Esther heeft hierdoor op latere leeftijd inzicht gekregen op welke punten er trauma’s kunnen ontstaan, hoe je hier anders mee om kunt gaan en dit ook over kunt brengen op volgende generaties.

De memorecorder rubriek van Martine Los | foto: E. Soselisa

De manier waarop je opgroeit kan je je ouders eigenlijk niet eens kwalijk nemen, omdat het vaak een gevolg is van iets wat zij hebben meegemaakt. Esther is een vrouw die zich bezig houdt met het spirituele. Als kind al hoorde, zag en voelde ze ‘dingen’ die anderen niet zagen. Vanaf haar 30e is ze zich hierin gaan verdiepen en uiteindelijk besloot ze in 2011 van haar hobby haar beroep te maken.

- 12 -


Esther heeft een passie voor nummerologie en door zich verder te ontwikkelen heeft ze een brede kennis opgedaan van diverse onderwerpen. Ze geeft workshops en verzorgt meditaties. Verder ondersteunt Esther op het gebied van trauma-verwerking met behulp van hypnose en vingerlabyrint. Bij alles wat Esther doet staat het mediumschap centraal. Hierdoor hoeft er niet altijd veel gesproken te worden en kan ze snel tot de kern van de problematiek komen.

dagen dat ze niet op de telefoonlijn zit geeft ze traumatherapie. Ze geeft meditatie en de weekenden zijn veelal gevuld met beurzen en workshops. Hierdoor heeft Esther geen tijd voor vakanties. Een vakantie staat voor Esther voor buiten zijn. Het ‘echte’ vakantiegevoel zegt Esther niet heel veel, omdat ze al meer dan 20 jaar alleenstaande moeder is. Toen haar zoons jong waren gingen ze wel eens naar de camping. Dat was wel vakantie, doordat ze buiten was en zich vrij voelde.

Nelson Mandela heeft zichzelf overwonnen en universele dingen neergezet, die onvoorstelbaar leken. Zelf is Esther ervaringsdeskundige op het gebied van 1e, 2e en 3e generatieproblematiek, veteranen en anjerkinderen. Ook heeft ze ervaring met nieuwetijds-, indigo- en kristalkinderen. Hierover zegt Esther: “Mijn moeder was getrouwd met mijn vader die uit Indonesië (politionele acties) kwam. En vervolgens trouwde (inmiddels gescheiden) ik met een (Libanon)veteraan. Hieruit is mijn passie ontstaan om de kinderen, partners en familieleden van veteranen te helpen.” Esther heeft een grote bewondering voor Nelson Mandela. Hij heeft zichzelf overwonnen en universele dingen neergezet die onvoorstelbaar leken. Haar werk is erg divers, drie dagen in de week zit ze ’s ochtends en ’s avonds op de telefoonlijn en op

advertentie

Brahmslaan 10 2264 VH Leidschendam m o l Tel: 06 1662 4707 p i ged E-mail: renate_uddin@hotmail.com

ig?

ur

od en

P

c edi

p e Ueerd

t

a en

R

iicnure d d ed

Behandeling zowel overdag als in de avonduren mogelijk (alleen op afspraak) Eén behandeling à €20,(kennismakingsbeh. vrijblijvend à €15,-) Voldoende parkeergelegenheid Eenvoudig met het openbaar vervoer te bereiken

Over de wijk

Esther woont inmiddels een jaar of 15 in deze wijk. Ze vindt deze wijk enigszins onpersoonlijk en de meeste mensen die hier wonen zijn niet erg betrokken. Alleen de mensen die lang in deze wijk wonen zeggen elkaar gedag en Esther heeft dan ook slechts met een enkeling écht contact. Een vraag die speelt bij meerdere wijkbewoners is een vraag die ik ook aan Esther heb voorgelegd: “Hoe laat jij je betrokkenheid voor de wijk zien?” Hierop zegt Esther: “De betrokkenheid voor de wijk is lastig, de mensen die naar mij toe komen zijn over het algemeen mensen van buiten de wijk.” Tijdens burendag heeft Esther haar talenten aangeboden door middel van een workshop `Encausting´ en ‘meditatie´. Hier is niemand op af gekomen. Ze heeft ook nog een poging gedaan om mensen van straat te plukken, maar ook dat werkte helaas niet. Esther denkt dat ze met haar talenten veel voor de wijk kan betekenen en ze betreurt het dan ook dat ze de wijkbewoners niet kan activeren. Esther is van mening dat er meer activiteiten zouden moeten zijn voor de jongeren in de wijk. Op het moment dat je de jongeren bereikt, heb je automatisch contact met de ouders, grootouders, broertjes en zusjes van deze jongeren. “Het is een gemiste kans om niets voor de jongeren te doen”, aldus Esther. n

(tram 2 en 6)

- 13 -


Ing e zo nd en

Duiven en meeuwen in Park de Prinsenhof

tekst en foto: Sandra den Heijer (Pr. J.W. Frisolaan)

Ik ben helemaal gek van vogels! Speciaal roofvogels. Op duiven en meeuwen ben ik minder gek, maar deze komen in groten getale voor in Park de Prinsenhof. Deze duiven vormen echt een plaag en zijn zeer gevaarlijk voor de mens! Ik zou graag aan de mensen in de wijk willen vragen om even stil te staan bij het voeren van stads-/postduiven, want dit gebeurt heel vaak. Jaarlijks verdwalen er in Nederland honderdduizenden postduiven tijdens wedstrijdvluchten. Deze geringde duiven vestigen zich in steden, dorpen en parken en zorgen aldaar voor ongeringde nakomelingen. Duiven vliegen graag in grote groepen en bouwen ook hun nesten vaak dicht bij elkaar. Ze hebben de voorkeur voor grote panden zoals musea, kerken, gemeentehuizen, maar ook flats. Duiven zien er gezellig uit maar kunnen erg vervelend en zelfs gevaarlijk zijn! De uitwerpselen van duiven bevatten salpeterzuur dat op de lange termijn voor flinke schade kan zorgen aan gebouwen en auto’s. Daarnaast geven de uitwerpselen van deze duiven veel stankoverlast door de ammoniakachtige geur. Duiven zijn vaak niet alleen, maar brengen allemaal andere beestjes mee zoals luizen, motten, vliegen, vlooien en teken. Ze kunnen ook ziektes verspreiden, als salmonella en ornithose, ook wel de vogelziekte genoemd. Ook kunnen ze vogelmalaria en de papegaaienziekte verspreiden. Beide zijn zeer besmettelijk Ên gevaarlijk voor mensen. Heeft u bijvoorbeeld op uw balkon een duivennest en wilt u dit duivennest of de vogelpoep zelf verwijderen? Draagt u dan alstublieft een mondkapje en - 14 -

handschoenen om besmetting te voorkomen! Zorg ervoor dat u duiven nooit aanraakt of te dichtbij laat komen en houd ook uw kinderen en huisdieren zoveel mogelijk bij ze uit de buurt! Laat uw kinderen de duiven ook niet voeren, hoe lief ze er misschien ook uit mogen zien. Want door de post-/stadsduiven te voeren houdt u de duivenpopulatie in stand en zullen de duiven brutaler worden. Zo kunnen ze uiteindelijk mensen lastig gaan vallen. De duiven hinderen zelfs de fietsers in het Park Prinsenhof (zie foto) met alle gevolgen van dien. Zoals u weet heeft het Prinsenhofpark een school en dagelijks lopen de kinderen door deze uitwerpselen en dit is onacceptabel! De oplossing is niet het vangen en doden van duiven, want dit betekent alleen maar een open plaats die weer snel zal worden opgevuld door nieuwe exemplaren. Ik zou kiezen voor een duiventil. Door de duiven te voorzien van nestgelegenheid in een duiventil blijven de duiven weg van uw flat. Deze methode wordt al in veel steden met succes toegepast. Bovendien bestaat er dan een kans dat ze worden aangevallen door roofvogels. De roofvogels vallen trouwens ook de meeuwen aan, want deze vogelsoort wordt inmiddels ook al een plaag! En er is gelijk een vaste voederplek waar de bewoners van de wijk Prinsenhof eten kunnen geven aan vogels. n


Heropening tuin en jeu de boules baan bewoners hoog- en laagbouw tekst: Corrie Huijbens | foto’s: red.

Uitreiking eerste exemplaar van het boek ‘Er zit leven in Prinsenhof ’ Bron: www.leidschendam-voorburg.nl | foto: red.

Op zaterdag 24 mei jl. is de gemeenschappelijke tuin met jeu de boules baan van de bewoners hoog- en laagbouw, achter WDC De Plint, feestelijk heropend. Met veel inzet van bewoners is de tuin opgeknapt en heeft nu een grote verscheidenheid aan bloeiende en blijvende planten. Het geheel is gesponsord door WooncoörporatieVidomes. Na een toespraak door Herman Huizer (voorzitter bewonerscommissie laagbouw) bijgestaan door de voorzitter van bewonerscommissie hoogbouw Elly Campfens is met het doorknippen van een lint, de tuin symbolisch geopend door Greet van Egmond. Onder haar leiding en door haar ervaring met bloemen en planten is de tuin geworden zoals hij nu is, namelijk een smaakvol geheel met diverse zitjes. De bijna honderd aanwezigen werden verwelkomd met koffie of thee en daarna verrast op zelf gebakken pannenkoeken en een hapje en drankje. Wij hopen dat veel bewoners en ook bezoekers van Woej en dagopvang Dillenburg, van de mooie en nieuw ingerichte, tuin enjeu de boules baan gebruik zullen gaan maken. n

Op woensdag 23 april mocht wethouder Gregor Rensen het eerste exemplaar van het boekje ‘Er zit leven in Prinsenhof ’ in het wijkcentrum De Plint in ontvangst nemen. Via onder meer foto’s en interviews wordt het ontstaan van de wijk geschetst. Tot 31 mei was het boekje gratis verkrijgbaar in ‘de Plint’ (zie www. leidschendam-voorburg.nl). n advertentie

De webshop voor laptops, tablets, electronica en nog veel meer. Laptops (Windows 7 ultimate) €299,-, gratis extra accu zolang de voorraad strekt!

7 inch tablet (Android 4.1) v.a. €89,-, 7 inch tablet Jellybean, camera voor/achter €109,-. Android 4.1 mob. tel’s, 5.3 inch, 1,2 Ghz Dual Core, Dual Sim (lock vrij) camera voor / achter en extra accu v.a. €179,De door ons geleverde laptops voor de computerlessen in het Wijk- en Dienstencentrum ‘De Plint’ maar ook tablets, mobiele telefoons etc. kunt u met volledige fabrieksgarantie en tegen sterk gereduceerde prijzen kopen bij: Edward van der Holst, T: (070) 7808289 / 06 52717615 E: epjvanderholst@hotmail.com

Neem een kijkje op

www.battal.nl Voor informatie:

info@battal.nl

- 13 -


DISCK LV*) is de organisatie voor jongerenwerk in Leidschendam-Voorburg. Wij kennen de mensen die hier wonen en werken goed en dat geldt zeker ook voor De Prinsenhof en De Heuvel. Want waar jongeren zijn vind je jongerenwerkers: op straten, pleinen, sportvelden en op wisselende hangplekken. Wij zoeken jongeren actief op, kennen hun leefwereld en zijn aanspreekpunt voor vragen, wensen of problemen. Ook stimuleren wij hen tot het met ons samen organiseren van een activiteitenprogramma, waar jongeren hun talenten ontdekken en competenties versterken. Sportieve activiteiten organiseren wij samen met de combinatiefunctionarissen van Sport en Welzijn. Wij werken voor jongeren in verschillende leeftijdsgroepen van 12 tot 23 jaar. Voor jongens en meisjes van 9 tot 12 jaar organiseren wij, vaak in samenwerking met basisscholen de Brede School activiteiten. Wilt u meer weten over onze activiteiten, op straat en in accommodaties? Kijk dan op www.disck-lv.nl. U vindt hier ook uitgebreider informatie over onze werkwijze.

Jongerenwerk Disck LV stelt zich voor

tekst: Sandra Huisman | foto’s: red.

Van links naar rechts: Staand: Mustafa Ajttitm, Kim Hassan (stagiaire), Anuradha Triloki, Sherida Stellingwerf, Erik van Eijkelenburg. Hurkend: Gino Wouter, Anja Kamp (man. ass.), Denny Sandjon, Sandra Huisman (leid.gevende), Stanley Ticoalu. Niet op de foto: Zakaria Rachad, Saskia Greeve, Adil el Kasmi.

Onze visie

Door op te treden als coach of mentor helpen wij de draagkracht van jongeren te versterken en hun draaglast te verminderen. Het gaat vooral om jongeren die veel op hun bord hebben. We werken hierin samen met ouders, hulpinstanties, onderwijs, politie en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Onze doelstellingen

De jongerenwerkers van Disck LV ondersteunen jongeren, individueel en groepsgewijs, in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Wij staan dicht bij jongeren en bij onderwerpen die raken aan hun toekomstperspectieven. We leren jongeren zich sociaal goed te bewegen op school, op het werk, in de eigen buurt en in hun vrije tijd. Ons activiteitenprogramma fungeert als broedplaats voor talentontwikkeling en actief burgerschap, met de jongerenwerker als rolmodel. Hierbij dagen we jongeren zoveel als mogelijk uit om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. - 16 -


Om jongeren een bredere blik te geven bespreken wij zaken als tolerantie, solidariteit, gelijkwaardigheid, vrijheid en respect voor onderlinge verschillen. Het gaat erom dat jongeren weten wat zij kunnen en ook weten dat er grenzen zijn aan hun wensen. Een even belangrijk doel is onze bijdrage aan rust en veiligheid in de buurt en het verminderen en voorkomen van eventuele overlast. Wij zijn vaak het eerste aanspreekpunt op straat en kunnen signalen vertalen voor ketenpartners. Daar hoort bij het delen van informatie, zeker als het gaat om jongeren met een hang naar criminaliteit. Hierover zijn wij ook helder tegenover de jongeren.

‘It takes a village to raise a child’.

Samen met partners kunnen we onze rol als ‘sociale opvoeders’ vorm geven. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk ouders en andere ‘naasten’ in het netwerk van jongeren. Ook zijn buurtbewoners, onderwijs, politie, sportverenigingen, andere welzijnsorganisaties, het Centrum voor Jeugd en Gezin en haar netwerkpartners, vrijwilligersorganisaties, woningbouwcorporaties, wijkcentra, kerken en moskeeën belangrijke steunbronnen voor jongeren om op te groeien als volwaardige burgers in onze samenleving. Wij vinden dat alle jongeren optimale kansen verdienen. Kansen om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen redden en actief mee te doen in de maatschappij. Wilt u met ons samenwerken opdat alle jongeren hiertoe kansen kunnen verzilveren? Neem dan contact met ons op via ons centrale mailadres jongeren@disck-lv.nl

De Loopplank

Midden in wijk de Prinsenhof, naast De Waterlelie, staat gebouw De Loopplank. In De Loopplank organiseren wij bijeenkomsten en activiteiten voor de jonge bewoners van de Prinsenhof. Op de website www.disck-lv. ziet u wat er zoal gebeurt. De jeugd van wijk de Prinsenhof weet de weg naar De Loopplank inmiddels goed te vinden. Het is onze ambitie dat de Loopplank een plek wordt waar ouders, buurtbewoners, kinderen en jongeren elkaar ontmoeten en samenwerken. Een plek waar deze zomer jongeren en kinderen van Basisschool De Springplank begeleid worden bij de aanleg van school-en moestuinen. Waar ouders met kinderen samen koken. En buurtbewoners worden uitgenodigd om van de oogst te genieten tijdens een barbecue. Ook fungeert de Loopplank als uitvalsbasis voor sport en spel activiteiten door o.a. DISCK LV, Sport en Welzijn en Woej. Doet u mee? U bent van harte welkom. Neem contact op met jongeren@disck-lv.nl of sandra.huisman@disck-lv.nl. Op onze website vindt u alle contactgegevens van ons team.

Project LV ‘Aan de slag’

Veel jongeren uit Leidschendam-Voorburg hebben te maken met schooluitval en jeugdwerkloosheid. Ook is er grote behoefte aan ondersteuning bij het vinden van leerwerkplekken. Disck LV startte daarom het project LV Aan de Slag. Om schooluitval te voorkomen, talentontwikkeling bij jongeren te stimuleren en hen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Om dit te bereiken werkt Disck LV samen met de gemeente, het jongeren loopbaancentrum en diverse onderwijsinstellingen. Het jongerenwerk overlegt met lokale organisaties, zoals woningcorporaties, om leerwerkplekken te realiseren. Bij LV Aan de Slag draait alles om het versterken van kansen voor jongeren. Informatie: Zakaria Rachad 06 2705 4389 zakaria. rachad@disck-lv.nl n

Gebouw ‘De Loopplank’ *) LV=Leidschendam-Voorburg - 17 -


‘Het hart van het blad’ geadopte Vietnamese loempia’s Truc Linh (aanwezig do. vrij & za.)

Apotheek Supermarkt Slagerij Vishandel (aanwezig di. & wo.) Dierenzaak

Kapper

Snackbar

Stomerij

De Stompwijkse Kaasboer Meesterbakker Pizzeria & Grillroom

Supermarkt

- 18 -

marskramer

P P

rs

beu

ten

n Pla

Plantenbeurs


erd door ‘Het

hart van de wijk’

tekst: Renate en Fred Boersen | foto: red.

Beste lezer, in deze editie mogen wij, Renate en Fred Boersen, iets over onze winkel schrijven. U kent ons als de eigenaars van Kantoorboekhandel Boersen. Wij hebben de winkel in 2001 overgenomen. Begonnen als een filiaal van Bruna zijn we twee jaar geleden onder onze eigen naam verder gegaan. In ons assortiment treft u de meest recente boeken aan. Zij behoren tot de ‘boeken top 60’ van het CPNB. Mocht u toch niet vinden wat u zoekt dan zullen wij het boek voor u bestellen. Naast onze boekencollectie hebben wij eveneens alle bekende en een aantal minder bekende tijdschriften in huis. Ook hiervoor geldt: dat wat wij niet hebben kunnen wij voor u laten komen. Verder kunt u bij ons terecht voor veel kantoorbenodigdheden, wenskaarten, cadeau-artikelen, lotto, staatsloterij en ook verzorgen wij uw postafhandelingen voor binnen- en buitenland (brief en pakketpost) inclusief aangetekende verzending. Alleen voor kentekenoverschrijvingen kunt u niet bij ons terecht. Daarnaast bent u bij ons aan het juiste adres voor uw sigaretten en sigaren. Wij hebben nagenoeg alle gangbare merken. U kunt ervan verzekerd zijn dat de klant bij ons altijd bovenaan staat. Wij zullen er alles aan doen om hem of haar tevreden naar huis te laten gaan. Door deze bladzijde aan ons te tonen, u hoeft hem niet uit WijkdePrinsenhof.nl te verwijderen, krijgt u in de periode maandag 30 juni t/m vrijdag 11 juli 3 tijdschriften voor de prijs van 2. Het goedkoopste blad is gratis. Wij stempelen de bon af en u kunt Wijkdeprinsenhof.nl weer ongeschonden mee naar huis nemen. Graag ontmoeten wij u in onze winkel aan de Prins Frederiklaan.

3 tijdschriften halen is 2 betalen Door het tonen van deze bladzijde kunt u bij ons eenmalig 3 tijdschriften aanschaffen voor de prijs van 2. Het goedkoopste blad is gratis. In het witte vlak wordt de bladzijde afgestempeld Een gestempelde bladzijde komt niet meer voor de actie in aanmerking. Geldig van 30-06 t/m 11-07-2014.

Stempel

Renate en Fred Boersen. n - 19 -


kèk mè nâh door Hans de Haas

Vakantie (2)

Column foto’s: hdh

Omgeving Stein am Rhein, Zwitserland

Mijn vrouw en ik trekken er graag op uit om ergens in Europa de boel te verkennen. Op de site www.hansenel.nl treft u een aantal van onze reisblogs aan in de vorm van foto- en video-impressies. Toen uw hoofdredactrice het idee opperde om aan de rode draad van deze editie het thema ‘vakantie’ te verbinden heb ik geen enkele moeite gedaan om haar op andere gedachten te brengen. Ik kon voor mijn column dit keer putten uit eigen ervaring en dat op zich al gaf een lekker vakantiegevoel kan ik u verzekeren. - 20 -


Wat wilt u lezen? Van die keer misschien, dat we in Keulen zomaar een kerkje binnengingen? We waren beslist niet de enige bezoekers. Er liep heel wat volk rond. Een oudere vrouw, die later de koster bleek te zijn, kwam naar ons toe en vroeg of we het Angelus, dat op het punt stond te beginnen, als ‘speciale’ gasten mee wilden vieren. Dat we niet katholiek waren was geen enkel bezwaar. We kregen een ereplaats op het altaar met aan beide zijden van ons dames van de ouderensoos. De geestelijke van dienst kwam eerst naar ons toe, heette ons welkom en verontschuldigde zich dat hij geen Nederlands sprak. Hoe wist hij dat wij Nederlanders waren? Dat en het feit dat we een wel erg pontificale plaats op het altaar hadden toegewezen gekregen maakten dat we het gevoel hadden in een Duitse equivalent van Bananasplit te zijn terechtgekomen. Aan het eind van de dienst werden we uitgenodigd om in een kamertje achteraf nog wat fruit met de dames te nuttigen. Waarom uitgerekend ons deze Duitse gemütligkeit ten deel viel? We weten het ook nu nog niet. Het is triest maar mensen die (moeten) bedelen behoren steeds vaker tot het normale straatbeeld. Met een bekertje voor zich of een opgehouden hand tref je ze aan langs routes waar veel volk komt. In zuidelijke landen gaat men zelfs nog een stapje verder. Daar zie je moeders met kleine kinderen, soms zelfs met een baby aan de borst, in de zon zitten om toeristen op hun gevoel te werken. Een schandalige praktijk die, zo vinden wij, onder dezelfde noemer valt als kinderarbeid en zeker onder dat van kindermisbruik. Hoe zielig u het ook vindt: geef hier niet!!! In sommige landen is je afkomst (Roma of Sinti) en de inhoud van je portemonnee van invloed op de mate waarop je van de gezondheidszorg gebruik kunt maken. In die landen kom je vaak mensen tegen met een extreem zware handicap. Zonder rolstoel of rollator leven ze van wat de voorbijganger (meestal toerist) hen geeft. Zo kwamen wij deze oude vrouw tegen wiens voeten zo vergroeid waren dat ze bijna achterstevoren stonden. Toen we haar wat gaven ontstond er een explosie van nederige dankbaarheid. Over menswaardigheid en kwaliteit van leven gesproken. Kennelijk heeft niet ieder Europees land in zijn grondwet het recht op een gelijke behandeling en goede gezondheidzorg verankerd. Brussel kijkt hier duidelijk de andere kant op. Ergens in een weiland bij Stein am Rhein (Zwitserland) zagen we een koe die een kalfje lag te krijgen. Voor ons, stadse mensen, die ‘112’ al bellen als ze een kip een ei zien leggen is een koe met weeën helemaal spektakel. Omdat we niet wisten wat de etiquette in zo’n situatie voorschrijft, hebben we toch maar even de boer gewaarschuwd. Die trok laconiek zijn schouders op en mompelde dat het nog wel 8 tot 10 uur kon duren voor de kleine geboren zou zijn. We hebben nog even met hem staan praten en als dank voor onze opmerkzaamheid beloofde hij mijn vrouw dat het kalfje naar haar vernoemd zou worden. Bij ons thuis is vernoemen beslist geen gewoonte dus u moet eens weten hoe trots haar dit maakte. Als u van wandelen en fietsen houdt is Stein am Rhein een aanrader. Het is een te gek Zwitsers stadje met vakwerkhuisjes en een gezellig raadhuisplein. Het ligt op de grens met Duitsland. Het kan zomaar gebeuren dat u bij het wandelen of fietsen in de prachtige omgeving ongemerkt de grens oversteekt. Ook een boottocht over de Rijn naar St. Gallen of het Duitse Konstanz behoort tot de mogelijkheden. In Stein am Rhein hoeft u zich beslist niet te vervelen. Sla onze site www.hansenel.nl er maar op na. - 21 -


David is een beeldhouwwerk van Michelangelo, dat hij maakte tussen 1501 en 1504 en net zo beroemd is als de Nachtwacht van Rembrandt of de Mona Lisa van Leonardo da Vinci. U kunt David bewonderen in de Academie voor Schone Kunsten van Florence (Accademia di Belle Arti Fienze). Je mag er niet fotograferen. Hysterische dames probeerden dat, toen wij er waren, te verhinderen door ongevraagd plastic zakjes over de lenzen van camera’s te schuiven. Niet dat dit enig effect sorteerde. Zeker niet bij Japanners die op dat moment zo’n beetje 60% van het aanwezige publiek uitmaakten. Zelfs een loshangende tak loopt het risico door hen vereeuwigd te worden. Die laten zich het fotograferen van een blote David echt niet ontnemen door een plastic zakje. In het kielzog van hun flitslicht heb ik me laten meezuigen en zo ben ik met een aantal foto’s van David thuisgekomen die ik bij nader inzien net zo goed van het internet had kunnen downloaden. Alle foto’s die van deze naakte jongeling worden gemaakt zien er hetzelfde uit. Heeft u er geen behoefte aan om uren in de rij te staan voordat u binnen bent? Replica’s van David kom je op meerdere plaatsen in Florence tegen. Maar... geen van die exemplaren haalt het bij het origineel. Dat is dan ook weer waar. Nb: Onlangs zijn er haarscheurtjes in de benen van David ontdekt. De angst is dat hij bij een grote trilling of aardbeving door zijn onderstel zakt en men zoekt daarom naarstig naar een aardbevingbestendige oplossing. Wij raakten in het historische Brugge in gesprek met een mevrouw van de toeristeninformatie toen we daar een plattegrond en nog wat kleine dingen wilden kopen. Bij aankomst in ons hotel bleek er voor ons te zijn gebeld. De vrouw van de VVV had zich met schrik gerealiseerd dat ze, in het vuur van het gesprek, vergeten was ons het wisselgeld terug te geven. Na haar dienst is ze het persoonlijk en onder het uiten van duizend excuses komen brengen. Alleen al vanwege die eerlijkheid en service vind ik Brugge het vermelden waard. Maar niet alleen dat: het is een historische, schilderachtige maar ook een heel goed onderhouden stad. U waant er zich in de 17e18e eeuw. Een aanrader dus als u van cultuur houdt.

In Parijs werden we aangesproken door een jonge vader (waarschijnlijk Roemeen of Bulgaar) met een zoontje van naar schatting zeven of acht jaar oud. Hij had, zo zei hij, net een trouwring gevonden en vroeg in gebrekkig Engels of deze van ons was. Toen wij dat ontkenden wilde hij met alle geweld dat wij de ring naar de politie zouden brengen. Daar waren we niet erg happig op. De man bleef aandringen. Uiteindelijk hebben we hem aangenomen maar toen we ermee wegliepen kwam hij alsnog achter ons aan en vroeg om een kleinigheid voor het ventje als waardering voor het feit dat hij ons de ring had gegeven. Daar zijn we dus niet ingetrapt. ‘s Avonds in het hotel vertelden vrienden van ons, waar we een paar dagen Parijs mee deden, dat hen die dag in een ander gedeelte van de stad exact hetzelfde was overkomen. We weten niet precies wat het scenario - 22 -


advertentie

Pratenluchtop Jelmer Blacquière Gr. J. van Stolberglaan 53 2263 AB Leidschendam tel: 06 3068 5609

geweest zou zijn, maar ik kan er met gemak één verzinnen: op het moment dat je je portemonnee pakt wordt deze uit je handen gegrist en gaat het ventje er als een speer mee vandoor. Niet intrappen dus! Een groep supporters van een club uit Neerlands hoogste voetbalregionen nam in Duitsland, halverwege een terugreis met de trein, bezit van onze wagon. Men had bier meegenomen en het boeren en andere bijgeluiden bleven ons niet bespaard. Naarmate de reis vorderde begonnen de machoverhalen de overhand te krijgen. Er werden specificaties van (ex)vriendinnen uitgewisseld die je als buitenstaander liever niet wil horen. Toen ik vroeg of het ietsjes minder mocht bond men tot mijn verbazing in.

...met beide benen weer op de grond... Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is, als je het even niet ziet zitten, je hart te kunnen luchten bij een onafhankelijke persoon.

Wij waren blij dat we in Utrecht de trein konden verlaten. Wat schetst onze verbazing dat er spontaan een paar helpende handen waren die onze koffers naar buiten droegen. Eén van die knapen bood zelfs zijn excuses aan voor de overlast die we hadden ondervonden. Soms maak je verrassende dingen mee als je op vakantie bent. Dat is bij ons niet anders. n

Ik weet ook hoe moeilijk het is die eerste stap te nemen. Achteraf kan ik zeggen dat het mijn beste beslissing ooit is geweest om hulp van buitenaf in te roepen. ‘Praten lucht op’ is dan ook een heel belangrijk zinnetje in mijn leven geworden. U bent van harte welkom op een kennismaking gesprek. Mogelijk kan ik u verder helpen.

Jelmer@pratenluchtop.nl www.pratenluchtop.nl

advertentie

Fysiotherapie Leidschendam n Vinkenborghlaan

37 (hoofdvestiging)

n Zaagmolenstraat

96 (Schoorwijck)

n Koningin

Julianalaan 46

n Gravin

Juliana van Stolberglaan 47

Oók in de avonduren open

D

n

fysiotherapie

n

manuele therapie

n

revalidatie na sportblessure

n

revalidatie na operatie

n

kinderfysiotherapie

n

huidtherapie

n

beweegprogramma’s

n

met en zonder artsverwijzing

n

óók behandeling aan huis

Gravin Juliana van Stolberglaan 47 (links buitenom ingang flat D) 2263AB Leidschendam. Tel (070) 3175296 (overdag) | 06-40807678 (‘s avonds)

open: maandag tot vrijdag 08:00 uur tot 22.00 uur

Internet: www.fysiotherapie-leidschendam.nl E-mail: info@fysiotherapie-leidschendam.nl

- 23 -


Basisschool ‘De Springplank’

door Maurice Olsthoorn | foto’s: ATB De Springplank

Koningin Máxima is behalve koningin ook moeder van drie kinderen op een basisschool: Amalia, Alexia en Ariane. Wist u dat ze op school ook ‘luizenmoeder’ is? Die betrokkenheid vind ik gaaf. De Springplank heeft sociaal gedrag hoog in het vaandel staan. Oftewel: oog hebben voor elkaar, elkaar een beetje helpen in het dagelijkse leven. Respect hebben voor elkaar. Niet alleen op school maar ook thuis, op straat, in de buurt en op de club. Voor kinderen van alle religies en culturen. “Mensen zijn mensen door andere mensen”, zegt een Afrikaans spreekwoord. Dat spreekt mij erg aan. We moeten er samen wat van maken.

Volksfeest nummer één

Op 26 april lag die saamhorigheid er duimendik bovenop: Koningsdag! Wat mij betreft met stip volksfeest nummer één. Wat een geluk dat we een sportieve koning hebben. Tijdens de Koningsspelen stonden onze kinderen te trappelen om te laten zien wat ze konden. Hartstikke goed, want in de ontwikkeling van kinderen is sport en bewegen essentieel. Als zo’n kans zich voordoet, dan maken we daar dus een groot feest van. Ik kan met trots zeggen: er lopen hier op de Springplank heel wat toekomstige talenten rond. Wat een energie en uithoudingsvermogen. Wat een sportiviteit en mooie resultaten!

Oranjegevoel

Extra leuk is het natuurlijk dat het koningsfeest niet alleen van de Springplank is, maar dat het met de hele buurt gevierd wordt. Kinderen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners: iedereen liep zich het vuur uit de sloffen tijdens dit sportieve Oranjefeest. We hadden er allemaal zin in en maakten er samen een gezellige dag van. Het is heel speciaal om te zien dat we elkaar in het park en in de school allemaal weten te vinden. Voor iedereen gelden dezelfde regels en niemand heeft daar problemen mee. We denken niet in verschillen maar in overeenkomsten: iedereen ziet oranje en we voelen ons allemaal verbonden!

- 24 -

Swingende opening van de Koningsspelen in de aula: ‘ doe de Kanga!’


Samen sporten op Koningsdag

Alle groepen genoten van een heerlijk Koningsontbijt

Een veilige en plezierige omgeving

Met de meesters en juffen van de Springplank werken we elke dag hard om de kinderen zoveel mogelijk kansen voor de toekomst te bieden. Dat is niet eenvoudig, want bij ieder van onze leerlingen thuis gelden weer heel andere regels en gewoonten. Maar ik geloof oprecht dat kinderen een veilige en plezierige omgeving nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Met een duidelijke structuur en regels waar iedereen zich aan houdt. Zodat je weet waar je aan toe bent. Dat je weet dat je veilig bent. Dat je je kunt ontspannen en kunt concentreren op je schoolwerk. Elk kind op zijn of haar eigen niveau. Niet alleen op Koningsdag, maar elke dag! n

Onze schoolregels Net zoals in de sport hanteren wij ook op school duidelijke regels. Wist u dat we steeds een andere ‘regel van de maand’ hebben? Hier zijn er een paar: n Iedereen hoort erbij n Luister naar elkaar n Eerst vragen, dan pas lenen n Zorg goed voor elkaar n Erover praten is geen klikken n Samen spelen is gezellig n Help elkaar een handje n Geef elkaar complimentjes De Springplank De Springplank is een basisschool midden in de wijk de Prinsenhof. Vanuit ons moderne gebouw geven wij onderwijs aan kinderen uit de buurt. Op ieders eigen niveau. Bij ons is iedereen welkom en is er voor ieder kind ruimte om zich te ontwikkelen. Kom gerust eens sfeer proeven! Maak vooraf een telefonische afspraak via: (070) 3276225. - 25 -


De bewonersinitiatieven: hoe staat het er nu mee?

tekst: Klaske Nijland (wijkmanager | foto: red.

In 2011 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg een ton gekregen van het Rijk voor bewonersinitiatieven in De Prinsenhof. Belangrijke voorwaarde voor het uitgeven van het geld was dat er plannen voor en door bewoners werden uitgevoerd en dat ook bewoners zouden beoordelen of het initiatief een bijdrage zou leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Na een oproep ‘huis-aan-huis’ kwamen er 300! ideeën binnen. Van deze ideeën zijn er 13 door de initiatiefnemers uitgewerkt. Zij hebben geld gekregen om hun plannen uit te voeren. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. - 26 -

Nestkastjes (Dhr Willekes): Nestkastjes voor verschillende soorten vogels zijn opgehangen in het park. Tafeltennis (Dhr Immers): Het organiseren van recreatietafeltennis in De Plint. Opvrolijken bestrating laagbouw (Fam Braamskamp): Een plein d.m.v. verschillende soorten tegels en kleuren verfraaien, vooral om het buiten spelen van kinderen te bevorderen. Talentenjacht (Mw Wolfjager / Mw Addo): Stichting Moves en Bounce organiseert extra naschoolse activiteiten voor jongeren om hun talenten tot ontwikkeling te laten komen. Wijkmarkt (Mw Uijtdehaage): Organiseren wijkmarkt tijdens de Burendag in 2012. Wijkblad (Dhr De Haas): Een wijkblad voor en door de wijk. De eerste editie is in december 2012 verschenen. Titia Kiers-boom (Mw De Ridder): Mevrouw Kiers heeft zich jarenlang ingezet voor het behoud van een boom in het winkelcentrum van wijk de Prinsenhof. Deze boom is daarom omgedoopt tot Titia Kiers-boom. Bridge (Mw Schreuders-Corts): Startkapitaal om bridgelessen te kunnen gaan geven (zie oproep volgende bladzijde onderaan). Vlaggenmast (Mw Campfens): Er komt een vlaggenmast bij de woontoren ‘De Dillenburgh’. Aerobics (Mw Bendahman): Aerobics voor dames uit de Prinsenhof in de gymzaal van ‘De Vliethorst’, Stokroostegels (Mw Sriram): Om het groener te maken in de wijk worden stokroostegels geplaatst op diverse plekken in de wijk die worden onderhouden door wijkbewoners zelf. Huiskamerproject (Dhr Daud): Stichting IBCE organiseert al jaren het huiskamerproject waar kinderen worden geholpen met huis- werk, samen spelen en leren. Dit vergroot de kansen op een succesvolle schoolcarrière en het stimu- leren van de sociale, creatieve motorische en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat kinderen overlast op school of straat veroorzaken. Jeu de boulebaan (Dhr Boetzelaer): Bevorderen van onderling contact door het spelen van een spelletje jeu de boule, maar ook door het zelf onderhouden van de baan.


We hebben een paar initiatiefnemers gebeld om ze te vragen hoe het nu gaat: De dames van Zoyla Aerobics verzorgen 2 keer per week aerobicles in de gymzaal van de Vliethorst voor 10-15 vrouwen uit de buurt. Samen sporten en samen lachen zorgt voor een goede sfeer en een gezond lijf! Zij kunnen dankzij de voucher dit hele jaar nog voor een klein bedrag per maand sporten en zijn al hard bezig om te organiseren dat ze ook daarna de lessen kunnen voortzetten. Wil je meer weten of meedoen? Dat kan, je bent van harte welkom! Mail dan naar zoyla@hotmail.nl De jeu de boulebaan in de Graaf Ottolaan is eind 2013 met een leuk feest door de burgemeester geopend. In de winter is het, om begrijpelijke redenen, wat stil geweest op de baan. De heer Boetzelaer: “Nu het weer zo lekker is en de dagen lengen, is iedereen weer van harte welkom om te komen spelen! Ik ben elke zaterdag vanaf 13.30 uur aanwezig voor uitleg of om samen te spelen. Jeu de bouleballen kunnen geïnteresseerden ook altijd bij mij komen lenen.” De heer Boetzelaer zorgt er ook voor dat de baan in goede conditie blijft. U is het misschien niet opgevallen, maar helaas staat er nog steeds geen vlaggenmast geplaatst bij de woontoren De Dillenburg. Dit komt door de bodemvervuiling die daar in de grond aanwezig is. Alhoewel deze niet gevaarlijk is voor de gezondheid werd tot nu toe afgeraden om daar te gaan graven, ook niet voor het plaatsen van een vlaggenmast. Gelukkig wordt steeds duidelijker wat er wel en niet kan en heeft nu de bewonerscommissie eindelijk de stap kunnen zetten om een vergunning aan te gaan vragen en daarna ook een aannemer te vragen om een vlaggenmast te plaatsen. Hopelijk duurt het niet lang meer voordat er een vlag wappert!

De tafeltennissers zijn nog steeds elke maandagavond in wijkcentrum de Plint te vinden en bestaan inmiddels al 2 jaar! Bovenstaande is een kleine bloemlezing van de initiatieven die mede dankzij de Regiegroep en het budget voor bewonersinitiatieven uit 2011 van de grond zijn gekomen. De meeste initiatieven zijn succesvol geweest en veel gaan er nu op eigen kracht gewoon door! Heeft u ook een idee voor de wijk en hoe u dat zou willen aanpakken? De opbouwwerker van Woej en/of de wijkmanager van de gemeente willen u daar graag bij ondersteunen. Samen maken we de Prinsenhof nog mooier! n

E-mail: km.nijland@leidschendam-voorburg.nl.

-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-OproepVanaf eind september zal er in de Plint (bij voldoende belangstelling) weer een bridgecursus voor beginners gegeven worden. Informatie bij Ans Corts (leerbridge@gmail.com of telefonisch (070) 3270247). - 27 23 -


Het consult

door Sabina Driehuijs | foto: red.

Sabina Driehuijs is praktijkmanager

Vakantie (3) Uw gebit op vakantie

De zomervakantie komt er nu echt aan! Mijn patiĂŤnten zijn merkbaar vrolijker. Ik vraag hen of ze al een vakantie aan het plannen zijn of er binnenkort even tussenuit gaan. Niet alleen aan hun antwoorden merk je dat er velen de camping gaan bezoeken maar ook aan de monstertjes tandpasta. Want ook die voorraad slinkt rapper dan normaal. Vakantie heeft voor de mond positieve maar ook negatieve invloeden. Vakantie gaat meestal gepaard met zon met lekker veel buiten zijn. Te veel in de zon zijn is natuurlijk niet goed, maar het zonlicht heeft ook zeker een positieve invloed op ons lichaam. Er zit namelijk vitamine D in. Vitamine D is goed voor het parodontium! Dat is het ophangapparaat van het gebit, de steun van tanden en kiezen.

- 28 -


Natuurlijk zorgt vakantie voor rust. Even lekker ontstressen, even niks doen, alleen maar genieten. Stress is niet goed voor ons en ook niet voor het gebit. Het heeft veel meer invloed dan we denken. De weerstand wordt aanzienlijk lager en er wordt vaak minder speeksel geproduceerd. Speeksel is een belangrijke beschermer voor het gebit en tandvlees. Als men tot rust komt dan kan het tandvlees daarvan opknappen. Vlak voordat men op vakantie gaat, wil men vaak nog even naar de tandarts. Ineens voelt men wat en belt naar de praktijk zich niet beseffende dat men niet de enige is die op reis gaat. Het is zo vlak voor de vakantieperiode super druk en er ‘even tussendoor’ geholpen worden gaat dan niet. In het buitenland belandt men liever niet bij de tandarts. Gelukkig is er een Kiespijn App. met tips bij kiespijn. Ook op Tandarts. nl zijn er rond vakantietijd erg veel vragen. Als men eenmaal terug is van vakantie dan merk ik bij velen dat de mondhygiëne niet de eerste prioriteit had. Mensen gaan blijkbaar niet uitgebreid staan rangeren met interdentaal borsteltjes op de natte groep van de camping. En ook die elektrische tandenborstel wordt vaak niet meegenomen en zo wel, dan zal je zien dat hij halverwege de vakantie leeg is. Mensen nemen liever een kleine reistandenborstel mee en een klein tubetje tandpasta. Toch probeer ik mijn patiënten te motiveren om ook op vakantie even die extra tijd aan de mondhygiëne te besteden. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen ook in de mondzorg. Ook een lekker glaasje rode wijn hoort bij vakantie. Rode wijn geeft vaak snel tandaanslag. Wijn en soortgelijke dranken zijn meestal zuur. Ook dat is niet zo goed voor de tanden. Het is niet aan te raden om een schurende tandpasta te gebruiken om de aanslag te verwijderen. Zeker niet bij het consumeren van zuur. Dit kan juist nog meer schade aan de tanden veroorzaken. Sommigen proberen zelfs aanslag weg te krabben met een paperclip of nagelschaartje. Uiteraard is dit totaal af te raden en kan er beter na de vakantie de mondhygiënist worden bezocht zodat de aanslag professioneel (en dus zonder schade) kan worden verwijderd. Een goede tip is om bijvoorbeeld na het nuttigen van zuurhoudende dranken een glas water te drinken en er even mee te gorgelen in de mond; dit zorgt ervoor dat het zuur wat geneutraliseerd wordt. n

Wij wensen u een heel fijne vakantie!

Met een drankje extra krijgt uw gebit op vakantie ook meer voor de kiezen. Goed poetsen blijft dan ook noodzaak. 25--- 29


Dagbehandeling WZH Prinsenhof biedt begeleiding en ondersteuning tekst: Nikki Vader | foto’s: WZH

Het kan iedereen overkomen: door een chronische handicap, ziekte of ongeval ondervindt u of uw partner beperkingen in het lichamelijk functioneren. Veelal zal uw partner of andere familieleden de eerste zorg rondom u op zich nemen. Maar soms wordt die zorg te zwaar of heeft u meer ondersteuning nodig om thuis te kunnen (blijven) wonen. De dagbehandeling van WZH Prinsenhof kan dan een oplossing voor u zijn. Er vinden veel activiteiten plaats op de dagbehandeling Prinsenhof

- 30 -

WZH Prinsenhof beschikt over twee dagbehandelingen in Leidschendam. Een somatische dagbehandeling, aan de Gravin Juliana van Stolberglaan 1, speciaal voor mensen met beperkingen in het lichamelijk functioneren. De pyschogeriatrische dagbehandeling is gevestigd aan de Prins Frederiklaan 5, voor mensen met een vorm van dementie. De heer Kruisbeek is cliënt bij de somatische dagbehandeling. “Ik bezoek de dagbehandeling twee keer per week.”

ondersteuning. Elke cliënt heeft op de dagbehandeling zijn eigen, individuele programma. U werkt aan uw vitaliteit en mobiliteit, doet sociale contacten op en u kunt meedoen aan ontspanningsactiviteiten. Naast het behandelprogramma ontlast de dagbehandeling ook de partner, familie en andere verzorgers. Hun draagkracht wordt daardoor groter, zodat de thuissituatie van de cliënt langer in stand gehouden kan worden.

De heer Kruisbeek: “Enkele jaren geleden zat ik thuis achter de computer te werken en ineens zakte ik van mijn stoel. Ik bleek een herseninfarct te hebben. Na een ziekenhuisopname en revalidatie kon ik gelukkig weer naar huis, naar mijn vrouw. We zijn 33 jaar getrouwd en hebben twee zonen. Nu ik twee keer per week de dagbehandeling bezoek kunnen we ook echt samen blijven wonen. Ik heb een dagstructuur en krijg behandeling en mijn vrouw heeft wat meer tijd voor zichzelf.” Cliënten van de dagbehandeling van WZH Prinsenhof ontvangen behandeling en begeleiding door fysio- en ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en zorgmedewerkers. Ook is er aandacht voor verwerking van de handicap en krijgen u en uw partner

De heer Kruisbeek: “Wanneer ik de dagbehandeling bezoek lees ik veelal de krant, eten we gezamenlijk en ik zit ook regelmatig achter de computer. Ja, dat is wel een vorm van ontspanning voor mij. Maar mijn echte ontspanning haal ik uit onze vakanties. Wij gaan twee keer per jaar op vakantie, in het voorjaar en het najaar. We zijn net terug uit Tunesië. Dat vinden we een heel fijn land met een prettig klimaat. In het najaar gaan we een weekje naar Turkije. Ik ben heel blij dat we samen nog zulke reizen kunnen maken. Vroeger gingen we als gezin met de caravan heel Europa door. Ook gingen we elk jaar op wintersport. We zijn begonnen met langlaufen, maar na enkele jaren skieden onze jongens zo van de zwarte piste!”


Aanmelding

Om gebruik te maken van de dagbehandeling dient u in het bezit te zijn van een geldige indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Deze kunt u zelf aanvragen. Onze klantbemiddelaar kan u eventueel helpen bij het aanvragen van de juiste indicatie. Een aanvraag voor de dagbehandeling kan ook gedaan worden via de huisarts en/of specialist. Indien u een indicatie heeft kunt een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met de dagbehandeling van WZH Prinsenhof. Wij geven u graag een rondleiding en beantwoorden uw vragen. WZH Prinsenhof (070) 452 60 00 WZH Prinsenhof Dagbehandeling Gr. Jul. van Stolberglaan 1, 2263 AA Leischendam Telefoonnummer: (070) 452 62 34 WZH Dagbehandeling Dillenburg Prins Frederiklaan 5, 2263 GZ Leidschendam Telefoonnummer: (070) 756 23 90. n

gold en labyrinth. Ter afsluiting werden de ruim 150 vrijwilligers getrakteerd op een heerlijk buffet als blijk van waardering. Op vrijdag 25 april vond de tweede editie van de workshopdagen plaats waar nog ruim 100 vrijwilligers aan deelnamen. “De workshopdag voor vrijwilligers vond ik erg interessant. Ik ben tot nieuwe inzichten gekomen die mij helpen in de omgang met dementerende ouderen. Ook was het fijn om met collega-vrijwilligers ervaringen uit te wisselen. Het blijft bijzonder om als vrijwilliger met een klein gebaar zoveel voor een ander te kunnen betekenen. Daar geniet ik enorm van”, vertelt Terry Schmidt (vrijwilliger bij WZH). De workshopdagen geven vrijwilligers de mogelijkheid zich te laten informeren en inspireren over onderwerpen die in het vrijwilligerswerk van pas komen. Op deze manier blijven zij goed aangesloten en voelen zij zich nog beter in staat om het vrijwilligerswerk met plezier te doen. n

Workshop ‘Muziek’

-Persbericht-

Start workshopdagen voor vrijwilliger van WZH ‘Samen doen we vrijwilligerswerk!’ Den Haag, 25 april 2014 – WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) organiseerde op 24 april met trots de eerste editie van de WZH Workshopdagen voor vrijwilligers. Een inspirerende dag die in het teken stond van waardering, verbinding, aandacht voor elkaar; Samen. Evert de Glint (bestuurder van WZH) gaf de aftrap en begon zijn toespraak met de mooie woorden: “Vrijwilligers zijn goud waard! Zonder u kan WZH haar visie niet volbrengen.” Hierna volgde de interessante lezing ‘Levensverhalen van ouderen’ door Wout Huizing (docent / supervisor). De boodschap die Wout meegaf was: “Luister met aandacht naar de bewoners, zij vertellen u hun levensverhaal en u leert hen begrijpen.” Na de lezing konden de vrijwilligers deelnemen aan twee verschillende workshops met keuze uit de thema’s: dementie, grenzen stellen, muziek, samen-zorgen, digitale braintraining, zumba

Over WZH WZH is een toonaangevende organisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de regio Haaglanden. Vanuit dertien woonzorgcentra in Den Haag en Leidschendam-Voorburg bieden wij verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en allerlei welzijnsactiviteiten. Elk WZH-woonzorgcentrum heeft een eigen identiteit en cultuur. - 31 27 -


l a a t i Dig rubriek van Edward van der Holst

In deze rubriek zal ik uw vragen op computergebied beantwoorden en u tips en aanwijzingen geven over het beveiligen en optimaliseren van uw computer.

Deze keer een overvolle Digi-taal, maar alle informatie is voor u zo belangrijk dat het niet kan wachten tot één van de volgende edities. • Nog een keer Windows XP met Internet. Zoals de meesten van u weten komen er , vanaf 8 april j.l. geen updates meer binnen voor Windows XP, dus ook geen updates meer van Windows Security Essentials, de beveiliging van Microsoft! Ik heb de afgelopen periode veel mensen hierover gesproken en het is beangstigend te horen dat er behoorlijk veel mensen met Windows XP reageren met: “Het zal allemaal wel loslopen” of “Ik heb een goede virusscanner” tot “Ze doen het alleen maar om meer geld te verdienen”. Als u nog steeds Windows XP met Internet heeft bent u een gevaar voor uzelf en anderen! U doet precies hetzelfde als mensen die ’s nachts hun voor- en achterdeur wijd open laten staan en 2 x per nacht een politieagent laten langs lopen en vervolgens heilig geloven dat hun huis en inboedel uitstekend bewaakt worden! Daarnaast fungeert u als ‘doorgeefluik’ van allerlei virussen naar andere computers. Als u een van deze mensen bent, schaam u niet; stuur mij een e-mail en u krijgt van mij een passende oplossing. • Al 2 jaar ernstig ‘Gat’ in encryptie (versleuteling) van Windows. Begin april is er een ernstige fout ontdekt in het versleutelen van vertrouwelijke informatie die via het Internet verzonden wordt. Gedurende de afgelopen 2 jaar kon men, op een slimme manier, achter deze informatie komen zoals creditcard gegevens, wachtwoorden en andere belangrijke persoonlijke informatie. Gelukkig heeft dit geen invloed gehad op normale banktransacties omdat de banken, in ieder geval in Nederland, nog eens met een aparte beveiliging werken. Diverse adviezen m.b.t. uw eigen belangrijke gegevens zijn behoorlijk tegenstrijdig. Na alles goed doorgespit te hebben kom ik tot de conclusie dat het heel belangrijk is om, zeker de komende 6 maanden, heel vaak (1 x per week) al uw wachtwoorden te wijzigen. Een tijdrovende klus maar helaas noodzakelijk. Voor alle informatie hierover: type in de bovenste zoekbalk van uw internetbrowser ‘heartbleed’.

- 32 -


Digi-taal Heeft u vragen? Stuur deze naar edward@ wijkdeprinsenhof.nl onder vermelding van uw actuele Windowsversie. U krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Als het antwoord óók voor andere wijkbewoners van belang kan zijn zal ik het in de volgende editie bespreken.

• Oplichting via ‘Nep’ Internetwinkels. Begin april heeft het T.V. programma Tros Radar, in samenwerking met MediaMarkt, aangetoond hoe gemakkelijk het is om een volledige nep-winkelwebsite te maken, compleet met logo’s van winkels en internetkeurmerken, met het complete assortiment maar met een vals rekeningnummer waar uw betaling naartoe gaat. De ‘oplichters’webwinkels gaan grotendeels op dezelfde manier te werk. Door middel van phishing-technieken worden accounts van betrouwbare webshops op bijvoorbeeld Marktplaats.nl gehackt. Bezoekers van de advertenties die vervolgens worden geplaatst, worden doorgelinkt naar een website waarop alle contactgegevens van de gehackte webshops staan. De site wordt vaak ook voorzien van gekopieerde logo’s van webshop keurmerken. Vervolgens is het wachten op mensen die een bestelling plaatsen. Het geld wordt overgemaakt naar de rekening van een zogeheten katvanger: iemand die tegen betaling zijn bankrekening beschikbaar heeft gesteld. Pas op met internet-shoppen in het weekend. Vaak openen dit soort malafide webshops de virtuele deuren op vrijdagavond. De simpele reden hierachter is dat de instanties waar aangifte kan worden gedaan, zoals politie, webhosting-organisaties en banken, vaak minder goed bereikbaar zijn in het weekend. Hierdoor hebben de oplichters vaak tot maandag de tijd om geld binnen te halen. Om meer gedupeerden te voorkomen, is het belangrijk om melding te maken van oplichting. Voorheen kon dit via verschillende kanalen waaronder de politie, OpgeletOpInternet.nl, Thuiswinkel Waarborg en via de site van Stichting Webshop Keurmerk. Inmiddels heeft Opgelicht.nl in samenspraak met deze verschillende partijen een nieuw initiatief opgezet: het Webshop Alert. Dit houdt in dat op Opgelicht.nl alle binnengekomen meldingen verzameld worden en direct gepubliceerd. Ook in het weekend. Het is dus raadzaam om bij twijfel over een webshop deze lijst te raadplegen. Kijk voor alle informatie op: http://www.opgelicht.nl/alerts/webshops/ • Onderhoud van uw computer. In de voorgaande edities van dit wijkblad heb ik geschreven hoe u zelf, tot op zekere hoogte, uw computer kunt beveiligen en ‘schoonhouden’. Heeft u deze bladen niet meer in uw bezit, kijk dan op www.wijkdeprinsenhof.nl in de digitale nummers hoe u dit kunt doen. Toch krijgt u hiermee maar ca. 50% van alle vervuiling weg. U zult merken dat in de loop van de tijd uw computer langzamer is geworden en dat er bv. zelfs meerdere zoekbalken op uw startpagina van Internet verschenen zijn. Ook meerdere (proef)versies van beveiligingsprogramma’s vormen geen uitzondering. Dit specialistisch ‘opschonen’ van uw computer kunt u, als doorsnee gebruiker, niet zelf doen. Laat dit 2 x per jaar doen door iemand die dit beroepsmatig doet en niet een vriend of kennis die zegt er iets meer van te weten. U zit dan met de brokken en hogere kosten om de boel te laten repareren en alsnog alles te laten opschonen. Voor betrouwbare adressen, tegen lage kosten en met garantie kunt u mij een e-mail sturen met uw naam, adres, telefoonnummer. Ook voor allerlei andere vragen kunt u terecht bij edward@wijkdeprinsenhof.nl. n

- 33 -


Activiteitenladder 09:00 - 12:00

Voor informatie over de activiteiten kunt u ons bereiken van 09.00 tot 17.00 uur in Wijken Dienstencentrum De Plint | Prins Frederiklaan 7 | Tel: (070) 3011750 www.woej.nl

Eén op één computerbegeleiding Open inloop koffie & thee Eet je mee Inloopspreekuur ‘Vrijwilligerswerk’ (zie advertentie, blz. 6) Bridge V & L Biljart Rijbewijs keuring (Tweede ma. v. d. maand) Weight Watchers Tafeltennis

09:30 - 11:30 09:30 - 17:00 09:30 - 17:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 1 0:00 - 16:00 12:30 - 14:00 12:30 - 14:00 13:00 - 14:00 13:30 - 16:30 15:00 - 16:30 17:30 - 21:00 19:30 - 22:30

Arabische les voor vrouwen Open inloop koffie & thee Biljart Koffieochtend 55+ Eén op één computerbegeleiding Spreekuur Sociaal Raadsman (op afspraak) Reakt Activiteiten Uur van de frituur Spreekuur Advies & informatie Wandelclub Bridgeclub de Schuitejager Spreekuur maatschappelijk werk Kooktheater met IBCE (Eerste di. v. d. maand) Bingo (Laatste di. v. d. maand)

dinsdag

maandag

09:30 - 17:00 13:00 - 14:30 13:00 - 15:00 13:00 - 16:30 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 19:00 - 20:30 19:00 - 22:00 n

- 34 -


Team Woej, De Plint

vrijdag

donderdag

woensdag

09:15 - 09:45 Bloedprikken 09:30 - 11:30 Naailes 09:30 - 11:30 Creatieve ochtend 09:30 - 13:00 Biljart 09:30 - 17:00 Open inloop koffie & thee 10:00 - 12:00 Eén op één computerbegeleiding 10:00 - 12:00 Tekenen & schilderen (Twee groepen / twee docenten) 10:00 - 12:00 Workshop bloemschikken (Eén keer p. maand) 12:00 - 17:00 Huiskamerproject IBCE 12:30 - 14:30 Naailes 14:00 - 16:00 Tekenen & schilderen 14:30 - 15:30 Spreekuur wijkagent (Eerste wo. v. d. maand) 15:30 - 16:30 Pilates 19:30 - 21:30 ABCD bridge n 09:00 - 17:00 Pedicure 09:30 - 17:00 Open inloop koffie en thee 09:30 - 17:00 Biljart 09:30 - 11:00 Multicultureel ontbijtje 09:30 - 11:30 Naai-atelier 10:00 - 12:00 Koersbal 13:00 - 14:30 Koffiemiddag voor migrantenvrouwen 13:00 - 15:00 Eén op één computerbegeleiding 13:00 - 14:00 Spreekuur Ouderenadviseur 13:00 - 16:30 Bridge V & L 19:30 - 22:00 Klaverjassen en jokeren n 09:30 - 17:00 Open inloop koffie en thee 09:30 - 17:00 Biljart 09:30 - 12:15 Meer bewegen voor ouderen (3 groepen) 10:00 - 12:00 Spelletjesochtend 12:30 - 14:30 High Tea 14:00 - 16:00 Seniorenkoor 14:00 - 16:00 Tekenen en schilderen 16:45 - 20:00 Bingo met soep & broodjes (Derde vrij. v. d. maand) 19:30 - 21:30 Zumba

zaterdag

13:00 - 16:00

Irene Meijers

Manager wijkcentrum

Gerard Kranenburg Beheerder

Babs van Buren Opbouwwerker

Mirjam Stichter

Opbouwwerker / Prinsenhof schoon

Postzegelbeurs ZHPV (Derde zat. v. d. maand)

Wegens vakantie is De Plint gesloten van 21 juli t/m 17 augustus

Marjan Koot

Ouderenadviseur


Wijk Redactie-informatie

redactieadres: Prins Frederiklaan 7 | 2263 GZ Leidschendam (bezoek alleen volgens afspraak)

E-mail : redactie@wijkdeprinsenhof.nl | tel: 06 2094 7133

Wist u dat...

...er ook een digitale versie is van het blad ‘WijkdePrinsenhof.nl’ en dat u zich hierop gratis kunt abonneren via onze site www.wijkdeprinsenhof.nl? U ontvangt hem dan gegarandeerd 4x per jaar automatisch in uw mailbox. Handig als u niet in de wijk woont en hem toch graag wilt lezen. Ook wijkbewoners kunnen uiteraard van deze extra service gebruik maken.

2013

...eerder verschenen edities ingekeken kunnen worden in het wijkbladenarchief op www. wijkdeprinsenhof.nl? ...wij een digitale nieuwsbrief aan het ontwikkelen zijn die, naar verwachting, medio oktober zal verschijnen? Deze digitale nieuwsbrief *) zal actuele ‘happy news’ berichten en video-impressies bevatten. U kunt zich hier nu reeds op abonneren door zich in te schrijven op www.wijkdeprinsenhof.nl. Bent u reeds geabonneerd op de digitale versie van www.WijkdePrinsenhof.nl dan krijgt u ook de nieuwsbrief vanaf oktober automatisch toegezonden. n *)

Opgeven advertenties

Voor het opgeven van een advertentie zendt u een e-mail aan redactie@wijkdeprinsenhof.nl

A4 A5

*)

A6 A7 *)

De prijzen zijn (A4) 21 x 29,7cm hele pagina = € 150,-

Advertenties kunnen alleen worden opgenomen in het formaat en richting zoals hiernaast weergegeven. Kosten zijn excl. BTW en incl. ontwerp en copywriting. n

(A5) 14,85 x 21cm 1/2 pagina = € 80,(A6) 10,5 x 14,85cm 1/4 pagina = € 45,(A7) 10,5 x 7,4cm 1/8 pagina = € 27,50,-

Kopij voor de editie van september kunt u tot 1 augustus 17:00 uur aan ons toezenden. Mail naar redactie@wijkdeprinsenhof.nl

2014

wijkdeprinshof 3