Page 1

“De Woldewieker” De krant voor nieuwsgierig Woldwijck Dit keer in “De Woldewieker” Blz.

1

Voorwoord Dumpen afval

Blz.

2

Actie Schoenmaatjes op CBS De Regenboog Afval per 1 januari 2014 Wie helpt in West? Ouderenadviseur, Steunpunt Mantelzorg en VOA’s

Blz.

3

Midden TUINDAG HOOGEZAND-WEST 2014

Blz.

4

Bewonersavond Junk-Art Inloopspreekuur in De Burcht De Burcht blijft vernieuwen

Blz.

5

Agenda

Blz.

7

Buurke Behandelingen gestart Kabouterswing Kaboutercafé Crisis Vrouwen in de overgang

Blz.

8

Opening van de helpende handen van WISP Het WISP zoekt vrijwilligers

Blz.

9

Bijéén aan de Stamtoavel Bewonersavond over de speelplaatsen in Woldwijck Oost Witlof met ham, kaas en banaan Vissen

Blz.

10

NAAICURSUS Boeken gevraagd voor de Boekwissel Omgaan met (weinig) geld Koffiebingo Fietsen of wandelen op Zondagmiddag

Blz.

11

Woldwijck in den beginne

Blz.

12

Het Woldwijckspionnetje zag en hoorde Programma Kidsclub

“De Woldewieker” JAARGANG 12 NUMMER 1 JANUARI 2014

Voorwoord De eerste Woldewieker van dit jaar is weer een feit. Met veel plezier heeft de redactie weer gewerkt aan deze editie. Gelukkig krijgen wij uit veel hoeken kopij aangeleverd. Dit maakt dat uw wijkkrant niet alleen voor u maar ook van u is. De Woldewieker zit ook nu weer vol terugblikken, aankondigingen, weetjes en uiteraard de vaste rubrieken. U leest in deze krant, dat er soms geschoven moet worden met de deadlines. Dit heeft te maken met het aanleveren van de krant bij onze drukker. Is de deadline voor u van belang, leest u dan even aandachtig het artikeltje “Crisis”. De redactie wenst u veel leesplezier met het eerste nummer van De Woldewieker in jaargang 12.

Dumpen afval Het gebeurt regelmatig dat vuilnis en groenafval wordt gedumpt tussen het openbaar groen. Andere wijkbewoners, die de wijk graag netjes willen houden, ergeren zich daaraan. Medewerkers van de gemeente, BWR en BCWM zorgen er voor dat de rommel weer wordt opgeruimd. Dit raakt ook u in de portemonnee en wel via de gemeentelijke belasting. Als u op heterdaad wordt betrapt loopt u de kans een forse boete te krijgen. Hierbij een dringende oproep: Gooi uw afval niet in het openbaar groen. Lever het in bij de aanbrengafvalpunt op de gemeente werf aan de Van Neckstraat openingstijden vindt u op de website van de gemeente Hoogezand. Twee keer per jaar (mei en oktober) kunt u gratis uw tuinafval inleveren bij de groencontainers in de wijk. “De Woldewieker” een uitgave van de :


Actie Schoenmaatjes op CBS De Regenboog

Ouderenadviseur, Steunpunt Mantelzorg en VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs)

De leerlingen van CBS De Regenboog hebben meegedaan aan de actie Schoenmaatjes. Bij deze actie van Edukans vullen kinderen schoendozen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdgenootjes in landen als Ghana, Irak, Kenia en Oeganda. Kinderen in deze landen leven vaak in moeilijke omstandigheden.

Ouderenadvisering van Kwartier Zorg & Welzijn geeft informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende ouderen vanaf 75 jaar. Behalve ouderen kunnen ook hun familie, hulp- of dienstverleners terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseur werkt nauw samen met de VOA’s van Kwartier in de verschillende wijken in Hoogezand-Sappemeer. Zij leggen huisbezoeken af en kunnen u wegwijs maken in alle regelingen die er zijn voor ouderen. Ook bieden zij ondersteuning bij eenvoudige hulpvragen zoals het invullen van formulieren.

Naast het vullen van de schoendozen werd er bovendien een rommelmarkt georganiseerd door leerlingen van groep 8. In andere groepen kwamen de kinderen in actie bijvoorbeeld met het inzamelen van lege statiegeldflessen en het doen van allerlei klusjes. Ook werd er iedere maandag geld op gehaald voor dit goede doel. Veel ouders vulden een machtigingsformulier in om garant te staan voor de vervoerskosten van de schoendozen. Al met al is er door de inzet en het enthousiasme van iedereen het schitterende bedrag van € 762,91 opgehaald.

Afval per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 werd de nieuwe afvalwijzer van de gemeente van kracht. Het blijkt dat nog niet iedereen goed door heeft, dat er enige wijzigingen zijn doorgevoerd. Het gebeurt vrij regelmatig dat de grijze container op donderdag wordt aangeboden. Zo was dat namelijk voor de jaarwisseling. Nu moet de grijze op dinsdag bij de straat staan. Ook zakken plastic liggen vaak op een verkeerde dag bij de straat. Wij vragen u daarom om uw afvalwijzer te raadplegen voor u afval gaat aanbieden. Niet opgehaalde afval geeft veel rotzooi in de wijk en brengt onnodig kosten en werk met zich mee, omdat dit dan op een ander moment opgehaald moet worden. U kunt de afvalwijzer ook raadplegen op de website van de gemeente.

Wie helpt in West? Vrijwilligers gezocht voor het verversen van zand in de zandbak op de bult!!! U kunt zich opgeven via bcww@platform-woldwijck.nl. Nadere informatie ontvangt u via de mail. Alle hulp is welkom!

2

Mantelzorg U bent mantelzorger als u vanuit een persoonlijke relatie extra hulp en zorg geeft aan een familielid (ouders, kinderen, partner, broer, zus). Dergelijke hulp aan vrienden, buren en kennissen wordt ook gezien als mantelzorg. Veel mensen vinden het normaal om zorg en hulp te geven aan iemand waar ze om geven. Toch kan een dergelijke verantwoording veel invloed uitoefenen op je eigen leven. Mantelzorgers komen vaak voor moeilijke keuzes te staan doordat zorg lastig is te combineren met bijvoorbeeld een baan of de zorg voor andere familieleden of de zorg voor het eigen gezin. Daarom is er een Steunpunt Mantelzorg. U kunt hier kosteloos terecht, bijvoorbeeld voor ondersteuning, informatie, aanvragen van een vrijwilliger, contact met andere mantelzorgers, deelname aan een themamiddag of een luisterend oor. Alzheimer Café Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De bijeenkomsten starten met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Locatie: De Burcht. Tijd: Zaal open 19.00 uur. Programma 19.3021.15 uur. Sluiting 21.45 uur. Toegang: Gratis, evenals koffie en thee. Aanmelden hoeft niet. 19-03-2014: Onmacht en overbelasting van de mantelzorg: Met fragmenten uit de film “ Je ziet het pas als je het gelooft” over ouderenmishandeling. 16-4-2014: Communicatieproblemen bij dementie. M.m.v. een logopediste Het is mogelijk dat van bovenstaande data de onderwerpen nog omgewisseld worden. 21-5-2014: Opname in zicht. Meer info bij Maaike Louwsma (coördinator Steunpunt mantelzorg) steunpuntmantelzorg @kwartierzorgenwelzijn.nl en Jenneke Habers (ouderenadviseur) j.habers@kwartierzorgenwelzijn.nl Tel: 0598-364900

“De Woldewieker”


Midden! De bewonerscommissie Woldwijck-Midden bestaat uit een groepje enthousiaste vrijwillige bewoners uit Woldwijck-Midden. Zij zetten zich in voor een schone, leefbare en veilige wijk. Vage kreten zegt u? We zullen proberen het concreet te maken. Leden van de bewonerscommissie komen bijna dagelijks in de wijk om zaken te signaleren, die aandacht verdienen of met spoed moeten worden aangepakt. Vaak wordt er contact opgenomen met een instantie of gemeente om te overleggen hoe de zaken kunnen worden aangepakt. Als alles naar tevredenheid is geregeld, komt er meestal een terugkoppeling en hoort de commissie hoe een en ander is verlopen. De bewonerscommissie is veel in de wijk te vinden. Daardoor is er door de jaren heen veel contact met de bewoners ontstaan. Regelmatig worden naast klachten, ook suggesties aangedragen. Deze worden dan meegenomen naar een periodiek overleg. Daar wordt bekeken wat er met een prima idee moet gebeuren. Soms gaan enkele commissieleden, samen met de aanbrengers van de suggestie, er mee aan de slag. Soms ook betreft het een idee, dat van belang kan zijn voor heel Woldwijck. In dat geval neemt een vertegenwoordiger uit Midden het idee mee naar het wijkplatform om het daar verder te bespreken en te ontwikkelen. Vaak heeft Midden binnen het wijkplatform een voortrekkersrol. Veel voorstellen komen uit Midden. Dat houdt per definitie in dat leden van de bewonerscommissie ook vaak deelnemen aan het verder ontwikkelen van deze plannen. Daardoor is de werkdruk erg hoog. Toch zetten de leden van onze bewonerscommissie zich graag met u in voor onze wijk. Het gaat immers om onze wijk. Midden zet zich fanatiek in voor behoud van onze speelvoorzieningen en maak deel uit van de organisatie van de tuindag. Bij het organiseren van de inmiddels jaarlijkse viswedstrijd speelt Midden een prominente rol. Vrijwilligers uit Midden doen mee met het zomerspektakel en vele andere activiteiten. Ook zaken van meer persoonlijke aard kunt u bespreken met leden van de bewonerscommissie WoldwijckMidden. Zij weten bij welke instantie u moet zijn. Door een jarenlange actieve houding en aanpak in de wijk, heeft Midden een netwerk opgebouwd waar we trots op kunnen zijn en die al jaren zijn vruchten afwerpt. Wilt u iets weten of meedoen met onze actieve bewonerscommissie? Maak dan eens een praatje met een van de bestuursleden. Houdt u niet van vergaderen? Maakt niet uit, want ook mensen die de handen uit de mouwen willen steken en helpen bij activiteiten zijn van harte welkom. De contactgegevens vindt u in de colofon op de achterzijde van “De Woldewieker”.

TUINDAG HOOGEZAND WEST 2014 De samenwerkende Bewonersorganisaties in Gorecht West en Woldwijck nodigen u van harte uit de jaarlijkse tuindag te bezoeken, die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 17 mei 2014 van 10 tot 4 uur. Locatie: parkeerplaats C1000, bij het nieuwe Woldwijckcentrum. Deze tuindag wordt voor de 17e keer georganiseerd en heeft als doel u actief te laten zijn met uw tuin om zo het woon/leefklimaat te verbeteren voor de hele wijk. Het is een leuk evenement om het voorjaar mee in te luiden. Veel mensen beginnen zodra het voorjaar zich aandient met veel energie aan het opknappen van de tuin. U vindt op de tuindag ideeën en informatie zat of kunt er een steuntje in de rug krijgen. Wat biedt de Tuindag? Gedurende deze dag kunt u stekjes ruilen en tuinplanten kopen. Verder kunt u advies vragen aan deskundigen. De containers waarin u uw groenafval kwijt kunt en compost mee kunt nemen zijn van 10 tot 4 uur aanwezig aan de Wega, nabij het Gezondheidscentrum. ALLEEN VOOR GROENAFVAL! DUS NIET VOOR GROF-OF HUISAFVAL!!!! Onder groenafval verstaan we alles wat gegroeid en gebloeid heeft in de tuin. Voor de kinderen is dit een leuke dag om kennis te maken met alles wat groeit en bloeit. Er zal een hoekje worden ingericht waar ze lekker bezig kunnen zijn, terwijl uzelf rondneust op de tuindag. We zien u graag op de tuindag van 2014!!!!

“De Woldewieker”

3


Bewonersavond

Inloopspreekuur in De Burcht

Op 20 februari is er een bewonerscontactavond gehouden voor alle geïnteresseerden uit Woldwijck. De bijeenkomst stond in het teken van bijpraten, kennismaken en gezelligheid. Helaas was de opkomst zeer matig.

De veranderingen in de zorg roepen een diversiteit aan vragen op. Naar aanleiding van het signaal dat sommige ouderen door de bomen het bos niet meer zien, start ZINN een wekelijks spreekuur in De Burcht. Tijdens het spreekuur krijgen senioren antwoord op hun vragen. Dat kunnen zeer algemene vragen zijn ten aanzien van beleid en regelgeving of heel specifiek; hoe krijg ik zorg, hoe ziet een kamer in De Burcht er uit en wat wordt vergoed en wat niet? Ouderen kunnen met al hun zorgvragen terecht in De Burcht. Met ingang van 4 maart kunnen zij wekelijks op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur in gesprek met een medewerker van de cliëntenservice van ZINN. Buiten het spreekuur is de cliëntenservice tijdens kantooruren uiteraard ook telefonisch (050 585 2000) en via de mail (clientenservice@zinnzorg.nl) bereikbaar.

De Burcht blijft vernieuwen Halverwege de avond speelden de aanwezigen met z’n allen de enige echte Woldwijckkwis, die werd gepresenteerd door quizmaster Gina. De vragen gingen allemaal over Woldwijck. Jan Zomer was de grote winnaar. Hij mag 100 euro besteden aan iets, dat ten goede moet komen aan onze wijk. We hebben begrepen dat Jan zijn goede doel al heeft uitgekozen.

Junk-Art Junk-Art, iets moois maken van zaken die soms zomaar weggegooid worden, is zo’n succes dat er nogmaals een project van 4 keer gehouden wordt. Dit keer wordt er een vaas gemaakt van een fles en stukjes breigaren. We starten op woensdag 25 maart om 18.30 uur. De kosten bedragen € 2,00 voor het hele project. Opgeven via de website www.woldwijckcentrum.nl, email info@woldwijckcentrum.nl of bij de bar van het Woldwijckcentrum.

4

10 nieuwe eenpersoonskamers ZINN speelt in op de wensen van haar cliënten: de tweepersoonskamers op de psychogeriatrische afdeling zijn verdwenen en verbouwd tot eenpersoonskamers. De ruime, lichte zit-/slaapkamers hebben een woonoppervlakte van 16 – 20 m², bevinden zich op de begane grond en zijn geschikt voor bewoning door mensen met een psychogeriatrische aandoening. Veel bewegingsvrijheid De nieuwe kamers op de begane grond zijn zo gesitueerd, dat cliënten zich op de afdeling vrij kunnen bewegen en een wandeling kunnen maken zonder de beschermde woonomgeving te hoeven verlaten. Bovendien is er vanuit de gezamenlijke huiskamer toegang tot de besloten tuin. 10 bewoners delen gezamenlijk een huiskamer. Veilig wonen in een gezellige, levendige omgeving met aandacht voor individuele wensen en behoeften staat voorop.

“De Woldewieker”


Agenda 2013/2014 (maart-juni) Zondag 16 maart Woensdag 19 maart Woensdag 19 maart Vrijdag 21 maart Zaterdag 29 maart

14.00 uur 09.30 uur nnb 20.30 uur 19.30 uur

Bijeen aan de stamtoavel Kaboutercafe Naaicursus start (10x) Tienerdisco Bingo

Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum

Woensdag 2 april Vrijdag 4 april Vrijdag 4 april Zondag 6 april Zondag 6 april Zondag 6 april Zondag 6 april Woensdag 16 april Woensdag 16 april Woensdag 16 april Vrijdag 18 april Zondag 20 april Dinsdag 22 april Zaterdag 26 april

13.30 uur 18.30 uur 19.45 uur 14.00 uur 14.30 uur 14.30 uur 15.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 13.30 uur 20.30 uur 14.00 uur 19.30 uur 19.30 uur

Kidsclub thema Pasen Kabouterdisco Kinderdisco Country line dance Koffiebingo Kennismaken fietsgroep Kennismaken wandelgroep Kaboutercafe Omgaan met (weinig) geld Kidsclub filmmiddag Tienerdisco Bijeen an de stamtoafel Vrouwen in de overgang Bingo

Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum

Vrijdag 2 mei Vrijdag 2 mei Zondag 4 mei Zondag 4 mei Woensdag 7 mei Woensdag 14 mei Vrijdag 16 mei Zaterdag 17 mei C1000 Zaterdag 17 mei Zondag 18 mei Woensdag 21mei Zaterdag 24 mei

18.30 uur 19.45 uur 14.00 uur 14.30 uur 13.30 uur 09.30 uur 20.30 uur vanaf 10 uur

Kabouterdisco Kinderdisco Country line dance Koffiebingo Kidsclub moederdag Kaboutercafe Tienerdisco Tuindag

Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum parkeerplaats

14.00 uur 13.30 uur 19.30 uur

Groenafval brengen, kompost halen tijdens tuindag Bijeen an de stamtoafel Woldwijckcentrum Kidsclub/minichefs Woldwijckcentrum Bingo Woldwijckcentrum

Zondag 1 juni Zondag 1 juni Woensdag 4 juni Vrijdag 6 juni Vrijdag 6 juni Zaterdag 14 juni Zondag 15 juni Vrijdag 20 juni Zaterdag 21 juni

14.00 uur 14.30 uur 13.30 uur 18.30 uur 19.45 uur 10 tot 12 uur 14.00 uur 20.30 19.30

Country line dance Koffiebingo Kidsclub zomer Kabouterdisco Kinderdisco Viswedstrijd voor de jeugd Bijeen an de stamtoafel Tienerdisco Bingo

Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Gorechtpark. Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum Woldwijckcentrum

Kijk voor actuele informatie ook op www.platform-woldwijck.nl “De Woldewieker”

5


6

“De Woldewieker”


Buurke Behandelingen gestart

Crisis

Jos Buurke heeft begin juni een therapie en massage praktijk geopend aan de Ruimtevaartlaan 9 in Hoogezand.

In tijden van crisis is effectief werken een mogelijkheid om te bezuinigen. Ook De Woldewieker wordt hier door getroffen. De drukkerij waar De Woldewieker en vele andere club- en verenigingskrantjes worden gemaakt heeft een vast ritme ingevoerd.

Bent u uitbehandeld in de reguliere zorg? Heeft u medicijnen gekregen in plaats van een echte oplossing? Of heeft u te horen gekregen dat u er maar mee moet 'leren leven'? Dan biedt zijn behandeling mogelijk een uitkomst. Met beproefde behandel- en massagemethodes zijn veel klachten doeltreffend te verhelpen of te verlichten. U kunt hierbij denken aan pijnklachten aan arm, been, nek of rug. Ook voor chronische klachten, vermoeidheidsklachten, fibromyalgie en hormoonklachten kunt u bij hem terecht. Voor voorwaarden en kosten of een afspraak kunt u contact opnemen met Jos Buurke, www.buurkebehandelingen.nl of 06-19495830.

Kabouterswing De maandelijkse kabouterdisco is een groot succes. Tijdens een van deze disco’s werd de vraag gesteld of zoiets niet vaker dan eens per maand zou kunnen plaatsvinden voor de kleuters. We hebben een stel enthousiaste dames bereid gevonden om op de vrijdagen dat er geen kabouterdisco is met de kinderen van 4 tot 6 jaar de dansjes te gaan oefenen, die tijdens de disco altijd gedaan worden. Het is dus geen disco maar wel discodansen! We noemen het “Kabouterswing”. Kabouterswing is op vrijdag 14, 21 en 28 maart van 15.30 tot 16.15 uur. Het is alleen bedoeld voor de kinderen maar ouders kunnen wel (met een kopje koffie) in de foyer wachten als zij dat willen. Kabouterswing kost € 0,50 per kind.

Kaboutercafé Kaboutercafé is een ontmoetingsplek voor ouders/ opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar. De kinderen krijgen een leuke knutselactiviteit aangeboden, er wordt gezongen en een verhaal voorgelezen aan de hand van een maandelijks wisselend thema. Voor ouders/opvoeders is er gelegenheid om elkaar vrijblijvend te ontmoeten. Het kaboutercafé is geopend op woensdag 19 maart, 16 april en 14 mei van 09.30 tot 10.45 uur. De kosten voor het kaboutercafé bedragen € 1,00 per kind.

De kopij op maandag aanleveren in de oneven week dan volgt de bezorging van de krant in de even week op woensdag. De Woldewieker verschijnt vier keer per jaar en dit loopt dus niet altijd gelijk met het ritme van de drukker. Normaal ligt de krant na de laatste redactievergadering rond de 15e van de maand bij u op de mat. Dit kunnen we nu niet meer garanderen voor alle edities. Om een zo actueel mogelijke inhoud te brengen houdt dit voor 2014 in dat we de deadlines moeten vervroegen voor de juni- en decemberedities van De Woldewieker. Voor de juni-editie wordt de deadline vrijdag 16 mei en voor december-editie 21 november. Zoals in alle Woldewiekers staat ter herinnering op de laatste bladzijde de uiterste inleverdatum vermeld.

Vrouwen in de overgang Veel vrouwen tussen de 40 en 60 jaar hebben klachten tijdens de overgang. Opvliegers? Niet meer slapen? Een gejaagd gevoel of juist sombere gedachten? Geen zin meer in seks? Dit zijn slechts enkele dingen waar vrouwen mee te maken kunnen krijgen in deze fase van hun leven. De overgang is geen ziekte maar een levensfase. Toch kunt u zich in deze fase behoorlijk ziek voelen. Iedere vrouw ervaart deze fase anders. Overgangsconsulente Marie Jose de Laat geeft op 22 april om 19.30 uur een voorlichtingsavond in het Woldwijckcentrum. Tijdens deze voorlichtingsavond kunt u een antwoord vinden op de vragen die u heeft over de overgang. De toegang is gratis, Het is wel wenselijk dat u zich voor 15 april aanmeldt. Dit kan via de website www.woldwijckcentrum.nl of per e-mail: info@woldwijckcentrum.nl of bij de bar van het Woldwijckcentrum.

“De Woldewieker”

7


Opening van de helpende handen van WISP Woensdag 19 februari, ’s middags om 13.00 uur vertrok vanaf het Woldwijckcentrum een aandachtstrekker de wijk in. Het WISP-team ging de buurt in met tractor en aanhanger om bekendheid te geven aan de opening. Flyers werden uitgedeeld aan volwassenen en kinderen werden getrakteerd op snoep. Bewoners werden via een geluidsinstallatie uitgenodigd om de opening bij te wonen. Voor de afwisseling was er muziek. Omstreeks een uur of vier liep de foyer van het wijkcentrum vol. Velen hadden eerst even de verrichtingen van Ireen Wüst op de tv gevolgd. Aan belangstelling geen gebrek. Ruim 80 mensen vulden de grote zaal. Joke Kragt sprak het openingswoord. Het WISP is een centrale plek waar bewoners terecht kunnen met hun vragen, wensen en ideeën. Het wordt bemenst door opgeleide vrijwilligers, die ondersteund worden door een professional. Het WISP geeft informatie, advies, wijst de weg en bundelt ideeën. Terwijl 2 vrijwilligers bezig waren met het uitleggen waarom ze zich willen inzetten voor het Wisp, kwamen twee “nieuwe buurtbewoners” de zaal binnen. Een van hen, de dochter, was gekleed als FC Groningen fan. De moeder, een bejaarde dame met diabetes, was op zoek naar een speciale pedicure en activiteiten waarbij zij aansluiting zou kunnen vinden. Zij bleken achteraf acteurs te zijn. Ze stelden hun vragen aan twee medewerkers op een bijzonder komische manier. De WISP-ers lieten zich hierdoor echter niet van de wijs brengen. Voor de moeder werd de hulp van de achterwacht, de dames van het gezondheidscentrum ingeschakeld. Zowel voor de moeder als de dochter werden passende activiteiten voorgesteld door de WISP-ers. Bij het opstarten van de computer om de bustijden op te zoeken werd de website www.wispwoldwijck.nl geprojecteerd. Namens de gemeente overhandigde Roelof Stäbler een cadeau. Een van de vrijwilligers nam een nieuwe telefoon in ontvangst. Tot slot had Gerrie Oudekerk, beleidsambtenaar van de gemeente HS nog een verrassing in petto. Een grote doos met afvalzakken voor het inzamelen van plastic. Dit tot groot genoegen van de WISPers, want… vanaf nu is het voor de bewoners dus mogelijk om de zakken, niet alleen meer bij het gemeentehuis op te halen maar zijn ze ook af te halen bij het WISP. WISP is elke maandag van 13.30 – 16.00 uur en op woensdag van 9.00 – 11.30 uur open. Het WISP is te vinden in het Woldwijckcentrum. Ook als u niet in Woldwijck woont, bent u van harte welkom! Bent u niet in staat om zelf naar het WISP te komen dan kunt u ook even bellen 0643155624 of mailen naar info@wispwoldwijck.nl

Het WISP zoekt vrijwilligers Bent u iemand die een ander wil helpen met kleine alledaagse dingen? Bent u iemand die graag wat voor een ander wil betekenen? Het WISP zoekt vrijwilligers, die hun medemens willen helpen met de kleine alledaagse zaken, zoals:  De hond uitlaten  De afvalcontainer bij de weg zetten  Boodschappen doen Het gaat om mensen die deze kleine zaken tijdelijk of helemaal niet meer zelf kunnen en ook niemand hebben die dat voor hen kunnen doen. We zoeken serieuze mensen die deze taken vrijwillig willen doen! Bent u de persoon die wij zoeken? Dan kunt u langs komen bij of het melden bij het WISP Openingstijden van het WISP zijn: Maandag van 13.30 – 16.00 uur en Woensdag van 09.00 – 11.30 uur. Het WISP is te bereiken via: 06 43155624 of via de mail: info@wispwoldwijck.nl. Website: www.wispwoldwijck.nl

8

“De Woldewieker”


‘Bijéén aan de Stamtoavel’ Contactmiddag 50plussers!

/

inloopcafé

voor

alleenstaande

50Plussers die, om wat voor reden dan ook, alleen door het leven gaan, hebben vaak moeite om in contact te komen met leeftijd- en lotgenoten. Het zou toch veel leuker zijn om met anderen een activiteit, een tentoonstelling, uit eten te beleven. De zondag is voor hen vaak de saaiste of eenzaamste dag van de week. Uit gemeentelijke cijfers blijkt dat er in Woldwijck en directe omgeving veel eenpersoonshuishoudens zijn van personen tussen de 50 en 70 jaar. Daarom organiseert het Woldwijckcentrum, onder het motto ‘Bijéén aan de Stamtoavel’, elke 3e zondag van de maand een contactmiddag/inloopcafé voor alleenstaanden van 50 jaar en ouder. De bedoeling hiervan is dat mensen elkaar in een gezellige ongedwongen sfeer ontmoeten. Gelijkgestemden kunnen dan plannen of afspraken maken voor activiteiten of uitjes. Ook kan er een kaartje worden gelegd, gebiljart of een ander spelletje gedaan worden. Toegang en deelname zijn gratis. De eerste contactmiddag/inloopcafé is op zondag 16 maart van 14.00 tot circa 17.00 uur en zijn 50+ alleenstaanden uit vooral Woldwijck van harte welkom in het Woldwijckcentrum. Koffie staat, evenals uw gastheer Martin Hemelt, dan klaar. Hoewel aanmelding niet vereist is, is het voor het wijkcentrum wel prettig te weten op hoeveel bezoekers er deze zondag gerekend moet worden. Geef je daarom even op bij Joke Kragt, de sociaal beheerder via de website www.woldwijckcentrum.nl, e-mail info@woldwijckcentrum.nl of telefonisch 06-12579881 Bij voldoende belangstelling zijn de overige contactmiddagen tot aan de zomervakantie 2014 op paaszondag 20 april, op zondag 18 mei en op zondag 15 juni. Het Woldwijckcentrum is telefonisch bereikbaar onder nr. 0598 – 323 574.

Bewonersavond over de speelplaatsen in Woldwijck Oost De bewonerscommissie Woldwijck Oost organiseert een bewonersavond voor de bewoners van Woldwijck Oost. Deze avond zal gaan over het speelplaatsenbeleid van de gemeente en het behouden of verdwijnen van de speeltuinen bij u in de straat. De direct omwonenden van de speelplaatsen hebben een brief met een uitnodiging gekregen om mee te praten.

Wilt u ook mee denken en praten, bent u van harte welkom op dinsdagavond 8 april om 20.00 uur in het Woldwijckcentrum. U kunt zich tot en met 25 maart aanmelden bij:  Cisca Matulessy, Castor 1  Wini Vos, Castor 15  Roxanne Webster, Pallas 47 Of via de mail: bcwo@platform-woldwijck.nl. Vermeld bij de aanmelding graag uw naam, adres en met hoeveel personen u komt. Als u op- of aanmerkingen heeft kunt u deze ook in de mail vermelden.

Witlof met ham, kaas en banaan Ingrediënten: 6 stronkjes witlof, 2 ons ham, 2 bananen, 250 gram kwark, 1 teentje knoflook, 1 zakje geraspte belegen kaas, 1/2 bakje sour cream, 1 ei, peper, zout, nootmuskaat. Bereidingswijze: Snij de witlof doormidden in de lengte en haal het bittere hart eruit. Kook de witlof ca. 20 minuten of in de magnetron op vol vermogen 4 minuten. Laat de witlof uitlekken. Maak een gladde saus van kwark, ei, sour cream, geraspte kaas en een teentje knoflook. Voeg naar smaak peper, zout en nootmuskaat toe. Snijd witlof kleiner, snij de banaan en leg dit in een ovenschaal, dek af met een flinke laag ham en doe er de kaassaus over. Idee: strooi nog een klein beetje kaas over het gerecht. Verhit de oven op 180 graden en laat de witlof in 15 minuten warm worden. Heerlijk met gekookte aardappels of aardappelpuree.

Vissen Wie heeft er zin om mee te gaan vissen?????? Vanuit Stichting Platform Woldwijck organiseert een aantal vrijwilligers voor kinderen van 7 t/m 16 jaar een viswedstrijd. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 14 juni 2014 van 10.00 t/m 12.00 uur bij de grote vijver van het Gorechtpark. We verzamelen om 9.45 uur op de grote parkeerplaats van het Gorechtpark aan de Troelstralaan. Jullie moeten zelf zorgen voor vishengels en aas. Wij zorgen voor drinken en wat te knabbelen! Het vissen gebeurt uiteraard onder begeleiding. Als je mee wilt doen, kun je voor 11 juni een briefje inleveren met je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd erop bij Bert Bosgraaf, Boogschutter 93 of bij Theo Clobus, Melkweg 187.

“De Woldewieker”

9


NAAICURSUS

Omgaan met (weinig) geld

Na de voorjaarsvakantie begint er weer een nieuwe naaicursus. De cursus is zowel voor beginners als gevorderden. Als beginner leer je hoe je met een eenvoudig basis-naaipatroon je eigen kledingstuk kunt maken. Dat kan een jasje, rok of jurkje zijn. Je leert werken met de naaimachine.

Met een minimum inkomen is het vaak puzzelen hoe u uitkomt met uw inkomen. Als u financiële zorgen heeft, is het niet altijd gemakkelijk om goed orde op zaken te houden en ook nog creatief te zijn.

Voor de gevorderden is er de mogelijkheid om ingewikkelder naaitechnieken te leren, zoals b.v. gepaspoilleerde zakken, colbertkraag en het aanpassen van een bestaand patroon. De cursus begint op woensdag 19 maart en heeft de duur van 10 lessen. De cursus is woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur OF woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur. Je kunt je voorkeur voor tijd bij aanmelden kenbaar maken. De kosten bedragen € 30 voor 10 lessen. Aanmelden kan via de website www.woldwijckcentrum.nl , telefonisch 323574 of persoonlijk bij het Woldwijckcentrum.

Deze voorlichtingsbijeenkomst “Omgaan met (weinig) geld”, geleid door een ervaren budgetconsulent, is opgezet voor mensen die deze zorgen wel eens willen delen en van elkaar willen leren. De deelnemers bepalen zelf waar we aandacht aan besteden. Kom tips halen of deel ze met anderen en zet een eerste stap naar meer inzicht in uw financiën of ondersteuning daarbij. Deze ochtend wordt in samenwerking met Kledingbank Maxima georganiseerd op woensdag 16 april 09.30-11.00 uur in het Woldwijckcentrum. De entree is gratis maar het is wel handig dat u zich vooraf aanmeldt. Dit kan via de website www.woldwijckcentrum.nl, email info@woldwijckcentrum.nl of bij de bar van het Woldwijckcentrum.

Boeken gevraagd voor de “Boekwissel”

Koffiebingo!

Het Woldwijckcentrum heeft een aantal boekenkasten gekocht die gevuld mogen worden met boeken die u overheeft. Dit kunnen diverse boeken zijn o.a. romans, thrillers, literatuur, waargebeurde verhalen, kookboeken, kinderboeken enz. De boeken moeten wel in goede staat zijn.

Speciaal voor de wat oudere mensen is er elke eerste zondag van de maand een koffiebingo in het Woldwijckcentrum. Elkaar ontmoeten en het doorbreken van die saaie zondagmiddag is het belangrijkste doel. We spelen een spelletje Bingo waarbij leuke, kleine prijsjes te winnen zijn.

Het idee is om hiermee een boekenwissel op te gaan zetten. Bij “Boekenwissel” plaatst je één boek van jezelf in de kast en in ruil mag je één boek uit de kast mee naar huis nemen.

De kosten bedragen € 3,50 en dat is inclusief een kopje koffie of thee. We starten om half drie. Het is niet nodig om u vooraf aan te melden. U bent gewoon van harte welkom om aan te schuiven.

Opgelet! Het gaat niet om boeken van de bibliotheek maar om boeken die je zelf kocht of cadeau kreeg en die je niet meer nodig hebt. Zo blijkt je uitgelezen boek toch nog waardevol want je krijgt er een nieuw voor in de plaats en meteen doe je er iemand anders plezier mee. Wilt u helpen om de boekenkast te vullen? Stuur dan een e-mail naar info@woldwijckcentrum.nl en vermeld dan het aantal boeken dat u beschikbaar wilt stellen en van welk genre deze zijn. Er wordt dan z.s.m. contact opgenomen om verdere afspraken te maken. Zodra we een goed gevulde boekenkast bij elkaar hebben zal de “Boekenwissel” van start gaan. Dit wordt aangekondigd op posters, de website van het Woldwijckcentrum en van het Wisp en natuurlijk in uw wijkkrant.

10

Fietsen of wandelen op zondagmiddag Er is een initiatief om eens per twee weken op de zondagmiddag met een groepje een fiets- of wandeltocht te gaan maken. De deelnemers bepalen in gezamenlijk overleg welke afstand of route er wordt afgelegd. Heeft u belangstelling om mee te fietsen of te lopen of vindt u het leuk om een mooie route uit te stippelen kom dan naar de kennismakingsbijeenkomst op zondag 6 april. Kennismaking met de fietsers is om 14.30 uur en met de wandelaars om 15.30 uur. Aanmelden voor de kennismaking kan via de website www.woldwijckcentrum.nl, bij de bar van het Woldwijckcentrum of via e-mail info@woldwijckcentrum.nl

“De Woldewieker”


Kinderrebus, welk gezegde staat hieronder

“Woldwijck in den beginne”, een archief-luchtfoto van Woldwijck-West uit 1979.

“De Woldewieker”

11


Het Woldwijckspionnetje zag en hoorde, …….. dat familie van Frits Huysman op 4 januari een kunstwerk heeft geschonken aan De Burcht. dat door het plaatsen van hekken er geen vreugdevuur is ontstaan achter het gebouw van de Pinkstergemeente tijdens oud en nieuw. dat er in oudejaarsnacht een auto in de brand is gestoken aan de Melkweg. dat het glas na 2 maanden op de parkeerplaats nog steeds aanwezig is. dat de filmmiddagen in het Woldwijckcentrum i.v.m. een teruglopend animo zijn stopgezet tot aan de herfst. dat u uw zakken voor plasticafval nu ook kunt afhalen op het WISP-spreekuur in het wijkcentrum! dat er wel heel veel spreekuren komen in onze wijk en dat wij dat in een volgende Woldewieker op een rijtje gaan zetten. dat u uw uitgelezen, in goede staat verkerende, boeken kunt inleveren bij het Woldwijckcentrum. dat u eerdaags een boek kunt ruilen tijdens het spreekuur van het WISP. Een boek halen, een boek brengen! dat de C1000 nu elke zondagmiddag van 1 tot 6 uur is geopend! dat dr. Jan van Cleef per 1 april stopt als huisarts in onze wijk!

 

    

   

Colofon

“De Woldewieker” Bij de Stichting Platform Woldwijck aangesloten organisaties: Stichting Platform Woldwijck Kees de Rijke (secretariaat) Tel: 0598 - 323034 Email: secretaris@platform-woldwijck.nl Bewonerscommissie Woldwijck Oost Cisca Matulessy (voorzitter) Tel.: 0598 - 321059 E-mail: ciscamatu@home.nl Bewonerscommissie Woldwijck Midden Theo Clobus (voorzitter) Tel: 0598 - 326021 E-mail: tclobus@ziggo.nl Bewonerscommissie Woldwijck West Carin Marquering (secretariaat) E-mail: bcww@platform-woldwijck.nl Bewonerscommissie Melkwegstelsel Kleurrijk Woldwijck Cisca Matulessy (voorzitter) Tel.: 0598 - 321059 E-mail: ciscamatu@home.nl Ouderenadviseur Jenneke Habers (Kwartier Zorg en Welzijn) Tel.: 0598 - 320862 / 06-31633523 E-mail: J.Habers@kwartierzorgenwelzijn.nl

Programma Kidsclub april t/m juni 2014 2 16 7 21

april april mei mei

4

juni

Pasen Bingo (€1.00) Moederdag. Gezamenlijk iets doen (kidsclub-kookclub) Zomervakantie

Na de zomervakantie starten we weer op 3 september. Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Ineke Veenstra. Tel: 05983242379 Van de redactie: let op! let op! let op! let op! let op! De sluitingsdatum voor kopij voor de volgende uitgave van “De Woldewieker” is 16 MEI 2014. Alles wat na die datum binnenkomt, wordt niet meer in die uitgave van “De Woldewieker” geplaatst. Zie voor redactie adres colofon.

12

“De Woldewieker”

Jongerenwerker Paul van Dijk (Kwartier Zorg en Welzijn) Tel. : 06-31633521 E-mail: p.vandijk@kwartierzorgenwelzijn.nl Wijkcentrum Woldwijck Pleiaden 21 Tel: 0598 - 323574 Beheerder: Joke Kragt Tel: 06 - 12579881 Website Stichting Platform Woldwijck http://www.platform-woldwijck.nl Redactieadres “De Woldewieker” Harrie de Keijser Melkweg 129 9602 JD Hoogezand Tel: 0598 - 321075 Mobiel: 06 - 24675897 E-mail: wijkkrant@platform-woldwijck.nl

Colofon

“De Woldewieker”

De woldewieker  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you