Page 1


oet t ik ik dede

Vogel toen ogel toen

haar huis ar huis

vast niet st niet

u dit mee dit mee

“Blijft mijn huis dan wel overeind of moet ik de van Certified Fools. sluiten cultuurlijn van dede Certified Fools. ZijZij sluiten dede cultuurlijn brandweer waarschuwen?” grapte Els Vogel toen feestelijk Oranjeplein; daarbij kunt feestelijk af af opop hethet Oranjeplein; daarbij kunt uu wij haar vroegen of Magiër Mantra in haar huis een toast uitbrengen mooie lustrum! een toast uitbrengen opop ditdit mooie lustrum! mocht optreden. Zo spannend zal het vast niet

van de Certified Fools. Zij sluiten de cultuurlijn

JOHNELFERINK ELFERINK JOHN een toast uitbrengen op dit mooie lustrum! MAGIËRMANTRA MANTRA MAGIËR

feestelijk af op het Oranjeplein; daarbij kunt u

worden, maar wel een beetje. Dus als u dit mee

N -I T R O K T E H N -I T R N O N -I K -I T T R E R O H ETTNKKO TE-I ONRHH -IN ERTT-IK HOR TKKO EETIN

destraat, straat,

het t

ns, , hethet

of rond ons rond ons

n prachtige prachtige

dere re

s, van van DieDie

yffy tottot

hebben sars hebben

afgedankte gedankte

deressen ressen

zijn jn al al opop

en minimini-

2aar. jaar.

Pop-up p-up

euk initiak initia-

odium ium te te

met nen met

an enen

ook ok dede

adressen. ressen.

ook ok diedie

J T TO M A AL “F“

wilt maken, kom naar de Cultuurlijn!

Lag vorig jaar het accent op de Ipenrodestraat,

“MINI” WORKSHOP “MINI” dit jaar -hetWORKSHOP derde lustrumjaar- speelt het Oranjeplein de hoofdrol. Veel optredens, het KIDSATELIER KIDSATELIER Open Podium en het Slotfeest zijn op of rond ons SANDRA ROUMIMPER SANDRA ROUMIMPER mooie Oranjeplein.

Met eengeeft beetje zondewordt het weer een prachtige Sandra voor Cultuurlijn een mini-workSandra geeft voor de Cultuurlijn een mini-workdag met veel muziek, toneel en bijzondere shop aan kinderen leeftijd 8 tot jaar. shop aan kinderen in in dede leeftijd 8 tot 1212 jaar. PerPer exposities. workshop is er plaats voor maximaal 8 kinderen. workshop is er plaats voor maximaal 8 kinderen. gaan “uitproberen ontdekken” door midWeWe gaan “uitproberen enen ontdekken” door midU kunt genieten van diverse optredens, van Die van schilderen, tekenen knutselen deldel van schilderen, tekenen of of knutselen enen wewe Zauberflöte tot Beethoven en van Shaffy tot gaan met heel veel plezier aan slag! is ook gaan met heel veel plezier aan dede slag! ErEr is ook Lady Gaga. De exposerende kunstenaars hebben een kleine expositie van werk van kinderen een kleine expositie van hethet werk van kinderen uiteenlopende inspiratiebronnen, van afgedankte kidsatelier afgelopen maanden diedie hethet kidsatelier in in dede afgelopen maanden materialen tot zelfportretten vankunstacademie schilderessen gedaan hebben. Sandra heeft gedaan hebben. Sandra heeft dede kunstacademie uit de 16e en 17e eeuw. Veel exposities zijnvolwasal op afgerond werkt tientallen jaren met afgerond enen werkt al al tientallen jaren met volwaszaterdag te bezoeken. senen kinderen aan beeldende vorming senen enen kinderen aan beeldende vorming alsals docent, workshopleider counselor. Daarnaast docent, workshopleider enen counselor. Daarnaast Nieuw dit jaar is het Kidsatelier met een mini-is is ze zelf ook beeldend bezig. Het Kidsatelier is ze zelf ook beeldend bezig. Het Kidsatelier is workshop voor de kinderen van 8 tot 12 jaar. een doorlopende cursus voor kinderen van 8 tot een doorlopende cursus voor kinderen van 8 tot jaar. 1212 jaar. En let u op de aankondiging van het “Pop-up house voor anonieme artiesten”. Een leuk initiaLocatie: Spruitenbosstraat Locatie: Spruitenbosstraat 7 7 tief om “startende” deelnemers een podium te Tijd: 10.30, 12.30 14.30 Tijd: 10.30, 12.30 enen 14.30 uuruur geven.

“MINI” WORKSHOP KIDSATELIER SANDRA ROUMIMPER

H Het

st stuk

FR FRE

on onts

op opri

st stijl

vo voor

be betr Sandra geeft voor de Cultuurlijn een mini-work-

na naar

shop aan kinderen in de leeftijd 8 tot 12 jaar. Per

sc schr

workshop is er plaats voor maximaal 8 kinderen.

ge gep

We gaan “uitproberen en ontdekken” door mid-

zoM zoom trv trag

Meestal waarde tijdens Cultuurlijn rond Meestal waarde hijhij tijdens dede Cultuurlijn in in del van schilderen, tekenen of knutselen en we rond verre streken, waar toverde voor grote streken, waar hijhij toverde voor grote gaan metverre heel veel plezier aan de slag! Er is ook evenementen. Dit jaar is hij echter hier heeft evenementen. jaar is hij echter hier enen heeft een kleine expositie vanDit het werk van kinderen u de kans Mantra van dichtbij mee u de kans Magiër Mantra van dichtbij mee te te die het kidsatelier in Magiër de afgelopen maanden maken, met magische acts huiskamer maken, met magische acts diedie in in dede huiskamer gedaan hebben. Sandra heeft de kunstacademie passen. Laat u verbazen betoveren door Laat u verbazen enen betoveren door afgerondpassen. en werkt al tientallen jaren met volwasMagiër Mantra, alias John Elferink. Mantra, alias John Elferink. senen enMagiër kinderen aan beeldende vorming als docent, workshopleider en counselor. Daarnaast Locatie: Eindenhoutstraat Eindenhoutstraat 2323 is ze zelfLocatie: ook beeldend bezig. Het Kidsatelier is Tijd: 13.00 13.45 uur Tijd: 13.00 enen 13.45 een doorlopende cursus vooruur kinderen van 8 tot 12 jaar. met dank aan familie Vogel met dank aan dede familie Vogel voor locatie dede locatie Locatie: voor Spruitenbosstraat 7 Tijd: 10.30, 12.30 en 14.30 uur

he herk e Zo Zou u

Alm Albe linp ling

WM Waa dede m

da dam L wT woo

zeze o

kum kunn in in hu v

ee een

H Hee

Lo Loca Een Cultuurlijn van en voor alle leeftijden met nieuwe deelnemers zoals Hella Huisman en de Brand New Oldtimers en natuurlijk ook de vertrouwde gezichten op de bekende adressen. Vertrouwde en bekende gezichten zijn ook die

Ti Tijd

me met

vo voo


JOHN ELFERINK MAGIËR MANTRA

-IN

-

TONEELGROEP ALBERDINGK THIJM “FRED” Het amateurgezelschap Alberdingk Thijm is een stuk aan het repeteren van Theatergroep Carver: FRED Dit stuk is door Carver via improvisatie ontstaan. Theatergroep Carver heeft sinds de oprichting in 1989 een geheel eigen, unieke stijl van theater maken ontwikkeld, die zich vooral kenmerkt door een uiterst persoonlijke betrokkenheid van de spelers zelf. Carver zoekt naar situaties, plekken, omstandigheden die op schrijnende en vaak hilarische wijze het droevige geploeter van gewone mensen tonen. Door in te zoomen op de allerkleinste details leggen zij een

Meestal waarde hij tijdens de Cultuurlijn rond in

tragikomische werkelijkheid bloot die vaak pijnlijk

verre streken, waar hij toverde voor grote

herkenbaar is. Yvonne Sipman, Monique van der

evenementen. Dit jaar is hij echter hier en heeft

Zouw en Franklin van der Erf van Toneelgroep

u de kans Magiër Mantra van dichtbij mee te

Alberdingk Thijm spelen een deel uit de voorstel-

maken, met magische acts die in de huiskamer

ling FRED, geschreven door Beppie Nelissen.

passen. Laat u verbazen en betoveren door

Waar gaat het over? Fred is de broer van Paula en

Magiër Mantra, alias John Elferink.

de man van Mary. Als hij begraven is zijn de twee dames overgeleverd aan elkaar. Mary en Fred

Locatie: Eindenhoutstraat 23

woonden bij Paula in en nu Fred dood is blijkt dat

Tijd: 13.00 en 13.45 uur

ze om een of andere reden niet zonder elkaar te

met dank aan de familie Vogel voor de locatie

kunnen. Maar Mary tart de situatie door een man in huis te halen....Als u de hele voorstelling van een uur wil zien, kan dat op 21 juni in De Luifel in Heemstede. Locatie: Oranjeplein 34 Tijd: 11.30 en 13.00 uur met dank aan de familie Booij voor de locatie


BARBERS & BISHOPS

haken wel muzikanten aan die het leuk vinden om mee te spelen. De CD “Serieus genomen” uit 2008 werd zeer gewaardeerd en zal binnenkort worden opgevolgd door een nieuwe album. Als voorproefje zal tijdens de Cultuurlijn een aantal nummers van de nieuwe plaat worden gespeeld. Brand New Oldtimers bestaat uit Pieter

P

O

p

D

A

Schell (zang, trompet), But Klaassen (sax),

L

van alt tot bas, bestaan al dertig jaar en hebben in

Niekbert Phaff (trombone), Peter Huber (piano),

T

die dertig jaar een heel breed repertoire opge-

David Moolenburgh (bas), Hans Go (drums/per-

bouwd: van Gregoriaanse missen, Franse, Duitse,

cussie), Peter Potters (drums/percussie).

Italiaanse, Oost-Europese muziek tot moderne

www.brandnewoldtimers.com

Barbers & Bishops, acht tot tien mannenstemmen

poparrangementen. Drie- tot negenstemmig,

H

Locatie: Prinsessekade 40

H

tot Osaka, Japan. De vorige Cultuurlijn hebben ze

Tijd: 13.45 en 15.15 uur

m

alle acht van zich laten horen, deze keer zullen vijf

TWEE PIANISTEN EN EEN KLARINET

altijd a capella. Optredens van Noord Scharwoude

van de huidige acht zangers vooral het lichtere deel van het repertoire ten gehore brengen. De muzikale leiding berust bij Frank de Ruyter. www.barbers-bishops.nl

Locatie: Oranjeplein 19 Tijd: 14.30 en 15.15 uur

BRAND NEW OLDTIMERS

L

u

d

m

Twee pianisten uit de Bos en Vaartstraat -

L

Advait van Hulzen en Christoph Brunner - en de

T

klarinettist Jan Steevens nemen u ook dit jaar op nummer 22 weer mee in een gevarieerd programma met bekende en minder bekende romantische muziek. Jan en Christoph bijten de spits af met de korte dramatische Fantasie van de Deense componist Carl Nielsen. Minder bekend is de speelse klarinetsonate van de Italiaan Nino Rota die het meest beroemd is geworden door zijn muziek voor de films van Fellini. Advait laat vervolgens twee verschillende kanten

Eind jaren tachtig opgericht op school in Haarlem.

van de pianomuziek van Frédéric Chopin horen. In

Al jaren vrienden, spelend onder verschillende

de 6e Étude bespeelt Chopin het intieme register

namen. De muziek blijft binden en boeien. Soms

met een dromerige sfeer. In de afsluitende 1e Noc-

stomende funky jazz, soms poppy ballads, soms

turne daarentegen wordt de nachtstilte afgewis-

recht op en neer jazz. Maar ook Shaffy of film-

seld met heftige intermezzi.

muziek, het is maar net hoe de pet staat en kan altijd weer verrassen. Het geluid is altijd eigen en

Locatie: Bos en Vaartstraat 22 (1e verdieping)

herkenbaar. In kroeg en op feest. En bijna altijd

Tijd: 11.30 en 12.15 uur

D W

D

o

B

P

T

P

g

L

T


m

8

r

e

n

c-

PIANOTRIO Op het Oranjeplein kunt u luisteren naar het pianotrio no 1 opus 18 van Camille Saint-Saëns. De muzikanten zijn: pianist Ferrie Eiselin; violist Arthur Westra; celliste Izabella Lediakova. Locatie: Oranjeplein 30

ANTONIUS VROUWENKOOR Spontaan ontstaan vrouwenkoor dat het kinderkerstdiner op school opluisterde met kerstliederen. Na afloop was de oprichting van een koor door een tiental moeders van de Antoniusschool

Tijd: 12.15 en 13.45 uur

een feit. Sinds 2006 treedt het koor op binnen en

HILDEBRAND TRIO

van renaissance tot hedendaagse muziek. De

Het Hildebrand-trio, bestaande uit Gootje Hylkema (cello), Daan den Hengst (piano) en Wouter

buiten de regio en heeft een repertoire dat loopt ‘muziektalen’ lopen uiteen van Frans, Italiaans, Duits, Ladino en Hongaars tot Engels en natuurlijk onze moerstaal.

Leeman (viool) zal van Ludwig van Beethoven

Tweewekelijks wordt er met heel veel pret en toch

uitvoeren: het Klaviertrio op. 97 (“Aartshertog”),

serieus gerepeteerd onder de geduldige doch

dl. 1 Allegro moderato en 3 Andante cantabile,

strenge, inspirerende en professionele leiding

ma però con moto.

van koordirigent Carla Doorenspleet. Het koor

Locatie: Uit den Bosstraat 13 Tijd: 14.30 en 15.15 uur

DIE ZAUBERFLÖTE, W.A. MOZART Delen uit deze sprookjesachtige, sprankelende

wordt sfeervol begeleid door pianist Ruud Doorenspleet. Locatie: Spruitenbosstraat 10 Tijd: 11.30 en 13.00 uur met dank aan de familie Cohen voor de locatie

Papagena; Cathelijne Noorland, piano

HELLA HUISMAN ZANG EN PIANO

Tijdens de opera is Papageno op zoek naar

Van Lady Gaga tot Queen en van Ed Sheeran tot

opera van W.A. Mozart worden vertolkt door Bart van Oerle, Papageno; Theodora Fraterman,

Papagena. Met voortdurend een glimlach op je

Hella Huisman: “Ik zing en speel daarbij piano. Brigitte Kaandorp; mijn interesse voor verschil-

gezicht geniet je van de muziek en het verhaal.

lende muziekstijlen is erg breed. Naast vele covers

Locatie: Spruitenbosstraat 9

dichtbij mezelf en gaan vaak over dingen die ik

Tijd: 14.30 en 15.15 uur

maak ik ook eigen nummers! Deze liggen erg heb meegemaakt”. Locatie: Prinsessestraat 1 Tijd: 12.15 en 13.00 uur


NICE WORK 2.0 Nice Work 2.0 is in 2011 ontstaan als doorstart van Nice Work. De naam van onze koor is ontleend aan het nummer ‘’Nice work if you can get it’’ van George en Ira Gershwin dat enige tijd tot het vaste repertoire heeft behoord. Ons koor staat sinds 3 jaar onder leiding van Bas ’t Hart. Zijn komst heeft diverse veranderingen in gang gezet: het aantal zangers is uitgebreid tot 15 en in het repertoire is het accent komen te liggen op de vocal pop & jazz. Tijdens onze wekelijkse repetities op dinsdagavond in het centrum van Haarlem wordt hard gewerkt aan het realiseren van een compacte samenklank en een juiste balans. Wij streven er naar tenminste een aantal korte optredens per

PIANOTRIO SPEELT BRIDGE De Engelse componist Frank Bridge (1879-1941) is vooral bekend als de leraar van Benjamin Britten. Toen Britten zijn orkestmuziek voor het eerst hoorde was hij volkomen onder de indruk en heeft meteen lessen genomen bij de toen vrijwel onbekende componist. Toen we de Minatures voor piano trio uit 1915 hoorde hadden wij het gevoel dat deze muziek bijzonder geschikt was voor ons piano trio. Wij spelen voor u vier van de negen Miniatures – verrassende eigenzinnige muziek. Als contrast spelen we een paar pop klassiekers: Aan Bridge over troubled waters van Simon &

jaar te realiseren.

Garfunkel hoeven we niets aan toe te voegen.

Een hoge sopraan met navenante zangkwaliteiten

misschien niet hun bekendste, maar zowel Paul

zouden wij graag in onze armen sluiten.

McCartney als John Lennon beschouwen het als

Here, there and everywhere van de Beatles is

één van hun beste nummers en we zijn het van Locatie: Boekenrodestraat 18

harte met hun eens.

Tijd: 13.45 en 14.30 uur

Door Anneke van Gessel (cello) Ian Borthwick

met dank aan de familie de boer voor de locatie

PO U

PO U

(viool) Rob de Ridder (piano). Locatie: Eindenhoutstraat 27 Tijd: 11.30 en 12.15 uur

PO U


POP POP NICE NICEWORK WORK2.0 2.0 POP POP POP POP NICE NICEWORK WORK2.0 2.0 UP UP UP UP UP UP

Nice Nice Work Work2.0 2.0isisinin2011 2011ontstaan ontstaanalsalsdoorstart doorstartvan van

UP

PIANOTRIO PIANOTRIO PIANOTRIO PIANOTRIO SPEELT SPEELTBRIDGE BRIDGE SPEELT SPEELTBRIDGE BRIDGE

POP POP POP POP POP POP UP UP UP UP UP UP

house house house house

house house house house

Nice Nice Work. Work. De De van van onze onzekoor koor isdoorstart isontleend ontleend Nice Nice Work Work2.0 2.0 isnaam isnaam inin2011 2011 ontstaan ontstaan alsals doorstart van van De DeEngelse Engelsecomponist componistFrank FrankBridge Bridge(1879-1941) (1879-1941)isis aan aan het het nummer nummer ‘’Nice ‘’Nice work work if if you you can can get get it’’it’’van vanHET ZOALS ZOALS Uonze UVAST VAST WEET WEET BARST BARST HET ININDE DE BOS BOS EN EN VAART VAART Nice Nice Work. Work.De Denaam naam van van onze koor koor isisontleend ontleend vooral vooral bekend bekend als als de de leraar leraar van van Benjamin Benjamin Britten. Britten. De DeEngelse Engelse componist FrankBridge Bridge(1879-1941) (1879-1941) isis ZOALS U VAST WEET BARST HET IN DEcomponist BOS EN Frank VAART George George en en Ira Ira Gershwin Gershwin dat dat enige enige tijd tijd tot tot het het vaste vaste VAN VAN CREATIVITEIT, CREATIVITEIT, WE WE HOREN VAAK VAAK PIANOGELUIDEN PIANOGELUIDEN aan aanhet hetnummer nummer ‘’Nice ‘’Nice work ifVAST ifyou you can can get get it’’HOREN it’’ van vanHET ZOALS ZOALS ZOALS Uwork UVAST UVAST WEET WEET WEET BARST BARST BARST HET HET IN IN IN DE DE DE BOS BOS BOS EN EN EN VAART VAART VAART Toen Toen Britten Britten zijn zijn orkestmuziek orkestmuziek voor voor het het eerst eerst vooral vooral bekend bekend alsalsdedeleraar leraarvan vanBenjamin BenjaminBritten. Britten. VAN CREATIVITEIT, WE HOREN VAAK PIANOGELUIDEN repertoire repertoire heeft heeft behoord. behoord. George Georgeenen Ira IraGershwin Gershwin dat datenige enigetijd tijd tot tot het het vaste vaste hoorde hoorde was was hij hij volkomen volkomen onder onder de deindruk indruk enen EN EN BROMMENDE BROMMENDE BASEDRUMS. BASEDRUMS. MAAR MAAR ACHTER ACHTER GESLOTEN GESLOTEN VAN VAN VAN CREATIVITEIT, CREATIVITEIT, CREATIVITEIT, WE WE WE HOREN HOREN HOREN VAAK VAAK VAAK PIANOGELUIDEN PIANOGELUIDEN PIANOGELUIDEN Toen Toen Britten Britten zijn zijn orkestmuziek orkestmuziek voor voor het heteerst eerst EN BROMMENDE BASEDRUMS. MAAR ACHTER GESLOTEN repertoire repertoireheeft heeft behoord. behoord. heeft heeft meteen meteen lessen lessen genomen genomen bij de de toen toen vrijwel vrijwel DEUREN, DEUREN, IN GEHEIME GEHEIME ATELIERS ATELIERS WORDEN WORDEN VAAK VAAK OOK OOK DE DEbij hoorde hoorde was was hij hij volkomen volkomen onder onder de de indruk indruk en en EN EN EN BROMMENDE BROMMENDE BASEDRUMS. BASEDRUMS. BASEDRUMS. MAAR MAAR MAAR ACHTER ACHTER ACHTER GESLOTEN GESLOTEN GESLOTEN Ons Onskoor koorstaat staat sinds sinds 3 BROMMENDE 3jaar jaarIN onder onder leiding leiding van van

POP POP POP POP POP POP UP UP UP UP UP UP

POP POP POP POP POP POP UP UP UP UP UP UP

PO PO PO PO UP U UP U

DEUREN, IN GEHEIME ATELIERS WORDEN VAAK OOK DE onbekende onbekende componist. componist. heeft heeft meteen meteen lessen lessen genomen genomen bijbijdedetoen toenvrijwel vrijwel Bas Bas ’t ’t Hart. Hart. Zijn Zijn komst komst heeft heeft diverse diverse veranderinveranderinPRACHTIGSTE PRACHTIGSTE KUNSTWERKEN KUNSTWERKEN GEMAAKT. GEMAAKT. DEUREN, DEUREN, DEUREN, IN IN IN GEHEIME GEHEIME GEHEIME ATELIERS ATELIERS ATELIERS WORDEN WORDEN WORDEN VAAK VAAK VAAK OOK OOK OOK DE DE DE Ons Ons koor koor staat staat sinds sinds 3 3jaar jaar onder onder leiding leiding van van PRACHTIGSTE KUNSTWERKENToen GEMAAKT. Toen we we de de Minatures Minatures voor voor piano piano trio trio uit uit 1915 1915 onbekende onbekende componist. componist. gen gen gang gangZijn gezet: gezet: het hetaantal aantal zangers zangers isveranderinisuitgebreid uitgebreid KUNSTWERKEN KUNSTWERKEN DIE DIE NU NU EINDELIJK EINDELIJK VAN VANDE DE MAKERS MAKERSHET HET Bas Basin ’tin ’tHart. Hart. Zijn komst komst heeft heeftdiverse diverse veranderinPRACHTIGSTE PRACHTIGSTE PRACHTIGSTE KUNSTWERKEN KUNSTWERKEN KUNSTWERKEN GEMAAKT. GEMAAKT. GEMAAKT. hoorde hoorde hadden hadden het het gevoel gevoel dat dat deze deze muziek muziek KUNSTWERKEN DIE NU teEINDELIJK VAN DEwijwij MAKERS HET Toen Toen we we de de Minatures Minatures voor voor piano piano trio trio uituit 1915 1915 tot tot 15 15 en en in in het het repertoire repertoire is is het het accent accent komen komen te gen geniningang ganggezet: gezet: het het aantal aantal zangers zangers is is uitgebreid uitgebreid DAGLICHT DAGLICHT MOGEN MOGEN ZIEN! ZIEN! TIJDENS TIJDENS DEZE DEZE CULTUURLIJN CULTUURLIJN ISIS KUNSTWERKEN KUNSTWERKEN KUNSTWERKEN DIE DIE DIE NU NU NU EINDELIJK EINDELIJK EINDELIJK VAN VAN VAN DE DE DE MAKERS MAKERS MAKERS HET HET HET bijzonder bijzonder geschikt geschikt was was voor voor ons ons piano piano trio. trio. DAGLICHT MOGEN ZIEN!tete TIJDENS DEZE CULTUURLIJN ISdeze hoorde hoorde hadden hadden wij wijhet hetgevoel gevoeldat dat dezemuziek muziek liggen liggen op op de de vocal vocal pop pop&&jazz. jazz. tot tot1515en en in in het het repertoire repertoire isEEN ishet het accent accent komen komen ER ER DUS DUSEEN PRIMEUR PRIMEUR ININ HET HET PROGRAMMA, PROGRAMMA, NAMELIJK DAGLICHT DAGLICHT DAGLICHT MOGEN MOGEN MOGEN ZIEN! ZIEN! ZIEN! TIJDENS TIJDENS TIJDENS DEZE DEZE DEZE CULTUURLIJN CULTUURLIJN CULTUURLIJN IS IS IS Miniatures Wij Wij spelen spelen voor voor uNAMELIJK uvier vier van van dede negen negen Miniatures –– bijzonder bijzonder geschikt geschikt was was voor voor ons ons piano piano trio. trio. Tijdens Tijdens onze onze wekelijkse wekelijkse repetities repetities op op dinsdagdinsdagER DUS EEN PRIMEUR IN HET PROGRAMMA, NAMELIJK liggen liggenopopdedevocal vocal pop pop &&jazz. jazz. EEN EEN POP-UP POP-UP HOUSE HOUSE VOOR VOOR ANONIEME ANONIEME ARTIESTEN! ARTIESTEN! ER ER ER DUS DUS DUS EEN EEN EEN PRIMEUR PRIMEUR PRIMEUR IN ININ HET HET HET PROGRAMMA, PROGRAMMA, PROGRAMMA, NAMELIJK NAMELIJK verrassende verrassende eigenzinnige eigenzinnige muziek. muziek. Wij Wijspelen spelenvoor voor uNAMELIJK uvier viervan vande de negen negenMiniatures Miniatures– – avond avond inonze inhet hetcentrum centrum van Haarlem Haarlem wordt wordt hard hard EENvan POP-UP HOUSE VOOR ANONIEME ARTIESTEN! Tijdens Tijdens onze wekelijkse wekelijkse repetities repetities op op dinsdagdinsdagEEN EEN EEN POP-UP POP-UP POP-UP HOUSE HOUSE VOOR VOOR VOOR ANONIEME ANONIEME ANONIEME ARTIESTEN! ARTIESTEN! ARTIESTEN! verrassende verrassende eigenzinnige eigenzinnigemuziek. muziek. gewerkt gewerkt aan aan het het realiseren realiseren van vanHOUSE een een compacte compacte avond avondinin het hetcentrum centrum van vanHaarlem Haarlem wordt wordt hard hard Als Als contrast contrast spelen spelen we we een een paar popklassiekers: klassiekers: DIT DIT KLINKT KLINKT ALS ALS EEN EEN OPVANGHUIS, OPVANGHUIS, MAAR MAARDAT DATISISHET HETpaarpop samenklank samenklank en en een een juiste juiste balans. balans. Wij Wij streven streven erer gewerkt gewerktaan aan het het realiseren realiseren van vaneen een compacte compacte DIT KLINKT ALS EEN OPVANGHUIS, MAAR DAT IS waters HET Aan Aan Bridge Bridge over over troubled troubled waters van van Simon Simon&& Als Als contrast contrast spelen spelen we we een een paar paarpop popklassiekers: klassiekers: naar naar tenminste tenminste een een aantal aantal korte korte optredens optredens per per ALLERMINST! ALLERMINST! IN IN SAMENWERKING SAMENWERKING MET MET PUUR PUUR MAKELAARS, MAKELAARS, DIT DIT DIT KLINKT KLINKT KLINKT ALS ALS ALS EEN EEN EEN OPVANGHUIS, OPVANGHUIS, OPVANGHUIS, MAAR MAAR MAAR DAT DAT DAT IS IS IS HET HET HET samenklank samenklank enen een een juiste juiste balans. balans. Wij Wij streven streven erer ALLERMINST! IN SAMENWERKING MET PUUR MAKELAARS, Garfunkel Garfunkel hoeven hoeven we weniets niets aan aantoe toe tete voegen. voegen. Aan Aan Bridge Bridge over over troubled troubled waters waters van van Simon Simon && jaar jaar te te realiseren. realiseren. IS IS ER ER EEN EEN LOCATIE LOCATIE GEVONDEN GEVONDEN IN IN EEN EEN HUIS HUIS WAAR WAAR naar naar tenminste tenminste een een aantal aantal korte korte optredens optredens per per ALLERMINST! ALLERMINST! ALLERMINST! IN IN IN SAMENWERKING SAMENWERKING SAMENWERKING MET MET MET PUUR PUUR PUUR MAKELAARS, MAKELAARS, MAKELAARS, Here, Here, there there and and everywhere everywhere van van de de Beatles Beatles isis IS ER EEN LOCATIE GEVONDEN IN EENhoeven HUISwe WAAR Garfunkel Garfunkel hoeven we niets niets aan aan toe toe te te voegen. voegen. jaar jaarteterealiseren. realiseren. “STARTENDE” “STARTENDE” KUNSTENAARS KUNSTENAARS GEZAMENLIJK GEZAMENLIJK HUN HUN IS IS IS ER ER ER EEN EEN EEN LOCATIE LOCATIE LOCATIE GEVONDEN GEVONDEN GEVONDEN IN ININ EEN EEN EEN HUIS HUIS HUIS WAAR WAAR WAAR Een Eenhoge hogesopraan sopraan met met navenante navenante zangkwaliteiten zangkwaliteiten misschien niet niet hun hun bekendste, bekendste, maar maar zowel zowelPaul “STARTENDE” KUNSTENAARSmisschien GEZAMENLIJK HUN Here, Here, there there and and everywhere everywhere van van dedeBeatles Beatles isPaul is KUNSTWERKEN KUNSTWERKEN ZULLEN ZULLEN EXPOSEREN. EXPOSEREN. “STARTENDE” “STARTENDE” “STARTENDE” KUNSTENAARS KUNSTENAARS KUNSTENAARS GEZAMENLIJK GEZAMENLIJK GEZAMENLIJK HUN HUN HUN zouden zouden wij wij graag graag in in onze onze armen armen sluiten. sluiten. McCartney McCartney als als John John Lennon Lennon beschouwen beschouwen het het alsals Een Eenhoge hogesopraan sopraan met met navenante navenante zangkwaliteiten zangkwaliteiten misschien misschien niet niet hun hun bekendste, bekendste, maar maar zowel zowel Paul Paul KUNSTWERKEN ZULLEN EXPOSEREN.

ZIJN ZIJN ZIJN TE TETE KOOP, KOOP, KOOP, ANDEREN ANDEREN ANDEREN ALLEEN ALLEEN ALLEEN OM OM OM NAAR NAAR NAAR TE TETE KIJKEN. KIJKEN. KIJKEN. Locatie: Locatie:Eindenhoutstraat Eindenhoutstraat2727 BEZORG BEZORGUW UWDEELNAME DEELNAMEAAN AANDE DECULTUURLIJN CULTUURLIJNWAT WAT Tijd: Tijd: 11.30 11.30 en en12.15 12.15uur uur BEZORG UW DEELNAME AAN DE CULTUURLIJN WAT2727 Locatie: Locatie: Eindenhoutstraat Eindenhoutstraat AFWISSELING AFWISSELING EN ENKOM KOMKIJKEN KIJKEN NAAR NAAR DE DEANONIEME ANONIEME BEZORG BEZORG BEZORG UW UW UW DEELNAME DEELNAME DEELNAME AAN AAN AAN DE DE DE CULTUURLIJN CULTUURLIJN CULTUURLIJN WAT WAT WAT Tijd: Tijd: 11.30 11.30 en en 12.15 12.15 uur uur AFWISSELING EN KOM KIJKEN NAAR DE ANONIEME ARTIESTEN ARTIESTEN ININ HUN HUN POP-UP POP-UP HOUSE HOUSE EXPOSITIE! EXPOSITIE! AFWISSELING AFWISSELING AFWISSELING EN EN EN KOM KOM KOM KIJKEN KIJKEN KIJKEN NAAR NAAR NAAR DE DE DE ANONIEME ANONIEME ANONIEME ARTIESTEN IN HUN POP-UP HOUSE EXPOSITIE! ARTIESTEN ARTIESTEN ARTIESTEN INININ HUN HUN HUN POP-UP POP-UP POP-UP HOUSE HOUSE HOUSE EXPOSITIE! EXPOSITIE! EXPOSITIE! LOCATIE: LOCATIE:TOT TOTOP OPHET HETLAATSTE LAATSTEMOMENT MOMENTSPANNEND SPANNEND LOCATIE: TOT OP HET LAATSTE MOMENT SPANNEND KIJK KIJK OP OPWWW.BOSCHENVAART.NL WWW.BOSCHENVAART.NL LOCATIE: LOCATIE: LOCATIE: TOT TOT TOT OP OP OP HET HET HET LAATSTE LAATSTE LAATSTE MOMENT MOMENT MOMENT SPANNEND SPANNEND SPANNEND KIJK OP WWW.BOSCHENVAART.NL KIJK KIJK KIJK OP OP OP WWW.BOSCHENVAART.NL WWW.BOSCHENVAART.NL WWW.BOSCHENVAART.NL TIJD: TIJD:ZONDAG ZONDAGVAN VAN12.00 12.00TOT TOT17.00 17.00UUR UUR TIJD: ZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00 UUR TIJD: TIJD: TIJD: ZONDAG ZONDAG ZONDAG VAN VAN VAN 12.00 12.00 12.00 TOT TOT TOT 17.00 17.00 17.00 UUR UUR UUR

voor voorde delocatie locatie

POP POP POP POP POP POP UP UP UP UP UP UP

house house house house

KUNSTWERKEN KUNSTWERKEN KUNSTWERKEN ZULLEN ZULLEN ZULLEN EXPOSEREN. EXPOSEREN. EXPOSEREN. één één van vanhun hun beste beste nummers nummers en enwe wezijn zijnhet het van van zouden zoudenwij wijgraag graag in inonze onzearmen armensluiten. sluiten. McCartney McCartney als als John John Lennon Lennonbeschouwen beschouwen het het alsals Locatie: Locatie:Boekenrodestraat Boekenrodestraat 18 18 harte harte met met hun hun eens. eens. DIT DITWERK WERKVARIEERT VARIEERTVAN VANABSTRACTE ABSTRACTE TEKENINGEN TEKENINGEN TOT TOT één éénvan vanhun hun beste bestenummers nummers enenwe wezijn zijnhet hetvan van DIT VARIEERT VAN ABSTRACTE TEKENINGEN TOT Tijd: Tijd: 13.45 13.45 enen14.30 14.30 uur uurWERK Door Door Anneke Anneke van van Gessel Gessel (cello) (cello) Ian IanBorthwick Borthwick Locatie: Locatie: Boekenrodestraat Boekenrodestraat 18 18 EXPRESSIONISTISCH EXPRESSIONISTISCH SCHILDERIJEN. SCHILDERIJEN. SOMMIGE SOMMIGE WERKEN WERKEN harte harte met met hun hun eens. eens. DIT DIT DIT WERK WERK WERK VARIEERT VARIEERT VARIEERT VAN VAN VAN ABSTRACTE ABSTRACTE ABSTRACTE TEKENINGEN TEKENINGEN TEKENINGEN TOT TOT TOT EXPRESSIONISTISCH SCHILDERIJEN. SOMMIGE WERKEN met met dank dank aan aan de de familie familie de de boer boer (viool) (viool) Rob Rob de de Ridder Ridder (piano). (piano). Tijd: Tijd:13.45 13.45enen14.30 14.30 uur uur Door Door Anneke Anneke van van Gessel Gessel (cello) (cello)Ian IanBorthwick Borthwick ZIJN ZIJN TE TEKOOP, KOOP,ANDEREN ANDEREN ALLEEN ALLEEN OM OM NAAR NAAR TE TE KIJKEN. KIJKEN. EXPRESSIONISTISCH EXPRESSIONISTISCH EXPRESSIONISTISCH SCHILDERIJEN. SCHILDERIJEN. SCHILDERIJEN. SOMMIGE SOMMIGE SOMMIGE WERKEN WERKEN WERKEN voor voor de delocatie locatie ZIJN TE KOOP, ANDEREN ALLEEN OM NAAR TE KIJKEN. met metdank dank aan aande defamilie familie de deboer boer (viool) (viool)Rob RobdedeRidder Ridder(piano). (piano).

house house house house

s s

UP

POP POP POP POP POP POP UP UP UP UP UP UP

PO PO PO PO UP U UP U

PO PO PO PO UP U UP U


Mini -Workshop KIDSATELIER, Spruitenb 11:30-12:00

12:15-12:45

13:00-13:30

13:45-14:15

14:30-15:00

15:15-15:45

Toneelgroep Alberdingk Thijm Yvonne Sipman, Monique van der Zouw, Franklin van der Erf

Antonius vrouwenkoor olv Carla Doorenspleet

Twee pianiste Advait van Hul Brunner, Jan S

Oranjeplein 34

Spruitenbosstraat 10

Bos en Vaartst

Pianotrio Ferrie Eiselin, Arthur Westra, Izabella Lediakova

Pianotrio speelt Bridge Anneke van Gessel, Ian Borthwick, Rob de Ridder

Hella Huisman Zang en piano

Oranjeplein 30

Eindenhoutstraat 27

Prinsessestraa

Magiër Mantra John Elferink

Toneelgroep Alberdingk Thijm Yvonne Sipman, Monique van der Zouw, Franklin van der Erf

Antonius vrou olv Carla Door

Eindenhoutstraat 23

Oranjeplein 34

Spruitenbosstr

Brand New Oldtimers Nice Work 2.0 David Moolenburgh, Pieter Schell, But olv Bas ’t Hart Klaassen, Niekbert Pfaff, Peter Huber, Hans Go, Peter Potters

Pianotrio Ferrie Eiselin, A Izabella Lediak

Prinsessekade 40

Boekenrodestraat 18

Oranjeplein 30

Die Zauberflöte Bart van Oerle, Theodora Fraterman, Cathelijne Noorland

Barbers & Bishops olv Frank de Ruyter

Nice Work 2.0 olv Bas ’t Hart

Spruitenbosstraat 9

Oranjeplein 19

Boekenrodestr

Barbers & Bishops olv Frank de Ruyter

Brand New Oldtimers David Moolenburgh, Pieter Schell, But Klaassen, Niekbert Pfaff, Peter Huber, Hans Go, Peter Potters

Die Zauberflöt Bart van Oerle Fraterman, Ca

Oranjeplein 19

Prinsessekade 40

Spruitenbosstr

16:00-19:30

SLOTPROGRAMMA op het ORANJ MET de ‘Certified Fools’ (Coen Bardelmeijer, Mart van


Kom op tijd! De deur gaat dicht wanneer

R, Spruitenbosstraat 7 om 10:30, 12:30 en 14:30 uur

het optreden begint. De optredens duren 20-30 minuten, daarna heeft u een kwartier om naar het

Twee pianisten en een klarinet Advait van Hulzen, Christoph Brunner, Jan Steevens

Pianotrio speelt Bridge Anneke van Gessel, Ian Borthwick, Rob de Ridder

Bos en Vaartstraat 22

Eindenhoutstraat 27

Hella Huisman Zang en piano

Twee pianisten en een klarinet Advait van Hulzen, Christoph Brunner, Jan Steevens

Prinsessestraat 1

Bos en Vaartstraat 22

Antonius vrouwenkoor olv Carla Doorenspleet

Hella Huisman Zang en piano

Spruitenbosstraat 10

Prinsessestraat 1

Pianotrio Ferrie Eiselin, Arthur Westra, Izabella Lediakova

Magiër Mantra John Elferink

Oranjeplein 30

Eindenhoutstraat 23

Nice Work 2.0 olv Bas ’t Hart

Hildebrand trio Gootje Hylkema, Daan den Hengst, Wouter Leeman

Boekenrodestraat 18

Uit den Bosstraat 13

Die Zauberflöte Bart van Oerle, Theodora Fraterman, Cathelijne Noorland

Hildebrand trio Gootje Hylkema, Daan den Hengst, Wouter Leeman

Open Podium voor de jeugd start om 15:00

Spruitenbosstraat 9

Uit den Bosstraat 13

Oranjeplein

volgende optreden te gaan.

Doorlopend exposities van 12.00 tot 17.00 uur

Let op: sommige exposities zijn ook op ZATERDAG!

p het ORANJEPLEIN, een DRANKJE EN PIZZA’S er, Mart van Rooden, Robin Smithuis, Hans Croon en Bert Croon)!


CARINE VERVELD

OPEN PODIUM

J T

HEB JE JE AL AANGEMELD VOOR HET OPEN PODIUM? OPEN PODIUM IS VOOR KINDEREN/JONGEREN VANAF 10 JAAR. ZELF MUZIEK MAKEN, ZINGEN EN DANSEN KAN DIT JAAR OP HET OPEN PODIUM VOOR JONG TALENT. EEN PODIUM, WAAROP JE VAN ALLES KUNT DOEN,

J

k

l

STAAT VOOR JE KLAAR OP HET ORANJE-

(

PLEIN. OOK IS ER EEN MUZIEKINSTAL-

l

LATIE GEREGELD. MAAR KOMEN KIJKEN

v

v

EN LUISTEREN IS NATUURLIJK OOK

m

VIRTUOZE VROUWEN.

PRIMA EN ZELFS DE BEDOELING, WANT

e

Carine Verveld (1961): “Vrouwen uit het verleden

GEEN PODIUM ZONDER PUBLIEK!!.

fascineren. Geïnspireerd door “1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis” van Els Kloek, ontdekte ik vergeten schilderessen uit de 16e en 17e

MIS HET NIET, DEZE UNIEKE KANS OM TE

eeuw. Moedige en getalenteerde vrouwen die in

LATEN ZIEN EN HOREN WAT JOUW TALENT

het mannenbolwerk dat de kunstwereld toen was,

IS.

wisten door te dringen en hun eigen plek vonden. Helaas worden ze maar al te vaak verdrongen door

HEB JE OOK ZIN, JE KUNT JE NOG STEEDS

hun mannelijke collega’s. Door hun zelfportretten

OPGEVEN BIJ KAREL DAN DIJCK,

op eigen wijze te tekenen en te schilderen, komen ze opnieuw tot leven”. carineverveld@hetnet.nl

Locatie: Bos en Vaartstraat 5

TEL. 06-20081001

D

v

v

l

J

t

c

t

e

w

OF STUUR EEN MAIL NAAR

v

CULTUURLIJN@BOSCHENVAART.NL

w

Tijd: zaterdag vanaf 17.00 uur en zondag 12.00 -17.00 uur

v

HET OPEN PODIUM START OM 15.00 UUR!


JOSÉE GOUDA EN TINE POELSMA

Josée Gouda exposeert schilderijen, keramische verhalen en werk waarin lamsbotjes, klokjes en waardevolle materialen (spijkers, knijpers) zijn gebruikt. De expositie laat een constante wisselwerking zien tussen verhaal, materiaal en beeld. Josée Gouda wordt vooral geïnspireerd door afgedankte materialen en datgene dat ze door toeval vindt en wat ze niet zoekt (serendipiteit). Dit toeval vormt de inspiratie voor haar werk. De originele combinaties die ontstaan uit de verschillende materialen en technieken zorgen voor weerbarstige/ ontroerende en soms lyrische beelden! Josée Gouda is beeldend kunstenaar / docent/ trainer Social Work en therapeut. Ze leidt een centrum voor creatieve activiteiten, therapie en training “Werkplaats Zomerlust” in het Bosch en Vaartkwartier. Vanaf september starten er weer verschillende workshops en activiteiten voor kinderen en volwassenen. www.joseegouda.nl

Tine Poelsma, gastexposant uit Heiloo, is een boeiende autodidactische kunstenaar die haar eigen weg heeft gevolgd, een eigen stijl en handschrift ontwikkeld heeft. Tine maakt expressief werk in olieverf op linnen met heldere, krachtige kleuren. Met haar schilderijen vertelt zij over haar leven, haar jeugd, haar indrukken van de natuur en vooral over haar geliefde Frankrijk. Tine werkt zowel met organische, als met figuratieve, naturalistische vormen. Met vormen en lijnenspel geeft ze een ritme mee aan haar schilderijen. Met draden van wol of linnen wordt het ritmische beeld van wuivende grashalmen, bevroren rozenstokken, bomen of andere vormen uit de natuur weergegeven.Er zullen ook zomerse tafereeltjes, geschilderd op sigarendozen te zien zijn. www.ateliertp.nl

Locatie: Galerie “Zomerlust’ , Zomerluststraat 20 Tijd: zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en zondag vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur


JACINTA SMELT LUYKX

A

O

w

K

WULF HENDRIKS

L

T

Wulf Hendriks (1990), geboren in Haarlem, focust zich voornamelijk op het schilderen van portretten. Zijn doel is het realistische en herkenbare in een gezicht te laten samensmelten met een surrealistisch scala aan kleuren en vormen. Het

Jacinta Smelt Luykx toont eigen werk en werkjes.

eindresultaat is één geheel uit deze tegenstellin-

Zij tekent en schildert al van zeer jongs af aan,

gen. Hierbij ontstaat vaak een opvallend vernieu-

maar exposeert pas sinds een jaar of 4. Haar schil-

wend karakter. Daarnaast waagt hij zich ook aan

derijen waren en zijn te zien bij de Verfjamms, de

het creëren van confronterende collages, vaak

Kunstlijn in Haarlem, de Artotheek van het Singer

met een onbedoelde politieke boodschap.

museum in Laren en dan nu voor het eerst tijdens de Bosch en Vaart Cultuurlijn.

Wulf wordt onder andere verkocht door Prints &

Jacintha schildert voornamelijk met Acryl maar

The Revolution: http://: www.printsandtherevo-

gebruik ook andere technieken als zij dat voor het

lution.nl/artists/wulf-hendriks en gerepresen-

beeld en de compositie wenselijk en mooier vindt.

teerd door Hartzen Concepts: http://hartzencon-

De onderwerpen zijn zeer divers en de titels zijn

cepts.nl/index.html#wulfhendriks

verrassend. www.jacintasmelt.com

www.wulfhendriks.wix.com/wulfhendriks

Locatie: Zomerluststraat 10 Locatie: Eindenhoutstraat 36

Tijd: zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur

Tijd: zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur

en zondag van 12.00 tot 17.00 uur

en zondag van 12.00 tot 17.00 uur

F

F

Z

w

L

T


.

ANS VAN AS Ook tijdens deze Cultuurlijn heet Ans van As iedereen van harte welkom in de Ipenrodestraat. Dit jaar werd zij zeer ge誰nspireerd door het prachtige voorjaar en maakte zij vrolijke schilderijen van bloemen. Kom dus allen kijken naar deze kleurenpracht, daar word je vrolijk van. Locatie: Ipenrodestraat 5 Tijd: zondag van 12.00 tot 17.00 uur

FRIEDA VERBREE Frieda Verbree (1962) is opgeleid aan de fotoacademie van Amsterdam. Zij fotografeert echte vrouwen (lichamen). www.friedaverbree.nl

Locatie: Prinsessestraat 1 Tijd: zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur


De notaris in uw buurt!

Leven op uw eigen manier Afscheid nemen op uw eigen manier

Spruitenbosstraat 19 2012 LJ Haarlem T 023-531 68 20 F 023-531 01 30 wijtstenbrinknotarissen.nl mail@wtbn.nl

Een samenvoeging van de notariskantoren van mr. J.J. Wijts - van Nimwegen en mr. J. Fransen

BROKKING & BOKSLAG uitvaartbegeleiding H e r e n w eg 92, H e e m s t e d e - e ks t e r l a a n 10 4, H a a r l e m - 0 23 - 5 31 0 2 3 8

w w w.brokkingenbokslag.nl


LTOT O S L T S O T L O S L T S O T L O S L T S O T L O S L T S O T SLSOLTOSTLSOL

Certified fools Certified fools

Coldplay, Tears for Mayer fears, Mayer Buurtgenoot Coen Bardelmeijer zijn CertifiedColdplay, Kinks, Kinks, Tears for fears, Haw- HawBuurtgenoot Coen Bardelmeijer en zijnen Certified Tod Rundgren, David Bowie, Fools (Coen Bardelmeijer, Smithuis, thorne,thorne, Tod Rundgren, David Bowie, Kinks, Kinks, Small Small Fools (Coen Bardelmeijer, Robin Robin Smithuis, Mart Mart en Beatles. Kortom, de sixties van Rooden, Hans Croon enCroon) Bert Croon) en Beatles. Kortom, van devan sixties tot aantot aan van Rooden, Hans Croon en Bert zijn al zijn al Faces Faces nu. Certified is ontstaan toen drie Haarlemse sindseen jaren eengast vasteopgast op de Cultuurlijn. nu. Certified Fools isFools ontstaan toen drie Haarlemse sinds jaren vaste de Cultuurlijn. vrienden, Coen, en Robin encovers Mart, covers een aantal “huiskamer concerten” vormen devrienden, Coen, Robin Mart, gingengingen Na eenNa aantal “huiskamer concerten” vormen de van hun muzikale Zij speelden al Certified Fools de “slotact” met een “full-spelenspelen van hun muzikale helden.helden. Zij speelden al Certified Fools dit jaardit dejaar “slotact” met een “fullin de Beatles band Let ItIn Beat. In flesh” buiten-programma hetpodium grote podium op eerdereerder samensamen in de Beatles band Let It Beat. flesh” buiten-programma op hetop grote op 2010 kwam Hans Croon er bij, en inzijn 2012 zijn broer het Oranjeplein. Dat betekent ze nu alles2010 kwam Hans Croon er bij, en in 2012 broer het Oranjeplein. Dat betekent ook datook ze dat nu alles Bert. Ze een delen een passie voor mooie, goeie numuit de kast kunnen drumwerk, gitaarwerk,Bert. Ze delen passie voor mooie, goeie numuit de kast kunnen halen: halen: drumwerk, gitaarwerk, mers van hun helden. toetsen en natuurlijk de mooie zangpartijen. mers van hun helden. toetsen en natuurlijk de mooie zangpartijen. Ze spelen uur met nummers van o.a. Ze spelen ca. 1,5 ca. uur1,5 met nummers van o.a.

C

B

F

va

si

N

C

fl

h

u

to

Z

www.certifiedfools.nl www.certifiedfools.nl

Afsluitingvan vandede Afsluiting cultuurlijnopop cultuurlijn hetORANJEPLEIN ORANJEPLEIN! ! het

rur uu u 0.00 0 . 6 61

Swingende muziek Swingende muziek

pizzapunt en een drankje eeneen pizzapunt en een drankje

Organisatie: Jolijn Onvlee enVlaanderen Truus Vlaanderen Organisatie: Jolijn Onvlee en Truus Lay-out: Willemien Ebbinge Lay-out: Willemien Ebbinge

1

Open Podium: Karel van Dijck Open Podium: Karel van Dijck Slotfeest: Slotfeest: Loek deLoek Wit de Wit

O La

Cultuurlijn Bosch& Vaart