Page 1

Nota Bene Bovenkerk De Wijkkrant voor alle Bovenkerkers

December 2016 / Nr. 92

Culturele parade in Urbanus daverend succes Zaterdag 19 november was een gedenkwaardige dag in het bestaan van onze Sint Urbanuskerk. Na de zes jaar durende sluiting wegens de ingrijpende renovatie is de kerk weer beschikbaar voor religie én voor cultuur. De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus had het idee opgevat om lokale en regionale en vooral ook Bovenkerkse gezelschappen uit te nodigen voor een hernieuwde kennismaking met de kerk als centrum voor culturele uitingen. Met veertien optredens van elk een half uur, vanaf 11.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur ’s avonds, werd een gevarieerd programma geboden, van prachtige koorzang door Sint Caecilia, Voces Volantes, Aurora en de Amstel River Singers, tot solo-optredens van Susanne Brussee, van hilarisch toneel door TOBO tot de spetterende Slagwerkgroep Bovenkerk en van het Harmonie Orkest Amstelveen en de Concertina's tot de intieme liedjes van Edwin Schimscheimer. Ook de jeugd liet zich niet onbetuigd, de Boventoontjes zongen een selectie uit liedjes van ‘Kinderen voor Kinderen’. In de avond volgden nog het schitterende optreden van het Dostojevski kwartet, het indrukwekkende Pauluskoor en tenslotte konden The Song Bangers de avond spetterend afsluiten.

De Urbanus echt cultuurhuis (2) Rock, pop, blues en bitterballen (2) Nieuwe Parel voor Bovenkerk (2) Germa Harmsen overleden (2) Wijziging in schema afvalinzameling (3) Bovenkerk ‘Parel aan de Poel’ (3) Henk en John: ‘ hoge gunfactor’ (4) Bewonersplatform Bovenkerk (4) Veiligheid in uw wijk (5) ‘Amateurs’, van TOBO groot succes (6) Wijkagent Richard Lukassen (6) Wie komt ze lezen? (6) Decemberwens (6) Vierde editie Poelslaan BBQ (6) Lex den Eersten van de Turftrappers (7) Reanimatie en AED-trainingen (7) Kerstloop in Bovenkerk (7) Sigaren, jenever en theewater (7) Agenda (8) Kerstnachtmis in de St. Urbanus? (8) Kerstbingo bij Roda ’23 (8) Kerst met Con Amore (8)

Foto: Damiaan Zwietering

Inhoud NBB 92

Ieder optreden werd ingeleid door Cor Schrama, Cuypers-kenner bij uitstek, maar ook een zeer verdienstelijke ‘spreekstalmeester’. In de avond nam Lia Gal-Buren het stokje van hem over. Dat de Stichting Vrienden concerten kan organiseren wisten we al, maar dit was toch wel een meesterproef; alles liep op rolletjes. Extra vrijwilligers hebben mede gezorgd voor de uitstekende catering. De Culturele Parade heeft vele honderden bezoekers getrokken en eens te meer

is gebleken wat er allemaal kan in de Urbanus. Tijdens een kort intermezzo werden Gré Aartse en Rietje Payralbe, die afscheid namen als respectievelijk secretaris van het bestuur en zeer actief lid van de Culturele Commissie, bedankt met het gouden Urbanustorentje voor hun jarenlange inzet voor de Stichting. Een dag vol harmonie, verlopen in een aangename sfeer. Met alweer een aantal mooie concerten in het vooruitzicht. Zie de agenda.

1 NBB 92.indd 1

29-11-16 08:57


Rock, pop, blues en bitterballen

mooi’, zeiden de toehoorders. En dat klinkt heel bijzonder in een huis van geloof. Het koor St. Caecilia ontroerde, de slagwerkgroep verraste de toehoorders. De dames van de Amstel River Singers brachten een glimlach teweeg. Operazangeres Susanne Brussee verrukte met haar prachtige stem. De Boventoontjes met hun ‘Kinderen voor Kinderen’ waren een geweldig intermezzo. Het Harmonie Orkest vulde de kerkzaal met heerlijke klanken, gevolgd door de Concertina’s met accordeon melodieën, die je niet zo gauw zult horen. En verder? Te veel om op te noemen. Alleen mag het PaulusOp zaterdag 1 oktober jl. is voor de zes- koor, dat al vele malen in de Urbanus heeft opgetreden niet onvermeld blijven. de keer de Bovenkerkse bandjesavond Hun vertolking van Carl Orff’s Carmina gehouden, beter bekend geworden als Rock Urbanus. Een andere omschrijving: Burana was ongehoord schitterend, rock, soul, blues, nederpop en bitterbal- waarbij ook de nieuwe vleugel uitstekend len. Daar krijg je het Noorddamcentrum klonk. Het koor zal op 31 maart 2017 in wel mee vol. Veel oude bekenden op de de Urbanus de Matthäus Passion vertoltwee podia en ook een nieuwe groep: ken. Komt dat horen! Souldout. Rock Urbanus blijft zich vernieuwen en komt terug.

de plannen verder uitgewerkt, vervolgens moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, dan wordt het terrein gesaneerd en bouwrijp gemaakt en natuurlijk volgt daarna nog de bouw van de woningen. Een belangrijk onderdeel van het plan is de sloop van Carel’s Cafetaria en de Boemerang aan de Maalderij. Deze bedrijven worden opnieuw opgebouwd aan de Ziederij. De vrijkomende ruimte wordt benut voor het nieuwe plan. De woningen worden met een nieuwe weg ontsloten aan de kant van de Maalderij. Tussen de huizen is ruimte gereserveerd voor een waterpartij en een groenzone met ruimte voor een speelplaats. Ook aan een parkeervoorziening is gedacht. Misschien wordt dit kleine woonwijkje daarmee wel de Parel van Bovenkerk! Hoewel de buurtbewoners de plannen met waardering hebben begroet, maken zij zich wel zorgen over de conditie van hun huizen. Die wordt door alle bouwactiviteiten op de proef gesteld. Niet alle aangrenzende woningen zijn onderheid. Vooruitlopend op de sanering, het bouwrijp maken en de realisatie van de woningen moet eerst ook nog de dikke Al eerder berichtten wij in Nota Bene Bovenkerk over het braakliggende terrein betonnen vloer van de voormalige Nissangarage worden verwijderd. tussen Bovenkerkerweg, NoorddamBij sloop in 2009 van de gebouwen op merlaan en Maalderij. Dit gebied ligt er het terrein is aan sommige bestaande al jarenlang niet zo fraai bij en is beslist huizen al schade ontstaan. Het risico geen reclame voor Bovenkerk. Sinds de bestaat dat die schade toeneemt. De besloop in 2009 van o.a. de Nissangarage woners hebben hierover gesproken met en de ijzerwinkel van Hein Kroom tiert de gemeente Amstelveen. Van die kant het onkruid op dit terrein welig. Verder gebeurt er al jaren niets. Diverse plannen is toegezegd dat er eerst een schouw wordt gedaan. Trebbe heeft toegezegd en geruchten zijn de revue gepasseerd. de eerder gedane toezeggingen ter harte Het verhaal was eerst dat Shurgard er te nemen en er alles aan te doen om zou komen. Later werd er gesproken schade te voorkomen. over een notariskantoor, een hotel, een foodcenter en sociale woningbouw. Niets daarvan is gerealiseerd. Begin deze eeuw werd de grond aangekocht door een projectontwikkelaar. Na zijn overlijden ontstond er juridische touwtrekkerij over het eigendomsrecht. Daar is nu gelukkig een eind aan gekomen. De huidige eigenaar heeft overeenstemming over verkoop van de grond aan Trebbe, een familiebedrijf met haar oorsprong in het oosten van het land. Trebbe is niet alleen een bouwbedrijf, maar ook gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling. Daarbij probeert zij zoveel mogelijk rekening te houden met de Een maand voor haar tachtigste verjaaromgeving. Trebbe heeft inmiddels een dag is Germa Harmsen-Bekhuis uit de plan ontwikkeld om circa 50 stadsvilla’s Betje Wolfflaan in Bovenkerk overleden. en herenhuizen te bouwen. De Boven‘Je was nog zo actief, stond midden kerkers wiens woningen aan dit terrein in het leven. Wat zullen we je missen’, grenzen, zijn aan de hand van een voor- schreef de familie op de rouwkaart. ‘Als lopige schets al geïnformeerd over de ik al iets ben, dan ben ik in de eerste plannen. De reacties van de omwonenplaats een dichter’, zei Germa eerder dit den zijn over het algemeen enthousiast. jaar nog in een interview in Nota Bene Het worden ruime huizen van drie of vier Bovenkerk. Germa publiceerde in haar verdiepingen in de prijsklasse van ca. € leven drie dichtbundels: ‘De treden van 450.000 tot € 800.000. Voordat deze wo- de trap’ (1990), ‘Voetveer’ (1995) en ningen bewoond kunnen worden, zijn we ‘Achter de horizon’ (2011). Ze was tot wel een paar jaar verder. Eerst worden het laatst betrokken bij de poëziegroep

Nieuwe Parel Bovenkerk

De Urbanus is nu een echt cultuurhuis

Bovenkerk is na de Culturele Parade in de Urbanus op slag een cultuurwijk geworden binnen de Amstelveense grenzen. En de kerk mag vanaf zaterdag 19 november naast gebedshuis gerust ook cultuurhuis worden genoemd. De kwaliteit van het gebodene geeft daar alle reden toe. Een mooiere start van haar activiteiten had de stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus niet kunnen bedenken. ‘Spreekstalmeester’ Cor Schrama kondigde de gehele dag het een na het ander muzikaal juweeltje aan en hij hoefde slechts zo nu en dan de aanwezigen in de bomvolle kerk te manen nu toch even stil op de plaatsen te gaan zitten om te genieten van het zoveelste koor, ensemble of harmonie. Stichtingsvoorzitter Clem Venne glom van trots toen hij, dankzij een legaat van Ria van Stijn, een prachtige vleugel aan het parochiebestuur kon schenken, waarmee de kerkzaal in Bovenkerk een volwaardige concertzaal is geworden. Eerder al had de stichting gezorgd voor comfortabele stoelen en bijgedragen aan een nog comfortabelere vloerverwarming. De stichting gaat zich met dubbele ijver toeleggen op de uitvoering van een cultureel programma, waarbij nu al vaststaat dat Con Amore, Edwin Schimscheimer en ook het Pauluskoor met de vertolking van de Matthäus Passion een grote bijdrage verlenen. Hoogtepunten van de cultuurdag in de Urbanus? Er waren alleen maar hoogtepunten, veertien stuks! ‘Ongelooflijk

Germa Harmsen overleden

2 NBB 92.indd 2

29-11-16 08:57


s

n

e

Dichter bij Dichten en Wester-Amstel Literair. Ook bezocht ze regelmatig met haar dichtersvrienden uit Amstelveen het Open Podium van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Simpele eenvoud - De gedichten van Germa gingen vaak over de ‘simpele eenvoud van de mensen van vroeger’. Haar poëtische creaties gaven blijk van een diepe verbondenheid met de natuur en de mensen om haar heen. Het eigen dorp Bovenkerk en het Amsterdamse Bos dienden vaak als inspiratiebron, zoals het gedicht over de Urbanuskerk in de sneeuw: ‘Hij ziet als waker het verstilde land’. Germa won in 1990 de landelijke poëzieprijs Amsterdam-Venetië. Haar gedichten verschenen in diverse verzamelbundels. Onderwijzeres - Germa werd in 1936 geboren in Almelo. Ze verhuisde rond haar 27e samen met haar grote liefde Ruud naar Bovenkerk. Germa en Ruud kregen twee dochters: Paula en Maayke. Germa was jarenlang actief als onderwijzeres op scholen in Enschede, Hengelo en Amsterdam. Na de geboorte van haar dochters bleef ze nog jaren actief als invalster. Haar man Ruud overleed in 2002, na een lang ziekbed. Germa is begraven op de Begraafplaats Noorddammerweg in Uithoorn, bij haar man.

Column van de voorzitter

Bovenkerk ‘Parel aan de Poel’

Beste bewoners van Bovenkerk, hierbij de laatste Nota Bene Bovenkerk van dit jaar. Ik wil u graag even op de hoogte houden van de bestuurlijke activiteiten in de eerste maanden als voorzitter van het bewonersplatform. Ik heb met een aantal vrijwilligers gesproken om te kijken wat er beter kan en wat er beter zou moeten gaan. Als aandachtspunt is vooral de verbetering in de onderlinge communicatie naar boven gekomen en ook dat iedereen zijn eigen activiteiten zou moeten kunnen blijven doen maar wel met een gezamenlijk doel en verbondenheid. Ik wil hierbij iedereen bedanken die het afgelopen jaar iets voor de gemeenschap van Bovenkerk heeft gedaan want het is mooi om te zien dat er al zoveel mensen in Bovenkerk voor en met elkaar bezig zijn. We hebben naast de vele lokale activiteiten ook een mooie drukbezochte bewonersplatformavond gehad in oktober waar veel oude herinneringen over Bovenkerk werden opgehaald. We hopen naar aanleiding van deze avond verder te gaan in het vastleggen van de historie en onze historie ook verder openbaar te maken, want zoals in de Roda kantine al is opgehangen…zonder verleden is er geen toekomst. Wat zeker het vermelden waard is, is het bezoek van het gehele college van Burgemeester en Wethouders aan ons Bovenkerk.

Wijziging in schema afvalinzameling

Per 1 januari 2017 zullen de dagen wijzigen waarop de gemeente het huishoudelijk afval ophaalt. Dat doet de gemeente om in Amstelveen het inzamelen beter te verdelen over de stad. De dag dat plasticverpakkingen, metaal (blik) en drankkartons (PMD) worden opgehaald zal wijzigen. Dat heeft voor sommige wijken als consequentie dat ook de inzamel dag voor groente, fruit en tuinafval (GFT), papier en restafval wijzigt. In de nieuwe papieren afvalkalender die eind december komt, staan de dagen waarop vanaf januari volgend jaar het huishoudelijke afval wordt opgehaald. Op de afvalkalender staat ook wanneer in de eerste weken van 2017 kerstbomen worden opgehaald. Is de papieren afvalkalender zoek? Kijk dan op mijnafvalwijzer.nl, vul postcode en huisnummer in en de afvalkalender met alle inzameldata wordt getoond. De Afvalwijzer app kan ook worden gedownload in de Appstores van Apple, Android of Windows. Installeer de app op tablet en smartphone en stel ‘notificaties’ in zodat er een seintje komt om containers of doorzichtige zakken met PMD op tijd buiten te zetten. Op de app is ook de ondergrondse glas-, papier- en kledingcontainer te vinden.

Op 25 oktober jl. hebben we in ons Noorddamcentrum met B&W van gedachten gewisseld over een visie m.b.t. ons dorp genaamd ‘Bovenkerk Parel aan de Poel’. Een visie die door een aantal enthousiaste bewoners is bedacht. Wij hebben van gedachten gewisseld over het verder verankeren van de Bovenkerkse identiteit, in het belang om het buurtgevoel met elkaar verder te verbeteren. Want door het versterken van het buurtgevoel staan mensen eerder voor elkaar klaar en zijn ze eerder bereid elkaar te helpen. B&W was zeer enthousiast over de presentatie die we hadden voorbereid en over ons voorstel om in gezamenlijkheid over onderstaande drie onderwerpen verder te praten: 1 Welkomstborden aan begin van het dorp met vermelding van de komende activiteiten en speciale borden op de historische plekken in het dorp. 2 Het ontwikkelen van een plein of een klein herkenbaar centrum in Bovenkerk. 3 Het Noorddamcentrum verder te ontwikkelen en een echt buurthuis te maken waar we vele nieuwe sociale activiteiten kunnen gaan organiseren. Uiteraard gaan we u, bewoners van Bovenkerk hierbij betrekken. Als u al mee wilt doen in deze denkfase laat het ons weten want we kunnen zeker nog hulp gebruiken. Uiteraard zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. bovenstaande activiteiten. Als laatste wens ik u allen, bewoners van Bovenkerk, een mooie feestmaand december, een veilige gezellige jaarwisseling en ik hoop dat u in uw nieuwe voornemens voor 2017 uw betrokkenheid aan Bovenkerk een plaatsje kunt geven want Bovenkerk zijn wij samen, samen zijn wij Bovenkerk. Met vriendelijke groet, Rob van den Helder, voorzitter bewonersplatform Bovenkerk, robvdhelder@gmail.com.

3 NBB 92.indd 3

29-11-16 08:57


Henk en John: ‘We hebben een hoge gunfactor’ ‘Wij zijn verf en behang’ staat er met grote letters op het mooie en ruime winkelpand van de firma Regelink aan de Noorddammerlaan. Het familiebedrijf is al 90 jaar verbonden met het dorp Bovenkerk.

‘Het mooie van ons bedrijf is dat we altijd trouw aan ons product zijn gebleven’, zegt Henk Regelink (61), die de winkel samen runt met zijn neef John (54). ‘We zijn gehecht aan ons plekje hier in Bovenkerk. Vooral omdat je hier alle ruimte hebt en voor de deur kunt parkeren. We hebben daarom veel klanten uit Amsterdam en Abcoude. Onlangs kwam er zelfs nog iemand langs uit Scherpenzeel’.

Henk Regelink, Remco van der Linden en John Regelink. (Foto: Dick Aanen) Bovenkerk. Henk en John wonen niet

meer in het dorp. ‘Maar we zijn hier allebei wel opgegroeid’, zegt John. ‘Ik heb machtige herinneringen aan m’n jeugdjaren. Hutten bouwen, vissen, voetballen bij Roda’23. Je had alle vrijheid van de wereld. De mooiste herinneringen heb ik aan die eilanden in dat moerasgebied vlakbij ons ouderlijk huis. Daar probeerde je met je vriendjes overheen te slalommen zonder nat te worden’. Henk is blij dat het weer goed gaat met het dorp uit zijn jeugd. ‘Bovenkerk was lange tijd behoorlijk verpauperd; zeg maar gerust: een puinberg. Maar gelukkig gaat het de laatste jaren weer de goede kant op. Er is meer te doen, de saamhorigheid is terug. Dat is mooi’. Gelukzoeker. Het bedrijf begon in 1926, toen grootvader Henk Regelink met z’n vrouw vanuit Vollenhoven naar Bovenkerk verhuisde. Kleinzoon Henk: ‘Hij was visser en gelukzoeker. Hij probeerde hier fortuin te maken, wat hem overigens nooit is gelukt’. Samen met zijn vrouw startte hij het schildersbedrijf op de Noorddammerlaan. Al snel verhuisde

oktober. Met ruim 70 belangstellenden was de zaal goed gevuld. Onder leiding van de nieuwe voorzitter van het bewonersplatform, Rob van den Helder, kwamen allerlei zaken aan bod. Een greep uit de onderwerpen: ● Pieter de Jong nam de aanwezigen mee over de stand van zaken rond de eerder aangekondigde plannen om van Bovenkerk de ‘Parel aan de Poel’ te maken. De plannen zijn besproken met het voltallige college van B&W van de gemeente Amstelveen. Het gemeentebestuur heeft enthousiast gereageerd. Sommige onderdelen zijn al op korte termijn te realiseren, andere vragen meer tijd. Er zijn een paar werkgroepen met enthousiaste vrijwilligers geformeerd die de plannen in overleg met de gemeente verder gaan uitwerken. ● Tjakke Schuringa gaf een toelichting op de verschillende subsidiebedragen die Bovenkerk van de gemeente ontvangt voor het organiseren van activiteiten voor de bewoners. In totaal gaat het om ca. € 9.600 per jaar. In Nota Bene Bovenkerk van maart volgend jaar zal het DB verantwoording afleggen over de besteding van het geld in 2016. ● Ook nu werd weer aandacht gevraagd voor de hondenpoep die helaas nog steeds regelmatig op speelveldjes in Bovenkerk wordt aangetroffen. Sommige baasjes van honden zijn onverbeterlijk. De kans dat zij ‘gepakt’ worden is erg klein. Voor handhaving van de regels voor hondenbezitters is in Amstelveen maar één ambtenaar beschikbaar. Maar deze handhaving zou toch niet nodig moeten zijn. Er zijn genoeg plekken waar honden wel mogen worden uitgelaten. ● Ger Tates hield een vlammend betoog over de VOKA (Voor Onze Kinderen Alles). Al sinds 1959 is dit een niet meer uit Bovenkerk weg te denken vereniging met de thuisbasis aan de Vierlingsbeeklaan. Veel kinderen uit Bovenkerk zijn groot geworden met de VOKA. Ook nu worden er weer kinderactiviteiten georganiseerd. Daarnaast kunnen diverse verenigingen voor hun bijeenkomsten in het VOKAgebouw terecht. Om de VOKA goed draaiende te houden is meer hulp nodig. Belangstellenden kunnen zich melden bij Ger Tates of bij de secretaris van het bewonersplatform. ● De hoofdschotel van de bewonersavond was een ode aan de oude middenstand in Bovenkerk. Frans Rosenberg, van de bekende vroegere boekhandel in Bovenkerk maar tegenwoordig wonend op Terschelling, had zijn foto- en filmmateriaal beschikbaar gesteld voor een prachtige presentatie over de middenDrie keer per jaar organiseert het dage- stand die vroeger rijkelijk vertegenwoorlijks bestuur, DB, van het bewonersplat- digd was in Bovenkerk. Chris van den form Bovenkerk in het Noorddamcentrum Helder wist meer dan 60 ondernemers uit een bijeenkomst voor alle bewoners van het oude Bovenkerk te noemen, voornamelijk winkeliers. Voor veel aanwezigen Bovenkerk. De laatste bijeenkomst van was dit een feest van herkenning. 2016 vond plaats op maandagavond 31

men naar het huidige pand, nu nummer 104. Henk: ‘De huiskamer en de keuken waren naast de werkplaats en de winkel’. Grootvader Henk was niet zo’n prater, maar wel een vakman. ‘Hij bouwde de winkel en de schilderactiviteiten uit tot een bloeiend bedrijf. Op een gegeven moment waren er veertien schilders aan het werk. Ook grootmoeder werkte volop mee; zij was een kei in het verfmengen. Gereformeerde mannenbroeder. Bijzonder was dat Regelink in het door katholieken beheerste dorp zo’n beetje de enige gereformeerde mannenbroeder was. Henk: ‘Het is nooit een probleem geweest. Hij heeft zich hier vanaf het begin een plaatsje verworven. Hij was actief lid van de vrijwillige brandweer en in de oorlog had hij een ruilhandel met de boeren in het dorp’. Het schilderbedrijf werd later overgenomen door de broers Henk (vader van Henk), Jan (vader van John) en Nico Regelink. ‘Het was altijd hard werken en weinig verdienen’, zegt Henk. ‘Zolang wij een kwast konden vasthouden, moesten we meewerken in het bedrijf. Je dacht er niet over na. Van de lagere school naar de LTS en daarna naar de schildersvakschool. Ik weet nog dat ik als jonge jongen met m’n vader meeging naar Hilversum, waar we schilderwerk deden voor Turkenburg. Die had verschillende filialen in het land’. Neef John: ‘Toen ik jong was, vond ik werken veel leuker dan school. Als ik ’s middags om twee uur uit school thuiskwam, stond m’n oom me al op te wachten. Voordat ik met m’n huiswerk kon beginnen moest ik eerst tot zes uur meewerken in de winkel’. Hoge gunfactor. Regelink is nog steeds een vertrouwd adres in Bovenkerk. Henk: ‘Van heel veel klanten weten we dat ook hun ouders en hun grootouders al verf en glas bij ons kochten. We hebben altijd een hoge gunfactor gehad in het dorp. Maar eerlijk is eerlijk: van Bovenkerk alleen kunnen we niet leven. Ons werkgebied is veel groter. We hebben deze week bijvoorbeeld weer 58.000 folders laten verspreiden in Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel, Nes a/d Amstel, Uithoorn en Kudelstaart’. John: ‘Gelukkig wordt er in Amstelveen en omgeving weer gebouwd. Het betekent dat we de crisis te boven zijn’.

Bijeenkomst Bewonersplatform Bovenkerk op 31 oktober jl.

4 NBB 92.indd 4

29-11-16 08:57


-

t

Thema Veiligheid, deel 2

Bij Vita Amstelland kunt u terecht als u over bepaalde situaties wil praten en oplossingen wil zoeken met een ervaren hulpverlener. Financiën: Het niet meer op orde hebben van de financiën kan angst en paniek oproepen. Angst om afgesloten te worden van gas, water en licht of het verliezen van de woning. Huiselijk geweld: Bij huiselijk geweld kan zowel het slachtoffer als de pleger terecht voor hulp en advies. Geweld binnen relaties dient zo snel mogelijk te stoppen. Er wordt uitgegaan van de hulpvraag van de cliënt. Vita is telefonisch te bereiken op 020 5430434 (kantooruren). Voor meer info, hulp, advies, crisis en meldingen belt u met veilig thuis op 0800-2000. Bij nood belt u 112. Pesten en discriminatie op het werk: Helaas komt Pesten op het werk vaak voor. Mikpunt zijn van vervelende grapjes, roddels of discriminatie en racisme op het werk worden basisrechten geschonden. Dit kan zowel fysieke- als stressklachten veroorzaken. Weinig sociale contacten: Wellicht heeft u een ander probleem maar heeft u weinig sociale contacten met wie u dit kunt of durft te delen of bespreken. Of u heeft een andere vraag die hier niet tussen staat. Voor meer informatie of advies kunt u bellen naar: 020-5430430. Inloopspreekuren zijn op maandag, woensdag of vrijdag tussen 8.30-9.30 uur Dr. W. Dreesweg 2. Woon- en dagcentrum Westwijk Ons Tweede Thuis De cliënten van woon- en dagcentrum Westwijk werken en wonen in deze wijk. We willen heel graag dat de cliënten zich veilig en prettig voelen in hun woning, het dagcentrum en in de wijk. Ze gaan naar de winkels, gaan samen wandelen of halen het glas op in de wijk. Sommige gaan alleen en anderen met een groep. Ze maken deel uit van de wijk en willen dit ook heel graag. Maar dit is niet zonder risico. De medewerkers en familie schatten met elkaar in wat iemand kan en aankan. Dat doen ze met elkaar en vaak ook samen met de cliënt. Kan iemand alleen oversteken of alleen op de fiets op pad naar de winkels, voelt iemand zich veilig in zijn woning of op zijn werkplek? Kan iemand zich juist daardoor verder ontwikkelen? Zo wegen we risico’s met elkaar af en leggen dit vast. De afspraken rondom veiligheid moeten duidelijk zijn, ook als we een risico nemen. Voor de medewerkers in de zorg zijn veiligheidsregels op de werkvloer van groot belang. Denk aan de ARBO en regels rond voedselveiligheid, brandveiligheid of medicatieveiligheid. Elke dag hebben we te maken met afwegingen rondom de veiligheid van cliënten en medewerkers. Belangrijk is dat we niet alleen een veilige, maar zeker ook een gezellige en goede woon- en werkplek bieden aan onze cliënten. Veilig thuis met dementie Het thuis blijven wonen van ouderen met dementie heeft de volle aandacht van de overheid. Zo wil de overheid wijkteams en zorg op maat, maar ook dagbesteding in de buurt. Zij willen bewustwording van de bewoners in hun gemeente op gang brengen. Er is veel aandacht voor de veiligheid van de oudere met dementie thuis. U kunt daar ook een bijdrage aan leveren, door met het oog van de oudere kijken of ‘gewoon’ gezond verstand gebruiken. Ouderen vallen vaker, met soms grote gevolgen. Contrast en diepte zien is

moeilijker voor ouderen. Losse matjes en snoeren op de grond zijn berucht als het gaat om valrisico. Goede verlichting bij de trap of overloop helpt dan. Om tussendoor te weten hoe het met een oudere gaat, is een webcam een optie. Informeer buren of anderen in de buurt zodat zij ook een oogje in het zeil kunnen houden. Behoud zoveel mogelijk de dagelijkse routine, zet zaken die vaak nodig zijn op vaste plekken binnen handbereik en voorkom dat de oudere op trapjes moet gaan staan. Een elektrische waterkoker die zelf afslaat is veiliger dan een keteltje water. Beveilig het gasfornuis, zorg voor rookmelders, let op met sigaretten, etc. Zet medicijnen en schoonmaakmiddelen in een afgesloten ruimte of gebruik kindersloten. Uit onderzoek blijkt dat pasteltinten op de muren of de geur van een kopje koffie of de geur van koken rust geven. Herkenbare meubels en accessoires houden de omgeving vertrouwd. Plak etiketten met symbolen op keukenapparatuur, de deur van de badkamer of het toilet. Kortom, er zijn veel praktische tips om de omgeving van de oudere met dementie veiliger te maken. Meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl, www.alzheimer.nl, www.zhga.nl Berichten van de wijkagenten Woninginbraken Elke inbraak is er één te veel. Een inbraak in een woning heeft flinke impact: schade aan de woning, gestolen goederen, vaak met emotionele waarde maar vooral het onveiligheidgevoel. Er wordt hard aan gewerkt om het inbraakcijfer terug te brengen. U als bewoner bent belangrijk: - Zorg voor gecertificeerd hang- en sluitwerk; - Sluit altijd ramen en deuren af, ook als u ‘even’ weg bent; - Goede verlichting buiten, zowel aan voor- als achterzijde; - Leg geen waardevolle goederen (bijv. laptop) in het zicht; - Laat bij vakantie een bewoonde indruk achter; - Zorg dat de post regelmatig wordt weggehaald, enz. - Laat geen berichten achter op de sociale media of op uw antwoordapparaat dat u bijvoorbeeld op vakantie bent. Veel inbraken gebeuren via de achterzijde van Bij inbraak, de woning. Sluit het achterpad af met hekken. dreigende of Er is een Subsidieregeling voor, Zie de pagina verdachte ‘veilig wonen’ op www.amstelveen.nl. Senioren en veiligheid Amstelveen telt situatie Bel 112 ruim 12.500 inwoners boven de 65 jaar en dit zal de komende jaren nog meer worden. Senioren zijn vaak slachtoffer van zakkenrollers, babbeltrucs, pinpasfraude. Uit schaamte doen zij niet altijd aangifte. De politie is bezig de werkprocessen aan te passen, zodat als iemand boven de 65 jaar slachtoffer is, de aangifte direct wordt opgestart. Fietsendiefstal Zet uw fiets goed op slot en ook aan een hek of een paal. Zorg dat u de gegevens van de fiets heeft, framenummer, ingegraveerde postcode met huisnummer. Diefstal uit auto’s Houd je spullen uit zicht of neem ze mee naar binnen. Zet je auto niet op een stil en donker plekje. U bent niet de enige die bezorgd is om te vallen! Veiligheid in de wijk is voor Westwijk Fysio een belangrijk item waar wij begeleiding en ondersteuning bij bieden. Bij het ouder worden neemt de kans op vallen toe. Ruim de helft van de ouderen is bezorgd om te vallen en vermijdt daardoor activiteiten. Deze bezorgdheid kan komen doordat u valt of iemand uit uw omgeving heeft zien vallen of omdat uw gezondheid achteruit is gegaan. Bewegen is gezond! Mensen die ouder zijn bewegen vaak minder. Maar, hoe minder u beweegt, hoe minder sterk uw spieren worden. Door meer te bewegen houdt u uw lichaam in een goede conditie en verbetert u uw evenwicht. En dat vermindert weer de kans op vallen.

5 NBB 92.indd 5

29-11-16 08:57


‘Amateurs’, de 200e van TOBO een groot succes

Bovenkerkers, ik ben nu ruim een jaar actief als wijkagent in Bovenkerk en heb het afgelopen jaar al met velen van u kennis gemaakt. Het afgelopen jaar heb ik Bovenkerk leren kennen als een gemeenschap waarin de mensen er voor elkaar zijn; de sociale cohesie is over het algemeen goed. Dit doet mij goed, zeker in tijden waarin burgerparticipatie een van de meeste genoemde begrippen is. Whatsapp

Echter het kan nog beter, ik doel daarbij op het tot stand komen van whatsappgroepen in Bovenkerk. In andere wijBallonnen boven de ingang van het ken in Amstelveen zijn er meerdere Noorddamcentrum en chocolaatjes met whatsappgroepen, in Westwijk zijn er al speciale ‘200’-wikkels. Een feessie! Van ca 18; in Bovenkerk is er bij mijn weten 22 tot en met 25 september speelde To- nog geen groep actief, daarom nogneelgroep TOBO haar 200e voorstelling. maals het verzoek aan de bewoners van Of eigenlijk zeggen we dat niet goed, het Bovenkerk om hier nog eens over na te moet ‘200e productie’ zijn: tweehonderd denken. Dit kan echt de veiligheid en verschillende stukken, elk circa vier keer cohesie in Bovenkerk nog verder vergroopgevoerd. Een indrukwekkend aantal. ten. Indien nodig kan ik hier nadere uitleg Maar TOBO (ofwel ‘Toneelgroep Boven- over geven. Informatie is ook te vinden kerk’) bestaat dan ook al sinds het einde op internet: wabp.nl. van de Tweede Wereldoorlog en is niet Spreekuur meer uit ons dorp weg te denken. Vanaf april hield ik op de eerste woens‘Amateurs’ vertelt grappig genoeg het dag van de maand tussen 10.00 en 11.00 verhaal van de spelers van een amauur een spreekuur in het Noorddamcenteurvereniging. Toneelgroep Zand mag trum. Hier werd weinig tot geen gebruik eindelijk in de grote zaal van de schouw- van gemaakt, daarom wil ik het spreekburg optreden en wil het daarom ‘wat uur anders gaan doen. U kunt alvast het professioneler’ aanpakken. Ze huren volgende in uw agenda zetten: locatie de regisseur Albert Bos in, die voor de Maalderij thv Albert Heijn, tijdstip van gelegenheid speciaal een stuk schrijft. 13.00 tot 14.00 uur op de zaterdagen 7 Professioneel? Misschien. Maar vooral januari, 4 februari en 4 maart. U kunt dan hoogdravend en elitair. De spelers terecht voor specifieke vragen, algemene durven een voor een niet uit te spreken informatie of adviezen. dat ze de inhoud ervan niet begrijpen en Veiligheid gaan braaf aan de slag. De voorstelling Spreekt men over veiligheid dan mag nadert, de spelers kennen nog steeds in deze tijd van het jaar het onderwerp hun tekst niet helemaal, het decor is vuurwerk niet ontbreken. Vuurwerk niet af en hoe zit het ook al weer met tijdens de jaarwisseling is een leuke, de kostuums? De spanning stijgt en de mooie traditie. Dat vindt de politie ook. regisseur wordt nerveus en humeurig. Maar elk jaar worden wij en de ziekenEn dan blijkt dat hij bepaald niet integer huizen geconfronteerd met verminkte is omgesprongen met de gevoelens van kinderen en volwassenen door verkeerd meerdere vrouwelijke leden… gebruik. Voor een belangrijk deel is dat Bijna 300 mensen hebben de voorstelte wijten aan illegaal, meestal zwaar ling gezien, TOBO is enorm dankbaar vuurwerk, waarop gebruiksaanwijzingen voor al die belangstelling. Fijn dat jullie en vaak ook lonten ontbreken. De tip van elke keer weer naar ons komen kijken! de politie voor een zo veilig mogelijke Mocht je zelf belangstelling hebben om jaarwisseling: hou het bij legaal vuurwerk iets te doen op het gebied van theater, en hou je goed aan de voorschriften die meld je dan even bij ons secretariaat. We daarop staan. Niemand wil het nieuwe hebben op dit moment ruimte voor enke- jaar in met schade of letsel. le nieuwe acteurs en actrices, met name Contact met de politie in de leeftijd tot 40 jaar. Ook zoeken we nog versterking voor onze lichttechniek Spoed of verdachte situatie: 112; en het ‘grimeteam’. Wil je meer weten? geen spoed, wel politie: 0900-8844 Mail even naar info@toneelgroeptobo.nl en we nemen contact met je op. Ten slotte wil ik, mede namens mijn colInmiddels zijn wij alweer gestart met het lega wijkagenten Sandy Alberts en Sanrepeteren voor onze 201ste: ‘Vrouwen, dra Lonnee, eenieder fijne feestdagen en geen probleem’ van Woody Allen. De een voorspoedig 2017 wensen. voorstellingen zijn in het Noorddamcen- Groet van uw wijkagent trum van donderdag 30 maart tot en met Richard Lukassen zondag 2 april 2017.

Wie komt ze lezen?

De Bovenkerkse boekenkast raakt steeds rijker gevuld. Bovenkerkers hebben gul hun mooiste boeken afgestaan. Vrijwilligster José vertelt dat ze kortgeleden nog een prachtige serie kinderatlassen heeft binnengekregen en andere boeken met fraai plaatwerk. ‘Wie komt ze lenen en lezen?’ De boekenkast is geopend op elke woensdagochtend tijdens het traditionele koffie-uurtje voor de Bovenkerkse senioren.

Bewonersplatform Bovenkerk en redactie van Nota Bene Bovenkerk wensen U Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2017

4de editie Poelslaan BBQ

In het najaar van 2015 zijn de laatste nieuwe huizen in onze straat opgeleverd, dus hoog tijd om onze nieuwe buren te leren kennen en de vierde editie van het straatfeest van de Poelslaan te organiseren. Op 11 juni jl. was het zover en met het weer hadden we veel geluk: het was een prachtige dag. Inmiddels traditiegetrouw wordt het sateetje en de drank door de organisatoren verzorgd en neemt iedereen een lekker zelfgemaakt gerecht mee. Dat wij een internationale straat krijgen, hebben wij ook gemerkt, we hebben kennisgemaakt met onze Indiase, Japanse, Russische

6 NBB 92.indd 6

29-11-16 08:57

C


Q

en Israëlische buren. Door de bijdrage van het bewonersplatform Bovenkerk vielen de kosten lager uit, waarvoor dank. Het was een heel geslaagde avond waarin het leuk was onze nieuwe en oude buren te spreken. Volgend jaar weer!

Lex den Eersten van de Turftrappers

gebruiken? Een training duurt 4 uur en wordt afgerond met het uitreiken van het certificaat. De kosten van de training bedragen circa 40 euro die u wellicht bij uw ziektekostenverzekering terug kunt krijgen. De dames Lisanne de Boer en Daphne Otter geven de training. Zij willen graag de belangstelling voor de training weten

en hopen dat ook vooral ouderen zich laten horen. Zij zijn namelijk meer thuis en kunnen er sneller in hun omgeving mee te maken krijgen. Laat uw belangstelling weten aan het dagelijks bestuur via email bpbovenkerk@ gmail.com of postadres Noorddammerlaan 7, 1185 XZ Amstelveen.

Kom kijken of kom lopen. Of het er echt zo mooi winters uit zal zien op tweede kerstdag, dat durven de organisatoren van de Kok Kerstloop niet te beloven. Maar ze doen er wel alles aan om de 22e editie van de kerstloop weer heel sfeervol en succesvol te laten verlopen. Van heinde en ver komen de mensen tegenwoordig naar Bovenkerk om aan de kerstloop mee te doen. Ooit begonnen als een gezellig onderonsje voor sportmensen van de twee sportverenigingen Startbaan en Roda, is de kerstloop inmiddels uitgegroeid tot een evenement, dat ook vorig jaar velen op de been bracht, jong en oud, snel en minder snel. Misschien is het de perfecte organisatie, de prima accommodatie van Roda of misschien willen sportieve mensen wel graag tijdens de kerst ook even naar buiten om de wintersfeer te proeven in het Amsterdamse Bos. Maar het succes

is duidelijk. In ieder geval rekent de organisatie weer op een grote deelname. Dankzij de nieuwe Bovenkerkse hoofdsponsor Kok Assurantiën en de vele andere sponsors kan de klus met vertrouwen tegemoet worden gezien. Op tweede kerstdag om 11.00 uur zal Marco Kok het eerste startschot laten klinken, traditioneel in de Vierlingsbeeklaan, waarna de vele honderden lopers en loopsters weer op weg zullen gaan. De kids voor een rondje van 2,5 kilometer en de anderen naar keuze voor een ronde van 5 of 10 kilometer. Er zijn weer loopchips voor een nauwkeurige en snelle tijdregistratie en ook medailles en prijzen. Ook is er een goeie verzorging van lijf en leden. En er is vooral veel echte Bovenkerkse gezelligheid. Daar kunt u als Bovenkerker voor zorgen.

Bovenkerker Lex Koot is geïnstalleerd als Prins Carnaval van de Turftrappers. Aan wethouder Herbert Raat de eer om deze bijzondere handeling te verrichten in café De Manen. Op de foto ontvangt Herbert Raat, in gezelschap van Michel Becker en adjudant Kees, zijn persoonlijke onderscheiding welke het motto ‘Een Hart van Goud’, zal uitdragen, een ode aan alle vrijwilligers.

Reanimatie en AED-trainingen Al eerder dit jaar is dit onderwerp aan de orde geweest in bijeenkomsten van het bewonersplatform Bovenkerk. Nu is de organisatie van een training rond en kan die gepland worden. Daarvoor kunt u uw belangstelling laten weten. Jaarlijks krijgen zo’n 16.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis; dat zijn dus gemiddeld 300 mensen per week. Toch wordt er maar in zo’n 50 procent van de reanimaties gebruik gemaakt van de AED, de ‘Automatische Externe Defibrillator’. Gebruik van de AED vergroot niet alleen de overlevingskans maar kan ook blijvende schade voorkomen. Na geslaagde reanimaties herstelt 90 procent van de patiënten volledig. Heeft u altijd al willen weten hoe u zelf moet handelen als iemand een hartstilstand krijgt? Eind januari/begin februari zullen er reanimatie en AED-trainingen gegeven worden met onder andere de volgende onderwerpen: Hoe stel je een hartstilstand vast? Hoe/waar meld je dit? Hoe moet je reanimeren en een AED

Column Cor de Horde Natuurlijk had ik als kind vroeger al heel goed door dat de assistent-Piet niet alleen nepzwart was, maar dat hij evenmin tot het mannelijk geslacht behoorde (want borsten en mooie slanke handen). En de Sint? Zijn adem rook steevast naar sigaren en naar jenever. Om nog maar te zwijgen van de keer dat hij zelfs voor ons, argeloze kinderen, zichtbaar en hoorbaar boven zijn theewater verkeerde. Maar, who cares? Als ik braaf was zou ik misschien wel een schuco-autootje in mijn schoen aantreffen. Of een borstplaat. En in ieder geval een mooie kabeltrui, die mijn moeder stilletjes aan het breien was en snel wegstopte als ik onaangekondigd binnenkwam. Kinderen, hoe argeloos ook, zien alles,

Sigaren, jenever en theewater horen alles en weten haarfijn wat het persoonlijk belang is. Mijn vrouw zegt: ‘Zouden we niet beter het Sint feest af kunnen schaffen en het kerstfeest terugbrengen tot wat het vroeger was? Dan zijn we van al het gezeur af. Dan gaan we onze kleinkinderen in plaats daarvan met lekkernijen verwennen tijdens het Suikerfeest. De naam zegt het toch al’. En moeten we die oude man in zijn jurk dan voorgoed vaarwelzeggen? ‘Nee hoor’ zegt ze. ‘De moslims vieren het feest ter nagedachtenis aan Abraham, ook zo’n bekende figuur in een jurk’ zo luidt haar praktisch betoog. Hè ja, is mijn antwoord. En dan laten we vader Abraham zijn intocht doen in Nederland. Daar kan toch niemand bezwaar tegen hebben?

7 NBB 92.indd 7

29-11-16 08:57


Agenda

Kerstbingo bij Roda ’23

iedere woensdag koffieochtend Noord-

Vrijdag 16 december is het weer zover,

damcentrum – alleen op 28 december niet. 10 december Aalsmeer mannenkoor Con Amore; Urbanus, 20.00 uur – zie elders in deze krant.

de jaarlijkse Kerstbingo bij RODA ’23 georganiseerd, door supportersvereniging RODA ’23 ‘De Trap’. De zaal gaat open om 19.00 uur en om 20.00 uur zal Wil Bon het eerste getal oplezen. 18 december Koor Aurora en het Harmo- We zullen 4 rondes spelen (prijs per nie Orkest Amstelveen brengen kerstliede- ronde is € 5,00) met prachtige gevulde ren ten gehore in de Urbanus om 15:30 uur, prijzentafels en na de 3e ronde zullen de loten voor de loterij verkocht worden (10 toegang gratis. loten voor € 2,50). 20 december kerstviering KBO, NoordIn ronde 4 zal zoals elk jaar de televisie damcentrum, 10.00 uur 12 januari 2017 start cursus Engels voor de hoofdprijs zijn, maar ook in de andere beginners en beginners+. Info bij: pmot- rondes en in de loterij hebben we veel aantrekkelijke prijzen. tershead@casema.nl 15 januari 14.30 uur: Nieuwjaarsconcert Voor het succes van de Kerstbingo zijn in de Urbanus, gevolgd door een nieuw- we afhankelijk van uw komst, maar natuurlijk ook van de bijdragen van de vele jaarsreceptie van de Stichting Vrienden ‘gulle gevers’ die er elk jaar weer voor van de Bovenkerkse Urbanus. zorgen dat vrijwel niemand zonder prijs Optreden van pianist Jan Vayne en sonaar huis gaat. Tot vrijdag 16 december, praan Petra Berger, tegen een speciale vriendenprijs van €18,-! U kunt uw plaat- Supportersvereniging RODA ’23 ‘De Trap’. sen kopen door betaling op onze bankrekening NL76 RABO03023505 00, t.n.v. Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus o.v.v. ‘Nieuwjaarsconcert’. 17 januari KBO kienen, Noorddamcentrum, 13.30 uur 20 januari Klaverjassen ijsclub De Kleine Poel, Noorddamcentrum, 20.00 uur 14 februari KBO kienen, Noorddamcentrum, 13.30 uur 15 februari bijeenkomst bewonersplatform, Noorddamcentrum, 20.00 uur 18 februari groot carnavalsfeest ‘De Turftrappers’, Noorddamcentrum, 20.00 uur 5 maart optreden van de begenadigde liedjesmaker en -zanger Edwin Schimscheimer in de Urbanus, 14.30 uur. Zie website van de stichting Vrienden van de Het Aalsmeers Mannenkoor Con Amore Bovenkerkse Urbanus. zal een Kerstconcert geven met medewerking van Blokfluitensemble Kopgroep Amstelveen. Het ensemble zal tijdens het concert van zich laten horen als sologroep maar ook als begeleider van het mannenkoor en hun soliste Voor Bovenkerkers die de oude traditie van een kerstnachtviering weer willen op- Carine van den Brule. De verdere begepakken, is daar in de Urbanuskerk weer leiding is in handen van Andre Keessen gelegenheid toe. De oude Cuyperskerk op orgel en piano; de algehele leiding heeft een lange verbouwingsperiode heeft dirigent Theo van der Hoorn. achter de rug, maar kan nu weer volop Con Amore heeft een reputatie op te kerkvolk ontvangen. Voor het eerst in zes houden wat betreft kerstconcerten. Het is jaar worden op kerstavond en nacht weer elk jaar weer een uitdaging wat gaan we vieringen gehouden, waarbij uiteraard brengen en in welke vorm kunnen we het ook de traditionele kerstliederen worden gieten zodat we de bezoekers kunnen gezongen. Voor pastor Jan Adolfs wordt boeien met het gegeven dat al zo lang het een heel drukke dag voor kerst, speelt. want er zijn liefst drie vieringen gepland. Mooie meestal bekende kerstnummers, Zaterdag is er eerst om 17.00 uur een want dat horen we graag in de kersttijd familieviering onder begeleiding van het maar wel met de nieuwe insteek begeleikinderkoor de Boventoontjes. In de kerst- ding van een blokfluit ensemble van de avond volgt om 20.30 uur een kerstdienst jeugd. met zang van Aurora en in de kerstnacht Het kerstconcert is op zaterdag 10 is er om 23.00 uur een viering met zang december om 20.00 uur in de Urbanus. van Voces Volantes. En... op de 1ste Toegang € 10,- inclusief koffie of thee; Kerstdag een hoogmis om 10:30 uur. kinderen tot 12 jaar half geld.

Kerst met Con Amore

Naar de kerstnachtmis in de Urbanus?

Bewonersplatform Bovenkerk Het bewonersplatform is opgericht op 29 november 1993 met het doel de leefbaarheid in Bovenkerk positief te beïnvloeden. Het platform komt drie keer per jaar bijeen. Het heeft geen vaste samenstelling; de aanwezigen vormen het platform. De volgende platformbijeenkomst is op woensdag 15 februari 2017 in het Noorddamcentrum. U bent om 20.00 uur van harte welkom. De volgende bijeenkomsten in 2017 zijn op woensdag 14 juni en maandag 30 oktober. Tijdens de platformbijeenkomsten komen Bovenkerkse zaken aan de orde: sociale samenhang, bewonersinitiatieven, veiligheid, verkeer, groenonderhoud, wegen, kinderspeelplaatsen en voorzieningen voor ouderen. Tussentijds kunt u ook zaken aan het dagelijks bestuur voorleggen: Gerard Miltenburg, Noorddammerlaan 7, 1185 XZ Amstelveen, telefoon: 020-3455876 Email: bpbovenkerk@gmail.com

Colofon Nota Bene Bovenkerk December 2016, nr. 92, jaargang 22 Nota Bene Bovenkerk is de wijkkrant voor Bovenkerk in opdracht van het bewonersplatform. Redactie: Dick Aanen, Ritza Brown, Cor de Horde, Tjakke Schuringa. Opmaak: Edwin Barentsen Graag uw reacties per email aan: notabenebovenkerk@gmail.com Postadres: Noorddammerlaan 7, 1185 XZ Amstelveen Oplage: 2000, druk: Stichting MEO Nota Bene Bovenkerk nr. 93 verschijnt in maart 2017. Kopij graag inleveren uiterlijk 15 februari 2017. Nota Bene Bovenkerk is ook digitaal te lezen op Facebook en de website van AanZ: www.aanz-amstelveen.nl/ bewoners/wijkkranten Ook vorige nummers!

8 NBB 92.indd 8

29-11-16 08:57

Nota Bene Bovenkerk nr 92