Page 1

1 Jaargang 36

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 1

Nummer 6

dec./jan.2016-2017

24-11-16 13:25


2

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 2

24-11-16 13:26


STICHTING WIJKRAAD VELVE-LINDENHOF Wijkraad Velve Lindenhof E-mail: wijkraad@velve-lindenhof.nl Website: www.velve-lindenhof.nl Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid:

Vacant Simone Wildenborg 06-33030558 Slessor Ettienne (in opleiding) Marinus Gouma

De Wijkraad houdt elke eerste donderdag van de maand de openbare vergadering in Lumen, Velveweg 54. Aanvang 20.00 uur. Vergaderdata wijkraad en inloopavond voor bewoners: Elke eerste en derde woensdag van de maand van 19.30-20.30 uur. De Wijkraad is dringend op zoek naar nieuwe leden. Interesse? Mail ons! Wijkkrant Velve-Lindenhof E-mail: wijkkrant.velvelindenhof@gmail.com Uitgave: Sluitingsdatum kopij: Volgende wijkkrant:

6 keer per jaar 20 januari 2017 begin februari 2017

Lees de wijkkrant ook digitaal op: www.velve-lindenhof.nl Omslagfoto: Redactie:

Onno Coster H.Knobbe

3

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 3

24-11-16 13:26


4

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 4

24-11-16 13:26


VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt alweer de laatste wijkkrant van dit jaar. Een jaar wat weer voorbij is gevlogen. Een jaar vol met strubbelingen, mooie tijden, ellende, feest, enz. Kijk vooral eens naar de mooie dingen die bereikt zijn. In uw leven, in onze wijk…… Als ik kijk naar wat er in onze wijk bereikt is dit jaar, ben ik best trots. Trots op de vrijwilligers, trots op iedereen die meehelpt er wat moois van te maken. Als ik de stukjes in onze wijkkrant bekijk, is er een heleboel georganiseerd. Er is samengewerkt, georganiseerd, geholpen, meegedacht. Erg mooi om te zien. Allemaal voor en door onze wijk! Iedereen wil het beste voor onze wijk, dat staat buiten kijf. Alleen de manier waarop verschilt nog wel eens. De kunst is dan om nader tot elkaar te komen. Soms moeten er ego’s aan de kant worden gezet. En dat is af en toe best lastig. Maar het doel is en blijft “het beste voor de wijk” te realiseren. En dat wil niet zeggen dat het perfect moet zijn. Maar wel leefbaar, tevreden zijn en je thuis voelen in de wijk. Dat is belangrijk. Luisteren en inspireren zijn daarbij belangrijk. Elkaar motiveren om door te gaan. Elkaar helpen, samen dingen oplossen, samen ervoor gaan, er voor elkaar zijn. Dat houdt in, elkaar ondersteunen, ondanks alle verschillen die er zijn en ondanks de foutjes die er worden gemaakt. Fouten maken we allemaal, maar daarom zijn we nog niet slecht. En dat begint bij ons zelf. Hoe wij omgaan met anderen, bepaalt de reactie van die ander. En daar zit veel kracht! Daarmee kunnen we samenwerken, elkaar motiveren, positieve gedachten oproepen, onze kracht laten zien. Ons licht laten schijnen en doorgeven, want: “Een kaars kan andere kaarsen aansteken zonder zijn eigen levensduur te verkorten”. Wijkraad Velve-Lindenhof wenst iedereen hele Fijne Kerstdagen toe en al het beste in hopelijk goede gezondheid voor 2017!

5

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 5

24-11-16 13:26


SPREEKUUR DE WOONPLAATS De spreekuren van de huismeester Gert Jansen vinden plaats in het nieuwe kantoor van de huismeester in Lumen. Van maandag t/m donderdag van 8.45 tot 9.15 uur. SPREEKUUR GEMEENTE, POLITIE EN DE WOONPLAATS Dit spreekuur is op dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur in Lumen. Barry Langkamp (Gemeente) Odette Helthuis (Politie) Hermien Waanders (Consulent Wonen van de Woonplaats) Lumen, Velveweg 54, 7533 XK, Enschede. Tel: 053 4757465. Mail: info@lumen.nl HET OMBUDSTEAM ENSCHEDE We houden spreekuur in speeltuin Velve-Lindenhof op de eerste en derde dinsdag van de maand van 10.30 tot 11.30 uur. Er is ook koffie en een luisterend oor dus bent u gewoon altijd welkom. Dick Buursink, Coรถrdinator spreekuur ombudsteam PvdA .

6

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 6

24-11-16 13:26


DE ROEP Oproep aan musici uit de wijk. Op 6 januari keert het licht terug. Midwinterhoorns laten voor het laatst hun oude roep horen. Het donker is verdreven, de dagen lengen weer. Wij (wereldmuziekkoor Intervocaal) dagen muzikanten uit de wijk uit om deze roep op 6 januari 2017 tussen 18.30 en 19.30 op eigen wijze muzikaal te beantwoorden. Heb je zin om mee te werken aan deze speciale muzikale Nieuwjaars wandeling neem dan contact op met wijkbewoner Diet Gerritsen via: info@dietgerritsen.nl ’N OALDN ROOP OP 6 JANAUARI IN VELVE-LINDENHOF Alle Twentenaren kennen het melancholieke kenmerkende geluid van de midwinterhoorn. Dit jaar gaat Velve-Lindenhof een bijzondere avond beleven. De roep van de midwinterhoorns van de Vaneker blazers wordt op 6 januari a.s. gecombineerd met het geluid van muzikanten uit de wijk en het zangkoor Intervocaal. Buurtbewoner Diet Gerritsen is dirigent van dat koor, en zij heeft in overleg met de wijkraad, buurtcommissie, scholen en wijkcentrum Lumen een fantastische culturele activiteit op poten gezet in Velve- Lindenhof. Tijdens een rondwandeling door de wijk zal op een aantal plekken, min of meer als verrassing, door Intervocaal muziek ten gehore gebracht worden. Het koor reageert op de midwinterhoorns en de muzikale buurtbewoners, die op hun beurt met elkaar muzikaal gaan ‘communiceren’. De Oale Roop van de midwinterhoorns gaat in deze adventstijd de toon zetten, maar het wordt spannend als die, het koor en de wijkmusici op elkaar gaan reageren. Een belangrijk element tijdens deze tocht is het gebruik van licht. Kinderen uit de wijk gaan dat licht door de wijk verplaatsen samen met de ongeveer 40 leden van het koor Intervocaal en, als u dat leuk vindt, met u. Samen zingen en muziek maken. Het wordt een soort muzikale winterhappening waarbij we graag zoveel mogelijk wijkbewoners betrekken. Het licht, als symbool van het nieuwe jaar, trekt door de wijk en we eindigen dan in wijkcentrum Lumen rond 19.30 uur. 7

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 7

24-11-16 13:26


DE LAMPIONOPTOCHT 28-OKTOBER-2016 Al 35 jaar lang organiseren de scholen en wijkbewoners in de wijk Velve-Lindenhof een lampionoptocht door de wijk. De eerste lampionoptocht was op 3 oktober 1981. Ja, dan is het bijna zo ver, het vertrek van de optocht, maar het regent wat nu? He, hĂŠ, eindelijk werd het droog, het was inmiddels 18.30 uur. Nog maar weinig kinderen voor de lampionoptocht bij Lumen. Gelukkig druppelde het plein steeds voller. Rond 18.45 was het lekker vol geworden, Het wachten op de drumband werd wel spannend gemaakt, precies op tijd 19.00 uur arriveerde de drumband. Korte tijd later vertrok de optocht voorop gegaan door de politie en de drumband DMBE. Een bonte stoet van kinderen en ouders met zelf gemaakte lampions. Waarvan een grootdeel van de kinderen geschminkt en verkleed waren. Overal langs de route door de hele wijk was er belangstelling van de bewoners.

Na driekwartier was het eindpunt de speeltuin Lindenhof bereikt. Hier werden de kinderen getrakteerd op ranja en iets om te snoepen en voor de ouders was er thee en koffie. In de speeltuin was een Halloween disco waaraan alle kinderen mochten deelnemen. Hier werd volop gebruik van gemaakt de sfeer was opperbest en rond 21.30 uur keerde iedereen huiswaarts.

Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door Jij maakt de buurt!. Marinus Gouma

8

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 8

24-11-16 13:26


HET VELVEPALET Hoewel onze penselen al geruime tijd zwaaien in de wijk (we zijn gestart in 2014 in de Vleeschhouwerij en vervolgens meeverhuisd naar Lumen), willen we graag nog meer bekendheid geven aan ons clubje. Destijds werd ik (nadat ik een expositie heb gehouden in de Vleeschhouwerij) gevraagd of ik er iets voor voelde om een schildergroepje op te richten. We zijn toen begonnen met vier wijkbewoonsters en inmiddels uitgegroeid tot een groep van zo’n 14 personen. Ruim anderhalf jaar lang kwamen we één keer per twee weken bij elkaar in de Buurtkamer, maar enige tijd geleden werd de wens geopperd om dit iedere week te doen, want het is zo gezellig en iedereen is erg gemotiveerd. Dit werd gelukkig goedgekeurd. De opmerking “ ik kan niet tekenen en schilderen” wordt door mij steevast beantwoord met: hoe weet je dat zo zeker? Al eens geprobeerd? Zo niet, dan eerst de uitdaging aangaan en daarna spreken we elkaar wel weer”. Het is prachtig om dan te zien wat voor mooie resultaten hieruit voortvloeien en hoe de dames zelf steeds meer vertrouwen krijgen in hun kunnen. Tot nu toe zijn het inderdaad alleen dames, maar heren zijn uiteraard ook van harte welkom. Iedereen bepaalt zelf wat hij wil schilderen en met welke materialen ( deze mag men zelf meenemen, maar is ook bij ons aanwezig).Tot nu toe wordt er het meest met acrylverf gewerkt maar olieverf, aquarel en pastelkrijt is ook een optie. Zelfs als je alleen wilt tekenen, is dit prima. De kosten bedragen € 2,50 per les; € 2,voor materiaalkosten en € 0,50 voor het koffiepotje voor de buurtkamer. Als je dit aanspreekt en ook de uitdaging aan wilt gaan, zou ik zeggen: kom een keer kijken. Wie weet wat voor talent er in je schuilt! Wij zijn iedere woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur aanwezig. Met vriendelijke groet, Annemarie Zeelen 9

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 9

24-11-16 13:26


10

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 10

24-11-16 13:26


DE WEBSITE – DE VLEESCHHOUWERIJ De website is gemaakt om beter en sneller alle activiteiten bij het publiek bekent te maken. http://www.devleeschhouwerij.nl Het menu van de website leidt u naar de verschillende pagina’s. De homepage: Hier bevind zich onder de kop tekst het menu daar weer onder een uitnodiging om vooral eens langs te komen in de buurtkamer. Vervolgens staan hier de nieuwsbrieven en een poster van de meest recente kunstexpositie is deze niet goed te lezen ga er met de muisaanwijzer opstaan en hij vergroot van zelf. Onderaan de pagina nog info omtrent locatie en openingstijden. Buurtkamer: Op deze pagina vindt u alle activiteiten om de week op donderdag wordt deze informatie bijgewerkt en is dus altijd up-to-date. Ook bevindt er zich hier een submenu: Muziek op zondag : Hier is te zien welke groep wanneer heeft opgetreden. Kunstexpo: Informatie over de kunstexposities ook hier bevindt zich een submenu Archief Kunstexpo: Op deze pagina staan de posters van de laatst exposities als u op de poster klikt komt er een pagina met foto’s van de desbetreffende expositie. Geschiedenis: Deze pagina bevat de geschiedenis en het ontstaan van De Vleeschhouwerij. Vrienden: Vriend worden, deze pagina is belangrijk om de continuïteit van de buurtkamer te garanderen zijn wij opzoek naar vrienden, vriend wordt je al vanaf € 15.00 per jaar. Alle informatie staat op deze pagina zelfs een link voor een incassomachtiging. Contact: Als laatst de contact pagina met wie doet wat en natuurlijk onze mail adres : info@devleeschhouwerij.nl Ook zijn we te vinden op Facebook voor nog actuelere informatie meldt je aan als vriend van. https://www.facebook.com/devleeschhouwerij.buurtmuseum Marinus Gouma

11

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 11

24-11-16 13:26


OBS DE UITVINDING. Op De Uitvinding geven we de leerling verantwoord gepersonaliseerd onderwijs. Een leerling werkt per vakgebied op eigen niveau en een leerling gaat op zoek naar eigen interesses en talenten. Er zijn nu al leerlingen in groep 2 die letters leren en leren lezen. Waarom zou je hier mee wachten tot de zomervakantie, tenslotte! Deze maand starten we met het zelf ontwikkelen van een 3D-printer. Daarnaast hebben de leerlingen weer verschillende interessante workshops gevolgd! Eén van deze workshops is gegeven door één van onze ouders, een tandarts. Steeds meer ouders maken de keuze om hun zoon en of dochter bij ons op school aan te melden. Onze school groeit! Hieronder leest u waarom… Kernwaarde“gelukkig”. Waarom doen we de dingen die we doen? Waarom veranderen we het onderwijs? Waarom sluiten we aan bij de leerling (gepersonaliseerd)? Waarom kiezen leerlingen op basis van interesse en talent? Dit doen we omdat wij, maar zeker een ouder, omdat we willen dat het kind gelukkig is! Daarom hebben we binnen de bestaande kernwaarden het woord met inhoud bovenaan gezet. U vindt deze kernwaarde terug binnen onze visualisaties (plaatjes) in onze school. Lezen in groep 2. Steeds vaker zien we dat een leerling uit groep 2 klaar is om te starten met lezen, en…. ‘waarom zouden we wachten tot groep 3 om te starten met lezen’, als de leerling net nu zo gemotiveerd is?! Daarom nemen we leerlingen mee in de workshops (les) ‘leren lezen’ in Galvani (groep 3). De leerlingen vinden het geweldig! Workshop ‘de tandarts’. Sommige mensen denken dat een leerkracht alles moet weten. Helaas is er geen enkele leerkracht die alles weet. Daarom vragen we ouders en /of externen een workshop te geven over hun beroep/vakgebied. Deze week hebben de leerlingen een workshops gehad over de tandarts en gebitsverzorging. Met behulp van plaatmateriaal, goede voorbeelden en verhalen weten de leerlingen nu veel meer over het beroep ‘de tandarts’ en weten ze beter hoe ze hun gebit moeten verzorgen. 12

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 12

24-11-16 13:26


DJ-workshop. Binnen Talentenplein kan een leerling kiezen op basis van eigen interesse en talent. Deze leerlingen kozen voor de DJ-workshop. Geïnspireerd door Armin van Buuren en vele andere bekende DJ’s maakten ze hun eigen muziek. Dit onder begeleiding van meneer Pelle! 3D-printer. In de maand november zijn we gestart met het zelf ontwikkelen van een 3D-printer. Onder regie van juf Linda werken de leerlingen in groepjes en bouwen ze stap voor stap deze printer. Het is een behoorlijk karwei! U kunt de printer bewonderen tijdens de opendag in januari! Kerst. Het zijn de donkere dagen voor kerst. Het is megagezellig in de school en natuurlijk staat de kerstboom weer in de klas en zingen we kerstliedjes bij de piano. We wensen u hele fijne kerstdagen en een heel gezond, maar voor al gelukkig 2017 toe. Bent u nieuwsgierig, twijfel dan niet en kom eens kijken! We ontvangen u graag! Met vriendelijke groet, Namens het onderwijsteam, Niels Anderson BOMENROUTE Her en der in onze wijk staan 57 paaltjes met een groen naambordje. Ze verwijzen naar bijzondere bomen, historische plekken of typische kenmerken van Velve-Lindenhof. Lang niet iedereen weet dat ze horen bij een alleraardigste, 4,5 kilometer lange wandelroute door de buurt. Paaltje nummer 1 staat bij de vroegere wijkpost op de hoek Oostveenweg/Lage Bothofstraat. Maar u kunt ook rustig bij het nieuwe centrum Lumen aan de Velveweg/v.Musschenbroekstraat (nabij paaltje nr. 17) beginnen en vandaar de route oppikken. Binnen ligt een keurige beschrijving met routekaartje inclusief illustraties, gratis af te halen. Mocht u het niet kunnen vinden, even vragen aan de balie. Het mooist is natuurlijk de tocht in het voorjaar te maken, als de bomen uitbotten. Maar u kunt ook nu alvast bij Lumen het mapje ophalen, de titel ervan luidt ‘Het spoor terug in VelveLindenhof’. Dan kunt u het thuis alvast rustig doornemen. 13

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 13

24-11-16 13:26


Voor dames, heren èn kinderen

WOENSDAGMIDDAG KINDERKNIPMIDDAG

kinderen knippen (op afspraak) tegen een gereduceerd tarief: 0-12 jaar € 12,- / 13-16 jaar € 16,- / pony knippen altijd gratis! Vanzelfsprekend mogen de kinderen ook op een andere dag langskomen

Velveweg 61, Enschede, Tel: 053-4316786. Meer informatie kunt u vinden op www.edithzmijnkapper.nl

Praktijk Velve-Lindenhof FYSIOTHERAPIE ACUPUNCTUUR DRY-NEEDLING MEDICAL TAPING ACU-TAPING MANUELE THERAPIE MARSMAN

KWALITEIT EN PERSOONLIJKE AANDACHT Alex Tiemes, Noord Esmarkerrondweg 518 7533 CN Enschede 053-4306248 14

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 14

24-11-16 13:26


15

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 15

24-11-16 13:26


DE BUURTKAMER IN LUMEN Kom elkaar ontmoeten in de Buurtkamer bij een kopje koffie of thee. Ook voor vragen of problemen hebben de vrijwilligers een open oor. Elke maandagmiddag 14-16 uur, elke donderdagmorgen 10-12 uur. Activiteiten in de Buurtkamer: Eerste maandag van de maand: Bloemschikken 14-16 uur Kosten: 3,00 euro Opgeven: 053-4312367 of 053-4312046 1ste en 3de maandag van de maand: Mijn PCTJE (computerhulp) van 10-12 uur. Kosten: geen. Opgeven: 053-4312046 Elke woensdag: Creatief schilderen van 10-12 uur. Kosten: 2,50 euro 2e en 4e vrijdag van de maand: Sjoelen van 14-16 uur. Lunch Woensdag 11 januari van 12-13.15 uur Marokkaanse lunch. In de hal van Lumen. Kosten: 2,50 euro Opgeven: lunch@devleeschhouwerij.nl of tel. 4320778 Muziek op zondagmorgen: 18 september kwam dansgroep Marimba zich presenteren in Lumen. Weer eens iets anders dan alleen muziek. Er werd prachtig gedanst en zelfs de bezoekers deden enthousiast mee! 30 oktober verraste Lord Nortey ons met zijn muzikale vrienden met een geweldig optreden van djembé muziek. Deze muzikanten komen allen uit Ghana, behalve Babette zij versterkte de groep maar komt van Djembé-groep Akoma uit Twente. Lord Nortey vertelde ook over zijn geboorteland Ghana, bijvoorbeeld over dat elk kind bij de geboorte de naam van de geboortedag krijgt. Praatgasten: Donderdag, 22 september vertelde Carla Keuter over haar kunstwerken en hoe zij hier mee is begonnen. Vanwege een hernia kon zij haar werk niet meer doen en moest zich daardoor verplaatsen in een rolstoel. Zij was altijd al graag creatief bezig, dus begon ze te schilderen. Zij heeft les gehad van Harrie Davina, ook in verschillende technieken. In het Roessingh waar zij revalideerde in 2010, exposeerde ze ook haar schilderijen. Dat leverde veel positieve reacties op en zelfs verkoop van haar werk. Zij geeft tweemaal in de week les en is ook bezig bij Bouwhuis Omroep. Carla maakt in haar werk veel variëteit, en dat maakt het mooi om 16

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 16

24-11-16 13:26


naar te kijken. Samen hebben wij een rondgang gemaakt langs haar werk en kregen een goede uitleg over wat ze bedoelde bij het realiseren van haar werkstukken. Donderdag 13 oktober vertelde Antoon de Jong over zijn leven, werk en hobby's. Hij groeide op in de Randstad. Vanaf zijn 12de moest hij zijn handen uit de mouwen steken. Zijn vader werd 3 jaar later invalide, hij werd behandeld in het Roessingh dus volgde een verhuizing naar Twente, waar Antoon als stratenmaker ging werken, waardoor hij uiteindelijk arbeidsongeschikt raakte. Veel kwam deze ochtend over de tafel, politiek, de migrantenstroom, armoede enz. Donderdag 17 november Kwam Slessor Ettiene. Donderdag, 15 december vertelt Cissy Posthumus over haar schilderijen die zij exposeert in Lumen samen met Chris Zweers t/m januari 2017 Donderdag, 19 januari vertelt Monique van der Kaap over haar werk als Kindertolk. Zij coacht en geeft trainingen. BEZOEK INDE BUURTKAMER Een delegatie uit de Oldenzaalse wijk Zuid-Berghuizen. Zij hebben in Oldenzaal zuid, in het park bij het winkelcentrum, boerderij De Stakenboer. Dat is destijds gekocht door de corporatie WBO Wonen, en in samenwerking met de Stichting Park Stakenkamp, die het park van nieuw elan voorziet, met veel subsidiegeld verbouwd tot ontmoetingscentrum voor de wijk. Alleen komt dat niet volledig uit de verf. Deels door de nabijheid van de brede school De Leemstee, waarin ook de welzijnsinstelling Impuls is gehuisvest, die natuurlijk ook wijkgerichte activiteiten aanbiedt. Maar ook omdat er minder activiteiten zijn omdat de gemeente er tot nu toe geen lichte horeca toestaat. Hun idee is een soort huiskamer van de buurt in de boerderij te maken, waarbij samenwerking tussen partijen in de wijk het uitgangspunt is. Zij wilden graag eens met een delegatie in Enschede naar de buurtkamer komen kijken. Ook hebben ze de huiskamer op het Mekkelholt bezocht. Wij hebben algemene uitleg gegeven over onze buurtkamer, hoe het werkt, de financiĂŤle bijdragen, de activiteiten, vrijwilligers, de samenwerking in de wijk etc. Het was een goed gesprek en zij waren onder de indruk van onze buurtkamer.

17

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 17

24-11-16 13:26


A.H.A.M.Hartgerink Lipperkerkstraat 111 7511 CW Enschede Tel: 053 4310404

“ HOOR DE WIND WAAIT DOOR DE BOMEN, HIER IN HUIS ZELFS WAAIT DE WIND…..” ……..En alle bladeren waaien bij de buren in de tuin. Daar is de buurman niet blij mee. Maar ja, wat kunt u er aan doen? Waarschijnlijk meer dan u denkt. In de zomer leef je meer buiten en kan er sprake zijn van overlast. Maar bij een goed contact met de buren, is dat zo opgelost. Vraag of ze de muziek iets zachter willen zetten, vraag of ze iets zachter willen praten. In het najaar zitten we meer binnen. We spreken en zien de buren wat minder. Dus zomaar even aanspreken kost wat meer moeite. Vaak weet u ook niet eens dat de buren het vervelend vinden dat u de boom of heg niet snoeit. Ook geeft de boom wel heel veel 18

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 18

24-11-16 13:26


troep. Maar u weet niet dat uw buren iedere zaterdag geĂŻrriteerd de bladeren van uw boom opruimen in hun eigen tuin nota bene. En dan opeens alle klussen die binnen gedaan worden. De boormachine die vaker te horen is, timmeren en zagen. Juist het najaar is de periode om binnen te klussen. En dan lekker de open haard aan en genieten van de warmte in huis. Niet wetende dat de buren in de rook zitten want de wind waait hun kant op. Dit soort kleine irritaties kunnen omslaan conflicten. Het is beter om dit voor te zijn. Vraag aan de buren of ze last hebben van uw boom. Overleg om samen de heg te snoeien. Geef aan dat u de kamer gaat verbouwen. Kijk of de kachelpijp hoog genoeg is. Een van de vijf tips om conflicten te voorkomen, is door met elkaar te praten. Leef geluiden horen erbij, maar als u het gevoel heeft dat uw buren buitensporig veel geluid maken, praat erover. Ook al bent u boos en geĂŻrriteerd, spreek uw buren nooit boos toe. Dit verergert conflicten. Hoe rustiger u bent, hoe rustiger de buren reageren. Een andere tip is om beter kennis met elkaar te maken. Elkaar kennen maakt het makkelijker om over kleine ergernissen te praten. Vraag ook eens aan uw buren of zij last van u hebben. Maak duidelijke afspraken. Lukt het ondanks alles niet om tot op een oplossing te komen, dan kunt u buurtbemiddelaars inschakelen. Deze bemiddelaars luisteren naar u en de buren maar blijven neutraal. Zij begeleiden u naar een oplossing en zullen geen oordeel geven. Buurtbemiddelaars hebben geen belang. Zij zijn erin getraind om de relatie te herstellen door met elkaar te praten zodat iedereen weer prettig kan wonen. Buurtbemiddeling Enschede is op maandag en woensdag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 en op vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur via het telefoonnummer 06-53347021. U kunt ook mailen naar info@buurtbemiddelingenschede.nl Wilt u liever eerst meer informatie dan kunt u deze vinden op de site www.buurtbemiddelingenschede.nl of www.problemenmetjeburen.nl

19

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 19

24-11-16 13:26


NAAR AMSTERDAM Op woensdag 2 november was het dan zover; ons schilderclubje " het Velve-palet" vertrok om 9.16u. voorzien van broodjes en drinken en vooral een uitstekend humeur met de trein naar Amsterdam voor een gezellig, maar ook erg leerzaam bezoek aan het Rijksmuseum. In Amsterdam aangekomen werd de reis per tram voortgezet, waarna we nog +/- tien minuten moesten lopen naar de plaats van bestemming. Alleen al het museum op zich is geweldig om te bekijken, laat staan al die prachtige kunstwerken. Omdat we met negen personen waren besloten we om ieder zijn eigen gang te gaan en verspreidden ons in groepjes. Hoewel we vanaf ongeveer 13.00u. tot 17.00u. bijna constant hebben rondgelopen, kwamen we nog tijd tekort om alles goed te bekijken. Tegen 15.00u. werd er een korte koffiepauze ingelast bij de koffiebar (het restaurant zat vol, en naar onze mening is deze veel te klein voor zo'n groot complex), waarna we onze excursie weer voortzetten. Op sommige locaties was er strenge bewaking. Enkelen van ons, waaronder ook ik zelf (pfff) kregen een waarschuwing omdat we te dicht bij de kunstwerken kwamen, maar door het enthousiasme om bepaalde dingen aan te wijzen stond ik daar niet bij stil. ÉÊn van de bewakers gaf nog een uitgebreide uitleg over hoe alles in z'n werk ging en dat er soms zelfs mensen werden verwijderd na herhaalde waarschuwingen. Hij had o.a. al eens meegemaakt dat een mevrouw was gestruikeld en het alarm dus afging. Om 16.30u. werd er omgeroepen dat het museum om 17.00u. zou sluiten, zodat wij zo langzamerhand richting uitgang gingen. Nog even snel de souvenirshop in, waarna we vervolgens eerst met de tram en daarna lopend richting de Dam vertrokken om een geschikt restaurant op te zoekenIn een gezellige steakrestaurant konden we aan een lange tafel mooi bij elkaar zitten en hebben we genoten van een fijne maaltijd, waar we dan ook echt aan toe waren. Tegen 19.30u. ging het richting station waar we de trein van 20.05u. wilden nemen, maar......Ik zal maar niet schrijven waarom, maar die misten we dus. Er werd besloten om de trein naar Zwolle te nemen en vandaar richting Enschede. In die trein werd ons geadviseerd om in Weesp over te stappen naar Hilversum en dan de intercity naar Enschede te nemen. Zo gezegd zo gedaan, maar in Hilversum wilden we te vroeg weg en kwamen in de stoptrein naar Amersfoort terecht haha. Dus daar weer overstappen, en eindelijk zaten we toen goed!!!. Om 22.45u. kwamen we na een vermoeiende, maar o zo 'n gezellige dag voldaan weer in Enschede aan en het was een dag die zeker voor herhaling vatbaar is. Hierbij willen we de leden van de Wijkbudgetten commissie, die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt, hartelijk bedanken. Namens ons schilderclubje, Annemarie Zeelen 20

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 20

24-11-16 13:26


KIJK IN DE WIJK, WAAR ZIJN DEZE FOTO’S GENOMEN ???????? Oplossing vorige wijkkrant. Links onder elkaar: Oostburgweg, Faradaystraat, Gronausestraat/Noord Esmarkerrondweg. Rechts onder elkaar: Oostveenweg/Lage Bothofstraat, v.Leeuwenhoekstraat, Sport outlet Em-té Singel. OPLOSSING VAN ONDERSTAAND RAADSEL KOMT IN DE VOLGENDE WIJKKRANT

21

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 21

24-11-16 13:26


OM TE BEWAREN Alarmnummer – landelijk 112 Meld Misdaad Anoniem 0800 7000 Milieupolitie, voor zwerfvuil, enz 0900 1822 Politie Twente-Oost , ma t/m za van 9.00 tot 17.00 uur 0900 8844 Huisartsenpost (voor spoed buiten kantooruren) 088 5551188) Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente 053 4872000 Kindertelefoon, gratis tussen 14.00 en 20.00 & weekeinde) 0800 0432 SENSOR telefonische hulpdienst, 24 uur/dag 0900 0767 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening SMD 053 4353353 SMD In crisissituaties te bereiken via Sensoor 0900 0767 Juridisch Loket (Voorheen Bureau Rechtshulp) 0900 8020 Tactus wonen Oosterkerk 0610005845 Dierenbescherming, inspecteur 0900 2021210 Dierenambulance 06 53421066 Dierenopvangcentrum Enschede 053 4323436 Algemene klachten gemeente Enschede 053-4817600 Klachtenlijn Gemeente 053 4817600 Twente Milieu, afval 0900 8520111 Storingnummer Gas en Stroom 0800 9009 Ziggo, storingen 0900 1884 Huismeester van de Woonplaats 0900 9678 Livio (thuiszorg) 24 uur per dag bereikbaar 0900 9200 Zorggroep Manna (thuiszorg protestant - christelijk) 053 4832300 Welzijn Ouderen Enschede 053 4320122 Jarabee Jeugdzorg Enschede 074 2561900 Alifa (welzijnswerk) 053 4801200 Lumen 053-4757465 De uitvinding(Openbare Steve Jobsschool) 053 4319223 De Kubus (Basisschool Rooms-katholiek) 053 4306037 Hofferie www.hofferie.info 053-5727675 Speeltuin ’t Lindenhof 053-4311006 P.V. luchtsport (duivensportvereniging) 06-57159506 Wijkraad www.velve-lindenhof.nl Stadsdeel Oost www.enschede.nl Speeltuin ’t Lindenhof www.speeltuinhetlindenhof.enschedeweb.nl EVV Phenix www.phenix.nl MgrAriëns groep (Scoutinggroep) www.mgrariensgroep.info

22

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 22

24-11-16 13:26


23

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 23

24-11-16 13:26


24 24

160786 Wijkkrant 6 2016_DEF.indd 24

24-11-16 13:26

Wijkkrant Velve-Lindenhof nr 6 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you