Page 1

Stichting MEO - nr. 1, 2016

Een ontwerp voor elkaar

Samenwerking met PGOsupport voor mĂŠĂŠr ondersteuning Verhuizing naar de GAS!Fabriek

Directeur Edwin Teljeur over Stichting MEO

Het allereerste magazine van Stichting MEO boordevol nieuws, tips voor non-profitorganisaties, achtergronden en meer! 160571_meo_mag_2016_DEF.indd 1

17-10-16 09:50


04 Welkom

bij Stichting

MEO

Stichting MEO Edisonweg 24a 1821 BN Alkmaar Telefoon: (072) 511 49 67 (ma. t/m vr. van 08.30 – 17.00 uur) info@stichtingmeo.nl Redactie Jan Bockma – Stichting MEO Vormgeving Leerlingen en medewerkers van Stichting MEO Oplage 1250 exemplaren Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke manier ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie. ©Stichting MEO 2016

12

Creaties

Colofon

MEO In dit nummer: Show, don’t tell

3

Welkom bij Stichting MEO!

4

Vers van de pers

6

Edwin Teljeur, directeur Stichting MEO

8

Sociale media – vijf tips

11

Ons werk: een kleine indruk

12

Onderhoud van je website: voor elkaar

13

Google Grants. Daar wordt op gezocht!

14

Teun van Etten, Sport Servicepunt Langedijk

16

Betrek jongeren bij de wijkkrant

18

Redactie-overleg wanneer het jou uitkomt

19

Wie is de lezer van mijn blad?

20

MEO Werkt – Bas Leenders

22

Fotografie – tips

24

Een blanco pagina. Wat nu!?

25

Joran: van leerling tot betaald medewerker

26

De avonturen van ... De Vrolijke Vrijwilliger

27

2

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 2

17-10-16 09:50


15 Een

Blanco

Pagina Wat nu?

s

26

Leerling

tot

Medewerker

Voorwoord: Show, don’t tell

Als je ergens goed in bent of verstand van hebt, dan laat je dat zien - in plaats van het te vertellen. Dat is natuurlijk een beetje lastig voor een stichting als de onze. Ons werk bestaat er namelijk uit onze klanten in het middelpunt van de aandacht te zetten: het zijn hún websites, folders en tijdschriften - niet die van Stichting MEO. Maar, we ontkomen er ook niet aan veel te vertellen. MEO staat namelijk voor media én ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de #meotips op ons Twitter-account: wijze opmerkingen over kleurgebruik, typografie, foto’s en meer. Allemaal leuk, maar snappen we zelf eigenlijk wel wat we zeggen? Een mooie reden om nu dus wel wat te ‘showen’ en het oordeel aan de lezer over te laten. Daarom presenteren wij vol trots het eerste MEO Magazine! Een mooie kennismaking met onze stichting, onze medewerkers en onze leerlingen. Maar daarnaast ook veel nuttige informatie. Want vertellen, daar ontkomen we toch niet helemaal aan … Veel leesplezier! Edwin Teljeur Directeur Stichting MEO

3

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 3

17-10-16 09:50


Welkom

bij Stichting

MEO

Voor we je vragen verder het magazine in te duiken, is het misschien wel netjes om ons eerst even voor te stellen. Want, wie en wat is Stichting MEO eigenlijk? Stichting MEO is een leerwerkbedrijf voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is voor hen net even moeilijker een baan te vinden, omdat ze bijvoorbeeld een beperking als autisme of AD(H)D hebben. Wij zetten ons in om die afstand te verkleinen. Daarvoor bieden wij leerwerktrajecten, waarmee deze jongeren werkervaring op kunnen doen. Zo wennen ze weer aan het werkritme, aan het contact met collega’s en ervaren ze dat ze écht wat kunnen. Stichting MEO staat voor media en ondersteuning, want dat is wat wij onze klanten leveren. We werken voor non-profits, zoals patiëntenorganisaties, sport- of wijkverenigingen. Onze leerlingen maken websites voor ze, ontwer-

pen hun ledenbladen, folders, logo’s en meer. Inmiddels hebben meer dan 250 organisaties van onze diensten gebruik gemaakt. Op die manier kunnen wij ook zelf betaalde banen creëren. Op het moment van schrijven staan zestien mensen bij ons op de loonlijst; daarnaast zetten we ons in om onze leerlingen ook bij andere werkgevers onder de aandacht te brengen. Kortom, we zijn trots op wat we doen. Net als op onze leerlingen, die stuk voor stuk bewijzen heel wat in hun mars te hebben. Daar mag dus af en toe ook best een gezellig uitje tegenover staan. Welkom bij Stichting MEO!

4

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 4

17-10-16 09:50


Kortom, we zijn trots op wat we doen

5

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 5

17-10-16 09:50


Vers van de

PERS

Stichting MEO gaat verhuizen In 2017 verhuist Stichting MEO. Leuk, maar een bericht op de voorpagina van het Alkmaars Nieuwsblad, is dat niet wat overdreven? Eigenlijk heeft dat vooral te maken met onze nieuwe stek: de GAS!Fabriek. Stichting Behoud GAS!Fabriek heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de in onbruik geraakte Alkmaarse gasfabriek te restaureren en een nieuwe bestemming te geven, zodat dit industriële erfgoed niet verloren hoeft te gaan. Met succes: de Alkmaarse bevolking en politiek reageerden laaiend enthousiast. Tijdens dat traject heeft Stichting MEO het logo voor de stichting ontworpen. Van het een kwam het ander: als alles volgens plan verloopt, verhuizen we in januari 2017 naar een prachtige werkplek, waar we samen met Stichting Behoud GAS!Fabriek diverse leerwerkplekken vorm gaan geven: op het gebied van media, maar ook receptie, ledenadministratie en bestuursondersteuning. Kijk hiernaast voor een impressie van onze nieuwe werkplek. Samenwerking met PGOsupport voor nóg meer ondersteuning MEO staat voor ‘media en ondersteuning’. Die laatste term krijgt nog veel meer invulling nu Stichting MEO samen gaat werken met PGOsupport – dé landelijke netwerkorganisatie voor patiënten-

verenigingen. Dit houdt in dat MEO vanaf 2017 diverse nieuwe diensten verzorgt om non-profitorganisaties nóg steviger te ondersteunen. Zo kan MEO de ledenadministratie uitvoeren: leden inschrijven, factureren, de telefoon beantwoorden, algemene vragen behandelen en meer. Maar ook bestuursondersteuning: de mail bijhouden, agenda’s plannen, ondersteuning bij subsidieaanvragen, teksten redigeren, et cetera. Een deel van de werkzaamheden zal worden uitgevoerd door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor zowel grote als kleine verenigingen zijn de diensten betaalbaar, omdat ze per lid afgerekend worden. De samenwerking met PGOsupport betekent dat patiëntenorganisaties extra voordelig van deze diensten gebruik kunnen maken. Meer tablets dan desktopcomputers Tablets vooral wat voor jongeren? Welnee! In 2015 zijn voor het eerst meer huishoudens met een tablet dan met een desktopcomputer geteld, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De absolute topper is de smartphone: in 73 procent van de huishoudens is er eentje aanwezig, op de voet gevolgd door de laptop met 72 procent. Daarmee is de laptop wijder verspreid dan de tablet – 58 procent – maar als mobiel internetapparaat is de laptop alleen nog

de winnaar bij 12- tot 25-jarigen: de rest gebruikt liever een smartphone of tablet. Bron: cbs.nl Twitter nog steeds relevant voor patiëntenorganisatie en wijkvereniging Hoewel landelijk het aantal gebruikers daalt, is het sociale medium Twitter nog steeds relevant. Bijvoorbeeld voor patiëntenorganisaties: PGO Support, de netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties, ziet onder de leden een beweging die tegen de landelijke trend ingaat: “Onder patiëntenorganisaties groeit het aantal volgers op Twitter: variërend van enkele tientallen tot bijna 1.000 nieuwe volgers in het afgelopen halfjaar.” Jarno Duursma en Levi Witbaard wijzen er in een artikel op frankwatching.com uit maart 2016 ook al op dat het medium nog steeds relevant is: “We zien ook dat het lokale nieuws ontzettend goed gelezen wordt op Twitter.” Zowel voor patiënten- als wijkvereniging blijft Twitter dus interessant. Bronnen: www.pgosupport.nl en www.frankwatching.com.

6

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 6

17-10-16 09:51


De GAS! Fabriek: een impressie

7

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 7

17-10-16 09:51


“Wat is het

ROufsntieti?g

Edwin Teljeur vertelt …

We begrijpen steeds meer wat er speelt bij de mensen die van onze diensten gebruikmaken

8

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 8

17-10-16 09:51


t

tti?ghier!

“Wat is het rustig hier. ”Deze constatering wordt vaak gedaan door mensen die voor het eerst het kantoor van Stichting MEO binnenlopen. De aard van de stichting vraagt dan ook om een prikkelarme omgeving voor de leerlingen. Achter de schermen is het beeld echter helemaal anders: Stichting MEO maakt namelijk enorme ontwikkelingen door. Hoog tijd dus om even terug te blikken én vooruit te kijken met directeur Edwin Teljeur. MEO staat voor media én ondersteuning. Voor een stichting die grafische vormgeving, webdesign en andere media biedt, spreekt ‘media’ wellicht voor zich. Maar ook de ‘ondersteuning’ krijgt steeds meer invulling. Was die eerst vooral technisch, inmiddels wordt dit ook meer en meer inhoudelijk. Edwin: “Sinds enige tijd bieden we ook redactiediensten. Verenigingen leveren hun teksten bij ons aan en wij redigeren die, geven inhoudelijk feedback, herschrijven soms stukken en af en toe leveren we zelf een artikel. Daarna gaat alles naar onze vormgevers en zorgen we dat er aan het eind van de rit een professioneel magazine ligt. Hiermee bieden we

nét even wat meer: onze redacteur sprak bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg op een ledendag van een van onze klanten. Hij kon diezelfde chirurg meteen als relevante bron aandragen voor een artikel in het blad van een van onze andere klanten.” Dit heeft heel veel voordelen: “We begrijpen steeds meer wat er speelt bij de mensen die van onze diensten gebruikmaken. Hierdoor kunnen we de ondersteuning die we bieden ook op grotere thema’s toespitsen. Al onze klanten krijgen namelijk te maken met de overheid die het initiatief meer bij de burger legt – en daarbij de verwachting dat digitale media een belangrijke rol gaan spelen. Dat geldt voor wijk-, maar ook voor patiëntenverenigingen. Het voorbeeld van Mark Rutte spreekt boekdelen: niet méér thuiszorg, maar een WhatsApp-groepje om de zieke buurvrouw te verzorgen. Hoe zorg je ervoor dat dit van de grond komt? Hoe zit het met de privacy van de buurvrouw? Hoe moeten de buren hiermee omgaan? Wij proberen die vragen te stellen en, bijvoorbeeld, op ons blog over relevante ontwikkelingen te schrijven.” Ook de stichting zelf krijgt met een veranderende maatschappij te maken: “In eerste instantie hadden we zelf niet door dat we midden in een beweging zitten die momenteel erg opkomt, namelijk die van de ‘sociale onderneming’. Ons belang is namelijk om werkgelegenheid te creëren, niet om winst te maken. Eigenlijk is het gek dat je winst alleen in geld

uitdrukt: een getal op je bankrekening is natuurlijk ook maar een middel om mooie dingen mee voor elkaar te krijgen, niet een doel op zich. Dus waarom zou ‘werkgelegenheid’ eigenlijk geen winst zijn? Dit kregen we pas écht door toen we benaderd werden om lid te worden van Social Enterprise NL, een organisatie die precies zulke ondernemers verenigt.” Daarmee grijpen steeds meer ontwikkelingen in elkaar: “We kunnen onze klanten steeds beter wijzen op belangrijke ontwikkelingen, omdat we aan alle kanten betrokken worden bij die belangrijke ontwikkelingen. Zo kunnen we ze steeds betere media en ondersteuning bieden en mensen met elkaar in contact brengen. Hiermee creëren we steeds meer betaalde banen, maar hebben we ook een steeds groter netwerk om werkplekken buiten Stichting MEO te realiseren. Dit leidt ertoe dat onze jobcoach nu zijn eigen stichting is begonnen: MEO Werkt. Hij begeleidt nog steeds de leerlingen op kantoor, maar kan zo ook op andere gebieden werkplekken realiseren, zoals in de ICT of facilitaire dienstverlening.” Die steeds bredere ondersteuning krijgt een verder vervolg: “Samen met PGOsupport, een organisatie die patiëntenverenigingen samenbrengt, gaan we de ledenadministratie en bestuursondersteuning voor verenigingen verzorgen. Hiermee realiseren we werkgelegenheid op het gebied van administratief werk, zodat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt ook op dat vlak een kans krijgen.”

9

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 9

17-10-16 09:51


- vanachter hun eigen computer - aan een tijdschrift konden werken, zorgde dat het online-opmaakprogramma een kapstok bood om die structuur aan op te hangen.”

Waarom zou werkgelegenheid eigenlijk geen winst zijn?

En daarmee wordt Stichting MEO steeds meer een spin in het web van spannende ontwikkelingen. “We gaan straks verhuizen en daarmee maken we een enorme stap. We gaan namelijk naar de GAS!Fabriek; dit is een oud fabriekspand in Alkmaar, dat tot het industrieel erfgoed van de stad behoort. Een stichting heeft zich ingezet om dit pand, dat gesloopt zou worden, een nieuwe bestemming te geven. Wij hebben tijdens die campagne hun logo ontworpen; nu zijn we zelf onderdeel van de nieuwe, multifunctionele bestemming. We gaan daar ons kantoor vestigen, maar we gaan ook werkplekken creëren bij de receptie en bij de horeca. De fabriek moet namelijk zichtbaar zijn voor het publiek en een mooie attractie worden – op hetzelfde terrein staat bijvoorbeeld ook Nederlands eerste Tiny House: een klein, volledig duurzaam gebouwd huis.” Kortom, de opmerking “Wat is het rustig hier” is maar ten dele waar. Gelukkig blijft het lukken om de prikkels achter de schermen te houden, terwijl op kantoor in alle rust wordt doorgewerkt. En Edwin zelf? “Ik vind het vooral heel erg gaaf dit allemaal mee te maken. En ach, ik zeg weleens: bij mij is verandering ook een constante, haha!”

Hoe het allemaal is begonnen … “In 2011 ben ik gestart met Stichting MEO,” vertelt Edwin. “Ik werkte als uitgever in het onderwijs en publiceerde onder andere schoolkranten, jaarboeken en programmaboekjes. Scholieren ontwierpen hun schoolkranten met een online-opmaakprogramma dat mijn bedrijf beschikbaar stelde.” Dat programma bleek echter in trek bij nog een heel andere doelgroep. Edwin: “Heel veel mensen vroegen me of de software ook beschikbaar was voor het maken van hun ledenblad, of voor de nieuwsbrief van hun vereniging. Dat heeft me aan het denken gezet.” De enorme behoefte onder kleine non-profitorganisaties, zoals wijk- en patiëntenverenigingen, inspireerde Edwin tot het opzetten van een stichting die deze non-profits media en ondersteuning zou kunnen bieden, oftewel: Stichting MEO. “Deze organisaties draaien grotendeels op vrijwilligers, die zich vaak met hart en ziel voor hun vereniging inzetten. Maar, natuurlijk hebben veel van die vrijwilligers ook een leven ernaast: werk, gezin, vrienden, hobby’s. Dit maakt het vaak lastig voor een organisatie om gestructureerd hun media vorm te geven. Dat de vrijwilligers gezamenlijk

Toevallig komt Edwin in die tijd John tegen, een ervaren psychosociaal counselor. John is enthousiast over Stichting MEO en ziet er een ideale basis voor een leerwerkbedrijf. “John had eerder zelf een leerwerkbedrijf gehad, waarmee hij om gezondheidsredenen is gestopt. Hij merkte dat veel jongeren met grafisch talent en een beperking eigenlijk geen leerwerkplek konden vinden. Zij kwamen terecht in de houtbewerking of in een supermarkt - terwijl hun talenten volledig onbenut bleven.” Door een leerwerkbedrijf binnen Stichting MEO op te zetten, wordt het voor talentvolle jongeren mogelijk aanvullende diensten te bieden bij het online-opmaakprogramma zoals grafische vormgeving, of het ontwerpen van een website. Al snel melden de eerste leerlingen zich en worden de eerste websites en logo’s ontworpen. Helaas is er ook meteen tegenslag. Johns gezondheid verslechtert en het lukt hem niet meer betrokken te blijven bij de stichting. Edwin: “Maar, inmiddels was ik de leerbedrijf-functie zelf ook wel erg leuk gaan vinden.” En niet alleen Edwin: al snel weet hij een jobcoach en een grafisch leermeester aan de stichting te verbinden; om ervoor te blijven zorgen dat de leerlingen de begeleiding en mogelijkheden krijgen die ze verdienen.

10

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 10

17-10-16 09:52


Sociale Media

5

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter: je ontkomt er als organisatie bijna niet meer aan iets op sociale media te gaan doen. Met deze tips hopen we je wat op weg te helpen.

1. Bezint eer ge begint Sociale media vereisen een lange adem: je moet immers jouw publiek opbouwen. Het is misschien verleidelijk om op elk ‘hip’ sociaal medium in te springen, maar liever één goed onderhouden kanaal dan tien verwaarloosde. Kijk dus goed naar de sterke en zwakke kanten van een medium: past dat bij jouw organisatie? Als je weinig visueel interessante activiteiten organiseert is Instagram - voornamelijk bedoeld voor foto’s - niet de beste keuze. Facebook is voorlopig nog steeds het populairste ‘allround’ medium, voor zowel tekst als beeld, en daarmee de ‘veiligste’ keuze.

2. Reageer Net zoals in het echte leven een glimlach soms voldoende antwoord is, hoeft ook niet elk bericht op de sociale media inhoudelijk beantwoord te worden. Met ‘Vind ik leuk’ op Facebook, of een reactie op LinkedIn markeren als ‘Interessant’, laat je ook waardering blijken voor iemands bijdrage. Wees gul met deze ‘sociale smeerolie’: dat stimuleert mensen om vaker te reageren.

Tips

3. Blijf deel van een groter geheel Stem al je verschillende media goed op elkaar af. Lange verhalen zijn in eerste instantie geschikt voor een ledenblad en – in iets mindere mate – de website. Berichten op Facebook zijn al een stuk korter en informeler. Berichtjes op Twitter zijn nog korter, maximaal 140 tekens. Elk medium heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten; wie die bewust benut heeft een goede mix in handen. Zorg ook voor overeenstemming tussen de mensen die de verschillende media beheren.

5. Vind niet steeds zelf het wiel uit Je hoeft niet continu zelf met uniek materiaal op de proppen te komen. Je kunt prima interessante berichten van anderen delen, uiteraard met bronvermelding. Blijf daarbij wel kritisch: internet staat vol met misleidende of ronduit foutieve informatie. Als je klakkeloos onzin overneemt, straalt dat ook slecht af op jouw organisatie. Mocht het toch fout gaan, geef dat dan ook gewoon toe. We maken allemaal weleens een foutje, dat weten de mensen die jouw berichten zien ook.

4. Wees persoonlijk (maar niet té …) Sociale media zijn ‘sociaal’ en dus informeel. Dit betekent dat het gewaardeerd wordt als je een persoonlijke kant laat zien, in plaats van een abstracte en ‘anonieme’ organisatie. Dat brengt ook risico’s met zich mee: een organisatie met een mening is natuurlijk prima, maar wanneer het té politiek wordt jaagt dat ook een deel van het publiek weg. Pas daarnaast op met humor: een kwinkslag mag best, maar met controversiële onderwerpen kan dit tegen je keren. Een vuistregel: wat in normaal persoonlijk contact ongepast is, zal dat online waarschijnlijk ook zijn.

11

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 11

17-10-16 09:52


Ons werk

een kleine indruk Eetcommunicatie

K

Ouders maken bij aanvang van het behandeltraject en een meestal zelf een film thuis. Ze filmen de eetsituatie een duidelijk spelmoment: “In de opname zien we regelmatig verschil tussen die twee momenten. In de spelsituatie is dat worden er nog grapjes gemaakt; in de eetsituatie naar het vaak niet meer aan de orde. Er gaat veel aandacht in beeld dat problematisch eetgedrag. Ouders zien vaak zelf wordt. het verschil er is; in de film zien ze wat benadrukt voor We vragen dan: gaat het altijd zo? Dat is aanleiding willen: ouders om te benoemen wat ze eigenlijk zouden ook aan tafel grapjes en een ontspannen sfeer.”

inderen met een eetprobleem met een medische achtergrond komen in aanmerking voor behandeling, maar ook kinderen waarbij de problemen ogenschijnlijk alleen op het bij navraag gedragsmatig vlak liggen. Monique vertelt dat komt dat naar de eetgeschiedenis regelmatig naar voren sondeer al nare ervaringen zijn geweest: veel spugen, medische voeding of pijnlijke dan wel beangstigende de ingrepen op jonge leeftijd. Ook kinderen waarbij komen, als sensorische informatieverwerking anders is aanmerking zij hierdoor een eetprobleem ontwikkelen, in een kinderen deze dat blijkt soms voor behandelingen; stoornis in het autistisch spectrum hebben.

Monique Ploeg, GZ-psycholoog en

Infant Mental Health-specialist bijin Sophia Revalidatie Den Haag

Nieu wsbl ad | mei

2016

iPad aan tafel

een Aan het begin van het gesprek noemt Monique om ouders vernieuwende en laagdrempelige methode Het is op afstand te begeleiden bij interactie aan tafel. de gebaseerd op de ‘kort maar krachtig’-behandelmetho van het van Esther ten Brink. Deze lijkt op het concept in hun tv-programma EHBO: Eerste Hulp bij Opvoeden: de middels begeleid ouders worden eigen woonomgeving al goed gaat iPad. De psycholoog benadrukt direct wat er adequate en en geeft tips en aanwijzingen voor positieve keyword. interactie. ‘Oudersamenwerking’ is hierbij het Zíj plegen de interventie in hun eigen woonomgeving, in; de gewoonten en regels voeren en uit adviezen proberen ”Je bent een therapeut geeft op afstand tips en adviezen. “Het soort onzichtbare vlieg op de wand,” zegt Monique: Als werkt goed om op deze manier ouders te coachen.” als therapeut kanttekening noemt Monique dat, wanneer je tussen zelf fysiek aanwezig bent, je wel beter de dynamiek in je advies. ouder en kind ‘aanvoelt’ - en dat ook meeneemt

eetteam Sophia Revalidatie in Den Haag heeft een gespecialiseerd uit een revalidatiearts, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit eetteam bestaat Monique Ploeg logopedist, consulterend diëtiste en een GZ-psycholoog. VIB in bij de ondersteuning is verbonden aan het eetteam en zet regelmatig en advisering aan ouders.

Recepten apple Cru:mBl e en verjaard agstaart

Monique Als ouders een video-opname aanleveren, bekijkt kijkt naar de ze samen met een logopedist. De logopedist Problemen mondmotorische vaardigheden van het kind. heeft het rondom eten worden eerst geobjectiveerd: wat goed? “Door kind voor mogelijkheden? En vooral: wat gaat die wel een lange periode van eetproblemen zijn de zaken ouders goed gaan soms ondergesneeuwd geraakt. Veel zetten die hebben prima opvoedingsvaardigheden, maar en hun focus niet meer altijd in, omdat ze overbelast raken terugkijken en vertrouwen in de opvoeding verliezen. Bij het benoemen van de videobeelden laat je ouders zien en zelf positief te wat er al wel goed gaat. Het is belangrijk om naar meer gaan kijken: naar alle kleine stapjes op weg van het kind.” ontspanning aan tafel en gezond eetgedrag

en/of Bij Sophia Revalidatie kunnen kinderen poliklinisch worden. Maar, in de therapeutische peutergroep begeleid ouders thuis: de interventie gebeurt bij voorkeur door de begeleiden ‘’Zij zijn de belangrijkste mensen die kinderen af te stemmen naar gezond eetgedrag. Het is van belang om aan wat op de mogelijkheden van de ouders. Zij geven door wie, de het beste bij hen past betreffende waar, en alleen thuis, interventie ingezet kan worden. Bijvoorbeeld de ouders of deels thuis en deels in de polikliniek; door zelf, door de therapeut, of samen.”

ng 18

nummer 3 september

Zelfvertrouwen vergroten

Ouders als belangrijkste begeleiders

Jaarga

Organisch

dat wil zeggen Monique noemt de inzet van VIB organisch; op dat de inzet van VIB meegroeit met - en is afgestemd nemen - de mogelijkheden van ouders en kind. Ouders niet. “De zelf de beslissing of ze VIB in willen zetten of in de meeste ouders zien VIB als een meerwaarde eerste instantie behandeling, maar sommigen vinden het in en te lastig; dan werken we eerst met adviesgesprekken in. Het zetten later pas videobeelden bij de begeleiding bijdraagt aan doel is dat de sfeer aan tafel beter wordt en bevorderen goed eetgedrag van het kind: dat kun je ook met door ouders tips te geven over positieve interactie hun kind.”

Apple crumble

O

Eetcom

in munic sit beeld atie t uatie aa : de

cosnptiraecrtende dag

magazine_nee_eten_DEF.indd 15

06-05-16 13:06

g:

Zo maak je het: Verwarm de oven voor op 180 graden. deze in blokjes Schil de appel . en snijd Snijd de koude boter in blokjes en doe deze snufje zout, in een kom met het meel en de suiker. Kneed een het een kruime dit met de hand ldeeg wordt. tot Je kunt dan kneden, of je de stukjes appel bedekt eerst erdoor de ingevette voordat je het ovenschaal deegmengsel met appel erop legt. 30 … smullen maar! minuten de oven in en

06-05-16 13:06

aat

n drin

k

Vere

nigin

e_ne

e_eten_D

EF.indd

1

dinnagaernnievuowedeing proev

g Nee

14

en

-eten

!

160506_PKU_maga

pku magazin

zine_september_201

6_DEF.indd

e septem ber

Wijbegrijp Wij begrijpen endat datiedere iedereen en ander anderss is. Houhet Hou hetboeien is. Je Je wilt boeiendden wilt iets iets dat enmix dat bij mix && match bij jou jou past, match uit past, op op jouw uit onze jouw manie onze drie manier.r. drie heel heel versc verschillen hillende de produ productlijne ctlijnen! n!

enorme

upersnel, lekker makk elijk en erg lekker !

rr itit aa i i inin an an i i vv rr aa Beschikbaar Besch inin .. ikbaarinin10 10PE PEen en20 20PE. PE. Verkrijgbaar Verkrijg baarininde desmake smakennjuicy juicybessen bessen,,juicy juicysinaas sinaasappel, appel, juicy juicy citrus citrus

opkomst

22 PKU PKU Loph Lophlex lex Poed Poeder er Klein Klein

volume,,poede volume poederrvariant variant.. Maaker Maak ereen eenhapje hapjevan, van,drink drinkhet hetof Verkrijgbaar ofneem Verkrijg neemer baarininde ereen eenshotje desmake shotjevan! smakennbessen van! bessen,,sinaas sinaasappel appelen enneutra neutraal. al.

g:

Voor de taart: 125 gram eiwitarm meel 4 gram bakpoe der 50 gram bruine basterdsuiker 35 gram boter ½ theelepel specula askruiden ½ theelepel zout

smannen, met VuIlnI trommelen een legertruCK, In een rondJe t Cer ChtCon dag 2016! een openlu landelIJKe SNELL en SNE en meer: de en GEM innovatief, innova tief,lepelba lepelbaararkant-e kant-en-klaar Kleinvolume n-klaarproduc Klein volume*:*:slechts producttuit slechts109 uiteen eenhandig 109ggper handig kuipje. perpotje kuipje. potjelevert 20ggeiwiteq 20 levert eiwitequivalen uivalentt(PE). (PE). Goedesmaak Goede smaakmet metmeer meerdan dan40% 40%fruitsap Verkrijgbaar fruitsap Verkrijg baarinintwee tweesmaak smaakvariatie variaties:s:bessen sinaas sinaasappel. bessenen appel. en

Voor de versieri ng: Eiwitarme chocola de Diverse zoetigh eden Kaarsje

GEMAKK AKKELIJ ELIJK K FLEXIBEL FLEX IBEL en en DISC DISCREE REETT er! WEINIG WEI NIG calo calorieën rieën en zWang

Zo maak je het:

•pKu se Ne d e r l a n d al etonurie : zo norma Phenylk g Omgaa Om IlIe Bosma gaann me Ve r e n i g i n fam me •de PK tt PK U… zoa U… zoa ls jou IJKls jou het het bes mogel bestt pas Proefpak als Proe fpakket pastt ket aanv aanvrage ragen? n? Nee Neem m con cont act tact

Wiltuumeer Wilt meerinforma informatie of r_2016_DEF.indd advies? Neem of advies? Nutricia Medisc tie gazine_septembe Nutricia Neem dan dancontact Medische contact 160506_PKU_ma heVoeding Voedingsservice opmet metonze op onzediëtiste sservice: : diëtisten van 0800-022 33 n van 0800-0 22 33 22 22 (gratis, op werkdagen van medischevoed (gratis, op werkda medisc gen van 8.30 8.30tot hevoed ing@nutricia.co tot17.00 17.00uur) uur) www.pku.nl ing@nutricia.co mm www.pk u.nl Nutricia Nederla Nutricia Nederland ndB.V., B.V.,Postbu Postbus 445, s 445, 2700 2700AK AKZoeterm Zoetermeer eer

2016

14

Advertentie Advertenti Mix&Match.indd e Mix&Match .indd 11 160506_PKU_maga zine_september_201

6_DEF.indd

5-16

Met va

2016 - nr.

lle rie f n en opstaan Nieu wsbg Borderlin e Stichtin

160610_B

orderline_

nieuwsbrie

f_najaar_

2016_def

.indd

09:13

29-09-16

_nieuws

07:50

Me tabolics

15

28-10-15 14:36 28-10-15 14:36 15-09-16 07:52

colum

n

160610_B

orderline_

nieuwsbrie

f_najaar_

2016_def

.indd

9

9

09:13

29-09-16

09:13

.indd 1

2016_def

aar_ brief_naj

orderline

15-09-16

8

29-09-16

160610_B

op met op met je je diët diëtist. ist.

1

13:05

Ik heb het stijgend verknald. Na e destruc lijn heb ik weeeen maandenla tiev nge r toegeg maar sch e buien. Ik wist gee even aan mij ging hij kalmeren aam me diep n n naar bov en wis . Nog ond andere uitw en. Sch t maar optelso de medicijnen er invloed eg, al te goe aakmat. Ik pakte m van een ontplo moeten dat ik heb gefamaak ik de sim d fte mijn ond mes en sloe wat ik ging doen. We pele ald. Ik doen. teleurg g had het derom Ik esteld. en doo erarm. Uit de genadeloo heb ik anders s hard r de kra sneeën iedereen op mijn geh cht waa zwaar De dag rmee ik vloeide bloed en voo Net goe avende huid sloeg rafg waren enorm beg d. Ik was al proble aand aan traject op te zwe on deze ont weer hel zo boos. Ik woord llen elijk en matisch. Ik had ver emaal dere esc het bek . was onv ploffing onvolw alles waa doo ende alatie erantoxazep assen te voo rlopen. Om bezig. am me was rvan ik wist een rko in om men, Ik deed dat het van de . rustige de ban Ik bleef wee avo niet goe r te wo nam ik drie r in bed k René aan nd heb ik d voor rden. De als nergen en ging niet liggen, rest naar the s mijn sto gelegen, ver een zombie hing op René dedmeer zin in. doofd tegen rapie. mp en Mij Ik had in dit des zinnige bes dringen en alle moeite n vader en lissing ontdaan van tructiev mijn ma , om e, oud werking maar het sne om tot me e gedrag mee te gaa door te n Waar was euwbal . n . later zett Even leek het effe het mis goed. e ik ech beter te ct was al in geg Ik zet. Ik aan? Ik ter wee gaa was al structu voldeed aan deed het r een onv n. Een dag te dep ur, slie alle voo om and zo erstan ressief p naa ers te rwa nie dig r therap t meer arden. , nie e doen. bleef uit. Ik had overda ie en wis Een ster t meer in staa wisseli g, ging t mijn k weerwo nge t net hevige zat ik teg n de baas ord stemmin jes te Natuur lijk daar voc en een diepte blijven. Een gspaa een kalm probeerde pun ht r keer ik me t aan, ik het hoop op uit. Ik maar wel en bes eringspil in, loo oude gedeen betere toe was sterk; het ook ging op . Ik nam net jes winkele t samen me tijd naa ervarin rag wilde ik komst. Terug gaf t René n gen ma gezellig r bed maar het in Utrecht. niet, ma naar mij gewend akte te gaa ar n werd nie Een ontzett n chagrij volgens n me onzeke alle nieuwe end leu t leuk. nig leven, een bep r. Ik k idee, Ik wer waarbij walgde er, boos op d stee aald pat was ander punten hoogte van me roon winkele ds reden pun afwisse we zwi zelf en rond nd pub het ‘gri lden. Ste ten zich me te jge een liek jze’ geb Eigenl t nd in de , uur ijk menta ied. Nie eds meer gin diepteHet ged auto teru tje of vier lite maar ik zouden we t uld van g naar ergens saai, ma it. Het voelde meer een alle g ik naar kon het Dat gel mijn fam hui lekker wangen ar het s niet. Tra dt gaan ete s. excess was rus onwennig, som of niets . nen liep Die hee ook voor het ilie raakt op. en, gee kwader Ik beet mijn n, tig s en ft wee in bijn ove mijn hoo n idiote . Wa leven. lip a r een eno vertro uwen Ze hoe Ik hoe Ik haatte arom moest stuk en wer r mijn neigin ven het in mij. fde nie gen. Gewfd. Geen liggen d stee ik altijd mezelf Ik proef niet een rme knauw t me ds om mij diep. alles ver oon gekreg het s n innerli er dagen in Kalme en. pesten dag kom . Ik weet het te zeggen. ring Eenma bed te jke onr ? Ik voel . Ik sch ik alleen ust teg al thuis in de kas smiddelen het. geh aam en ble dat de eel aan te negeer bui ove ontspa t staan. Ik kab ven onaang te gaan. de mezelf staan. Dat hebme. Op een doel? nnen stro r zou waa ik René in niet rea eraakt te belde Nee ik dan ! de zich me geren, Ik moet danken. Is om e Opstaa langza dat mij mijn ma dan kom ien. Niet rea hoop wee n. Mijn am vor . Mijn nieuw op een n eindslechte geren, n echter t het goe e leven leven m te gev reis naa r terug naar dag ver radelo d. Het de bas leek r een eve en. Wa soort ver en en uite os en is. voor mij volgen. Ver ren nwichti ind uit frus maakte antwo n daden ger degelijk zet? Even late elijke ontplo mijn tratie ord nie elijk en t in die ffin n kon ont heid nem bekend verder gaa nog nie sporen zien dat ik nog g een 8 hebben en n. Voo NIEUWSB e goot t beter ? wel de afg ral RIEF STICH blijven ben? Wa Laten weten gebrach elo TING BORD liggen. arom in dat t? Spijt pen dagen ERLIN Wat godsna ik E - 2016 me uite en pijn - NUM am? ind . Heel MER 2 veel pijn elijk Anika … Rooke

2

en juicy en juicy tropica tropical.l.

33 PKU PKU Loph Lophlex lex Sens Sensation ation Een Een

1 theelepel stroop 2 eetlepels water

15-09-16 07:52

06-0

flexibele Loph lex po

rtfolio Ik vind het nie Ik als ik als ik het het in het openbt vervelend aar mo et neme n 11 PKU PKU Loph Lophlex lex LQ LQ juicy juicy

Verwarm de oven voor op 200 graden. met een mixer, Meng alle ingredi tot alles aan ënten elkaar plakt. even met de Kneed daarna hand, zodat nog het goed vast gewenste vorm blijft plakken van je taart op . Teken de het bakpapier op de bakplaa en leg het papier t. Duw het deeg binnen de vorm en zorg dat het op het bakpap ongeveer 1,5 ier cm hoog komt. gaar. Laat goed Bak het in 20 afkoelen voorda minuten vorm niet breekt. t je het gaat versieren, zodat Smakelijk eten! de Zin in nog meer lekkers? Kijk dan op www.p recepten! kumagazine.n l/

M va irte g

magazin

Met het mees t

Dit heb je nodi

150 gram eiwitarm meel 100 gram boter 75 gram witte of bruine suiker Snufje zout Kaneel Appel

mei 2016 Nieuwsblad | 15

magazine_nee_eten_DEF.indd 14

S

2016

PKU Lophlex Mix&Match

Verjaardagstaart

m je vingers bij likken. Super af te bedankt voor dit heerli jke recept, Edelmira Valera !

Dit heb je nodi

afel va n H st er ewt ePerKU wee kend ko op videogelegd In mt

14 | Nieuwsblad mei 2016

PmKaU gazine kwartaalblad

Grapjes aan tafel

Welke kinderen komen bij Sophia Revalidatie?

Interview met

Voeding

g ewegin g en b ottHoeonndert, b e Voedin rk ra Ve ste

ssto eding De vo ivel

or cis RiekhopiffnaenInstitute vo dCam kst: Fran

van zu

aantal dat dit rspelt onde RIVM voo voor een gez zijn ht ssa ten. Het botma Aandac ze bot ben bro t toeneemt. verminderde nd heb cen een Nederla t veertig pro g van kennin nsen in me .000 me vijftien jaar en vroege her er 900 tot leven Ongeve ende tien ele geh nde het . in de kom gedure ang leefstijl van groot bel daarom

Te

an

Friesl

sa botmas a af, k van botmass afbraa emt de uw en k” jaar ne

M

raa vijftig de afb ftijd van er is dan lag f de lee “Vana de opbouw t omda

Bot in Balans

I

Vrijdag 6 mrt

mass gain mineral adolescents g bone in the Maximizin fractures ies 05. : Referent R., et al.(2010). ention of ; 8(10) prev pp. 294-3 li. b) 2010 for the 1. Rizzo Vol. 46, , 2010; growth 1227, 1272; during elderly. Bone 1210, 1219, Mo; 7(9): eiwit and the Concise s: a) 2009 2203. 0,8 gram Europe tute, Brussel, ILSI EFSA claim2011; 9(6): dagelijks Voor een per. 2. om t Insti ition C) • Eiwi zit met viseerd in nutr Sciences umeren. 1725, 1811; en gead Calcium dag. Eiwit noten nal Life te cons 2012). (1999). nen word iening, gewicht eiwit per n, brood, Internatio 3. ILSI Volwasseram lichaams dit 56 gram ine ede herz Series. , eiere is ntie (twe n, kaas nograph um, vitam Den per kilog 70 kilogram n calci 1999. uurpreve producte ne. België, d Fract ingsnorme en bioti soon van vlees, vis, melk daar ur Voed -stan enzu 0). in . 4. NHG ad (200 name pantothe vruchten ndheidsra niacine, 2000/12. older ent en peul avine, 5. Gezo Nr. elling ts is 85 proc 2000. ine, ribofl munitydwey Older adul lichaam producten, idsraad, D, thiam of com or r in het ). Diet • Fosf Gezondhe tion Surv in melk eid fosfo Haag: vooral et al. (2013Food Consump hoeveelh Fosfor zit , M.C., totale 13. . 6. Ocké National botten. Van de n Dutch 13001/20 n in de Bilthoven cten. Voor ing adults. . RIVM 0504 ingsnorme 12. RIVM, rodu opgeslage voed /4.0, voed de 2012/ 2013 volkorenp via de 2010-2012 versie atie van ad 2012. Nr. lhten en milligram ). Evalu -online idsra Botontka 7. NEVO , peulvrucdagelijks 600 ad (2012 : Gezondhe l. Fosfor, , vlees idsra um.n vis, om Eiwit ndhe entr kaas, Den Haag advies ine D, 8. Gezo ine D. is het .voedingsc ). Vitam fosfor te voor vitam entrum (2016 regen via www rijgen. per dag ingsc te verk de ose. Verk minuten oefend op 9. Voed Osteopor eging maal dertig | 5 t uitge n - is e bew king en s juli 2016 druk word open of jogge De best es is om mini Balan bij in waar Bot en, trapl Het advi . Beweging , dans bewegenzoals wandelen 16 botten e. 18-07het best

Duidelijkheid over calcium – Voor eens en altijd! d

r invloe D f onde kan zel id vitamine haam hu “Het lic licht in de van zon ” vormen

dd

_s6.in

ns_nr2

InBala

e_Bot

oporos

5_oste

16044

dd

_s6.in

ns_nr2

Winnaar The Voice of N Holland 2014! E M E BLO KARIN ar Witte N art, di 31 muaur 20 :15 Meer info en kaarten:

13:31

5

Voeding en beweging voor sterke botten

s juli 2016

in Balan 4 | Bot

16044

13:31

InBala

e_Bot

oporos

5_oste

16

O’G3NE

Inname; iddelde volw rentie e Refe een gem Dagelijks Inname van * DRI: rentie **RI: Refe

m calciu elheid hoeve procent totale 99 “Van delichaam zit tten” in ons en in de bo lag opges

tig d nde g tot tach ezondhei voor zesti en verschille tuss op botg ren bepalen e etniciteit, nvloed botmassa onen, de dunn Het e facto el het um in tie in piek en groeihormIndex, oftew Genetisch i vitamine. van calci ine de varia ag, zoals chts• it opname bron van dezede huid vitam procent . Ook gesla BMI (Body Mass te) en gedr ke t bij de in n te leng t is voor D help personen icijngebruik, belangrij zonlicht ig naar buite aan lichaams ed. Daarnaas ng, net Vitamine icht is een invloed van en med tot de r regelmat te stell Zonl geslacht,in verhouding , zijn van invloeging van belavoldoende ngrijk bloot een darm. kan zelf onde a, om bela de handen vette vis en - met gewicht alcoholgebruik oende bew rland is daar en lichaam len, past in voeding vold en appe hoofd n rde en. Het eid vooral boter. In Nede roke D vorm minimaal het de voeding: fruit, aard en balancee )gezondh en room margarine in de (bot rieerde, uitge n als groente, t een gaan en Het zit ook eieren kaas. vlees, halvarine, iedereen geld ine in icht. als geva dingsmiddele ucten) en aan eid zonl gd Voor vitam (prod hoeveelh D toegevoe basisvoe , vis, melk fosfor aan olie. kleine milligram wordt eiwit en vitamine ducten; niet eid van 10 assa gram rijst, vlees ine D, wordt eelh 50 jaar; 10 milli ud botm um, vitam braadpro n hoev ig ng - van en ouder dan n calci bak- en voor beho assa. aanbevoleel toevoegi die wein 3 Voeding voedingsstoffeud van botm er dan mensen geldt oftew dagelijkse de rs sen jong skleur; letie het beho Vooral D. Supp rd voor: men ergetinte huid Voor 70-plusse bij aan dragen geadviseemet een donk gere vrouwen. . en. Van e bott ent gram sen zwan proc sterk en men 99 20 milli i ud van komen am zit ies van • tuurbuiten het beho in ons licha letie-adv d Frac g voor een supp calcium -standaar ootschap is nodi Calcium hoeveelheid en. In de NHG artsen Gen milligram le 1200 de tota en in de bott erlands Huis 1000 tot circa vier Ned slag van het me opge omt methee ft een e – van e inna preventieen dagelijks wat overeenk raad calcium t ndh eids milligram - word geadviseerd, jaar en 1000 De Gezo tot 70 n calcium nsum ptie s. ijdscategorie: um voor 51 producte zuivelco dvies per leeft milligram calcirs. Naast melk – al is calciuma 50 jaar, 1100 voor 70-plusse peulvruchten tot en voor 19 gram calcium nte, noten in groe eelheden. 1200 milli ium ook hoev zit calc in kleinere dat wel

nature er. hoev ren van lekk de aanb evolen kaas leve hikbaar en e aanb ent van besc cten en dagelijksveertien proc elkprodu duur, goed van de en niet fosfor procent ze zijn dertig aanbeveling e ongeveer dagelijks van de (RI**).

” nature bouw eren van de botop kaas lev elen bij cten en een rol sp produ “Melk sstoffen die kcal). kJ/2000 (8400 voeding assene

om ngrijk het bela de opbouw rom is ar is en. Daa levensja leeftijd van de afgebrok dertigste Vanaf wd en het opgeboutot ongeveer botdichtheid’. wordt continu f de geboortemaximale ‘piek aak. fsel dat Vana een de afbr nd wee ke botten. ke van is dan uit leve er spra ster lager is aan aan ent ouw best en opb mom Botten end te werk op dat af, omdat de voor tdur de afbraak: assa dan t de botm groter jaar neem vijftig

Opbo

ffen

pbouw; de boto rt en bij leve rol spel milliliter ent die een 200 29 proc t stoffen melk calcium, eid eiwi voedingsglas halfvolle eid (DRI*) hoeveelh eelh Eén evolen

4

18-07-

Diagnose

Sociale omgeving

Grip op verandering

Grip op verandering

Grip op verandering Sociale omgeving

Voeding Grip op Sociale verandering omgeving Diagnose

Ik

Diagnose Sociale omgeving

Activiteiten & werk Diagnose Voeding

Voeding

Wonen Voeding Activiteiten & werk Ik

Grip op verandering

Sociale omgeving

Diagnose

Voeding

Ik

Activiteiten & werk

Sociale omgeving

Diagnose

Ik

Activiteiten & werk

Voeding Ik

Voeding

Ik

Houding & bewegen & bewegen Mobiliteit Activiteiten Ik & werk Activiteiten & werkHoudingSociale Wonen Grip op verandering omgeving

.nl encultuur oolkunst : www.c Kaarten 55 6 09 072 - 57

Diagnose

Sociale omgeving

Grip op verandering Grip op verandering

Diagnose Diagnose Mobiliteit

Houding & bewegen Wonen

Mobiliteit Houding & bewegen Wonen

160445_osteoporose_BotInBalans_nr2_s6.indd 1

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 12

Houding & bewegen Mobiliteit

Wonen

DIR K SC HE OP D Zond E BOELE ag 8 ERD maa rt, 1 ERIJ 1.00 & 14 ncult

Osteoporose Vereniging | juli 2016 Wonen

uur.nl

Kaart 072 en: www - 576 .c 09 5 oolkuns 5 te

Activiteiten & werk Grip Diagnose op verandering omgeving Mobiliteit Houding &Sociale bewegen Grip op veranderingSociale omgeving Wonen

www.coolkunstencult

Voeding

Wonen

Mobiliteit

Ik

Voeding Activiteiten & werk

Houding & bewegen Mobiliteit Houding & bewegen Wonen

Voeding

Wonen

Ik

Ik

Mobiliteit

Activiteiten & werk Activiteiten & werk

Houding & bewegen Houding & bewegen

18-07-16 13:31 Mobiliteit

Mobiliteit

uur.n

l

.00

uur

12

17-10-16 09:52


Onderhoud van je

voor elkaar!

Zoals alles dat waardevol is, heeft ook een website regelmatig aandacht nodig. De software up-to-date houden, regelmatig back-ups maken, teksten en foto’s plaatsen: Stichting MEO neemt deze zorgen graag van je over!

Niet alleen maken wij graag een nieuwe website voor je; we bieden ook een maandabonnement om de software up-to-date te houden, de webhosting te verzorgen, e-mailaccounts te registreren en regelmatige back-ups van je website te maken. Zo presteer je optimaal online, terwijl je er geen omkijken meer naar hebt! Geen tijd om de website bij te houden? Schakel ons dan in om altijd je aangeleverde teksten en foto’s online te zetten.

Door met deze abonnementsvormen te werken, kunnen wij makkelijker jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een dienstverband bieden. Zij hebben zo regelmatig terugkerend werk, dat ze onder professionele begeleiding uitvoeren. Op deze manier nemen we je niet alleen werk uit handen, je helpt ons ook om onze sociale doelen te bereiken.

:

smartphones kan naast de site een mooie aanvulling zijn. Meer weten? Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking! Ons adres Edisonweg 24a 1821 BN Alkmaar Telefoon: (072) 511 49 67 E-mail: info@stichtingmeo.nl Onze werktijden: Maandag – vrijdag: 08:30 – 17:00

Je website wordt gebouwd in WordPress en is door het schaalbare (responsive) webdesign altijd geschikt voor zowel PC’s en Macs, als al je mobiele apparaten - zoals laptops, telefoons en tablets. Zo is je website altijd vanaf elk apparaat te bereiken. Een app voor tablets en

13

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 13

17-10-16 09:52


Google

Grants !

Daar wordt op gezocht Google heeft als grootste zoekmachine voor non-profitorganisaties Google Ad Grants in het leven geroepen. Om zichtbaar te zijn, en te blijven onder de gebruikers van de zoekmachine kunnen specifieke zoekwoorden worden ingezet. Om bezoekers te krijgen op je website met als doel bijvoorbeeld het werven van leden, is Google als zoekmachine een onmisbaar onderdeel geworden. Het doel is om bovenaan de zoekresultaten te verschijnen en het aantal websitebezoekers te verhogen. Voor bedrijven is hier in de meeste gevallen budget voor en krijgen overige organisaties, zonder deze middelen, niet altijd de kans om zichtbaar te zijn.

14

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 14

17-10-16 09:52


Wat is Google Grants?

Liefdadigheids- en non-profitorganisatie met een ANBI of SSBI-status krijgen per maand een advertentietegoed van $ 10,000,-. Op deze manier kunt u met uw organisatie specifieke zoekwoorden inzetten om in de zoekresultaten relevant te blijven. Bij een succesvolle inzet kan dat tegoed zelfs verhoogd worden! Als non-profitorganisatie gaat u hiermee de strijd aan met andere organisaties in uw branche. En zo claimt u de websitebezoekers in deze biedingsstrijd. Bij het continue verbeteren van een campagne komt veel kijken in vorm van tijd, inzicht en ervaring. Stichting MEO kan hierbij ondersteunen. Wij zijn daarvoor opgenomen in het Google Partner-programma en bieden hiervoor volledige campagnebeheer aan. Zo

blijven wij op de hoogte van de trends binnen zoekmachine-optimalisatie, helpen wij u organisatie om online de zichtbaarheid te vergroten en kan Stichting MEO zo haar leerlingen met recente en relevante kennis nog beter voorbereiden op de moderne arbeidsmarkt. Maar het is ook een manier om onze sociale doelen te bereiken: door het beheer in abonnementsvorm te leveren, kunnen we meer mensen een dienstverband aanbieden. Wil je meer weten over wat Stichting MEO voor jouw organisatie kan betekenen? Schrijf je dan in voor een van onze informatieavonden op www.stichtingmeo. nl/campagnebeheer, of neem contact op voor een afspraak. Ons adres Edisonweg 24a 1821 BN Alkmaar Telefoon: (072) 511 49 67 E-mail: info@stichtingmeo.nl Onze werktijden: Maandag – vrijdag: 08:30 – 17:00

15

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 15

17-10-16 09:52


“

We spelen altijd in op kansen die zich spontaan voordoen

“

een kracht Sport Servicepunt Langedijk

drijvende Directeur Teun van Etten over de samenwerking met Stichting MEO 16

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 16

17-10-16 09:52


Teun van Etten moet even bijkomen van de onverwacht warme zomerdagen in september. Teun is namelijk directeur van Sport Servicepunt Langedijk, een organisatie die sportaccommodaties exploiteert waaronder de buitenzwembaden De Bever in Sint Pancras en Het Baafje in Heiloo. “Eigenlijk zouden die in het eerste weekend van september sluiten. Toen de temperatuur opeens op begon te lopen, hebben we flink moeten schuiven en improviseren om ze open te houden.” Maar, het publiek heeft dat erg gewaardeerd: “In zowel De Bever als in Het Baafje heeft de teller dit seizoen de 50.000 bezoekers gehaald!” In beide baden is dat voor het laatst in 2009 voorgekomen. Teun: “We spelen altijd in op kansen die zich spontaan voordoen. De Bever en Het Baafje zijn twee van de weinige buitenbaden die nog open zijn gebleven - terwijl beiden hun drukste dag van het seizoen ná de officiële sluiting hebben beleefd!”

Edwin Teljeur: Omdat Sport Servicepunt Langedijk bij ons in de omgeving actief is, komen leerlingen hun eigen werk regelmatig tegen

De flexibele opstelling is volgens Teun typerend voor de organisatie. Hij omschrijft Sport Servicepunt Langedijk als “een drijvende kracht, die sport en cultuur voor iedereen toegankelijk wil houden”. Naast de twee buitenzwembaden exploiteert de organisatie ook binnenzwembad Duikerdel, sporthal Geestmerambacht – beiden in Noord-Scharwoude - theater De Binding in Zuid-Scharwoude en sporthal De Oostwal in Sint Pancras. “We vinden sport en cultuur belangrijk.

Niet alleen als vrijetijdsbesteding: ze dragen ook bij aan de gezondheid, gezelligheid en veiligheid in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan regelmatige lichaamsbeweging, de mogelijkheid hebben om anderen te ontmoeten en het belang van zwemvaardigheid. Omdat het lang niet meer zo vanzelfsprekend is dat gemeenten deze taken op zich nemen, willen wij ons inzetten om die voor de kop van Noord-Holland te behouden. Daarom werken we volgens het principe van de sociale onderneming: zoveel mogelijk zelfstandig ondernemen - alleen drukken we de winst niet uit in geld, maar in de bijdrage die we aan de maatschappij leveren.” Die maatschappelijke functie zie je ook terug in het activiteitenaanbod: zo organiseert Sport Servicepunt Langedijk onder meer zwemmen voor mensen die een behandeling tegen kanker ondergaan of achter de rug hebben, of voor mensen met geheugenproblemen. Ook vult de organisatie het gat op dat is ontstaan door het afschaffen van schoolzwemmen: Langedijker basisscholen mogen met groep 7-leerlingen tien keer gratis zwemles volgen in Duikerdel. Net als Stichting MEO biedt Sport Servicepunt Langedijk leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De sociale insteek betekent dat beide organisaties van nature aansluiting vinden met elkaar. Dat is heel klein begonnen. Teun: “We hebben kennis met elkaar gemaakt op de MatchMarkt van Stichting De Waaier; hier vinden ontmoetingen plaats tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven, om te kijken of ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Stichting MEO zocht toevallig een koffiezetapparaat en wij wilden net het koffiezetapparaat van zwembad De Bever wegdoen. Van het een is het ander gekomen: we hebben de nieuwe websites van Het Baafje, De Bever en De Binding door het leerbedrijf laten maken. Daarna heeft MEO het drukwerk en het nieuwe

logo van Het Baafje ontworpen. Inmiddels werken we ook inhoudelijk steviger samen: een deel van onze teksten wordt door Stichting MEO geredigeerd en er wordt flink meegedacht over het uitdragen van onze boodschap als sociale onderneming.” Teun is erg blij met de samenwerking: “Ik stap graag op de fiets om even langs te gaan. De wensen vanuit onze organisatie worden snel opgepikt en omgezet in concrete teksten, folders en andere media. We hebben het afgelopen jaar twee kranten gemaakt die huis-aan-huis verspreid zijn; hier kwamen erg veel positieve reacties op. Met mooi vormgegeven documenten en heldere teksten kunnen we ook voor gemeenten inzichtelijk maken wat we doen. Het is erg leuk om te zien dat mensen ondanks een afstand tot de arbeidsmarkt toch heel veel in hun mars hebben.” Ook andersom bevalt de samenwerking erg goed. Edwin Teljeur, directeur van Stichting MEO: “Het is voor onze leerlingen erg leuk om voor een organisatie zoveel verschillende klussen te mogen doen. Omdat Sport Servicepunt Langedijk bij ons in de omgeving actief is, komen leerlingen hun eigen werk regelmatig tegen, bijvoorbeeld in de krant of in het zwembad. Door de vaste samenwerking wordt het voor ons ook makkelijker mensen een dienstverband aan te bieden.” Een samenwerking die voor beide partijen dus veel voordelen oplevert. Teun ziet de toekomst dan ook zonnig in: “Sociale ondernemingen staan samen sterk. Ik ben blij dat deze beweging erg aan het groeien is. Want zeg nou zelf: zwemmen in het geld klinkt mooi … maar is zwemmen in een zwembad niet veel leuker?”

17

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 17

17-10-16 09:52


BETREK

JONGEREN BIJ DE WIJKKRANT

We weten het allemaal: de jeugd heeft de toekomst. Wie de toekomst van zijn krant in het oog wil houden, doet er dus goed aan om jongeren bij de redactie te betrekken. Maar, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Landelijke kranten als De Volkskrant, Trouw en anderen worstelen al met een vergrijzend lezersbestand. Bij regionale dagbladen is dat nog veel erger, dus wijkkranten hebben het al helemaal niet makkelijk. Hoe bereik je de jongere dan in dit digitale tijdperk? De redactie Het is natuurlijk heel makkelijk om te denken dat jongeren überhaupt niet zo geïnteresseerd zijn in een wijkkrant. Dat zou echter een misvatting zijn: ook zij hebben er een belang bij om te weten wat er speelt in hun leefomgeving. Maar, niemand weet beter wat jongeren bezighoudt dan jongeren zelf. Kijk dus eerst eens kritisch naar de eigen redactie. Als alle medewerkers ouder dan 50 zijn, dan is de kans dat de aansluiting met de jeugd afwezig is natuurlijk levensgroot. Het is dan slim actief op zoek te gaan naar jongere redactieleden, die meer gevoel hebben bij wat er onder hun leeftijdsgenoten speelt en meer van nature de juiste toon weten te treffen. De meest logische plek om te zoeken is allereerst de eigen omgeving. Vraag aan buren of zij in de wijk een jongere met schrijfambities kennen. Mocht dat niet lukken, dan zijn de sociale media een hele goede optie. Zet op Facebook een oproep en vraag aan ‘Vrienden’ die te delen. Grote kans dat het bericht dan bij een geïnteresseerde terecht komt.

is daar bijvoorbeeld een populair platform voor. Het kan de moeite lonen om op instagram.com de naam van je stad of wijk in de zoekbalk in te vullen; wie weet heeft iemand foto’s gemaakt die bruikbaar zijn in de wijkkrant? Wellicht kun je contact zoeken, om bijvoorbeeld een van de foto’s te mogen gebruiken. Dat is misschien het begin van verdere samenwerking, maar ook als dat niet gebeurt kan dit voordelen opleveren: vraag de fotograaf anderen te wijzen op de in de krant gebruikte foto – als diegene dat zelf niet al doet. Wellicht inspireert dit anderen? Maar wordt het ook gelezen? Natuurlijk zijn sociale media sowieso een goede manier om jongeren aan je te binden. Met het delen van verhalen op bijvoorbeeld Facebook, of foto’s op Instagram, kom je misschien sneller

terecht bij jongeren dan via de krant zelf. Dat is niet erg: uiteindelijk gaat het erom dat ze kennisnemen van wat je te vertellen hebt - niet op welke manier ze dat doen. Spiegelen Toch kun je ook de kans dat ze de krant zelf lezen vergroten. Waarom staan er vaak jonge meisjes op de cover van de Tina? Omdat zij de doelgroep zijn! Deze ‘spiegeltechniek’ wordt vaak gebruikt om op te vallen tussen het gigantische aanbod aan tijdschriften dat in de rekken staat. Zet dus eens wat jongeren op de cover - grote kans dat andere jongeren je krant ook openslaan!

Natuurlijk bestaat een redactie niet alleen uit schrijvers. Veel jongeren gebruiken sociale media om foto’s, in plaats van teksten te delen. Instagram

18

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 18

17-10-16 09:52


Redactie-overleg

wanneer

het jou uitkomt

Stichting MEO staat altijd klaar om je tijdschrift vorm te geven. Maar we helpen je ook graag als je dat zelf wil doen: met een redactieruimte die beschikbaar is wanneer het jou uitkomt. Zodat meerdere redactieleden vanuit huis gelijktijdig aan het blad van de vereniging kunnen werken. Met een online mededelingenbord om te overleggen en waar je teksten en afbeeldingen kunt klaarzetten en goedkeuren. Om daarna direct naar de drukker te verzenden, of via het internet te verspreiden!

Dát is de online opmaak-portal van Stichting MEO. Daarin is alle ruimte om je eigen huisstijl te ontwerpen of over te zetten. Eenmaal vastgezet in sjablonen werk je efficiënt aan jouw blad. Handig: er staan ook kant-enklare sjablonen voor je klaar. En niet alleen tijdschriften, maar ook ander drukwerk is gemakkelijk op te maken in de portal. Speciale edities, flyers, een jaarboek of lustrumuitgave - alles is mogelijk. De software is eenvoudig in gebruik. Per lid zijn verschillende bevoegdheden mogelijk. Daarnaast verzorgen we een introductietraining en krijgt de redactie een map met nuttige tips over redactievoering, schrijven en vormgeven. Als er vragen zijn, staan we altijd voor je klaar. Stichting MEO heeft geen winstoogmerk, dus kunnen wij een scherpe prijs bieden. Door met inkomsten uit abonnementen te werken, kunnen wij meer jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een dienstverband aanbieden. Op die manier draagt de portal ook bij aan onze sociale doelen. Meer informatie over de portal, of over andere mogelijkheden om je blad vorm te geven? Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op!

Ons adres Edisonweg 24a 1821 BN Alkmaar Telefoon: (072) 511 49 67 E-mail: info@stichtingmeo.nl Onze werktijden: Maandag – vrijdag: 08:30 – 17:00

19

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 19

17-10-16 09:53


WIE is de LEZER VAN mijn

BLAD?

PKU magazine kwartaalblad

Uitgave mei

nummer 1, maart 2016

vooreen

t/m Criteria van 24 een endometr behandel iose centrum

(onvergetelijk)

27

KINDERFEESTJE

Prijs voo endometrr & Endom iose centrum VU etriose Sti mc chting

16

HET VERNIEUWDE PKU MAGAZINE!

Ditha Bla Meer dan auw wortels

RANT K R E ZOM

Buik masgpreker azine

Ne d e r l a n d s e

ttonurie Phenylketonurie Ve r e n i g i n g

Bot in Balans

160210_Buikspre

ker_1_20

jong en en voor n venement e zwembade kst e zomere ar! Gezellig wel de leu d van Alkma schien tan oud – Mis nd, op fietsafs erla van Ned

Supporters BUITENB van ADEN

16_def.in

dd 1

20-04-16

11:56

ina 6 Zie pag

5

zw0 JA

in L emmAR ang en edij k

ina 10 Zie pag

nummer

135 | herfst

CORPUS 5 novem Oegstgeest r Bot in Babe lans-dag Cees Verm Vitamine eer: belangrijkK, sterke bottvoor en

2016

ct a t n o C C S T

g van Het belan ek l onderzo ENrsenen postmortaaSCOR -he TSC BETES van OR VO DIA 15 zie paginaRhenen in g 2016 Familieda

Grip op veranderi

ng

g

Oudorperti Sociale omgeving

Diagnose

Grip op veranderin

g

Sociale omgeving

Sociale omgeving Grip Voeding op veranderi ng Diagnose

Sociale omgevingIk Grip op veranderin

g

Augustus 2016

Voeding

Ik

Voeding

Activiteite Voeding Diagnose n & werk Sociale omgeving

1

Ik

Diagnose

Activiteite

n & werk

Nr. 4

Voeding

Wonen Activiteite

n & werk

Houding Ik Voeding &

bewegen Grip op Wonen Activiteite veranderi n ng & Ikwerk Mobiliteit

Houding Sociale & bewegen Activiteite omgeving n & werk

jden ng

Osteopor ose Verenigin g | septemb

Houding

Sociale omgeving

Activiteite

Mobiliteit

Houding

Wonen & bewegen

n & werk

Mobiliteit Diagnose

ng

Sociale Houding omgeving Sociale & bewegen omgeving

& bewegen

Wonen

Diagnose

Ik

Grip op veranderi Grip Wonen op veranderi ng

Wonen

Dat lezers in dezelfde wijk wonen betekent ook allerminst dat ze veel gemeen hebben. Er wonen wellicht mensen met een koophuis en met een sociale huurwoning. Er woont een jong gezin met een fulltime werkende vader en een parttime werkende moeder. Een paar huizen verderop woont een gepensioneerde, alleenstaande timmerman. Maar ook een familie met een niet-Westerse achtergrond. Of een 18-jarige die nog thuis woont en net zijn beroepsopleiding heeft afgerond. Juist wijkbladen en patiëntenmagazines hebben dus een veel gevarieerder publiek dan tijd-

Grip op veranderi

Diagnose

Grip op veranderin

Diagnose Mobiliteit Diagnose

er 2016

Voeding Houding & bewegen Mobiliteit Ik Mobiliteit Activiteite

n & werk Voeding

Voeding

Ik

Ik

Activiteite Activiteite n & werk n & werk

Wonen Houding

& bewegen Mobiliteit

Wonen

Wonen

Houding

& bewegen Houding & bewegen

Mobiliteit Mobiliteit

N

35 jaar STS

de STSN: enis van en in Geschied euwe weg Deel 3 - ni behandeling zorg en

Boerhaa ve

Nummer

STSN_m

160534_

nl

www.stsn.

03-10-16

08:50

2 · septemb

er 2016

1

ef.indd

ontact_d

agazine_TSC_C

Verkeers onderzo Schalkw ek ijk

160544_Oever_O

udorper_Tijden_4

_2016_DEF.indd

1

r

Fakto

29-08-16

12:08

NVHP

Verslag le

ntefrisd

schriften over damesmode of muziek. Wie dat gevarieerde publiek zo goed mogelijk wil bedienen wacht daarom een nobele, maar lastige taak. Er zijn namelijk nogal wat valkuilen. Wie zie je niet? Allereerst is dat de veronderstelling dat je jouw publiek kent. Je hebt bijvoorbeeld veel contacten in de wijk of bent actief tijdens bijeenkomsten van de patiëntenvereniging. Hoewel dit absoluut heel belangrijk is, ligt het risico op de loer dat je nogal wat zaken mist als je deze contacten als uitgangspunt neemt. Bij een vereniging is het altijd zo dat er actieve leden zijn die het voortouw nemen. In een wijk zijn er altijd bewoners die zichtbaarder zijn dan anderen. Maar wat weet je van de mensen op de achtergrond? Zijn ze minder geïnteresseerd in wat er speelt? Of zijn er andere redenen waarom ze minder aansluiting vinden? Wat hoor je niet omdat mensen er niet voor uit durven te komen? Willen ze niet toegeven het blad nooit te lezen? Spreken ze zich tegenover jou liever niet uit over bepaalde ontwikkelingen in de wijk? Durft iemand niet aan te geven

ag 2016

20

Helpt u

s6.indd

Gevarieerd publiek ‘De wijkbewoner’ of ‘het lid van de patiëntenvereniging’ is zelden voldoende om het publiek van een wijkkrant of patiëntenmagazine te beschrijven. Hoewel een ziekte misschien mensen van een bepaalde leeftijdsgroep treft, of voornamelijk mannen of vrouwen, maakt het geen onderscheid tussen iemand met een mbo-diploma of met een universitaire opleiding. Of tussen een succesvolle ondernemer en iemand in de bijstand. Tussen liefhebbers van hardrockconcerten of van Franse filmhuisfilms.

2016

22

Musthaves

ina 8 Zie pag

Een van de lastigste aspecten van het maken van een blad is de lezer. De keuze van onderwerpen, de schrijfstijl, de vormgeving: alles in het blad wordt gemaakt met de lezer in gedachten. Maar, wie is dat nou precies?

mee de

wijk netje

s te houd

en rgang,

45e jaa

zomer

2016

n de

1

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 20 ●

va Wim tariër rlementhe City ● in Europa ten ● ie ● Out erwan erap Bloedv Genth

Camp

7-16

26-0

3

12:5

17-10-16 09:53


behoefte te hebben aan informatie over de invloed van een aandoening op het seksleven?

een andere groep schrijven - levert een blad op dat een allegaartje aan stijlen is en totaal geen persoonlijkheid meer heeft.

Juist daar waar onderwerpen en mensen minder zichtbaar zijn ligt de informatie waarmee een blad het verschil kan maken. Kortom, doe onderzoek naar wie jouw lezers zijn en vooral wie dat (nog) niet zijn. Ga in gesprek met degenen die je anders niet spreekt; zet een enquête op kortom, zoek uit waar de behoeften liggen. Zorg dat via internet en sociale media op een laagdrempelige manier gereageerd kan worden en daar waar nodig eventueel anoniem. Voor wijkverenigingen is de website www.cbsinuwbuurt.nl een interessante bron van informatie voor allerlei gegevens over de buurt, zoals inkomen, leeftijdsopbouw en dergelijke.

Tussen deze twee uitersten zit een tussenweg. Je kunt een duidelijke basisstijl vastleggen wat betreft de toon en vormgeving van het blad, maar met genoeg bewegingsruimte om per artikel te variëren. Je kunt jouw artikel dan schrijven met in gedachten een ‘ijkpersoon’, ook wel 'persona' genoemd. Veel tijdschriften werken met een of meerdere van dit soort ijkpersonen. Dit zijn fictieve personen die (een deel van) het lezerspubliek vertegenwoordigen. Gebaseerd op wat de redactie van de lezers weet, krijgt de ijkpersoon een naam, leeftijd, opleiding en/of werk, hobby’s, familieleden, woonsituatie, enzovoorts. In het geval van een ijkpersoon ‘Ria’ wordt een artikel dan geschreven met vragen als ‘Vindt Ria dit interessant?’ of ‘Begrijpt Ria wat ik hiermee bedoel?’

IJkpersonen Op deze manier kun je voor de redactie een completer beeld vormen van de lezer. Dan ligt echter ook de volgende valkuil op de loer: elk artikel voor álle lezers tegelijk interessant willen maken. Helaas levert dit voornamelijk veilige, voorspelbare, kleurloze en dus saaie verhalen op. Het tegenovergestelde - elk artikel voor

je kunt het wel belangrijker vinden dat Jordy het leest, bijvoorbeeld als het een artikel is over uitgaansgelegenheden in de buurt. Overdrijf het niet met het aantal ijkpersonen: liever weinig ijkpersonen die een duidelijk deel van het publiek vertegenwoordigen en die écht leven bij jou en jouw collega’s, dan een heleboel die vooral op papier bestaan. Kortom ... Je zult het nooit iedereen naar de zin kunnen maken, maar met een goed beeld van de lezer kom je wel ver. Blijf dit ook in de loop der tijd toetsen aan de werkelijkheid. De samenleving verandert immers continu en daarmee ook de wensen en behoeften van de lezers. Aan jou en jouw collega’s de opgave daarop in te spelen. Een lastige, maar uiterst interessante en waardevolle taak!

Zeker voor een gevarieerd publiek kun je meerdere ijkpersonen opstellen, bijvoorbeeld Frans (68), Mirjam (39), Ali (43) en Jordy (18). Een artikel moet voor Frans niet onleesbaar worden, maar

21

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 21

17-10-16 09:53


Bas Leenders

MEO Werkt:

Halverwege 2014 ontmoeten Bas Leenders en Edwin Teljeur, de directeur van Stichting MEO, elkaar. Bas: “Ik werkte op dat moment voor een groot opleidings- en re-integratiebedrijf. We bespraken de toekomstmogelijkheden van Stichting MEO en de rol die een jobcoach daarin heeft. Ik heb na een aantal gesprekken aangegeven graag te gaan samenwerken. In januari 2015 ben ik daarmee begonnen." Het kantoor van Stichting MEO is de thuisbasis van Bas; in eerste instantie leek het hem dan ook logisch zijn werkzaamheden namens Stichting MEO uit te voeren. Nu hij een tijd meedraait, is zijn blik echter breder geworden: “Niet iedereen die hier een leerwerktraject begint gaat na afloop nog in de richting van webdesign of grafische vormgeving verder. Uitvinden of iets bij je past betekent soms namelijk ook dat de

Een leerwerktraject bij Stichting MEO betekent dat een leerling gedurende een bepaalde tijd leert en werkt. Maar wat gebeurt daarna? Om ervoor te zorgen dat het traject daadwerkelijk tot een betaalde baan leidt, begeleidt jobcoach Bas Leenders de leerling onder de vlag van MEO Werkt.

Overal om Stichting MEO heen ontstaan plekken waar mensen kunnen werken

uiteindelijke conclusie ‘nee’ is. Het is dan wel belangrijk ook een nieuwe richting te vinden.” Om daar vorm aan te geven, blijkt het concept van Stichting MEO vruchtbaarder dan Bas - en zelfs Edwin - in eerste instantie beseften. “Net als Stichting MEO zijn veel organisaties op een nieuwe manier aan het ondernemen, waarbij geld verdienen niet langer de eerste prioriteit is. Deze hele beweging van sociale ondernemers is enorm aan het ontwikkelen. Het betekent ook dat veel van deze initiatieven Stichting MEO weten te vinden, bijvoorbeeld voor het maken van een website. Dat levert allerlei nieuwe kansen op. Denk maar aan de Stichting Behoud GAS!Fabriek. Zij ontwikkelen allerlei initiatieven om dit belangrijke industrieel erfgoed te behouden, niet om rijk van te worden. Het begint met een opdracht voor Stichting MEO om een logo te

ontwerpen, maar daarna verdiept de samenwerking zich. Uiteindelijk wordt Stichting MEO zelf huurder in het pand.” “Zo’n ontwikkeling is natuurlijk uitzonderlijk, maar op kleinere schaal gebeurt dit continu. Overal om Stichting MEO heen ontstaan plekken waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt óók kunnen werken: logistiek, ICT, horeca, administratie noem het maar op. Dat betekent dat ik steeds ruimere mogelijkheden heb om mensen richting werk te begeleiden dat bij ze past; ik heb namelijk toegang tot steeds meer alternatieven, waardoor het makkelijker is te schakelen, bijvoorbeeld als een eerder gekozen weg niet de juiste blijkt te zijn.”Daarmee is het voor Bas belangrijk geworden om zijn werk ook breder uit te dragen. “MEO Werkt is nog steeds nauw betrokken bij Stichting MEO en bij de ontwikkeling van de leer-

22

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 22

17-10-16 09:53


Als we geen vacature hebben die bij een deelnemer past, gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat die vacature er komt

lingen op de werkvloer, maar werkt als zelfstandige organisatie. Zo wordt het makkelijker om de diensten die MEO Werkt aan Stichting MEO levert ook voor organisaties in andere branches beschikbaar te maken. Hiermee ontstaan kruisbestuivingen, die uiteindelijk tot steeds meer betaald werk gaan leiden; zo gaat MEO Werkt samen met de GAS!Fabriek ook receptionisten en horecamedewerkers opleiden.” MEO Werkt kan daarom een breed scala aan diensten leveren. “In eerste instantie natuurlijk voor mensen die aan het werk willen, maar daar wat hulp bij nodig hebben. We kunnen een traject bieden dat direct naar werk leidt, of, als er nog zaken in de weg staan, een traject om weer te ‘leren’ werken – denk bijvoorbeeld aan het opdoen van structuur en werkritme. Daarbij gaan we zoveel mogelijk van de persoon zelf uit, in

plaats van te werken vanuit vooraf opgestelde beroepseisen. Wat zijn iemands sterke kanten? Wat kan iemand toevoegen aan een organisatie? Waar krijgt iemand zelf energie van? Dit betekent dus ook dat we voor iedereen openstaan: als we geen vacature hebben die bij een deelnemer past, gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat die vacature er komt.” Ook werkgevers kunnen gebruikmaken van MEO Werkt: “Veel werkgevers willen graag een baan beschikbaar stellen voor iemand die valt onder de banenafspraak – de afspraak tussen overheid en bedrijfsleven om werkgelegenheid voor mensen met een arbeidshandicap te creëren. Dit loopt vaak vast bij de werving en selectie; die vraagt een andere aanpak dan bij reguliere werknemers. Wij helpen bij het vinden van geschikte kandidaten, omdat we snel in beeld hebben wat de functie van ze vraagt. Maar soms

is het ook een heel goede optie om een takenpakket voor een specifieke persoon aan te passen – dit wordt met een mooi woord ‘jobcarving’ genoemd. We kunnen uitgebreid advies uitbrengen over hoe een organisatie hier een waardevolle werknemer mee binnen kan halen. Als het nodig is, kunnen we ook toekomstige collega’s begeleiding bieden. Voor werkgevers die niet in staat zijn iemand vast in dienst te nemen, bieden we detacheringsmogelijkheden.” Kortom, volop mogelijkheden - en dat worden er steeds meer. Hiermee is het ‘DNA’ van Stichting MEO heel duidelijk aanwezig in de aanpak van MEO Werkt. Bas: “Absoluut. Het idee van ‘Een ontwerp voor elkaar’, dat zit heel erg verweven in hoe we samenwerken. En dat ontwerp, dat wordt steeds beter.” Zoals het hoort, in een leerwerkbedrijf.

23

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 23

17-10-16 09:53


otografie Tips

Er zijn talloze zaken die om de aandacht van je lezer vragen: e-mail, sociale media, de kinderen, het huishouden, een nieuw seizoen van een televisieserie, een etentje met vrienden - noem het maar op! Om je lezer te ‘verleiden’ dat met bloed, zweet en tranen geschreven artikel te lezen, moet er dus wel wat gebeuren. Een foto is uiterst geschikt voor dat doel, want beeld komt veel directer aan bij de lezer dan een geschreven tekst. Een paar tips … 1. Maak de lezer nieuwsgierig. Een foto vertelt namelijk ook een verhaal en schept daarmee verwachtingen: bij een vrolijk meisje met roze strikjes in het haar verwacht je eerder een artikel uit Ouders van Nu, dan een analyse van de ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Maar onderschat het nut van mysterie niet: plaats bij diezelfde foto de kop ‘Wat wordt haar Europa?’ en het artikel roept al meer nieuwsgierigheid op dan eentje met een foto van een grijze politicus. 2. Denk goed na over wat je wilt, voor je begint met foto’s maken. Naast foto’s die nieuwsgierig maken, heb je misschien ook meer ‘functionele’ foto’s nodig die bepaalde zaken in je verhaal verduidelijken – bijvoorbeeld een persoon die in het verhaal voorkomt een gezicht geven – of foto’s die meer kunnen zeggen dan duizend woorden, zoals een foto van de resultaten van een verwoestende brand verder niet veel uitleg nodig heeft. In het ideale

geval gebruik je een mix van foto’s die nieuwsgierig maken, die illustreren en die ‘vertellen’: als je voor jezelf helder hebt welke foto’s nodig zijn, kun je ze gerichter gaan maken. 3. Niets is zo vervelend als een prachtige foto ontsierd wordt door een detail in de omgeving, bijvoorbeeld door een niet eerder opgemerkte hondendrol op straat. Gelukkig staat de techniek voor niets en kan dit achteraf weggewerkt worden, maar dat kost een hoop tijd en had voorkomen kunnen worden. Zorg dus dat je goed let op de details in de omgeving, zodat je op tijd in kunt grijpen als iets de foto dreigt te verpesten.

is de kans dat het resultaat iedereen tevreden stemt. 5. Laat je dus ook niet te snel misleiden door een leuk plaatje op het kleine scherm van een digitale camera: het is lang niet altijd duidelijk als de foto op ware grootte eigenlijk onscherp is. Maak dus voor de zekerheid altijd extra foto’s en wees niet meteen tevreden.

4. Durf de tijd te nemen om een foto te maken. Natuurlijk, het is vaak wat onprettig om veel beslag te leggen op de tijd van iemand anders; toch is het veel vervelender als een onflatteuze foto van die persoon onder de ogen van honderden lezers komt. Durf hier tijd en begrip voor te vragen; des te groter

24

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 24

17-10-16 09:53


Een NCO , A a n i g L pa B

? ! U N T A W

Iedereen die stukjes schrijft krijgt er vroeg of laat mee te maken: een blanco pagina. Er is net een periode waarin er wat minder vanuit de organisatie te melden valt, een evenement gaat niet door en daarmee ook het verslag niet, of je wordt gevraagd om eens met ‘iets origineels’ te komen. Blanco pagina’s dus, die gevuld moeten worden. Maar met wat? Vergeet achteroverleunen tot de inspiratie toeslaat, aan het werk! De briljante ingeving “Ik zou ooit nog een boek willen schrijven. Zodra ik weet waarover, ga ik ermee beginnen.” Het is de droom die door velen weleens uitgesproken is. Maar, de kans dat een boek er met deze insteek ooit komt is heel klein, want alles is afhankelijk van een plots opdoemende briljante ingeving. Zoals J.K. Rowling meemaakte, toen ze in een vertraagde trein van Manchester naar Londen de eerste ideeën voor haar wereldberoemde Harry Potter-boeken kreeg. Of toen Archimedes in bad zijn Eureka-moment beleefde. Of Newton, die de wet op de zwaartekracht formuleerde, nadat een appel op zijn hoofd viel. Het zijn romantische voorbeelden van inspiratie. Helaas staan ze ver van de werkelijkheid. J.K. Rowling was al vanaf 6-jarige leeftijd bijna onafgebroken aan het schrijven en las alles wat er maar te lezen viel. Archimedes was al jarenlang actief als natuurkundige en wilde een concreet probleem oplossen toen hij in bad tot een inzicht kwam. Als het verhaal al waar is: net als het

voorbeeld van Newton is het vooral een heel romantische versie van de werkelijkheid. Door deze mooie verhalen vergeten we vaak dat het goede idee niet het begin is, maar juist het resultaat van eerdere inspanningen. Op het moment dat creativiteit van je verwacht wordt, moet je zo vroeg mogelijk uit de ‘denkfase’ stappen en concreet ideeën op papier zetten.

dan de techniek is dat je jezelf toestaat om vrijuit te denken - en ook halfbakken of slechte ideeën noteert. Met een net andere insteek zou een slecht idee misschien opeens een heel goed idee kunnen zijn. Maar wellicht valt dat kwartje pas op een moment dat je het niet verwacht. Wanneer je in een vertraagde trein zit bijvoorbeeld. Of in bad. Of onder een boom. En als die inspiratie er eenmaal is, lijkt het wel of het artikel zichzelf schrijft …

Techniek Een veelgebruikte techniek is de mindmap. Schrijf op het midden van een vel papier een centraal thema en omcirkel dat. Zoals ‘een artikel over inspiratie’; waar denk je dan aan? Aan ‘iets origineels’, aan ‘creativiteit’, aan schrijvers als ‘J.K. Rowling’ en aan ‘ wetenschappelijke inzichten als die van Archimedes en Newton’. Schrijf al deze steekwoorden op rond het centrale thema en wie weet ontstaan er al ideeën. Zoals ‘wat kunnen we leren van J.K. Rowling, Newton en Archimedes?’ Belangrijker

25

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 25

17-10-16 09:53


Joran Naam: Joran Leeftijd: 29 Woonplaats: Alkmaar Opleiding: Medewerker Logistiek Hobby's: fotografie, natuur, astronomie, filosofie

Een leerwerktraject bij Stichting MEO is erop gericht om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring, ritme en kennis op te laten doen. Onder begeleiding worden stappen gezet naar een betaalde baan, die doorgaans buiten Stichting MEO gevonden wordt. Soms wordt die laatste stap echter al binnen de stichting zelf gezet. Dit gebeurde junior webdesigner Joran, die sinds mei 2015 een betaalde functie heeft. "In november 2014 ben ik bij Stichting MEO begonnen met een leerwerktraject. Ik zat op dat moment al anderhalf jaar thuis. Daarvoor werkte ik als servicemedewerker bij de NS, wat echt een ongelooflijk gave baan was. Helaas kon ik er na anderhalf jaar werken niet aanblijven.” “Ik ben toen op zoek gegaan naar ander werk. Maar ja, met mij waren 630.000 anderen dat ook. Dat is dus al lastig, maar ik heb ook een fysieke beperking. Ik moet daar bij de werkzaamheden die ik doe dus rekening mee houden." "Dankzij het UWV kreeg ik begeleiding van een jobcoach van Agros. Hij bracht me in contact met Stichting MEO, waar een van zijn andere cliënten ook een leerwerktraject volgde. Ik kreeg altijd

te horen dat ik goed ben met computers. Ik heb bijvoorbeeld een tijd lang een 84-jarige dame computerles gegeven. Ik had nog geen ervaring met het maken van websites, maar ik was allang blij als ik wat kon gaan doen. Bankhangen is namelijk af en toe best lekker, maar zeker niet anderhalf jaar lang!” “Ik mocht drie dagen in de week 'proefdraaien'. Dat was wel even pittig in het begin. Maar ik merkte ook dat er niet meteen druk op de ketel stond en dat er ruimte was om fouten te maken. Het klikte en daarmee ging het leerwerktraject van een jaar lang van start. Zo ben ik het werkritme op gaan bouwen en op een gegeven moment vier dagen gaan werken. Ik pikte het webdesign snel op en leerde ondertussen ook meer over wat ik verder goed kan, zoals collega's of klanten helpen."

manier met me wilde samenwerken. Hij vond me een positieve, vrolijke en hulpvaardige collega met een grote motivatie en goed arbeidsethos. Daarom bood hij me een contract als junior webdesigner." "In samenwerking met het UWV is daar een functieprofiel voor opgesteld, waar ik nog niet volledig aan voldoe, maar waar ik wel in kan groeien en naar betaald word. In plaats van een leerling ben ik nu een betaalde medewerker. Er is daarom wel wat veranderd: ik heb nu een grotere verantwoordelijkheid, waar ik ook op aangesproken word. Dat voelt goed en ik groei er lekker in.” “Wat mij betreft is een traject bij Stichting MEO een absolute aanrader. Je zit in een beschermde omgeving, maar je gaat wel écht aan het werk. Ik ben dus hartstikke blij dat ik deze kans heb gekregen!"

"Dat gaat natuurlijk niet vlekkeloos. Als je privé een dip hebt en nog moet wennen aan het werkproces dan telt dat heel snel op. Het was belangrijk dat ik daar de ruimte voor kreeg, waardoor ik mezelf ook weer kon herpakken”. “Gedurende het traject vinden er tussentijdse gesprekken plaats waar de jobcoach ook bij is. Tijdens zo'n gesprek kwam Edwin, de oprichter van de stichting, met de verrassende mededeling dat hij op een andere

26

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 26

17-10-16 09:53


De avonturen van . . .

De Vrolijke Vrijwilliger Zo, het nieuwste ledenblad van de patiëntenvereniging is klaar. Gelijk even melden op Facebook!

Nog even een selfie met het blad voor Instagram… Laat ik dat ook meteen twitteren …

Say cheese!

Ah, een reactie op Facebook! Oei, goede vraag! Dat zoeken we even op …

Dat is een interessant antwoord! Dat zet ik meteen ook op Twitter … …eh …hoe verwoord ik dat in 140 tekens?

?

En nog een reactie op Facebook! En op Twitter!

Dus u werkt voor een patiëntenvereniging? Goh! Welke aandoening?

Dennis van der Marel

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 27

… media moeheid …

En op Instagram!

makreelvisuals.tumblr.com

www.facebook.com/makreeldraws

17-10-16 09:53


We staan altijd voor je klaar!

Bas Leenders

Jan Kloosterman

Edwin Teljeur

Jordy Kolster

Max van der Burght

Justin Hoogervorst

Karima El Ouastani

Bianca Catshoek

Joost van der Burght

Nathalie Slijkerman

Joran Donkersloot

Jessica van den Bos

Jan Bockma

Joshua Timmer

Ons vaste team werkt elke dag samen met onze leerlingen om jouw media vorm te geven.

160571_meo_mag_2016_DEF.indd 28

17-10-16 09:53

MEO Magazine nr1 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you