Page 1

Hebben & Houden

Kringloopwinkel Stichting Kringloop zet zich in voor de armoedebestrijding in Nederland. Alle spullen die wij verkopen in onze winkel, gaan naar de minder bedeelden in Nederland.

Is er iemand overleden of moet u plotseling verhuizen? Vertrekt u naar het buitenland en weet u niet wat u met al die spullen aan moet? Neem direct contact met ons op en wij halen de complete inboedel GEHEEL GRATIS bij u op! Wij kunnen u zeer snel van dienst zijn bij het ophalen van meubilair, electronica, pannen/bestek, kasteninhoud, kleding enz. Erg handig vaak bij opzegging van huur of plotseling huisverkoop. U belt, wij komen !!! Wij halen uw spullen op in heel Nederland en BelgiĂŤ. En dat doen wij helemaal gratis ! Uw spullen gaat niet naar een arm land: wij maken er minder bedeelden in Nederland blij mee .

17 OKTOBER 2014 - NR. 1

ARMOEDE IN â‚Ź1,95

BREDA ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER ARMOEDE IN BREDA: UITGAVE SPORTENINBREDA

In onze Kringloopwinkel kunt u terecht voor: - 2e hands spullen - Ruilhandel - Partij verkoop - Totale huisinrichting - Inkoop/verkoop

Ergens anders goedkoper?

Dan passen wij direct onze prijs aan! Wat we vandaag niet hebben, hebben we morgen misschien wel

Kom rustig langs bij onze winkel ! Onze diensten:

- ontruimen van panden - verhuizingen - kleding

- ophalen inboedels - audio - speelgoed

Kringloopwinkel Hebben & Houden

Kringloopwinkel Hebben & Houden

Van Duivenvoordestraat 17, Oosterhout Telefoon 06-45820051

Oranjeboomstraat 330, Breda Telefoon 06-45820051

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur Zaterdag 11.00-17.00 uu

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur Zaterdag 11.00-17.00 uu

www.kringloopwinkelhebbenenhouden.nl Email: stichtingkringloop@hotmail.com

Anoniem Dakloos (2014)


Pre-Loved

is de nieuwe naam voor tweedehands. Deze modeshoot met Pre-Loved kleding is bij De Grote Kerk in Breda gemaakt door Ad Vlemmix. De styling is verzorgd door Mieke Mulder en Bianca van den Berg. De modellen zijn allen afkomstig uit Breda.

http://www.advlemmix.com/

Met dank aan: Hebben & Houden Emmaus WFP Winkeltje voor deze kleding


“Beeld stereo-type uitkeringsgerechtigde moet veranderen” Foto: Susanne van Loo

Voorwoord

Door de aanhoudende crisis raken steeds meer mensen in financiële problemen. Het gaat hier om `nieuwe armoede`, dus niet om mensen die al een zwervend bestaan leiden of verslaafden, hoewel ook deze groep door de crisis weer groeiende is. Velen van u zullen denken dat het iemand zijn eigen schuld is als hij/zij in financiële problemen raakt. Niets is minder waar. Het kan iedereen overkomen, jou ook. Als je 3 maanden je huur niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat je werkloos bent geworden, loop je al een risico. Vooral als je langere tijd moet wachten op een uitkering. Veel mensen hebben in het verleden te weinig verdiend om een redelijke buffer op te bouwen. Ook het regelen van huurtoeslag gaat niet van de één op de andere dag. Op die manier onstaan er huurachterstanden. Met dit magazine willen wij een brug maken tussen de inwoners van Breda. Het beeld dat velen

hebben van arme mensen, werklozen, dak- en thuislozen, maar ook mensen die bijvoorbeeld een eigen huis hebben en hun hypotheek niet meer kunnen betalen, is vaak niet gebaseerd op feiten. Dak- en thuislozen zijn niet de oude mannetjes met een blikje bier in het park en mensen in de bijstand zijn ook geen mensen die niet willen werken. Deze groepen willen dolgraag deel uit maken van de maatschappij en ook hun steentje bijdragen. Zij hebben niet gekozen voor dit bestaan. Helaas zijn er niet genoeg banen voor iedere werkzoekende en iemand zonder adres komt niet in aanmerking voor een baan, uitkering of woning. Laten we dit probleem samen oplossen. De eerste stap is dit magazine, de volgende ... communicatie, met elkaar, met de politiek, met woningbouwverenigingen en met werkgevers. Samen komen we er wel uit ...TOCH ?

Colofon

Armoede in Breda is een uitgave van:

SporteninBreda Postbus 7076, 4800 GB Breda, Nederland Oplage Frequentie Verspreiding

5.000 exemplaren 4x per jaar via Stichtingen, horeca, gemeente, scholen, diverse plaatsen in Breda en op aanvraag (zie website) Realisatie SporteninBreda Bladmanager Susanne van Loo susanne@armoedeinbreda.nl Website www.armoedeinbreda.nl ArmoedeinBreda No.2 verschijnt 3e week januari 2015 Kopij en advertenties: redactie@armoedeinbreda.nl Inleveren vòòr 20 december 2014. Copyright - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van SportenInBreda worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën of op welke andere manier dan ook. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3

3


Roti Express Breda Baliendijk 38 4816 GE Breda

076-8882223

www.roti-express-breda.nl Openingstijden: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

www.SporteninBreda.nl ieder kind moet gratis kunnen sporten

15:00 - 22:00 GESLOTEN 15:00 - 22:00 15:00 - 22:00 15:00 - 22:00 15:00 - 22:00 15:00 - 22:00

INKOOP / VERKOOP 2e HANDS MEUBELEN RUILHANDEL PARTIJ VERKOOP VERPANDING OPHALEN INBOEDELS COMPLETE INBOEDELS

easy pawn Spinveld 25, 4815 HR Breda Telefoon 076-521 6476

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 11.-17 uur

4


Foto:Tamara Heck, studente aan School voor Fotografie Breda

Volgens het rapport ‘Kinderen in Tel’ zijn er in Nederland 197.000 kinderen die opgroeien in armoede. Daarbij hanteren de onderzoekers de grens van de bijstandsuitkering van 1323 euro (voor een gezin met twee kinderen).

Kinderen in Armoede

Het Sociaal en Cultureel Planbureau legt de armoedegrens voor deze gezinnen beduidend hoger, namelijk op 1810 euro. Het SCP komt dan ook tot 384.000 kinderen die in armoede opgroeien. Bij éénoudergezinnen legt ‘Kinderen in Tel’ de grens op 936 euro, het SCP houdt 1450 aan.

In Nederland leven bijna 200.000 kinderen in armoede. Het aantal minderjarigen dat opgroeit in gezinnen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, is sinds 2009 met meer dan 10 procent gestegen. Ook woont een steeds grotere groep kinderen in achterstandswijken. De verslechterde positie van kinderen en jongeren heeft grote gevolgen voor hun welzijn en schoolprestaties.

Jaarlijks worden de ontwikkelingen gepeild op het gebied van onder meer kindersterfte, jeugdcriminaliteit, werkloosheid onder jongeren, kinderen in de jeugdzorg, kindermishandeling en voortijdige schoolverlaters. Kinderen die opgroeien in gezinnen die afhankelijk zijn van bijstandsuitkeringen lopen in die stressvolle situatie een vergroot risico op kindermishandeling. Jaarlijks zijn ruim 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van huiselijk geweld. Daarnaast leidt

Foto: Annemarie van der Leeden-School voor Fotografie

Bovenstaande staat in het rapport ‘Kinderen in Tel 2014´, een rapport van het Kinderrechtencollectief, met onder meer organisaties als Unicef, Defence for Children en Kinderpostzegels. Het Verwey-Jonker Instituut meet namens dat collectief sinds 2006 de leefsituatie van kinderen en jongeren in de Nederlandse gemeenten.

Foto: Katinka Steevens, studente School voor Fotografie

armoede vaak tot onvoldoende deelname aan de maatschappij, soms zelfs tot isolement. De psychische belasting voor deze kinderen is groot, vaak blijven ze achter in hun ontwikkeling, ze leveren slechtere schoolprestaties en tonen probleemgedrag. Positief zijn, zo staat in het rapport, dalende trends op het gebied van jeugdcriminaliteit, tienermoeders en kinderen in de jeugdzorg. De tijd is voorbij dat je kunt zeggen dat de armoede in Nederland ‘relatief’ is, nu het financiële vangnet van de overheid afbrokkelt, stelt het Kinderrechtencollectief. “Er is een groep die niet dagelijks warm eten krijgt, geen nieuwe schoenen of kleren als dat echt nodig is. Die kinderen maken zich zorgen over geld, gaan niet op vakantie, mogen niet mee op een schooluitje, kunnen niet op voetbal.”

Foto: Marieke Lodder-School voor Fotografie

5


66


Foto: Susanne van Loo

“Zijn brein stond in de overlevingsstand” Hij was vijftig en het bedrijf waar hij werkte was een aantal jaren geleden failliet gegaan. Zijn vrouw had hem verlaten zijn kinderen wilden hem niet meer zien. Hij was veranderd van een liefhebbende man en vader in een geestelijk wrak want hij kon dit bestaan niet aan. Inmiddels aangewezen op een bijstandsuitkering stond zijn brein in de overlevingsstand. Soms kluste hij zwart wat bij om nog iets extra’s voor zichzelf te kunnen hebben in zijn verder leeg en eenzaam bestaan. Tot de Sociale Dienst hem betrapte op zo’n klusje en hem een waarschuwing gaf en zijn uitkering eenmalig met een boete verlaagde; dit met de waarschuwing dat zijn uitkering een volgend maal helemaal ingehouden zou worden. Toch nam hij een volgende klus noodgedwongen aan, omdat de inhouding op zijn uitkering zo groot was dat hij anders die maand helemaal niet had kunnen eten. Maar de Sociale Dienst hield hem in de gaten, constateerde de overtreding en stopte zijn uitkering.

de volgende dag een deurwaarder vanwege de zorgverzekering. Dit alles stond hem binnen een paar dagen te wachten tenzij hij betaalde, maar waarvan? Hij overzag in stilte het leven dat hij had, de zorgen, de schulden, de eenzaamheid en het alleen zijn. Niemand die hem hoorde, niemand die hem zag. Geen kinderen, familie of vrienden die zich om hem bekommerden. Hij was ten einde raad: hij zou op straat belanden en moeten gaan

zwerven en dat knakte hem. Op de dag van de huisuitzetting zorgde hij ervoor dat bij het openen van de voordeur een vonk zou ontstaan. Hij liep naar de keuken, draaide de waakvlam van de geiser uit en opende de gaskraan. Vervolgens ging hij op een stoel zitten wachten wat er komen zou. Om 10:00 uur in de morgen forceerde men de deur: een vonk, een knal en een ontploffing volgde. De deurwaarder, slotenmaker en verhuizers werden geraakt door rondvliegend puin en de steekvlam. Muren werden ontzet, huizen onbewoonbaar en ramen in de wijde omtrek sprongen. En de man zelf? Hij had eindelijk de rust waar hij zo naar verlangd had.

Het geld dat hij nu verdiende met bijklussen ging nu naar de huur en energie, verzekeringen kon hij niet meer betalen. Herinneringen, aanmaningen en deurwaardersexploten werden niet meer geopend. Niemand die ook maar het idee had dat er ook andere schuldeisers zouden kunnen zijn. Rechtszaken werden aangespannen maar hij verscheen niet. Rechtszaken werden verloren maar hij wist het niet want ook deze post werd niet geopend. Tot er op een morgen een deurwaarder aan de deur kwam en hem vertelde dat hij het huis uitgezet zou worden, in de middag kwam een ander die hem vertelde dat hij van gas en elektra afgesloten zou worden en

“Het zal je wc maar zijn” Foto: Susanne van Loo

7


Voorbeeld van een intake bij de Stichting Leergeld Breda Op advies van een leraar diende een allochtone vrouw een aanvraag in bij Leergeld Breda voor een financiële tegemoetkoming voor het schoolkamp van haar dochter. Ze heeft ook nog een zoon op het basisonderwijs, maar vraagt daar niets voor. Ik ging op huisbezoek bij de aanvraagster en trof daar een schrijnende woonsituatie aan. De aanvraagster woonde met haar kinderen op een open zolder. De vloer van de zolder was bedekt met oude delen van wat eens vloerbedekking was; totaal ongeschikt voor bewoning. De inrichting bestond uit matrassen op de grond en een kastje met een oude televisie. De aanvraagster huurde de zolderruimte sinds 4 maanden voor € 250,- per maand. Daarvoor had ze steeds bij vrienden verbleven. Ze stond reeds 3 ½ jaar ingeschreven en ging de volgende week verhuizen naar een antikraakwoning. Toen ze 4 maanden geleden een uitkering kreeg, werd die door haar vrienden opgeëist. Ze had eerst overwogen naar de opvang te gaan, maar was bang van haar kinderen gescheiden te worden. Daarom had ze besloten de zolder te huren. Ze had het al die tijd zonder de toeslagen van de belasting moeten doen. De aanvraagster had in haar vaderland 8 jaar op de basisschool gezeten. Als alles tot rust is gekomen, wilde ze wel een opleiding gaan volgen, zei ze. Ze was in 2009 naar Nederland gekomen en is hier dus pas vijf jaar. De eerste

Jongeren Stichting

Easy Pawn

Jongeren Stichting Easy Pawn begeleidt jongeren, die tussen wal en schip zijn geraakt, de goede weg in te slaan door middel van het aanbieden van werk en huisvesting. In het pand van 1200 m2 aan het Spinveld in Breda proberen wij gebruikte meubels, goederen en partijen nieuwe gebruiksgoederen zo goedkoop mogelijk van hand tot hand te laten gaan. Met de opbrengst worden voorzieningen voor jongerenopvang bekostigd, zoals een verblijfsruimte met kantine en zelfstandige woonunits. Ook kunnen zij een kleine vergoeding ontvangen voor het meehelpen.

Jongeren Opvang Jongeren zonder een vaste dagbesteding kunnen zich bij ons aanmelden en tegen een kleine vergoeding een paar uur meehelpen.

twee jaren waren heus niet zo slecht. Ze had een inburgeringcursus gevolgd en sprak redelijk Nederlands. Maar toen kwam de scheiding. Sinds ongeveer twee jaar was ze officieel gescheiden. Ze leefde de laatste jaren van wat ze van vrienden en familie kreeg. Sinds vier maanden kreeg ze een uitkering. Ze had geen schulden en wilde die ook niet maken. Ook niet voor de inrichting van de nieuwe woning. Ze wilde beetje bij beetje geld opzij leggen om de nodige huisraad aan te schaffen. De kinderen zijn niet op sport, omdat ze dat niet kan betalen. Haar ouders hebben haar voorgesteld terug te komen naar het land van herkomst, maar dat wil ze niet. Dan komt ze in een gemeenschap terecht waar ze met de nek wordt aangekeken, omdat ze gescheiden is. Liever bouwt ze langzaam iets in Nederland op. Volgens haar hebben de kinderen ook meer kansen In Nederland. Over de scholen van de kinderen is ze erg te spreken. Men helpt de kinderen aan alle

kanten. Ze wordt ook ondersteunt door een bekende vrijwilliger van werk in de wijk. Als vrijwilligster doet ze zelf ook allerlei karweitjes in de wijk. Ze krijgt geen alimentatie van haar ex. Ze leeft zeer zuinig. Ze ontvangt sinds kort de toeslagen van de belasting. Het gezin heeft geen computer. Zelf heeft ze een krakkemikkige fiets, die haar zoon gebruikt om naar school te gaan. Geld om een andere fiets te kopen is er niet. Het ontbreekt de aanvraagster aan de meest elementaire zaken. Voor de inrichting van de antikraakwoning moet nog van alles aangeschaft worden, maar dat wil ze alleen doen als ze het geld er ook daadwerkelijk voor heeft. Ze probeert de woning in eerste instantie in te richten met krijgertjes. De vrijwilligers uit de wijk helpen haar daarbij. Ze moet dus weer helemaal opnieuw beginnen. Stichting Leergeld Breda heeft haar met een financiële bijdrage geholpen, zodat haar dochter naar kamp kon. Ook kreeg ze een tweedehands fiets en tweedehands computer en werd de ouderbijdrage betaald. Op dit moment even het enige wat Leergeld Breda op korte termijn voor haar kan doen. Wel aan mevrouw gezegd, dat ze ook verder op Leergeld mag rekenen.

Skanfonds zet zich in tegen armoede en biedt kansen voor kinderen Meer kansen voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens: om mee te kunnen doen met wat we in Nederland normaal vinden. Dat is waar Skanfonds zich via een speciaal programma voor inzet. Skanfonds ondersteunt stichtingen en verenigingen die in de praktijk werken aan meer kansen voor kinderen tot 12 jaar. Voor 2015 zoekt Skanfonds projecten van stichtingen of verenigingen die zich richten op kind én gezin. Het kan gaan om hulp bij het opvoeden of het organiseren van sociale steun. Om het versterken van eigenwaarde en zelfvertrouwen. En om het bevorderen van ontwikkelingskansen.

Heeft u ook een plan waardoor kinderen meer kansen krijgen?

Aanvragen kunnen worden ingediend vóór 1 maart 2015. Op 15 januari 2015 organiseert het Skanfonds een informatiemiddag over de inhoud van het programma kinderen en armoede. Skanfonds maakt zich sterk voor mensen in kwetsbare situaties. Wij steunen initiatieven, waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. Geïnspireerd door onze katholieke wortels, willen wij zo bijdragen aan een meer rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt. Kijk voor meer informatie op de website: www.skanfonds.nl

8

Intermediair, Aart Weijmer


Je hoeft je niet te schamen

Wat betekent het voor jou / jullie als jullie donateur jullie kosten betaalt? “dat vinden wij heel goed en dat hebben wij tegenwoordig nodig en omdat wij het zelf niet kunnen betalen dus erg dankbaar en blij”

Op steungezin.nl vind je buurtgenoten die jouw financiële hulp nodig hebben. De profielen op steungezin.nl zijn van mensen die aantoonbaar met een minimuminkomen moeten leven. Donateurs die graag persoonlijk willen steunen met geld kiezen zelf welk gezin/huishouden ze willen helpen en er blijft geen geld aan de strijkstok hangen. Steungezin betaald direct aan de dierenarts, zorginstantie of school; het geld komt direct terecht waar het moet zijn.

Wat zou je / zouden jullie willen doen, of wat zou je anders willen op dit moment? “Op dit moment zijn we allebei ziek en wij zouden graag beter willen worden en weer gaan werken. Wij slikken allebei erg veel medicijnen en dat zouden wij liever niet meer willen doen”

Op uitnodiging van Helma du Pont (initiatiefneemster Steungezin.nl) ga ik langs bij Sandrine London, 38 jaar, moeder van twee prachtige dochters en geboren op Sintmaarten (aan de Franse kant). Na een hartelijk ontvangst vraag ik haar waarom ze ambassadrice is geworden bij Steungezin.nl.

Wat waren de keerpunten in je leven? “Het moment waardoor ik genoodzaakt was om alleen met de kinderen verder te gaan......”

“Door verschillende tegenslagen kwam ik een paar jaar geleden zonder werk te zitten en belandde ik in de bijstand en schuldsanering. Het was een moeilijke periode geweest, maar gelukkig krabbelde ik langzaam maar zeker weer op. Op een dag ontmoette ik Helma en zij vroeg mij of ik ambassadrice wilden worden van de stichting. “Ik vind Steungezin.nl echt een goed iets en ik sta er achter, omdat ik mezelf goed kan vergelijken met de doelgroep. “

Als ambassadeur zeg ik nu: ”Als je iets niet kan betalen, heb je hulp nodig en daarom zeg ik DOEN!”. Je hoeft je niet te schamen. Dit is wie ik nu ben en waar ik voor sta.”

1 Onbetaalde Factuur/Wens: 44,00 Zorgverzekering Samenstelling aanvrager 2 Alleenstaande moeder of vader met 2 kinderen

Wat betekent het voor jou / jullie als jullie donateur jullie kosten betaalt? “Uiteraard betekent het een groot stuk minder stress en kopzorgen in het overleven van het dagelijks leven, waardoor er meer ruimte vrij komt voor het normale leven en ontspanning. Van overleven naar leven........”

Sandrine London, ambassadeur Steungezin.nl

Enkele voorbeelden die je op de website van steungezin.nl kunt vinden: Samenstelling aanvrager 1 Ouders met 3 of meer kinderen Wat waren de keerpunten in je leven? “ik heb 10 jaar met plezier een winkel gehad in de modebranche, maar door mijn ziekte en de crisis heb ik de deuren moeten sluiten. De winkel liep erg goed dus dat vinden wij erg jammer”.

Wat zou je / zouden jullie willen doen, of wat zou je anders willen op dit moment? “Momenteel ben ik hard bezig om ons leven op orde te krijgen. Voor mezelf zou ik dolgraag in de toekomst een gerichte opleiding willen volgen. Dit ook om mijn kinderen een goede (financiële) basis mee te geven en te kunnen laten studeren in waar hun passie ligt. Dit is momenteel helaas ook beperkt haalbaar door het gebrek aan financiële middelen. Hierdoor is het extra hard knokken om onze dromen voor de toekomst te realiseren.” 3 Onbetaalde Facturen/Wensen: 77,00 Factuur Ziggo 305,00 Laptop voor mijn dochter 41,50 Veolia O-V maand abbonnement

Armoede en gezondheid: wie gezond is doet mee! Ruim één op de tien kinderen leeft in armoede. In die gezinnen is er vaak geen geld voor uitstapjes, vakantie, sport of elke dag een warme (gezonde) maaltijd. Dit kan effect hebben op de gezondheid van een kind. Sommige kinderen hebben overgewicht, zijn eenzaam of hebben slaapproblemen vanwege het missen van een eigen bed. De GGD zet zich dagelijks in voor arme gezinnen met als doel: wie gezond is doet mee en wie meedoet is gezond!

een verwijzing krijgen voor de voedselbank, voor reparaties bestaat het repaircafé. Alleen wijzen op een regeling is niet voldoende. We vragen aan een andere passende instelling om het papierwerk te regelen. En praktisch kijken we of er vervoer is

Kun je niet sporten, maar wil je graag?

Vertel het ons!

Kinderen krijgen regelmatig een gezondheidsonderzoek vanuit de GGD. De doktersassistente test de ogen, oren, het gewicht en kijkt naar hoe goed het kind in zijn vel zit. Als het kind niet kan sporten of als het gezin bepaalde voorzieningen mist vanwege geldgebrek dan zoekt de vaste jeugdverpleegkundige van de school mee met het gezin naar een oplossing. Er zijn namelijk in Breda speciale regelingen die echt helpen. Een kind kan sporten via het sport- en cultuurfonds, gezinnen kunnen via het instituut maatschappelijk werk

voor het kind naar de sportclub. Is de fiets kapot? Dan wijzen we op het repaircafé. We doen het samen met de ouders/opvoeders! Hulp en regelingen zijn er, alleen moet je het wel weten.

Meldpunt Zorg en Overlast:

óók voor gezinnen die het moeilijk hebben

Als GGD hebben wij ook een Meldpunt Zorg en Overlast. Daar kunnen inwoners of instellingen, iedereen die zich zorgen maakt over een ander, dit melden. Dit gaat meestal om mensen die zelf niet (snel) om hulp vragen. Een sterk vervuild huis, veel herrie of ruzie in een gezin of kinderen die ’s nachts op straat lopen, allemaal signalen voor ons om te bekijken of er hulp nodig is. Zo komt het voor dat een woningbouwvereniging melding maakt van een sterk verwaarloosd huis waar ook kinderen wonen. Medewerkers van de GGD gaan dan op verkenning. Samen kijken we welke hulp het beste bij het gezin past en we bewaken dit ook. We proberen ouders/opvoeders zo te helpen dat zij weer in hun kracht komen want bij ons staat het kind voorop!

“Voor ons is permanent geven aan onbekenden en permanent ontvangen van onbekenden nivellering. Wij zijn voor solidariteit. Dat is tijdelijk en werkt in twee richtingen: de één helpt de ander overeind”. En de ander de één. Daarom hebben wij de volgende slogan: Helpt elkaar in je eigen omgeving, wie je kent, wat je kunt.

9

9


S E L F E O R P GRATIS UWEN O ZELFVERTR HEID WEERBAAR ERD K ZELFVERZRES

Kan je gebruik maken van: de BREDAPAS OF JEUGDSPORTFONDS

DAN KAN JE GELIJK SPORTEN bij BACK2THEGYM

LENinfo@sporteninbreda.nl BASISCHO GEEN EXTRA KOSTEN RESPECT

PESTE GEPESTEN

FUNBOKSEN - ( JEUGD ) CARDIO KICKBOKSEN THAI/KICKBOKSEN - CLUBJOY POWER/CORE PUSH YOUR LIMIT - PERSONAL TRAINING - AIKIDO PSD ZELFVERDEDIGING - WORKSHOPS - CLINICS GROEPSLESSEN VOOR JEUGD VANAF 4 JAAR, VOLWASSENEN, VROUWEN ONLY MAANDAG T/M VRIJDAG GEOPEND VAN 09.00-21.30 uur ZATERDAG TOT 13.30 - ZONDAG GESLOTEN

OUWEN ZELFVERTR HEID WEERBAAR ERD K ZELFVERZE

FRANSE AKKER 21A-B, 4824 AL BREDA - TELEFOON 076-5427706

WWW.BACK2THEGYM.NL - INFO@BACK2THEGYM.NL

10


ARMOEDE – de 2 DIMENSIES Armoede is een grootschalig probleem, dat overal op de wereld voorkomt en al 2000 jaar bestaat. Dat het al 2000 jaar bestaat, weten we uit de Oudheid. De Bijbel heeft een aantal hoofdstukken waar het probleem in voorkomt.

De houding van allerlei Kerkelijke organisaties en religies tegenover armoede is dan ook al duizenden jaren hetzelfde. Je moet de armen helpen met een aalmoes, nog een aalmoes, en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En hun armoede blijft gewoon bestaan. Het politieke armoedebeleid heeft altijd de vorm van symptoombestrijding: Aan de armoede als

grootschalig probleem wordt niks gedaan. De oorzaak is de politiek: armoede wordt veroorzaakt op landelijk politiek niveau. Het armoedebeleid zelf wordt door de regering afgeschoven naar de gemeenten. Die mogen dan de armen gaan helpen met aalmoezen.

Vanwege de alsmaar stijgende zorgpremie en het eigen risico stijgt het aantal mensen dat de zorgkosten niet meer kan betalen. Ruim 800.000 Nederlanders hebben een betalingsregeling getroffen met hun zorgverzekeraar. Nog eens 320.000 mensen staan te boek als ‘wanbetaler’ en betalen naast de zorgpremie ook nog een flinke boete. Omdat mensen vaak juist vanwege geldgebrek de premie niet kunnen betalen, is een boete een onzinnige maatregel. Het leidt voor veel mensen tot een uitzichtloze situatie.

Foto: Wendy van Ginneken

Wie rijk is mag gezond zijn

Het eigen risico in de zorg leidt er ook toe dat mensen zorg gaan mijden. Tijdens mijn werk als beleidsmedewerker zorg bij de SP Tweede Kamerfractie, hoor ik dagelijks van mensen die niet meer naar de tandarts gaan, hun hartmedicatie niet meer slikken of niet op controle gaan na een behandeling tegen kanker. Dit zouden we in een beschaafd land als Nederland niet moeten accepteren. Nu al is het zo dat hoger opgeleide mensen gemiddeld 6 à 7 jaar langer leven dan laagopgeleiden. Het aantal als gezond ervaren levensjaren is bij lager opgeleiden zelfs 19 jaar minder! Het opnieuw verhogen van de zorgpremie en het eigen risico zal het mijden van zorg en het verschil in gezondheid tussen arm en rijk alleen maar doen toenemen. De SP doet in Breda haar best de gevolgen van dit kabinetsbeleid te verzachten met de Bredase Plus. Hierbij is aandacht voor het voorkomen dat mensen eenmaal als wanbetaler te boek komen te staan en in een uitzichtloze situatie belanden. Landelijk maakt de SP zich hard voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Iedereen betaalt dan wat hij of zij zich kan veroorloven en ook het eigen risico kan vervallen. Doorrekeningen door het Centraal Planbureau (CPB) tonen aan dat bij de plannen van de SP driekwart van de mensen er op vooruit gaat. Alleen van de allerhoogste inkomens verwachten we een extra bijdrage. Een redelijk verzoek, toch?

De voornaamste oorzaak van armoede is langdurige massawerkloosheid. Dat is bij sociologen al lang bekend, en was vroeger, in de oudheid ook al bekend bij de Oude Grieken. Bij de huidige Gemeenten niet meer. De werkloosheid is veel groter dan de officiele 600.000, want daarnaast zijn er nog meer dan 2,5 miljoen mensen baanloos, met en zonder uitkering, die het CPB niet mee telt. Wat nodig is, is werk scheppen , echt werk, dat vast is, volledig en duurzaam. Dat kan niet in het huidige commerciele systeem , dat aan het eind van de mogelijkheden is gekomen. Maar wel in een systeem gebaseerd op cooperatief georganiseerde zelfvoorziening, dat al 1500 jaar bestaat, maar wordt ontkend en genegeerd op de Universiteiten en Hogescholen, als ook door de politiek. Een model dat onderdeel is van de Duurzame en Solidaire Economie, het tegengestelde van de huidige asociale verspillings- en schulden-economie. Zie verder: www.werk-scheppingscooperatie.nl (Auteur: Martin Schenkels. 69, al 40 jaar zelfstandig Economisch Sociologisch Onderzoeker, vooral op gebied van armoede, zowel wereldwijd alsook lokaal.)

Door Bas Maes

voorzitter gemeenteraadsfractie SP Breda en beleidsmedewerker SP Tweede Kamerfractie

11

11


Jobfinanciering BV In 2001 schreef mijn moeder het boekje “Modderpoel in de Banenpool” over haar ervaringen met de destijds zogeheten “Melkert”banen. Ik wil hier graag nog een keer de aandacht voor vragen, omdat er 23 jaar later (het boekje gaat over de periode 1991-2001) weinig tot niets lijkt te zijn veranderd. “Modderpoel in de Banenpool” Dit boekje is het schokkende verslag van een herintredende moeder die zich onder de vlag van Melkertbanen bijna tien jaar lang met veel inzet en energie verdienstelijk heeft gemaakt in haar woonplaats. Het beschrijft de sociale gevolgen van een uit de politiek geboren idee, en werpt een navrante schaduw op het plan Melkert. De schrijfster richt zich in het bijzonder tot leiders en begeleiders die betrokken zijn bij herintreders, maar iedereen die op sociaal en maatschappelijk vlak met de werkende mens te maken heeft kan lering trekken uit de opgetekende ervaringen. Zoals bekend waren er op gebied van werkgelegenheid door de regering in die jaren diverse projecten gelanceerd om werklozen te motiveren om aan het werk te gaan. Het ging dan voornamelijk om mensen die door allerlei omstandigheden langdurig werkloos waren. Een groot aantal van deze mensen zijn uiteindelijk aan de slag gekomen via een soort “detacheringsbureau’s” die door de overheid werden gesubsidieerd. In Oosterhout, het decor van handeling in dit verslag, bestond een dergelijk bureau in stichtingsvorm onder de naam “Stichting Werk”.

12

Ook vandaag wordt er door de regering nog veel aandacht besteed om iedereen aan een baan te helpen. Vaak is de inzet van de werkzoekenden groot, maar in sommige gevallen wordt het werk eerder ervaren als een noodzakelijk kwaad. De schrijfster kreeg veelvuldig te maken met personen die bij voorkeur wilden toezien hoe goed anderen hun best doen, en laat in kleurige beschrijvingen zien hoe zij een plaag op de werkvloer vormden. Zonder expliciete analyse van hun karakters schildert zij de meest bizarre gedragsstoornissen van deze plaaggeesten. Maar niet alleen de plaagduivels zelf worden onder de loep genomen. De schrijfster laat zien hoe niet alleen werknemers in de directe werkomgeving van mensen met een gedragsstoornis zich laten inpakken, en vaak zelfs excuses aandragen voor de tekortkomingen van de belagers, maar ook leidinggevenden en andere verantwoordelijken, zoals de beleidsmakers in de gemeente. En dit terwijl de belagers zelf nimmer een excuus uitten. In die situatie ontstaat een psychologisch machtenspel waarin het slachtoffer van de plaaggeest alleen nog maar kan verliezen. “Modderpoel in de banenpool” neemt de lezer op aangrijpende wijze mee in de lotgevallen van de schrijfster en roept vele vraagtekens op bij het huidige beleid van de Nederlandse regering voor langdurig werklozen.

Het is een kritische kanttekening bij de kunstmatige wereld die ontstaat wanneer de arbeidsmoraal om redenen van gelijke behandeling, maar ook om economische redenen wordt opgedrongen aan mensen die liever niet willen werken, en aan organisaties die deze mensen eigenlijk niet nodig hebben. Ook het voorwoord van dit boekje, geschreven door mijn broer, Joop van Gent, wil ik u niet onthouden. Dit boekje gaat over mijn moeder. Over hoe zij tien jaar lang geprobeerd heeft om via “Plan Melkert” als herintredende moeder na de opvoeding van de kinderen in te stromen en een normale carrière op te bouwen. Verder gaat dit boekje vooral over de knullige en gebrekkige wijze waarop de Noord Brabantse gemeente Oosterhout heeft geprobeerd vorm te geven aan Plan Melkert. Zelf ben ik er nog steeds niet over uit: of Plan Melkert nou een goed plan was of niet. Wat ik zeker weet, is dat de manier waarop er in Oosterhout vorm aan is gegeven een goed voorbeeld is van hoe het in ieder geval niet moet. Mijn moeder is vol goede moed en frisse zin begonnen aan de herintreding, een indrukwekkende reeks van Melkertbanen,

REINTEGRATIELOKET


“Modderpoel in de banenpool” wordt opnieuw kleinschalig uitgegeven en is niet verkrijgbaar in de boekhandel maar uitsluitend via e-mail te bestellen: info@sporteninbreda.nl o.v.v. “Modderpoel”

die een trieste opeenvolging van teleurstellingen en frustraties werden, en waaruit zij uiteindelijk, op haar pensioen, als een gebroken mens is tevoorschijn gekomen. Absoluut dieptepunt was een gebeurtenis van enkele jaren geleden, in het midden van haar loopbaan als herintreder, die mij diep in het geheugen gegrift staat. Zij belde me laat in de avond volkomen overstuur op met de vraag of ik naar haar toe wilde komen. lk heb haar terstond opgehaald, maar na een half uur kon zij zich niet meer goed herinneren waar ze was, wie ze was, en waarom ze was waar ze was. Verleden en heden waren weggewist: haar geheugen was zo goed als verdwenen. Mijn vrouw en ik waren hierdoor uiteraard behoorlijk ontdaan, en midden in de nacht heb ik haar naar een dokter gereden, die ons vertelde dat zij een stressblackout had: een plotseling geheugenverlies als gevolg van zeer extreme stress op haar werk. Maar nu even terug naar het begin Twintig jaar geleden werd in Nederland het plan Melkert geïntroduceerd. Dit plan van Ad Melkert, toendertijd minister van Sociale Zaken, was een

in de grond eenvoudig idee om de werkloosheid terug te dringen, met name waar het langdurig werkelozen betrof. Het plan kwam er in feite gewoon op neer dat de overheid bedrijven en organisaties financieel zeer fors steunde indien ze bereid waren langdurig werklozen in dienst te nemen. Er moest wel aan allerlei voorwaarden worden voldaan, waardoor bedrijven zich niet op gemakkelijke wijze goedkope arbeidskrachten konden verwerven, op posities waarvoor het aanbod op de arbeidsmarkt voldoende was. Deze beperkingen zorgden er in de praktijk al voor dat veel herintreders op onnozele posities in organisaties terecht kwamen, posities die er in het ergste geval eerder op gericht waren de herintreder bezig te houden, dan de organisatie werkelijk te dienen. Gemeentes konden op verschillende manieren vorm geven aan de Melkertbanen. In Oosterhout was het plan Melkert ingevuld door een speciale stichting in het Ieven te roepen: Stichting Werk. Alle herintreders waren in dienst bij Stichting Werk en werden eenvoudig “uitgeleend” aan bedrijven of organisaties die hen wilden hebben. Hier zat al een vervelende adder onder het gras, want de uitleencontracten baden bij lange na niet de rechtsbescherming die gebruikelijk is in een normale werkgever-werknemer-relatie. Deze waren zelfs zodanig dat de werkgevers zonder opgaaf van reden van de ene op de andere dag op straat gezet konden worden. Het uitleencontract werd dan eenvoudig opgezegd en Stichting Werk kreeg de nobele taak de uitgespuugde werknemer weer ergens anders te plaatsen.

13

Maar dat is bij een uitzendbureau toch ook het geval, zult u wellicht zeggen. Nee. Het verschil is

ten eerste dat het de bedoeling van de uitleen is om de werknemer te Iaten instromen in de inlenende organisatie, dus er is vanaf het begin sprake van een carrière-opbouw. Ten tweede bleek in de praktijk de inlenende instantie in de meeste gevallen geen professionele organisatie, maar een door de gemeente opgericht institutioneel gedrocht dat eveneens grotendeels door Stichting Werk was ingevuld met onprofessioneel personeel. Ook het bestuur van Stichting Werk zelf bestond oorspronkelijk grotendeels uit mensen met zeer weinig ervaring. Dit wreekte zich in de praktijk: zo werd er bijvoorbeeld niet gedifferentieerd over de werklozen: mensen met een sociale of geestelijke handicap, of zwakbegaafden sociale werkplaats, werden in de inlenende organisaties geplaatst naast de intredende moeders. Voorts werd de Ieiding over de herintreders in de praktijk steevast ingevuld door niet professionele mensen, op zijn gunstigst door in het bedrijfsleven gesjeesde managers, die bijvoorbeeld door een Burn-out in de WAO terecht waren gekomen. Deze factoren zorgden er in de gemeente Oosterhout voor, dat het plan op sociaal niveau een mislukking was. Mijn moeder is er uiteindelijk na een aantal jaren wel weer bovenop gekomen en het schrijven van dit boekje heeft daar - naar eigen zeggen - aan bijgedragen. Voor ons als kinderen is het goed om te zien, dat ze haar oude hobby’s weer heeft opgepakt, en weer kan genieten van het Ieven. Bron: “Modderpoel in de Banenpool” Voor meer informatie zie www.armoedeinbreda. nl

13


14

Foto: Edwin Leemans - School voor Fotografie


PvdA: Bestrijden armoede is kwestie van solidariteit Wijkwijsbreda.nl:

voor iedereen ‘Ik kom niet goed rond.’. ‘Hoe kom ik van mijn schulden af? Hoe los ik dit op?’ Het antwoord op deze en veel meer vragen vind je op www.wijkwijsbreda.nl. Duidelijke informatie Wijkwijsbreda geeft informatie over geldzaken, maar ook over sport, zorg, wonen, jong en actief en (vrijwilligers)werk. Actueel en betrouwbaar. Ook met tips hoe je zelf problemen kunt oplossen. En wie wil, kan de informatie horen via de knop “Lees deze tekst voor”. Activiteiten in je buurt Iets leuks doen hoeft niet veel te kosten. Op wijkwijsbreda zie je welke activiteiten er in je buurt zijn. Van het Repaircafé tot samen eten, van een Boksgala tot wandelgroep, van een lezing tot een knutselmiddag. Er is altijd iets leuks te vinden in je wijk.

Te veel mensen moeten elk dubbeltje drie keer omdraaien voor ze het kunnen uitgeven. Veel huishoudens hebben te weinig geld om de vaste lasten te betalen en tegenvallers op te vangen. Dan kun je niet meedoen aan de samenleving. En kinderen missen de aansluiting die nodig is voor een goede toekomst. Een fatsoenlijke maatschappij mag dat niet accepteren. Het aanpakken van armoede is een kwestie van solidariteit. De Partij van de Arbeid stelt armoede al jaren als belangrijk probleem aan de orde. Breda kan volgens de PvdA niet zonder een stevig armoedebeleid. In vier jaar oppositie vroeg de partij keer op keer aandacht voor de BredaPas, voor ondersteuning van de voedselbank, voor de vorming van het jeugdsportfonds en andere manieren om armoede te lijf te gaan. Nu maakt de PvdA weer deel uit van de coalitie die het college van B&W vormt. Het coalitieakkoord, met SP, CDA, PvdA, Groen Links en Breda ’97, geeft alle aandacht aan het bestrijden van armoede. Het jeugdsport- en cultuurfonds blijft bestaan en financiële problemen mogen geen reden zijn om niet te leren zwemmen. Zorgen voor werk, dat is de eerste stap om armoede te lijf te gaan. Maar als de banen er niet zijn of iemand niet tot werken in staat is, moet Breda bijspringen in de financiële nood. Elk jaar (vanaf 2014) ontvangt Breda een miljoen euro van de Rijksoverheid om armoede te bestrijden (de Klijnsmagelden). De coalitie heeft samen met veel betrokken organisaties bedacht hoe je dat geld effectief kan inzetten. De PvdA wil daarbij dat het college van B&W ook kijkt naar het netto inkomen van mensen, naar wat ze echt kunnen besteden. Dat kan behoorlijk verschillen. Chronisch zieken bijvoorbeeld hebben vaak te maken met eigen bijdragen op allerlei gebieden. En ook al heb je dan misschien een wat hoger bruto inkomen, toch houd je in de praktijk minder over. De PvdA fractie (met de woordvoerders op dit gebied, Petra Koenders en Henk van der Velde) ziet het bestrijden van armoede als één van speerpunten voor de komende jaren.

Wie is wijkwijsbreda.nl? De gemeente Breda en dertien maatschappelijke organisaties ondersteunen de website, samen met een enthousiast vrijwilligersteam dat goed op de hoogte is van wat er speelt. Informatiepunten Wie liever iemand spreekt, kan een informatiepunt bezoeken of opbellen. Er zijn drie informatiepunten van wijkwijsbreda in: • Centrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, Breda, tel.: 541 05 32; ma t/m vr 9.00 uur tot 17.00 uur • Vuchterhage, Antwerpenstraat 93, Breda,; tel.: 06 -51 50 24 25; ma t/m vr 9.00 u/ tot 17.00 • Thebe Hagedonk, Markt 5 A1, Prinsenbeek; vrijdag 9.30 uur - 12.00 uur. Overig In het gratis huis-aan-huisblad de Bredase Bode zetten we elke woensdag artikelen en activiteiten op pagina 8. Maar ook op facebook en twitter staan dagelijks handige tips. Verder vind je onze informatie op diverse beeldschermen in Breda. Vragen Heb je nog vragen of mis je iets op de website? We horen het graag! Voor meer informatie www.wijkwijsbreda.nl of info@wijkwijsbreda.nl of 076- 525 15 86 of volg ons op facebook/twitter.

15

De terugkeer De dageraad bloost, het hemels werk is gedaan, en mijn handen beven dieper hemelsblauw. Op het wak onder de brug trillen sintels vuur, gaan de sloebers op de kaai, porrend met een stok, lallend op in hun infernospel van kranten en stukken zwerfhout; ik onderga mijn lot te worden zoals zij. Troost noch verlangen sleuren mij van hier naar nu, ik leef in de krotten van mijn bestaan en draag mijn ouderdom als een paria zonder honger of lompen bij een kanaal dat licht en naakt verrimpelt; klom ik op de kade, zielloos zou ik weerom jagen op de schimmen van zinrijke deernen, terugkeren waar ik niet ben gebleven. Niels Landstra

15


Open Sportcentrum Haagse Beemden Maak kennis met

Open Sportcentrum Haagse Beemden Wie zijn wij?

OSHB bestaat uit Sportcoaches die vanuit de gemeente Breda op subsidiebasis gefinancierd zijn, in dienst van Sportservice Noord -Brabant. MBO en HBO stagiaires van diverse sportopleidingen ondersteunen OSHB. Een dagelijks vrijwillig bestuur geeft sturing.

Ontstaan van OSHB

De Stichting OSHB is officieel opgericht op 9 november 2007 om voor de bewoners in de wijk de Haagse Beemden bredere voorzieningen te treffen gericht op sportaanbod. Dit heeft geleid dat er met alle basisscholen in de Haagse Beemden afspraken zijn op het gebied van het bewegingsonderwijs, sportdagen en kleine & grootschalige sportevenementen. Ook met diverse sportverenigingen in de wijk heeft OSHB een nauwe samenwerkingen om de verschillende sporten toegankelijk te houden voor alle kinderen.

De missie en de visie van OSHB

De missie: Het vertrekpunt is Sportief Leren. Leren in de breedste zin van het woord. Het organiseren van sport en sportonderwijs voor de jeugd wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd. De visie: het zoveel mogelijk stimuleren van het behoud van ‘zijn wie je bent’. OSHB zorgt ervoor dat jeugdigen een plaats krijgen waar ze onder begeleiding, elkaar kunnen ontmoeten en waar ze terecht kunnen om sportief bezig te zijn. OSHB is een erkend leerbedrijf (Calibris gecertificeerd) en werkt samen met scholen zoals CIOS Breda Goes, ROC Tilburg Sport en bewegen, Fontys sport Hogeschool en het Graaf Engelbrecht college. Stagiaires hebben binnen OSHB een belangrijke functie en zijn samen met de sportcoaches het gezicht van de uitvoering tijdens sport en spel momenten op en rondom de basisscholen in de wijk.

Wat doen wij? Bewegingsonderwijs

“Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert, sport stimuleert sportief gedrag en is daarom niet weg te denken uit onze maatschappij”.

van organisatie, materiaal en begeleiding. Naast deze sportdagen organiseert OSHB ook jaarlijks de bekende schoolsportdagen waarin sportverenigingen centraal staan om zich te profileren.

In overleg met de basisscholen het aanbieden en verzorgen van het bewegingsonderwijs op basisscholen in de Haagse Beemden. Dit houdt in dat OSHB wekelijks op alle basisscholenscholen sturing en uitvoering geeft aan ruim 100 gymlessen.

Pauzesport

Sportkanjers

Voor kinderen van groep 3 t/m groep 8 in de wijk is er een gratis naschools sportaanbod waarbij kinderen na schooltijd vrijblijvend kunnen komen sporten.

Dit is een extra beweegmoment voor kinderen die hulp kunnen gebruiken bij de sociaal emotionele en/of motorische ontwikkeling. Deze lessen worden verzorgd/ ondersteund tijdens of na schooltijd en vinden altijd plaats in kleine groepjes.

Sportdagen

Tijdens reguliere sportdagen van de verschillende basisscholen helpt OSHB op maat om een leuke en sportieve sportdag neer te zetten. Dit kan door middel

Tijdens de middagpauze biedt OSHB verschillende sport en spel activiteiten aan op het schoolplein of bij slecht weer in de gymzaal.

Naschools sportaanbod

Deze naschoolse sportactiviteiten zijn over de wijk verdeeld. Dinsdagmiddag: van 15.30 u t/m 16.45 u: Olympia, Vlierenbroek 28, Woensdagmiddag: van 13.30 u t/m 15.00 u: Twaalfbunder, Twaalfbunder 2, Woensdagmiddag: van 13.30 u t/m 15.00 u: Kroeten Sportkanjers, Moeraszegge 69, Donderdagmiddag: van 15.30 u t/m 16.45 u: Wandelakker, Wandelakker 64

Vakantie activiteiten

Tijdens schoolvakanties organiseert OSHB diverse indoor en outdoor activiteiten voor kinderen van de basisscholen. Deze sportactiviteiten zijn ook verdeeld over de wijk.

Avondvierdaagse

Het evenement de avondvierdaagse wordt in zijn geheel door OSHB georganiseerd. In 2014 liepen er ruim 1600 ingeschreven deelnemers mee. De avondvierdaagsestaat in 2015 gepland op dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni.

Sportverenigingen

Samen met sportverenigingen worden tijdens het

16

bewegingsonderwijs, naschools sportaanbod, vakantieactiviteiten en sportdagen sportclinics aangeboden. Met als doel om de kinderen met verschillende sporten en de vereniging in contact te laten komen. Op www.oshb.nl of op de OSHB Facebook is meer informatie te vinden over deze activiteiten en OSHB.

Bezoek adres:

SCC T’Kraaienest

Tweeschaar 12, 4822 AT, Breda

Contact gegevens sportcoaches: Patrick de Klerk: p.deklerk@oshb.nl De vraag gaat over: OSHB algemeen, en basisscholen Hennie van Kuijk: h.vankuijk@oshb.nl De vraag gaat over: Sportverenigingen en OSHB Erik Faes: e.faes@oshb.nl: De vraag gaat over: sportkanjers en nieuwe doelgroepen


Voor dit magazine heeft de redactie aan de School voor Fotografie gevraagd of haar studenten mee wilden werken. Er werd besloten om de opdracht “Typisch Nederland” te veranderen in een opdracht “Armoede in Nederland”. Een aantal van de resultaten waren geschikt om bij de artikelen in dit magazine te plaatsen. De overige inzendingen willen wij u echter niet onthouden omdat deze ook het onderwerp “Armoede” op een treffende manier uitbeelden.

Fotografie: Susan Trower

Basisopleiding fotografie Fotografieopleiding Cursussen en workshops

www.schoolvoorfotografie.nl

“Dakloos-uitzichtloos-kleurloos”

“Op een houtje bijten”

Elly Verkennis Studente School voor Fotografie

René Luijstenburg Student School voor Fotografie

“Armoede achter de ramen”

“Chique glazen voor een klein bedragje”

“De schaamte voorbij”

Eva Thomassen Studente School voor Fotografie

Wendy Hartgers-Schenkels Studente School voor Fotografie

M.C.M. van den Oudenhoven Student School voor Fotografie

®

www.schoolvoorfotografie.nl | opleidingen in Breda en Utrecht | tel: 076-5203200

“Werk is de beste weg uit de armoede. Werk is meer dan een loonstrookje: Het geeft respect en eigenwaarde en een kans om je leven op te bouwen zoals jij dat wilt” John Michielsen, Fractiemedewerker VVD Breda

17


Bij StiB is vrijwillige zorg goed geregeld! Soms is alleen professionele zorg niet voldoende. Vrijwilligers kunnen kosteloos verdere ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door bij een ziek familielid te blijven, zodat u even iets anders kunt doen. Of om even samen naar buiten te gaan, als dit alleen niet lukt. Gelukkig is er het Steunpunt informele zorg Breda (StiB). StiB is onder meer gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg, zorg bij dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), palliatieve zorg (stervensbegeleiding) en chronische ziekte. Vrijwilligers ondersteunen de professionele zorg en verrichten zelf geen zorghandelingen. Zo zorgen ze ervoor dat mensen langer zelfredzaam zijn. “En dat doen we zo goed dat we het certificaat ‘Goed Geregeld’ ontvingen!” zegt Ursula van Weert, bestuurder van StiB. Tijd en zin? “Vrijwilligers worden steeds belangrijker, ter ondersteuning van de formele zorg”, weet Ursula. “Wij zorgen ervoor dat ze optimale begeleiding krijgen en passende scholing voor de zorg die ze verlenen.” Kunt u extra ondersteuning gebruiken? Of hebt u misschien tijd en zin om zelf op vrijwillige basis zorg te verlenen aan hulpvragers? Informeer dan eens bij StiB naar de mogelijkheden. Bel naar (076) 526 55 40 of mail naar info@stib-breda.nl.

lekker lezen

advertentie_Emmaus_ sportinbreda_230914.indd 1

18

Wat je kunt doen? Ursula noemt voorbeelden, van de zorg die StiB biedt: “Wandelen, winkelen of een spelletje doen met iemand die dementie heeft. Vrijwilligers gaan naar de supermarkt met een meneer in een rolstoel. Ze drinken een kopje thee met iemand

die ongeneeslijk ziek is. Ze begeleiden mensen die voor een onderzoek naar het ziekenhuis moeten. Ze coachen een jonge vrouw die het lastig vindt om sociale contacten op te bouwen. Nieuwsgierig geworden? Bel of mail ons, we maken graag kennis met u!”

kleine beurs? 186 x 132 mm

23-09-14 23:17


OSHB – Open Sportcentrum Haagse Beemden Open Sportcentrum Haagse Beemden

vindt sport belangrijk

Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert, sport stimuleert sportief gedrag. Daarnaast kan sport zowel ouders als kinderen uit hun sociale isolement halen. Het vertrekpunt van de Stichting OSHB is: Sportief Leren. Leren in de breedste zin van het woord. Het organiseren van sport en sportonderwijs voor de jeugd wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd. Onze maatschappij ontwikkelt zich momenteel als een maatschappij waar men gedurende zijn jeugd, niet meer zo geprikkeld wordt om sportief te zijn. De verleiding om achter een computer of televisie de tijd door te brengen is groot. Hierdoor kan het zijn dat vele jeugdigen het ontmoeten van leeftijdsgenoten steeds lastiger gaan vinden. Ze worden immers niet meer uitgedaagd om actief met anderen in contact te treden. De Stichting OSHB wil actief zijn steentje bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke samenhang. Zij ondersteunt jeugdigen om de balans te vinden door het aanbieden en organiseren van allerlei sportactiviteiten. De OSHB biedt namelijk hiervoor voorzieningen aan op het gebied van binnenschoolse en naschoolse sportactiviteiten. Daarbij besteedt zij specifiek aandacht aan de wensen en behoeften van de jeugdigen. Zodat zij kunnen zijn wie ze zijn en sportieve activiteiten gedurende schooltijden en naschoolse tijden krijgen aangeboden. De activiteiten die OSHB organiseert zijn gratis en daardoor voor iedereen toegankelijk.

Sport mee en ervaar hoe leuk onze activiteiten zijn!

Mijn leven in armoede - het verhaal van Kelly

Het is begonnen met mijn scheiding. Toen moest ik helemaal opnieuw beginnen, sowieso al emotioneel - want het hakt er flink in - maar ook in materieel opzicht. Ik moest echt mijn hele huisraad opnieuw aanschaffen. Met een bijstandsuitkering zit je dan al gauw in de schulden. En voordat je dan eindelijk die stap durft te zetten naar de schuldhulpverlening… Drieënhalf jaar schuldsanering volgde daarop. Vaak lees je erover in de krant en ik denk dat heel veel mensen ervan gehoord hebben, maar ze hebben meestal geen idee hoe dat dan gaat. Voordat je in die molen terechtkomt… Ik ben wel drie keer heen en weer van het kastje naar de muur gefietst. Dan zat er dit niet bij, dan dat niet. Iedere keer moest ik weer bepaalde gegevens overleggen. Ik had ook geen maatschappelijk werkster om me erin te begeleiden; ik heb het allemaal zelf geregeld. Daar ben ik dan wel weer trots op. En dan gaat het gebeuren: alles wordt geblokkeerd, bijvoorbeeld de postorderbedrijven. Die mogen geen zaken meer met je doen. Eer dat dát allemaal rond is, ben je zó weer een jaar verder. Dat het zo ontzettend uit de hand heeft kunnen lopen, komt door de verhuizing van Tilburg naar Breda. “Ja, waarom verhuist zo iemand dan van Tilburg naar Breda, da’s toch vragen om proble-

Voor al onze activiteiten verwijzen wij u naar onze website:

www.oshb.nl

men” hoor je weleens. Mensen staan gauw klaar met een oordeel. Nou, het is heel simpel: ik werd daar lastig gevallen door mijn ex; het werd onhoudbaar. Toen was het voor mij een logische stap om naar mijn geboorteplaats terug te keren. Een geluk bij een ongeluk was dat ik een heel goede bewindvoerder had. Je hoort ook weleens andere verhalen, maar deze was écht heel prettig en vooral betrouwbaar. Op zich was ik wel in staat om een aantal dingen zelf te regelen, want ik kan prima voor mezelf opkomen, maar soms kwam ik toch in situaties terecht waarin ik met mijn handen in het haar zat en dan belde ik hem. Eén keer was dat vlak voor Kerst, toen ik geen rooie cent kon opnemen - overigens ten onrechte, want ik had helemaal geen schuld bij de bank. Hij heeft voor me gebeld en toen kon ik toch nog Kerst vieren. Fantastische kerel.

Voedselbank en die tijd zit er allang op, dus per 1 maart volgend jaar houdt het op, of je nou wel of niet uit je problemen bent. Hoe het straks verder moet? Geen idee. Ik zie wel. Nu ben ik wel uit de schuldsanering, maar ik zit met een torenhoge huur van een woning die ik niet mocht weigeren. Het is een aangepaste woning op medische indicatie. Als ik hem geweigerd had, had ik in mijn voormalige vochtige, tochtige huis moeten blijven. Ik heb artrose en astmatische bronchitis. Nou, dan weet je het wel. Tja, ik kan wel weer proberen goedkoper te huren, maar wie betaalt de verhuiskosten? En de kosten van gezondheidszorg die er dan ongetwijfeld weer bij komen? Dan begint het hele liedje van schulden maken weer van voren af aan. Er is ook wel iets positiefs te melden: dankzij dit huis gaat het nu een heel stuk beter met mijn longen."

Zes jaar geleden ben ik naar de Voedselbank gegaan. Daar is ook het nodige aan vooraf gegaan: ik kreeg geen kinderbijslag meer en dus ook geen eengezinsuitkering. Maar de zorg voor mijn opgroeiende zoon hield niet op! Door zijn ziekte woonde hij in een internaat en daar moest ik een eigen bijdrage voor betalen. En dan gaat je koopkracht er ineens sterk op achteruit! Dan heb je letterlijk geen brood meer op de plank. Officieel mag je drie jaar gebruik maken van de

19


I Officieel Sikkens Dealer I Advies op maat I Hoge Kortingen I I Mengmachine met méér dan 10.000 kleuren I

30-70% KORTING TOT 70% T E M N E K R E M E BEKEND E! DE GOEDKOOPST

BELCRUMWEG 30, 4815 HB BREDA - TEL. 076-5875217 Openingstijden: Ma-di-wo.: 07.30-18.00 u. I Do-vr: 07.30-20.00 I Zat. 08.30-17.00 u.

GRATIS PARKEREN (WIJ ZIJN GEVESTIGD TEGENOVER DE JUMBO EN ALDI)

Sikkens Satura

AZ/EPS/PLUS van € 50,95 voor

€ 32,50

Flexa Ready Mixed kleuren 2.5 liter 5 liter

€ 15,00 € 30,00

Diverse Grondverf 1 liter vanaf

€ 10,00

Zero latex Superdekkend voor

€ 35,00

Hebben & Houden Met een groot aanbod tweedehands spullen vind je bij Kringloopwinkel Hebben & Houden in Breda en in Oosterhout altijd iets leuks voor in jouw woning. Of je nu op zoek bent naar een meubelstuk, kleding, boeken of platen, curiosa, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, etc. bij Hebben en Houden komen iedere dag nieuwe spullen binnen. Hebben ze het vandaag niet, dan hebben ze het morgen misschien wel. Je kunt ook doorgeven waar je naar op zoek ben en dan krijg je een telefoontje als ze iets hebben binnen gekregen. Meer informatie of een afspraak maken? Bel ons op:

06-45820051

Hebben & Houden zet zich in voor de armoedebestrijding in Nederland. De opbrengst van spullen die zij verkopen in de winkel gaan naar de minder bedeelden in Nederland. Je vindt er dan ook altijd mooie meubelen tegen absolute bodemprijzen. Aanbod De kringloopwinkel is er één die zo moet zijn; gezellig, rommelig en toch overzichtelijk. In de ruim opgezette showroom vind je een groot assortiment tweedehands spullen welke bijna dagelijks wisselt. Je vindt hier van alles; bankstellen, kasten, meubilair, kleding, boeken, spelletjes, snuisterijen en nog veel meer.

NU OOK IN OOSTERHOUT, 2500 m2 KRINGLOOPPLEZIER.

20

Spullen over? Heb je veel, misschien wel teveel, in je huis staan? Wil je hier eigenlijk wel vanaf maar vind je het zonde om het weg te gooien? Dan kan Hebben & Houden er vast weer iemand blij mee maken.

Sikkens Projecttex voor

€ 60,00

Steiger houtbeits 2.5 liter vanaf

€ 25,00

Is er iemand overleden of moet je plotseling verhuizen? Vertrek je naar het buitenland en weet je niet wat je met al jouw spullen moet die je achterlaat? Neem dan direct contact op met Kringloopwinkel Hebben & Houden. Jouw spullen worden geheel gratis thuis bij je opgehaald. Na controle en een grondige reiniging worden ze in de showroom geplaatst voor verkoop. Contact Nieuwsgierig? Breng een bezoek aan de winkel of neem contact op via onderstaande gegevens. Stichting Kringloopwinkel

Hebben en Houden Oranjeboomstraat 330 4812 EN Breda Tel: 06-45820051 Stichting Kringloopwinkel

Hebben en Houden Van Duivenvoordenstraat 17 4901 VT Oosterhout Tel: 06-45820051 www.kringloopwinkelhebbenenhouden.nl


Respect Gee f elka nde r een s res pec t En een bee tje men sen waa rde Een iede r spr eek t zoa ls geb ekt Nie man d is voo r niet s op aar de Hee l vee l men sen kun nen sam en Alle s met elka ar ste eds aan And ere die late r kwa men an Tro ts maa r in de kou late n sta te ges ene die s een h toc k Maa Als iem and zo alle en blijf t sta an And ers doo r kleu r of gew est e Red en om juis t erh een te gaa n Vrie nde n hoe ft men niet te zijn Rei ken elka nde r een han d En men sen ond er men sen zijn Ech t vred e is er in het land Tot zien s en har teli jke gro et “De Gri jze Dak duif ”

Stichting WW Help ons Helpen Jan en Francien Kivits, twee gewone mensen met het hart op de juiste plaats. Met liefde voor de medemens en een hulpvaardige instelling. Zij zijn mensen met het motto: Geen woorden maar daden! Stichting WW Help ons Helpen aan de Gieterijstraat nummer 10 te Breda helpt gezinnen met een laag inkomen (bijstandsniveau) met goedkope tweedehands spullen. Ook is het een ontmoetingsplaats waar mensen uit de doelgroep elkaar kunnen ontmoeten, een praatje kunnen maken, hun verhaal even kwijt kunnen en dat allemaal onder het genot van een lekker kopje koffie, thee of chocomelk. “Wij kunnen, zo nodig mensen doorverwijzen naar allerlei instanties waar we ook mee samenwerken”, aldus Francien. Regelmatig organiseren ze iets leuks voor hun klanten zoals; sinterklaascadeautjes voor kinderen tot 8 jaar, voor onze vaste klanten een cadeaubon van € 5,00 te besteden bij ons in de winkel, een Soul dansavond, een modeshow en een kappersdag. We hebben hier allerhande artikelen zoals kleding, schoenen, speelgoed, huishoudelijke artikelen, serviesgoed, bestek, decoratie. Maar ook (klein)-meubelen. Deze worden veelal gebruikt om mensen te helpen die net een woning hebben gekregen en deze in moeten richten. Hoe kom je binnen? Indien je in het bezit bent van een Bredapas, een doorverwijzing van een hulpverlenende instantie of uitkeringsspecificatie kun je je bij ons in laten schrijven. Let op: uitkering moet op bijstandsniveau zijn. Neem de Bredapas, doorverwijzing of uitkeringsspecificatie mee!! Wanneer? Wij zijn elke vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00–17.00 uur. geopend. Bij binnenkomst wordt u naar de Bredapas gevraagd. Komt u voor het eerst, dan schrijven wij u in middels een inschrijfformuliertje. Samen genieten wij van de mooie momenten, wanneer wij blijdschap zien in de ogen van de mensen die wij mogen helpen. Er is niets mooier dan een blij en gelukkig gezicht. Daar doen wij het voor! Tot ziens!

21


Straatrakker: “Tijdelijke opvang voor honden in Breda” Straatrakker is een tijdelijke opvang voor honden in Breda. De opvang is gericht op personen, die door omstandigheden, tijdelijk niet voor hun hond kunnen zorgen. Hierbij valt te denken aan: het ingaan van een traject voor dak- en/of thuislozen, detentie, opname bij Novadic-Kentron of de GGZ. Veel hondeneigenaren vinden het erg lastig als zij door omstandigheden tijdelijk geen zorg kunnen dragen voor hun hond. Vaak worden honden opgevangen bij familie of vrienden, maar ook moet er vaak afstand gedaan worden van het dier. Bij Straatrakker blijft de baas eigenaar van de hond en hoeft hier dus geen afstand van te doen. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de eigenaar om zijn eigen hond zo veel mogelijk zelf verzorgen. Straatrakker is een initiatief van de STRAATRAAD (Annahuis) en wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. De hondenhokken zullen geplaatst worden op het terrein van Villa Boerebont (naar verwachting eind september 2014). Voor meer informatie, mogelijkheid tot doneren, aanmelden als vrijwilliger en inschrijven verwijs ik u door naar onze site, welke spoedig aangevuld zal worden met informatie:

www.straatrakker.nl straatrakker@gmail.com

Stichting Tientjes in gesprek met Wim Hoi Wim, zou je kunnen vertellen wat jou overkomen is? Ik had een huis waarvan ik op een bepaald moment de hypotheek niet meer kon betalen door administratieve wijzigingen. Hierdoor werd het huis openbaar verkocht en kwam ik in een ontzettende schuldenlast. Daarnaast had ik op dat moment een flink alcoholprobleem ontwikkeld. Twee koffers aan bezittingen bleven over.

Door mijn alcoholisme ontkende ik dat God ofwel Allah deze wereld, deze samenleving stuurt. Waar ik nu van overtuigt ben. Ik zeg alleen: ”Ik ben nog zoekende. Een priester, die ik pas ontmoet heb, zei dat als je die zoektocht voortzet, de deuren altijd open zullen staan. En dat vergeet ik nooit meer!” Wim geeft aan voor de mensen die niets meer hebben, dat ze als eerste in iets Groots en in het goede moeten geloven! Want op

het moment dat je voor ‘de duisternis’ kiest, val je diep. Die regie heb jijzelf. Welk tweede stapje? Hulp vragen én accepteren. Ik heb hem gevraagd bij de Maatschappelijke opvang. Van daaruit ging ik naar een psychotherapeut en samen hebben we schoon schip gemaakt.

Wij willen met dit blad de mensen met een royaal tot gemiddeld inkomen bewust maken ”dat het hun óók van de één op de andere dag kan gebeuren”. Wat zou jij tegen hen willen zeggen? Als je een dakloze tegenkomt, probeer begrip te hebben, want die persoon heeft heel veel meegemaakt. Voelde jij je ook arm in je hart? Ik had een leeg hart, door de deurwaarders, de stress. Ook door de drank vereenzaamde ik. Langzamerhand liep ik emotioneel en fysiek leeg. Denk jij Wim, dat jouw omgeving de liefde van God heeft gekend? Had het anders verlopen kunnen zijn? Als mijn vrienden, kennissen én familie meer inlevingsvermogen hadden gehad, denk ik wel dat het anders verlopen had kunnen zijn. Ik heb altijd de juiste vragen gemist, zoals; Hoe kan ik jou helpen? Waar kan ik jou in bijstaan? Hoe kan ik jouzelf in jouw eigen kracht zetten? Maar ze hadden angst voor het antwoord..... Hoe ben jij veranderd door die gebeurtenissen? Ik ben de relativiteit gaan zien van rijkdom en armoede. Nu ‘voel’ ik me rijker dan toen ik een vet salaris kreeg. Persoonlijke groei.

Ik ben Janneke Schoonderwoert en volg de opleiding fotografie aan de School voor Fotografie. Saskia te Koppele heeft ons de opdracht gegeven om (sociale) armoede te fotograferen en in te sturen. Zo ben ik op bijgaande foto gekomen. Ik heb mijn broer gefotografeerd met een tafel vol rekeningen, een paar centen, droog brood en water. Helaas heeft hij er een paar maanden geleden zo ook bij gezeten. Wegens ontslag heeft hij ruim 8 maanden thuis gezeten. Hij kon net de huur betalen, maar dat was het ook. Geld voor een sportschool of een avondje uit had hij niet. Ik heb van dichtbij gezien wat sociale armoede met iemand doet. Janneke Schoonderwoert

23


Slaap onder een kartonnen doos en help een zwerfjongere eronder vandaan

Een groot deel van de opbrengst van Le-Clochard gaat naar Stichting Zwerfjongeren Nederland

Voor meer informatie:

www.snurkbeddengoed.nl

24


Op 25 augustus hoorde ik bij toeval dat er door Peter Schouten een bbq georganiseerd zou worden voor de dak- en thuislozen in Breda. Daar waar ik volop bezig was met dit magazine, besloot ik Peter even te bellen om te vragen of ik op de bbq langs mocht komen voor het maken van een verslag en wat foto’s. Dit was geen probleem mits ik rekening zou houden met de privacy-rechten van de mensen. Ik besloot iets eerder te vertrekken, zodat ik eerst persoonlijk kennis met Peter zou kunnen maken en alvast wat foto’s kon maken van de opbouw. Er waren ongeveer 75-80 mensen uitgenodigd en rond een uur of zes kwamen de eersten de tuin ingewandeld. Heel verlegen ben ik niet en ik loop ook al eventjes rond in dit wereldje, maar ik was toch wel blij dat ik de eerste bezoekers al kende. Zo kon ik met minder schroom mijn camera ter hand nemen om mijn foto-verslag te beginnen. Inmiddels lag het varkentje al op de bbq en kon men beginnen met een lekkere salade, stokbrood en een drankje. Langzaam werd het drukker en gezelliger. Door sommigen werd ik met argusogen bekeken, ze kenden mij niet en zaten er zeker niet op te wachten om gefotografeerd of geinterviewd te worden. Dan maar gewoon een praatje maken dacht ik. Maar een gewoon praatje kun je bijna niet verwachten bij deze mensen. Allemaal hebben ze al zoveel meegemaakt, de verhalen zijn heel uiteenlopend, maar allemaal hadden ze ooit een “normaal” leven, een baan, een onderkomen, een sociaal netwerk. Een man vertelde mij dat hij al meer dan 5 jaar ongedocumenteerd is, hij bestaat gewoonweg niet, door een fout ergens in de basisadministratie, nadat zijn zoon was doodgeschoten. Inmiddels is hij zelf behoorlijk ziek, loopt met een catheder en is afhankelijk van de goodwill van hulpverleners om zijn medische zorg te krijgen. Ik weet werkelijk niet wat ik hoor. Iedereen kent hem in Breda, maar hij

Verwarring

rillingen warmte

verdriet en geluk

tegelijk bestaat niet, hoe kunnen we deze man helpen, ik weet het niet. Alle opties die ik hem voorleg heeft hij al geprobeerd met iedere keer niets als resultaat. Weer een andere man, al jaren verslaafd aan coke, vertelde me dat zijn verslaving nooit een probleem was toen hij nog werkte en een woning had. Maar toen kreeg hij na 15 jaar ontslag en omdat zijn inkomen daalde kon hij zijn verslaving niet meer bekostigen, raakte dakloos, trok bij zijn ouders in maar werd ook daar weer weggestuurd door zijn verslaving. Van pure ellende raakte hij op straat nog verslaafder. Nu is hij aangemeld bij Kentron

en wil hij afkicken, zijn leven weer oppakken. Hij heeft nog een lange weg te gaan, maar is positief, openhartig en sympathiek. Ook zijn vrienden met wie hij in de opvang zit zijn steeds openhartiger. Ze vonden het eerst maar niks dat ik daar rondliep met mijn camera maar nu bedanken ze mij voor de gezelligheid en voor mijn luisterend oor. Ik voel me geraakt hierdoor en ben dankbaar dat ik eventjes welkom ben in hun wereld. Niet iedere dak- of thuisloze is verslaafd en niet iedere verslaafde is dak- of thuisloos. Ik denk dat er onder alle rangen en standen verslaving voorkomt. Maar zoals de jongeman in dit verhaal al zei, “zolang je meedraait in de maatschappij is verslaving blijkbaar geen probleem”. Toegegeven, ik dacht een dag geleden ook nog dat de verslaafden eerst maar van hun verslaving af moesten komen en dan pas verder geholpen konden worden. En ik was er ook altijd een beetje bang voor, voor die verslaafden die op straat hangen. Na vandaag denk ik er toch iets anders over. Ook deze mensen willen heel graag eens met iemand praten, ze willen ook geholpen worden en weten dondersgoed dat de verslaving één van de oorzaken is van hun problemen. Maar andere problemen zijn weer de oorzaak van hun verslaving. Bang ben ik ook niet meer, wel voorzichtig, maar dat ben ik met iedereen. Uit respect voor de mensen die ik heb mogen ontmoeten op deze avond kan ik niet zo heel veel foto’s plaatsen. Men blijft toch liever anoniem, zou u ook hebben waarschijnlijk. Mijn ervaring wilde ik u niet onthouden en ik kan het iedereen aanraden om eens oprecht belangstelling te tonen voor een dak- of thuisloze. Ze zullen u dankbaar zijn en u zult een gevoel ervaren van verwarring, rillingen, warmte, verdriet en geluk tegelijk. Vrijdag 26 augustus 2014 Susanne van Loo

25


Multifunctioneel Centrum Scheldestraat biedt lokale activiteiten voor kinderen en volwassenen, verhuur van zalen en kantoorruimten, gelegenheid voor koffie en thee.In het centrum is onder andere een jongerenruimte ondergebracht en vindt een wekelijks spreekuur met de wijkagent(en), gemeente Breda, WonenBreburg en Alleewonen plaats.

WFP Winkeltje

Tweedehands winkeltje voor het goede doel World Food Programme

Het centrum is voorzien van een aantal (vergader)lokalen die permanent of in dagdelen gehuurd kunnen worden en een bar/ restaurant. In de sportzaal worden door diverse (sport)organisaties sporten aangeboden zoals seniorengymnastiek, Muay Thai en karate. Verder richt het centrum zich op het bijdragen aan de leefkwaliteit in de wijk Haagpoort.

Open: woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur op het terrein van Postnl, Slingerweg 7, Breda

www.wfp-winkeltje-breda.nl wfpwinkeltjenbreda@gmail.com

Heeft u bruikbare spulletjes? Breng ze a.u.b bij ons !

Scheldestraat 1, 4812 VJ Breda Telefoon 076-514 5874

Graag tot ziens in ons winkeltje Meer info: 06-42157167 (Tiny Appels)

www.scheldestraatbreda.nl info@scheldestraatbreda.nl

Graag introduceren wij aan u twee nieuwe fondsen in de gemeente Breda: Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Onder het motto “Alle kinderen doen mee” opereren beide participatiefondsen vanaf 1 januari in uw gemeente.

gemaakt van een sportclub en cultuurinstelling. Een intermediair (bijv. leraar, welzijnwerker of jeugdhulpverlening) dient een aanvraag in voor een jongere waarvan hij/zij weet dat het niet mee kan doen door de beperkte financiële thuissituatie.

Waarom deze fondsen?

Wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd maakt het fonds de contributie/lesgeld rechtstreeks over aan de vereniging/instelling. Ook is het mogelijk om de eerste aanschaf voor materialen vergoed te krijgen vanuit het fonds.

Omdat sporten en deelname aan cultuuractiviteiten leuk is, zorgt voor sociale contacten en het goed is voor lichaam en geest. Daarom zetten het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds zich in voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers de contributie van een sportvereniging of cultuurinstelling niet kunnen betalen. In Breda groeien duizenden kinderen op in armoedegezinnen. Hoe werken beide fondsen? Met een effectief netwerk van intermediairs, sportverenigingen en cultuurinstellingen worden er vanuit de fondsen kinderen lid

26

Denk hierbij aan voetbalschoenen of een blokfluit. In dat geval wordt er een waardebon gemaakt voor de intermediair die door het kind kan worden verzilverd bij een plaatselijke winkel. Een aanvraag bij het Jeugdsportfonds voor contributie en sportmateriaal mag maximaal € 225,- bedragen. Een aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds voor lidmaatschap en materiaal mag maximaal € 425,- bedragen.

Meer informatie?

Let op: er zijn lokale spelregels voor de gemeente Breda die u kunt vinden op de lokale pagina van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Wilt u meer weten over deze beide fondsen, dan kunt u daarvoor ook op de websites terecht, te weten: www.breda.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl/breda. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de consulent van beide fondsen via consulent@jeugdsportfonds.nl of consulent@jeugdcultuurfonds.nl.


Als je voor een dubbeltje geboren bent............ kwartje Daaraan moet ik telkens denken wanneer er weer een bericht over armoede de media in gevlogen wordt. Het houdt kennelijk nooit op dat mensen in kartonnen dozen moeten bivakkeren. Dat kinderen niet de juiste voeding krijgen omdat papa of mama geen geld meer kunnen verdienen, vanwege de grote werkloosheid. Nee, dit keer geen eindeloos verslag over ontslagen die door wanbeleid aan de lopende band zijn ontstaan. Dit, omdat elk individu een geheel andere beleving heeft ondergaan. Zelf heb ik, met mijn - destijds - nog jonge kinderen, in de jaren zeventig/tachtig ook maar nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Toen ik uiteindelijk in een Melkertbaan terecht kwam, was ik dan ook zo blij als een kind. Maar nog steeds moest ik op de kleintjes letten, want een klein beetje weelde was voor mij en mijn lotgenoten niet weggelegd. Doordat ik enkele guldens boven de bijstandnorm uitkwam, werd meteen de huurcompensatiekraan dichtgedraaid. En dit, terwijl de huren steeds meer aan het stijgen waren. Omstanders verklaarde mij voor gek. Wie gaat er nu werken als men er niet op vooruit gaat? Ik dus! Ik vond en vind werken geen straf.

leid rondom deze werkgelegenheid ronduit slecht was. Zo slecht, dat ik menig keer zwaar overspannen thuis heb gezeten. Nu (in het jaar 2014) blijkt het weer dezelfde kant uit te gaan. Naar verluid mag de potentiële werknemer niet teveel uren maken en dit liefst voor het minimum loon. Dit betekent stomweg dat men op bijstandniveau mag verdienen. De ondernemer kan dan meer mensen in dienst nemen en de overheid kan met trots luiden dat de werkloosheid is gedaald. Hoezo volksverlakkerij? Deze laatste uitspraak wordt deze eeuw trendy genoemd en wel op zeer vele vlakken. Maar nu even terug naar bovenstaand gezegde. Velen van ons kunnen zich wellicht herinneren dat voormalig minister Kok, 25 cent extra accijnzen bovenop de benzineprijzen legde. Het

zou volgens zijn uitlating tijdelijk wezen. Maar nog steeds heeft geen enkele autobezitter gemerkt dat dit kwartje na het dichten van de Rijksbegroting verminderd is op de toch al dure brandstof. Inmiddels zijn er vele munteenheden als sneeuw door de zon verdwenen, waardoor vele gedupeerde nu in armoede moeten leven. Dit gegeven is door geen enkele weldenkende belastingbetaler uit te leggen. Als er iemand uit de kast moet komen, is het wel de Staatskas, die op haar beurt dan openheid van zaken verschaft. Zonder vertrouwen vaart niemand wel.

Op de werplek ging het er vaak minder tolerant aan toe. Daarover heb ik een boekwerkje geschreven, wat enigszins stof deed opwaaien. In het kort kwam het erop neer dat het be-

Ria Wiegeraad, Raadslid SP Breda: ” Armoede is een keuze van de politiek en niet van de mensen zelf”

Lenie Delissen, Oosterhout

Achter deze voortuin staat het huis waarin een gezin woont wat het niet breed heeft. Deze mensen doen er alles aan om de eindjes aan elkaar te knopen. De prioriteit ligt dus niet bij het bijhouden van de tuin. Voor mij een treffend beeld. Ja’eli van Beveren School voor Fotografie

27


Jij woont nog steeds thuis, heerlijk studentenleventje toch ? Elk tientje omdraaien: Je hebt geen geldzorgen, je kan sparen, je woont immers nog thuis. Geen probleem toch? Vaak gaan mensen ervan uit dat je een prima leven hebt wanneer je als student zijnde nog thuis woont. “Alles wordt voor je gedaan” en “alles wordt voor je betaald” zijn uitspraken die ik vaak heb gehoord. Dit is echter niet altijd het geval. Mijn ouders hadden een eigen bedrijf en dit heeft vaak veel geldzorgen met zich meegebracht, waarbij zij uiteindelijk in de schuldsanering terecht zijn gekomen. Hoeveel stress dit met zich meebrengt in een gezin is bijna onbeschrijfelijk. Elk tientje omdraaien, alle euro’s bij elkaar rapen om boodschappen te kunnen doen, vrienden en kennissen om hulp vragen voor de huur, angst dat je je veilige vertrouwde huis uitgezet wordt, het is bepaald geen pretje. Verantwoordelijkheid Veel mensen zeggen dat je als kind niet verantwoordelijk bent voor de financiële situatie van je ouders. Ik beaam dat de geldzorgen van ouders niet de problemen van het kind mogen worden. Als twintiger voel je je echter toch enigszins verantwoordelijk dat je jongere broertje kan eten en dat hij een dak boven zijn hoofd heeft. Als hier je laatste tientje van de maand naar toe gaat, geen probleem. Dit doe je met liefde. Wanneer je meermaals te horen krijgt dat er de mogelijkheid bestaat dat je met het hele gezin de straat op gezet kan worden, doe je er ook met zijn allen iets aan om dat te voorkomen. Schaamte? Ik denk dat schaamte een grote rol speelt wanneer mensen in een situatie als deze om

hulp moeten vragen. Hoe ga ik vertellen dat ik mijn huur niet kan betalen? Hoe vraag ik mijn kinderen of zij voor het avondeten kunnen zorgen? Het is moeilijk om deze stap te zetten tot het moment dat het niet anders meer kan. Mijn ouders wilden bijvoorbeeld dolgraag in ieder geval “iets” voor mij betalen, omdat ik zelf voor mijn opleiding moest zorgen. Zo besloten zij mijn zorgverzekering voor hun rekening te nemen. Helaas hadden zij hier niet de mogelijkheid voor, maar het open

vertellen was ook geen optie. Het schaamtegevoel om te vertellen dat zij niet in staat waren dit te betalen, heeft ervoor gezorgd dat ik momenteel een schuld van ongeveer zestienhonderd euro moet aflossen. Fijn he, zo’n studentenleventje thuis? Ik hou van mijn ouders en ik ben ervan overtuigd dat zij dit niet met verkeerde intenties hebben gedaan, maar waarom is het zo moeilijk om te zeggen “nee, het lukt me niet” of “nee, ik kan het niet betalen”. Ik denk dat er in veel gevallen, niet alleen bij mijn ouders, een zekere trots aanwezig is. De hoop dat het ineens allemaal weer goed komt en dat je wel de mogelijkheid hebt om het te betalen. Het gevoel dat je iets kan betekenen voor je kind. In mijn ogen laten ouders door materialistische dingen niet zien dat zij iets kunnen betekenen. Er voor elkaar zijn en elkaar steunen is véél belangrijker. Mensen vinden het al moeilijk om het tegen hun eigen kind te vertellen. Dus de grote vraag luidt: hoe

Els Groeneweg, Fractie CDA: “Niet alléén, maar samenwerken aan een betere toekomst. CDA Breda: sterk met elkaar!

28


vertel je het aan anderen? De drempel is naar mijn wetens veel te hoog. En dat terwijl ruim één op de tien kinderen in Nederland in armoede leeft. Wanneer het onderwerp niet meer zo zwaar beladen is en mensen zich er bewust van worden dat veel mensen in een soortgelijke situatie verkeren, zou dit er wellicht voor kunnen zorgen dat deze drempel lager wordt. Zelfs met het schrijven van dit artikel denk ik, wil ik mijn naam vermelden of blijf ik lekker “veilig” anoniem. Waarom eigenlijk? Ik denk dat het niet belangrijk is dat men erachter komt wie het “minder heeft ”, maar dat mensen zich bewust worden van het feit dat lang niet iedereen een vanzelfsprekend leventje leidt. En wat is eigenlijk “minder”. Ondanks het lage inkomen voel ik mij schatrijk! Een fijne familie, lieve kennissen en vrienden en ook nog eens allemaal kerngezond! Elke dag wakker mogen worden is op zich al een zegen, omdat je er zelf uiteindelijk het beste van moet en kan maken.

Vooroordelen, de negatieve blik Ik weet uit ervaring dat mensen vaak een negatieve blik hebben op personen die in de schulden zitten en het laatste wat ik wil is mijn ouders in een slecht daglicht zetten door mijn naam bekend te maken. “Waarom werken zij niet meer?” en “waarom laten zij het dan ook zover komen”, zijn uitspraken die ik ook meerdere keren heb gehoord. Mensen praten erover alsof het een eigen keuze is. Alsof je ervoor kiest om in de schulden te komen of geen boodschappen meer te kunnen doen. Mijn ouders hebben altijd enorm hard gewerkt, zijn ontzettend creatief en ondanks alles altijd bezige bijtjes. Dus nee, het is geen keuze, het is een situatie waar je moeilijk uitkomt wanneer je er uiteindelijk in zit. De rekeningen lopen op, kan je 250 euro niet betalen, dan lukt een verhoging naar 600 euro je ook niet. Probeer er dan nog maar eens uit te komen. Wij mogen van geluk spreken dat wij een netwerk van vrienden en familie hebben die ons hierbij geholpen heb-

ben. Mede dankzij hen zijn wij niet de straat op gezet. Het is een gekke gedachte dat je in Nederland de boodschap dat je de straat op gezet kan worden nog zonder pardon te horen krijgt. Hoe zit dat voor de mensen die dit netwerk niet hebben? Een vraag die vaak door mijn gedachte kwam en waar ik nog steeds geen antwoord op heb. Geld maakt gelukkig? Ondanks dat ik thuis woonde heb ik dus niet echt kunnen sparen. Mijn inkomen gebruikte ik voor schoolboeken, collegegeld, mijn rijbewijs, de boodschappen en daar waar mogelijk de huur. Uiteraard wil je als jongere ook leuke dingen ondernemen, dus dat laatste beetje wat je overhoudt, zet je ook niet opzij “voor later”. Maar is dit daadwerkelijk zo belangrijk? Geluk is naar mijn inzien een groot woord. Ja, geld is zeker belangrijk in de zin dat je het kan besteden aan de basisbehoeften, zoals onderdak en voedsel. Daarentegen kom je erachter dat er zoveel andere dingen veel belangrijker zijn. Hoe sterk ons gezin is geworden en hoe veel wij naar elkaar zijn gegroeid is onbetaalbaar. Wij staan dag en nacht voor elkaar klaar en zullen elkaar door dik en dun steunen. Om terug te komen op de titel van mijn artikel, “jij woont nog thuis, heerlijk toch?” Ja, dat is het ondanks de geldzorgen zeker! Ex-student (23 jaar)

Paula Voermans, fractiemedewerker D66 Breda : “Tussen arm en rijk in materiële zin ontstaat een steeds groter wordende kloof. Het is de taak van de lokale overheid om burgers die een armoedeval hebben gemaakt of buiten hun schuld in armoede moeten leven, te ondersteunen in het doorbreken van de vicieuze cirkel waarin zij vaak terecht komen, waaronder maatschappelijke uitsluiting of isolatie. Bijzondere aandacht bij de aanpak van armoedeproblematiek is het nadrukkelijk oog hebben en houden voor de belangen van kinderen.”

29


Inloop Atelier: Elke donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 u is er voor bezoekers van het Annahuis open inloop atelier. Onder begeleiding van deskundige medewerkers gaan mensen creatief aan de slag. Zij kunnen zich uiten en ongekende kwaliteiten en talenten komen aan het licht.

30


HET ANNAHUIS

Dagelijks ontmoeten mensen elkaar in en bij het Annahuis. Op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn zij bij elkaar te gast en leren van elkaar, steunen en luisteren, begeleiden waar nodig en zij bieden elkaar hulp waar dat gewenst is. Deze elementen kenmerken alle activiteiten.

Ontmoeting, actie en bezinning kenmerken de activiteiten in en vanuit het Annahuis Hieronder enkele voorbeelden.

- Straatraad

elke woensdagmorgen tussen 09:30 en 11:30 u komt de Straattour bij elkaar. Welkom zijn (dreigende) (ex-) dak– en thuislozen, mensen van de straat en de campings en belangstellenden. Doel is belangenbehartiging van en voor de mensen van de straat door de mensen van de straat en het positief beïnvloeden van de beeldvorming rond dak– en thuislozen. Dit project is een samenwerking met het Straatteam van de Stichting Maatschappelijke Opvang.

- Straattour

Hoe is het om dak- of thuisloos te zijn? Waar slaap je als je geen onderdak hebt? En waar kun je terecht voor hulp? Het zijn allemaal vragen waar je tijdens de Straattour door de Straatraad Breda antwoord op kan krijgen. Een tocht langs daklozenplekken, parken, instellingen en bezienswaardigheden, die de wandelaars ook een kijkje geeft in het leven van deze medemensen.

De Dirk van Veenschool in Breda heeft deze straattour op 22 mei 2014 gelopen. De school deed mee aan een project dat ’de Gelukskoffer’ heet. 15 kinderen uit groep 7/8 liepen met gidsen van het Annahuis op 22 mei de Straattour en gingen na afloop naar het Koetshuis waar ze voor de gidsen (Erwin, Peter, Radim en Ad) en de mensen van het Koetshuis een lunch verzorgden. Zo wilden de kinderen ’het geluk’ doorgeven aan een ander: de Straattour ruilen voor een lunch.

31


Humanitas Breda www.humanitas.nl/afdeling/breda / Heemskerkstraat 55 (076) 561 46 93 Projecten variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid, van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.

Lokaal

Gemeente Breda www.breda.nl www.breda.nl/bredapas www.breda.nl/armoedebestrijding www.breda.nl/hulpbijschulden www.breda.nl/centraal-onthaal

Inloop Clement, Haagse Beemden www.margeinbeeld2.nl / Kindcentrum Olympia Vlierenbroek 30 / 06 51 50 45 95 Het gehele jaar geopend op dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. Er is gratis koffie en een luisterend oor. Elk jaar wordt een kerstbrunch en paasbrunch voorbereid.

Stichting Theehuis Heuvel www.margeinbeeld2.nl / Rijpstraat 15 / 4812 TB Breda 06 17 02 86 43 Naast gratis juridisch spreekuur op maandagmiddag van ATEA-groep 13.30-15.30 uur is er een gevarieerd cursusaanbod, van www.ateagroep.nl / Riethil 11 / (076) 578 51 00 ATEA is het leerwerkbedrijf van Breda en staat voor Activering naailes, bakles, en fietsles tot taalles. Alles tegen een kleine Training en Arbeidsbemiddeling. Doel is om mensen zonder vergoeding. Om participatie, integratie en zelfredzaamheid te bevorderen onder allochtonen en autochtonen. werk weer een plek te geven op de arbeidsmarkt. IMW (Instituut voor Maatschappelijk Welzijn) www.imwbreda.nl / Willemstraat 20 / (076) 530 58 88 Informatie, advies, begeleiding bij ‘dreigende’ schulden. Inloopspreekuren op één van de bureaus. Ook huisbezoeken mogelijk. De aanmelding voor het voedselpakket verloopt via het IMW. Bezoekadres voor indicaties voedselpakket: Zustersveld 26, 4816 JA Breda. Sociale Raadslieden www.imwbreda.nl / (076) 530 58 88 Hulp bij het invullen van formulieren of bij de toepassing van een regeling. Inloopspreekuren op één van de bureaus. HIBO www.hibo-breda.nl / hibo.breda@gmail.com Voor hulp bij acute financiële nood door bijzondere problemen en/of omstandigheden kan de hulpverlening zoals bijvoorbeeld IMW, SMO, Annahuis een beroep doen op HIBO door een aanvraag in te dienen voor haar cliënten woonachtig in Breda. Kredietbank West-Brabant www.kredietbankwestbrabant.nl / Stadskantoor / telefoon: 14 076 Hulp bij schulden. De hulp kan bestaan uit het geven van een advies, hulp bij het treffen van betalingsregelingen, hulp bij het beheren van de financiën (budgetbeheer of budgetcursus) of het aanvragen van een schuldregelingstraject. Aanmelden voor een gesprek via het aanmeldformulier op de website of op te halen bij de balie in het Stadskantoor. Na ontvangst van het ingevulde formulier ontvangt u binnen twee weken een uitnodiging voor een gesprek. MargeinBeeld2 www.margeinbeeld2.nl Netwerk van vrijwilligersorganisaties die zich inzet voor mensen die in de marge leven in armoede. Doel is armoede en uitsluiting te voorkomen en te bestrijden.

0004_14

Het Annahuis www.annahuis.nl / Haagweg 3 / (076) 521 79 64 Ondersteuning voor mensen als het gaat om onrecht en uitsluiting, mensen die in de knoop zitten of lotgenotencontact. Open op maandag t/m donderdag van 9.30-12.30 uur voor de inloopochtend en op afspraak van 13.00-16.00 uur. STRAATRAAD elke woensdagmorgen. Inloopatelier elke donderdagmiddag. Mogelijkheid tot douchen bij de GGD.

Inloop Voor Elkaar www.margeinbeeld2.nl / gemeenschapshuis de Biesdonk Belgieplein 8 / (076) 587 18 20 Het gehele jaar iedere woensdag open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Er is gratis koffie en een luisterend oor. Maatschappelijk werk en een counselor zijn aanwezig. Er is yoga van 10.30 uur tot 11.30 uur. Ieder jaar wordt er een Kerst- en paasbrunch, en uitstapje georganiseerd. De Voedselbank www.voedselbankbreda.nl / Koele Mei 2 (afhaaladres) Zustersveld 26 (aanmelding) / (076) 571 54 58 Gratis voedselpakket voor mensen die tijdelijk niet voldoende geld hebben om eten te kopen. Op vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur is er bij de Voedselbank een maatschappelijk werker aanwezig van het IMW. De aanmelding voor het voedselpakket verloopt via het IMW. Bezoekadres voor indicaties: Zustersveld 26, 4816 JA Breda. STOB: Steunpunt ongedocumenteerden Breda e.o. www.stichtinglos.nl / Adriaan van Bergenstraat 230 06 23 69 21 69 (tijdens spreekuren) Begeleiding, doorverwijzing, advisering over rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Spreekuren: maandagmiddag 14:00-16:00 uur; donderdagmorgen 10:00-12:00 uur KBO Kring Breda www.kbo-brabant.nl / (073) 644 40 66 Vereniging voor senioren vanaf 50 jaar. Senioren ontmoeten elkaar, doen samen aan ontspanning en sport, nemen deel aan culturele- en zingevingactiviteiten. Daarnaast worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. Stichting WW Help ons Helpen www.swwhoh.nl / Gieterijstraat 10 / 06 28 82 32 24 Helpt mensen met een laag inkomen met tweedehands spullen voor een zeer lage prijs. Ook hulp en advies aan mensen bij het inrichten van hun woning op praktisch gebied. Emmaus Breda www.emmaus-langeweg.nl / Veilingkade 7 / (076) 572 99 90 Haagdijk 264 / (076) 514 42 50 Kringloopwinkel Veilingkade: Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur. Kringloopwinkel Haagdijk: Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.30-17.00 uur en op zaterdag 13.30- 16.00 uur.

Stichting Tientjes www.tientjesbreda.nl NLP-opleidingen en empowerment-trainingen. U krijgt een opleiding en doet er iets moois voor terug in de maatschappij Vincentius Vereniging Breda of in overleg met Sociale dienst of UWV. www.vincentiusbreda.nl / Koele Mei 2 / (076) 521 50 36 Deelname kost een tientje per jaar. De Vincentius Vereniging, bestaande uit alleen maar vrijwilStichting Leergeld ligers, zet zich in voor mensen in (tijdelijke) nood, zowel www.leergeld.nl / Postbus 8736 / 4820 BA Breda materieel als financieel. Voor mensen, die tussen wal en (076) 565 27 20 schip vallen en waar een snelle oplossing noodzakelijk is. Materiële en/of financiële hulp voor ouders/verzorgers van De Vincentius Vereniging krijgt gebruikte goederen schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar voor wat aangeboden, zoals kleding, huishoudelijke spullen, boeken, betreft deelname aan schoolse en buitenschoolse activiteiten meubels e.d. van particulieren en bedrijven. De opbrengst (bijvoorbeeld tweedehands fiets, schoolkosten). van de kringloopwinkel “De Vince” wordt gebruikt voor de

32

hulpverlening. Op verzoek komen de vrijwilligers overtollige goederen bij u ophalen. Kringloopwinkel. Openingstijden: woensdag van 13.00-16.00 uur en op zaterdag van 11.00-16.00 uur. For You Mauritsstraat 10 / (076) 522 60 10 Kringloopwinkel. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur. Vindingrijk www.vindingrijkkringloop.nl / Riethil 6 / (076) 578 53 85 Kringloopwinkel. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 11.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur. Terre des Hommes www.terredeshommes.nl/winkels / Hooghout 54 (076) 513 84 45 Kringloopwinkel. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.30 uur. Straatraad www.straatkrantbreda.nl / Haagweg 3 / (076) 521 79 64 Elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur vergadert de Straatraad in het Annahuis. Dak- en thuislozen zitten wekelijks om tafel met beleidsmakers, hulpverleners en geïnteresseerden. Diaconie Protestantse gemeente Breda www.protestantsegemeentebreda.nl / 06 48 76 43 55 Een luisterend oor en ondersteuning voor mensen die in de marge van de maatschappij zijn geraakt. Stedelijk Diaconaal Beraad Breda www.margeinbeeld2.nl / (076) 541 36 17 Is een breed overlegplatform van parochiële diaconale werkgroepen. Stichting loketbegeleiding Bavel en Ulvenhout www.loketbegeleiding.nl / (0161) 43 71 40 of (0161) 43 70 58 Zij geven advies en helpen zo nodig met het invullen van formulieren bij zaken als belastingaangifte, belasting terugvragen, aanvragen voor huur- en zorgtoeslag, (bijzondere) bijstand, schuldhulpverlening. Ook bij voorzieningen als deeltaxi, scootmobiel, thuiszorg , woningaanpassing. Aanmelden bij de contactpersonen. Alleen voor bewoners in Bavel en Ulvenhout. Leger des Heils www.ldh-breda.nl / (076) 587 09 42 of (076) 887 18 36 Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst. Na afloop is er gelegenheid voor een gesprek en is er koffie. Daarnaast is er een creaclub, computerclub, Raad en Daad balie en zijn er nog veel meer activiteiten. Werk aan de Wijk www.werkaandewijk.nl / (076) 578 09 60 Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u tegen een laag uurtarief, gebruik maken van de dienstenservice van Werk aan de wijk. De diensten worden uitgevoerd door o.a. wijkbewoners.

Landelijk Nibud www.nibud.nl voor informatie over omgaan met geld en tips over het aanvragen van tegemoetkomingen. Bereken Uw recht www.nibud.nl/berekenuwrecht voor meer informatie over landelijke tegemoetkomingen. Toeslagen belastingdienst www.toeslagen.nl voor meer informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag. Werk en uitkering www.werk.nl Voor het zoeken naar werk en het aanvragen van een uitkering.


“Mijn vader en ik gaan naar de voedselbank” In het thema “Armoede in Breda” dacht ik vooral aan het gevoel van paniek die je ervaart als je in geldnood komt. Zelf heb ik dit deze zomer moeten ervaren toen ik gedeeltelijk ontslagen werd en een uitkering moest aanvragen. De emotionele belasting die bij geldnood komt kijken heb ik geprobeerd te vangen in mijn foto. De vader die met schaamte zijn voedselpakket ophaalt, zijn dochter die contact zoekt met de kijker en de hulpverlener die haar taak uitvoert, allen zonder contact te hebben met elkaar. Een bijzonder moment bij de goederenbank waar het bruiste van gezelligheid en saamhorigheid. Ieder mens komt er met een eigen verhaal en gaat hier op zijn eigen manier mee om. Ilse Luijken, student School voor Fotografie

Verdriet en onzekerheid over de toekomst Ik heb een vriendin die als taak, binnen haar functie als Gezinsvoogd, heeft om uithuiszettingen aan te vragen en te organiseren. Ook is zij daarbij fysiek aanwezig. Ik heb hier zeer veel respect voor omdat ondanks dat er gedacht wordt gezocht naar de ‘beste’ situatie voor het kind en de ouders, dit een zeer zware taak is om te verrichten als hulpverlener. Regelmatig ga ik met deze vriendin hardlopen en vraag haar ervaringsverhalen te vertellen. Het houdt me met beide benen op de grond en geeft me inzicht en begrip voor een gedeelte van de maatschappij die ik niet meemaak van dichtbij. Ik heb gekozen voor een document wat met de stempel van de rechtbank een definitieve zaak is. De uithuiszetting gaat door. Een dik dossier. Van alles geprobeerd, niet gelukt. Verdriet en onzekerheid over de toekomst. Ik heb bewust gekozen voor kleur, omdat ik met de kleur van de handen ook de menselijkheid kan tonen waarmee dit proces verloopt. Patricia van Dun, student School voor Fotografie

“Geen kind mag opgroeien in armoede! We moeten ervoor zorgen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen ondanks de armoede van hun ouders” Marike de Nobel, Fractie GroenLinks Breda

33


http://www.advlemmix.com/

34

Armoede in Breda no. 1  
Armoede in Breda no. 1  
Advertisement