Page 3

Martinus

het kruis 2/2

Om bij de gedachten, plannen en voorstellingen, de geest of het leven te komen die onzichtbaar achter elk detail of verschijnsel in de natuur aanwezig zijn, moet de waarheidszoeker zijn onderzoek of zoektocht instellen op andere uitkomsten dan die welke de analyse zijn van de maten en gewichten uit het grote boek van de natuur, of van de kwaliteit van het papier of de stof ervan. Hij moet ‘geestesonderzoeker’ worden.

De waarheidszoeker moet geestesonderzoeker worden Wat wil het eigenlijk zeggen geestesonderzoeker te zijn? Dat wil zeggen, zoals uit het woord blijkt, dat het iemand is die naar geest zoekt. In plaats van de aanwezigheid van geest of leven achter alle verschijnselen van de natuur te ontkennen, moet hij zich absoluut positief gaan instellen op de kosmos

Kosmos juni 2011  
Kosmos juni 2011  

Het tijdschrift Kosmos wordt uitgegeven om de lezer inzicht te geven in het wereldbeeld van Martinus, dat met zijn kosmische analyses de lez...

Advertisement