Page 16

van de aarde en als versiering aangebracht op de kroonjuwelen van koningen en keizers, op de ordetekens van geëerde mannen en op het graf van zowel de rijke als de arme. Een grotere eer of verheerlijking zal nooit ofte nimmer enig materieel ding dat als terechtstellingsmiddel gebruikt is, ten deel kunnen vallen.

Het kruis is de uitdrukking van de eigenlijke culminatie van het leven Geen enkel ander moordwapen heeft zulke mogelijkheden in zich om zichzelf uit de vernedering te verheffen als het kruis en het kan daarom nooit gelijkgesteld worden met dit eeuwige symbool. Het kruis is dus vanwege zijn speciale structuur absoluut uniek. Het zal door deze structuur, die de absoluut onwankelbare uitdrukking van de culminatie van het leven zelf is, nooit in een toestand van vernedering of mentale duisternis gehouden worden. Overal waar hoogintellectualiteit gaat culmineren zal het kruis het materiële verschijnsel zijn dat in hoogste mate de stralen van deze hoogste functie van het leven kan weerkaatsen. Het kruis is het spiegelbeeld van de hoogste structuur van het leven. Overal waar het voorkomt drukt het bewustzijn, eeuwigheid en oneindigheid uit. Het is Gods eigen geschapen beeld gesymboliseerd in materie.

De geschiedenis van het kruis is in principe dezelfde als de geschiedenis van de aardemens Zoals u gezien hebt, is de geschiedenis van het kruis in principe precies dezelfde als de geschiedenis van de aardemens. Zoals eerder vermeld, is de lichamelijke structuur van het aardemenselijke lichaam op zichzelf een kruis. En net 

kosmos

juni 2011

Kosmos juni 2011  

Het tijdschrift Kosmos wordt uitgegeven om de lezer inzicht te geven in het wereldbeeld van Martinus, dat met zijn kosmische analyses de lez...

Advertisement