Page 1

nieuwsbrief jaargang 8 nummer 28 mei 2013 Opening Centrum voor Levensvragen Rotterdam Veel, zeer betrokken mensen, mooie verhalen en een prachtig openingsritueel; daarmee werd op 21 maart, tijdens het symposium “Vinden en Verbinden”, het Centrum voor Levensvragen officieel in de wereld gezet. Tijdens het symposium waren professionals uit de zorg, werkers uit het welzijnswerk, beleidsmedewerkers vanuit de overheid, bestuurders, vrijwilligers van Motto, collega’s, samenwerkingspartners en belangstellenden aanwezig. Ruim 50 mensen vonden elkaar in 'de Burcht' en verbonden zich aan het Centrum voor Levensvragen Rotterdam. Met grote zorg opende Bea Cox dit symposium en leidde zij ons door het programma. Hanny de Kruijf, directeur van KSA/GCW, vertelde ons over wat er voorafging aan het Centrum voor Levensvragen: de initiatieven van de SGVR, Motto-projecten en onderzoek van SOZAWE. Marinus van den Berg ging in gesprek met Ada - een van de vrijwilligers van Motto - dieper in op de driehoek die gevormd wordt door Vreemde, Vertrouwen en Veiligheid. Deze drie begrippen vormen volgens Marinus de basis van het gesprek over levensvragen, waar dat gevoerd wordt tussen een oudere en een niet-familielid. Iwan Vernooij - vraagwijzerconsulent bij de Stichting IJsselwijs - wist ons met een pakkend praktijkverhaal te boeien en ons mee te nemen in de zoektocht naar de vraag achter de vraag. Als Intermezzo las Diane van den Elshout, vrijwilliger bij Motto, ons het verhaal voor van de vragende en vertellende wandelende tak en hoe de eekhoorn naar hem luisterde. Elly Prinse ging in op de begrippen Vinden en Verbinden. Als een rode draad in de trainingen van het Centrum voor Levensvragen gaat het er bij professionals en vrijwilligers om als eerste stap in jezelf een passende basishouding en belangrijke vaardigheden te Vinden. Van daaruit kun je je vervolgens ­Verbinden met de ander. In de ruimte van die verbonden relatie zal de ander in staat zijn zichzelf te Vinden. Kan de ander zin Vinden en ­(voorlopige) antwoorden op levensvragen. Het openingsritueel werd begeleid door Ben van Dam. In verbondenheid met elkaar en met het Centrum voor Levensvragen werd door alle aanwezigen een kaarsje aangestoken en een kaart geschreven. Iedereen heeft suggesties, mogelijkheden voor haar of zijn eigen bijdrage en goede wensen meegegeven. Met het aansteken van een grote kaars en het overhandigen van een schaal vol kaarten werd het Centrum van Levensvragen geopend. Na het dankwoord van Bea volgde er een zeer geanimeerd samenzijn. Wij bedanken iedereen voor deze prachtige middag. Ben van Dam

Bea Cox en Elly Prinse

Even voorstellen: Bea Cox Mijn naam is Bea Cox en ik werk voor Motto. Sinds 1 januari van dit jaar ben ik aan Motto verbonden als geestelijk verzorger, en daarvoor heb ik me enkele jaren voor Motto ingezet als vrijwilliger. Ik hoorde over Motto in de tijd dat ik mijn opleiding tot geestelijk verzorger volgde. Het project startte toen in de deelgemeente Alexander waar ik woon. Ik was meteen enthousiast, omdat ik de behoefte kon zien aan ondersteuning bij zingeving en levensvragen. Die behoefte is er wel altijd al geweest, maar vraagt in onze tijd om nieuwe vormen van ondersteuning. Motto speelt daarop in. Ik voel me thuis in mijn werk en bij mijn collega’s van KSA/ GCW. Ik hoop dit mooie werk nog lang te kunnen doen.

Bettine Nibte Mijn naam is Bettine Nibte, moeder van 2 dochters. Van 2007 t/m 2010 heb ik stage mogen lopen bij SOMIK, ­omdat ik de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HRO volgde. Deze opleiding heb ik ­positief afgerond. Mijn wens was om, na de opleiding, als maatschappelijk werker aan de slag te gaan. Deze wens is per februari 2013 in vervulling gegaan.


jaargang 8 • nummer 28 • mei 2013

PCOB Rotterdam op zoek naar bestuurders

Paaspakketjes voor Zestienhoven

In Rotterdam bestaat de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) uit 13 vrij zelfstandige afdelingen. Er ligt thans een voorstel om van 13 afdelingen over te gaan naar één afdeling Rotterdam met 13 sub afdelingen. Vooruitlopend op de besluitvorming is het regiobestuur ­Rotterdam op zoek naar capabele bestuursleden, bij voorkeur uit kerkelijke kringen. Een functieomschrijving van voorzitter, secretaris en penningmeester, bestuurslid collectieve belangenbehartiging voor een afdeling van de PCOB zijn beschikbaar. Zie voor uitgebreidere informatie: www.pcob.nl/inderegio/zuid-holland/rotterdam-alexander/ van-13-afdelingen-naar-1-8273.html

Op 1e Paasdag zijn in van het Detentiecentrum Zestienhoven in totaal 150 Paaspakketjes uitgedeeld aan de bezoekers van de drie kerkdiensten. Er was nog geld over van de Kerstactie omdat toen niet alle spullen op tijd geleverd konden worden, hoewel ze al in oktober waren besteld. In overleg met de pastores van Zestienhoven is toen besloten om alle kerkgangers een Paaspakket te geven. Naast chocola en toiletartikelen zat er ook een brief met Paasgroet in het pakket, waarin vermeld stond dat dit werd aangeboden namens de kerken van Rotterdam en omgeving.

Als u senior bent en nog geen lid van de PCOB, denk daar dan eens over na. In deze ­onzekere tijden moeten ook ouderen hun belangen bundelen. Kijk ook eens op de website www.pcob.nl Door regio aan te klikken kunt u ook zien wat sommige plaatselijke afdelingen in Rotterdam voor activiteiten hebben. Hier en daar (o.a. Centrum, IJsselmonde, Delfshaven, Hoogvliet) zouden we wel wat jonge senioren kunnen gebruiken om de ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren en te leiden, zodat ook de voornamelijk ouderen leden niet in een isolement ­geraken. Voor jongere ouderen wil de PCOB in overleg andere activiteiten organiseren.

De Laurentiusdag is verschoven naar oktober, maar hij gaat nu echt door! Het heeft even geduurd maar nu is het zo ver. Op zaterdag 5 oktober 2013 organiseren ­kerken en maatschappelijke instellingen de al veel eerder aangekondigde tweejaarlijkse Laurentiusdag. Dit maal in het teken van armoede en het werk van de Voedselbank. Niet zo simpel om alle gelden voor zo´n dag bij elkaar te krijgen, maar het is gelukt: diaconieën en fondsen komen over de brug, ze zien wat in zo´n initiatief. We gaan proberen een brug te slaan tussen mensen die leven van de Voedselbank en mensen die denken daar nooit van hun leven terecht te zullen komen. Schrijf nu maar in uw agenda, met pen, kom helpen, luisteren, kijken, mee discussiëren, steek de handen uit de mouwen.

Vrijwilliger pakt Paaspakketjes in

De dag bestaat uit drie onderdelen: 1. Vanaf 12.00 uur een sponsorloop voor middelbare scholieren en kerkenteams en een sponsor-scootmobiel rit door de stad. Nelli Cooman komt het startschot geven en de opbrengst hiervan gaat naar het driegangen diner dat ’s avonds gehouden wordt voor cliënten van de Voedselbank Rotterdam. 2. Vanaf 15.00 uur een symposium in de Steigerkerk over het thema ‘armoede en gezondheid’ met onder meer medewerking van professor Mackenbach van de Erasmus Universiteit en een informatiemarkt waarbij het (kerkelijke) werk rondom armoedeproblematiek in de stad zich presenteert. Kees Postumus heeft er een cabaret over gemaakt. Het wordt dus een combinatie van ernst en luchtigheid. 3. Vanaf 18.00 uur een besloten maaltijd in de Laurenskerk voor ca. 800 cliënten van de Voedselbank Rotterdam waarbij mensen die geen gebruik maken van de Voedselbank tegen betaling van 25 euro pp mogen bedienen. De maaltijd wordt geopend door burgemeester Aboutaleb en Clara Sies van de Voedselbank Rotterdam presenteert het geheel. Tijdens de maaltijd worden er verbindingen gelegd tussen de bedieners en de bedienden (die op postcodegebied aan elkaar gekoppeld worden). Zij spreken na afloop van de maaltijd nog een keer af om samen een concrete actie te ondernemen voor de wijk waarin ze wonen. U kunt op verschillende manieren aan deze dag bijdragen: • u kunt zich individueel of met een team opgeven voor de sponsorloop of scootmobiel rit; • u kunt het symposium bijwonen en/of uw diaconale werk voor het voetlicht brengen tijdens de informatiemarkt bij het symposium; • u kunt zich aanmelden als bediener voor de maaltijd (voor 25 euro pp). We hebben uiteindelijk 160 vrijwilligers nodig om deze maaltijd in goede banen te leiden, waarvan 80 mensen zich ook committeren voor een vervolgactie in de wijk; • u kunt deze dag steunen met gift via bankrekeningnummer 67 18 700 t.n.v. Stichting Activiteiten Convent van Kerken te Rotterdam o.v.v. Laurentius 2013. Helpt u ons om deze dag tot een succes te maken? Voor meer informatie en het doorgeven van uw deelname kunt u kijken op de website: www.laurentiusdag.nl of contact opnemen met Hanny de Kruijf, tel. 010-4666722 of hanny.dekruijf@stichtingksa-gcw.nl Hanny de Kruijf


jaargang 8 • nummer 28 • mei 2013

DONDERDAG BIJZONDERDAG

HiP helpt in Rotterdam Stichting HiP (Hulp in Praktijk) organiseert hulp vanuit kerken/parochies voor mensen die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk of zich in een sociaal isolement bevinden. Dat doet HiP met een 0900-hulplijn, een helpdesk en een database met vrijwilligers uit de kerken. Zo werkt HiP mee aan een zichtbare kerk in de samenleving. Nu is HiP tot nog toe een landelijk georganiseerd project. Het nadeel daarvan is dat HiP soms wat ver van de plaatselijke situatie af staat om goed in te schatten op welke manier zij het best op bepaalde hulpvragen in kan gaan. Daarom gaat er een lokale afdeling, HiP-Rotterdam, van start. HiP-Rotterdam heeft goed zicht op de sociale- en kerkelijke kaart van Rotterdam en kan zo de kerken, verwijzende instanties en hulpvragers beter van dienst zijn. HiP-Rotterdam zit nog in de opstartfase waarbij veel aandacht uitgaat naar het realiseren van telefoon- en computerverbindingen e.d. Voorlopig kunt u voor aanmeldingen en aanvragen nog terecht bij de landelijke website: www.stichtinghip.nl of u kunt ons bellen: tel. 0900 - 447 44 74. Van daaruit brengt HiP u graag weer in ontact met HiPRotterdam. In het najaar van 2013 organiseert HiPRotterdam een openingsfeestje. Nadere berichten hierover volgen. Maria Tavares, helpdeskmedewerker HiP-Rotterdam Tanja Demper, coördinator HiP -Rotterdam

Het nieuwe jaar was nog maar net drie dagen oud of een groep kinderen stond alweer te trappelen om een leuke dag te gaan beleven. Het reisdoel was: Jeugdstad in Vlaardingen, een waar spelletjesparadijs in een oude sporthal, waar ze al hun energie kwijt konden, met een leuke kindershow als afsluiter. De oudere kinderen mochten zich een dag later uitleven op de bowlingbaan en keken daarna hun ogen uit bij het feeërieke China Lights in het park bij de Euromast. Na zo’n goede start was het niet verrassend dat in maart voor de krokusvakantie er weer een grote groep voor onze neus stond. Het slechte weer had er voor gezorgd dat de kinderen vooral binnen hadden gezeten.

Ze waren dus maar wat blij er even op uit te mogen. Na wat leuke spelletjes en een bezoek aan het Natuurmuseum deden ze mee aan het grappige dierenprogramma Ah, wat lief in Villa Zebra. Vervolgens mochten een aantal hun voetbalkunsten tonen tijdens de Koen Kampioen-show in het Bibliotheektheater. De dag werd afgesloten in de kubus van de St. Laurenskerk, waar ds. Bert Kuipers de kinderen bepaalde bij het bijzondere van de lijdenstijd. De volgende dag gingen ook de grotere kinderen hierover in gesprek, nadat ze zich eerst van hun creatieve kant hadden laten zien in de smederijen mozaïekwerkplaats In vuur en vlam in Kralingen. De mooiste kunstwerkjes staan nu te pronken bij de kinderen thuis, die nu al uitkijken naar de Meivakantie. Erik Maan

M25 Vanaf 2013 is KSA/GCW actief betrokken bij het project M25 (op z’n Engels uitgesproken: Em twentyfive), een programma waarbij al dan niet kerkelijke jongeren worden uitgedaagd om zich in te zetten voor hun medemens. In Mateüs 25 worden we opgeroepen om, in Jezus naam, het goede te doen voor kwetsbare mensen. Door het aanbieden van gerichte activiteiten op de zondagmiddag worden tieners daadwerkelijk aan het werk gezet en brengen zo de werken van barmhartigheid in praktijk. Van gezelschapspellen doen in een bejaardenhuis tot eten inzamelen en inpakken voor de voedselbank. Tot nu toe beperkte dit project zich tot katholieke jongeren, maar halverwege dit jaar zijn ook hun protestante leeftijdsgenoten (12 t/m 18) welkom. Momenteel zijn we druk bezig met het voorbereiden van de wervingsactie hiervoor. U hoort er later beslist meer over. Kijk anders alvast op de website: www.m25rotterdam.nl


jaargang 8 • nummer 28 • mei 2013

Bescheiden en actief: Josefa Alves Ramos Santana Andrade, in de Kaapverdische ­gemeenschap beter bekend als (Doña) ­Josefa, is zeer actief in het ­vrijwilligerswerk. Zij verhuisde 41 jaar geleden van Kaapverdië verlaten naar Rotterdam. Naast haar betaalde baan heeft zij zich altijd ingezet voor haar gemeenschap in ­Rotterdam. Zij is voornamelijk actief als vrijwilliger bij de stichting Casa Tiberias in Delfshaven en was zelfs één van de oprichters van de stichting. Daarnaast is zij ook politiek actief als kaderlid van de PAICV (Partido Africano da Independencia de Cabo Verde, de Afrikaanse partij voor de onafhankelijkheid van Kaapverdië) en is zij ook PvdA-lid in Rotterdam. In 2012 bereikte zij de AOW-gerechtigde leeftijd, maar dat is geen reden om te stoppen met haar vrijwilligerswerk. Voor de stichting Casa Tiberias verzorgt zij, samen met andere vrouwelijke collega’s, themaochtenden voor vrouwen. Ook onderhoudt zij contacten met de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam. Met plezier zet zij zich twee dagdelen per week in voor Casa. Rotterdam herbergt een van de grootste Kaapverdische gemeenschappen in Nederland. Door verschillende factoren, maar vooral door de terugtrekkende overheid, zijn de verantwoordelijkheden van de stichting Casa Tiberias als eerstelijnsorganisatie alleen maar gegroeid. Naast het ontmoetingscentrum voor vrouwen, en het organiseren van themaochtenden, is er ook hulp via de voedselbank. De inzet van vrijwilligers, zoals van Josefa, is beslist onmisbaar. Het vrijwilligerswerk biedt veel kansen en mogelijkheden: ontmoetingen, persoonlijke ontwikkeling, je bouwt iets blijvends op. Je treft ook gelukkige mensen in je werk en die immateriële genoegdoening is vele malen groter dan alleen een geldelijke beloning. Josefa weet goed dat een leven met weinig geld moeilijk is in onze samenleving maar dat het samen delen van je achtergrond, ervaring, cultuur en dromen goed mogelijk is in het vrijwilligerswerk. Al twintig jaar zijn Casa Tiberias en Train (onderdeel van stichting KSA/GCW) verbonden. Train heeft het eerste bestuur van Casa Tiberias (in die tijd heette “vrouwengroep van de Portugeessprekende parochie in Delfshaven”) getraind en klaargestoomd voor het besturen van een zelforganisatie voor vrouwen. Casa Tiberias voelt zich thuis bij Train, volgens ­Josefa misschien wel door de korte culturele en sociale afstand. De dames van Casa ­ervaren de cursussen, trainingen en activiteiten van Train als zeer leerzaam. Wij wensen Josefa veel kracht en wijsheid voor de toekomst om haar vrijwilligerswerk te blijven doen. Purwanto

Solidariteitsmaaltijden Al ruim 15 jaar worden er jaarlijks tijdens de vastentijd door de gezamenlijke diaconieën en parochies op IJsselmonde vier weken achter elkaar solidariteitsmaaltijden gehouden, waarbij na afloop geld ingezameld wordt voor een goed doel. Dit jaar is er gekozen voor het project Donderdag Bijzonderdag en mocht de coördinator hiervan, Erik Maan, steeds zijn verhaal vertellen. Twee keer waren daar ook de vrijwilligers Lamya en Jacquie bij aanwezig, wiens verhalen diepe indruk maakten op de luisteraars. Al met al resulteerde dit in een mooie gift van ruim € 800,00 voor dit zo noodzakelijke kinderwerk van KSA/GCW.

NL Doet in Crooswijk Tijdens de landelijke vrijwilligersdagen, NL Doet, van het Oranjefonds op 15 en 16 maart was de bewonersvereniging Slachthuisterrein uitermate actief om het toch wel vervuilde gebouw van het Wijkpastoraat Crooswijk weer blinkend schoon te krijgen. Met een tomeloze energie kregen ze het oude vuil overal vandaan. De volgende dag was het de beurt aan tweedejaars leerlingen van het Grafisch Lyceum om het propere gebouw in de verf te zetten, zodat de bezoekers er nu op hun paasbest bij kunnen zitten. Erik Maan

Vrijwilliger worden voor ­Logeerhuis De Buren? Kijk voor info op de nieuwe website: www.logeerhuisdeburen.nl of neem tijdens kantooruren contact op met Mia Bronder, coördinator, tel. (010) 466 67 22 (Stichting KSA/GCW). Colofon: Nieuwsbrief KSA/GCW Jaargang 8, nummer 28, mei 2013 Correspondentieadres: KSA/GCW Hang 7 3011 GG Rotterdam Telefoon: 010 - 466 67 22 Fax: 010 - 466 67 14 E-mail: info@stichtingksa-gcw.nl Internet: www.stichtingksa-gcw.nl ING-bank rek.nr.: 543411

Nieuwsbrief 28  

KSA/GCW nieuwsbrief 28

Advertisement