Page 1

nieuwsbrief jaargang 7 nummer 26 september 2012

Mag ik me even voorstellen?

Donderdag Bijzonderdag Senior

Sinds 2 juni jl. mag ik Alexander Borst en Erik Maan voor 1,5 dag in de week versterken in het Project SchuldHulpMaatje. Mijn naam is Barbra van Keulen. Ik ben 36 jaar oud en woon met mijn vriend en zoontje van 2 in het schone Delft. Ik werk daarnaast nog 1,5 dag in de week bij Stichting Mara, de katholiek gewortelde collega-instelling van Stichting KSA/GCW. Ik ben daar bijna 9 jaar coördinator geweest van het Maatjesproject voor Jonge Moeders. Eind mei 2012 heb ik (met succes) mijn studie Theologie aan de Universiteit van Tilburg afgerond, en ik heb nu dus eindelijk weer tijd voor mijn gezin en om weer eens een goed boek te lezen. Verder ben ik vooral erg geïnteresseerd in mensen, nieuwsgierig naar de wereld om mij heen, voel ik mij al van kleins af aan geraakt door onrecht dat ik om mij heen zie, en draag ik graag mijn steentje bij om de samenleving waar mogelijk voor mensen een beetje beter te maken. Ik voel me dan ook bevoorrecht dit werk te mogen doen, om anderen te kunnen ondersteunen om een ‘goede rechtvaardige samenleving waarin mensen er voor elkaar willen zijn’ een stapje dichterbij te brengen. Inmiddels ben ik volop aan de slag en heb het erg naar mijn zin in het project en met mijn collega’s Alexander en Erik.

Tijdens de vakantieperiode in juli en augustus heeft KSA/GCW zes donderdagen een programma voor oude­ren in o.a. de wijken Bloemhof en Vreewijk georganiseerd. Zo konden wij aan een groep 55-plussers ontspanning bieden in een periode waarin veel ouderen alleen zijn. Een impressie:

Alle goeds en wie weet komen we elkaar een keer tegen! Barbra van Keulen Mia Bronder & Wilma Petersen

Diaconale avond over sociaal isolement/eenzaamheid en ouderenmishandeling. Op woensdag 10 oktober (in Rotterdam-Zuid in de Maranathakerk, Hillevliet 116) en op woensdag 24 oktober (in Rotterdam-Noord in de Prinsekerk, Schepenstraat 69) organiseren we een diaconale avond voor diakenen, andere kerkenraadsleden en kerkelijke vrijwilligers. De avond begint om 19.30 uur en in twee workshopsronden zullen Elly Prinse, projectleider van Motto bij KSA/GCW en Mia Bronder, coördinator van Logeerhuis de Buren de onderwerpen sociaal isolement/eenzaamheid en ouderenmishandeling met u bespreken. U kunt zich aanmelden voor deze avond: per mail: info@stichtingksa-gcw.nl of telefonisch: 010 - 466 67 22.


jaargang 7 • nummer 26 • september 2012

Kerstactie voor Zestienhoven 2012

Train

Het lijkt nog heel ver weg, maar Welkom Onthaal is nu al bezig met de kerstactie voor de mensen die zijn ingesloten bij Detentiecentrum Zestienhoven. Vorig jaar kerst hebben we met financiële steun van kerken en particulieren voor de tweede keer heel veel kerstpakketjes kunnen uitdelen. Omdat het een hele operatie is om de spullen voor zoveel kerstpakketjes in te kopen, willen we dit jaar op tijd beginnen. U kunt ook meehelpen door een gift voor deze kerstactie over te maken op rekeningnummer 543411 t.n.v. Stichting KSA/GCW o.v.v. Welkom Onthaal kerstactie. We gaan uit van 550 kerstpakketjes met daarin € 5,- saldo voor de telefoonkaart, wat lekkers en toiletartikelen. Al met al hebben we dus een groot bedrag nodig. Graag ontvangen we uw gift voor 15 oktober a.s. Alvast bedankt!

Op 16 juni was er, speciaal voor de vrijwilligers van Nuestra Casa, een studiedag georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst werd aan een aantal vrijwilligers speciale aandacht besteed; zij hadden kort daarvoor de cursus ‘Sociale kaart’ van Train afgerond. Op 16 juni hebben zij daarvoor een certificaat mogen ontvangen. De cursus van vier bijeenkomsten werd in april en mei uitgevoerd voor vrijwilligers die actief zijn als intermediair bij Casa Nuestra. Als Spaanssprekende Rotterdammers informatie willen of een probleem hebben, dan kunnen zij bij die intermediairs terecht. Vandaar de cursus over de Sociale kaart van Rotterdam

‘Eerst kind - dan vreemdeling’ Op woensdag 31 oktober organiseert Welkom Onthaal een informatieavond met Carla van Os van Defence for Children. Tijdens deze avond komt de positie van kinderen in de asielprocedure aan de orde en de campagnes om kinderen meer bescherming te geven. De avond wordt gehouden in de dagkapel van Citykerk ’t Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, Rotterdam-Centrum en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). U bent van harte welkom op deze avond. Hanny de Kruijf

Noteer alvast in uw agenda: Op donderdag het tweejaarlijks

29 november organiseert KSA/GCW

vrijwilligersfeest! Zodra hier meer over bekend is, laten wij u dit uiteraard zo snel mogelijk weten. Logeerhuis De Buren Momenteel zijn er drie gasten in De Buren. Alle gasten hebben het goed naar hun zin. Vanaf 1 augustus zijn we gestart met inloopochtenden. Iedere eerste woensdag van de maand tussen 11.00-12.00 uur openen we onze deuren. De inloopochtenden zijn bedoeld voor potentiële gasten, professionals, vrijwilligers en iedereen die graag meer wil weten wat Logeerhuis De Buren te bieden heeft. De eerstvolgende inloopochtend is op woensdag 3 oktober. U bent van Harte welkom! Het adres van Logeerhuis De Buren is:Cordell Hullplaats 141, 3068 VD Rotterdam Fijn dat we weer een aantal nieuwe vrijwilligers welkom mogen heten. Gestart zijn: Nico ten Hoven, Ria de Ruiter, Wil Boot en Heleen v.d. Sijs. Voor de weekenden - vooral voor de zaterdagochtenden - zijn we nog steeds opzoek naar vrijwilligers. In opdracht van SPA22 (Rotterdams adviesplatform voor gemeentebeleid m.b.t. ouderen en mensen met een beperking) maakte ‘Veldwerk film + educatie + beleid’ een zestal videoclips over de ‘Woonservicegebieden’. Deze werden 22 juni jl. vertoond op de conferentie van SPA22. Een van die videoclips ging over Logeerhuis de Buren. Enkele gasten en een vrijwilliger hebben hieraan meegewerkt. De clip staat op de site van stichting ksa/gcw en is via onderstaande link te zien: http://www.youtube.com/watch?v=BGdIhsVyj3A Mia Bronder

Foto: Monica Lemus

Op de foto staat Sandra Campos Calderon op het punt haar certificaat te ondertekenen. Rechts van haar de docent, Edmond van Dijck, van Train. Edmond van Dijck

Donderdag Bijzonderdag. Vakantie in Rotterdam! Voor de meeste mensen betekent dat: vertrekken uit Rotterdam! Maar voor een aantal mensen betekent het “blijf thuis en amuseer je hier”. Daarom is dit jaar al voor de vijfde keer “Donderdag Bijzonderdag” georganiseerd. Daarnaast is er voor de wat oudere kinderen de “Vrijdag Xtra Bijzonderdag”. Deze dagen kunnen alleen georganiseerd worden als er voldoende vrijwilligers zijn die als begeleider mee willen. Donderdag 26 juli mocht ik mee. Wat heb ik genoten! Vierendertig kinderen wachtten in de 1e Nieuwstraathof op ons. Na wat organisatorische zaken als naamstickers schrijven, groepjes maken, boodschappensjouwers zoeken en duidelijke afspraken maken, vertrokken we naar de tramhalte. Met de tram naar Plaswijckpark. Een volle tram, maar ook


jaargang 7 • nummer 26 • september 2012

een tram vol met blije kinderen! U begrijpt dat alle kinderen zich zeer geamuseerd hebben. En vergist u zich niet: ik ook! Samen met een groepje kinderen “uit zijn”, en dan ook nog stralend weer! Geweldig om te zien hoe die meiden en jongens genoten van de roetsjbaan, de zwanenboot, de skelters in het verkeerspark en niet te vergeten het waterballet in het zwembad! Niet iedereen had badgoed bij zich, maar met 25 graden is het helemaal niet erg om nat te worden. Vanaf drie uur moest iedereen opdrogen om nog fatsoenlijk in de tram te kunnen stappen. En dan het afscheid. Rond vijf uur stonden de moeders op hun kinderen te wachten. Moe en uitgelaten kwamen ze aangelopen. Enthousiast onthaal en mooie verhalen. Alle begeleiders werden hartelijk bedankt. Het was een feest. Natuurlijk was ik moe, natuurlijk lag ik uitgewrongen op de bank om bij te komen. Maar wat een beloning: kinderen die je een dikke knuffel komen brengen omdat je samen zo’n fijne dag hebt gehad; een moeder die achter je aan rent om je te bedanken voor die goede dag voor haar kind; een vraag “Juf, je komt volgende week toch zeker ook?” Ja, lieve kinderen, ik kom nog een keer mee, ook ik heb genoten!

‘Samen delen is ook geven’. Het verhaal van de vijf broden en de twee vissen zal hier centraal staan. Speciaal voor iedereen met een RK-achtergrond is dit een bijzondere bijeenkomst. Dit doen we ééns in het jaar en het aantal vrijwilligers is altijd verrassend hoog. Alle eer aan onze geweldige deelnemers die zichtbaar genieten en trouw ieder jaar weer terug willen komen. Op zondag 11 november zal er in samenwerking met de ICAD (interkerkelijke commissie aangepaste diensten) een gezamenlijke kerkdienst worden gehouden in Barendrecht. Voorganger zal zijn Ds. Robert van Amstel. Het thema zal zijn: “Weg van God”. Nou als dat geen spannend thema is… Het koor ‘de Kelagiosingers’ zal medewerking verlenen aan deze dienst. Vorig jaar hielden we ook een gezamenlijke dienst met ook de Kelagiosingers erbij. Toen ter ere van ons 15-jarig bestaan. De reacties waren zo overweldigend dat we besloten hebben dit elk jaar op de agenda te zetten. Voor deze ICAD/Kerkplein-dienst op 11 november 2012 om 10.00 uur wil ik u van harte uitnodigen. Adres: Kerk Carnisse Haven, Noordersingel 30, 2993 TA Barendrecht, bereikbaar met tramlijn 25.

Met dank aan de organisatoren van KSA/ GCW, met name Maria en Erik. Met dank aan de sponsoren die dit mogelijk maken. Miep in ‘t Veen (vrijwilligster)

Kerkplein Zo om de zes weken organiseert Kerkplein een activiteit voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze activiteiten zijn zeer uiteenlopend van aard. Zo zijn we vorige maand een middag naar Plaswijckpark geweest. We gingen in kleine groepjes het park door en halverwege en aan het eind werd er wat met elkaar gedronken bij het restaurant. Vanuit de Open Hof kregen we zomaar drie vrijwilligers die het leuk vonden één van onze groepjes mee te begeleiden. Dit zijn altijd leuke verrassingen. Gelukkig was het mooi weer. We hebben genoten. Kerkplein organiseert op 27 oktober vanaf 11.00 uur i.s.m. de werkgroepgroep ‘anders begaafden’ van het IPV-5 een activiteit in de Paulusparochie te Capelle a/d IJssel. We gaan het hebben over

Wilt u meer informatie, kijkt u eens op onze website of neemt u dan contact op met Tanja Demper, pastoraal consulent Kerkplein, tel: 010 - 466 67 22 of 06-30 25 99 14. www.kerkpleinrotterdam.nl

SchuldHulpMaatje Rotterdam zoekt nieuwe maatjes! Eind 2010 kwam via Kerk in Actie en SchuldHulpMaatje Nederland, bij Stichting KSA/GCW de vraag binnen, of er interesse bestond om het project SchuldHulpMaatje in Rotterdam vorm te gaan geven. Na overleg met SKIN Rotterdam, het Pastoraat Oude Wijken, Instelling Katholiek Rotterdam, House of Hope, PCOB Rotterdam en Mara, is besloten om daar positief op te reageren. In de praktijk van onze organisaties merken we dat schulden voor steeds meer mensen in Rotterdam een probleem worden. Door de economische situatie en de bezuinigingen, ook op de bijstand, wordt dit probleem alleen maar groter. Daarnaast merken we dat de hulpverlening te weinig capaciteit heeft om dit probleem goed aan te pakken. Een maatje, dat meeloopt, -helpt en -denkt met de klant is echt zeer gewenst. Vandaar de keuze om dit project ook in Rotterdam te realiseren. Een SchuldHulpMaatje is een vrijwilliger die het toerustingprogramma van PCS (Platform voor Christelijke Schuldhulp-preventie) heeft doorlopen. Hij/zij is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De vrijwilliger kan iemand helpen om nog op tijd het tij te keren, ondersteuning geven tijdens een traject van schuldsanering en ook daarna om de financiële huishouding op orde te houden. Doel is de zelfredzaamheid te vergroten van cliënten die met schulden kampen en geholpen willen worden, door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning door koppeling aan een maatje.


jaargang 7 • nummer 26 • september 2012

De maatjes krijgen in hun werk ondersteuning en begeleiding van de coördinator, die gedegen kennis heeft van de Rotterdams sociale kaart. Iedere zes weken is er een verplichte intervisiebijeenkomst voor de maatjes. Verder is er een verplichte basistraining van drie dagen en is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist om maatje te worden. Op dit moment hebben we een wachtlijst voor cliënten. We hebben namelijk een tekort aan maatjes en zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe maatjes! Over niet al te lange tijd starten we met een nieuwe 3-daagse cursus, en wel op de zaterdagen 3, 10 en 17 november. Er is plaats voor 12 maatjes. Indien u interesse heeft, of eerst meer wil weten, stuur dan een emailtje: schuldhulpmaatje@stichtingksa-gcw.nl of bel naar 010-46 66 722 en vraag naar Erik, Barbra of Alexander. Colofon: Nieuwsbrief KSA/GCW Jaargang 7, nummer 26, sep. 2012 Correspondentieadres: KSA/GCW Hang 7 3011 GG Rotterdam Telefoon: 010 - 466 67 22 Fax: 010 - 466 67 14 E-mail: info@stichtingksa-gcw.nl Internet: www.stichtingksa-gcw.nl ING-bank rek.nr.: 543411

Frans uit Rotterdam

SchuldHulpMaatje Frans Schot uit Rotterdam leek een driedaagse training een behoorlijke aanslag op zijn vrije tijd. Maar hij had de open avond bezocht en had tot zijn grote

verbazing gemerkt dat er nog veel meer belangstellenden waren voor het project. “Ik besloot om in het diepe te springen”, vertelt hij nu. “En daar heb ik nooit spijt van gehad. Op de eerste cursusdag kreeg ik les van Ilse de Lange. Ik was onder de indruk van haar professionele manier van lesgeven, het lesmateriaal en de aanpak van het project. Ik kon alleen maar concluderen dat dit maatjesproject echt geen vrijwilligersgerommel in de marge is.” Een bekende van Frans wees hem op SchuldHulpMaatje. “Dat zette me aan het nadenken. Mijn vrouw en ik hebben een eigen bedrijf en daarnaast ben ik druk in de kerk met Bijbelstudies. Dat is allemaal theoretisch en intern gericht. Ik voelde de behoefte om ook maatschappelijk iets te betekenen als christen.” Het hoge bezoekersaantal op de open avond in zijn stad en de vele allochtonen die ook belangstelling toonden prikkelden hem om zich op te geven voor de cursus. “Vanaf de eerste dag heb ik er met volle teugen van genoten”, blikt hij terug. “We hadden een geweldige sfeer met elkaar. En je merkt dat je daar met een geselecteerd gezelschap bent van mensen met hetzelfde doel en dezelfde passie. Er was direct een vertrouwensband en daarnaast hebben we enorm veel lol gehad met elkaar. Ik vond de cursus echt geweldig.” Frans heeft zijn eerste matches met cliënten gehad. “Als eerste kreeg ik een gescheiden jongeman”, vertelt hij. “We hadden direct een klik en tijdens het hele proces heb ik gemerkt hoe belangrijk dat is. Wat de jongeman nodig heeft is ook niet heel ingewikkeld, hij moet leren budgetteren. Toen we dat zouden gaan bespreken had hij van te voren al een heel lijstje met uitgaven gemaakt”, grijnst Frans. “Dat zag er goed uit. Maar de punten waar het misging met zijn uitgaven had hij niet opgeschreven. Dat vond ik humor. Ook voedsel ontbrak op het lijstje, daar was geen geld voor. Toch bleek het niet al te moeilijk om zijn uitgavenlijst kloppend te maken. We liepen alleen tegen de auto aan. Die kon hij beslist niet missen. Omdat er een vertrouwensband was kon ik tegen hem zeggen; ‘Ik snap het wel dat je de auto niet wilt missen, maar het kan gewoon niet. Kijk maar naar je budget.’.Toen bleek hij bereid om naar de tegenargumenten te luisteren. Nadat we een budget voor de langere termijn hadden gemaakt was hij helemaal overtuigd. Hij zag in dat het niet vol te houden is met de kosten voor een auto. Daarna kwam hij ook zelf met het idee op te proppen om er op zaterdag bij te gaan werken. Het enige wat ik deze jongeman naast het budgetteren moest leren is echt een uitdaging: leren sparen. Hij is zover dat hij toegeeft dat hij dat beter eerder had kunnen doen. Dat zat hij nu niet in de problemen. “Hier houdt het verhaal voorlopig op”, sluit Frans af. “Momenteel houdt hij opeens zonder uitleg al het contact af. Welke conclusie ik daaruit moet trekken weet ik niet. Het is niet alleen rozengeur en maneschijn als je dit soort werk doet, dat besef ik heel goed. Maar het geeft mij een kick dat ik hem preventief heb kunnen helpen, voordat het echt uit de hand liep. Dat was eigenlijk heel eenvoudig.” Eerst aan geld geen gebrek, en dan opeens volledig aan de grond. In tijden van economische crises een bekend fenomeen. Zo iemand helpt Frans ook. “Deze man zat helemaal op de bodem”, vertelt hij. “Zakelijk en privé is deze man failliet en als reactie daarop is ook zijn vrouw vertrokken. Die vond het zo niet meer leuk. Punt is, dat hij na zijn zakelijke faillissement te lang zijn oude bestedingspatroon aanhield. Daardoor heeft ook privé flinke schulden opgebouwd.” Een dergelijk probleem lijkt niet geschikt voor het gemiddelde maatje. Maar om de man verder te kunnen helpen werd Frans van gratis juridisch advies voorzien door een jurist en fiscalist. “Zij wilden graag op deze manier meewerken aan het maatjesproject, dat vond ik heel mooi om te merken. We zijn zover dat de schuldhulpverlening in gang is gezet en nu kan ik er gewoon als maatje voor hem zijn. Dat heeft deze man echt nodig.” Frans voegt er nog aan toe dat zijn cliënt in zijn “Jobperiode” aan het denken is gegaan en zich naar God heeft gewend. “Hij zit nu uren in zijn Bijbel te lezen en wil er alles over weten. Ik ben een gelovig maatje dus vind het heel fijn dat ik ook hierin naast hem kan staan.”

KSA/GCW nieuwsbrief 26  

KSA/GCW nieuwsbrief

Advertisement