JASON Magazine, jaargang 38 nummer 4

Page 19

Normatieve macht

De EU: “normatief” in haar militaire operaties?

▲ In 1992-3 leed de Herzegovinische stad Mostar onder een beleg van 18 maanden. De oorlog in het gebied zou nog tot 1995 voortduren, voordat de NAVO (en niet de EU) een vredesakkoord wist af te dwingen. Bron: Lorenzo Man

“Where did we start? As a peace project among adversaries. What is our greatest accomplishment? The spread of stability and democracy across the continent. And what is our task for the future? To make Europe a global power; a force for good in the world.”1 TRINEKE PALM

L

ange tijd presenteerde de Europese Unie zich als een “onderscheidende” internationale speler die zich ten doel stelde om (universele) waarden en normen te verspreiden met politieke en economische instrumenten. De afwezigheid van militaire inzet maakte deel uit van hoe de Europese Unie zichzelf ging zien en werd beschreven door anderen: een civiele macht, een normatieve macht.2 Een normatieve macht onderscheidt zich door de nadruk op universele waarden en procedurele normen. Als zodanig suggereert het “goed” of “be-

ter” te zijn. Het vormde een onderdeel van het anders zijn dan de Verenigde Staten. Of, zoals politiek analist Robert Kagan dit onderscheid typeerde: de Verenigde Staten komen van Mars, de Europese Unie van Venus.3 De oorlog in Joegoslavië drukte de Europese lidstaten met de neus op de feiten. Wat zijn alle mooie woorden en verklaringen waard over mensenrechten, rechtstaat en democratie als deze uiteindelijk niet beschermd kunnen worden als ze met voeten worden getreden? Dit “trauma” wordt gezien als één van de belangrijkste drijfveren voor het Ge-

meenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) dat in 1999 werd gelanceerd.4 In de afgelopen 10 jaar zijn er acht militaire operaties onder de vlag van de Europese Unie uitgevoerd in de Balkan en CentraalAfrika. De meeste recente operatie is traiRobert Kagan. Bron: Editorial Taurus

De Verenigde Staten komen van Mars, de Europese Unie van Venus - Robert Kagan, politiek analist

JASON Magazine * Nummer 4 2013

19