Page 1

Colofon Dorpsweg 85, 4221 LJ Hoogblokland, 0183 563628, www.stichtinghvc.nl, info@stichtinghvc.nl ABN AMRO: NL 51 ABNA 0561455139 ING: NL18 INGB 0003134057 Stichting Hulp Vervolgde Christenen is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (= Algemeen Nut Beogende Instelling)

SEPA Machtigingsformulier €10.- voor 1 dag eten voor 10 kinderen €25.- voor 1 dag eten voor 25 kinderen Anders, namelijk _________________

Stichting HVC, Dorpsweg 85 4221 LJ Hoogblokland (NL) Incassant-ID: NL50222180844300000

Ik machtig Stichting HVC om dit bedrag tot wederopzegging eenmalig / maandelijks / jaarlijks

€1,-

voor 1 dag eten

van mijn rekening af te schrijven. Naam

NOOD

Adres

SITUATIE IN ZUID-SOEDAN

E-mail

HONGER

IBAN

DREIGT VOOR DEZE

Plaats & d.d.

KINDEREN

Handtekening Machtigingskenmerk

(in te vullen door HVC)

HELP HEN!


GEEF HONGER GEEN KANS Beste zendingsvrienden, Onlangs belde ik met onze contactpersoon in Zuid-Soedan, waar we onder andere een weeshuis ondersteunen. We spraken over de nijpende situatie in het land. Hij vertelde dat de conflicten in Zuid-Soedan al vele doden en gewonden hebben veroorzaakt en tienduizenden mensen op de vlucht zijn geslagen.

“Bid dat vrede terugkeert in Zuid-Soedan. Bid dat het moorden zal stoppen vóórdat de honger nog veel meer doden zal eisen.”

Strijd mee tegen honger Stichting HVC is wereldwijd actief op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Vanuit de Bijbelse notie om onze naasten lief te hebben als onszelf, zet Stichting HVC zich ook in voor noodlijdenden. Daarom willen we niet voorbij gaan aan deze kinderen in Zuid-Soedan en de dreigende hongersnood. Een dag eten kost €1,- per kind. Hoeveel kinderen kunt u te eten geven?

Honger lijden mag niet In Loa, de plaats waar het weeshuis staat, is het gelukkig nog rustig. Wel blijkt het steeds moeilijker om de kinderen voldoende eten te geven, en dat trof mij enorm. Kinderen die wij ondersteunen mogen geen honger lijden

Stuur deze antwoordkaart

en daarom vragen we u om heel concrete hulp. Het hoeft u maar €1,- te

kosteloos op of ga naar

kosten. Daarvoor kan één weeskind uit Loa één dag eten.

www.stichtinghvc.nl/geven.

Graag postzegel plakken. Hoeft niet.

€1,-

Door de conflicten wordt er niets meer verbouwd, dit is te merken aan de steeds hoger wordende voedselprijzen. De leiding van ons weeshuis

voor 1 dag eten

moet veel moeite doen om met de huidige middelen alle vijftig wees-

Hoeveel kinderen wilt u één dag van eten voorzien?

De situatie is zorgwekkend, terwijl we juist in deze situatie meer wees-

kinderen voldoende te eten te geven. kinderen in Loa zouden willen opvangen. U en jij kunnen het voedseltekort onder de weeskinderen voorkomen, help ons alstublieft. Hoe u kunt helpen Geef vandaag nog op de antwoordkaart uit deze folder aan hoeveel dagen (€1,- per dag) u voor uw rekening wilt nemen. Of maak uw gift over op NL51 ABNA 0561 4551 39 t.n.v. Stichting HVC o.v.v. ‘Geen honger in Loa’. Hartelijk dank voor uw steun!

Met hartelijke groeten en in Hem verbonden, Jan Bor, directeur Stichting HVC

Stichting HVC Antwoordnummer 12050 4220 WB HOOGBLOKLAND

Hulp Folder Zuid-Soedan - maart 2014  

Hulp Folder over hulpproject van Stichting HVC onder weeskinderen in Zuid-Soedan.

Advertisement