Page 1

Kort nieuws & bestedingen

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2011 SPECIALE ONDERWIJSEDITIE Inhoud: Inauguratie Lekol Pero Onderwijsontwikkelingen Bestedingen Kort nieuws

Nieuwe schoolgebouw Lekol Pero gereed Het huizenproject van Stichting Fondwa is in augustus naar tevredenheid afgerond. Er zijn zeven huizen

Inauguratie groot succes!

gebouwd. In totaal bieden de huizen woonruimte aan 45 personen. Hierboven een impressie van de huizen. De bewoners zijn erg blij dat ze eindelijk weer een dak boven hun hoofd hebben.

Abson Jean, bestuurslid van Stichting Fondwa hoopt binnenkort van start te gaan met een nieuw op te zetten bedrijf in Haïti dat werkt volgens social responsible entrepeneurship. Met zijn bedrijf ABSNA wil Abson fruit op grote schaal gaan verwerken tot jam en sap. Daarnaast wil hij een koel- en vriesruimte bouwen zodat boeren hun oogst kunnen verkopen en /of opslaan tegen gunstige tarieven zodat zij ook op momenten dat de oogst tegenvalt toegang hebben tot voedsel.

In samenwerking met boerencoöperatie APF heeft Stichting Fondwa een lokale waterleiding gerepareerd en doorgetrokken naar een gebied waar bewoners nog geen toegang hadden tot stromend water.

Meer informatie

Overzicht bestedingen Bouw van de school inclusief inventaris

46.000 USD

Stichting Fondwa info@stichtingfondwa.nl

Bijdrage inauguratie

300 USD

Salaris leerkrachten (restant 2010 en schooljaar 2011/2012)

13.500 USD

Noodhulp na beving

10.000 USD

Salaris projectleider bouw

1.000 USD

Puinruimen Lekol Sint Antoine Fondwa

5.000 USD

Reparatie Waterleiding Makaya

22.000 USD

Bouw van 7 huizen

26.000 USD

Bankgegevens: Project Fondwa Rekeningnr: 120076098 Nieuw Bergen

Gelieve uw naam en email vermelden bij kenmerk

www.stichtingfondwa.nl

4

Na maanden van hard werken vond op 22 augustus de inauguratie plaats van Lekol Pero. Abson Jean, bestuurslid van Stichting Fondwa was aanwezig om de openingsceremonie te verrichten. Ruim 350 inwoners van Fondwa namen deel aan de inauguratie en konden een kijkje nemen in het nieuwe schoolgebouw. In deze speciale onderwijsuitgave van de nieuwsbrief willen we u laten zien hoe het bouwproces is verlopen en welke ontwikkelingen de school heeft doorgemaakt. Veel leesplezier!


De bouw van de school in beeld

Feest! De inauguratie Haïtianen feesten graag en veel. Geen feest zonder dansen en eten.

Januari 2010. Een verwoestende aardbeving treft Haïti. Het epicentrum ligt vlakbij Fondwa. Niet alleen de grote lokale APF basisschool Sint Antoine maar ook de kleinere school Lekol Pero wordt volledig verwoest. Stichting Fondwa besluit Lekol Pero te helpen met de herbouw. Voor de kinderen die verder in de bergen wonen is deze school onmisbaar. Ondanks logistieke problemen en slechte weersomstandigheden gedurende het jaar komen de materialen op hun plaats en wordt het gebouw tijdig opgeleverd voor het nieuwe schooljaar.

Traditioneel worden de gasten (ouders, leerkrachten, leerlingen en dorpelingen) getrakteerd op rijst, bonen, kip en gebakken banaan. Na het eten werd er nog vele uurtjes gedanst!

En hoe gaat het nu verder met Lekol Pero? In oktober is het nieuwe schooljaar van start gegaan. De leerlingen hebben dus inmiddels het nieuwe schoolgebouw en hun nieuwe uniformpjes officieel in gebruik genomen. Hiernaast een afbeelding van het nieuwe uniform. Stichting Fondwa blijft zich committeren aan de ontwikkeling van het onderwijs van Lekol Pero. Inmiddels is een oudercomité gevormd. Er is een nieuwe directeur aangesteld en een aantal nieuwe docenten zijn geselecteerd. Stichting Fondwa zal voor een periode van minimaal 5 jaar garant staan voor het betalen van de salarissen van de docenten. Verder zal Stichting Fondwa ook voor minimaal 60 kinderen uit arme gezinnen schoolgeld betalen. In samenwerking met de directeur, de docenten en het oudercomité zal gewerkt worden aan professionalisering, training en verbetering van het onderwijs. Hierover meer in 2012.

2

3

nieuwsbrief Stichting Fondwa Oktober 2011  

Nieuwsbrief over de voortgang van het onderwijsproject in Fondwa Haiti