Stichting Focus, jaarverslag 2017

Page 1

Jaarverslag 2017 Mei 2018

Stichting Focus In 2017 hebben we de verhuizing naar de Zerboltstraat voltooid. Voortaan zit heel Focus onder één dak. Dit heeft meerdere voordelen. In het bijzonder is er meer verbondenheid tussen iedereen die bij Focus betrokken is, wat bijdraagt aan onze doelstelling, met name aan het herstelproces en de persoonlijke groei van de individuele deelnemers. Ook heeft de ruimte ons in staat gesteld om een lang gekoesterde wens tot vervulling te brengen: het geven van hersteltrainingen. Onder de naam Focus op Herstel bieden we “Herstellen doe je zelf”, “Herstel+” en nog een aantal andere trainingen gericht op verschillende doelgroepen. Als Expertisecentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel zijn we aan onze stand verplicht om de herstelmethodiek breder te verspreiden. Daar dragen bovengenoemde trainingen aan bij, maar ook waren we blij een gloednieuw herstelinitiatief in Almelo te ondersteunen door de initiatiefnemer, Chantal Soepboer, een stageplaats aan te bieden en verder van advies te voorzien. Bij de ontwikkelingen in de dagbesteding blijven we actief betrokken. In onze eigen ateliers is sprake van een gestage groei, in het bijzonder in het textielatelier, dat dankzij een enthousiaste vrijwilliger steeds meer benut wordt. Ook buurtbewoners kunnen voor een schappelijk bedrag zelf herstelwerk doen, kleding maken of leren tekenen. Deelnemers van de dagbesteding en buurtbewoners zitten door elkaar, zoals we dat graag zien, omdat het meehelpt sociaal isolement te bestrijden en de acceptatie van mensen met een psychische beperking te vergroten. Al met al kijken we terug op een geslaagd jaar, waar we in dit verslag graag verantwoording over afleggen. Om het verslag meer te doen leven, hebben we enkele deelnemers en vrijwilligers gevraagd om hun ervaringen met Focus op papier te zetten. We besluiten deze inleiding met de eerste bijdrage: Kort gezegd heb ik dankbaar gebruik mogen maken van de kennis en ervaring van Stichting Focus te Zwolle die jullie op hebben gedaan zodat ik zelf een herstelinitiatief kan starten in Almelo. Ik heb achter alle deuren mogen kijken en heb mogen vragen tegen welke obstakels jullie zijn aangelopen, tegen welke obstakels jullie nu aanlopen en hoe jullie de verschillende obstakels oplossen en hebben opgelost. Deze kennis en ervaring zorgen ervoor dat ik makkelijker en praktischer kan werken aan mijn eigen herstelinitiatief. Tijdens mijn periode bij Focus ben ik zaken tegengekomen waar ik zelf nog niet aan had gedacht. Dit zal mij in de toekomst tijd besparen! Mijn kansen om een succes te maken van het herstelinitiatief in Almelo is hierdoor toegenomen! Op persoonlijk vlak ben ik ook gegroeid. Ik heb de cursus “Herstellen doe jezelf” en de “Herstel+” cursus mogen volgen. De doelen die ik mijzelf hierbij heb gesteld heb ik ook gehaald in een vertrouwde en liefdevolle omgeving en ben hier zeer dankbaar voor. Respect en waardering voor jullie! - Chantal Soepboer

Focus op Verbinden Activiteiten Afgelopen jaar heeft Focus op Verbinden verschillende activiteiten georganiseerd: o.a. de verwendag (paaseditie en kersteditie), de wekelijkse klaverjasclub, een culinaire markt, het Iets Drinken café, Focus op Bewegen, het wekelijkse plantenasiel, verschillende (grote) cateringopdrachten en het

Jaarverslag 2017 Stichting Focus

1


wekelijkse Buurtcafé. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de Smulpaap, Stichting Flappus en COC Zwolle (Club T). Het Buurtcafé is gestart met thema-avonden. Elke laatste donderdag van de maand wordt het eetcafé aangekleed in het betreffende thema door middel van muziek, aankleding en een gastkok. De volgende thema’s hebben wij uitgevoerd: Blues avond, Creoolse avond, Braziliaanse avond en een Eritrese avond. Resultaten De thema-avonden zijn een succes. Er komen steeds meer mensen op af. Dit is goed voor de naamsbekendheid van Focus en het zijn leuke verbindende activiteiten voor de wijk. Ook is er nog steeds veel interesse is voor onze laagdrempelige verwendag. Door de samenwerkingsverbanden kunnen wij andere organisaties ondersteunen. Als wisselwerking hebben wij een gevarieerder aanbod in huis, meer doorloop en meer naamsbekendheid. De verschillende activiteiten van Focus op Verbinden en het Buurtcafé hebben bijgedragen aan een goede daginvulling voor de deelnemers die werkzaam zijn binnen de projecten van Focus. Aantal vrijwilligers: zes Aantal doorgestroomd naar betaalde baan: één Aantal deelnemers vanuit dagbesteding: zeven Aantal klanten Buurtcafé: 739 Aantal verhuur: 36 verhuringen door organisaties, zeven vaste huurders en tien buurtbewoners Aantal klaverjassers: 16 Verwachtingen We gaan verder met de thema-avonden en zijn van plan het Buurtcafé uit te breiden met een lunchroom of een extra eetcafé-avond. Verder is de verwachting dat de bestaande activiteiten doorgaan en er nieuwe activiteiten bij gaan komen om onze buurtfunctie nog meer te vergroten.

Focus op Kwartiermaken Activiteiten De Kwartiermaker heeft deelgenomen in het uitvoeringsteam Pieter Steynstraat, de werkgroep GGzmantelzorgers en de organisatie en uitvoering van de Diezer Keukentafel. Daarnaast heeft hij een minor Kwartiermaken gegeven aan studenten van Hogeschool Viaa, een les in het kader van ervaringsdeskundigheid verzorgd aan twintig Belgische studenten in het kader van een uitwisseling van Hogeschool Windesheim, een presentatie verzorgd aan Ex Aequo (GGz), een interne rondleiding (mede) verzorgd aan de arbeidsdeskundigen van het UWV en een pitch verzorgd op de Dag van de Mantelzorger op het Deltion College. De Kwartiermaker verzorgt ook trainingen. In 2017 is er een training gegeven van drie dagdelen aan alle stafkrachten van poppodium Hedon. Daarnaast een training van twee avonden via ZwolleDOET aan medewerkers van vrijwilligersorganisaties. Met Travers zijn gesprekken geweest om ook voor hen een training te ontwikkelen. Ook met het UWV (WERKbedrijf) zijn vergevorderde gesprekken geweest over het verzorgen van een training. Ten slotte is de Kwartiermaker bezig met het doorontwikkelen van een training voor jonge mantelzorgers, in samenwerking met ZwolleDOET / Steunpunt Mantelzorg. Resultaten De Kwartiermaker heeft een bijdrage geleverd aan een positievere en realistischere beeldvorming over psychiatrie bij verschillende bevolkingsgroepen, variërend van wijkbewoners tot professionals.

Jaarverslag 2017 Stichting Focus

2


Hierdoor is tevens ons netwerk vergroot. Door de rondleidingen en colleges, en door werkzaamheden zoals van het uitvoeringsteam Pieter Steynstraat en de Diezer Keukentafel hebben we contact gemaakt met burgers binnen en buiten de wijk. Door het verzorgen van trainingen heeft Stichting Focus meer erkenning gekregen als Expertisecentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel: organisaties zien de meerwaarde van onze kennis en willen deze graag in laten zetten om eigen personeel te scholen. Verwachtingen Vanaf 2018 bestaat Focus op Kwartiermaken niet meer als zelfstandig project. Niettemin blijven we deelnemen aan o.a. bijeenkomsten, symposia en wijkdialogen. Voor het ontwikkelen en geven van training en voorlichting wordt aangesloten bij de Voorlichtingspool en Focus op Herstel.

Focus op Informatie Activiteiten Bij Focus op Informatie krijgen we vragen vooral telefonisch en per mail. Er waren bijvoorbeeld telefoontjes van hulpverleners en familie van cliënten. De meeste vragen gingen over het hulp- en zorgaanbod: dagbesteding, behandeling of ondersteuning van de cliënt. Resultaten We hebben mensen wegwijs gemaakt binnen de sociale kaart van Zwolle en omgeving, we hebben doorverwezen en we hebben ondersteund bij praktische zaken. Feiten en cijfers Er zijn ruim vijftig vragen behandeld. Verwachtingen Er is een gestage afname aan vragen, waarschijnlijk te verklaren met het toegenomen gebruik van internet. In de toekomst willen we graag kijken naar een eventueel andere invulling van cliëntondersteuning.

GGz Voorlichtingspool Activiteiten Dit jaar continueerden wij de samenwerking met de Politieacademie in Apeldoorn. Ook werkten we weer samen in twee projecten met het Deltion College in Zwolle en diverse andere MBO-opleidingen en ROC’s, waaronder Landstede en ROC Nijmegen en Enschede. We hebben de opleiding tot voorlichters verbeterd, en aanbod ontwikkeld voor hulpdiensten in de regio Overijssel. Resultaten Onze voorlichtingen geven inzicht als het gaat om werken met mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek. Door dit inzicht krijgen leerlingen van opleidingen als Medewerker Maatschappelijke Zorg, Beveiliger of Politieagent handvatten om beter in contact te treden met deze doelgroep en zo mogelijk deëscalerend te werken. Er werden tien nieuwe vrijwilligers getraind, waarvan er uiteindelijk vijf aansloten bij de Voorlichtingspool. Vijf vrijwilligers stroomden uit, waarvan drie naar een opleiding. De huidige Voorlichtingspool bestaat uit zeven vrijwilligers. Daarnaast zijn twee stagiaires HBO-SPH betrokken bij de pool. We voerden met zijn allen 25 voorlichtingen uit, waarbij ongeveer 700 mensen bereikt werden. Er is een professionele betaalde kracht aangenomen om de Voorlichtingspool te begeleiden. Jaarverslag 2017 Stichting Focus

3


Verwachtingen Verward gedrag is een actueel thema. Voorlichtingen hierover aan politie- en ambulancepersoneel zullen komend jaar worden ingezet. Door uitbreiding van het aantal vrijwilligers zullen we vaker voorlichting kunnen geven. In 2017 kwam ik in aanraking met Focus door de cursus “Herstellen doe je zelf”. Ik had last van een manie gehad en hoopte met de cursus weer verder te komen in mijn herstel. Ik heb daarna de cursus “Herstel+” gedaan en heb me vervolgens aangesloten bij de Voorlichtingspool. Ik mocht voorlichting geven op de Politieacademie. Ik heb dit als zeer waardevol ervaren omdat er met jouw ervaring anders wordt gekeken naar mensen met een manie en psychose. Focus bedankt dat ik gegroeid ben in mijn eigen proces. - Randold de Boer, vrijwilliger Voorlichtingspool

Focus op Herstel Activiteiten Focus op Herstel richt zich op het ontwikkelen en geven van trainingen met de onderwerpen herstel en ervaringsdeskundigheid. Wij geven trainingen aan instanties in het omgaan met psychisch kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. Hiernaast helpen wij samen met verschillende scholen in Zwolle en omstreken met het ontwikkelen van de nieuwe leerlijn ervaringsdeskundigheid. Onze hoofdactiviteit is het trainen van psychisch kwetsbare mensen zelf. Wij hebben hier trainingen voor ontwikkeld die wij het hele jaar door geven. De ontwikkeling van nieuwe trainingen blijft doorgaan zodat we zoveel mogelijk kunnen betekenen in het herstel van mensen. Dit wordt bijna volledig gedaan door vrijwilligers en stagiaires waarvoor dit een unieke plek is om zelf te herstellen en tegelijkertijd werkervaring op te doen met de juiste begeleiding. Resultaten Negen vrijwilligers en drie stagiaires hebben deelgenomen aan dit project. Hiervan zijn drie mensen doorgestroomd naar een HBO-opleiding ervaringsdeskundigheid. Eén van deze mensen heeft een betaalde baan als ervaringsdeskundige naast zijn opleiding. Eén persoon die een soortgelijke stichting op wil zetten in Almelo heeft een aantal maanden meegekeken, trainingen gevolgd en is opgeleid tot trainer. Vier vrijwilligers zijn opgeleid tot cotrainer en vijf tot trainer. De training “Herstellen doe je zelf” is gevolgd door 31 deelnemers. Onze eigen ontwikkelde training “Herstel+” is gevolgd door 23 deelnemers. Wij hebben drie trainingen ontwikkeld en gegeven: “Zorg voor jonge mantelzorgers”, “Hoe om te gaan met kwetsbare vrijwilligers” en “Docenten+”. Verwachtingen Door de groeiende herstelbeweging verwachten wij meer samenwerking met andere instanties waarbij dit herstel ook een grotere rol gaat spelen. Dankzij dit netwerk kunnen wij meer deelnemers en vrijwilligers werven. Verder zijn we vier trainingen aan het ontwikkelen, die naar verwachting halverwege 2018 klaar zijn. Ook zal de MBO-leerlijn ervaringsdeskundigheid naar verwachting klaar zijn in 2018 waarin wij een actieve rol zullen spelen in de praktijk ontwikkeling van de studenten. Van de huidige vrijwilligers zal er weer een aantal doorstromen naar een opleiding of werkplek. De trainingen van Focus op Herstel die ik gevolgd heb, hebben mij meer gegeven dan ik in een paar zinnen kan formuleren. Als vervolg op jarenlange therapie heb ik juist hier bij Focus een enorme ontwikkeling en groei meegemaakt. De ervaringsdeskundigen hebben mij zo goed kunnen spiegelen dat ik inzicht heb gekregen en daar vanuit regie kon nemen in mijn emoties en de keuzes die ik vervolgens ging maken. Mijn leven is 180 graden veranderd en ik kom steeds verder tot bloei. Op dit moment ben ik op vrijwillige basis werkzaam in het team en ben ik dankbaar dat ik het geschenk wat

Jaarverslag 2017 Stichting Focus

4


ik heb mogen ontvangen door mag geven aan anderen. Stichting Focus heeft een hele belangrijke functie binnen Zwolle. Voor velen met mij een prachtige en onmisbare springplank van diepte naar nooit eerder bereikte hoogtes. - Marjolein Visser, vrijwilliger Focus op Herstel

Focus op Meedoen Activiteiten Kennismakingsgesprekken, plaatsen van deelnemers en vrijwilligers, trajectbegeleiding organiseren en uitvoeren, voortgang en ontwikkeling van deelnemers en vrijwilligers bewaken en bevorderen. Samenwerking Dock24. Uitbreiding netwerk: zowel aanmelders en doorverwijzers als externe werkervaringplekken. Resultaten We hebben veel mensen met de werkwijze van Focus kennis laten maken en een dagbestedingplek, werkervaringplaats of vrijwilligerswerk kunnen bieden. We hebben ons netwerk uitgebreid en verstevigd met doorverwijzers, SWT’s, hulpverleners, werkgevers en klanten. Er is een collega gedetacheerd aan Dock24 om participatietrajecten te verzorgen. In 2017 hebben we vanuit Focus op Meedoen 88 oriënteringsgesprekken gevoerd. Vanuit deze gesprekken zijn mensen begonnen met dagbesteding (44 personen, van wie vijf arbeidsmatig) of vrijwilligerswerk (18 personen). Vijf personen zijn aan een reïntegratie- of participatietraject begonnen. Daarnaast hebben tien personen – naast de dagelijkse begeleiding – extra ondersteuning ontvangen vanuit Focus op Meedoen. In 2017 waren er vijf medewerkers bij Focus op Meedoen, van wie drie beroepskrachten, één vrijwilliger en één stagiaire. Verwachtingen In januari 2018 beginnen de Werkfit-trajecten in opdracht van het UWV. Op het moment van schrijven bieden wij aan vier personen een Werkfit-traject, de verwachting is dat we in heel 2018 zeven of acht trajecten gaan begeleiden. Aan kennismakingsgesprekken en plaatsingen van deelnemers en vrijwilligers verwachten wij een ongeveer gelijk aantal als in 2017. Via Dock24 verwachten we meer mensen in participatietraject te krijgen. Ik ben echt positief verrast door wat er allemaal bij Focus gebeurt en hoe het er hier uitziet! Ik zou willen dat ik deze plek meteen na mijn opname had gekend! - Deelnemer in het oriëntatiegesprek

Focus op Kleding en Focus De Winkel Activiteiten Met de verhuizing van Focus op Kleding naar Focus De Winkel hebben we definitief afscheid genomen van ons pand aan het Diezerplein. De Winkel heeft een mooie heropening gehad, en we hebben andere leuke activiteiten georganiseerd of eraan bijgedragen: • • • • • • •

Alleen voor vrouwen Bevrijdingsfestival Verwendag Jubileum ZeS op Maat Kerstmarkt Fashion Casino Tweewekelijkse nieuwsbrief

Jaarverslag 2017 Stichting Focus

5


Resultaten De verhuizing heeft een positief effect gehad op de deelnemers en vrijwilligers. Ze hebben nu meer en beter contact met de coördinatie en met elkaar. Met de evenementen hebben we ons laten zien aan een breed publiek. Zo werven we klanten voor de winkel maar ook potentiële vrijwilligers en deelnemers. Bovendien zijn evenementen een mooie werkervaring erbij. Focus De Winkel had in 2017 één coördinator, zes deelnemers en één vrijwilliger. Twee deelnemers zijn doorgestroomd naar nieuwe werkplekken buiten Focus. Er is een deelnemer binnen een jaar uitgestroomd naar een verkoopfunctie bij de HEMA. Een vrijwilligster werkt zelfstandig aan de nieuwsbrief en heeft hierdoor meer verantwoordelijkheid gekregen en haar uren uitgebreid. Er is een constante groei bij alle deelnemers en vrijwilligers. Ik ben vorig jaar begonnen met werken bij Focus. In het begin vond ik het zelf behoorlijk spannend nog om in een winkel te staan. Ik bleef veilig achter de kassa en durfde niet alleen in de winkel te zijn. Hierin ben ik erg gegroeid. Ik kan nu alleen in de winkel staan, ik kan openen en afsluiten, prijzen, kassa draaien en schrijf de nieuwsbrief die wij aan onze klanten versturen. Ik heb een fijne coördinator, Lotte, zij daagt mij uit om nieuwe dingen te proberen en mede dankzij haar ben ik al zover gekomen. Ook heb ik lieve collega's met wie ik fijn samen kan werken. Ik kom elke dag met plezier naar Focus toe en ben blij dat ik hier werk. - Zoë

Focus op Kunst Activiteiten De kunst- en textielateliers zijn twee stimulerende omgevingen waarbij de atelierbegeleiders de deelnemers aansporen om nieuwe vaardigheden te leren en hun kennis uit te breiden. De mensen worden aangemoedigd om zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag te gaan en hun eigen ideeën uit te werken. Ook worden er nieuwe gewoontes aangeleerd door op tijd aanwezig te zijn of de aanwezigheid uit te breiden van één naar twee dagdelen. De basiscursus tekenen en schilderen wordt twee x per jaar gegeven waarbij zowel deelnemers als buurtbewoners zich kunnen opgeven. Ook is er een vervolgcursus tekenen en schilderen gegeven. Hieraan kun je deelnemen wanneer je de basiscursus gevolgd hebt en de beginselen van tekenen onder de knie hebt. Er werken vier atelierbegeleiders onder wie een betaalde kracht, een op detacheringbasis, een via Staatvandienst en een via de gemeente Raalte. Resultaten De atelierbegeleiders stimuleren de creativiteit, dit resulteert in nieuwsgierigheid en enthousiasme. De groep is groter geworden (37 deelnemers en een tiental buurtbewoners) waardoor er meer communicatie in de groep is. Mensen stellen elkaar vragen, informeren en waarderen elkaar. Als begeleider zien we dat het onderlinge contact de mensen goed doet. Ze brengen tijd met elkaar door en voelen zich meer mens. Eenzaamheid en teleurstellingen, dromen en wensen worden met elkaar gedeeld. Met veel deelnemers mag ik mooie 'groeimomenten' meemaken. Verwachtingen Meerdere deelnemers spreiden hun vleugels uit naar andere afdelingen, ontdekken waar ze nog meer in kunnen groeien. Ook verwachten we meer doorstroming naar werkervaringplekken, een studie of betaald werk. Enkele uitspraken van onze deelnemers: Je bent bij Focus een volwaardig mens, geen nummer.

Jaarverslag 2017 Stichting Focus

6


Ik heb veel soorten therapie gehad maar bij Focus kom ik het beste tot mijn recht. Ik ervaar hier geen gevoel van falen. Ik voel me thuis bij Focus, ik kan hier mezelf zijn. Geen hiĂŤrarchie maar wel verbinding. Ik kom in mineurstemming binnen en ga met een lach weer naar huis.

Focus op Bezoek Activiteiten Het samenwerkingsproject +Maatjes met Buddyzorg van ZwolleDOET is goed gecontinueerd. We hebben drie trainingen gegeven van drie avonden elk, gezamenlijk intervisie doorgezet met de vrijwilligers van Focus op Bezoek en Buddyzorg, deelgenomen aan de PR-werkgroep en we hebben nieuwe aanmeldingen gekoppeld aan de pool van de +Maatjes, waardoor we nog meer op maat konden matchen. Focus op Bezoek zit tevens in het Platform Maatjesinitiatieven. Hier bespreken we vier keer per jaar de ontwikkelingen, zoeken we naar (betere) samenwerking, pikken signalen op en behandelen we aanvragen van de verschillende projecten. In samenwerking met de GGz Voorlichtingspool hebben we een verdiepende module over GGz ontwikkeld ter aanvulling op de basiscursus van ZwolleDOET voor alle vrijwillige maatjes in Zwolle. We signaleren dat er meer aanmeldingen zijn dan we kunnen aannemen. Daarvoor hebben we de menskracht in vrijwilligers en stagiaires niet. Voor het eerst hebben we een wachtlijst moeten hanteren. Uiteraard hebben we bezoeken afgelegd, en gewerkt aan het ondersteunen en activeren van de deelnemers. Veel voorkomende problematiek is nog steeds verslaving, angsten, schizofrenie, bipolaire stoornis, psychose, borderline: de zwaardere, vaak chronische problematiek. Veel voorkomende hulpvragen waren: het ondersteunen bij uitbreiding van het sociale netwerk, het vinden van passende dagbesteding, het opdoen van (meer) structuur, een luisterend oor, het hebben van contact. Resultaten In 2017 zijn er 15 nieuwe aanmeldingen geweest. Van deze nieuwe aanmeldingen zijn er zeven gekoppeld aan een medewerker, drie hebben we gekoppeld aan een extern maatjesproject, drie zijn er om diverse redenen niet doorgezet, en twee personen kwamen op de wachtlijst. In totaal hebben we 26 deelnemers bezocht. De meeste bezoeken waren voor een half jaar tot een jaar, sommigen korter door bijvoorbeeld terugval, twee langer omdat er voor hen geen ander project bestaat dat goed aansluit. Door het jaar heen hebben wij gewerkt met een projectleider, twee stagiaires en tien vrijwilligers. We zijn nog steeds redelijk goed in zicht in het netwerk. Wel willen we meer aan PR doen in het bijzonder om nieuwe vrijwilligers te werven. Verwachtingen We verwachten voorlopig nog een (kleine) wachtlijst te hebben. Ook verwachten we nieuwe vrijwilligers aan te trekken door de gezamenlijke PR en training van +Maatjes met ZwolleDOET.

GGz-cluster Wmo Zwolle Halverwege het jaar is de ondersteuning van het GGz-cluster overgenomen door de secretaris van de Participatieraad. Het halfjaarverslag was daarom tevens ons eindverslag. Voor de volledigheid hier nogmaals de tekst:

Jaarverslag 2017 Stichting Focus

7


Activiteiten Het cluster is maandelijks bijeengeweest in een vergadering bij Focus te Zwolle, later in het gemeentehuis. De agenda is samengesteld uit punten van de clusterleden zelf en van de agenda van de Participatieraad. Clusterleden hebben de Participatieraad en GGz-gerelateerde bijeenkomsten bijgewoond, o.a. over beschermd wonen. Er was maandelijks contact met de secretaris van de Participatieraad. Er zijn, samen met der directie van Focus, evaluatiegesprekken gevoerd met de gemeente Zwolle. Getracht is het cluster steviger neer te zetten door een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk secretaris te werven. Resultaten Een onafhankelijk voorzitter is gevonden en er is tevens een betaalde secretaris gevonden en aangesteld door de gemeente Zwolle. Hierdoor is de ondersteuner overbodig geworden. In juli heeft hij afscheid genomen van het cluster. Feiten en cijfers Het cluster heeft zes keer vergaderd. Er zijn vijf GGz-gerelateerde bijeenkomsten bezocht. Er is twee keer gesproken met de gemeente en de directie van Focus. Er is zes keer overlegd met de Participatieraad.

Jaarverslag 2017 Stichting Focus

8