Klachtenprocedure Stichting Focus

Page 1

klachtenprocedure Wat is een klacht? Natuurlijk proberen we binnen Focus zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en behoeften van de bezoekers, deelnemers en medewerkers. Toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Het gaat dan om zaken die volgens u anders hadden gemoeten of gekund. De aard of de ernst van de klachten kan natuurlijk verschillend zijn. Het kan ook voorkomen dat u een conflict hebt met ĂŠĂŠn van de medewerkers. Wat voor klacht of gevoel van onvrede u ook heeft, stel het aan de orde. Bij wie moet ik zijn met mijn klacht? Het is het beste als u uw klacht eerst bespreekt met diegene tegen wie u een klacht heeft. Lukt dit niet, dan gaat u naar degene die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Binnen Focus is dit de directeur. Waarom eerst praten? Het is belangrijk om te weten waarom u niet tevreden bent. Alleen dan is het mogelijk iets te veranderen of te herstellen. Bovendien kan uw klacht het gevolg zijn van een misverstand. Door een gesprek kan het misverstand wellicht worden opgelost.

Stichting Focus Zerboltstraat 63 8022 RW Zwolle 038-4525802 www.focuszwolle.nl


Hoe pak ik een gesprek aan? Een klacht bespreken is moeilijk. Hier volgen enkele tips, die u kunnen helpen: • Reageer zo snel mogelijk. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het vaak wordt. Als u erg geëmotioneerd bent, kan het wel verstandig zijn de zaak een paar dagen te laten bezinken. • Maak een aparte afspraak als uw probleem niet snel kan worden afgedaan. Geef daarbij kort aan waarover u wilt praten. • Schrijf van te voren voor uzelf op, waarover u wilt praten. • Bedenk van tevoren wat u met het gesprek wilt bereiken. • Probeer het gesprek zo zakelijk mogelijk te houden. • Neem iemand mee ter ondersteuning, wanneer u daar behoefte aan heeft. • Wees bereid om samen tot een oplossing te komen. • Geef de ander de kans en de ruimte om de zaken te herstellen. • Behandel degene waar u een gesprek mee hebt met respect. Andersom mag u dat ook verwachten. Wat mag u verwachten van Focus? • Dat op korte termijn op uw klacht wordt ingegaan. • Dat u op een duidelijke manier te woord wordt gestaan. • Dat er, wanneer uw klacht redelijk is, naar wordt gestreefd de situatie te verbeteren of herhaling te voorkomen. Schriftelijk een klacht indienen Komt u er met de medewerkers of met de directeur van Focus niet uit, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het bestuur. Vergeet hierbij niet uw naam en adresgegevens te vermelden. U kunt uw klacht richten aan: Bestuur Stichting Focus T.a.v. de Klachtencommissie Zerboltstraat 63 8022 RW Zwolle Voor de afhandeling van klachten heeft Focus een klachtenregeling. Er staat bijvoorbeeld in dat het bestuur uiterlijk binnen twee maanden op uw klacht moet ingaan en u hierover berichten. De regeling ligt voor iedereen ter inzage. Bent u het tenslotte met de beslissing van de klachtencommissie ook niet eens, dan kunt u met uw klacht terecht bij de gemeente Zwolle.