Page 1


Financieel jaarverslag 2013 Inleiding Het jaar waarin onder andere onze voorzitter naar Nepal emigreerde, drie bestuurswijzigingen plaatsvonden, geen nieuwe kinderen zijn aangenomen, misbruik is gemaakt van ons vertrouwen, weinig activiteiten zijn ondernomen en minder uitvoeringskosten dan ooit zijn gemaakt… Dat was voor ons in het kort 2013. Om je meer te vertellen over hoe het afgelopen jaar voor ons verliep is hier onze jaarrekening. Hoewel we vorig jaar alweer ons vijfjarig bestaan hebben gevierd, was het niet zo’n goed jaar voor de stichting. In Nepal hebben alle kinderen gewoon naar school kunnen gaan, maar in Nederland is het jaar rommelig verlopen. Wij hebben daarom een aantal keuzes gemaakt die ons weer de goede kant op moeten gaan helpen. Meer en uitgebreidere informatie hierover vind je in de nieuwsbrief van april 2014, die te vinden is op onze website.

Inkomsten Periodieke sponsoren We hadden dit jaar 46 sponsoren die maandelijks hebben bijgedragen aan onze fondsen voor in totaal ruim 17.000 euro. ChildRight Fund is verantwoordelijk voor het grootste deel à 6.000 euro, wat volledig bestemd is voor het tehuis Baba Nepal. Daarnaast is 8.700 euro gedoneerd voor het Basic Education Fonds en 2.500 voor het College Fonds. Per maand wordt er op dit moment gemiddeld 1.400 euro gedoneerd. Eenmalige donaties Dit zijn giften van particulieren, bedrijven en instellingen als kerken, fondsen en scholen. Hiermee is bijna 7.000 euro opgehaald. Een groot deel hiervan, 3.200 euro, is afkomstig van de eindejaarsactie van de Rotary Geldermalsen die ons dit jaar wederom hebben gesteund met een prachtig bedrag. Daarnaast hebben we aantal mooie donaties ontvangen van CNS Cavaljé, Stichting Marhe en Diaconie Assen. Hiervan is 2.000 euro bestemd voor het College Fonds, 2.000 voor het Boarding School Fonds, 500 voor medische kosten en 2.400 voor het Basic Education Fonds.

2


Acties Met het statiegeld uit Maurik, Ochten en Vleuten is dit jaar ruim 1.600 euro opgehaald. Dit is volledig bestemd voor het Boarding School Fonds. Ondanks dat er slechts twee deelnemers voor ons aan de Zevenheuvelenloop mee deden hebben we daar ook nog bijna 750 euro mee verdiend om dit fonds aan te vullen.

Inkomsten in euro’s

2013

2012

Verschil%

Periodiek Basic Education Fonds College Fonds Baba Nepal Subtotaal periodiek

8.668 2.510 6.000 17.178

9.598 1.860 11.458

+50%

Eenmalig Basic Education Fonds Boarding School Fonds College Fonds Medische kosten Subtotaal eenmalig

2.411 2.000 2.060 500 6.971

4.571 2.750 7.321

-15%

Acties Basic Education Fonds Boarding School Fonds Subtotaal acties

0 2.348 2.348

1.621 1.656 3.277

-28%

26.497

22.056

+20%

Totaal

3


4


Uitgaven Terugblik begroting 2013

Uitgaven Basic Education Fonds College Fonds Boarding School Fonds Baba Nepal Overige kosten Nepal Uitvoeringskosten Wervingskosten Toename reserve Totaal

11.500 5.000 4.500 6.500 500 800 200 1.500 30.500

Uitgaven scholing Dit jaar is er voor 38 kinderen aan scholing gefinancierd vanuit het Basic Education Fonds, waarnaast kosten voor levensonderhoud van vier kinderen zijn aangevuld vanuit het Boarding School Fonds. Vanuit het College Fonds zijn nog eens negen studenten ondersteund. Fair Chance Basic Education Fonds In ons kernproject is dit jaar bijna 8.400 euro uitgegeven aan schoolgeld, examengeld, schoolboeken, schooluniformen en alle bijkomende kosten. De gemiddelde kosten per kind per jaar zijn daarmee uitgekomen op ongeveer 220 euro. Dit is 20 euro minder dan in voorgaande jaren, wat grotendeels te verklaren is door een gunstiger wisselkoers. De komende tijd gaan we ons richten op een efficiĂŤntere inrichting van dit fonds. Door een aantal kwalitatief goede scholen aan te sluiten en alleen daar nog leerlingen aan te melden hopen we meer kinderen te kunnen voorzien van een goede basisopleiding, zonder dat het voor onze vrijwilligers meer werk oplevert.

5


Fair Chance Boarding School Fonds De kosten voor de vier kostschoolkinderen zijn ook dit jaar weer gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een toename in de kosten van levensonderhoud in Nepal, dit zien we ook bij de College studenten terug. In totaal is er 4.300 euro aan uitgegeven. We zijn van mening dat dit fonds niet meer past bij onze toekomstplannen en dat het door de stijging van de kosten ook niet meer te financieren is. We gaan dit fonds daarom beĂŤindigen. We zijn op zoek naar een andere organisatie om de vier kinderen onder te brengen. Tot dat moment zullen we zelf nog voor de kosten instaan. Fair Chance College Fonds Het afgelopen jaar hebben negen studenten een vervolgopleiding gevolgd vanuit ons College Fonds. Helaas was het niet voor alle studenten even duidelijk dat er wel een bepaalde inspanningsverplichting bij een studielening hoort. Gelukkig hebben we ook voorbeeldige studenten die duidelijk wel naar een groter doel toewerken. Op dit moment verloopt het fonds als geheel niet goed en behalen we niet het doel dat we voor ogen hadden. We zullen voor onbepaalde tijd geen nieuwe studenten aannemen tot we een andere invulling aan het fonds hebben gegeven die wel recht doet aan de doelstelling. In totaal is er 6.300 euro uitgegeven aan dit fonds, waarvan ongeveer een derde aan de tandartsopleiding van Sunit, die gelukkig wel ontzettend gemotiveerd is. Positief voor 2014 is dat we verwachten dat Uttam als eerste student een deel van zijn studielening zal terugbetalen. Ondersteuning Baba Nepal Al een aantal jaar gaan de kinderen uit het tehuis Baba Nepal via ons Basic Education Fonds naar school. Sinds december 2012 helpen we het tehuis echter ook bij alle overige kosten, omdat het tehuis geen kostwinner meer heeft. Omdat het bekostigen van een tehuis niet direct onder onze doelstelling valt, maar we de kinderen en eigenaresse nog wel wilden helpen, hebben we in ChildRight Fund een mooie partner gevonden. Zij doneren nu maandelijks 500 euro aan ons, die via onze vrijwilliger bij het tehuis terecht komt. Zo kan het tehuis toch blijven bestaan, zodat de kinderen niet terug hoeven naar de uitzichtloze situatie waar ze

6


vandaan komen. In totaal is er dit jaar ruim 5000 euro overgemaakt naar het tehuis. De overige 1.500 euro die we van ChildRight hebben ontvangen voor het tehuis blijft ook daarvoor geoormerkt, maar houden we als reserve vast. Tijdens het schrijven van dit verslag hebben we helaas te horen gekregen dat Child Right hun bijdrage dit jaar afbouwt en stopzet. We zullen dus hard op zoek moeten naar een nieuwe sponsor van het tehuis. Overige uitgaven in Nepal Naast de directe kosten voor scholing krijgen we helaas ook af en toe verzoeken voor medische hulp. Dit is in de vorm van een gift als het om medische noodzaak gaat van de kinderen zelf. Als het minder noodzakelijk is of een familielid van de student betreft, doen we dit in de vorm van een lening. In totaal is er dit jaar ruim 900 euro uitgegeven aan drie studenten. Wervingskosten We hebben dit jaar niets uitgegeven aan werving. Uitvoeringskosten Voor het pinnen vanaf de zakelijke rekening in Nepal wordt door onze bank 1% opslag voor buitenlandse valuta gerekend plus vaste transactiekosten. Daarnaast rekent de Nepalese bank die we altijd hebben gebruikt ongeveer 4 euro per pintransactie, wat in verband met hogere opnamelimieten op dat moment de goedkoopste was. Een mooie opsteker was dat we in juni een bank hebben gevonden die geen extra pinkosten rekent en toch een hoge opnamelimiet heeft en dus hebben we vanaf dat moment alleen nog maar bij deze bank gepind. Dit scheelt direct ongeveer 1% in onze uitgaven. In totaal heeft ons betalingsverkeer net iets meer dan 600 euro gekost. Naast deze bancaire kosten hebben we nog 60 euro betaald voor de inschrijving bij de KvK en het hosten van onze website. Conclusie uitgaven We hebben dit jaar bijna 25.000 euro uitgegeven aan onze doelstelling. De toename in de uitgaven zit in de hulp die we het tehuis Baba Nepal hebben kunnen bieden dankzij ChildRight Fund.

7


In totaal is er dit jaar slechts 2,6% van onze uitgaven aan uitvoering en werving opgegaan en dus 97,4% aan uitgaven besteed aan onze doelstelling. We zijn uitermate tevreden over onze lage kosten en zullen ons best blijven doen om beter te presteren dan de meeste stichtingen. Ter vergelijking, om in aanmerking te komen voor het hoog gewaardeerde CBF keurmerk mag een kleine stichting alleen al 25% van hun budget aan werving besteden.

Uitgaven in euro’s Basic Education Fonds College Fonds Boarding School Fonds Baba Nepal Overig Subtotaal Scholing Wervingskosten Uitvoeringskosten Totaal

2013

2012

8.394 6.315 4.299 5.020 919 24.947

10.348 4.826 4.468 1.041 20.683

0 663

195 746

25.610

21.624

8


Terugblik doelstellingen • Tenminste 24.000 euro aan sponsorgeld ophalen Resultaat: met 26.500 euro zitten we daar ruimschoots boven

Een beter systeem maken voor de financiële administratie Resultaat: in juni zijn we begonnen met een nieuwe administratie sheet en dit heeft het direct een stuk eenvoudiger gemaakt om de uitgaven te volgen

Een accountant die onze jaarrekening controleert en ondertekent Resultaat: we hebben hulp aangeboden gekregen, maar hier nog geen gebruik van gemaakt, we hopen dit later alsnog te doen

De kosten voor werving en uitvoering onder de 5% houden Resultaat: met 2,6% weer een nieuw laagterecord, een prachtig resultaat!

Een oplossing vinden voor de stijgende kosten van het Boarding School Fonds Resultaat: er is geen oplossing gevonden, we gaan daarom stoppen met dit fonds

Dit ging goed • Het vasthouden van sponsoren

De nieuwe uitgaven administratie sheet

Uitvoerings- en wervingskosten laag houden

Dit kon beter • We hebben geen oplossing kunnen vinden voor het Boarding School Fonds

Te veel kosten aan levensonderhoud College Fonds studenten

Doelstellingen 2014 In 2014 willen we:

9


tenminste 23.000 euro aan sponsorgeld ophalen

de kosten voor werving en uitvoering onder 3% houden

het Basic Education Fonds herinrichten

een nieuwe plek vinden voor de kinderen uit het Boarding School Fonds en dit fonds beëindigen

het College Fonds (tijdelijk) stopzetten

10


Balans per 31/12/2013 Activa Leningen College Fonds Bank saldo Totaal

Passiva 15.126 12.903 28.029

Begroting 2014 Inkomsten Periodiek Eenmalig Acties Tehuis Baba Nepal Uit reserven t.b.v. Baba Nepal Totaal

Eigen vermogen

28.029 28.029

Uitgaven 15.000 3.500 1.500 3.750 2.250

Basic Education Fonds College Fonds Boarding School Fonds Tehuis Baba Nepal Overige uitgaven in Nepal Uitvoeringskosten

26.000

11

9.500 5.200 4.000 6.000 600 700 26.000

Financieel jaarverslag 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you