Page 1

Elckerlyc algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Stichting Elckerlyc

Elckerlyc | Algemene voorwaarden Elckerlyc biedt begeleiding en opvang. Onze organisatie heeft huisregels waaraan iedereen zich dient te houden. Deze regels vindt u terug in onze algemene voorwaarden. Zo gaan we met elkaar om Bij Elckerlyc gaan we respectvol met elkaar om. We behandelen iedereen gelijk, zijn behulpzaam en oordelen niet. We denken voordat we doen en we zijn eerlijk en open. Ons doel is uw herstel en behoud van zelfredzaamheid. Daarmee bedoelen we een leven in veiligheid met een perspectief op een zinvolle toekomst voor u en uw eventuele kinderen. Als u bij Elckerlyc verblijft mĂŠt kinderen, staan hun veiligheid en ontwikkeling bij ons voorop. Daar ondersteunen we u bij. We werken samen, omdat we uitgaan van uw eigen kracht. En we verwachten dat u deelneemt aan de maatschappij tijdens uw verblijf. Ook attenderen we u op ongewenst gedrag, overlast tolereren we niet. Afspraak is afspraak Tijdens de eerste week maakt u kennis met uw begeleider. Met hem of haar maakt u afspraken over het herstel van uw zelfstandigheid. Bij Elckerlyc noemen we dat: uw zelfredzaamheid. Deze afspraken worden met wederzijds respect nagekomen en u laat aan uw begeleider zien dat u aan uw doelen werkt. Uw begeleider is uw vaste contactpersoon. Als uw begeleider afwezig is en u heeft vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u terecht op ons inloopspreekuur van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 uur op ons kantoor aan de Oosthavenkade 31. De begeleiders zijn op werkdagen van 8.30 tot 22 uur telefonisch bereikbaar via 010 - 435 50 00. Misschien is er sprake van een eigen bijdrage Als u een inkomen heeft, dan bent u verplicht om een eigen bijdrage aan Elckerlyc te betalen. Deze bijdrage moet voor de eerste van de maand aan de stichting overgemaakt zijn. Als u een achterstand heeft van meer dan twee maanden, dan moeten wij onze ondersteuning aan u stopzetten. Als u gebruik maakt van een woning van Elckerlyc, dan wordt u verzocht die binnen een opzegtermijn van tien dagen te verlaten. Meldcodes Onze medewerkers hanteren de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. Als u wilt weten wat deze meldcodes inhouden, dan kunt u hiervoor terecht bij uw begeleider.

Camerabewaking Voor de bescherming van uw en onze veiligheid zijn er in ons kantoor aan de Oosthavenkade 31 en in de algemene ruimtes van de Crisisopvang camera’s aanwezig. Opnames worden uitsluitend gebruikt als er een directe aanleiding is om deze terug te zien. De opnames worden niet aan derden vertoond, met uitzondering van strafrechtelijke zaken. Post Uw post wordt ontvangen op ons kantoor aan de Oosthavenkade 31. U wordt verzocht deze persoonlijk tenminste een keer per week af te halen bij de receptie. Als u tijdens de start van uw begeleiding dakloos bent, dan kan Elckerlyc u tijdelijk onderdak bieden. Voor het gebruik van deze tijdelijke woning gelden de volgende specifieke voorwaarden: Wees een gast in uw eigen woning Een woning onderhouden en schoonmaken gaat niet vanzelf. Daar bent u tijdens uw verblijf zelf verantwoordelijk voor. Lukt dit niet, dan krijgt u ondersteuning van onze gastvrouw. Alle spullen in huis zijn eigendom van Elckerlyc. We vertrouwen erop dat u deze spullen bij vertrek achterlaat zoals u ze heeft aangetroffen. Laat ook de meubels in huis op hun plek staan, zo houden we de woning veilig en heel. Als er spullen beschadigd zijn of ontbreken, dan worden de kosten daarvan op uw borg ingehouden of bij u in rekening gebracht. Uw woning heeft een rookmelder en daardoor is het niet mogelijk om eten te frituren in huis. Kinderen tot 12 jaar hebben alleen toegang tot de woning onder begeleiding van een volwassene. In overleg met een begeleider kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden. Als dat het geval is, moet de ouder bereikbaar zijn voor kind en begeleider. Een anoniem en veilig verblijf Voor de veiligheid van u, uw medebewoners en de medewerkers van Elckerlyc is het van belang om uw verblijfsadres geheim te houden. Dat betekent dat zelfs uw familie en kennissen niet mogen weten waar u verblijft. U mag ook geen bezoek of logees ontvangen. Als u door iemand opgehaald of afgezet wordt, doe dit dan niet voor de toegangsdeur van het pand. Op deze laatste regel kan een uitzondering worden gemaakt voor professionals zoals politie, medici, andere hulpverleners en tolken. Dit gebeurt altijd in overleg met uw begeleider. Let op! Ook nadat u verhuisd bent, is het nog steeds van belang dat uw voormalige verblijfsadres geheim blijft.


Algemene voorwaarden Stichting Elckerlyc

Uw woning, onze woning Alle medewerkers van Elckerlyc hebben toegang tot uw woning als dat nodig is voor, onderhoud bijvoorbeeld. Vanzelfsprekend respecteren wij hierbij uw privacy. Als u niet aanwezig bent, maar het wel noodzakelijk is dat wij uw woning betreden, dan mogen wij onszelf toegang verlenen zonder uw toestemming. Achteraf wordt u geĂŻnformeerd over wie er in uw woning is geweest en waarom.

Uit logeren mag Natuurlijk mag u - eventueel met uw kinderen - een nachtje elders verblijven. Bespreek dit alleen wel uiterlijk drie werkdagen van tevoren met uw begeleider. Als uw eigen begeleider er niet is, kunt u terecht bij een van de andere begeleiders tijdens het inloopspreekuur.

Het gebruik van de woning en gemeenschappelijke ruimtes Als u gebruik maakt van de tuin of het balkon, houd dan rekening met omwonenden en medebewoners. Kinderen mogen alleen in aanwezigheid van volwassenen gebruikmaken van de speelplaats op de Crisisopvang of de openbare ruimtes in de directe omgeving van het verblijfadres. Na 22 uur moet het stil zijn in de woning en de eventuele gemeenschappelijke (buiten)ruimtes. Ook laat u de ruimte na gebruik opgeruimd achter. Als u in onze crisisopvang verblijft, bent u samen met uw medebewoners verantwoordelijk voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes. Onze gastvrouwen leggen u uit welke activiteiten van u worden verwacht en ondersteunen u bij de uitvoer.

Drugs zijn niet toegestaan Al onze panden zijn drugsvrij.

Roken mag niet Al onze panden zijn rookvrij.

Alcohol is niet toegestaan Gedurende het verblijf in onze woningen is het nuttigen van alcohol niet toegestaan. Het pand is huisdiervrij Vanwege de veiligheid en hygiĂŤne zijn huisdieren niet toegestaan.

Ons post- en bezoekadres: Stichting Elckerlyc Oosthavenkade 31 3134 NW Vlaardingen 010 - 435 50 00 info@st-elck.nl Elckerlyc heeft een website en een Facebookpagina waarmee wij u informeren over de organisatie en wetenswaardigheden over Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. www.stichting-elckerlyc-vlaardingen.nl

versie 2017

Profile for Stichting Elckerlyc

Algvoorwaarden elckerlyc 2017  

Algvoorwaarden elckerlyc 2017  

Advertisement