Page 1

Stichting Characterize!

Informatiebrochure


Omgaan met een naaste die aan psychoses lijdt is niet makkelijk. De persoon die je kent, is even niet meer die persoon. Tijdens de psychose dring je niet meer door. Alsof jij de vijand bent. In het complot zit. Alsof jullie werkelijkheden niet meer dezelfde zijn. Soms ontstaan er zelfs fysiek bedreigende situaties. En dat terwijl je juist wilt uitreiken, wilt helpen. De aanloop naar een psychose en de nasleep ervan kunnen soms maanden, zelfs jaren duren. Deze periode tekent niet alleen diegene die in een psychose belandt, maar ook zijn naasten. Voor de verwerking van een psychose is het van groot belang dat àlle betrokkenen de tijd en ondersteuning krijgen die nodig is om verder te kunnen. Praten, gehoord worden en kennisverdieping zijn hierbij sleutelwoorden. Stichting Characterize! weet dit, begrijpt dit en biedt steun.

Doelen Omdat een psychose veroorzaakt wordt door verschillende triggers, met uiteenlopende eigenschappen, richt Stichting Characterize! zich op de algemene aspecten van een psychose. Deze aspecten worden verenigd in een aantal doelen die de stichting nastreeft. Stichting Characterize! heeft zich de volgende punten ten doel gesteld:

 voorlichting over psychoses in de vorm van trainingen;  kennisontwikkeling m.b.t. psychoses;  informatievoorziening vanuit verschillende organisaties  laagdrempeligheid.


Kennis- en informatiecentrum Speciaal voor mensen die leven met iemand die een psychose heeft of heeft gehad, biedt Stichting Characterize! het kennis- en informatiecentrum: een laagdrempelige plek waar informatie te vinden is over psychoses en waar trainingen gevolgd kunnen worden. Tijdens deze trainingen leer je hoe je om kunt gaan met de verschillende aspecten van een psychose. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de fase tijdens een psychose, maar ook de periode ervoor en erna. Regelmatig worden in het kennis- en informatiecentrum lezingen gehouden over psychoses en vinden er evenementen plaats, zoals het kijken van een film. Voor informatie over zowel trainingen, lezingen en evenementen kun je terecht op de website: http://www.characterize.eu/

Inloophuis Naast het kennis- en informatie centrum biedt Stichting Characterize! een inloop mogelijkheid waar informatie en een luisterend oor voor handen is. Voor actuele openingstijden verwijzen we je naar: www.characterize.eu/open Het inloophuis is aan de Deldenerstraat 9, 7551 AA HENGELO

Heb je eerst liever contact via e-mail of zit je met vragen? Schrijf gerust naar stichting@characterize.eu


Stichting Characterize! Over psychose:  Kennis en informatiecentrum  Trainingen  Inloophuis

Adres: Deldenerstraat 9, 7551 AA HENGELO website: www.characterize.eu E-mail: stichting@characterize.eu Je vindt ons ook op: characterize.hyves.nl twitter.com/Characterize

Tekst: Chris van der Wilk Vormgeving: Renate Oude Nijeweme

Informatiebrochure Stichting Characterize!  

Dit is de algemene informatiebrochure van Stichting Characterize!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you