Page 18

Aan het roer bij Marianum

Dienend leiderschap Waar raken de leefregel van Karmel en de praktijk op Carmelscholen elkaar? Samen met hedendaagse Karmelieten gaan we op zoek naar de waarden die Karmel en Carmel verbinden. In dit nummer: karmeliet Anne-Marie Bos op zoek naar de betekenis van “ruimte geven en dienen” voor de schoolleiding van Marianum.

‘Je hebt de kwaliteiten van ál je teamleden nodig’

RUIMTE GEVEN EN Geen van de vier leidinggevenden aan tafel had aan het begin van haar loopbaan kunnen vermoeden dat zij hier vandaag zou zitten om een gesprek te voeren over dienend leiderschap. Geen van allen hadden ze op voorhand de ambitie leidinggevende te worden. Zeker karmeliet Anne-Marie Bos niet. Dat zij sinds drie jaar de rechterhand is van de provinciaal van haar orde en daarnaast verantwoordelijk voor het onderwijs van het Titus Brandsma Instituut (een samenwerkingsverband van Karmel en de Radboud Universiteit) heeft haar verrast. ‘Dat kun je de mensen niet aandoen, zei ik toen ik voor het eerst in een leidinggevende functie werd gekozen. Waarop ik als antwoord kreeg: “Je hoeft het nog niet te kunnen, dit is je kans om het te leren.”’

18

OVER DIENEN Leiding geven om anderen te dienen: het is kenmerkend voor hoe in de Karmeltraditie tegen leiderschap wordt aangekeken. De inrichting van het leiderschap past daarbij. Zo kan een provinciaal (het hoofd van de orde in Nederland) maximaal twee keer worden herkozen; daarna is de beurt aan een ander. ‘We willen niet dat iemand “provinciaal van beroep” wordt’, zegt Anne-Marie Bos. ‘Dat we een ander móeten kiezen, dwingt ons het potentieel in een ander te zien en het leiderschap aan die persoon toe te vertrouwen.’ Met een dergelijke termijn hebben de drie leidinggevenden van Marianum niet te maken. Gitti Burema

Carmel Magazine april 2017  

Carmel Magazine april 2017

Carmel Magazine april 2017  

Carmel Magazine april 2017

Advertisement