Bevlogen voor Anderen - donateursmagazine Stichting BVA

Page 1

BEVLOGEN

voor anderen

Nummer 1 | 1e kwartaal 2018


4 VOORWOORD

Alstublieft: het allereerste digitale do-

De tweede markering was het inzicht

nateursmagazine van Stichting BVA! Ik

dat voor mij geloven in God en de zorg

kreeg het verzoek een persoonlijk voor-

voor anderen bij elkaar horen als twee

woord te schrijven. Deze eerste keer wil

kanten van een medaille. Geloven zon-

ik u vertellen waarom ik destijds heb

der dat het praktisch iets betekent voor

besloten voor Stichting BVA te gaan

de ander, blijft voor mij theoretisch.

werken. Wat beweegt een chemicus, na

Andersom: ik merk dat de zorg voor de

15 jaar onderzoek in de farmaceutische

ander diepgang krijgt door mijn geloof.

6

industrie, om voor een katholieke ontwikkelingsorganisatie te gaan werken?

Hierdoor heb ik een plek gevonden bij

Uiteindelijk had die keuze te maken met

Stichting BVA, waar we werken met zeer

mensen en mijn wens iets voor mensen

gemotiveerde en bezielde mensen uit

te betekenen.

het wereldwijde katholieke netwerk. Zusters, broeders, paters en jonge

Op mijn weg naar Stichting BVA waren

mensen van caritasorganisaties die hun

twee belangrijke markeringspunten.

leven geven om anderen te helpen.

De eerste was mijn overtuiging dat ik

Dat motiveert ook mij weer om door te

mijn talenten wil inzetten voor andere

gaan en mijn talenten te blijven inzet-

mensen. Ik heb ook ervaren dat ik zelfs

ten voor anderen.

12

de moeilijke momenten uit mijn leven, nu ik ze heb doorleefd, kan geven voor

Peter van Hoof

anderen. Ik realiseerde me dat ik ande-

Directeur Stichting BVA

ren nabij kan zijn en kan helpen omdat ik bepaalde situaties zelf ook heb meegemaakt.

n e g r o z n e n e v o Gel n e r o h n e s n e m voor bij elkaar

COLOFON Bevlogen voor Anderen is een uitgave van Stichting BVA. TEKSTEN Stichting BVA FOTO’S Stichting BVA en Blue Chalk Media in opdracht van Stichting BVA VORMGEVING EN OPMAAK Novente concept en creatie, Nunspeet


Alejandro: ‘Wij vroegen steeds wanneer er weer een workshop gegeven zou worden, want we wilden erbij zijn. Als jongeren nemen we misschien niet zo snel advies aan, maar als het op een speelse manier wordt gebracht, spreekt het ons wél aan.’ Zo leren de jongeren dat er ook een leven en toekomst mogelijk zijn zonder jeugdbendes en met respect voor anderen. Xavier Alexander: “Voor mij is het jeugdcentrum een plaats waar we tot rust kunnen komen, kunnen leren en waar we de dingen die we zelf geleerd hebben, weer kunnen doorgeven aan anderen.’ Zuster Mirjam ziet langzaam maar

EL SALVADOR

Nu besteden we onze tijd aan positievere dingen

IN 2017 STOND SAN SALVADOR CEN-

zeker verandering: ‘We zien dat de jon-

TRAAL IN DE VASTENACTIE-CAMPAGNE.

geren de dingen die we bespreken in

CRIMINELE BENDES ZIJN IN EEN AANTAL

praktijk brengen.’ Oscar vertelt hoe in

WIJKEN DE BAAS EN ZE HEERSEN MET

zijn klas een meisje werd gepest: ‘Op

EXTREEM VEEL GEWELD. VOOR JON-

een gegeven moment zeiden we zélf

GEREN ZIJN BENDES VAAK DE ENIGE

als dat gebeurde: “Hou daar eens mee

MANIER OM INKOMEN EN AANZIEN TE

op!” Daarin hebben de workshops ons

KRIJGEN. DE JEUGDCENTRA DIE WE

geholpen. Beetje bij beetje werden

STEUNEN, WILLEN VOORKOMEN DAT

we een hechtere groep. Onze manier

DE KINDEREN LID WORDEN VAN DE

van denken veranderde. We besteden

BENDES. ZUSTERS MIRJAM RODAS EN

onze tijd nu aan positievere dingen.’

REGINA MARTÍNEZ VERTELLEN HOE

Het jeugdcentrum biedt de tieners een

HET NU GAAT IN POPOTLAN, WAAR HET

ander perspectief. Leert ze dat ze ook

JEUGDCENTRUM STAAT WAARVOOR WE

buiten de bendestructuren een goed

AANDACHT VROEGEN.

bestaan kunnen opbouwen: ‘Onze workshops helpen de jongeren hun

Zuster Mirjam Rodas en zuster Regina

situatie te verbeteren. Ze bieden hoop,’

Martínez, zusters van Ángel de la

zegt zuster Mirjam. Maar misschien legt

Guarda, geven workshops aan tieners

Jorge Ernesto het wel het beste uit: ‘Dit

in Popotlan. Zuster Mirjam: ‘We willen

is mijn thuis, waar ik veilig ben. En wan-

de jongens en meiden meer laten na-

neer je danst, wauw… dat is het beste

denken over normen en waarden.’ Dat

dat er bestaat!’

dat hard nodig is, vertelt een van de jongeren, Jorge Ernesto: ‘Je bent hier bang om je huis uit te gaan omdat je zomaar doodgeschoten kunt worden.’

>> Bekijk hier hele interview.

Het jeugdcentrum is een veilige haven. Een van de vaste bezoekers is Oscar

3STICHTING BVA

HOE KUNNEN WE ACHTEROVER LEUNEN ALS ANDEREN HONGER LIJDEN, DORST HEBBEN OF ZIEK ZIJN? WIJ VOELEN ONS ONDERDEEL VAN ÉÉN GROTE MENSENFAMILIE. DAAROM WILLEN WE NAAST MENSEN STAAN DIE HET MINDER HEBBEN GETROFFEN DAN WIJ EN STEUNEN WE JAARLIJKS ZO’N 80 KLEIN-

t s a a n n e l l i w We sen staan men minder die hetgetroffen hebben wij dan

SCHALIGE ONTWIKKELINGSPROJECTEN. EN OMDAT WE IETS VAN ONZE ERVARINGEN EN INSPIRATIE WILLEN DELEN MET ANDEREN, MAKEN WE MENSEN OOK BEWUST VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN MENSEN VER WEG LEVEN EN OVER DE OPLOSSINGEN DIE ONZE PROJECTEN BIEDEN. ONZE BEKENDSTE CAMPAGNES ZIJN DE VASTENACTIE EN DE ADVENTSACTIE.

5VASTENACTIE 2018

We kunnen onze kleinkinderen nu beter helpen HET HOUSEHOLDS IN DISTRESS (HID)-

productie op te starten. Daarvan heb ik

PROGRAMMA VAN DE ZUSTERS VAN

25 zakken geoogst. Het lukte zelfs om

HET HEILIG HART VAN JEZUS EN MARIA

iets sparen! Ik ben begonnen een nieuw

IN ZAMBIA, VORMT HET VASTENACTIE

huis te bouwen. Het is nog niet klaar,

CAMPAGNEPROJECT 2018. DE HIV-EPI-

maar we zijn er al wel ingetrokken. Net

DEMIE HEEFT HIER HARD TOEGESLAGEN:

op tijd, want kort daarna stortte ons

BIJNA 13 PROCENT VAN DE VOLWASSE-

oude huis in. Gelukkig was er niemand

NEN IS GEÏNFECTEERD, KINDEREN WER-

binnen!’

DEN WEES EN GROOTOUDERS ZORGEN VOOR HUN KLEINKINDEREN. MET HET

Vastenactie steunt het HID-programma

HID-PROGRAMMA WILLEN DE ZUSTERS

drie jaar. Daarmee geven we in totaal

EXTREEM ARME GEZINNEN HELPEN IN

15.700 mensen (en nog eens indirect

HUN LEVENSONDERHOUD TE VOORZIEN

12.600) een steuntje in de rug, op weg

EN WILLEN ZE AIDSWEZEN HELPEN OM

naar een betere toekomst. Geoffrey:

NAAR SCHOOL TE KUNNEN GAAN EN EEN

‘Het HID-programma heeft ons heel erg

TOEKOMST OP TE BOUWEN.

gesteund, vooral als het gaat om inkomen en voedsel. Het heeft mijn vrouw

Geofrey en Evelyn Lupiya (78 en

en mijzelf hoop gegeven en we zijn nu

70 jaar) wonen op het platteland van

in een betere positie om onze kleinkin-

Mbala. Ze zorgen voor vijf kleinkinderen

deren te helpen.’

nadat vier zoons en hun echtgenotes aan hiv zijn overleden. Geofrey: ‘In 2015 kregen wij hulp via het HID-programma. Twee van onze kleinzoons gaan nu naar Sunsuntilla, het weeshuis van de zusters. Ze krijgen daar dagelijks een goede maaltijd en hun schoolgeld wordt betaald.’

>> We maakten een ontroerende film over Evelyn en Geoffrey. U kunt hem hier bekijken.

HUIS De zusters deden nog meer voor het gezin van Geofrey: ‘Ik heb betere manieren geleerd om mais te verbouwen. Ik kreeg vier zakken maiszaad om de

7


ACTUEEL

UW

EERSTE RESULTATEN ADVENTSACTIE

VOOR UW IDEALEN

De Adventsactie 2017 heeft tot nu toe 576.176 euro opgebracht en er komen nog steeds giften binnen. Een geweldig resultaat, waarmee we na-

Iedereen maakt zich in het leven wel eens

tuurlijk heel blij zijn! We kunnen onze projecten

ergens sterk voor. Door voor een ander

blijven steunen en alle projecthouders, vrouwen,

klaar te staan, iets te geven of te doneren.

meisjes en kinderen kunnen blijven werken aan

Simpelweg omdat we dit belangrijk vin-

een betere toekomst voor zichzelf en hun fami-

den. Maar wat als u er zelf niet meer bent?

lies. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Met een toegift kunt u blijvend opkomen voor wat u belangrijk vindt. Door na te laten aan een goed doel dat bij u past. Door bijvoorbeeld aan Stichting BVA of een van de campagnes na te laten, blijft u mee bouwen aan een leefbare wereld en leven

NOODHULP ZUIDOOST-AZIË

uw idealen voort. Meer informatie over de

Mede dankzij uw steun is hulp

mogelijkheden vindt u op onze website.

op gang gekomen na de over-

Voor persoonlijk advies kunt u contact

stromingen in Zuidoost-Azië in

opnemen met Otto Albrecht. Hij is bereik-

augustus 2017. Miljoenen men-

baar via (070)779 6008 of via e-mail

sen werden dakloos en woonden

otto.albrecht@vastenactie.nl

noodgedwongen in tentenkampen. We konden bijna 8.000 kwetsbare

Dooer nVemaensteninacutwie op tment laat u uw testaealen voortleven. id

gezinnen helpen met onder andere dekens, slaapmatjes, sanitaire benodigdheden, maaltijden, voedselpakketten, schoolmaterialen en geld voor medicatie. “God is verschenen in de vorm van eten,” reageerde een 100-jarige man die zijn eerste warme maaltijd in tijden kreeg. Lees meer over het project op onze website.

SCHOLENTOUR WEER EEN GROOT SUCCES! Maar liefst 86 basisscholen deden dit jaar mee aan de Vastenactie Scholentour. Duizenden kinderen zagen de musical, volgden een workshop of kregen gastlessen over het campagneproject in Zambia.

BESTEL NU UW GRATIS DVD! Wilt u alle films die we maakten over het Vastenactie campagneproject 2018 thuis op uw gemak bekijken? Bestel dan snel de dvd in onze webshop. U kunt de films uiteraard ook bekijken op ons youtube kanaal of op onze website.

Hoogtepunt op veel scholen was de vrolijke musical, die liet zien dat iedereen een talent heeft waarmee hij anderen kan helpen. De musical is speciaal voor Vastenactie geschreven, inclusief de coole rap! De aanmeldingen voor volgend jaar stromen alweer binnen…


THEY TOO ONZE COLLEGA MARGOT DE ZEEUW

Toen Tharushi weigerde zich te laten

HEEFT DE AFGELOPEN JAREN EEN AAN-

misbruiken door vreemde mannen,

TAL VAN ONZE PROJECTEN BEZOCHT

werd ze ernstig mishandeld. Verkracht.

OM CAMPAGNES VOOR TE BEREIDEN.

Geslagen. Gebrand. Gestoken. Uitein-

NAAR AANLEIDING VAN DE ‘ME TOO’-

delijk belandde ze in coma in het zie-

VERHALEN VAN DE AFGELOPEN MAAN-

kenhuis. Dankzij bemiddeling van een

DEN, MOEST HAAR IETS VAN HET HART.

hulporganisatie kon ze naar huis. Werken kan ze niet meer – de fysieke gevol-

Op een van mijn reizen ontmoette ik

gen van haar buitenlandse avontuur zijn

Tharushi. Ze is jonger dan ik, maar eer-

blijvend. Ze is nu afhankelijk van haar

lijk gezegd zou je dat niet zeggen. Om

18-jarige zoon. De daders lopen weer

geld te verdienen voor haar kinderen

vrij rond. Het ‘ongeluk’ was toch echt

ging Tharushi vanuit haar thuisland Sri

Tharushi’s eigen schuld.

Lanka naar een rijk oliestaatje in het Midden-Oosten om te werken. Als huishoudster. Dacht ze. Eenmaal daar bleek haar takenpakket aanzienlijk omvangrijker. Niet alleen moest ze ook de huizen schoonmaken van de vrienden en

Tharushi is er slechts een

kennissen van het echtpaar waarbij ze

Miljoenen vrouwen trekken vanuit ont-

in dienst was, het was ook de bedoeling

wikkelingslanden naar een ver buiten-

dat ze ‘beschikbaar’ voor hen was.

land om geld te verdienen. Aangetrok-

Ze was alleen in een vreemd land.

ken door mooie beloftes en de hoop op een beter leven voor hun kinderen. Ik sprak diverse vrouwen, met vergelijkbare ervaringen als Tharushi. Ze raken me diep. Omdat er nauwelijks aandacht voor is. Omdat deze vrouwen geen stem hebben. Omdat ze slecht voor zichzelf kunnen opkomen. Gewoon omdat ze de

Salaris kreeg ze niet, want ze moest

weg niet weten, de taal niet spreken en

natuurlijk eerst haar reiskosten terug-

ver weg van de ‘beschaafde’ wereld op-

verdienen. Eten kreeg ze ook niet; dat

groeiden. Omdat het om veel geld gaat

haalde ze uit de vuilnisbak. Water om

en overheden dit dagelijkse misbruik

te drinken uit de wc-pot. Haar paspoort

van zoveel vrouwen daarom toedekken.

zat achter slot en grendel. Ze was alleen in een vreemd land.

Daarom wil ik hen een stem geven. Daarom vandaag: they too… Margot de Zeeuw

COLUMN 9


n e l e d n a W soort is een den bid VASTENACTIE PELGRIMSTOCHT

VAN DONDERDAG 22 MAART TOT ZATERDAG 24 MAART LIEPEN MEER DAN 80 PELGRIMS MEE MET DE INMIDDELS TRADITIONELE PELGRIMSTOCHT VAN VASTENACTIE. DE ACHTSTE PELGRIMSTOCHT VOLGDE PRACHTIGE ROUTES DOOR HET GROENE HART, AFGEWISSELD MET BEZINNINGSMOMENTEN. DE ORGANISERENDE PAROCHIES ZORGDEN TUSSENDOOR VOOR GASTVRIJ ONTHAAL OM EVEN OP ADEM TE KOMEN. VASTENACTIE-COLLEGA MARGOT DE ZEEUW LIEP EEN DAG MEE, VAN BODEGRAVEN NAAR NOORDEN, OVER HET MEIJEPAD DOOR DE NIEUWKOOPSE PLASSEN. Wandelen rondom Nieuwkoop: het is een wandeltocht terug naar mijn jeugd, naar de zomervakanties die we daar doorbrachten in een klein houten huis aan het water. Zwemmen, roeien, kanoën, vissen, koffiedrinken, barbecueën – ik realiseer me enigszins gegeneerd dat ik straks weer met mijn gezin helemaal naar ZweHet Meijepad over de Nieuwkoopse plassen


Rolstoelpelgrim Laura Feenstra krijgt hulp van onder andere Mgr. Van den Hende, bisschop van bisdom Rotterdam.

den rijd om precies hetzelfde te doen.

(www.rolstoelpelgrim.nl), maar hulp is

Mijn collega’s ben ik al snel kwijt in de

onmiddellijk nabij: sterke handen duwen

grote groep medepelgrims en als vanzelf

en trekken haar voort tot ze het weer

loop ik met pastoraal werkster Heleen

zelf kan.

van de Reep die vandaag de bezin-

Samen met een andere pelgrim loop

ningsmomenten verzorgt. Al lopend praat

ik het bekende Meijepad, over het ver-

het gemakkelijk en hoewel we elkaar van-

trouwde water van de Nieuwkoopse plas-

daag voor het eerst ontmoeten, wisselen

sen uit mijn jeugd. Opeens zie ik weer de

we al snel ervaringen uit als moeders van

enorme dode snoek voor me, die we von-

puberende kinderen.

den bij de steiger van ons huisje. Daarna

Rolstoelpelgrim Laura Feenstra rolt alle

durfde ik eigenlijk het water niet meer in.

drie de dagen mee. Ze is een ervaren

Ik ben weer even op het motorjacht van

pelgrim en rolt meestal alleen. Voor de

onze gastheer tijdens een serieuze storm:

Pelgrimstocht maakt ze een uitzondering.

terwijl wij bij iedere golf die over het

Ze vindt wandelen een vorm van bidden:

jacht slaat, in gejuich uitbarstten, werd

je hebt tijd om over dingen na te denken

onze stuurman steeds witter en stiller... Ik

WILT U MEELOPEN?

die je anders wegschuift, maar je kunt

herinner me mijn ouders van toen: jong,

Houdt u van wandelen

ook dingen loslaten waar je je normaal

gelukkig en gezond. Zo anders dan nu, nu

en wilt u volgende keer

gesproken druk over maakt. Ik maak me

de zorg voor hen alles overheerst en ik ze

meelopen? Houd dan onze

wat zorgen over de route en hoe dat

beetje bij beetje kwijt raak . Lopen is in-

website en dit magazine in

moet in een rolstoel, maar Laura denkt in

derdaad een vorm van bidden, constateer

de gaten. Ook volgend jaar

mogelijkheden, in de dingen die kunnen.

ik tevreden met de zon in mijn gezicht en

organiseren we in de vijfde

En dan kom je heel ver, blijkt ook deze

de wind in mijn rug.

week van de vastenperiode weer een driedaagse pelgri-

dagen. Alleen op zaterdag loopt ze vast in een weiland lees ik later op haar blog

Margot de Zeeuw

mage door eigen land.

11


Alleasar bij elktige prachaten results! du MALAWI IN 2017 STONDEN TIJDENS DE AD-

ervoor gezorgd dat 99% van de deelne-

VENTSACTIE-CAMPAGNE VIJF PROJEC-

mers in het programma blijft.

TEN CENTRAAL IN MALAWI, RWANDA, PALESTINA, BURKINA FASO EN CONGO.

In 2017 is ook technische assistentie

ONDERTUSSEN ZIJN DAAR MET ONZE

verleend aan 23 gezondheidscentra.

STEUN AL MOOIE RESULTATEN GEBOEKT,

3.312 mensen zijn via gezondheidstrai-

ONDER ANDERE IN MALAWI.

ningen en educatieve bijeenkomsten voorgelicht over hiv en aids. Er zijn 553

In Malawi steunen we het Dream-pro-

huisbezoeken afgelegd aan kwetsbare

gramma van Sant’Egidio, dat wil voorko-

en ernstig zieke patiënten. 1700 kin-

men dat hiv van moeder op kind wordt

deren met hiv kregen medicatie. Meer

overgedragen. Ruim tien procent van

vrouwen kennen het Dream-programma

de bevolking van Malawi is besmet met

en het aantal baby’s dat na 18 maanden

het hiv-virus. Met onze steun zijn het

hiv-positief getest is, is afgenomen. Al-

afgelopen jaar 6.978 vrouwen met hun

les bij elkaar prachtige resultaten dus!

kinderen gediagnosticeerd op aids en waar nodig geholpen. Het stigma dat op hiv rust, maar ook transportproblemen en onwetendheid leiden er vaak toe dat vrouwen de trainingen niet afmaken.

>> Wilt u weten wat er bij de vier andere Adventsactie-projecten is bereikt?

Medewerkers van het programma bena-

In onze nieuwsrubriek op de website

deren deze afvallers nu actief. Dit heeft

vindt u de laatste informatie.


INTERVIEW

In gesprek met 100-jarigen in Nederland

BLOGGER YVONNE WITTER DEED MEE

of er inspiratie uit opdoen, kunnen ze

AAN DE 40 DAGEN CHALLENGE VAN

met een knop eronder geld doneren.”

VASTENACTIE. ZE GING IN GESPREK MET

Het doel van Vastenactie dit jaar sluit

40 100-JARIGE NEDERLANDERS! OVER

volgens Yvonne goed aan bij haar

HET VERLEDEN, HET HEDEN, MAAR OOK

challenge: “In Zambia spelen opa’s en

OVER DE TOEKOMST.

oma’s een enorm belangrijke rol in de opvoeding van hun kleinkinderen. Door

Iedere dag een blog met het verhaal

de hiv-epidemie is de midden generatie

van een 100-jarige in Nederland. En dat

grotendeels weggevallen en veel groot-

40 dagen lang! Dat klinkt voor de mees-

ouders moeten nu hun kleinkinderen

ten van ons als een forse opgave. NED7

opvangen.”

blogger Yvonne Witter, van het “Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg”,

IN GESPREK MET 100-JARIGEN

vindt het echter een geweldige uitda-

De eerste 15 gesprekken met eeuwelin-

ging. Ze doet de ‘challenge’ speciaal

gen zijn inmiddels achter de rug. Yvon-

voor Vastenactie: “Ik liep al heel lang

ne: “Een dame die ik sprak, moest bij-

met het idee om mensen van honderd

voorbeeld niets hebben van computers

jaar en ouder te vragen naar hun le-

en internet en vond het een verarming

vensverhalen”, vertelt Yvonne. “De

van de communicatie tussen mensen,

mooie dingen, maar ook de teleurstel-

terwijl een meneer tot een jaar geleden

lingen, het verlies en hoe zij daarmee

nog Skype gebruikte om met zijn klein-

omgaan. En ik wilde niet alleen praten

dochter in China te kunnen praten.”

over het verleden, maar ook over hun

Tips voor mensen die de respectabele

visie op het heden en de toekomst. Als

leeftijd van 100 nog (lang) niet bereikt

inspiratie voor anderen en mijzelf.”

hebben, hadden de 100-jarigen ook: “‘Leef bij de dag’, zei een mevrouw. En

STEUN VOOR VASTENACTIE

een meneer adviseerde om positief te

Om het werk van Vastenactie te steu-

blijven en vooral niet te klagen.”

nen, doneert Yvonne een bedrag per verhaal en ze hoopt dat ook haar lezers dat zullen doen: “Als mensen een verhaal met plezier hebben gelezen Foto’s: Claudia Kamergorodski

>> U kunt de interviews lezen op onze website.

13


Hoe ktuenrnoveenr we achterwijl leunen mensen andere lijden, honger hebben dorst zijn.?. of ziek ’ l

klik hier

HELP MEE