Page 1

VASTENACTIE

e n i z a mag

Nummer 11 | 1e kwartaal 2021


4 VOORWOORD

Mike Wamaya is een energieke jongeman uit Kibera, Nairobi, een van de grootste sloppenwijken in Afrika. Hij is dansleraar en heeft ervoor gekozen om in ‘zijn’ sloppenwijk kinderen en gezinnen te helpen. Door corona raakte 90% van de ouders in Kibera hun baan kwijt met als direct gevolg dat honger zijn intrede deed. Een schok ging door de gemeenschap in de sloppenwijk, de criminaliteit nam toe en saamhorigheid nam af. Al het werk dat Mike met de jongeren en kinderen in deze gemeenschap had gedaan leek verloren. Totdat hij bedacht dat ze ook deze problemen als gemeenschap konden aanpakken. De jongeren wisten precies waar de meeste hulp nodig was en met elkaar zijn ze noodhulp gaan geven. De gemeenschap pakte het zelf weer op. Mike zegt hierover: “Op deze manier zijn het de kinderen die verandering in hun gemeenschap brengen: ze laten transformatie en leiderschap zien en ze leren waardes als vriendelijkheid, empathie en samenwerking. Daarmee creëren we de leiders van morgen, zij moeten het straks immers gaan doen!” Het mooie is dat deze solidariteit niet in Kibera bleef, maar de grens is overgegaan naar Nederland. Vastenactie heeft Mike financieel kunnen ondersteunen dankzij onze donateurs, die massaal hun solidariteit toonden door te geven voor de mensen in Kibera. Dit is slechts een van de vele voorbeelden van het afgelopen jaar die mij hoop geven.

12

14

Peter van Hoof Directeur Vastenactie

n e g n e r b n e r Jonge verandering

COLOFON Vastenactie Magazine is een uitgave van Vastenactie. TEKSTEN Vastenactie FOTO’S Vastenactie, iStock VORMGEVING EN OPMAAK

2

Foto voorzijde: In Malawi worden deze jongeren opgeleid tot timmerman (Eigen Doel van parochie Sint Franciscus, Veghel uit 2020).

Novente creatief en digitaal bureau, Nunspeet


VASTENACTIE 2021

WERKEN AAN JE TOEKOMST DE VASTENACTIE-CAMPAGNE STAAT DIT JAAR IN HET TEKEN VAN BEROEPSONDERWIJS EN ONDERNEMERSCHAP IN ONTWIKKELINGSLANDEN. MET EEN OPLEIDING ZIJN MENSEN NAMELIJK BETER IN STAAT EEN INKOMEN TE VERDIENEN EN EEN EIGEN BEDRIJF OP TE ZETTEN.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog meer mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. GOED (BEROEPS)ONDERWIJS BIEDT KANSEN

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker. WAT DOET VASTENACTIE?

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang geven tot onderwijs en die ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Op onze website leest u meer over deze projecten.

EE!

>> HELP OOK M

3


ZEWELANJI VOLGT OPLEIDING TOT NAAISTER

” ! n e v e l n j i m n “De kans va ZEWELANJI NAMUTANDA (24) WOONT IN MAROUNDI, EEN DORP IN HET MBALA-DISTRICT IN HET UITERSTE NOORDEN VAN ZAMBIA. ZE WOONT SAMEN MET HAAR ZOONTJE VAN ANDERHALF BIJ HAAR MOEDER EN OUDERE BROER. ZEWELANJI KON DANKZIJ HET HID-PROGRAMMA NAAR DE BASISSCHOOL EN DE MIDDELBARE SCHOOL. NU VOLGT ZE EEN KLEERMAKERSOPLEIDING VIA HET PROJECT. HAAR MEISJESDROOM KWAM UIT!

Toen Zewelanji een jaar oud was, overleed haar vader. Haar familie stelde haar vier jaar later onder de hoede van het Sunsuntila dagopvangcentrum in Mbala. Het centrum is een van de onderdelen van het Households in Distress-programma (HID-programma) dat wordt geleid door de zusters van het Heilig Hart. Zewelanji is heel dankbaar voor de steun: “Ik weet echt niet wat er van mijn leven terecht zou zijn gekomen zonder de hulp van het HID-programma. Ik ben de eerste paar jaar op Sunsuntila naar de kleuterschool gegaan en later naar de openbare basisschool. De zusters betaalden toen het schoolgeld voor me, want thuis was daar geen geld voor. De zusters zorgden ook voor voedsel, kleding en geestelijke steun en begeleiding.” Zewelanji kon dankzij de steun van het HID-programma ook de middelbare school succesvol afronden, maar er was meer nodig: “Ik kon geen vak leren omdat we geen geld hadden om de opleiding te betalen. Al mijn plannen leken onhaalbaar en ik verloor de hoop op een succesvol leven. Toen ik het echt somber begon in te zien, kreeg ik de kans van mijn leven: ik mocht een opleiding tot kleermaker volgen, zodat ik een gediplomeerd naaister zou worden. Dankzij het HID-programma en partners als Vastenactie, ontwikkelt mijn leven zich op een manier die ik nooit had kunnen dromen.” DROOM WORDT WERKELIJKHEID Voor Zewelanji wordt met de opleiding een lang gekoesterde droom werkelijkheid: “Als klein meisje maakte ik al mijn eigen kleding en ik vertelde mijn moeder toen al dat ik later kleding voor an-

4


Zewelanji neemt de maten van een klant op.

deren wilde maken met mijn eigen naaimachine. Eerst dacht ik dus dat ik droomde toen ik werd uitgenodigd voor de opleiding, maar het was echt!” Samen met 23 andere jongeren volgt Zewelanji de opleiding. Ze ziet de toekomst nu hoopvol tegemoet: “Ik ga hard werken zodat ik straks eigen baas ben. Bovendien kan ik dan voor mijn zoontje, mijn moeder en mijn broer zorgen én een mooi huis voor mijn moeder bouwen,” zegt ze. Wat ze met haar eerst verdiende geld gaat doen? “Ik wil eten kopen voor mijn broers en zussen in het opvangcentrum Sunsuntila. Andere mensen hebben mij destijds geholpen en dat wil ik nu ook voor anderen doen.”

dt Voor Zewelanji wor met de opleiding e een lang gekoesterd droom werkelijkheid

5


DE EERSTE RESULTATEN OVER 2020

RUIM 100.000 MENSEN HEBBEN NIEUW PERSPECTIEF WE ZULLEN 2020 NIET SNEL VERGETEN! CORONA BEPAALDE OVER DE HELE WERELD HET DAGELIJKS LEVEN. OOK BIJ VASTENACTIE. WE MERKTEN DE GEVOLGEN VAN DE CORONA-MAATREGELEN VOOR ONZE VRIJWILLIGERS IN PAROCHIES, VOOR ONZE PROJECTPARTNERS, VOOR DE MENSEN WAARVOOR WE WERKEN EN NATUURLIJK BINNEN ONS EIGEN TEAM. WAT ZIJN WE BLIJ DAT WE ELKAAR ONDANKS DE STRENGE BEPERKENDE MAATREGELEN KONDEN BLIJVEN VINDEN EN VASTHOUDEN! Veel landen gingen in maart 2020 in een volledige lockdown die nu nog (deels) voortduurt. De gevolgen voor het dagelijks leven in Nederland en de rest van de wereld zijn groot. Veel mensen in de landen waar we werken werden ontslagen toen alles op slot ging. Dat betekende in de praktijk dat ze zonder geld thuis kwamen te zitten. Niet alleen mensen uit de zogenoemde ‘informele sector’, maar ook mensen uit de middenklasse, zoals leraren. Een van onze partners in Kenia vertelde bijvoorbeeld dat een ontslagen leraar zijn kinderen alleen nog water met suiker te eten kon geven. We maakten dan ook € 100.000 vrij voor eerste noodhulp: meer dan 18.000 mensen in onder andere Kenia,

Oeganda, India, Panama en Tanzania ontvingen voedsel- en hygiëne-pakketten. Daarnaast vroegen we op verschillende manieren aandacht voor de hoge nood bij zoveel mensen: we schreven een artikel over de grote impact van de corona-maatregelen op de kwetsbaarste gemeenschappen, sloten ons aan bij een oproep aan de regering om actief te werken aan eerlijke verspreiding van vaccins over de wereld en denken via het Cidse-netwerk met onze internationale caritas-collega’s na over manieren dit belangrijke onderwerp verder op de internationale agenda te zetten. THUISWERKEN Corona had ook op ons team grote impact. We werken vrijwel allemaal thuis sinds de eerste lockdown in maart 2020. Een paar collega’s nemen op kantoor de honneurs voor ons waar. Thuiswerken gaf de nodige uitdagingen, zeker voor de collega’s met kinderen thuis. Onze nieuwe collega’s moesten online met het team kennismaken en zelfs ons teamuitje vond online plaats. Wel compleet met hapje en drankje! En ondertussen ging het werk door. We organiseerden de Vastenactie- en Adventsactiecampagnes en vroegen daarmee aandacht voor het belang van een goede opleiding en voedselzekerheid. We hadden het zo goed voorbereid, maar hoe anders liep het toen precies tijdens de vastenperiode Nederland in lockdown ging. We moesten de jaarlijkse Pelgrims-

6

Jonge vrijwilligers delen voedselpakketten uit.


tocht afblazen en zagen dat ook veel vrijwilligers hun geplande evenementen moesten annuleren. Kerken gingen dicht, presentaties werden afgezegd, de Scholentour kon niet doorgaan en basisschoolleerlingen konden hun sponsoracties niet uitvoeren. BLIJ VERRAST We vonden het dus heel spannend wat 2020 ons zou brengen. En we hadden eerlijk gezegd onze verwachtingen getemperd. Maar wat zijn we blij verrast over de voorlopige resultaten! We zien dat onze vrijwilligers en donateurs alles op alles hebben gezet om de mensen die dat zo hard nodig

hebben niet in de steek te laten. Wij van onze kant hebben ons de afgelopen maanden extra ingespannen om iedereen via onze website, digitale nieuwsbrieven en social media op de hoogte te houden van onze activiteiten en om doneren extra gemakkelijk te maken. We introduceerden onder andere een digitale collectebus en doneren via Tikkie. Veel donateurs wisten dan ook rechtstreeks de weg te vinden, zodat we het wegvallen van de lokale activiteiten grotendeels konden opvangen. We hebben in 2020 daardoor net zoveel projecten kunnen steunen als we voor de corona-pandemie hadden gepland.

WE HEBBEN SAMEN MEER DAN 100.000 MENSEN KUNNEN HELPEN! De jaarrekening is nog niet opgemaakt, maar alles wijst erop dat we 2020 ondanks alle uitdagingen positief kunnen afsluiten. We kunnen wel al met zekerheid zeggen dat we ruim 100.000 mensen konden helpen. Zo hebben 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen strijd kunnen leveren om hun landrechten veilig te stellen. Drie klinieken kregen toegang tot duurzame energie, meer dan 16.000 mensen volgden een opleiding, een landbouwtraining of konden een eigen bedrijfje starten en meer dan 2.800 mensen kregen toegang tot schoon water en betere sanitaire voorzieningen. En dat hebben we allemaal samen met u gedaan: heel hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid in 2020! We hopen van harte dat u ons werk blijft steunen, zodat we ook dit jaar weer zoveel mogelijk mensen een nieuw perspectief kunnen bieden.

WAT HEBBEN WE IN 2020 SAMEN BEREIKT? THEMA

AANTAL MENSEN DAT PROFITEERT

7


Wat eten we met Pasen?

Kurkdroge aarde. Zinderende hitte en verlepte planten. Toen ik dichterbij kwam, leken ze te bewegen. Honderden, misschien zelfs wel duizenden grote (giftige oneetbare) sprinkhanen verorberden de cassave-oogst van boer John in het noordoosten van Oeganda. Het was zijn laatste hoop op voedsel voor zijn gezin, want alle andere groentes op zijn land hadden de langdurige droogte niet overleefd. Onze begeleidster legde uit dat de familie overleefde door blaadjes van de bomen te eten. Ik wist niet wat te zeggen… was wel blij met het project dat we gingen steunen en waarmee John (en een aantal van zijn buren) weer zeker kon zijn van voldoende voedsel voor zijn familie. Twee dagen na mijn bezoek aan John stond ik in mijn eigen XL supermarkt. Het was de zaterdag voor Pasen. Ik voelde me bijna een vreemde: de topdrukte, de afgeladen schappen, de overdaad, de luxe en vooral de vanzelfsprekendheid ervan, het was gewoon bizar vergeleken met die boerderij in Oeganda waar ik vlak daarvoor nog stond. Op een gegeven moment ben ik een beetje verdwaasd gaan tellen uit hoeveel soorten cola ik kon kiezen. Ik geloof dat ik op 12 uitkwam. Alleen al aan verschillende soorten cola! Dat jaar hadden we thuis een sobere Paasmaaltijd! Door de coronamaatregelen zitten veel mensen dit jaar zonder inkomen thuis; ze kunnen geen eten meer kopen voor hun gezin. Uit Kenia hoorde ik onder andere van een ontslagen leraar dat hij zijn kinderen alleen water met wat suiker te eten kon geven. We zijn een paar maanden gelegen al gestart met noodhulp, maar van verschillende partners hebben we alweer vervolgverzoeken ontvangen. De nood is heel hoog! We doen uiteraard wat we kunnen en zoveel mogelijk mensen ontvangen via onze lokale partners voedselpakketten. Ik besluit ook dit jaar een sober paasdiner te koken en voornamelijk ingrediënten te gebruiken uit de noodpakketten. Marianne van Smaalen heeft speciaal voor Vastenactie een paar mooie gerechten bedacht, die beslist niet onderdoen voor de exquise diners uit de bladen. De basis: de ingrediënten van een voedselpakket, aangevuld met enkele groentes als ui, kool en wortel. Met het geld dat ik hiermee bespaar, kan ik denk ik twee voedselpakketten doneren. Dan hebben drie gezinnen een mooi diner! Meedoen? U kunt de recepten hier downloaden. Ik wens u een Zalig Pasen!

8

Margot de Zeeuw


THUIS WANDELEN DOOR AFRIKA

WANDEL VOOR EEN ANDER Vanmorgen was ik helemaal alleen in het kleine natuurgebiedje in Uitgeest, afgezien van de grote groepen eenden, ganzen en meerkoetjes en mijn herder Nala. Polder om ons heen, uitzicht op het Alkmaardermeer en een fotogenieke molen op de achtergrond. Hollandser kan het bijna niet. Ik ben in deze omgeving geboren en getogen, maar pas sinds de dagelijkse ommetjes met Nala weet ik dat er in het parkje achter mijn huis winterkoninkjes en boomklevertjes wonen, heb ik de specht niet alleen gehoord, maar ook gezien en stond ik oog in oog met een luidruchtige zwerm halsbandparkieten. Natuurlijk heb ik me dus aangemeld voor de virtuele wandeltocht door Afrika die we hebben georganiseerd. En wat is het leuk! Op de speciale pagina kun je je kilometers invullen, maar ook foto’s van je wandeling posten en berichtjes achterlaten voor je medewandelaars. En dat werkt heel verbindend: toch leuk om te lezen dat andere mensen ook in de buurt aan het wandelen zijn, om bekenden tegen te komen bij de deelnemers en ervaringen uit te wisselen. Heerlijk, we zijn nog niet op de helft! Margot de Zeeuw

U KUNT NOG MEELOPEN! U kunt zich nog steeds aanmelden voor de wandeltocht. U kunt thuis ‘gewoon’ uw wandelingen maken – of uw hardloopronde – en u meldt vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd. De kilometers van alle deelnemers worden toegevoegd aan de reis en zo leggen we samen de 25.000 kilometer door Afrika in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates over de landen waar we doorheen lopen. Ook kunnen deelnemers hun wandelervaringen met elkaar delen. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de speciale actiepagina op onze website.

9


DE IMPACT VAN COVID-19 HALF FEBRUARI WAREN WERELDWIJD 109 MILJOEN MENSEN GEÏNFECTEERD (GEWEEST) MET COVID-19, WAARVAN ER 2,4 MILJOEN ZIJN OVERLEDEN. ALS U DIT ARTIKEL LEEST, ZIJN DAAR ALWEER MILJOENEN INFECTIES BIJGEKOMEN. DAT ZIJN DE ZICHTBARE GEVOLGEN VAN DE PANDEMIE. TERWIJL HET RIJKE WESTEN START MET GROOTSCHEEPSE VACCINATIECAMPAGNES, STAAT DE REST VAN DE WERELD GEHEEL OF GEDEELTELIJK STIL.

sche consequenties zijn groot. We hoorden al van partners dat het aantal tienerzwangerschappen stijgt, dat het seksueel geweld toeneemt en de misdaadcijfers stijgen. Het is uiteraard nog te vroeg om alle gevolgen te overzien, maar het beeld dat oprijst, is beslist zorgwekkend: miljoenen kinderen worden direct getroffen en het is maar de vraag of ze dat ooit weer kunnen inhalen.

EN DAT HEEFT DESASTREUZE GEVOLGEN, MET NAME VOOR DE MEEST KWETSBARE GEMEENSCHAPPEN. BOVENDIEN IS VACCINATIE VOOR HEN VOORLOPIG ONBEREIKBAAR.

Veel landen gingen maart vorig jaar in een volledige lockdown die nu nog deels voortduurt. De gevolgen voor het dagelijks leven zijn groot. We hoorden van een van onze partners uit Oeganda bijvoorbeeld dat zwangere vrouwen langs de kant van de weg hun kind kregen: ze waren door de reisbeperkingen gedwongen om in hun eentje naar het ziekenhuis te lopen. Uit Kenia hoorden we dat ouders vastzaten buiten de stad en niet terug naar huis mochten. Hun kinderen zaten alleen thuis en waren afhankelijk van de buren. Veel mensen werden ontslagen toen alles op slot ging. Dat betekende in de praktijk dat ze zonder geld thuis kwamen te zitten. Niet alleen de mensen uit de zogenoemde ‘informele sector’, maar ook mensen uit de middenklasse, zoals leraren. Oxfam Novib berekende dat in 2020 121 miljoen extra mensen gevaar liepen te sterven door honger en dat het aantal ondervoede jonge kinderen kon stijgen van 47 naar 54 miljoen. KINDEREN En dat brengt ons op de gevolgen voor kinderen. Wereldwijd zaten begin december 320 miljoen leerlingen thuis door schoolsluitingen (Unicef, 8 december 2020). Ze missen niet alleen de broodnodige lessen: ze missen ook hun schoolmaaltijd. Het is voor veel kinderen de enige warme maaltijd die ze op een dag krijgen. Meisjes die niet meer naar school gaan, verdwijnen vaak uit zicht. En zeker als ze zwanger raken, is de kans klein dat ze nog teruggaan naar school. Daarmee is hun kans om te ontsnappen aan de beruchte armoedeval vrijwel verkeken. Het aantal kinderen in armoede steeg de afgelopen maanden met 15 procent. Dat zijn wereldwijd 150 miljoen kinderen meer die in armoede leven. (Unicef, 19 november 2020). Ondervoeding dreigt, maar ook de sociaaleconomi-

10

In veel landen waar we werken ontbreekt een goede basisadministratie. Niemand weet hoeveel mensen er in de immense sloppenwijken wonen, wie bij wie hoort, waar de kwetsbare groepen zijn. Mensen die geen officieel legitimatiebewijs hebben, komen niet in aanmerking voor overheidshulp. Ook is er vaak nauwelijks een infrastructuur om de allerkwetsbaarsten te bereiken, zoals ouderen en zieken. Hulporganisaties moesten hun activiteiten staken. Een van onze projectpartners zei dat zijn gemeenschap is afgebroken ‘tot bijna niets’. GEZONDHEIDSZORG Tot dusver zijn er in veel ontwikkelingslanden nog geen grote corona-uitbraken, maar de gevolgen voor de volksgezondheid zijn desalniettemin groot. Ziekenhuizen en medische hulpposten zijn niet of slecht bereikbaar door de reisbeperkingen. Zo missen wereldwijd miljoenen kinderen door de coronacrisis belangrijke vaccinaties. Jaarlijks sterven er 450.000 mensen aan malaria; deskundigen vrezen dat door het wegvallen van gezondheidssystemen en tekort aan malariamedicijnen – de fabrieken staan bij Wuhan en hebben maanden stilgelegen (Trouw, 15 oktober 2020) – malaria fors zal toenemen. Ook de productie en distributie van hiv-medicijnen staat op het moment onder druk. Doordat mensen moeilijker aan medicijnen kunnen komen en slecht toegang hebben tot medische zorg om zich te laten testen, worden er de komende jaren honderdduizenden extra infecties verwacht. Naar verwachting zal dat de komende vijf jaar tot tienduizenden extra doden leiden. Bovendien bestaat het risico dat het hiv-virus muteert en resistent wordt voor de huidige medicijnen doordat mensen noodgedwongen hun behandeling afbreken (Parool, 30 november 2020). EERSTE NOOD Alle aandacht gaat nu terecht uit naar de eerste, acute


Openluchtklasje in Bangalore,India

nood. Vrijwel alle hulporganisaties zijn noodhulpacties gestart om mensen met voedselpakketten door deze periode heen te helpen. Vastenactie heeft in 2020 € 100.000 uitgetrokken voor noodhulp. Gelukkig zien we ook al de eerste initiatieven om andere neveneffecten van de lockdownmaatregelen op te pakken. Zo startte een van onze partners ‘openlucht klasjes’ in de sloppenwijken van Bangalore en werkt onze partner in Kenia aan een programma om de families die voedselhulp ontvingen, economisch weer op eigen benen te zetten. In november was er een G20-top, waarin onder andere de snel stijgende schulden van ontwikkelingslanden aan de orde kwam, met name in Afrika een probleem. Afgesproken is om de schuldbetalingen tot half 2021 te bevriezen en de EU pleit bovendien voor een steunfonds van zo’n vier miljard euro. Maar is dat genoeg? Hebben we voldoende ons best gedaan als we de zware schuldenlast gewoon vooruitschuiven en een fonds oprichten dat nauwelijks een druppel op een gloeiende plaat is als het welzijn en de waardigheid van miljoenen kinderen en volwassenen in het geding zijn? Is het genoeg als wij als rijke landen 51% van de beschikbare vaccins opkopen, terwijl we slechts 14% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. (Oxfam Novib, 9 december 2020). We kunnen er op rekenen dat wij in Nederland straks allemaal veilig gevaccineerd zijn en we kunnen onze ogen sluiten voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Maar als er iets is wat corona ons heeft geleerd, is dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en afhankelijk zijn van elkaar. Uiteindelijk krijgen we de rekening gepresenteerd als we ons nu afwenden.

FRATELLI TUTTI Paus Franciscus roept ons in de nieuwe encycliek Fratelli Tutti herhaaldelijk op om dingen in een nieuw licht te zien, creatief te zijn en naar nieuwe wegen te zoeken (FT 128). Hij geeft aan dat echte goede politiek ten dienste staat van het gemeenschappelijke doel van alle mensen, mensen in alle landen en in alle (verschillende) omstandigheden (FT 154). We zijn immers broeders en zusters van elkaar. Dit wordt onderstreept door de coronapandemie: het treft iedereen, man, vrouw, jong, oud, arm, rijk. Ook in zijn Kerstboodschap refereert de paus aan de pandemie en de grote verschillen tussen arm en rijk: “Moge de zoon van God een geest van internationale samenwerking hernieuwen onder politieke leiders, te beginnen met de gezondheidszorg, zodat iedereen toegang zal krijgen tot vaccins en behandelingen.” We willen ons aansluiten bij de oproep van de paus en roepen politici in Nederland en Europa op zich te bekommeren om die broeders en zusters onder ons die het meest kwetsbaar zijn en het ergst getroffen worden door de gevolgen van deze pandemie. Het grootste deel van hen woont in Afrika, Azië en Zuid- en Midden-Amerika. Zij verdienen onze steun en onze aandacht. Zij hebben net zoveel recht op vaccinatie en gezondheid als wij. Peter van Hoof Directeur Vastenactie

Margot de Zeeuw Hoofd communicatie Vastenactie

KENNISDELING NOODZAKELIJK VOOR VOLDOENDE BESCHIKBAARHEID COVID-19 VACCIN Begin februari is er een dringende oproep gestuurd naar minister De Jonge, minister Kaag en minister Hoekstra om actief in gesprek te gaan met farmaceuten om ze aan te sporen hun kennis en patenten te delen én om de COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) financieel te steunen. Door kennis te delen kan de productiecapaciteit van de vaccins worden vergroot. Vastenactie is een van de medeondertekenaars van de brief van Wemos en Oxfam-Novib. U leest hier meer.

11


MOESTUINPROJECT VOOR MOEDERS

ALTIJD VOEDSEL NAAST DE DEUR ALS AANSTAANDE MOEDER WIL JE NIETS LIEVER DAN JE KIND VEILIG TER WERELD BRENGEN EN HET GEZOND ZIEN OPGROEIEN. OP HET PLATTELAND VAN EL SALVADOR IS DAT ECHTER NIET VANZELFSPREKEND. DAAROM STEUNDE ADVENTSACTIE IN DE AFGELOPEN TWEE JAAR EEN PROJECT OM DE GEZONDHEID VAN JONGE MOEDERS EN KINDEREN IN GUARJILA TE VERBETEREN.

In het moederhuis van de Ana Manganaro Kliniek in Guarjila kunnen zwangere vrouwen uit de wijde omgeving verblijven tijdens de laatste weken van hun zwangerschap. Daarna bevallen ze veilig in de kliniek. Het moederhuis was echter te klein om alle vrouwen te kunnen opvangen. Dit project maakte het mogelijk het aantal opvangplaatsen uit te breiden van acht naar twaalf. Afgelopen jaar verbleven

Maria Blanca in 2019 op controle in de Ana Mangaro Kliniek.

er gemiddeld 22 vrouwen per maand en waren er geen risicovolle thuisbevallingen meer. BIOLOGISCH Goede voeding draagt bij aan de gezondheid. Daarom nam de kliniek het initiatief om jonge moeders te stimuleren hun eigen biologische voedsel te verbouwen. De vrouwen konden cursussen volgen over het opzetten van een moestuin. De kliniek stelde hiervoor zaden en materialen beschikbaar. Inmiddels hebben 37 vrouwen een biologische moestuin aangelegd. Een van hen is María Blanca, moeder van twee kinderen (10 en 2). Zij vertelt wat dit project voor haar betekent. GEEN GELD VOOR ZADEN “Het voelt goed om een eigen tuin te hebben. Als ik nu iets nodig heb voor de soep hoef ik het alleen maar te plukken. Dat telt als je geen geld hebt om groente kopen. Tijdens de lessen leerden we zaaien, planten kweken zonder giftige bestrijdingsmiddelen en organische mest maken. Ik heb geleerd dat planten zaden geven voor steeds nieuwe plantjes. Zelf hadden we geen geld voor zaden, dus zonder hulp van de kliniek

12


Maria Blanca in februari 2021 met haar dochter.

had dit niet gekund. Ons hele gezin heeft profijt van deze tuin en iedereen helpt mee.” ALLES VOOR DE SOEP Tijdens de coronapandemie blijkt de moestuin extra belangrijk voor gezinnen als dat van María Blanca. “Als we niet naar buiten mogen, kan ik uit de tuin halen wat ik nodig heb om soep te maken.

Er staat van alles: tomaten, spinazie, wortelen, chili, uien, kruiden en ook medicinale planten. Als het nodig is maak ik daar thee van.” María Blanca is dankbaar voor de hulp uit Nederland. “Ik hoop dat dit project wordt vervolgd, zodat ook andere vrouwen daarvan kunnen profiteren en een tuin bij hun huis krijgen.”

13


60 JAAR VASTENACTIE IN 60 JAAR VASTENACTIE IS VEEL VERANDERD, MAAR DE BEREIDHEID OM OVER GRENZEN HEEN TE KIJKEN EN HET STREVEN NAAR EEN WAARDIG BESTAAN VOOR ALLE MENSEN ZIJN HETZELFDE GEBLEVEN. ‘De zorgen voor eigen huis mogen ons niet afhouden van daadwerkelijk meeleven met de veel grotere noden van anderen’, schreven de bisschoppen van Nederland in hun Vastenbrief. Ze schreven dit niet tijdens de huidige coronapandemie maar in 1961 bij de start van de eerste Vastenactie. Kardinaal Alfrink was de initiatiefnemer van deze actie en hij zocht hiermee wegen om het vasten een nieuwe invulling te geven. Niet meer de precieze voorschriften, maar de persoonlijke beleving van het vasten stond voorop. En daarbij wilden de bisschoppen bereiken dat er meer oog kwam voor de noden in de wereld. Het ‘minderen vanwege strikte regels’ veranderde in ‘minderen voor een ander’.

hartigheid: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’ (Mattheus 25, 40).

INSPIRATIE Deze andere benaderingswijze had ook een sterke Bijbelse grondslag. Op Aswoensdag klinkt nog steeds de uitleg van Jezus over de verhouding tussen vasten, aalmoezen geven en bidden (Mattheus 6, 1-18). En een blijvende inspiratiebron zijn de werken van barm-

‘Hoe kunnen we achterover leunen, als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn?’. Nee, dit schreven de bisschoppen niet in 1961, maar deze tekst vindt u op de website van Vastenactie in 2021. We blijven ons inzetten om mensen ver weg in staat te stellen hun leven in eigen hand te nemen.

Vastendoosjes uit verschillende jaren.

14

Het Vastenactiemateriaal bestond in 1961 uit een papieren spaardoosje en deed denken aan het ‘vastentrommeltje’ waarin katholieke kinderen hun snoepgoed in bewaarden tot Pasen. Na een aantal jaren besloten we de vastendoosjes niet meer te maken, het was te ouderwets. Maar na vele verzoeken van basisscholen staan nu na 60 jaar nog steeds 50.000 doosjes in schoolklassen zodat Nederlandse kinderen kunnen sparen voor hun leeftijdgenoten ver weg.


ACTUEEL

TERUGBLIK WEBINAR FRATELLI TUTTI In zijn nieuwste encycliek ontvouwt paus Franciscus zijn visie op een wereld die geleid wordt door onderlinge verbondenheid. Op 29 januari organiseerde de Laudato Sí werkgroep Nederland in samenwerking met Vastenactie een webinar over Fratelli Tutti. Met driehonderd deelnemers was het webinar helemaal ’uitverkocht’.

KLIMAATALARM IN NEDERLAND Op 14 maart, net voor de verkiezingen, wordt er landelijk een klimaatalarm geslagen. Dit wordt georganiseerd door onder andere Milieudefensie, Greenpeace, FNV en Oxfam Novib. Diverse christelijke organisaties, waaronder Vastenactie en de Laudato Si werkgroep, ondersteunen het klimaatalarm en roepen gelovigen en kerken op om op 14 maart een stem te laten horen voor het klimaat. Bijvoorbeeld door om 3 uur de kerkklokken te luiden en vervolgens in gebed te gaan tijdens de online oecumenische gebedsbijeenkomst die de initiatiefnemers organiseren of door mee te lopen met de klimaatmars bij u in de buurt.

Het webinar bleek een prima middel om Fratelli Tutti voor het voetlicht te brengen. Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, gaf een algemene inleiding op de encycliek. Broeder Theo van Adrichem ofm sprak over de interreligieuze dialoog. Prof. dr. Fred van Iersel lichtte toe welke vernieuwing de paus inbrengt in het kerkelijk denken over oorlog en vrede. Kleine zuster Els van Jezus sprak over Charles de Foucauld en hoe zijn ideaal van universele broederschap de paus en haar heeft geïnspireerd. Graag alsnog het webinar bekijken? Op onze website kunt u het terugzien en zijn de inleidingen te downloaden.

15


n a a n e k Wer t s m o k e je to klik hier

HELP MEE STEUN ONZE PROJECTEN EN HELP MENSEN EEN WAARDIG BESTAAN OP TE BOUWEN.

Profile for Vastenactie

Vastenactie magazine 2021-01  

Vastenactie magazine 2021-01  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded