__MAIN_TEXT__

Page 1

VASTENACTIE

e n i z a mag

Nummer 10 | 4e kwartaal 2020


6 VOORWOORD

Ik voelde mij bijzonder geraakt door de laatste zin in de coronatoespraak van premier Rutte. Hij riep op om de komende tijd nog wat meer op elkaar te letten om mensen uit hun isolement te halen. Deze pandemie en de maatregelen daartegen laten zien dat wij mensen gedijen in een gemeenschap, en lijden onder isolement. Gelukkig ligt de oplossing tegen isolement in onze eigen hand: ‘er voor elkaar zijn’. Het is hartverwarmend om te zien wat mensen doen om anderen te helpen.

Foto: Sebastian Fouquet

14

3 7

4

5

KERST quiz 6

Dat is wat we als Vastenactie ook zien gebeuren in zoveel landen waar mensen zwaar te lijden hebben onder de coronapandemie. Overal wordt hulp opgestart. Een mooi voorbeeld zijn de jongeren uit Kibera, Nairobi, een van de grootste sloppenwijken in Afrika. Zijn gaan de sloppenwijk in en brengen voedselpakketten naar de mensen in de wijk die de hulp het hardst nodig hebben. Naast de voedselpakketten geven ze ook aandacht aan de mensen. Zo ook Mike, de leider van een dansschool in de sloppenwijk, hij begeleidt de jongeren bij de voedseldistributie. Tevens praat hij met de vele gezinnen om samen na te gaan wat de mensen zelf kunnen doen om hun situatie te veranderen. Zo weten ze dat ze er niet alleen voor staan, en dat de gemeenschap er ook voor hen is en om hen geeft. Zo wordt er handen en voeten gegeven aan gemeenschap zijn, dichtbij in Nederland, ver weg in Kibera en in zoveel andere landen

8

9

2

1

15

Peter van Hoof Directeur Vastenactie

n j i z r a a k l e r voor

E

COLOFON Vastenactie Magazine is een uitgave van Vastenactie. TEKSTEN Vastenactie FOTO’S Vastenactie, Shutterstock, Sebastian Fouquet VORMGEVING EN OPMAAK Novente creatief en digitaal bureau, Nunspeet

2

10


ADVENTSACTIE 2020

DELEN SMAAKT NAAR MEER DE ARMOEDEVAL WORDT HET OOK WEL GENOEMD: DE VICIEUZE CIRKEL VAN ARMOEDE, ONDERVOEDING, ZIEKTE, GEBREKKIGE OPLEIDING EN WEER ARMOEDE. DE ARMOEDEVAL KRIJGT MENSEN AL OP JONGE LEEFTIJD IN HAAR GREEP EN SLECHTS WEINIGEN WETEN ERAAN TE ONTSNAPPEN. ONDERVOEDING IS EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DEZE CYCLUS, WAARVOOR MET NAME VROUWEN EN KINDEREN KWETSBAAR ZIJN. ADVENTSACTIE WIL DAAR IETS AAN DOEN. WE STEUNEN DIT JAAR DIVERSE PROJECTEN DIE ERVOOR ZORGEN DAT GEZINNEN ZELF GROENTE, GRANEN EN FRUIT KUNNEN VERBOUWEN EN OP DIE MANIER BESCHIKKEN OVER GEZOND EN GEVARIEERD VOEDSEL.

Volgens de Wereldbank had in 2017 maar liefst 22.2% van de kinderen wereldwijd een groeiachterstand en vrijwel altijd is ondervoeding

laag inkomen

de oorzaak. We staan er niet altijd bij stil, maar

armoede

ondervoeding is daarmee een belangrijke oorzaak van armoede: jonge kinderen die te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen, lopen een blijvende groeiachterstand op. Ze worden sneller ziek, ontwikkelen zich langzamer dan gezonde

slechte opleiding

leeftijdgenootjes en presteren minder goed op

honger

school. Ondervoede kinderen hebben meer moeite met leren en door hun slechte gezondheid

groei- en leerachterstand

en het lage inkomen van hun ouders gaan

ondervoeding

ze meestal ook onregelmatig naar school. Zelfs wanneer een ondervoed kind wel naar school gaat, heeft het minder energie, meer concentratieproblemen en kan het minder informatie opnemen door de chronische honger

Dit Ontwikkelingsdoel is echter nog lang niet

en het tekort aan essentiële voedingsstoffen.

gehaald. Het aantal ondervoede kinderen en

De slechte voeding heeft dus ook invloed op de

volwassenen stijgt zelfs weer. In 2018 hadden

opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van

naar schatting 820 miljoen mensen onvoldoende

deze kinderen, wat hun toekomstmogelijkheden

te eten. In 2017 waren dat er 811 miljoen. Het

fors beperkt. De kans is groot dat ze later in een

is het derde jaar in rij dat de ondervoeding

lage inkomstensector en dus in armoede terecht

toeneemt, waarbij de kans voor vrouwen om

komen.

ondervoed te raken groter is dan voor mannen. De oorzaken daarvan liggen onder meer in

AANTAL MENSEN MET HONGER STIJGT WEER

klimaatveranderingen die invloed hebben op de

Een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

voedselproductie en gewapende conflicten. Dit

is: Geen honger in 2030. Iedereen moet dan

jaar speelt ook de wereldwijde coronacrisis een

toegang hebben tot veilig, voedzaam en

grote rol. Unicef en Save the Children hebben

voldoende voedsel, het hele jaar door. Daarom

berekend dat eind 2020 tot 15% meer kinderen

richt dit doel zich ook op voedselproductie.

in armoede kunnen leven.

>>

3


WAT DOET ADVENTSACTIE?

0 2 0 2 n i n e t c e j o   Onze pr ADVENTSACTIE WIL HELPEN DE HONGER DE WERELD UIT TE HELPEN. DAT WILLEN WE DOEN DOOR PROJECTEN TE STEUNEN DIE ZICH RICHTEN OP VOEDSELZEKERHEID. ZO KRIJGEN IN DR CONGO 50 GEZINNEN DE BESCHIKKING OVER GEMEENSCHAPPELIJKE AKKERS, MATERIALEN EN ZAAIGOED. DE DEELNEMERS KRIJGEN LES IN AGRARISCHE TECHNIEKEN EN IN VERKOOPTECHNIEK. IN NICARAGUA LEREN FAMILIES NIEUWE LANDBOUWTECHNIEKEN VANWEGE DE AANHOUDENDE DROOGTE EN IN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN HELPEN WE BOERENGEZINNEN BIJ HET OPZETTEN VAN LANDBOUWBEDRIJFJES.

Maria Lyson met haar baby uit Masunduko village Chikwawa (Malawi)

GEMEENSCHAPPELIJKE AKKERS VOOR ONTHEEMDE GEZINNEN IN DR CONGO Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied in DR Congo. Hun meest dringende probleem is gebrek aan voedsel. Dat heeft ook grote sociale gevolgen. Kinderen lopen weg van huis of verzuimen van school. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en het leven van kinderen en jongeren. Adventsactie steunt het project waarbij 50 ontheemde gezinnen gezamenlijk voedsel verbouwen. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. Ze werken onder leiding van een comité van boeren, die training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven. VOLDOENDE EN GEZOND VOEDSEL VOOR KINDEREN IN NICARAGUA Palacagüina is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Akkers leveren niet genoeg op om van te leven. Als gevolg daarvan is in sommige dorpen ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Het watergebrek zorgt er ook voor dat er te weinig gras groeit om het vee te voeden. Het vee wordt daarom verkocht en akkers worden verkleind; zo belanden de gezinnen in een negatieve spiraal. De lokale organisatie Octupan leert gezinnen met duurzame landbouwtechnieken van hun land te leven. OPZETTEN KLEINE LANDBOUWBEDRIJVEN OP DE WEST BANK Jenin is een gebied op de West Bank met hoge werkloosheidscijfers en een grote voedselonzekerheid. De bevolking is grotendeels

4


afhankelijk van landbouw, maar boeren hebben vaak niet voldoende financiĂŤle middelen om het land te bebouwen. Landbouw wordt bovendien het meest geraakt door de politieke situatie: vanwege grensconflicten is er onder andere beperkte toegang tot water. Daarnaast is door de klimaatverandering de regenval wisselvalliger. Het project van Caritas Jeruzalem wil arme boerenfamilies ondersteunen bij het opzetten van kleine duurzame landbouwbedrijfjes zodat ze beter voor hun gezin kunnen zorgen. VOEDSELZEKERHEID VERMINDERT SCHOOLUITVAL De meeste mensen in Malawi werken in de agrarische sector en verbouwen bijna uitsluitend mais. Mais is echter erg gevoelig voor klimaatomstandigheden. In het Chikwawa district in het zuiden ging de afgelopen jaren negentig procent van de oogst verloren door overstromingen en droogte. Alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen worden hierdoor extra hard getroffen. Hun landbouwproductie ligt lager omdat ze minder land bezitten en vrouwen geen toegang hebben tot steunmaatregelen. Hun kinderen vallen bovengemiddeld vaak uit op school, vooral de meisjes. Kinderen die wel naar school gaan presteren minder, omdat ze te weinig te eten krijgen. Met steun van Adventsactie krijgen deze gezinnen hulp bij het verbeteren van hun voedselzekerheid.

Kinderen uit PalacagĂźina eten schoolmaaltijd.

Wereldwijd gaan 66 miljoen n basisschoolleerlinge ol! ho c s r a a n r e g n o h t e m Onkruid wieden in DR Congo.

5


VEILIGE HAVEN BIEDT HOOP EN ENERGIE

DANSSCHOOL IN EEN SLOPPENWIJK HET IS NU TWEE JAAR GELEDEN DAT MIKE WAMAYA ZIJN EIGEN DANSSTUDIO OPENDE IN SLOPPENWIJK KIBERU, NAIROBI. INMIDDELS IS ‘ELIMU’ – ‘OPLEIDING’ IN HET KISWAHILI - VEEL MEER DAN EEN DANSSCHOOL VOOR KINDEREN. HET IS EEN PLAATS VAN HOOP, VERTROUWEN EN ENERGIE. EEN VEILIGE HAVEN WAAR DE LEIDERS VAN MORGEN ZICH KUNNEN ONTWIKKELEN. Mike Wamaya werd geboren in Kariobangi, Nairobi (Kenia). Een geboorteplek die hem met flinke uitdagingen confronteerde: “Drie maaltijden per dag zijn hier niet vanzelfsprekend,” vertelt hij. “In Kariobangi is veel armoede, geweld en misdaad.” Ondanks zijn moeilijke situatie had Mike een grote droom: hij wilde dansen! Het lukte hem een beurs te bemachtigen: “Ik heb gewoon letterlijk alles achter me gelaten om mijn droom waar te maken.

6

Ik ben auditie gaan doen in mijn korte broek; danskleding had ik niet.” Hij kreeg een volledige beurs en dat veranderde zijn leven: “Als ik dans, voel ik de kracht in mezelf; zie ik als het ware mijn innerlijk en wat ik allemaal kan.” VERTROUWEN Mike heeft overal ter wereld opgetreden, maar verliet het podium om een andere roeping te

Foto: Sebastian Fouquet


Jonge vrijwilligers delen voedselpakketten uit.

volgen: jonge mensen begeleiden en hen helpen de beperkingen van hun afkomst te overwinnen, net als hij destijds kon doen. Met hulp van de lokale gemeenschap en relaties uit de danswereld, is het hem gelukt zijn eigen dansstudio op te zetten. Zo werd Project Elimu geboren. Kinderen en jongeren kunnen er terecht voor danslessen: ballet, maar ook traditionele of moderne dans. “Ik wil jongeren helpen die voor dezelfde uitdaging staan als ik destijds,” aldus Mike. En dus biedt Elimu veel meer dan alleen danslessen: “Dans is het startpunt van alles wat we doen,” legt Mike uit. “Het is een manier om contact te leggen met de kinderen en van daaruit doen we ook veel andere dingen. We geven bijvoorbeeld seksuele voorlichting, we werken aan digitale geletterdheid en laten de kinderen vrijwilligerswerk doen, maar we besteden ook aandacht aan thema’s als kinderarbeid, huiselijk geweld, kindermisbruik en dergelijke. Daar betrekken we ook de ouders bij. We hebben hun vertrouwen en dat helpt ons ons doel te bereiken.”

thuis ook kunnen dansen! Daarom komen we soms ook bij gezinnen ‘binnen’. Zo was er een gehandicapt meisje dat werd achtergesteld door haar ouders. Wij hebben haar mee laten doen met de voorstelling ‘Miljard dromen’, over dromen van kinderen, en ze deed het geweldig: ze wist wanneer ze moest opkomen, wanneer ze moest bewegen, wanneer ze moest buigen! Haar moeder was diep ontroerd en kwam na afloop naar me toe. Ze vertelde dat ze nooit had gedacht dat haar dochter dit zou kunnen. Dan ben ik heel dankbaar dat we dit kunnen doen.” JONGEREN HELPEN HUN BUREN Vastenactie steunt de corona noodhulpactie die Project Elimu heeft opgezet. Mike Wamaya vertelt hier over het unieke distributiesysteem dat hij gebruikt om de meest kwetsbare families te bereiken.

Dankzij al die extra’s is Elimu een sterk systeem voor de kinderen geworden merkt Mike: “De kinderen weten ons te vinden. Ze komen voor hoop, om energie te krijgen en om op te laden. Van een dansstudio zijn we een veilige haven geworden. Twee weken geleden hadden we bijvoorbeeld een meisje dat was verkracht. Ze vertrouwde ons voldoende om ons hulp te vragen; dat vond ik heel ontroerend én heel belangrijk. Ik wil uiteindelijk dat de kinderen hier komen dansen, maar dat ze

7


VAN DE DONATEURSAFDELING

DE STRIJKSTOK EN HET SALARIS VAN DE DIRECTEUR Twee collega’s bij Vastenactie, Femke en Catrina, zijn het eerste aanspreekpunt voor onze donateurs. Ze spreken dagelijks mensen die Vastenactie al jarenlang trouw steunen. Natuurlijk bellen veel mensen omdat ze een vraag hebben. Een veel gestelde vraag is die over de ‘strijkstok’ en ‘het salaris van de directeur’. Om te beginnen: we doen er alles aan om onze kosten zo laag mogelijk te houden, zodat we zoveel mogelijk geld kunnen besteden aan onze projecten. Zo kunnen we voor weinig geld gebruikmaken van een kantoorgebouw dat gerenoveerd moet worden. We letten ook goed op onze kantoorkosten en denken bijvoorbeeld altijd na of een printopdracht echt nodig is. Onze salarissen zijn goed, maar niemand verdient een topsalaris, ook onze directeur niet. Zijn inkomen blijft ruim onder de daarvoor gestelde norm. We doen niet aan bonussen, 13e maand of auto’s van de zaak. We reizen in principe met het openbaar vervoer. In ons jaarverslag kunt u lezen dat we in 2019 € 3.400.000 aan inkomsten hadden. Daarvan hebben we € 2.731.000 aan onze doelstelling uitgegeven: projecten in het buitenland, noodhulp en bewustwording. Dat is iets meer dan 80% van onze inkomsten. Dat betekent dat we van iedere euro die we ontvangen, 80 cent besteden aan onze doelstellingen. Het grootste deel van onze kosten gaat naar fondsenwerving. Die bedroegen in 2019 17,3% van de inkomsten. We streven ernaar om dit percentage onder de 20% te houden. Dat ligt onder het door het CBF aangehouden maximum voor goede doelen van 25%. Een substantieel deel van deze kosten zit in portokosten voor de brieven die we uitsturen naar onze donateurs en vrijwilligers en in campagnematerialen voor de parochies.

8

Catrina

Femke


Katakwi… Ik ben gestopt met foto’s maken… Omdat het maar stukjes zijn van tijd, van ruimte en van mensen… De vrolijke kinderen, ruige landschappen en de lachende boeren, de foto’s doen hun realiteit geen recht. Je ruikt foto’s niet… Ziet niet de echte kleuren… Je voelt de verzengende hitte niet, hoort niet het oorverdovend onweer. Geen bed, geen deken, geen tafel, water of elektriciteit: Op de foto zie je niet de consequenties voor het dagelijks bestaan… In de brandende zon ploegen, zaaien; je voelt de spierpijn en de hitte niet, mist de meeste zweetdruppels… Leven schenkend water? Het is enkeldiep en het stinkt. Dan de schamele oogst, van keiharde, kurkdroge grond. Hoe moet het morgen? En volgende week? Ik ben gestopt met foto’s maken omdat je de vraag niet hoort die steeds opnieuw wordt gesteld: Heb je eten mee? Collega Margot de Zeeuw schreef deze tekst naar aanleiding van haar bezoek aan een van onze projecten in het noordoosten van Oeganda enige tijd geleden.

9


ACTUEEL

NIEUWE ENCYCLIEK: FRATELLI TUTTI OPROEP TOT VERBONDENHEID EN SOLIDARITEIT In zijn nieuwe encycliek Fratelli Tutti roept paus Franciscus mensen op om samen op te trekken op weg naar een eerlijke, rechtvaardige samenleving. Juist deze corona-tijd laat zien dat broederschap en zorg voor de schepping de weg zijn naar ontwikkeling en vrede. Volgens de paus is het tijd voor een reset van het systeem: menselijke waardigheid en onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid moeten centraal komen te staan in plaats van economisch gewin. Focus op het algemeen belang van velen in plaats van het economisch belang van enkelen. Een uitgebreider artikel over de encycliek vindt u op de website van de Nederlandse katholieke kerk. De Nederlandse tekst van de pauselijke brief vindt u hier.

GEMAK VAN PERIODIEK SCHENKEN

Steunt u ons al een aantal jaren met een periodieke schenking? Heeft u bijvoorbeeld een periodieke schenking van 5 jaar die eind van dit jaar afloopt? Wilt u deze verlengen dan helpen we u daar graag mee. Download hier rechtstreeks het schenkingsformulier. Ontvangt u het formulier liever per post, neem dan contact op met Femke Wiltenburg van de donateursafdeling. Bellen kan via 070-779 6008 of stuur een e-mail naar donateurs@vastenactie.nl. Bent u òòk geïnteresseerd in schenken met belastingvoordeel? Lees dan op onze website over de mogelijkheden.

10


NALATEN AAN VASTENACTIE MEEBOUWEN AAN EEN LEEFBARE WERELD Wilt u bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de meest kwetsbare mensen, ook als u er niet meer bent? Neem Vastenactie dan op in uw testament! Vastenactie ondersteunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, die de lokale bevolking helpen haar levensomstandigheden blijvend te verbeteren. Door na te laten aan Vastenactie helpt u een volgende generatie bouwen aan een leefbare wereld. PERSOONLIJK GESPREK Wilt u meer weten over nalaten aan Vastenactie? Directeur Peter van Hoof helpt u graag met advies. Neem op werkdagen contact op via tel. 070 – 779 6008 of mail naar: peter.vanhoof@vastenactie.nl. Uiteraard geheel vrijblijvend. Wilt u onze speciale brochure over nalaten aan Vastenactie ontvangen? Klik dan hier, of stuur een e-mail naar donateurs@vastenactie.nl.

PAKISTAANSE ARZOO BEVRIJD PARTNER HFO ZET ZICH IN VOOR BEĂ‹INDIGING KINDHUWELIJK Enkele weken terug kregen we goed nieuws van onze Pakistaanse mensenrechtenpartner HFO! De dertienjarige Arzoo Raja is alsnog vrijgelaten door haar veel oudere echtgenoot. Arzoo was uit het huis van haar ouders ontvoerd, gedwongen tot de Islam bekeerd en gedwongen te trouwen met haar ontvoerder. Haar ouders deden aangifte. Aanvankelijk had de rechtbank de ontvoerder in zijn gelijk gesteld, maar mede dankzij grote druk van onder andere HFO en andere christelijke en moslim organisaties, hebben de rechters de zaak heroverwogen na een persoonlijke interventie

van de voorzitter van de Pakistan Peoples Party, mr. Bilawal Bhutto. Inmiddels is Arzoo naar een veilige opvang overgebracht door de politie en is haar 44-jarige echtgenoot gearresteerd.

11


KERST z i u q WAT IS GEZELLIGER DAN PUZZELEN, ZEKER NU DE DAGEN KORTER WORDEN EN WE OOK MEER THUIS ZIJN DOOR CORONA-MAATREGELEN?

Onze collega Catrina maakte een leuke quiz! Onder de goede inzenders verloten we tien originele tafellopers van Pure Jute ter waarde van € 15. De tafelloper werd speciaal voor Adventsactie ontworpen, is gemaakt van biologisch geteelde jute en geheel volgens fairtrade principes geproduceerd in India en Bangladesh. O ja: paus Franciscus heeft ook een exemplaar! Win een van de tien Adventsactie tafellopers! Stuur uw oplossing vóór 15 december 2020 per e-mail naar info@vastenactie.nl of per post naar Van Mierisstraat 58, 2526 NS Den Haag. Vergeet uw volledige naam en uw adresgegevens niet, zodat wij de tafelloper kunnen opsturen als u hebt gewonnen.

TIP MOEILIJKE VRAGEN? OP ONZE WEBSITE VINDT U VERRASSEND VEEL NUTTIGE INFORMATIE!

Vraag 2: Over welk jaar gaat dit jaarverslag?

1

2

Vraag 3 Bij welke vorm van doneren hoort deze foto?

Waar is deze foto gemaakt?

Vraag 2: Over welk jaar gaat dit jaarverslag?

12

Over welk jaar gaat dit jaarverslag?

Met uw deelname geeft u Vastenactie toestemming om u regelmatig op de hoogte te houden van ons werk en u ook brieven te sturen met een donatievraag.


Vraag 4 Wat is het volledige IBAN nummer van Vastenactie?

3

Vraag 4 Wat is het volledige IBAN nummer van Vastenactie?

Bij welke vorm van doneren hoort deze foto?

4

Vraag 5 Hoe heet de hoofdpersoon in dit boek?

Wat is het volledige IBAN nummer van Vastenactie?

Vraag 6 Hoe heet dit project in Bangalore, India?

Vraag 6 Hoe heet dit project in Bangalore, India?

5

Vraag 6 Hoe heet dit project in Bangalore, India?

Hoe heet de hoofdpersoon in dit boek?

Vraag 5 Hoe heet de hoofdpersoon in dit boek?

Vraag 7: Wie is dit?

6

Vraag 7: Wie is dit?

Hoe heet dit project in Bangalore, India?

8 7

Vraag 7: Wie is dit?

Wat is het campagnethema van Adventsactie 2020? Vraag 9 De organisatie FLD streeft naar betere werkomstandigheden en het verbeteren van de

Wie is dit?

Vraag 8 Wat is het campagnethema Adventsactie 2020? positie van afvalverzamelaarsters. Wat is de voluitvan geschreven naam van deze organisatie?

Vraag 8 Wat is het campagnethema van Adventsactie 2020? 9 De van organisatie FLD streeft naar betere werkomstandigheden en het verbeteren van de Vraag 9 De organisatie FLD streeft naar betere werkomstandigheden en hetVraag verbeteren de positie van afvalverzamelaarsters. Wat is de voluit geschreven naam van deze organisatie? positie van afvalverzamelaarsters. Wat is de voluit geschreven naam van deze organisatie?

In 2019 hebben we 66 projecten gesteund voor in totaal € 1.836.000. Hoeveel Vraag 10 In 2019 hebben we 66 projecten gesteund voor in totaal € 1.836.000. Hoeveel kinderen volgden dankzij de steun van onze donateurs onderwijs in 2019? kinderen volgden dankzij de steun van onze donateurs Vraag 8 Wat is het campagnethema van Adventsactie 2020? Vraag 10 In 2019 hebben we 66 projecten gesteund voor in totaal € 1.836.000. Hoeveel Vraag 10 In 2019 hebben we 66 projecten gesteund voor in totaal € 1.836.000. Hoeveel onderwijs in 2019? van onze donateurs onderwijs 2019? organisatie FLDinstreeft naar kinderen volgden dankzij de steun van onze donateurs onderwijs in 2019? kinderen volgden dankzij de steunDe

10

9

betere werkomstandigheden en het verbeteren van de positie van afvalverzamelaarsters. Wat is de voluit geschreven naam van deze organisatie?

Met uw deelname geeft u Vastenactie toestemming om u regelmatig op de hoogte te houden van ons werk en u ook brieven te sturen met een donatievraag.

Met uw deelname geeft u Vastenactie toestemming om u regelmatig op de hoogte te houden van ons werk en u ook brieven te sturen met een Met uw deelname geeft u Vastenactie toestemming om u regelmatig op de hoogte te houden van ons werk en u ook brieven te sturen met een donatievraag. donatievraag.

13


TERUGBLIK PROJECT TRAUMAVERWERKING

HOOP VOOR EEN GETRAUMATISEERD LAND DANKZIJ UW STEUN KON ONZE PARTNER IN ZUID-SOEDAN BIJDRAGEN AAN HET HERSTEL VAN GETRAUMATISEERDE MENSEN, EN DAARMEE AAN DE OPBOUW VAN HET LAND. Het afgelopen jaar heeft Vastenactie de oecumenische organisatie Resource Centre for Civil Leadership (RECONCILE) in Zuid-Soedan gesteund. Zuid-Soedan lijdt al jaren onder geweld tussen etnische groepen. RECONCILE zet zich onophoudelijk in om relaties te herstellen en de geweldcyclus te stoppen. Dat doen ze door middel van interreligieuze dialoog, lobbyen en door op te komen voor de belangen van de zwakkeren in de samenleving. TRAUMAVERWERKING Het project gaf tachtig deelnemers de kans om de vierdaagse workshop over traumaverwerking te volgen. Ze deden kennis en vaardigheden op om met hun eigen trauma’s én die van anderen om te gaan. Verder kregen de traumazorgverleners mentorbezoeken, waarbij de mentor hen adviseerde over de verdere begeleiding van de deelnemers. Ten slotte verzorgde RECONCILE goed beluisterde radio talkshows die helpen trauma’s te verwerken. Mensen vertelden hun verhalen en door samen te praten en te delen, kon veel geheeld worden.

VAN GEVANGENE TOT STEUNPILAAR Wani Buhari heeft veel te danken aan RECONCILE. Hij was veroordeeld tot de doodstraf vanwege een vermeende overval. Door bemiddeling van de organisatie kwam hij na tien jaar vrij. “Na mijn gevangenschap ging ik naar mijn familie terug. Kort daarop werd ons dorp overvallen en moesten we vluchten. Het was een hele moeilijke tijd…”, zegt Wani bedachtzaam. Opnieuw kwamen mensen van RECONCILE op zijn pad en kon hij meedoen aan de traumaverwerkingssessies. Hij glimlacht: “Ik ben zo dankbaar voor de psychische en financiële hulp die ik van RECONCILE ontving. Ik kan mijn leven weer oppakken.” Wani is nu zelf voor RECONCILE actief in zijn gemeenschap. Hij geeft voorlichting over beschermingsmaatregelen tegen Covid-19 en deelt hygiëneproducten uit.

14

Wani Buhari


OP BEZOEK BIJ…

SHARE THE JOURNEY IN GRONINGEN EIND SEPTEMBER VOND EEN BIJZONDERE BIJEENKOMST PLAATS IN DE DER AA-KERK IN GRONINGEN. SAMEN MET CORDAID, HET BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN EN INLIA ORGANISEERDE VASTENACTIE EEN EVENEMENT IN HET KADER VAN DE CARITAS-CAMPAGNE ‘SHARE THE JOURNEY’, OM SAMEN DE GASTVRIJHEID TE VIEREN EN SAMEN OP WEG TE GAAN. Verschillende vluchtelingen kwamen aan het woord, diverse organisaties belichtten hun werk met vluchtelingen en asielzoekers, en er werd genoten van muzikale intermezzo’s. Een impressie:

bouwen aan een samenleving gebaseerd op menselijke waardigheid, solidariteit en gastvrijheid. Luisteren naar en samenwerken met vluchtelingen verrijkt ons en doet het begrip groeien. Lees hier zijn volledige voordracht.

ONDERNEMERS De ondernemende dames van Mooie Boel 050 showden hun creaties; schorten en tassen van hergebruikt materiaal, gemaakt in hun naaiatelier in Groningen. Een goed voorbeeld van de creativiteit en het doorzettingsvermogen van veel vluchtelingen.

De stichting INLIA en de organisatie Solidair Groningen/Drenthe en Solidair Friesland vertelden hoe zij die oproep invullen door hun inzet voor asielzoekers.

NEW LIFE CHOIR Tijdens de middag kon het publiek genieten van muziek uitgevoerd door Rani Elias (trompet) en Karoun Baghboudarian (cello). Zij zijn onderdeel van het New Life Choir, een koor bestaande uit gevluchte Syriërs. Zij willen graag een positieve boodschap laten horen en een steentje bijdragen aan de Nederlandse maatschappij. Rabee Al Mardini, een van de leden van het koor, deelde zijn verhaal. Hij draaide niet om de moeilijkheden van het vluchtelingenbestaan heen: de onzekerheid, eenzaamheid en teleurstellingen. Ondanks zijn inspanningen om te integreren, ging contact maken in Nederland hem niet gemakkelijk af.

SAMEN OP WEG Laten we naar elkaar blijven uitreiken en elkaars wegen bewandelen. Deze middag in Groningen was hier een mooie uiting van. Lees het uitgebreide verslag.

TE KENNEN OM TE BEGRIJPEN Het verhaal van Rabee toont het belang van de Share the Journey-campagne, die mensen oproept om naar elkaar uit te reiken en naar elkaar te luisteren. Monseigneur van den Hout sloot hier bij aan met zijn oproep te

15


t k a a m Delen s r e e m r naa klik hier

HELP MEE STEUN ONZE PROJECTEN DIE ERVOOR ZORGEN DAT GEZINNEN ZELF GROENTE, GRAAN EN FRUIT KUNNEN VERBOUWEN.

16

Profile for Vastenactie

Vastenactie magazine 2020-04  

Vastenactie magazine 2020-04