__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VASTENACTIE

e n i z a mag

Nummer 7 | 1e kwartaal 2020


4 VOORWOORD

Enkele jaren geleden bezochten we namens Vastenactie de stad Soroti, in het midden van Oeganda. Om er te komen hadden we meer dan een etmaal gereisd. Na de vliegreis volgde nog een lange autorit over niet al te beste wegen. We rustten een nacht uit en daarna was het zondag. We bezochten de mis in de kathedraal van Soroti, waar we ons best deden een plekje achterin te vinden. Al snel merkte men onze aanwezigheid op en moesten we vooraan komen zitten. Vanaf die plaats konden we goed zien hoe de mensen tijdens de collecte een voor een naar voren kwamen om hun gaven te brengen. Sommigen gaven geld, anderen brachten rijst, vruchten, mais en zelfs kippen mee. Alle gaven werden in dankbaarheid aanvaard. Later legde men ons vol trots uit, dat ze sinds enkele jaren een eigen Vastenactie hebben. De collectes tijdens de vastentijd waren speciaal hiervoor bestemd. Veel, heel veel mensen in de kerk doneerden. Ze gaven iets van het kleine beetje dat ze hadden aan anderen, die het minder hadden dan zijzelf. Die solidariteit ontroerde me diep. Op veel plaatsen in Nederland ontmoet ik dezelfde solidariteit: in parochies, op scholen, onder vrijwilligers en bij de talloze donateurs van Vastenactie. Vaak hoor ik dezelfde uitspraak: ‘Wij hebben het zo goed, dan kan ik echt wel wat missen voor de mensen daar.’ Ook deze solidariteit in Nederland raakt mij steeds opnieuw.

8

12

Peter van Hoof Directeur Vastenactie

t i e t i r a d i l So e m t k a a r

COLOFON Vastenactie Magazine is een uitgave van Vastenactie. TEKSTEN Vastenactie FOTO’S Vastenactie, Shutterstock, I-stock VORMGEVING EN OPMAAK Novente creatief en digitaal bureau, Nunspeet

2


EXTRA

UW (EXTRA) DONATIE JUIST NU NODIG!

HET OPENBARE LEVEN IS TOT STILSTAND GEKOMEN ALS GEVOLG VAN DE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS. SCHOLEN, RESTAURANTS, KERKEN, MUSEA EN CAFÉS SLOTEN HUN DEUREN. MENSEN ZIJN OPGEROEPEN ZOVEEL MOGELIJK THUIS TE BLIJVEN. Vastenactie heeft als gevolg hiervan ook allerlei activiteiten moeten stopzetten, zoals de Scholentour en de Pelgrimstocht. En dat in een tijd, de Vastentijd, die van oudsher de tijd is waarin gul gegeven wordt voor een ander. MINDER DONATIES, MINDER HULP Doordat deze maatregelen precies in onze jaarlijkse campagneperiode vallen, lopen we heel veel donaties mis. Donaties via bijvoorbeeld collectes en sponsoractiviteiten. Minder donaties betekent dat we minder hulp kunnen bieden. Hulp bijvoorbeeld aan de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Zambia, die beroepsonderwijs aanbieden om mensen een vak te leren. Lees bijvoorbeeld het inspirerende verhaal van Patrick op de volgende pagina, hoe zijn leven daardoor veranderde. Hoe belangrijk is het dat deze projecten gewoon door kunnen gaan. Zij rekenen op ons! We hopen dat, ondanks onze huidige grote en kleine problemen, onze harten uit blijven gaan naar de ander. Dichtbij en veraf. Help ons de projecten niet stil te laten vallen. We danken u bij voorbaat voor uw (extra) bijdrage!

>> Doneren

3


De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap. Een gedegen opleiding stelt mensen beter in staat een inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. Lees het interview met Patrick Siluyele.

INTERVIEW PATRICK SILUYELE

KENNIS MOET JE DELEN HIJ WAS NOG MAAR EEN PEUTER TOEN ZIJN MOEDER HEM NAAR HET DAGCENTRUM IN MBALA, ZAMBIA BRACHT. PATRICK SILUYELE (23) KREEG ER ONDERDAK, VERZORGING EN EEN OPLEIDING. HIJ VERTELT WAT DIT VOOR HEM BETEKENT.

HOE KWAM JE IN HET DAGCENTRUM TERECHT? “Mijn vader was hoofd van een school toen hij ziek werd en overleed. Onze familie wilde niet helpen en mijn moeder kon uiteindelijk niet voor ons gezin zorgen. We leden honger. Ze haalde mijn broers en zusjes van school, om geld te gaan verdienen voor eten. Ik was nog te klein. Ze bracht mij naar de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die me opnamen in hun dagcentrum voor kansarme kinderen. Toen ik ouder werd zorgden de zusters dat ik naar school kon. Dankzij hen heb ik het vak van kleermaker geleerd

en weet ik hoe ik groente moet verbouwen. Daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor.” JE GEEFT TEGENWOORDIG NAAILES. WAAROM DOE JE DAT? “Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht, die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen, ook aan mensen met een handicap trouwens. Die hebben het moeilijk in onze gemeenschap. Met de vaardigheden die ze leren kunnen ook zij straks voor zichzelf zorgen. MENSEN ZIEN JOU ALS EEN VOORBEELD, HOE VIND JE DAT? “Het voelt goed dat anderen van mij leren, maar daar wil ik niet over opscheppen. Ik probeer gehoorzaam te zijn en goed te luisteren. Ik vind het belangrijk om belangstelling en volledige inzet te tonen bij alles wat ik leer en doe. En ook dat je bereid bent kennis te delen met anderen.” WAT WIL JIJ JE EIGEN KINDEREN LATER MEEGEVEN? “Dat ze goed met anderen moeten samenleven, gehoorzaam zijn en anderen respecteren. Luisteren en leren. Je weet tenslotte nooit van wie je morgen hulp nodig hebt.”

4


5


TERUGBLIK ADVENTSACTIE 2019

GOEDE ZORG REDDE HAAR KINDEREN IN KAMPEN VOOR ONTHEEMDEN IN SOMALIË STERVEN VEEL JONGE MOEDERS EN BABY’S. VAN DE GIFTEN TIJDENS DE ADVENTSACTIE STEUNDEN WE O.A. EEN ZIEKENHUIS IN DOLOW, WAAR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE MOEDERS DE ZORG EN BEGELEIDING KRIJGEN DIE ZE NODIG HEBBEN. EEN VAN DEZE VROUWEN IS HALIMA MOHAMED KASSIM. Op haar vijftiende trouwde Halima (32) met een maisboer. De zaken gingen goed en er was genoeg te eten. Op een dag viel een militie hun gemeenschap aan en moest het gezin vluchten. Na een voettocht van elf dagen kwam Halima met haar man, een vierjarige kleuter en een tweeling van zes maanden aan bij een kamp voor ontheemden in Dolow. HONGER Het leven in het kamp was zwaar. Eten was er nauwelijks en het schaarse water was vervuild. Halima en haar kinderen leden honger, borstvoeding voor de tweeling had ze niet meer. Werk vinden als moeder van drie was moeilijk, maar ze moest toch zorgen dat haar gezin overleefde. Dus deed ze allerlei klusjes, zoals het schilderen van huizen, om het magere inkomen van haar man aan te vullen. De kinderen werden ziek van het vieze water

6

en leden aan ondervoeding. In hun ooit zo levendige ogen zag Halima de dood. Toen ze ook nog zwanger bleek te zijn, werd ze wanhopig. Tot ze op een dag in contact kwam met een maatschappelijk hulpverlener, die haar verwees naar het ziekenhuis in Dolow. Dat gaf Halima weer een sprankje hoop. WEER GEZOND De katholieke hulporganisatie Trocaire runt in samenwerking met het lokale ministerie van gezondheid sinds 1993 een ziekenhuis in Dolow. Halima’s kinderen volgden een voedingsprogramma en werden weer helemaal gezond. Zelf kreeg ze professionele zorg en begeleiding tijdens haar zwangerschap. Enkele maanden later beviel Halima van een gezonde baby. Ze is dankbaar voor de hulp die ze kreeg en geniet ervan haar kinderen blij te zien spelen.


DE EERSTE RESULTATEN VAN 2019

HELPEN HELPT! WAT HEBBEN WE VEEL BEREIKT MET ELKAAR IN 2019. DEFINITIEVE CIJFERS ZIJN ER NOG NIET, MAAR WE GEVEN U ALVAST EEN INDICATIE. In 2019 hebben we 65 projecten gesteund voor in totaal € 1.763.310.* Daarmee hebben we ongeveer 15.000 mensen op verschillende manieren geholpen. Bijvoorbeeld met voorlichting, training, opleiding, schoon water, medische zorg, opvang, begeleiding en eten. Ook hielpen we Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao en Bonaire. EVEN MINDEREN…VOOR EEN ANDER! 1.658 mensen kregen een training in (duurzame) landbouw. 1.133 mensen volgden een beroepsopleiding of startten een eigen onderneming. 2.520 kinderen volgden onderwijs. 5.237 mensen kregen toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen en verbeterde hygiëne. 415 kwetsbare kinderen en jongeren kregen opvang, onderwijs of hulp bij herintegratie. 9.610 mensen kregen directe gezondheidszorg en medische voorlichting. 6.115 mensen ontvingen noodhulp.

5.600 meisjes ontvingen wasbaar maandverband. 1.835 mensen kregen traumabegeleiding en/of psychische ondersteuning. 526 aidspatiënten kregen hulp, waaronder medische zorg. 300 verloskundigen volgden een training voor omgaan met en begeleiden bij aids. 600 gemeenschapsleiders kregen zorgvoorlichting over mensen met een beperking.

* De definitieve cijfers zijn na het eerste kwartaal 2020 bekend.

7


FOTOVERSLAG UIT BURKINA FASO

Wasbaar maandverband voor schoolmeisjes november 2019

januari/februari 2019 Deze meisjes voelen zich vereerd dat zij mee mogen doen met het project van de stichting DÊveloppement Sans Frontière: instructrices en zestig leerlingen van de naaiopleiding van onderwijscomplex Zoodo leren wasbaar maandverband maken.

april/oktober 2019 De leerlingen maken 2.400 wasbare maandverbanden, 600 zakjes voor het vuile verband en 600 zakjes om de verbanden in te bewaren.

8

Een voorlichtster demonstreert het gebruik van wasbaar maandverband. Bij de meisjestoiletten zijn watertonnen met kraantjes geplaatst, om de handen te wassen na het wisselen van het maandverband. De jongens van de lasopleiding hebben hiervoor de standaards gemaakt.


november 2019 Een theatergroep geeft voorstellingen in vijf dorpen om het taboe op menstruatie te doorbreken. De acteurs geven spelenderwijs voorlichting over schaamte, tradities en de voordelen van wasbaar maandverband.

december 2019 Medewerkers van het jongeren emancipatiecentrum van Ouahigouya geven seksuele voorlichting op scholen, leggen de werking van het lichaam uit en vertellen hoe je ongewenste zwangerschap kunt voorkomen. In radio-uitzendingen promoten de naai-instructrices en de coördinator van het project het gebruik van wasbaar maandverband.

Meisjes in Namssiguia laten trots hun kit met wasbaar maandverband zien die ze hebben gekregen.

MINDER SCHOOLVERZUIM BIJ MEISJES Vastenactie steunt het project voor wasbaar maandverband, opgezet door de stichting Développement Sans Frontière. Tijdens de menstruatieperiode gaan veel meisjes in Burkina Faso niet naar school. Maandverband is er onbekend of te duur. Om dit schoolverzuim te voorkomen, kregen leerlingen van een naaiopleiding, vanuit het project, een training in het maken van wasbaar maandverband en ondersteuning om hiervoor een bedrijfje op te zetten. Het maandverband werd uitgedeeld op verschillende scholen. Daarnaast werd voorlichting gegeven over menstruatie, de werking van het lichaam en zwangerschap. Dankzij dit project vermindert het schoolverzuim en zijn meisjes succesvoller op school.

9


ACTUEEL

VRAAG-EEN-VRIEND Om nieuwe donateurs te werven voor Vastenactie zijn we kort geleden gestart met een Vraag-een-vriend campagne. Daarvoor doen we een beroep op onze beste ambassadeurs: onze donateurs en vrijwilligers. Als donateur weet u als geen ander hoe het werk van Vastenactie de levens van kwetsbare mensen in landen ver weg verbetert. We vragen onze ambassadeurs om vrienden en bekenden in hun eigen omgeving te benaderen en te vragen of zij gedurende zes maanden een bijdrage willen geven.

PELGRIMSTOCHT IN FRIESLAND WANDELT U MEE? Bezinning, goede gesprekken, genieten van een mooie omgeving en geld inzamelen voor het goede doel zijn onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse pelgrimstocht van Vastenactie. De pelgrimstocht vindt normaal plaats in de veertigdagentijd. In verband met het coronavirus hebben we de tocht verplaatst naar begin september. Op 3, 4 en 5 september gaat de tocht voor de tiende maal van start. Het dagelijkse vertrek- en aankomstpunt is het Karmelklooster in het Friese Drachten. Dit voormalige klooster is tegenwoordig een plaats van ontmoeting en inspiratie. De pelgrimstocht bestaat uit drie wandelingen van ongeveer twintig kilometer, steeds door een ander type Fries landschap. U kunt ook één of twee dagen meewandelen. Meld u aan voor een onvergetelijke ervaring. Meer informatie vindt u hier.

10

BIJDRAGEN AAN ARMOEDEBESTRIJDING De bijdragen die we met deze campagne ontvangen besteden we aan het ‘Households in Distress programma’ (HID) in Zambia. In dit magazine leest u het persoonlijke verhaal van Grace Nakazwe, die dankzij HID een bedrijfje kon starten. Het programma bestrijdt armoede en helpt kwetsbare mensen om economisch zelfstandig te worden. Zij leren bijvoorbeeld hoe je groenten verbouwt in een moestuin of hoe je een viskwekerij aanlegt. Vervolgens krijgen ze een klein startkapitaal om een bedrijfje op te zetten, waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. Om een idee te geven: het aanleggen van een visvijver kost zestig euro. ZELF MEEDOEN? Wellicht wilt u zelf meedoen en uw vrienden en bekenden vragen donateur te worden? Via info@vastenactie.nl kunt u het pakket met campagnemateriaal aanvragen.


PERSOONLIJK VERHAAL UIT ZAMBIA

EINDELIJK EEN HUIS VOOR GRACE GRACE NAKAZWE (62) TROUWDE OP HAAR VIJFTIENDE MET EEN MAN UIT HET DISTRICT MBALA. SAMEN KREGEN ZE VIER KINDEREN. NA 25 JAAR STRANDDE HET HUWELIJK. GRACE WOONT SAMEN MET ZEVEN VAN HAAR KLEINKINDEREN. ZWARE TIJD Op een dag hoorde Grace dat haar ex-man hiv positief was. Ze liet zich testen en bleek ook besmet te zijn met het virus. Voor Grace brak een zware tijd aan. Haar huis stond op instorten en ze was vaak ziek. “Het beetje geld dat ik verdiende gaf ik uit aan dokterskosten en vervoer naar en van het ziekenhuis,” vertelt ze. “Er waren dagen dat we niets te eten hadden en ik zelfs mijn medicijnen niet innam,” verzucht ze. ZEGEN “Mijn zegen kwam toen ik samen met 74 andere mensen werd geselecteerd voor het Households in Distress programma,” vertelt Grace. Met financiële steun van Vastenactie kregen de deelnemers een training in ondernemerschap en een startkapitaal. “Dat heb ik geïnvesteerd in een visbedrijfje. Ik moest een bankrekening openen en daar zet ik nu steeds een deel van mijn winst op. Na een jaar had ik genoeg gespaard om eindelijk een nieuw huis te kunnen bouwen!”

DUURZAME VERBETERINGEN IN ZAMBIA In 2018 voerden we campagne voor arme gezinnen in Mbala in Zambia, die leven met de gevolgen van hiv/aids. Hiertoe steunden we het Households in Distress programma (HID). De deelnemers krijgen een training en een startkapitaaltje om een bedrijfje op te zetten. Tot nu toe hebben 180 mensen meegedaan. Een deel van hen heeft inmiddels een handel opgezet in onder meer groente, vis, pinda’s en tweedehandskleding. Anderen konden beginnen met het fokken van geiten, schapen of kippen. We steunen dit project nog tot juni 2020, zodat we nog meer gezinnen kunnen helpen. HID heeft het leven van de deelnemers blijvend verbeterd: • Hun gezinsinkomen is aanzienlijk gestegen. • Gezinnen eten nu drie maaltijden per dag, in plaats van hooguit één. • Alle deelnemers hebben een bankrekening geopend, om te sparen. • Ze kunnen nu noodzakelijke spullen aanschaffen, zoals een huis, een fiets, een telefoon of een stukje land.

11


VASTENACTIE

VASTENACTIE OP SCHOOL LEERLINGEN VAN RUIM DRIEHONDERD BASISSCHOLEN ZETTEN ZICH JAARLIJKS IN OM GELD IN TE ZAMELEN VOOR DE VASTENACTIECAMPAGNE. VASTENACTIE HELPT SCHOLEN HIERBIJ MET SPECIAAL ONTWIKKELD LESMATERIAAL, INCLUSIEF HET WELBEKENDE VASTENDOOSJE. OOK KUNNEN SCHOLEN EEN THEATERVOORSTELLING BOEKEN OVER DE BETEKENIS VAN DE VASTENTIJD. Dolf de Bas is directeur van de St. Jozefschool in Schiedam. Zijn school doet al vele jaren actief mee met de Vastenactie. Dolf vertelt waarom hij dat belangrijk vindt. WAAROM DOET DE ST. JOZEFSCHOOL MEE MET DE VASTENACTIE? “Voor ons betekent de Vastenactie moeite doen voor een ander, een stapje extra zetten. Onze school heeft de Vastenactie opgenomen in de leerlijn burgerschapsontwikkeling. Net zo goed als leerlingen moeten leren hoe de

12

democratie werkt, vinden we het belangrijk dat ze leren om zich heen te zien en te zorgen voor een ander. Vastenactie laat op een heldere manier zien wat er nodig is. Ze hebben een voor kinderen begrijpelijk verhaal, dat duidelijk maakt hoe je voor een ander van betekenis kunt zijn. Ik vind het fijn dat hun aanpak zo praktisch is.” HOE ZAMELT DE SCHOOL GELD IN? “Elke groep bedenkt zelf een actie. De kinderen laten zich bijvoorbeeld sponsoren met


zwemmen of hardlopen. Cupcakes bakken en verkopen is ook populair. Vorig jaar was het thema water en kwam een aantal leerlingen met het idee om een autowasstraat te organiseren. Niet zo waterbesparend natuurlijk, maar kinderen denken vooral aan het doel. Onze leerlingen leren met deze acties om met elkaar te overleggen, samen te werken en taken te verdelen. En heeft een groep zelf geen idee, dan sluit die zich aan bij andere groepen.” ZIJN ER NOG MEER ACTIVITEITEN? “Ja, elk jaar geven medewerkers van Vastenactie gastlessen bij ons op school. Hun verhalen komen uit de praktijk en hebben diepgang en daarmee weten ze de kinderen echt te boeien. Ik koester deze lessen dan ook en vind het bijzonder dat Vastenactie daar tijd voor maakt.”

leren ze zich in te leven in andere kinderen, die minder kansen krijgen dan zij. Dat helpt onze leerlingen om goede wereldburgers te worden.” HOE SLUITEN JULLIE DE VASTENTIJD AF? “Normaal gesproken gaan we met de hele school naar de Heilig Hart kerk voor een Paasviering. Juf Angelique (Angelique Steysel, stafmedewerker scholen bij Vastenactie) neemt dan de opbrengst in ontvangst. Ze bedankt de leerlingen en legt uit wat er met het geld gebeurt. Dat is altijd een bijzonder moment, waar we met zijn allen naartoe hebben gewerkt. Helaas kan deze activiteit vanwege het coronavirus dit jaar niet doorgaan.”

WAT VIND U VAN HET THEMA ‘WERKEN AAN JE TOEKOMST’? “Daar is ieder kind dagelijks op school mee bezig. Het is een breed thema, dat goed samenvalt met onze manier van werken. Sinds twee jaar vragen we de kinderen namelijk jaarlijks wat ze in dat jaar willen leren, dus hoe ze aan hun toekomst willen werken. Zo willen sommigen bijvoorbeeld graag leren lezen, omdat ze dat anderen zien doen. Kinderen bewegen altijd naar voren, ze willen ontdekken, de wereld in. Door Vastenactie

13


e h c s i t k a r p n e E g n i d i e opl e d r e d veran n. e v e l r a ha

klik hier

HELP MEE HELP MEER MENSEN OM EEN OPLEIDING TE VOLGEN

14

Profile for Vastenactie

Vastenactie magazine maart 2020  

Vastenactie magazine maart 2020