Page 5

Verslag studiereis Parijs, 13 t/m 15 juni 2013

van het IEA een kernrol bij de reductie van de emissie van CO2.

Praktijkvoorbeelden Kennisverspreiding maakt een belangrijk deel uit van de werkzaamheden die het IEA verricht om de energiedoelen te bereiken. Op 27 juni lanceert het agentschap het handboek Transition to sustainable buildings. Om een efficiënter gebruik van warmte te promoten en het programma verder te kunnen ontwikkelen, blijft het IEA continu op zoek naar nieuwe praktijkvoorbeelden en technische innovaties. Daarin ziet Dulac ook een rol voor verenigingen als Stichting Warmtenetwerk en haar deelnemers.

Groei bij geothermie

Geothermieprojecten in Parijs.

afgelopen jaren is echter weer sprake van sterke groei. Vanwege het grote aantal projecten is het zelfs noodzakelijk om bij uitbreidingen ondergronds rekening te houden met de invloedssfeer van nabijliggende bronnen.

De vele uitbreidingen maken onderzoek naar invloedssferen van nabije bronnen noodzakelijk

De bodem in de regio Parijs is bij uitstek geschikt voor de winning van warmte om gebouwen te verwarmen. In deze omgeving is dan ook erg veel ervaring met geothermie, zegt Pierre Ungemach van ingenieursbureau GPC en tevens bestuurslid van de Europese geothermieorganisatie EGEC. Hij vertelt dat vooral in de zeventiger jaren ten tijde van de oliecrisis veel projecten zijn gerealiseerd. Na de jaren zeventig volgde een periode zonder nieuwe initiatieven. Een aantal bronnen is zelfs gesloten in die tijd. In de

Glastuinbouw Binnen Europa zijn Frankrijk en Duitsland de trekkers en heeft het gebied van Toscane in Italië een bijzondere positie, voornamelijk omdat hier hoogwaardige warmte voorhanden is dankzij vulkanische activiteit. “Maar Nederland heeft in korte tijd ook een positie in de Europese top gekregen”, aldus Ungemach. “Daar zijn al meerdere uitstekende projecten gestart in de glastuinbouw en de Nederlanders hebben uiterst ambitieuze doelen voor de nabije toekomst.”

5

Studiereis Warmtenetwerk Parijs 2013  

Verslag van de studiereis van Stichting Warmtenetwerk naar Parijs, een stad met een lange traditie op het gebied van warmte- en koudenetten...

Studiereis Warmtenetwerk Parijs 2013  

Verslag van de studiereis van Stichting Warmtenetwerk naar Parijs, een stad met een lange traditie op het gebied van warmte- en koudenetten...

Advertisement