Page 1

SCHOOLGIDS KALENDER

‘10-’11

PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207


MA

2

DI week 31

3

Zomervakantie

Zomervakantie

WO

4

Zomervakantie

DO

5

Zomervakantie

vr

6

Zomervakantie

za

zo

7

Weekend

8

9

week 32

10

Zomervakantie

Zomervakantie

11

Zomervakantie

12

Zomervakantie

13

Zomervakantie

14

Weekend

15

16

week 33

17

Eerste schooldag

18

19

20

21

Weekend

22

23

week 34

24

Informatieavond groep 1-7

25

26

Informatieavond groep 8

27

28

Weekend

29

30

week 35

31

AUGUSTUS

Weekend PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207


MA

DI

WO

1

week 35

DO

2

vr

3

za

zo

4

Weekend

5

6

week 36

7

8

9

10

11

Weekend

12

13 20 27

week 37

14

start Biebbende, groep 7

week 38

week 39

21 28

15

Sportdag Voorronde korfbal groep 5, 6, 7

22

Reservedatum sportdag Voorronde korfbal groep 5, 6, 7

29

Voorronde korfbal groep 5, 6, 7 Start kinderpostzegelactie

september

16

17

18

Weekend

19

23

Kick off ‘Zeebenen in de klas’

24

25

Weekend

26

30 PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207

Weekend


MA

DI

WO

DO

vr

1

week 39

za

zo

2

Weekend

3

4 11

week 40

5

Einde Biebbende, groep 7

week 41

12

6

Finale korfbal groep 5, 6, 7 bezoek schrijfster Mirjam Oldenhave Start Kinderboeken-week

13

7

8

9

Weekend

10

14

15 Schoolkrant

16

Weekend Einde Kinderboeken-week

17

18

week 42

Herfstvakantie

19

Herfstvakantie

20

Herfstvakantie

21

Herfstvakantie

22

Herfstvakantie

23

Weekend

24

25

week 43

26

Schoolfotograaf

27 Ouderraad

28

29

30

Weekend

31

School-gezinsdienst

Oktober

PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207


MA

1

DI week 44

2

WO

3

DO

4

vr

5

za

zo

6

Weekend

7

8 15

week 45

9

Bezorging bestellingen Kinder-postzegels

week 46

10-min. gesprek-ken

16

10-min. gesprekken

10

11

12

13

Weekend

14

17 Wintercross

18

19

Rapporten mee

20

Weekend

21

22 29

week 47

week 48

23

24 Reservedag Wintercross

25

26

Weekend

28

30

November

27

Weekend PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207


MA

DI

1

week 48

6

week 49

WO

7

8

Ouderraad

DO

2 9

vr

3

Sinterklaas- viering, leerlingen 12.00 uur vrij

10

za

zo

4

Weekend Sinterklaas

5

11

Weekend

12

13 20

week 50

week 51

Kerstvakantie

14 21

Kerstvakantie

15 22

Kerstvakantie

16 23

Kerstvakantie

17

Leerlingen ’s middags vrij. Schoolkrant

24

Kerstvakantie

18

Weekend

19

25

Weekend 2e Kerstdag

27

Kerstvakantie

week 52

28

Kerstvakantie

29

Kerstvakantie

December

30

Kerstvakantie

31

Kerstvakantie

PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207

1e Kerstdag

26

Weekend


MA

DI

WO

DO

vr

za

zo

1

week 52

Weekend

2

3

week 1

4

5

6

7

8

Weekend

9

10

week 2

12

11

13

14

15

Weekend

16

17

week 3

19

18

Voorronde basketbal gr. 8 Start Nationale voorleesdagen

20

21

22

Weekend

23

Ouderraad

24

week 4

Advies- gesprekken groep 8

25

Advies- gesprekken groep 8

26

Advies- gesprekken groep 8

27

28

29

Weekend Einde Nationale voorleesdagen

30

Januari

PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207


MA

DI

31 januari 1 week 5

Start Nederlandse Kinderjury

7 14 21

week 6

week 7

week 8

8 15 22

WO

2

Voorronde basketbal groep 8

9

Voorronde basketbal groep 8

16

Finale basketbal groep 8

23

DO

3

vr

4

za

zo

5

Weekend

7

10

11

12

Weekend

13

17

18

19

Weekend

20

24

25

26

Weekend

27

28

week 9

Weekend

Voorjaarsvakantie

Februari

PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207


MA

DI week 9

1

Voorjaarsvakantie

WO

2

Voorjaarsvakantie

DO

3

Voorjaarsvakantie

vr

4

Voorjaarsvakantie

za

zo

5

Weekend

6

7

week 10

8

9

Ouderraad

10

11

12

Weekend

13

14

week 11

15

16

17

18

19

Weekend

20

21

week 12

10-min. gesprekken Start Kikkertien-daagse Max Velthuijs

28

week 13

22

10-min. gesprekken

23

24

25

Rapporten mee

26

Weekend

27

29

30

31

Verjaardag groep 6 Einde Kikkertien-daagse Max Velthuijs

Maart

PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207

Weekend


MA

DI

WO

DO

vr

1

week 13

za

zo

2

Weekend

3

4

week 14

5

6

7

8

9

Weekend

10

11 18 25 2e Paasdag

week 15

week 16

week 17

12 19 26

Meivakantie

13

Voorronde schoolvoetbal 3-8 Ouderraad

20

Voorronde schoolvoetbal 3-8 Ouderraad

27

Meivakantie

april

14

15

16

Weekend

17

21

Paaslunch continurooster Schoolkrant 14.00 vrij

28

Meivakantie

22

Goede Vrijdag

23

Weekend 1e Paasdag

29

Meivakantie

PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207

30

24

Weekend Koninginnedag


MA

DI

WO

DO

vr

za

zo

week 17

Weekend

1

2

week 18

Meivakantie

9

3

Meivakantie

week 19

10

4

Meivakantie Dodenherdenking

11

Voorronde schoolvoetbal 3-8

5

Meivakantie Bevrijdingsdag

12

6

Meivakantie

7

Weekend

8

13

Einde Nederlandse Kinderjury

14

Weekend

15

16

week 20

Entree-toets week gr 7

23

week 21

17 24

18

Reservedag schoolvoetbal

25

Finale schoolvoetbal

Mei

19

20

21

Weekend

22

26

27

28

Weekend

29

PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207


MA

DI

30 mei

week 22

31 mei

WO

1

Ouderraad

DO

2

Hemelvaartsdag

vr

3 Vrij

za

zo

4

Weekend

5

6

week 23

7

8

9

10

11

Weekend 1e Pinksterdag

13

week 24

2e Pinksterdag

14

15

Slag-/softbal groep 8

16

17

Rapporten mee groepen 1-2

12

18

Weekend

19

20

week 25

21

22

23

Wisselmiddag

24 Schoolkrant

25

Weekend

26

27

week 26

Afscheids-avond groep 8

28

29

Juni

30 PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207

Weekend


MA

DI

WO

DO

vr

1

week 26

Leerlingen 11.30 vrij Rapporten 3 t/m 7

4

week 27

Zomervakantie

5

Zomervakantie

6

Zomervakantie

7

Zomervakantie

8

Zomervakantie

za

zo

2

Weekend

3

9

Weekend

10

11

week 28

Zomervakantie

12

Zomervakantie

13

Zomervakantie

14

Zomervakantie

15

Zomervakantie

16

Weekend

17

18

week 29

19

Zomervakantie

Zomervakantie

20

Zomervakantie

21

Zomervakantie

22

Zomervakantie

23

Weekend

24

25

Zomervakantie

week 30

26

Zomervakantie

27

Zomervakantie

28

Zomervakantie

29

Zomervakantie

30

Weekend

31

juli

PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207


Inhoudsopgave 1. De school 1.1. Samenstelling team 1.2. Schoolgrootte 1.3. Functies en taken binnen het team 1.4. Communicatiestructuur 2. Doelstellingen 2.1. Visie 2.2. Terugblik 2.3. Vooruitblik 3. Onderwijsaanbod 3.1. Sociaal-emotionele ontwikkeling 3.2. Ontwikkeling jonge kinderen 3.3. Basisvaardigheden 3.4. De vakken die worden aangeboden 4. Leerlingen 4.1. Procesgang 4.2. Leerlingvolgsysteem 4.3. Rapportage 4.4. Resultaten van het onderwijs 4.5. Overgang van basis naar voortgezet onderwijs 4.6. Weer samen naar school 4.7. Leerling gebonden financiering 4.8. CED 5. Ouders 5.1. Informatievoorziening 5.2. Ouderraad 5.3. Medezeggenschapsraad 5.4. Ouderhulp 5.5. Tevredenheidspeilingen 5.6. Gebedsgroep 6. Activiteiten 6.1. Schoolreisjes en schoolkamp 6.2. Vieringen 6.3. Excursies 6.4. Fotograaf

7. Overig 7.1. Schooltijden 7.2. Vakantieregeling 7.3. Omgangsregels 7.4. Ontruimingsplan 7.5. EHBO 7.6. GGD 7.7. Luizenprotocol 7.8. Gedragscode voor kleding 7.9. Trakteren 7.10. Mobiele telefoons 7.11. Fietsen 7.12. Tussen Schoolse en Buiten Schoolse Opvang 8.

Stichting PCPO Capelle Krimpen


1.

De school

1

1.1 Samenstelling team Directie Directeur Dhr. A. Bloot Spreekuur Na telefonische afspraak (010 – 450 72 07)

1.2

Schoolgrootte

Onze locatie heeft ongeveer 190 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De locatie in Fascinatio, ‘De Ontmoeting’, heeft bijna 80 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen. 1.3

Functies en taken binnen het team

Intern begeleiders Onderbouw Mevr. M. Beernink (groep 1 t/m 4) Bovenbouw vacature (groep 5 t/m 8)

Directeur De directeur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Hij houdt zich bezig met organisatorische zaken, beleid, etc. Hij onderhoudt het contact met de algemeen directeur en de directies van de andere scholen van het bestuur. Tot zijn takenpakket behoren ook het personeelsbeleid en de finan¬ciën. Hij heeft in principe geen lesgevende taken.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Mevr. L. van Steenwijk-Revet

Intern begeleider De intern begeleider is een leerkracht met een speciale taak. Om deze taak uit te kunnen voeren zijn er enkele lesvrije uren beschikbaar voor de intern begeleider. Taakomschrijving intern begeleider: - het opstellen van een signaalkalender, waarin de groepsleerkrachten kunnen lezen wanneer zij de signaaltoetsen moeten afnemen; - het verzamelen en interpreteren van de toetsgegevens; - het bijhouden van de gegevens van de leerlingen die extra zorg nodig hebben; - het voeren van gesprekken met ouders van zorgleerlingen (samen met de groepsleerkracht); - het bespreken van de individuele leerlingen met de groepsleerkracht; - het voorbereiden van team-leerlingbesprekingen; - contact onderhouden met het CED (centrum educatieve dienstverlening); - contact onderhouden met collega-IB-ers, binnen het samenwerkingsverband; - het aanmelden van de zorgleerlingen die niet geholpen kunnen worden binnen onze eigen mogelijkheden bij de C.C.L. (= centrale commissie leerlingenzorg). Deze commissie bestaat uit deskundigen van het CED; ook het speciaal basisonderwijs is vertegenwoordigd. De commissie kan met een advies of handelingsplan komen; - het bewaken van continuïteit van de zorgstructuur binnen onze school; - het doorgeven van informatie aan de collega’s.

Conciërge Dhr. K.I. van Ampt Groep Leerkracht Groep 1a/2a Mevr. P.J.I. Vlok Groep 1b/2b

Mevr. M.A.L. Beernink/ Mevr. J. Meendering-Wilts

Groep 3

Mevr. L.T. Solleveld-Zuidema

Groep 4

Mevr. I.M. Griffioen

Groep 5

Mevr. E. Eijkelenboom-Westerlaken Mevr. A. Sauer-van der Reijden

Groep 6 Dhr. M. Verwijs Mevr. Y.C. de Hoog-van Linschoten Groep 7 Mevr. J.C. Hoogendoorn-Verwoerd vacature Groep 8

Mevr. L.E. Bergwerff-Kornmann Mevr. C.A. Klop-de Regt

Groepsleerkrachten Zij hebben, soms samen met andere parttime leerkrachten, de directe verantwoordelijkheid voor één van de groepen in de school. Hij/zij verzorgt de lessen en heeft overleg met interne en externe partners. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de rapportage aan de ouders. Vakleerkracht bewegingsonderwijs Zijn/haar hoofdtaak is het verzorgen van een aantal lessen bewegingsonderwijs in de groepen 3-8. Neventaken van de vakleerkracht is: het ondersteunen van groepsleerkrachten. Het testen en observeren en scoren van de leerlingen t.b.v. de motoriek, het coördineren van de schoolsportevenementen en de sportdag.


1.

De school

2

ICT’er (computercoördinator) De ICT-coördinator is vanuit het taakbeleid verantwoordelijk voor het computernetwerk van de school. Hij zorgt dat dit up-to-date blijft en ondersteunt de groepsleerkrachten bij het werken hiermee. De ICT-coördinator zorgt ook voor de aanschaf van software en bewaakt het leerproces van de leerlingen.

- Inspectie Gegevens van de inspectie: Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Conciërge De conciërge verricht allerlei werkzaamheden in de school die niet te maken hebben met het lesgeven. Zo beheert hij het magazijn, onderhoudt het schoolplein, zorgt voor het uitdelen van de schoolmelk, kopieert en verricht ondersteunende werk¬zaamheden voor de leerkrachten.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief ).

1.4 Communicatiestructuur Binnen onze school zijn diverse communicatiestructuren. Voor de ouders staan deze allemaal vermeld in hoofdstuk 5. Overlegvormen zijn verder: - teamvergaderingen - OR (ouderraad)-vergaderingen - MR (medezeggenschapsraad)-vergaderingen - Directie-vergaderingen Externe contacten, met o.a.: - Speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs - samenwerkingsverband voor WSNS (weer samen naar school) Door de wet op het primair onderwijs zijn alle scholen voor basisonderwijs verplicht te zorgen voor onderwijs dat zoveel mogelijk past bij alle leerlingen die aan ons toevertrouwd zijn. Dit betekent in de praktijk dat de scholen moeten proberen onderwijs aan te bieden dat bij uw kind past. Het kan dus gebeuren dat uw kind niet alle leerstof met de groep mee kan of hoeft te doen. Uw kind kan misschien meer òf minder leerstof aan. Wanneer dit gebeurt wordt u als ouders/ verzorgers hiervan op de hoogte gesteld. Toch kan het gebeuren dat uw kind, ondanks de zorg van de school niet goed meekan op onze school. Dan kan het zijn dat het beter is dat uw kind naar een andere school gaat. Op zo’n speciale school voor basisonderwijs kan uw kind nog beter op zijn/ haar niveau worden aangesproken. Onze school is ook aangesloten bij een samenwerkingsverband, waarin een school voor speciaal onderwijs vertegenwoordigd is (De Balans). Over procedures die hiervoor gelden leest u alles in hoofdstuk 5, dat gaat over specifieke leerlingenzorg. - Scholen voor voortgezet onderwijs. Na groep 8 gaan de leerlingen naar een school voor voortgezet onderwijs. Naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind uiteindelijk gaat is afhankelijk van: 1. het advies van de basisschool 2. de wens van de ouders en de leerling 3. de uitslag van de eindtoets basisonderwijs van het CITO

De activiteiten van de inspectie van het onderwijs is geregeld in de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Inspectierapporten kunt u lezen op www.onderwijsinspectie.nl - Hogeschool INHOLLAND / Christelijke Hogeschool Ede Studenten van de Hogeschool INHOLLAND in Rotterdam en van de Christelijk Hogeschool Ede kunnen stage lopen op onze school. Zij moeten de grondslag en doelstelling van onze school respecteren en zich houden aan de regels die gelden voor de leerkrachten van onze school. De studenten maken hun opdrachten in goed overleg met de groepsleerkracht (=mentor). Elk jaar wordt in overleg met de leerkrachten bekeken hoeveel stageplaatsen er beschikbaar zijn. - Gemeente Capelle a/d IJssel Er zijn contacten met de gemeente over o.a. de volgende zaken: - In- of uitschrijving van leerlingen (leerplichtambtenaar). - Ongeoorloofd schoolverzuim (leerplichtambtenaar). - Indeling van de gymzalen; de gymzalen zijn eigendom van de gemeente. - In sommige gevallen medefinanciering van projecten; de gemeente maakt dan gebruik van schoolgegevens.


2. Doelstellingen 2.1 Visie Toelatingsbeleid: Het bestuur van de Stichting heeft in overleg met de directies van de scholen gekozen voor de christelijke ontmoetingsschool. Alle kinderen ongeacht ras, huidskleur of gezindte, zijn welkom op onze school, ook kinderen die niet tot de eigen geloofsgroep behoren; wel wordt van alle ouders verwacht dat zij de doelstellingen en de grondslag van de school respecteren. Tevens moeten zij instemmen en meedoen met het gehele onderwijsprogramma (dus ook met het gebed, bijbellied, vieringen e.d.). Religieuze identiteit Onze school is een christelijke basisschool. Wij zijn een open ontmoetingsschool, dit betekent dat iedereen welkom is maar dat wij wel van anderen respect voor onze opvattingen verwachten. Wij willen zelf graag het voorbeeld geven door met iedereen respectvol en liefdevol om te gaan. Het bevorderen van een open houding t.a.v. andere culturen en religies is hier een onderdeel van. Iedereen is uniek en iedereen telt mee. Onderwijs is een communicatief proces. Bij het geven en ontvangen van onderwijs spelen de zintuigen, de mimiek en uitstraling een grote rol. Om deze reden is het dragen van kledingstukken zoals petten, gezichtssluiers, hoofddoekjes en zonnebrillen op onze school niet toegestaan. Wij achten het niet wenselijk dat delen van het gezicht bedekt worden, zodat een open communicatie wordt verstoord. Deze maatregel geldt in de schoolgebouwen. Tevens is het dragen van petten, hoofddoekjes, zonnebrillen, sieraden etc. verboden indien de veiligheid in het gedrang komt. U kunt hierbij denken aan sport- en spelsituaties en omgaan met mechanische apparatuur. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken en schade veroorzaakt door sieraden (piercings en oorbellen) die niet of moeilijk verwijderd kunnen worden. Ook wanneer er door het dragen van bepaalde kledij wanordelijkheden in de school dreigen te ontstaan, kan de directie passende maatregelen nemen. U heeft een bewuste keus gemaakt voor een school met een protestants-christelijke identiteit. Wij verwachten in deze van de ouders/verzorgers en de kinderen een positieve grondhouding t.a.v. de beleving van deze identiteit. Wij houden ons het recht voor om de ouders/verzorgers aan te spreken, indien kinderen hoofddoekjes of andere hoofddeksels dragen om religieuze redenen, die niet passen in de christelijke cultuur. Pedagogisch klimaat Aandacht voor en contact met kinderen is belangrijk in het dagelijks werk van de leerkrachten. De sfeer op school moet veilig en vertrouwd zijn. Zo’n werksfeer komt o.a. tot stand door een goede samenwerking tussen de kinderen onderling. Dit wordt gestimuleerd d.m.v. coÜperatief leren (samenwerkend leren), deze werkvormen komen in alle groepen terug. Met en van elkaar leren vinden wij erg belangrijk. Dit is het beste te realiseren in een klimaat van orde, rust en onderling respect. Wij vinden het heel belangrijk dat de leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar graag ontmoeten op school.

3 Wij besteden veel aandacht aan de onderlinge omgang, er is een antipest-protocol opgesteld. Onderwijskundig concept Kennisoverdracht is heel belangrijk binnen de school, dit mogen ouders verwachten van de school die zij voor hun kind(eren) uitkiezen. Tussen kinderen bestaan grote verschillen in capaciteiten, manieren van leren en niet elk kind heeft gelijke mogelijkheden. Wij proberen elk kind in zijn of haar waarde te laten en het de ruimte te geven die het nodig heeft. Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Het komt voor dat leerlingen niet op het groepsniveau werken, maar daaronder of daarboven. Deze leerlingen worden individueel of in een klein groepje begeleid. Kinderen gaan over naar de volgende groep wanneer zij daar verstandelijk en emotioneel aan toe zijn. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen systematisch. Vanaf groep 1 worden er toetsen afgenomen, horend bij het CITO leerlingvolgsysteem. Ook wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd, dit om in te springen op een mogelijke ontwikkelingsstoornis. Dit doen we o.a. d.m.v. observaties van de groepsleerkracht of intern begeleider. Ons onderwijs sluit aan bij alle vormen van voortgezet onderwijs. Belangrijk is dat iedere leerling met zijn of haar mogelijkheden uiteindelijk terecht komt in het voortgezet onderwijs waar hij/zij thuishoort. Wij vinden het heel belangrijk om de leerlingen zo te stimuleren dat de leerling zich optimaal ontwikkelt. Koersdocument( de richting van ons onderwijs) 1. Onze school is een school voor protestants-christelijk basisonderwijs. Wij willen onze omgeving benaderen vanuit de waarden die in de christelijke boodschap zijn verwoord. Dat doen we vanuit de zekerheid dat deze waarden kinderen en volwassenen tot goede burgers van onze samenleving maken. Deze waarden willen wij delen met anderen ongeacht hun geloofsovertuiging. Wij zijn van mening dat hetgeen de Bijbel te bieden heeft goed is voor allen. Dit alles is zichtbaar in de school middels een aantal zaken. De leerlingen zijn actief bezig met de verhalen uit de Bijbel, de dag wordt geopend en gesloten met een gebed of een lied. Wij vieren de christelijke feesten met leerlingen en soms met ouders. Wij proberen in ons gedrag te leven met de waarden van het christelijk geloof, respect, eerlijkheid en zorg voor elkaar zijn hier heel belangrijk. 2. Optimaal leren in een veilige omgeving. De kwaliteit van het onderwijs is van het grootste belang. Wij verwachten van de leerkrachten die bij ons op school werkzaam zijn dat zij zich volledig inzetten voor de leerlingen die aan hen zijn toevertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich binnen onze school zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en zich geaccepteerd en gewaardeerd weet door de leerkracht en de medeleerlingen.


2. Doelstellingen 3. De leerstof staat centraal op onze school. Wij vinden dat ouders en kinderen van ons mogen verwachten dat de leerlingen bij ons op school veel leren. Wij vinden daarom de leerstof heel belangrijk. Wij kiezen voor de leerlingen methodes die voldoen aan de kerndoelen en die aantrekkelijk en modern zijn. Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij professioneel handelen en de leerstof op een passende wijze overbrengen. Wij verwachten van onze leerkrachten dat zij hun vak bijhouden en dus op de hoogte zijn van wat van hen verwacht wordt. Bij ons op school staat het coöperatief leren centraal, dit wordt in alle groepen ingezet. De methodes die wij gebruiken moeten hierbij aansluiten. Wij stellen voor de leerlingen optimale doelen. De haalbaarheid ervan wordt regelmatig getoetst. Dit gebeurt m.b.v. het LVS (leerlingvolgsysteem), de toetsen van de methodes, observatie van gedrag en de uitstroom van leerlingen van groep 8. 4. Een kenmerk van onze school is coöperatief leren, dit houdt voor ons het volgende in: a. gelijke (gelijkwaardige) deelname b. individuele aanspreekbaarheid c. positieve wederzijdse afhankelijkheid /verantwoordelijkheid d. simultane actie De werkvormen worden in alle groepen toegepast. - bij groeps- en klassenvorming - bij instructie en verwerking - bij terugkoppeling, evaluatie en reflectie - als ondersteunende werkvormen in een les, motivatieverhogende werkvormen 5. Samenwerking met ouders vinden wij van groot belang. Een kind wordt vanzelf groot maar ontwikkelt zich niet vanzelf. De school en de ouders zijn hier samen verantwoordelijk voor, elk op het eigen gebied. Daarom vinden wij de samenwerking belangrijk. Dit is zichtbaar door voldoende uitwisseling van informatie, over en weer, het op een lijn zitten wat betreft het stellen van eisen aan de leerlingen, ook wanneer het gaat om sociaalemotionele ontwikkeling is het belangrijk om op een lijn te zitten. Denk in dit kader aan het antipestprotocol en de sociale vaardigheids-lessen. De leerlingen leren wat de gevolgen zijn van hun gedrag. De leerlingen leren om te gaan met feedback, hier hebben ouders ook een rol in. 2.2 Een terugblik op het vorige schooljaar Het afgelopen jaar hebben we aandacht geschonken aan de leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. We zijn een structuur aan het ontwikkelen om ook die leerlingen meer hun talenten te laten gebruiken. Ook heeft de commissie ‘Cultuur’ zich een plaats verworven binnen de school. Deze commissie houdt zich bezig met het coördineren van culturele activiteiten. De commissie leesbevordering heeft tal van activiteiten georganiseerd rond verschillende hoogtepunten in het leesjaar zoals de Kikkertiendaagse, Kinderjury enz.

4 2.3 Een vooruitblik op het komende schooljaar Tijdens het nieuwe schooljaar zal het coöperatief leren worden geborgd in het onderwijs op onze school. Daarnaast zal er extra aandacht worden besteed aan meer- en hoogbegaafdheid, klassenmanagement en andere leerstijlen (meervoudige intelligentie) Teneinde het onderwijs te moderniseren, zullen er dit jaar verschillende digitale schoolborden worden aangeschaft.


3. Onderwijsaanbod 3.1 Sociaal-emotionele ontwikkeling Het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling vinden wij heel belangrijk. Wij gebruiken hiervoor o.a. de methode “Kinderen en hun sociale talenten”, deze methode bevat een leerlingvolgsysteem en voor elke groep passende lessen. Hierbij hoort ook de deelmethode “pluk een roos”, hier leren kinderen beter omgaan met conflicten. Er zijn ook diverse materialen aanwezig die thema’s behandelen en deze komen aan bod wanneer dit nodig is, denk in dit geval aan ‘echtscheiding, omgaan met de dood, gedrag op het plein, enz. ‘.Tijdens het vorige schooljaar is het respectprotocol ingevoerd, hierover kunt u ook in deze schoolgids lezen. In de rapporten wordt ook een beoordeling gegeven over de sociaal emotionele ontwikkeling aan de hand van observaties door de groepsleerkracht. 3.2 Ontwikkeling jonge kinderen (groepen 1 en 2) In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Dit betekent dat de leerlingen gedurende enkele weken werken rond een bepaald thema. De leerkracht en de leerlingen kiezen dit thema samen. De themakeuze is soms afhankelijk van het seizoen en soms afhankelijk van hetgeen bij de leerlingen leeft. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen leer- en oefenstof aangedragen krijgen die past bij hun eigen ontwikkeling. Door te kiezen voor thema’s is ons onderwijs betekenisvol en dit vergroot de betrokkenheid van de leerlingen. De volgende zaken vinden wij hierbij van groot belang: - betrokkenheid van de kinderen vergroten - het bieden van brede ontwikkeling - het stimuleren van een behoorlijke mate van zelfstandigheid. - kinderen begeleiden en bijsturen tijdens de lessen. - het uitdagend houden van de lessen. - betekenisvolle activiteiten die adaptief zijn. - dat de kinderen graag naar school gaan.

5 3.4 De vakken die worden aangeboden Kleuters leren spelenderwijs. Het programma bevat allerlei soorten spelletjes en activiteiten, zoals zingen, praten in de kring, bewegingsspelletjes, voorlezen, plakken, knippen, het met elkaar omgaan en samenwerken krijgen veel aandacht. De activiteiten worden aan de hand van een bepaald thema uitgewerkt, zoals de jaargetijden, feestelijke gebeurtenissen e.d. In groep 2 gaan we hiermee verder. Ook leren de kinderen daar allerlei voorbereidende aspecten van de vakken schrijven, rekenen en lezen. Bij ons op school gebruiken we de volgende methoden: Godsdienstige vorming: „Leven met Toekomst”. Deze methode wordt in de groepen 1 t/m 8 gebruikt. Elke dag beginnen en eindigen wij met gebed en zingen christelijke liederen met de kinderen. Nederlandse Taal: „Taal Actief” in de groepen 4 t/m 8. Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor spreken, luisteren en spelling. Lezen: „Schatkist”, in de groepen 1 en 2. Dit is een voorbereidende methode. „Veilig Leren Lezen” wordt in groep 3 gebruikt. De methode die hierop aansluit is “Goed gelezen” voor de groepen 4 t/m 8. Hierbij komen aan de orde: technisch lezen, begrijpend lezen, verwerven van informatie door lezen, leesbevordering en vrij lezen. Rekenen en Wiskunde: „Wereld in getallen”, groep 3 t/m 8. Groep 1 en 2 gebruiken het voorbereidende deel van deze methode. Via waarneming van en ervaring met concrete hoeveelheden krijgt het kind inzicht in de getalstructuur en het getallensysteem.Het gebruiken van een goede oplossingsmethode is heel belangrijk.

3.3 Basisvaardigheden Het aanleren van kennis en vaardigheden gebeurt door effectieve instructie, zelfstandig werken en samenwerken in groepjes. Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de mogelijkheid aanwezig is dat kinderen op eigen niveau kunnen werken.

Schrijven: „Schrijven in de basisschool”. Deze methode wordt gebruikt in de groepen 2 t/m 8.

Onze beleidsprioriteiten voor dit schooljaar zijn: - voortgang activiteiten op het gebied van Weer Samen Naar School. - uitbouwen zelfstandig werken, differentiatie binnen de groep en samenwerken om opdrachten uit te voeren (coöperatief leren). - voortgang proces project meer/hoogbegaafdheid - voortgang proces opbrengstgericht werken

Geschiedenis: „Wijzer door de tijd”, voor groep 5 t/m 8.

Per week wordt de tijd verdeeld over een aantal activiteiten. Hiervoor wordt jaarlijks een rooster opgesteld.

Engels: “Hello World”, in groep 7 en 8.

Aardrijkskunde: „Geobas”, voor groep 1 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 gebruiken het “Ideeënboek” van de methode.

Biologie: „Leefwereld”, voor groep 1 t/m 8. Verkeer: „Klaar over!”, voor groep 3 t/m 8. In groep 7 krijgen de leerlingen een praktisch en een theoretisch verkeersexamen. De wijkagent verzorgt ook lessen in groep 7 en 8.

De creatieve vakken. Hieronder vallen tekenen, handvaardigheid, textiele


3. Onderwijsaanbod werkvormen en muziek.We gebruiken de methode „Moet je doen”. In het kader van cultuureducatie maken we gebruik van het aanbod van de Capelse CultuurWijzer: samenwerkende culturele instellingen verzorgen cultuurlessen op school. Computeronderwijs. Elke leerjaar heeft minimaal 2 computers met internet ter beschikking. We gebruiken de computer voornamelijk als ondersteuning bij het leerproces. Sociaal-emotionele vaardigheden: “Kinderen… en hun sociale talenten”. Leerlingen moeten inzicht krijgen in de sociale structuren van de maatschappij en moeten voorbereid worden op sociale participatie. De leerling moet rekening houden met zijn/haar eigen belangen èn met de belangen van een ander en dat hij/zij rekening houdt met de waarden en normen die in de samenleving gelden. Het betekent ook je verantwoordelijkheid nemen en betrokkenheid tonen. Burgerschapskunde. Het gaat bij dit onderdeel o.a. om aandacht aan democratie, om actieve participatie en identiteit. Het is verweven in de zaakvakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde en in ons pedagogisch klimaat. Ook bij de godsdienstige vorming, bij de sociaal-emotionele vorming. Burgerschapskunde komt iedere dag wel aan de orde: Wat zijn leefregels? Waarom zijn er leefregels? Vrijheid betekent dat je een ander niet in zijn vrijheid en veiligheid belemmert en dat je vriendelijk met elkaar omgaat. Weten dat iedereen anders is en daarvoor waardering hebben is een groot goed. Weten dat je niet zomaar alles kunt zeggen, maar dat je zorgvuldig je woorden kiest. Bewegingsonderwijs. Bewegingsonderwijs wordt gegeven in de gymzaal aan de Bongerd. De leerlingen lopen hier onder begeleiding van de leerkracht gezamenlijk naar toe. De groepen 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal van de school. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs dragen de leerlingen een gympakje/sportbroekje; gebruik van gymschoenen is aan te raden (straatschoenen in de gymzaal zijn niet toegestaan). Tijdens deze lessen mogen de leerlingen ook geen horloges en sieraden dragen. (Dit kan erg gevaarlijk zijn, kinderen kunnen zichzelf en elkaar lelijk verwonden.) De leerlingen volgen alle lessen tenzij op doktersadvies een leerling niet kan meedoen. De ouders/verzorgers geven dit schriftelijk door aan de groepsleerkracht. Het opgeven van huiswerk In de groepen 5 t/m 8 kan uw kind huiswerk meekrijgen. Schriften en boeken moeten in een tas meegenomen worden. Het verdient aanbeveling u hiervan op de hoogte te stellen, zodat u uw kind hierin kunt ondersteunen. Er worden in de bovenbouw ook repetities gegeven voor onder andere geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en Engels. Moeilijke woorden voor dictee moeten ook thuis geleerd worden.

6 Het voorbereiden van een spreekbeurt of een werkstuk kan ook tot het huiswerk behoren dat uw kind krijgt De leerlingen krijgen in principe geen schoolboeken mee naar huis, de leerkracht zorgt voor een kopie indien dat nodig is of een samenvatting van een te leren hoofdstuk. Kopieën etc. worden 1x verstrekt. De controle of overhoring Gemaakt of geleerd werk wordt op de afgesproken tijd gecontroleerd of overhoord. Er wordt in de groep aandacht besteed aan de wijze waarop is geleerd. Eventuele problemen daarmee worden met de leerlingen en eventueel hun ouders besproken. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen hier zelf verantwoordelijk voor leren te zijn, wij vinden het ook belangrijk dat ouders zich op de hoogte stellen en hun kind leren plannen en indien nodig controleren. De manier van leren of huiswerk maken. het geleerde of gemaakte werk wordt in de lessen toegepast. Aan de manier waarop gestudeerd kan worden, wordt het hele jaar door aandacht besteed, o.a. in de lessen studerend en begrijpend lezen.


4. Leerlingen 4.1. Procesgang In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe met de leerlingenadministratie wordt omgegaan zowel wat betreft het leerlingvolgsysteem als registratie van de leerling. De school heeft informatieplicht naar de ouders. Wij gaan ervan uit dat ouders te allen tijde melding doen van zaken die voor de leerling en de school van belang zijn. 4.2. Leerlingvolgsysteem Om de vorderingen van al onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen maken wij bij ons op school gebruik van een leerlingvolgsysteem. In de groepen 1 en 2 wordt van alle leerlingen de cognitieve ontwikkeling vastgelegd. Hierbij moet u denken aan alle vaardigheden die bij een kind ontwikkeld moeten worden om in de latere jaren met succes te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Naast deze ontwikkeling wordt eveneens de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind gevolgd. Hierbij moet u denken aan zelfstandigheid, redzaamheid, etc. Ook in de groepen 3 t/m 8 volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarnaast volgen wij de ontwikkeling van het technisch lezen, het rekenen en de spelling. In deze groepen worden dan klassikale toetsen afgenomen, waaraan wij kunnen zien of uw kind zich goed ontwikkelt. Wanneer dat niet het geval is, zal gekeken worden op welke wijze er hulp geboden zal moeten worden. De gegevens van uw kinderen worden door de groepsleerkracht bijgehouden, besproken met de intern begeleider (een leerkracht die als extra taak heeft de leerlingen binnen onze school te volgen wat hun ontwikkeling betreft) en doorgegeven aan de groepsleerkracht waar uw kind in een nieuw schooljaar naar toe gaat. Ouders kunnen deze gegevens inzien. Wanneer uw kind van school gaat, worden deze gegevens nog een aantal jaren bewaard, daarna worden ze vernietigd. Bij ons op school wordt gewerkt volgens het jaarklassensysteem, waarbij de mogelijkheid aanwezig is dat kinderen op eigen niveau kunnen werken. Binnen de groep wordt aan ontwikkelingsgericht onderwijs en aan coöperatief leren gewerkt. De leerlingen krijgen in eerste instantie dezelfde leerstof aangeboden. Tijdens de verwerking hiervan kan blijken dat uw kind meer of minder stof aankan. Wanneer dit blijkt wordt geprobeerd hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Leerlingen die meer aankunnen proberen wij verrijkingsstof aan te bieden. Leerlingen die niet met de groep mee kunnen worden geholpen met herhalingsstof. Wanneer blijkt dat een leerling de groep niet kan volgen, wordt in overleg met de intern begeleider een handelingsplan opgesteld. Een dergelijk plan kan tot doel hebben de leerling weer op groepsniveau te laten functioneren of een individueel programma aan te bieden, zodat de leerling op eigen niveau en tempo de leerstof doorwerkt. De ouders worden van een dergelijk plan op de hoogte gesteld. Na een klassikale toets kan ook blijken dat de groep of een gedeelte van de groep een onderdeel van de leerstof nog niet of niet voldoende beheerst. De groepsleerkracht stelt dan een groepsplan op en behandelt deze stof extra gedurende een periode van ongeveer 3 weken. Bij hertoetsing moet dan blijken of de stof daarna wel voldoende wordt beheerst. Naast het zelfstandig kunnen werken, vinden we het belangrijk dat leerlingen met elkaar kunnen

7 samenwerken bij het uitvoeren van een opdracht of bij het oplossen van een probleem. Drie keer per jaar wordt er een team-leerlingbespreking gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden de risico-leerlingen besproken, zodat de groepsleerkrachten op de hoogte zijn van deze leerlingen en hun vorderingen. De groepsleerkrachten weten dan wat er in het verleden met deze leerlingen gebeurd is. Zij kunnen dus adequater met deze leerlingen omgaan en de leerkrachten kunnen elkaar met raad en daad steunen. In groep 7 wordt de entreetoets van het Cito afgenomen en in groep 8 de eindtoets basisonderwijs van het Cito. De resultaten van de toetsen worden aan de ouders gemeld. Verder worden de leerlingen in alle groepen geobserveerd. Allerlei opvallende zaken worden bijgehouden. Denk aan zaken als gedrag, werkhouding, thuissituatie, gezondheid, enz. 4.3. Rapportage Van alle leerlingen die bij ons op school zitten worden resultaten vastgelegd. De wijze van vastleggen is verschillend per jaargroep en afhankelijk van het soort metingen. Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 bestaat dit meten voornamelijk uit observaties van gedrag tijdens spelen en werken. Ook wordt vastgelegd of de leerlingen bepaalde vaardigheden, die belangrijk zijn voor het volgen van het onderwijs, beheersen. Naast observaties wordt ook gebruik gemaakt van toetsen. Deze toetsen zijn uit te splitsen in toetsen die bij onze methodes horen en toetsen die landelijk gebruikt worden, bijvoorbeeld CITO-toetsen. De resultaten worden door ons gebruikt om te zien of de leerlingen zich goed ontwikkelen. Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 wordt een plakboek bijgehouden. Hierin worden tekeningen en andere werkjes bewaard. De leerkracht en de ouders kunnen via dit plakboek een goed beeld van de ontwikkeling van hun kind zien. Aan het einde van groep 2 krijgen de leerlingen het plakboek mee naar huis. De leerlingen van groep 1 die na de zomervakantie, wat hun leeftijd betreft, naar groep 2 gaan of zouden moeten gaan en de leerlingen van groep 2 krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen 3 keer per jaar een rapport. Voor de beoordelingen worden cijfers en letters gebruikt. (g=goed, v=voldoende, m = matig, o=onvoldoende). De ouders kunnen hierin de vorderingen lezen. De rapporten worden ook met de ouders besproken tijdens de 10-minutenavonden. De ouders van de leerlingen van groep 1 worden één keer per jaar uitgenodigd om de vorderingen van hun kind te bespreken. 4.4. Resultaten van het onderwijs Wij hopen dat aan het eind van de basisschool de leerlingen in staat zijn naar een passende vorm van voortgezet onderwijs te gaan. Onze school doet ook mee aan de landelijke eindtoets voor het basisonderwijs van het CITO. Al jaren ligt ons schoolgemiddelde ruim boven het landelijk gemiddelde. Dit zegt echter niets over uw kind. Het team streeft naar optimale resultaten in een kind- en oudervriendelijke omgeving.


4. Leerlingen

8 psycholoog van het CED, zij zullen de school verder adviseren. Mogelijk wordt het kind dan getest, bijvoorbeeld een onderzoek naar capaciteiten. De uitslag hiervan wordt besproken met ouders en school.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs van de laatste 4 jaar: jaar

BBL/KBL

2006/2007 2007/2008

VMBO-TL

TL/HAVO

HAVO/VWO

5

3

15

5

3

11

2008/2009

3

5

2

14

2009/2010

5

3

1

21

4.5. Overgang van basis- naar voortgezet onderwijs Wanneer de leerlingen de basisschoolperiode achter de rug hebben, gaan zij naar het voortgezet onderwijs. De groepsleerkracht van groep 8 en de directeur of locatieleider van de school begeleiden uw kind bij de keuze van de meest passende school voor voortgezet onderwijs. Er wordt een voorlichtingsavond georganiseerd aan het begin van het schooljaar en er wordt een avond georganiseerd op een school voor voortgezet onderwijs. Hier worden alle vormen van voortgezet onderwijs belicht. Er worden individuele gesprekken met de ouders gevoerd waarin de ouders het advies krijgen voor de best passende vorm van voortgezet onderwijs voor hun kind. In de maand februari wordt de CITO-toets, de eindtoets voor het basisonderwijs, afgenomen. De uitslag wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Wanneer een leerling onze school verlaat, zal de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport opstellen en opsturen naar de volgende school die de leerling gaat bezoeken. In dit rapport staat onder andere de behandelde leerstof vermeld. Op deze manier zal de aansluiting zo goed mogelijk verlopen. De ouders ontvangen een afschrift van dit onderwijskundig rapport. 4.6. Weer samen naar school Per 1 augustus 1998 is de wet op het basisonderwijs gewijzigd in de wet op het primair onderwijs. De LOM- en MLK-scholen heten voortaan scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO). Het doel van de overheidsmaatregel WSNS is minder kinderen naar het SBO te verwijzen. Dit wil zeggen dat kinderen die voorheen naar bijvoorbeeld een LOM-school werden verwezen, voor een groot deel op de reguliere basisschool zullen blijven. Elke basisschool moet er dan ook voor zorgen dat leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen passende hulp krijgen. Toch kan het voorkomen dat alle extra hulp door de leerkracht, de intern begeleider en de ouders thuis niet het gewenste effect heeft. In dat geval wordt een schoolbegeleider ingeschakeld. Dit kan iemand zijn van een onderwijsbegeleidingsdienst (CED) of een ambulante begeleider van de SBO-school waar wij mee samenwerken., er komt dan een advies aan school en ouders. Indien dit geen verbetering oplevert, wordt het kind aangemeld bij de Centrale Commissie Leerlingenzorg (CCL). In deze commissie zit o.a. de ambulant begeleider van de SBO-school, een

In sommige gevallen zal dat leiden tot een advies voor een overgang naar een SBO-school. Hiervoor wordt het kind aangemeld bij de Permanente Commisssie Leerlingenzorg (PCL). Deze commissie beoordeelt of er genoeg gedaan is om een verwijzing naar het SBO te voorkomen. Als dat het geval is, kan een kind pas aangemeld worden bij een school voor SBO. Uiteraard wordt uw mening als ouders zeer belangrijk gevonden en wordt u, als het uw kind betreft, op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Dergelijke stappen mogen niet genomen worden wanneer ouders er niet van op de hoogte zijn. Contacten met ouders over zorgleerlingen. Wanneer een leerling extra zorg krijgt, zullen ouders/verzorgers, leerkrachten en intern begeleider regelmatig contact hebben. Dit is van groot belang. De school stelt ouders steeds op de hoogte bij wijzigingen, andersom is het ook goed als ouders de school op de hoogte stellen wanneer zij veranderingen opmerken. Wanneer er bepaalde onderzoeksprocedures gestart worden moeten de ouders vooraf toestemming hiervoor geven. Uitslagen van onderzoeken worden ook altijd met de ouders besproken. De adviezen die hieruit voortvloeien worden met de ouders/verzorgers overlegd. Alle vervolgstappen worden in nauw overleg met de ouders/verzorgers genomen. Zittenblijven. De beslissing om een kind te laten zitten wordt in samenspraak met de ouders genomen. De school geeft een zwaarwegend/dringend advies. De toetsen van het leerlingvolgsysteem, de sociaalemotionele ontwikkeling en de sociale competentie zijn punten die meegenomen worden in de beslissing. De begeleiding van meer begaafde leerlingen. Wij proberen alle leerlingen die onze school bezoeken passend onderwijs te geven. Dit is niet altijd eenvoudig, omdat er binnen een jaargroep toch grote verschillen in niveau zijn. In de voorgaande gedeeltes heeft u kunnen lezen wat er zoal gebeurt met leerlingen die moeite met de leerstof hebben. Er is natuurlijk ook een groep die meer aankan. Wij vinden dat deze groep leerlingen niet vergeten mag worden, want het is erg belangrijk dat de leerlingen een uitdaging blijven zien in de leerstof die hen wordt aangeboden. Er zijn diverse mogelijkheden om verrijkingsstof aan te bieden. De leerling blijft dan met de groep meedoen, maar tijdens het oefenen en herhalen van de leerstof krijgt de leerling een ander soort opdrachten aangeboden waarbij een beroep gedaan wordt op zelfstandigheid, inzicht en zelf kunnen en willen ontdekken van nieuwe dingen.


4. Leerlingen

9

5. Ouders

De beschikbare stof is nog beperkt maar wij proberen de ontwikkelingen die hierin gaande zijn bij te houden. Er wordt hiervoor naar het individuele kind gekeken en materialen worden indien mogelijk uitgebreid. ICT wordt hiervoor ook ingezet. Wanneer jonge kinderen eraan toe zijn om te leren lezen, willen wij hun de mogelijkheid geven zich hierin verder te ontwikkelen. Er zijn mogelijkheden tot zelfontdekkend leren lezen aanwezig. Wanneer een kind dan in groep 3 komt en al kan lezen wordt het kind zoveel mogelijk passende leerstof aangeboden. Wanneer blijkt dat de leerling bij een bepaald vak flink vooruit loopt worden er aanvullende toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. De resultaten worden met de ouders besproken.

5.1. Informatievoorziening Wij vinden het erg belangrijk dat er sprake is van goede contacten tussen ouders en school. Het is immers zo dat wij hier allemaal bij gebaat zijn, kinderen, ouders en leerkrachten. Wilt u een gesprek met de leerkracht van uw kind, dan bent u na schooltijd welkom. Soms is er echter na schooltijd een vergadering. De leerkracht zal dan een afspraak met u maken voor een ander moment. Wij verwachten van ouders belangstelling voor de ouderavonden en de activiteiten die van school uitgaan.

4.7. Schoolmaatschappelijk werk Een ochtend per week is onze schoolmaatschappelijk werkster, Mevr. I. Grootveld, aanwezig. Zij is via Kwadraad werkzaam op alle scholen binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. Wanneer u als ouder een gesprek met haar wenst, kunt u dit met de IB-er opnemen.

De school organiseert ook contacten op andere wijzen: Aan het begin van het schooljaar een informatie-avond over de leerstof en de methoden per groep. 2 keer per jaar een zgn. 10-minuten-avond. Deze avonden worden gehouden in november en maart. Op deze avonden kan elk(e) ouder(paar) afzonderlijk met de betreffende leerkracht over zijn/haar/hun kind spreken. Voor de ouders van de groepen 1 en 2 bestaat er de mogelijkheid een werkles met de groep mee te draaien. Zo kunnen zij inzicht krijgen in de manier van werken van hun kind. In november, in maart en aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een rapport; ook de leerlingen van groep 2 en de leerlingen van groep 1 die na de zomervakantie, wat hun leeftijd betreft, naar groep 2 gaan of zouden moeten gaan krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport. In november wordt er een boekenkraam georganiseerd. Tijdens de openingsuren van deze kraam worden boeken verkocht. De opbrengst is bestemd voor de schoolbibliotheek. 4 keer per jaar verschijnt er een schoolkrant. Ongeveer één keer per 2 à 3 weken verschijnt ‘t Groentje, de nieuwsbrief van de school. In januari zijn er spreekavonden voor de ouders van de leerlingen van groep 8 over de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Een afscheidsavond – de schoolmusical - voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders aan het einde van het schooljaar. In de tweede helft van het schooljaar wordt een project gehouden met alle leerlingen van de school; dit project wordt afgesloten met een ‘feestdag’. Tijdens de kleuterperiode komt de leerkracht een keer thuis op bezoek. Leerlingen die voor het eerst bij ons op school komen krijgen hun groepsleerkracht op bezoek. Bij blijde en verdrietige gebeurtenissen in het gezin komt de leerkracht ook op huisbezoek.

4.8. Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED) Onze school maakt gebruik van de diensten van het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED-groep) Dwerggras 30, Rotterdam, tel. 010 – 4071599 De begeleiding bestaat o.a. uit: - hulp bieden aan de intern begeleider voor kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden; - ondersteuning bij bepaalde projecten; - scholing voor directie en team.


5. Ouders 5.2. Ouderraad De ouderraad is samengesteld uit ouders van leerlingen. Deze helpen bij tal van activiteiten, o.a. bij festiviteiten, sportactiviteiten en schoolreizen. De ouderraad beheert de ouderbijdrage en legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders. Elk jaar treedt een deel van de ouderraad af en kunnen ouders gekozen of herkozen worden. De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn beschreven in het ouderraadsreglement. Om tot ouderraadslid verkozen te worden dient u de doelstelling en uitgangspunten van de Stichting P.C.P.O. Capelle – Krimpen te onderschrijven. Het reglement van de ouderraad ligt op school ter inzage. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt de ouderraad bereiken via school. 5.3. Medezeggenschapsraad Net zoals elke school heeft onze school een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft inspraak op schoolniveau en is op die wijze mede-verantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen Ên het team. Om die reden zijn zowel ouders als personeelsleden lid van de MR. Om aan de inspraak gestalte te geven, heeft de MR een aantal bevoegdheden. Er zijn algemene en bijzondere bevoegdheden. Voorbeelden van die algemene bevoegdheden zijn het regelmatig overleg kunnen plegen met het bestuur en het gevraagd of ongevraagd advies geven over alle zaken die de school aangaan. Over een groot aantal onderwerpen is het bestuur verplicht om de mening van de MR te vragen. In die gevallen heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. Dit zijn de bijzondere bevoegdheden van de MR. Hierbij valt te denken aan de schoolgids, het schoolplan, het financieel beleid, het lesrooster enzovoort. De MR heeft u, als ouder, nodig. Nodig om mee te denken, om zaken onder de aandacht te brengen! Het reglement van de MR ligt op school ter inzage, evenals de notulen van de vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. Vanuit de MR hebben een ouder en een personeelslid zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR is samengesteld uit MR-leden vanuit alle scholen die bij de Stichting horen. De GMR heeft specifieke taken en bevoegdheden op terreinen die bovenschools geregeld worden. De MR is lid van de landelijke organisatie Ouders & Coo. Deze vereniging behartigt belangen van scholen, bijvoorbeeld op politiek niveau. Daarnaast wordt service verleend aan ouders en/ of verzorgers van leerlingen. Een goed voorbeeld hiervan is het project 5010. 0800-5010 is een informatienummer dat gebeld kan worden met alle vragen over het onderwijs aan uw kind. Ook op de website www.50tien.nl staat veel informatie. Dit geldt ook voor de website van Ouders & Coo zelf: www.ouders.net

10 De MR is als volgt samengesteld: Oudergeleding: Dhr. Van Mourik (De Ontmoeting) Mevr. Van den Berg Dhr. Edelenbos Dhr. Hagedorn Personeelsgeleding: Mevr. Van der Graaff (De Ontmoeting) Mevr. Eijkelenboom Mevr. De Hoog Mevr. Solleveld U kunt de MR bereiken via de bovengenoemde leden. De MR-leden hebben tevens een eigen postbakje in de personeelskamer en zijn ook te bereiken via email: mr@groencapelle.nl (secretariaat). 5.4. Ouderhulp Ouders die bereid zijn op school te helpen kunnen dit bekend maken via een formulier dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt. Onderwerpen die hier genoemd worden zijn o.a.: Sportdag/toernooien Excursies Schoonmaken kleutermaterialen Opruimmiddag/avond 5.5. Tevredenheidspeilingen In maart 2009 is wederom een oudertevredenheidspeiling gehouden. Deze peiling is gehouden om een gerichte bijdrage te leveren aan het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie en betrokkenheid van de ouders/verzorgers. Opbrengsten van deze peiling zijn verwerkt in het jaarplan 2009-2010. U kunt de resultaten nalezen op onze website www. groencapelle.nl. 5.6. Gebedsgroep Elke vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur komt een aantal moeders samen om te bidden voor de kinderen, de docenten en de ouders. Er wordt gelezen uit de Bijbel, een lied gezongen en men bemoedigt elkaar met verhalen. De bijeenkomst duurt ongeveer een half uur. Jongere kinderen zijn van harte welkom. Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevr. Bergwerff. Zij is te bereiken via school.


6. Activiteiten 6.1. Schoolreisjes en schoolkamp Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 is er een schoolreisje. De bestemming wordt in overleg met de ouderraad vastgesteld. De kosten zijn ± € 27,00. Voor de leerlingen van groep 8 is er het schoolkamp. Dit kamp duurt 3 dagen. We verblijven in een kampeerboerderij. De kosten bedragen ongeveer € 85,00. Sportactiviteiten Onze school doet ook mee aan diverse sportactiviteiten (bij voldoende belangstelling en wanneer er voldoende begeleiding is). Dit kunnen zijn: - voetbal; - wintercross; - korfbal; - slag/softbal; - basketbal. Wanneer een dergelijke activiteit plaatsvindt, hoort u dat van ons. 6.2. Vieringen Wij besteden veel aandacht aan de viering van de christelijke feestdagen. Ieder jaar wordt een Paasof Kerstviering met ouders en kinderen in de Westerkerk of Schenkelkerk verzorgd. 6.3. Excursies Onze school gaat ook op excursie met de leerlingen. Wij proberen de kosten van de excursies zo laag mogelijk te houden. Korte excursies zijn voor de leerlingen meestal gratis. Denk aan de bibliotheek, de kinderboerderij, een museum en dergelijke. Wij zijn heel blij dat er meestal genoeg ouders te vinden zijn die op basis van vrijwilligheid, de kinderen er heen brengen. Eventuele entree-gelden worden uit de ouderbijdrage betaald. Een enkele keer vragen we de ouders een klein bedrag te betalen. De kosten voor deze excursies dienen de ouders voor de vertrekdatum te betalen aan de penningmeester van de ouderraad. U ontvangt een nota. 6.4. Fotograaf Elk jaar komt de schoolfotograaf op school om groepsfoto’s te maken. Om het andere jaar worden er portretfoto’s gemaakt. Er kunnen dan ook gezinsfoto’s gemaakt worden van de kinderen die bij ons op school zitten. De afname van de gemaakte foto’s is niet verplicht.

11

7. Overig 7.1. Schooltijden Groep 1-4: maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur woensdag: 08.30 – 12.30 uur vrijdag: 08.30 – 12.00 uur Groep 5-8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur woensdag: 08.30 – 12.30 uur Vijf minuten vóór aanvang van de schooltijd (dus om 08.25 u. en om 13.10 u.) gaat de eerste schoolbel, alle leerlingen gaan dan naar binnen. Om 08.30 u. en om 13.15 u. gaat de tweede bel. Dan begint de lestijd. We verwachten dat de ouders van de kleuters het lokaal hebben verlaten, zodat op tijd begonnen kan worden. ’s Middags kunnen de leerlingen pas om 13.05 uur het schoolplein op. De overblijfouders zijn tot die tijd met de overblijvers op het plein. Als er kinderen tussen lopen die niet overblijven, is het heel moeilijk toezicht te houden. Wanneer het gedurende een aantal dagen zeer warm is, kan overwogen worden met een zgn. tropenrooster te gaan werken. Dit houdt in: Groep 1 en 2 ma. di. do.: 08.00 u. - 13.30 u. wo. : 08.30 u. – 12.30 u. vr. 08.30 u. – 12.00 u. Groep 3 en 4 ma. di. do. vr.: 08.00 u. - 13.30 u. wo.: 08.30 – 12.30 u. Groep 5 t/m 8 ma. di. do. vr.: 08.00 u. - 14.00 u. wo.: 08.30 u. – 12.30 u.


7. Overig

12

7.2. Vakantieregeling Vakantie

van

Wij verwachten van de ouders/verzorgers dat zij achter de schoolregels staan en hun kinderen, zo nodig, er op wijzen zich aan de regels te houden.

tot en met

Herfstvak. 18-10-2010 22-10-2010 Kerstvak. 20-12-2010 31-12-2010 Voorjaarsvak. 28-02-2011 04-03-2011 Paasvakantie 22-04-2011 25-04-2011 Meivakantie 26-04-2011 06-05-2011 Hemelvaart 02-06-2011 03-06-2011 Pinksteren 13-06-2011 Zomervak. 04-07-2011 12-08-2011 7.3. Omgangsregels Op onze school zijn regels waaraan leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers, die ondersteunende activiteiten verrichten, zich moeten houden. Deze regels zijn te vergelijken met spelregels. Wanneer iedereen zich eraan houdt is het voor iedereen prettiger. De belangrijkste regels zijn: • Wees beleefd tegen iedereen. • Niet fietsen op het trottoir en op het schoolplein. • Zet je fiets (op slot) op de aangegeven plaats. De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van fietsen. • Gooi het afval in de vuilnisbakken; dit geldt voor binnen en voor buiten. • Niet rennen in de gangen. • In school en op het plein mogen kinderen geen mobiele telefoon, MP3, IPod o.i.d. gebruiken of standby hebben.

Tijdens het vorige schooljaar hebben wij een respectprotocol ingevoerd. Elke maand zal er een afspraak centraal staan binnen onze school. Wij zullen alle leerlingen, leerkrachten en ouders vragen dit antipest-protocol te ondertekenen. De afspraken komen in elke groep te hangen. Het volledige antipest-protocol zal ook in de eerste schoolkrant van het schooljaar afgedrukt worden. Zo doen wij het! 1. Wij helpen elkaar 2. Wij luisteren naar elkaar 3. Wij praten, spelen en werken met elkaar 4. Wij doen elkaar geen pijn 5. Wij schelden of lachen elkaar niet uit 6. Wij zitten, zonder te vragen, niet aan elkaars spullen 7. Wij doen niet mee met iemand die pest 8. Wij helpen een kind dat wordt gepest 9. Wij zeggen het als iemand wordt gepest 10. Wij lossen een ruzie samen op

Regels voor het spelen op het plein: - Eenmaal op het schoolplein mogen leerlingen niet zonder toestemming het schoolplein af. - Op het plein mag niet worden gevochten, geduwd of geschopt. - Er wordt geen verbaal geweld gebruikt. - Bij herhaalde overtreding van de “pleinregels” worden de ouders ingelicht. Na gebruik van het toilet, doortrekken, handen wassen. Het dragen van horloges, kettingen en oorbellen is tijdens de gymlessen niet toegestaan. • Snoepen onder schooltijd is niet toegestaan, dit geldt niet bij verjaardagen. • Doe geld dat mee naar school genomen moet worden in een goede portemonnee en neem deze mee het lokaal in. • Wanneer een kind om welke reden dan ook niet kan of mag deelnemen aan de gymlessen willen wij graag een briefje of een telefoontje van de ouders hierover. • Alle boeken, schriften e.d. moeten in een tas meegenomen worden. • Wij zijn zuinig met materiaal en meubilair. • In de school mag niet worden gerookt.

Op onze school zijn regels waaraan leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers die ondersteunende activiteiten verrichten, zich moeten houden. Deze regels zijn te vergelijken met spelregels. Wanneer iedereen zich eraan houdt, is het voor iedereen fijner. Zowel ‘s morgens als ‘s middags is er 10 minuten voor aanvang van de schooltijd pleinwacht. Vóór die tijd kan het team geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor eventuele vervelende voorvallen op het plein. Stuur uw kinderen dus niet te vroeg naar school. 7.4 Ontruimingsplan Voor het geval er zich calamiteiten voordoen op onze school is er een ontruimingsplan opgesteld. Dit wordt jaarlijks met de kinderen besproken en geoefend in de maand september. 7.5 EHBO Heeft uw kind onder schooltijd medicijnen nodig dan handelen wij volgens het medicijnprotocol. Dit protocol staat op de website van de school


7. Overig 7.6 GGD Onze school werkt samen met de schoolarts verbonden aan de GGD Rotterdam en omstreken. Een goede gezondheid is essentieel voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom waakt de GGD over die gezonde ontwikkeling. Om deze belangrijke zorgtaak goed uit te kunnen voeren heeft de school contacten met een jeugdgezondheidscentrum van de GGD bij u in de buurt. Daar werkt een deskundig team van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassisstenten. Dit jeugdgezondheidsteam heeft verschillende produkten om de gezondheid van de basisschoolleerlingen te kunnen bewaken en verbeteren. Gezondheidsonderzoek groep 2 Om over de gezonde ontwikkeling van uw kind te kunnen waken, worden alle kinderen uit groep 2 met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek in het jeugdgezondheidscentrum of op school. Het onderzoek bestaat uit een gesprek over gezondheid, gedrag, opvoeding en school. U kunt tijdens dit gesprek vragen over deze onderwerpen stellen. Ook worden van uw kind ogen en oren getest en lengte en gewicht gemeten. Op indicatie kan een uitgebreider lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Gemiddeld duurt dit gezondheidsonderzoek drie kwartier tot een uur. Bij de oproep voor een onderzoek ontvangt u een brief met daarin uitgebreide informatie over het onderzoek. M.i.v. het schooljaar 2005/2006 is de GGD ook in Capelle a/d IJssel gaan werken met de Jeugdmonitor Rotterdam. Het doel van de Jeugdmonitor is om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van kinderen en de factoren die daarop van invloed zijn. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar emotionele en gedragsproblemen. Gegevens worden verzameld van verschillende leeftijdsgroepen. Hiertoe vullen ouders en leerkrachten op school vragenlijsten in. De resultaten uit de vragenlijsten worden gebruikt om gerichte acties op te zetten voor kinderen, school en omgeving. Het eerste meetmoment op de basisschool is groep 2. Dit wordt gecombineerd met het gebruikelijk gezondheidsonderzoek. Het volgende meetmoment is in groep 7. Zie ook de website www.jeugdmonitorrotterdam.nl. Twee prikken In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee inentingen tegen besmettelijke ziekten. Eén prik is tegen difterie, tetanus en polio (DTP), de ander beschermt tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Beide prikken worden tijdens één bezoek gegeven. Extra onderzoek Het jeugdgezondheidsteam helpt u graag als u vragen heeft over bijvoorbeeld problemen met eten, slapen, opvoedingsondersteuning, gedrag of de gezondheid van uw kind. U kunt altijd bellen om een afspraak te maken met dit team. Hoe eerder u uw vragen bespreekt, hoe groter de kans is dat zij iets voor u kunnen doen. Kinderen die vanuit een ander land voor langere tijd in Nederland zijn komen wonen, worden ook door de GGD uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Daarnaast adviseert het jeugdgezondheidsteam scholen over gezondheidszaken De GGD kan ook onderzoek doen als zich op school gezondheidsproblemen voordoen.

13 Privacy en klachten Alle gegevens over uw kind worden vertrouwelijk behandeld. Als een andere instantie gegevens opvraagt, wordt vooraf altijd toestemming aan u gevraagd. Gegevens van onderzoeken worden in het gezondheidsdossier van uw kind genoteerd. Als u verhuist stuurt de GGD Rotterdam e.o. het dossier naar de GGD die werkt voor de nieuwe school van uw kind (als u daartegen geen bezwaar heeft). In elk jeugdgezondheidscentrum ligt de folder “Niet tevreden? Doe er wat aan!”. In deze folder staat wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de GGD. Het adres van het Jeugdgezondheidscentrum is: GGD Sector Jeugd, gebouw Prinsenpoort Capelle a/d IJssel ’s-Gravenweg 659B 3065 SC Rotterdam Tel: 010-5033077 7.7 Luizenprotocol Volgens het protocol worden op de tweede maandag na iedere vakantie alle leerlingen (met uitzondering van de kinderen van wie de ouders geen toestemming hebben gegeven) gecontroleerd op hoofdluis door ouders die zich hiervoor hebben opgegeven. Wanneer ouders/verzorgers aan school doorgeven dat zij bij hun kind hoofdluis hebben geconstateerd wordt de groep van het betreffende kind gecontroleerd. Ook de groepen waarin een broertje/zusje van het kind zit, worden gecontroleerd. De ouders/verzorgers worden met een brief op de hoogte gebracht van de bevindingen. Als er in een groep hoofdluis is geconstateerd, vindt er na enige tijd hercontrole plaats. Alle leerlingen krijgen een luizencape met hun naam erop. Het grootste deel van het aanschafbedrag wordt door de ouderraad bekostigd; we vragen aan de ouders/verzorgers € 4,50 te betalen. Voor een gebruikte cape (van kinderen die van school gaan) betaalt u € 2,50. De luizencape wordt eigendom van de ouders. Als u uw kind niet wilt laten controleren moet u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. 7.8 Gedragscode voor kleding Onderwijs is een communicatief proces. Bij het geven en ontvangen van onderwijs spelen de zintuigen, de mimiek en uitstraling een grote rol. Om deze reden is het dragen van kledingstukken zoals petten, gezichtssluiers, hoofddoekjes en zonnebrillen op onze school niet toegestaan. Wij achten het niet wenselijk dat delen van het gezicht bedekt worden, zodat een open communicatie wordt verstoord. Deze maatregel geldt in schoolgebouwen. Tevens is het dragen van petten, hoofddoekjes, zonnebrillen, sieraden etc. verboden indien de veiligheid in het gedrang komt. U kunt hierbij denken aan sport- en spelsituaties en omgaan met mechanische apparatuur.


7. Overig Wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken en schade veroorzaakt door sieraden (piercings en oorbellen) die niet of moeilijk verwijderd kunnen worden. Ook wanneer er door het dragen van bepaalde kleding wanordelijkheden in de school dreigen te ontstaan kan de directie passende maatregelen nemen. Ouders hebben een bewuste keus gemaakt voor een school met een protestants christelijke identiteit. Wij verwachten in deze van de ouders en de kinderen een positieve grondhouding t.a.v. de beleving van deze identiteit. Wij houden ons het recht voor om de ouders aan te spreken, indien kinderen hoofddoekjes of andere hoofddeksels dragen om religieuze redenen, die niet passen in de christelijke cultuur. 7.9 Trakteren Jarige kinderen mogen in de eigen groep trakteren. Zij mogen ook rondgaan langs de andere groepen. Van de groepsleerkracht krijgen zij een kaart. Alle leerkrachten schrijven er een felicitatie op. Trakteren in een andere groep is niet toegestaan; ook broertjes/zusjes niet. Dit doen we om te voorkomen dat altijd dezelfde kinderen iets krijgen en anderen zelden of nooit. Wilt u met de traktatie zoveel mogelijk rekening houden met de tanden van de kinderen? Fruit, kaas of worst vinden de kinderen ook heerlijk. De leerkrachten vieren hun verjaardag in de groepen; wanneer dat is kunt u lezen in “het Groentje” (de nieuwsbrief van de school). Tussen Schoolse en Buitenschoolse opvang De TSO en de BSO zullen dit jaar door Speelwijs worden georganiseerd. Ouders zijn uiteraard vrij in het kiezen van een andere organisatie voor buitenschoolse opvang.

14

8.

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Vrijwillige ouderbijdrage Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden kosten betaald die niet door het ministerie van onderwijs worden vergoed, maar die wij toch belangrijk vinden, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op onze school. De ouderbijdrage op onze school bedraagt 30 euro en wordt geïnd door de Ouderraad. Het rekeningnummer is 3118.70.198. Aanmelden van nieuwe leerlingen Ouders die hun kind(eren) willen opgeven, nemen contact op met dhr. A. Bloot, directeur. Hij nodigt hen uit voor een kennismakingsgesprek. Hierin wordt dieper ingegaan op de identiteit, de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten en de organisatie van de school. Ook worden de ouders in de gelegenheid gesteld het schoolgebouw te bekijken. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid voor de ouders om vragen te stellen. Aansluitend is er de mogelijkheid om het kind in te schrijven. Het inschrijfformulier wordt uitgereikt tijdens het intakegesprek of is te downloaden via de site van de school. Onze school staat open voor kinderen met en zonder christelijke achtergrond. Wat telt is dat u als ouders het eens bent met de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten en dat u de identiteit van de school respecteert. Vlak voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd mag het kind 3 dagdelen naar school om te wennen. De dag na de 4e verjaardag van het kind mag het kind dagelijks de school gaan bezoeken. Aanmeldingsbeleid voor kinderen met een beperking. Toelating en plaatsing van leerlingen met een beperking is niet vanzelfsprekend. Hieronder is ons beleid geformuleerd. Wanneer u een kind met een beperking wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Toelatingsbeleid vanuit het bestuur Uw zoon/dochter wordt toegelaten als u als ouders/verzorgers de identiteit, de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten en de organisatie van onze school respecteert en als (eventueel) na onderzoek blijkt dat onze school toegerust is om uw kind te begeleiden. Indien uw kind afkomstig is van een van de andere scholen uit de gemeente Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel, nemen wij contact op met de directeur van de school, waarop uw kind op het moment van aanmelding is geplaatst. Na dit overleg neemt de directeur een besluit over de toelating. Indien uw kind niet wordt toegelaten tot onze school, stelt de directeur u als ouders/ verzorgers hiervan schriftelijk in kennis. Tegen dit besluit kunt u bij het bestuur in beroep gaan.


8.

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Procedure bij weigering tot toelating Indien de directie besluit uw zoon/dochter niet tot onze school toe te laten en u tekent daartegen beroep aan, geldt daarvoor de volgende procedure: a. De directie legt de ontstane situatie voor aan de algemeen directeur van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. De algemeen directeur hoort u als ouders. b. De algemeen directeur organiseert een gesprek tussen betrokkenen en tracht een oplossing tot stand te brengen. c. Indien het geschil niet is opgelost, legt de algemeen directeur de kwestie ter advisering voor aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. d. Het advies wordt ingebracht bij een tweede gesprek. e. Indien het geschil niet is opgelost, neemt de algemeen directeur, samen met de voorzitter, een besluit. f. De algemeen directeur deelt u als de ouders het besluit mee. Uitvoering Conform hetgeen is vastgelegd in het directie-statuut is de directie belast met de uitvoering van de besluiten en de regelgeving met betrekking tot dit reglement. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Privacy Op school bewaren we gegevens over uw kind. Allereerst de gegevens die u verstrekt op het aanmeldingsformulier, verder de gegevens die we ontvangen van de peuterspeelzaal of de basisschool waar uw kind vandaan komt. Deze gegevens worden uitgebreid met alles wat wij gedurende de tijd dat uw kind op onze school zit, vastleggen: rapporten, verslagen van observaties, onderzoeken en gesprekken enz. Het vastleggen van deze gegevens is noodzakelijk om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Dit dossier is gedeeltelijk ook digitaal. Als ouder hebt u het recht deze gegevens in te zien. Bij alle informatieverstrekking houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (wet 30 Artikel 19). Als uw kind de school heeft verlaten, bewaren we de stukken nog maximaal 5 jaar (de wettelijke termijn). Op verschillende plaatsen kunnen foto’s geplaatst worden van allerlei situaties waarbij onze leerlingen betrokken zijn. Bij de inschrijving van uw kind wordt hiervoor om uw toestemming gevraagd, maar omstandigheden kunnen zich wijzigen. Er kunnen zich later allerlei omstandigheden voordoen, die het ongewenst maken dat leerlingen herkenbaar in beeld komen. Als u niet wilt dat een foto waarop uw kind herkenbaar in beeld is, wordt gepubliceerd, kunt u dit bij de directie melden. U begrijpt dat wij deze informatie vertrouwelijk zullen behandelen. Klachten Onze school valt onder het bestuur van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. Voor alle scholen geldt dezelfde werkwijze voor het oplossen van klachten. Deze informatie kunt u terugvinden op www. stichtingpcpo.nl.

15 1. Kan de klacht op school worden opgelost? Ook al doen wij onze uiterste best voorkomende problemen en misverstanden op school in goed overleg en naar beste weten op te lossen, toch kan het gebeuren dat er zaken zijn waar u niet tevreden over bent. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen u als ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Daarom raden wij u aan uw klacht eerst met de betreffende persoon te bespreken. 2. Kan de klacht binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen worden opgelost? Indien het, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Ook kunnen er andere klachten zijn, zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en ongewenste intimiteiten. Klachten kunnen bij ĂŠĂŠn van de contactpersonen van de school kenbaar worden gemaakt. Deze overlegt met u hoe er verder gehandeld moet worden en begeleidt u, indien noodzakelijk, naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon. De contactpersoon is verplicht tot geheimhouding. De plicht tot geheimhouding betreft alle zaken die hij/zij in de hoedanigheid van contactpersoon verneemt. De plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de klachtencommissie en het bevoegd gezag. De contactpersonen van onze school zijn: Mevr. Beernink (leerkracht van de school) Dhr. Kropff (ouder) Zij zijn te bereiken via school. De onafhankelijke rol van vertrouwenspersoon wordt binnen onze Stichting ingevuld door Henneke Danner (Capelse scholen) en Agatha Rolsma (Krimpense scholen) van Kwadraad. U kunt hen beide bereiken door te bellen met het algemene nummer van Kwadraad (0900 1202150 ) of door een mailtje te sturen naar vertrouwenspersoonkwadraad@stichtingpcpo.nl. De vertrouwenspersoon gaat met u in gesprek over de klacht en doet onderzoek in de organisatie met als doel de klacht op te lossen. 3. Kan de landelijke klachtencommissie een uitspraak doen? Als het niet mogelijk is om binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen de klacht op te lossen, kunt u samen met de vertrouwenspersoon uw klacht neerleggen bij de landelijke klachtencommissie. De scholen van de Stichting zijn via het bestuur aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het primair en voortgezet onderwijs, ingesteld door de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Basisonderwijs.


8.

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

4. Waar kan ik verder nog naar toe met mijn klacht? De onderwijsinspectie: info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl tel: 0800 -8051 (gratis) Het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 ( tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief ). U kunt ook melding doen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, en extremisme. Verzekeringen/aansprakelijkheid In geval van schade/letsel gaat uw eigen verzekering altijd voor. Uw verzekeringsmaatschappij verhaalt indien van toepassing de schade vervolgens bij de school. De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Ongevallenverzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Let op! De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de lessen bewegingsonderwijs; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

16 Verzuim Kan uw kind door ziekte of andere oorzaak de school niet bezoeken, laat dit dan direct even weten. Belt u s.v.p. vóór schooltijd. Het telefoonnummer is: 010 – 450 72 07. Hebben wij om 9.00 uur nog geen bericht ontvangen van afwezigheid van uw kind, dan nemen wij contact op. Wanneer een leerkracht merkt, dat uw kind zonder geldige reden afwezig is, meldt hij dit aan de directie. De school zoekt dan telefonisch contact met u om de reden van het verzuim te achterhalen. Wanneer contact niet tot een goede oplossing leidt, nl. het achterwege blijven van (verder) verzuim – wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en zo nodig de officier van justitie. Verlof Extra vakantieverlof dient twee maanden van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd. De leerplichtwet bepaalt voor dit verlof het volgende: Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien u vanwege de specifieke aard van uw beroep of van dat van uw partner niet in de schoolvakantie op vakantie kunt gaan. Het overleggen van een gewaarmerkte werkgeversverklaring is hiervoor noodzakelijk. Toestemming wordt slechts éénmaal per schooljaar verleend voor ten hoogste tien schooldagen. Extra verlof voor de eerste twee weken na de zomervakantie is niet mogelijk. Zo wil de wet voorkomen dat kinderen de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. Een schoolleider die verlof verleent op ongegronde redenen, is strafrechtelijk aansprakelijk. De school verleent geen toestemming tot verlof om o.a. de volgende redenen: Goedkope vakantiemogelijkheden,een aangeboden vakantie, meerdere jaren niet op vakantie geweest, reeds gekochte tickets, als herfst-, kerst-, voorjaars- of meivakantie onmogelijk is. Regelt u dus zoveel mogelijk uitjes binnen de schoolvakanties. Probeert u een doktersbezoek e.d. zoveel mogelijk te regelen buiten schooltijd; het is in het belang van uw kind. Lukt dit echter niet, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. Voor bijzonder verlof (bijvoorbeeld bruiloft of vakantie) moet u altijd bij de directie zijn.


8.

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Verwijdering van leerlingen De verwijdering van leerlingen is binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen als volgt geregeld: Artikel 1: Tijdelijke verwijdering (Schorsing) 1. De directie kan bij wijze van tuchtmaatregel of op grond van algemeen verbindende voorschriften een leerling tijdelijk de toegang tot de school ontzeggen. Indien er sprake is van een tuchtmaatregel geldt dat een eerste verwijdering niet langer duurt dan ĂŠĂŠn dag, een tweede niet langer dan drie dagen en een derde niet langer dan vijf dagen. 2. Vooraf informeert de directie de ouders schriftelijk over de voorgenomen verwijdering/schorsing. 3. De directie stelt de algemeen directeur dezelfde dag op de hoogte van de genomen maatregel, onder vermelding van de aanleiding, de tijdsduur en de gevolgen. Artikel 2: Verwijdering 1. De directie kan, in overleg met de algemeen directeur, een leerling de toegang tot de school ontzeggen, indien is vastgesteld dat: a. Het gedrag van de leerling de voortgang van het onderwijs in de school ernstig belemmert of het klimaat ernstig verstoort. b. Het gedrag van de leerling of van de ouders/verzorgers een bedreiging vormt voor de veiligheid en/of de gezondheid van de leerlingen en/of het personeel. c. Ouders te kennen geven de grondslag en de doelstellingen van de school niet meer te respecteren. d. Ouders weigeren een leerling op grond van een dringend advies van een onafhankelijke instantie over te plaatsen naar een voorziening voor speciaal onderwijs. 2. De directie meldt een besluit tot verwijdering onmiddellijk bij de leerplichtambtenaar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanig school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Artikel 3: Procedure bij verwijdering van een leerling 1. Indien de directie besluit over te gaan tot verwijdering van een leerling, geldt daarvoor de volgende procedure: a. De directie legt de ontstane situatie voor aan de algemeen directeur. b. De algemeen directeur hoort de ouders. c. De algemeen directeur organiseert een gesprek tussen betrokkenen en tracht een oplossing tot stand te brengen. d. Indien het geschil niet is opgelost, legt de algemeen directeur de kwestie ter advisering voor aan de voorzitter van het bestuur. e. Het advies wordt ingebracht bij een tweede gesprek.

17 f. Indien het geschil niet is opgelost, neemt de algemeen directeur, samen met de voorzitter, een besluit. g. De algemeen directeur deelt de ouders en de leerplichtambtenaar schriftelijk het besluit mee. h. De ouders kunnen tegen dit besluit in beroep gaan. Artikel 4: Uitvoering 1. Conform hetgeen is vastgelegd in het management-statuut is de directie belast met de uitvoering van de besluiten en de regelgeving met betrekking tot dit reglement. 2. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Bestuur Onze school gaat uit van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle aan den IJsselKrimpen aan den IJssel (afgekort Stichting PCPO Capelle-Krimpen). Bestuursgegevens Stichting PCPO Capelle-Krimpen, Postbus 31, 2900 AA Capelle aan den IJssel. Stafbureau: Kanaalweg 67, 2903 LR Capelle aan den IJssel, tel. nr. 010 - 4512197. Algemeen directeur Voor de acht scholen die onder de verantwoordelijkheid van de Stichting vallen, is een algemeen directeur aangesteld. Dit is dhr. M.P. Benard. Hij ontwikkelt in overleg met de schooldirecteuren het beleid dat door het bestuur wordt vastgesteld. Dit beleid is terug te lezen in het schoolplan. Missie en visie Het bestuur ziet het als zijn opdracht om scholen in staat te stellen kwalitatief onderwijs aan te bieden, waarin het evangelie van Jezus Christus de rode draad is. Het bestuur is erop gericht om scholen te laten ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en vernieuwende organisaties, waarin de missie herkenbaar is. Medewerkers Alle medewerkers zijn ambassadeurs van de Stichting en zien het daarom als hun taak om kwalitatief onderwijs te laten plaatsvinden, waarin het evangelie van Jezus Christus de rode draad is. Medewerkers doen er alles aan om de scholen te laten ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en vernieuwende organisaties waarin de missie herkenbaar is. Medewerkers gaan respectvol om met mensen en gedragen zich verantwoordelijk ten opzichte van de middelen die hen zijn toevertrouwd.


8.

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

18

De Boodschap (het evangelie van Jezus Christus) bevat drie elementen. Wij geloven dat God barmhartig en rechtvaardig is. In de bijbel zien we dit verwoord in de meest bekende tekst:“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16 (NBV). Wij geloven dat mensen de opdracht hebben om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dit zien we verwoord in de Bijbeltekst: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Marcus 12:29-31 (NBV). Wij geloven in zelfstandige mensen die geloof, hoop en liefde kunnen vormgeven in een onvolmaakte wereld en die uitzien naar het totale herstel van de schepping.

7. We willen betrouwbaar zijn in wat we doen. Als we iets beloven doen we het ook en als we iets afspreken voeren we het ook uit.

De tien uitgangspunten 1. Er is maar één God. Hij schiep de hemel en de aarde en gaf Zijn Zoon. Vanuit deze gedachte willen wij de dag beginnen en afsluiten, verhalen vertellen, christelijke liederen zingen en gesprekken voeren. Bij het vieren van christelijke feesten zullen wij geen zaken voor het voetlicht brengen die afleiden van de kern van het feest. De methodes die wij gebruiken, zijn hiermee in lijn. We verwachten van leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school vanuit hun geloof kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie.

Meer informatie vindt u op de website: www.stichtingpcpo.nl.

2. Daarom zullen we geen andere zaken hoger of zelfs gelijkstellen aan God. Alles wat ingaat tegen het geloof in God of oproept andere wegen te bewandelen beschouwen wij als strijdig met de missie. Expliciet vallen hieronder: het promoten van horror, magie, mystiek, occultisme, materialisme en uitingen en gebruiken van andere religies. 3. Het taalgebruik dat wij hanteren (ook via media) geeft weer wie we zijn. Daarom zijn vulgair, godslasterlijk of neerbuigend taalgebruik strijdig met de missie. 4. We vinden bezinning en rust essentiële onderdelen van ons werk. Ook vanuit deze gedachte willen we stil staan bij het doel van ons bestaan door weekopeningen, vieringen, jaarafsluitingen of andere gezamenlijke (officiële) momenten. We gaan verantwoord om met elkaars tijd en hechten er waarde aan om gezamenlijk te lunchen. 5. We hebben respect voor het gezag dat boven ons is gesteld. Daarom zullen we geen zaken ondernemen die toezicht of evaluatie belemmeren. 6. Mensen zijn geschapen naar het beeld van God en daarom gaan we respectvol met hen om. We doen dit vanuit de gedachte:“Wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Onze scholen zijn ontmoetingsscholen, waar er ook voor mensen met andere levensovertuigingen plaats is. Er is echter geen plaats voor het praktiseren van andere levensovertuigingen.

8. We gaan respectvol om met het bezit dat ons is toevertrouwd, maar ook met het bezit van een ander. Verspilling, onzorgvuldig gebruik en oneigenlijk gebruik van middelen, materialen en gebouwen is strijdig met de missie. 9. In alles willen wij oprecht handelen. Wat we zeggen, menen we. We doen ons niet anders voor dan we zijn. 10. Wij gunnen anderen evenveel geluk als wij zelf hebben. We willen niet handelen ten koste van anderen.

Kalender_GroenvanPrinsterer_LR  

SCHOOLGIDS KALENDER PCB Groen van Prinsterer Ericaplein 11 2906 CG Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4507207 31 30 Zomervakantie Zomervaka...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you