Page 1

KALENDER/schoolgids

‘10-’11

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


MA

2

week 31

DI

3

WO

4

DO

5

vr

6

za

zo

7

Weekend

8

9

week 32

10

11

12

13

Startdag personeel

14

Weekend

15

16

week 33

1e schooldag Inloop / koffie

23

week 34

17

18

19

20

Rapport inleveren

21

Weekend

22

24

Teamvergadering

25

26

27

28

Weekend

29

30

week 35

31

Teamvergadering

AUGUSTUS

Weekend

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


MA

DI

WO

1

week 35

DO

2

Sportdag

vr

3

za

zo

4

Weekend

5

6 13

week 36

week 37

7 14

8 15

9

Bouwvergadering Sportdag (reserve)

16

10

11

Weekend

12

17

18

Weekend

19

20

week 38

21

Teamvergadering

22

23

24

25

Weekend

26

27

week 39

Algemene informatie avond

28

29

september

30

Weekend

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


MA

DI

WO

DO

vr

1

week 39

za

zo

2

Weekend

3

4

week 40

Start boekenweek

11

week 41

5

Dag v.d leraar

6

7

8

9

Weekend

10

12

13

14

Bouwvergadering

15

16

Weekend

17

18

week 42

Herfstvakantie

19

Herfstvakantie

20

Herfstvakantie

21

Herfstvakantie

22

Herfstvakantie

23

Weekend

24

25

week 43

Eindonderzoeken groepen 8

26

Eindonderzoeken groepen 8

27

Oktober

28

CITO Groepen 8

29

30

Weekend

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl

31


MA

1

week 44

Start toetsperiode 3-8

8

week 45

Vervolg toetsperiode 3-8

15 22 29

week 46

week 47

DI

2 9

Teamvergadering

3 10

Schoolfotograaf

DO

4

Studiedag Onderwijsbehoefte

11

vr

5

za

zo

6

Weekend

7

12

13

Weekend

14

16 23

Bestuur op de Balans

week 48

WO

17

Wintercross bovenbouw

24

30

Teamvergadering

November

18

19

20

Weekend

21

25

Bouwvergadering

26

27

Weekend

28

Weekend

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


MA

DI

1

week 48

6

week 49

WO

7

8

DO

2

Surprises inleveren

9

vr

3

Sinterklaasfeest Middag vrij

10

za

zo

4

Weekend

5

11

Weekend

12

13

week 50

14

15

16

Kerstfeest

17

12.15 uur uit

18

Weekend

19

20

week 51

Kerstvakantie

21

Kerstvakantie

22

Kerstvakantie

23

Kerstvakantie

24

Kerstvakantie

25

Weekend

26

27

week 52

Kerstvakantie

28

Kerstvakantie

29

Kerstvakantie

December

30

Kerstvakantie

31

Kerstvakantie

Weekend

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


MA

DI

WO

DO

vr

za

zo

1

week 52

Weekend

2

3

week 1

1e schooldag

4

5

6

Teamvergadering

7

8

Weekend

9

10

week 2

11

Bouwvergadering

12

13

14

15

Weekend

16

17

week 3

18

19

20

21

22

Weekend

23

24

week 4

10-min gesprekken adviesgesprekken

25

1e rapport

26

27

28

29

Weekend

30

Januari

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


MA

DI

31 januari 1 week 5

WO

2

DO

3

Teamvergadering

vr

4

za

zo

5

Weekend

7

7 14

week 6

8

Studiedag Ondersteuningsbehoefte

week 7

15

9

10

11

12

Weekend

13

16

17

Teamvergadering

18

19

Weekend

20

21

week 8

22

Bouwvergadering

23

24

25

26

Weekend

27

28

week 9

Voorjaarsvakantie

Weekend

Februari

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


MA week 9

DI

WO

1

Voorjaarsvakantie

2

Voorjaarsvakantie

DO

3

Voorjaarsvakantie

vr

4

Voorjaarsvakantie

za

zo

5

Weekend

6

7

week 10

8

9

10

11

12

Weekend

13

14

week 11

15

16

17

Teamvergadering

18

19

Weekend

20

21

week 12

2e Algemene informatie avond

28

week 13

22

Bouwvergadering

23

24

25

26

Weekend

27

29

30

Maart

31

Weekend

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


MA

DI

WO

DO

vr

1

week 13

za

zo

2

Weekend

3

4

week 14

5

6

7

Teamvergadering

8

9

Weekend

10

11

week 15

Start toetsperiode 3-8

18

week 16

Vervolg toets足 periode 3-8

25

2e paasdag

week 17

12

Bouwvergadering

13

Schoolvoetbal 7/8

14

15

16

Weekend

17

19

20

Schoolvoetbal 6

21

paasfeest

22

paasvakantie

23

Weekend

24

26

meivakantie

27

meivakantie

april

28

meivakantie

29

meivakantie

30

Weekend

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


MA

DI

WO

DO

vr

za

zo

week 17

Weekend

1

2

week 18

meivakantie

3

meivakantie

4

meivakantie

5

meivakantie

6

meivakantie

7

Weekend

8

9

week 19

Schoolkamp 6 en Schakelgroep

16

week 20

Schoolreis

10

Schoolkamp 6 en Schakelgroep

17

Bouwvergadering

11

Schoolkamp wisseldag

18

12

Schoolkamp 7 en 8

19

13

Schoolkamp 7en 8

20

14

Weekend

15

21

Weekend

22

23

week 21

24

25

26

Teamvergadering

27

28

Weekend

29

Mei

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


MA

30 mei

week 22

6

week 23

DI

31 mei 7

WO

1

Balansfeest

8

DO

2

Hemelvaart足 weekend

9

vr

3

Hemelvaart足 weekend

10

za

zo

4

Weekend

5

11

Weekend

12

13

week 24

2e pinksterdag

14

15

16

Teamvergadering

17

18

Weekend

19

Vaderdag

20

week 25

10-minuten足 gesprekken

27

week 26

21

2e rapport Bouwvergadering

28

22

Kennismaken nieuwe groepen

29

Juni

23

Afscheid groepen 8

24

25

Weekend

26

30

Laatste schooldag

Weekend

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


MA

DI

WO

DO

vr

1

week 26

Vrij

za

zo

2

Weekend

3

4

week 27

Zomervakantie t/m 12-08-2011

11

week 28

Zomervakantie

5

Zomervakantie

6

Zomervakantie

7

Zomervakantie

8

Zomervakantie

9

Weekend

10

12

Zomervakantie

13

Zomervakantie

14

Zomervakantie

15

Zomervakantie

16

Weekend

17

18

week 29

Zomervakantie

19

Zomervakantie

20

Zomervakantie

21

Zomervakantie

22

Zomervakantie

23

Weekend

24

25

week 30

Zomervakantie

26

Zomervakantie

27

Zomervakantie

28

Zomervakantie

29

Zomervakantie

30

Weekend

31

juli

De Balans Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle a/d IJssel Telefoon 010 4504295 email directie@debalanssbo.nl


Inhoudsopgave Pagina Een woord vooraf

1

1. De school – algemene gegevens – samenstelling team – de groepen – management – zorgadvies team – de logopediste – de cesartherapeut – de maatschappelijk werker – de psycholoog – de informatiebrief – het “heen en weer” schrift – het huisbezoek – de ouder- en rapportavond – andere contacten – de website van de school

2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Doelstellingen – uitgangspunten – visie op de school – doelstellingen van “de Balans” – Bouwen aan een Adaptieve School (BAS)

5 5 5 5 6

3. Onderwijsaanbod – het pedagogisch klimaat van de school – jonge risico leerlingen – het volgen van de ontwikkeling – het onderwijsaanbod – ICT – motorische remedial teaching – dyslexie

7 7 7 7 7 8 8 8

4. Leerlingen – de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen – de plaatsing op de Balans – leerling– en groepsbesprekingen – extra zorg voor kinderen met specifieke hulpvragen – de onderwijskundige rapportage – de voortgangsrapportage – verwijzing naar een andere school – het vervolgonderwijs – Regionale Verwijzings– Commissie (RVC) – VMBO scholen – praktijkonderwijs – uitstroomgegevens – Weer samen naar school – leerling gebonden financiering (het zgn. rugzakje) – het zorgplan – vervanging bij ziekte

9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10

Pagina 5. Ouders – ouderbetrokkenheid – de ouderbijdrage – de medezeggenschapsraad – tevredenheids peilingen – privacy – klachten – verzekeringen / aansprakelijkheid – verzuim – verlof – verwijdering van leerlingen

11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13

6. Activiteiten – vieringen – bestemming zendingsgeld – schoolreis / schoolkamp – de schoolfotograaf – bibliotheek en excursies – schoolsport – balansfeest

15 15 15 15 15 15 15 15

7. Overige zaken – schooltijden – voor en na schooltijd – vakanties en studiedagen – de schoolkrant – schoolmelk – verjaardag – gymnastiek – overblijven – het vervoer van huis naar school – ontruimingsplan – kleding, sieraden en zonnebrillen – veiligheid – mobiele telefoons, Mp3 spelers, iPod etc…

16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18

8. Het bestuur – bestuursgegevens – algemeen directeur – missie en visie – medewerkers – de tien uitgangspunten

19 19 19 19 19 19


Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van sbo de Balans voor het schooljaar 2010/2011. In deze gids kunt u als ouders/ verzorgers informatie vinden over: • waar de school voor staat • hoe het onderwijs is georganiseerd • hoe de zorg voor de kinderen inhoud krijgt • waaruit de lesinhoud bestaat • wat de resultaten van het onderwijs zijn • de planning van het schooljaar • het bestuur van de school • regelingen en afspraken Kortom, u krijgt door het lezen van deze gids een goed beeld van de Balans. De schoolgids is door de directeur en het schoolteam opgesteld. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad en het bestuur van de school hebben hun mening over de gids gegeven en staan achter deze uitgave. We proberen zo duidelijk mogelijk te zijn over allerlei zaken die te maken hebben met de Balans. Mocht u nog informatie missen of als er onduidelijkheden zijn, dan vernemen wij dat graag van u. Tenslotte wil ik u wijzen op de website van de school: www.debalanssbo.nl Op deze website vindt u alle actuele informatie en foto’s van de diverse activiteiten. Ik wens u veel lees-en kijkplezier. Namens het team van de Balans, Jaap van der Pot directeur

1


1.

De school

De Balans Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Merellaan 344 2902 JN Capelle aan den IJssel tel. 010 – 4504295 fax 010 – 4589421 e-mail: directie@debalanssbo.nl website :www.debalanssbo.nl Noodnummer: In bijzondere gevallen kunt u buiten de schooluren contact opnemen met de directeur van de school, dhr. Jaap van der Pot (tel. 010-4516206). Bereikbaarheid: De school staat in de wijk Middelwatering, midden in de gemeente Capelle aan den IJssel. De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op loopafstand bevinden zich de metrostations Slotlaan en Capelle-Centrum. Vanuit de Krimpenerwaard kunt u met de bus naar metrohalte Capelse Brug. Daar kunt u de metro naar Capelle Centrum nemen. Bevoegd gezag De Balans is een Christelijke school voor speciaal basisonderwijs Zij maakt deel uit van het samenwerkingsverband 39-03 Lek & IJssel. De school draait onder de verantwoordelijkheid van: “Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel-Krimpen aan den IJssel” (afgekort Stichting PCPO Capelle-Krimpen) Bestuursgegevens : Stichting PCPO Capelle-Krimpen Postbus 31 2900 AA Capelle a.d. IJssel Bestuurskantoor: Kanaalweg 67 2903 LR Capelle aan den IJssel tel. 010 – 4512197

2 Samenstelling team Directeur •  Dhr. Jaap van der Pot Bouwcoördinatoren •  Mevr. Claire v.d. Zee (onderbouw) •  Mevr. Esmeralda Zegers (bovenbouw) Startgroep •  Mevr. Rianne Smallegange (woensdag en vrijdag) •  Mevr. Esther Wuijster (maandag, dinsdag en donderdag) Groep 4 •  Mevr. Ingrid. v.d. Kieboom (dinsdag t.m. vrijdag) •  Mevr. Claire v.d. Zee (maandag) Groep 5 •  Mevr. Celia van Herk (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag) •  Mevr. Claire v.d. Zee (dinsdag) Groep 6 •  Mevr. Esmeralda Zegers (maandag en dinsdag) •  Mevr. Pauline van Bohemen (woensdag t.m. vrijdag) Schakelgroep •  Mevr. Annemarie Blok (dinsdag t.m. vrijdag) •  Mevr. Miek van Alten (maandag)

Groep 7 •  Mevr. Michou Maat Groep 8a •  Mevr. Brenda Houweling Groep8b •  Dhr. Paul v.d. Drift (maandag t.m. woensdag) •  Mevr. Miek van Alten (donderdag en vrijdag) •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Mevr. Gerna Braam, onderwijsassistent Dhr. Paul v.d. Drift, ICT coördinator Mevr. Jolanda Thijssen, ADV – vervanging Mevr. Marja de Vos , interne begeleiding Dhr. Henk Versteeg, ambulante begeleiding en lid van de CCL Dhr. Patrick Rietbroek, vakleerkracht bewegingsonderwijs Mevr. Esmaralda Boeter, logopediste Dhr. Raymond Aerts, psycholoog Mevr. Caroline Goudswaard, schoolmaatschappelijk werk Mevr. Joep van Schaverbeke, administratief medewerkster Mevr. Trudy van Krimpen, conciërge Dhr. Patrick Bolman, Cesartherapeut


1.

De school

De groepen

De Balans heeft 8 groepen (3 in de onderbouw en 5 in de bovenbouw). Een bouw is een organisatorische werkeenheid (v.w.b het onderwijsaanbod en de organisatie van activiteiten). De bouw wordt aangestuurd door een coördinator. De groepen zijn in principe niet groter dan 16 leerlingen. De nummering van de groepen komt overeen met die in het reguliere basisonderwijs. Er zijn 2 groepen met een bijzondere functie: De jonge leerlingen in de onderbouw beginnen in de Startgroep. De naam geeft al aan dat hier de basis gelegd wordt voor het verdere onderwijs op de Balans. In de Schakelgroep in de bovenbouw worden de kinderen geplaatst waarvan wij nog niet zeker weten of zij een verlengde leerweg nodig hebben om een goede aansluiting naar het voortgezet onderwijs te garanderen. Het gehele schooljaar kunnen er kinderen instromen vanuit het reguliere basisonderwijs. De groepen zijn daardoor aan het begin van het jaar kleiner (wij houden op voorhand rekening met plaatsing van nieuwe leerlingen). De kinderen die tijdelijk op de Balans zijn worden, afhankelijk van hun leeftijd, geplaatst in de onderbouw of de bovenbouw. Wij houden het gehele jaar plekjes vrij, zodat de tijdelijke leerlingen direct kunnen starten.

Management De dagelijkse leiding van de school is in handen van dhr. Jaap van der Pot (directeur) bijgestaan door twee coördinatoren en een adviseur: •  mevr. Claire v.d. Zee, coördinator onderbouw •  mevr. Esmeralda Zegers, coördinator bovenbouw •  dhr. Henk Versteeg; ambulant begeleider, in een adviserende functie. De coördinatoren zijn belast met de aansturing van het onderwijs en de activiteiten in de bouw. De directeur is eindverantwoordelijke voor de gehele schoolorganisatie en houdt zich specifiek bezig met: de organisatie, de externe contacten, het personeelsbeleid, de financiën en de huisvesting van de school. De ambulant begeleider, als contactpersoon voor het samenwerkingsverband, adviseert het management betreffende de ontwikkelingen in Weer Samen Naar School. De directeur wordt , bij afwezigheid, vervangen door één van de leden van het managementteam. Zorgadvies team De school heeft een leerling begeleidingscommissie onder leiding van de interne begeleider. Deze commissie genaamd “het zorgadvies team” (ZAT) volgt de ontwikkeling van de leerling vanaf de plaatsing tot het einde van zijn verblijf op de Balans en biedt dusdanige zorg dat een leerling, bij ons, in een veilig klimaat kan (op)groeien. Ze ondersteunt de leerling, ouders en leerkrachten daar waar nodig is.

3 Het zorgadvies team (ZAT) is samengesteld uit de interne begeleider, de psycholoog en de maatschappelijk werker en de directeur. Hiernaast kunnen er nog een aantal specialisten ingezet worden zoals de logopediste, de Cesartherapeut en de schoolarts. De logopediste Elke nieuwe leerling wordt door onze logopediste onderzocht op stem- spraak- en taalontwikkelings­problemen. Mocht een leerling voor logopedische behandeling in aanmerking komen, dan wordt hij/ zij gedurende een periode door de logopediste geholpen. Op gezette tijden worden de resultaten van de spraaklessen met de betrokken leerkrachten besproken. Uiteraard worden de ouders op de hoogte gebracht, wanneer het kind in aanmerking komt voor logopedie. De logopediste is ook betrokken bij extra taal- en leeshulp. Tenslotte screent zij, samen met de psycholoog, de leerlingen op kenmerken van dyslexie. De Cesartherapeut De kinderen die moeite of problemen hebben met hun motoriek kunnen op de Balans extra oefeningen krijgen onder leiding van een Cesartherapeut. Het oefenen en verbeteren van de motoriek geeft bij een aantal kinderen ook duidelijke verbeteringen te zien in hun schoolprestaties en zelfvertrouwen. Deze therapie wordt door de meeste ziektekosten verzekeringen vergoed.


1.

De school

4

De maatschappelijk werker Er is een maatschappelijk werkster, van de Stichting Mee Rotterdam, verbonden aan onze school. Zij kan van dienst zijn bij: • Het zoeken naar antwoorden op vragen binnen het gezin zoals bedplassen, schoolverzuim, gedrag in de thuissituatie enz. • Het verstevigen, verduidelijken van de contacten tussen de school en u door middel van persoonlijke gesprekken op school of in de thuissituatie.

of vragen. Wij achten het van groot belang om goed contact te houden met de ouders over de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. In de regel is de leerkracht diegene met wie u altijd contact hebt. Indien u specifieke vragen hebt over de leerlingzorg of aan één van onze specialisten dan kunt u het beste contact opnemen met onze interne begeleider. Tenslotte kunt u contact opnemen met de directeur (bij diens afwezigheid: één van de leden van het managementteam) indien u vragen of opmerkingen hebt over de schoolorganisatie (o.a verlof ).

De psycholoog Het werk van de psycholoog bestaat uit de volgende onderdelen: •  Hij is lid van het zorgadvies team • Hij doet onderzoek naar aanleiding van vragen van de ouders, de leerkracht en de interne begeleider. •  Hij adviseert over de begeleiding van kinderen met emotionele en/of gedragsproblemen. •  Hij adviseert ouders die vragen hebben. •  Hij neemt de eindonderzoeken af in groep 8. •  Hij adviseert de leerkrachten bij vragen en handelingsplannen.

Website De Balans heeft een eigen website, die regelmatig aangepast wordt: www.debalanssbo.nl Op de website vindt u alle informatie over de school en verslagen (inclusief foto’s) van de bijzondere schoolactiviteiten.

De informatiebrief Maandelijks krijgt uw kind een gele nieuwsbrief mee naar huis. Door deze brieven houden we u op de hoogte van alle belangrijke zaken, gebeurtenissen, vieringen etc. op de Balans. Het ” heen en weer” schrift In de eerste schooljaren, en indien gewenst langer, krijgen de kinderen een ‘heen en weer’ schrift mee naar huis. In dit schrift schrijven de leerkracht en ouders/verzorgers dingen op die ze aan elkaar willen doorgeven. Op deze manier worden zowel ouders/verzorgers als leerkrachten op de hoogte gehouden van allerlei zaken rondom het betreffende kind. Het huisbezoek Om het contact ouders/school te bevorderen krijgt ieder kind minimaal één keer per 2 jaar huisbezoek van zijn of haar leerkracht. Deze bezoeken vinden in de regel in de eerste helft van het schooljaar plaats. Tijdens het huisbezoek kunt u vragen stellen over de ontwikkeling van uw kind. De ouder- en rapportenavond Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. In dit rapport staan de vorderingen van uw kind. De avond, voordat de kinderen het rapport mee naar huis krijgen, is er voor u gelegenheid om op school het rapport in te zien en om het werk van uw kind te bekijken. De data vindt u terug in de kalender. Andere contacten Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om de leerkracht van uw kind, de interne begeleider of de directeur op een ander moment te spreken. Belt u gerust op of kom langs bij plotselinge problemen


2.

Doelstellingen

5

Uitgangspunten De Balans voor Speciaal Basisonderwijs is een christelijke school. De school staat open voor iedereen die zich hierin kan vinden. De kinderen krijgen onder andere godsdienstonderwijs (methode Kind op Maandag) en er zijn vieringen met Kerst en Pasen. We willen vooral een christelijke school zijn door open, eerlijk en goed met elkaar om te gaan. Rekening houden met elkaar is daarbij een belangrijk gegeven. Elk kind is uniek en dient zich op de Balans veilig en geaccepteerd te voelen. Het onderwijs is gericht op de hulpvragen van het kind op leer- en sociaal-emotioneel gebied.

Wij werken met moderne, adaptieve methodes die voldoen aan de criteria: voldoen aan de kerndoelen, eenvoud in opzet en layout, mogelijkheden voor differentiatie.

Visie op de school De visie op de school is vastgelegd in een koersdocument. In dit document wordt kort en bondig beschreven wat voor school wij willen zijn en waar wij de komende jaren naar toe willen werken. Deze visie geeft sturing aan de schoolontwikkeling:

5. Werken met professionals De leerkracht is de manager van de groep. Hij / zij is voldoende toegerust om uitvoering te geven aan bovenstaand onderwijsproces. De leerkracht wordt in zijn/haar professie bijgestaan door deskundigen ( een zorgteam en een managementteam) die beschikken over de kennis en vaardigheden om deze taken uit te voeren. De deskundigen beschikken over coachende vaardigheden. De directie streeft ernaar om zoveel mogelijk werkzaamheden die niet direct te maken hebben met het onderwijsproces in de groep, uit te laten voeren door het onderwijs ondersteunend personeel. De taken en verantwoordelijkheden liggen vast in een organisatienota.

Omgaan met verschillen De Balans is een christelijke school. Vanuit onze identiteit willen wij ons optimaal inzetten voor het belang van ieder individueel kind. Dit betekent dat de school weet om te gaan met verschillen. De leerlingen die niet langer verantwoord in het basisonderwijs kunnen blijven op een zodanige manier onderwijs te geven en in hun ontwikkeling te helpen, dat zij een zo goed mogelijke aansluiting krijgen op het vervolgonderwijs. Naast het leren gaat ook veel aandacht uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, onder andere de zelfstandigheid van de leerlingen. Het onderwijsprogramma bestaat uit dezelfde vakken als op de basisschool, maar wordt op een manier aangeboden die voor ieder kind geschikt is. Dit verreist een aanbod en organisatie die omgaan met verschillen mogelijk maakt. 1. Werken met een groepsplan Iedere groep beschikt over een groepsplan (een zgn. dashboard) wat dient als vertrekpunt, overzicht en controller v.w.b. de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en individuele leerverwachting van ieder kind voor een periode van 5 tot 6 maanden. Het groepsplan is tevens de vindplaats van de handelingsplannen en wordt halverwege het schooljaar bijgesteld. 2. Werken met de stamgroep Het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangeboden in de (stam)groep. Het klassenmanagement is gericht op differentiatie. Kernbegrippen zijn: voorspelbaarheid, zelfstandigheid, uitgestelde aandacht. Door de kinderen de gehele week bij hun eigen leerkracht(en) onderwijs te laten volgen is er meer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind binnen het leerproces. 3. Werken vanuit methodes Ofschoon er weinig specifieke methodes zijn voor het speciaal basisonderwijs zijn wij gebonden aan de bestaande methodes om de kerndoelen te bereiken.

4. Werken met resultaten Wij meten de kwaliteit (opbrengsten) van ons onderwijs door systematisch de leerlingen te toetsen (CITO). De resultaten worden vastgelegd in het LVS (Leerling Volg Systeem), de leerverwachting wordt halfjaarlijks bijgesteld en de opbrengsten worden gerapporteerd (intern middels overzichten en extern middels een rapport en een voortgangsrapportage).

6. Werken voor anderen (klanten) De Balans is de spil van het samenwerkingsverband. Wij ontwikkelen expertise, leggen deze vast en stellen dit beschikbaar voor de overige scholen in het samenwerkingsverband. Kenmerken van de expertise zijn: praktisch, overdraagbaar, snel te implementeren, stuurbaar, coachbaar. Doelstelling van “de Balans” Onderwijs De doelstelling van de Balans is om de leerlingen die niet langer verantwoord in het basisonderwijs kunnen blijven op een zodanige manier onderwijs te geven en in hun ontwikkeling te helpen, dat zij een zo goed mogelijke aansluiting krijgen op het vervolgonderwijs. Naast het leren gaat ook veel aandacht uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, waaronder de zelfstandigheid van de leerlingen. Het onderwijsprogramma bestaat uit dezelfde vakken als op de basisschool, maar wordt op een manier aangeboden die voor uw kind geschikt is. Expertise centrum De Balans ontwikkelt zich steeds meer als expertise centrum voor het samenwerkingsverband Lek en IJssel. De basisscholen kunnen bij ons terecht voor: – begeleiding van leerlingen (zorg) – begeleiding van leerkrachten (vwb zorg) – testen en onderzoeken – kennis en advies


2.

Doelstellingen

Voor welke kinderen is “de Balans” bestemd? De Balans is voor kinderen van 5-12 jaar, die niet langer in het gewone basisonderwijs kunnen blijven. Dat is omdat zij extra hulp nodig hebben met leren en/of in sociaal-emotioneel opzicht geholpen moeten worden. Het basisonderwijs kan hen niet (langer) verantwoord helpen. De meeste kinderen hebben dan ook bij plaatsing een achterstand in het leren en/of in hun sociaal-emotionele ontwikkeling (gedrag). Daarnaast komen de leerlingen soms ook vanuit een andere vorm van speciaal onderwijs. Tijdelijke opvang (T.O.V.) De Balans heeft een voorziening om kinderen uit het reguliere basisonderwijs tijdelijk op te vangen. De kinderen komen voor een korte periode naar de Balans voor: – extra begeleiding (veelal soc.- emotioneel) – observatie – onderzoek – ter overbrugging naar het speciaal onderwijs De specifieke zorgvraag wordt vastgesteld door de CCL. Gedurende de plaatsing is er intensief contact met de ouders en de basisschool over de voortgang van de zorgopdracht waaraan gewerkt wordt. Het BAS-project In juni 2007 heeft het schoolteam het besluit genomen een teamgericht onderwijsontwikkelings­ project te starten. Dit project heet het BAS-project, hetgeen staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Binnen een adaptieve school is het onderwijs met name gericht op het omgaan met verschillen tussen kinderen. Op een planmatige wijze werken we door middel van het BAS-project aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Wij krijgen daarbij begeleiding van het Seminarium van Orthopedagogiek. Wij bezinnen ons continu op de vraag hoe de zorg voor kinderen verder verbreed kan worden en op verschillende manieren zichtbaar kan worden gemaakt voor de omgeving. BAS is dus een ontwikkelingsproces, dat in teamsamenwerking op gang gebracht moet worden. Dit proces neemt meerdere jaren in beslag. Tussen de studiebijeenkomsten werken we hard aan de totstandkoming van de vernieuwingen. Een stuurgroep bestaande uit de leden van het managementteam heeft daar een bijzondere taak in. De opzet en de inhoud van het BAS-project garanderen, dat aan alle recente ontwikkelingen in het onderwijs uitvoerig aandacht wordt besteed. Het afgelopen jaar hebben wij nieuwe afspraken gemaakt over: – inrichten van de groep – zelfstandig werken – voorspelbaarheid – effectieve instructie Dit schooljaar gaat het team aan de slag met: – de onderwijsbehoefte van het kind (niveau / aanbod van het onderwijs) – de ondersteuningsbehoefte van het kind (hoe kunnen wij het kind het beste begeleiden)

6


3. Onderwijsaanbod

7

Het pedagogisch klimaat van de school Een goed klimaat is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de kinderen. Op de Balans wordt daar dan ook veel aandacht aan besteed. Het is belangrijk dat het kind zich veilig en geaccepteerd voelt op school. De leerkrachten proberen met ieder kind een goed contact op te bouwen. In het contact met de kinderen zijn we op een positieve manier zo duidelijk mogelijk over wat we verwachten, wat kan en niet kan. Hiervoor zijn regels en afspraken nodig, die voor alle groepen gelden. Ook in de lessen zit een duidelijke opbouw passend bij de individuele mogelijkheden van de kinderen. In de onderlinge contacten tussen de kinderen wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Het vergroten van de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen zijn daarbij de meest belangrijke doelen.

Deze lange termijn verwachting (ook wel uitstroomperspectief genoemd) wordt vastgelegd in het groepsplan en in de voortgangsrapportage. Zie: voortgezet onderwijs.

De methode die wij hiervoor gebruiken is: – Kinderen en hun sociale talenten – Kwintessens

Lezen, rekenen, taal en schrijven, Engels In groep 3 leren de leerlingen lezen, rekenen en schrijven. Veel aandacht gaat ook uit naar mondelinge taalvaardigheid. Hiervoor zijn aparte programma’s aanwezig. Als de basisvaardigheden voldoende beheerst worden, wordt overgegaan naar het werken met de schoolmethodes. Voor ieder vak gebruiken wij een methode en vanaf het begin wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen. De methodes zijn eigentijds en worden regelmatig vernieuwd.

Jonge risico leerlingen De Balans verzorgt ook de opvang van en de begeleiding van jonge risico leerlingen (vanaf 5/6 jaar). Hierbij staat de totale persoonlijkheid en de hulpvraag van het kind centraal. De kinderen worden geplaatst in de Startgroep. De kinderen blijven, afhankelijk van hun ontwikkeling, 1 of 2 jaar in deze groep. Het volgen van de ontwikkeling Na aanmelding van het kind wordt er aan de hand van het dossier een leerverwachting op gesteld voor de korte en de lange termijn. Korte termijn De leerkrachten nemen twee keer per jaar toetsen af (november en april). Deze (CITO) toetsen meten de ontwikkeling (het leerrendement) van het kind. Op grond van de toetsresultaten zetten de leerkrachten een ontwikkelingsperspectief uit voor ieder kind van maximaal een half jaar. Zij leggen de doelen vast die zij willen bereiken voor lezen, taal, spelling en rekenen. Tevens wordt er een plan getrokken voor de sociaal – emotionele begeleiding. Na een half jaar wordt er opnieuw getoetst en worden de doelen weer bijgesteld. De leerdoelen worden vastgelegd in het groepsplan. De resultaten worden met de ouders besproken. Lange termijn Door het leerrendement regelmatig vast te stellen kan er met grote zekerheid bepaald worden of een kind zich ontwikkelt richting Praktijkonderwijs of VMBO (met of zonder leerwegondersteuning).

Het onderwijsaanbod Het onderwijsprogramma van de Balans kent dezelfde vakken als de basisschool. De vakken waarin les wordt gegeven volgens een vast week-, dagrooster zijn: rekenen, taal, lezen, schrijven, wereldoriënterende vakken, godsdienst, expressievakken, sociale vaardigheden, computerles, lichamelijke oefening, enz. De leerkracht plant dagelijks op basis van afspraken op schoolniveau het dagprogramma in de klassenmap. De hoofdvakken lezen, rekenen, taal en schrijven krijgen dagelijks de meeste aandacht.

Lezen: – Veilig leren lezen – Zwijsen – Estafette - Zwijsen – AVI lezen/ klassikaal lezen – Goed gelezen - Malmberg Taal: – Taal op Maat – Wolters Noordhoff – Spelling op Maat – Wolters Noordhoff Rekenen: – Wis & Reken – Bekadidact – Schatkist – Zwijsen (JRK) Schrijven: – Schrijfdans- Ragnhild Oussoren - Voors – Pennenstreken (Startgroep) ) – Zwijsen – Handschrift (4 – 8) – Malmberg


3. Onderwijsaanbod

8

Engels: – Let’s do it (schakelgroep, 7, 8) – Bekadidact Van genoemde vakken is er wat de inhoud betreft een doorgaande lijn vastgesteld. Het onderwijs wordt middels een leerverwachting gepland in het groepsplan. Wereldoriënterende vakken De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer worden vanaf groep 4 gegeven uit de methoden : – Hier en daar – Malmberg – Bij de Tijd – Malmberg – Wijzer door….- Noordhoff – Nieuws uit de natuur – Teleac/NOT Naast de onderwerpen uit de methoden worden actuele onderwerpen aan de orde gesteld. Dit kunnen onderwerpen zijn rond de seizoenen, onderwerpen uit het nieuws en/of school t.v.programma’s, zoals bijvoorbeeld Nieuws uit de Natuur. Expressie-activiteiten In iedere groep wordt wekelijks aandacht besteed aan muziek, tekenen, drama en handvaardigheid. We gebruiken hierbij de methode “Moet je doen” (Meulenhof – educatief ). De activiteiten rond deze vakken kunnen een doel op zichzelf zijn of te maken hebben met een verwerking van bijvoorbeeld lessen aardrijkskunde enz. Lichamelijke oefening / bewegingsonderwijs Iedere groep krijgt twee lessen gymnastiek per week van de vakleerkracht, de heer Patrick Rietbroek, in het gymlokaal vlakbij de school. De oefenstof wordt aangeboden uit de methode van Gelder (nieuwe versie). Motorische Remedial Teaching (MRT) Motorische Remedial Teaching kan omschreven worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van bewegingsopvoeding. De vakleerkracht bewegingsonderwijs selecteert na een screening de leerlingen die voor MRT in aanmerking komen. Daarna informeert hij de ouders en de leerkracht over de hulp die hij onder schooltijd wil aanbieden. Hij biedt de MRT dusdanig aan dat de kinderen weer plezier in bewegen krijgen, zowel thuis als op school, op het plein en op een sportvereniging. ICT Op de Balans maken wij gebruik van een modern computernetwerk. Zowel centraal in de aula als in de groep beschikken wij over de mogelijkheid om computers in te zetten ter ondersteuning van het onderwijs. Het komende schooljaar krijgen alle groepen een digitaal schoolbord.

Dyslexie Wij werken met een protocol dyslexie. Hierin wordt stapsgewijs beschreven: – hoe wij de lees- en spellingsontwikkeling volgen – hoe wij eventuele stoornissen in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren – hoe wij de leerling met dyslexie helpen – welke middelen ingezet worden (o.a. het computerprogramma van Kurzweil) De school kan indien een kind langdurig achterblijft in zijn / haar ontwikkeling een dyslexie onderzoek starten.


4.

Leerlingen

9

De aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen Voordat uw kind op de Balans geplaatst kan worden is er door de basisschool al veel zorg besteed aan uw kind. Uw kind is dan ook, met uw toestemming, besproken in de centrale commissie leerlingenzorg (CCL) van het samenwerkingsverband. Deze commissie bestaande uit een psycholoog, een medewerker namens het speciaal basisonderwijs en een medewerker van de onderwijsbegeleidingsdienst, onderzoekt hoe het kind het beste geholpen kan worden en door wie. Er wordt geadviseerd over verdere hulp binnen de basisschool. Dit kan zijn: • Het geven van hulp door de groepsleerkracht of de remedial teacher. • Het geven van advies door de consultatief begeleider van het speciaal onderwijs • Het betrekken van externe instanties bij de hulp(vraag) De ouders worden hier vanzelfsprekend van tevoren over geïnformeerd en om toestemming gevraagd.

• de psycholoog • de interne begeleider • de logopediste • de Cesartherapeut • externe instanties (Riagg, ziekenhuis, etc.) Op school is extra zorg mogelijk in de groep door de eigen leerkracht. Ook buiten de groep kan op basis van een handelingsplan individueel met uw kind worden gewerkt door: • de logopediste (taal-spraakproblemen) • de Cesartherapeut (motoriek) Alle kinderen krijgen één keer per week training in sociale vaardigheden. Dit komt hun sociaal functioneren ten goede. Mochten er zich thuis vragen voordoen m.b.t. de opvoeding en/of ontwikkeling dan kunt u als ouders een beroep doen op de maatschappelijk werkende van de Balans.

Als plaatsing in het SBO op de Balans beter is en meer aansluit bij de mogelijkheden van het kind, dan vindt aanmelding plaats bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De aanmelding bij deze commissie vindt ook altijd in overleg tussen ouders en basisschool plaats. In uitzonderingsgevallen kunnen ouders zich zelfstandig aanmelden bij de PCL. In alle gevallen krijgt de PCL een uitgebreid onderwijskundig rapport met bijlagen, waaruit moet blijken, dat de leerling aangewezen is op speciaal basisonderwijs. Als de PCL een beschikking (toestemmingsverklaring) afgeeft kan de leerling worden aangemeld bij de directeur van de Balans. Alle onderzoeksgegevens worden met toestemming van de ouders overgedragen aan de Balans. Veelal komen de Balansleerlingen vanuit de basisscholen. Soms worden er leerlingen aangemeld vanuit andere soorten onderwijs. Voor deze leerlingen geldt ook de bovenstaande procedure.

De onderwijskundige rapportage Van ieder kind op onze school is bij toelating een onderwijskundig rapport beschikbaar. In dit rapport staat de centrale problematiek van het kind en staat aangegeven welke hulp het kind nodig heeft op de Balans. Op basis van gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school krijgen de ouders jaarlijks twee schoolrapporten (januari en juni / juli). In groep 8 wordt een onderwijskundig eindrapport opgesteld over de ontwikkeling van het kind op de Balans. Dit rapport geeft de sterke en zwakke kanten en bereikte niveaus van het kind aan, en wordt gebruikt voor een aanvraag bij het vervolgonderwijs.

De plaatsing op de Balans Na aanmelding worden de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek. De ouders krijgen informatie over de school en de beschikbare rapportage wordt besproken. De ouders krijgen gelegenheid vragen te stellen en de school te bekijken. Ter voorbereiding op de plaatsing worden vervolgafspraken gemaakt. Het kind wordt uitgenodigd voor een kennismakingsdag op school. Tijdens die dag maakt de leerling kennis met de groep waarin hij/ zij wordt geplaatst. Plaatsing gebeurt in de meeste gevallen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Tussentijdse plaatsing gebeurt in overleg met ouders en basisschool. Leerling- en groepsbesprekingen De interne begeleider overlegt regelmatig met iedere leerkracht over de voortgang in de groep. Na iedere toetsperiode worden alle kinderen aan de hand van groepsoverzichten besproken. Mocht een leerling extra hulp nodig hebben of er zijn vragen, dan wordt dit gesignaleerd en aan­gepakt. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek over hun kind. Extra zorg voor kinderen met specifieke hulpvragen Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt deze leerling binnen het zorgteam en met de ouders besproken. Na overleg met de ouders vindt mogelijk extra onderzoek plaats door:

De voortgangsrapportage Jaarlijks krijgen de ouders een rapport uitgereikt, waarin staat aangegeven hoe het kind zich heeft ontwikkeld sinds de plaatsing op de Balans. Tevens ontvangen de ouders een grafische uitdraai van het ontwikkelingsperspectief. Verwijzing naar een andere school Een enkele keer kan het voorkomen, dat de vorderingen op leergebied en/of sociaal-emotioneel gebied aanleiding zijn om met de ouders te gaan praten over een andere school. Een andere school heeft soms meer specialistische mogelijkheden om uw kind te helpen. Vervolgonderwijs In groep 8 komen alle leerlingen, op basis van aanleg, niveaus van de vakken en sociaal-emotioneel functioneren in aanmerking voor een vorm van vervolgonderwijs . Rond de herfstvakantie wordt een psychologisch onderzoek afgenomen dat een goede indruk geeft van de leercapaciteiten van uw kind. Daarnaast wordt een leervorderingentoets (CITO) afgenomen in de vakken lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Naar aanleiding van de uitslag van deze toetsen en de overige schoolgegevens uit het leerlingvolg­ systeem wordt met u gesproken over een passende schoolkeuze voor uw kind. De resultaten van de toetsen en de schoolgegevens worden vastgelegd in een dossier dat, na toestemming van de ouders, doorgestuurd wordt naar de nieuwe school voor voortgezet onderwijs. De ouders zijn verantwoordelijk voor de schoolkeuze en de inschrijving.


4.

Leerlingen

10

Regionale Verwijzings-Commissie (RVC) Met ingang van 1 januari 1999 kunnen alleen leerlingen, waarvoor de Regionale Verwijzings­ commissie een beschikking heeft afgegeven geplaatst worden in het leerwegondersteunend onderwijs van het VMBO of op de school voor Praktijkonderwijs. Om deze beschikking af te kunnen geven dient de RVC over een uitgebreid onderwijskundig rapport te beschikken, waarin wordt aangetoond dat de leerling om cognitieve redenen en om achterblijvende leerresultaten niet geplaatst kan worden in het reguliere VMBO. Ook sociaal-emotionele factoren kunnen een rol spelen bij deze beslissing. Tussen de (speciale) basisscholen en het voorgezet onderwijs zijn hiervoor op basis van wet- en regelgeving over toelating en begeleiding van leerlingen in het V.O. afspraken gemaakt. Op school is hierover nadere informatie verkrijgbaar. VMBO-scholen in de regio Er is in de regio een groot aantal vmbo-scholen. Alle scholen voor vmbo bieden leerweg­ ondersteuning aan. Samen met de ouders en de leerling zoeken wij naar de meest geschikte school in de directe woonomgeving. Praktijkonderwijs Een kind dat niet geplaatst kan worden in het VMBO met leerwegondersteuning kan worden geplaatst op het Praktijkonderwijs. Op deze scholen wordt minstens de helft van het aantal lesuren besteed aan praktische vaardigheden zoals: textiele werkvormen, wassen, handvaardigheid, houtbewerking, metaalbewerking enz. Uitstroomgegevens In onderstaand overzicht kunt u zien naar welke type onderwijs onze schoolverlaters zijn uitgestroomd: Schooljaar

Aantal schoolverlaters

Praktijkonderwijs

VMBO

VMBO/LWOO

2006 – 2007

32

12

8

12

2007 – 2008

19

 4

3

12

2008 – 2009

25

 4

6

15

2009 - 2010

16

 8

1

 7

Weer samen naar school

De Balans voor speciaal basisonderwijs vormt samen met de christelijke basisscholen uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel een samenwerkingsverband Lek en IJssel 39.03. De bedoeling is dat door de samenwerking kinderen met problemen langer op de basisschool kunnen blijven. De speciale basisschool denkt mee met de basisscholen hoe ze om kunnen gaan met zorgleerlingen. Hier zijn vaste afspraken en procedures voor opgesteld door de schoolbesturen en vastgelegd in het zorgplan.

Mocht een leerling niet langer op een basisschool geholpen kunnen worden, dan is plaatsing in het speciaal basisonderwijs mogelijk. Een commissie, de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) geeft een beschikking af als aan alle criteria is voldaan. Leerling gebonden financiering (het zgn. rugzakje) In sommige gevallen kan er naast de beschikking, in overleg tussen de ouders en het zorgteam van de Balans, een zgn. rugzakje ( dit is een extra budget om goede zorg te kunnen geven aan uw kind ) worden aangevraagd bij het CFI. Soms is het rugzakje al aangevraagd door de reguliere basisschool. De ouders ontvangen dit leerling gebonden budget en bespreken met de school welke extra zorg er wordt gegeven / ingekocht. Het zorgplan In het zorgplan dat de scholen en besturen van het samenwerkingsverband 39.03 jaarlijks met elkaar vaststellen staan afspraken om te komen tot vergroting van de zorg op de basisscholen en op de school voor speciaal basisonderwijs. Jaarlijks wordt vastgesteld, waar de scholen zich met name op richten om te komen tot een betere opvang van zorgleerlingen. Vervanging bij ziekte, compensatieverlof scholing enz. De school hanteert het volgende protocol inzake ziektevervangingen: • Wanneer een leerkracht ziek is, wordt de klas vervangen door een leerkracht die op dat moment niet voor de klas staat. Als er geen andere mogelijkheid is, wordt de groep verdeeld over de andere groepen. • Bij langdurige ziekte,een plotseling ziek geworden collega en bij het niet voorhanden zijn van een goede invaller kan het voorkomen dat een groep één dag vrij krijgt van school. Leerlingen die thuis niet kunnen worden opgevangen kunnen gewoon naar school komen. • Alle fulltime leerkrachten op de Balans hebben wettelijk recht op een aantal vrije dagen (compensatieverlof ). Deze regeling is vastgelegd in de cao voor primair onderwijs. Het kan dus voorkomen dat uw kind op een dag een andere leerkracht krijgt. • Scholing gebeurt zoveel mogelijk buiten het lesgeven om. Mocht het toch gebeuren dat een leerkracht tijdens de lesuren scholing krijgt, dan wordt hij/zij vervangen door een invaller.


5. Ouders Ouderbetrokkenheid Aan de school is op dit moment geen ouderraad (O.R.) verbonden. De medezeggenschapsraad zal komend schooljaar de behoefte tot het instellen van een ouderraad in kaart brengen, omdat wij de betrokkenheid van ouders belangrijk vinden. Regelmatig worden de ouders benaderd om hulp te bieden bij vieringen van feesten, sportdagen, het schoolreisje, de controle op hoofdluis etc.. De vrijwillige ouderbijdrage Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden kosten betaald die niet door het ministerie van onderwijs worden vergoed, maar die wij toch belangrijk vinden, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op onze school. De ouderbijdrage op onze school bedraagt 25 euro en wordt geïnd door de school. De besteding wordt gecontroleerd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

11 Het gaat daarbij om alle zaken en personen die met het onderwijs te maken hebben. Iedereen wordt hierbij betrokken. Op basis van dit onderzoek wordt in teamverband een sterkte-zwakte analyse opgesteld en worden afspraken gemaakt voor het te voeren beleid in het komende jaar of in de komende jaren. Bij kwaliteitsbeleid wordt voortdurend gekeken waar verbetering op gebied van de methoden, het lesgeven door leerkrachten, de organisatie, de communicatie, het management etc. mogelijk is. In het schoolplan staan de activiteiten op dit gebied voor meerdere jaren concreet aangegeven. Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de meest recente peiling:

De medezeggenschapsraad Aan de Balans is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad hanteert in overleg met het bestuur een medezeggenschapsreglement. In de medezeggenschapsraad (M.R.) zitten vertegenwoordigers van het team en de ouders. De M.R. heeft adviesrecht en soms instemmingsrecht t.a.v. beslissingen die door het schoolbestuur worden genomen. De M.R. vergadert ongeveer 5 à 6 keer per jaar. De vergaderingen van M.R. zijn over het algemeen openbaar en worden op school gehouden. De M.R. bestaat uit de volgende leden: Namens het personeel: • mevrouw Michou Maat • mevrouw Pauline van Bohemen • mevrouw Celia van Herk • mevrouw Esmeralda Zegers (GMR) Namens de ouders: • mevrouw Patricia Antuzzi • mevrouw Monique Scholtens • mevrouw Dayenne de Bruin • mevrouw Mirjam Bloodshoofd • de heer Etienne Ulrich (GMR) Tevredenheidspeilingen Om de twee jaar wordt op de Balans het onderwijs geëvalueerd aan de hand van een tevredenheids onderzoek. Wij gebruiken hiervoor de onderzoeken van “Scholen met Succes”. Het onderzoek kent drie onderdelen: – leerling tevredenheids onderzoek – ouder tevredenheids onderzoek – team tevredenheids onderzoek

De top 10 van de Balans Onze school

  1.

De leerkracht

Deze peiling

Bovenbouw

Onderbouw

8.6

8.6

8.7

Referentiegroep Vorige peiling 0.0

Alle scholen 8.0

RG Onderwijsconcept 8.3

  2.

Schooltijden

8.0

7.8

8.6

0.0

7.3

8.0

  3.

Begeleiding

7.6

7.6

7.6

0.0

7.1

7.7

  4.

Kennisontwikkeling

7.6

7.5

7.7

0.0

7.1

7.3

  5.

Contact met de school

7.5

7.6

7.1

0.0

7.1

7.4

  6.

Schoolregels, rust en orde

7.5

7.6

7.1

0.0

7.1

7.4

  7.

Sfeer

7.5

7.6

7.1

0.0

7.2

7.3

  8.

Persoonlijke ontwikkeling

7.4

7.3

7.8

0.0

7.0

7.4

  9.

Schoolgebouw

6.8

6.8

7.0

0.0

6.6

7.0

10.

Omgeving van de school

6.5

6.4

6.8

0.0

6.1

6.3


5. Ouders

12

Privacy Op school bewaren we gegevens over uw kind. Allereerst de gegevens die u verstrekt op het aanmeldingsformulier, verder de gegevens die we ontvangen van de peuterspeelzaal of de basisschool waar uw kind vandaan komt. Deze gegevens worden uitgebreid met alles wat wij gedurende de tijd dat uw kind op onze school zit, vastleggen: rapporten, verslagen van observaties, onderzoeken en gesprekken enz. Het vastleggen van deze gegevens is noodzakelijk om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Dit dossier is gedeeltelijk ook digitaal. Als ouder hebt u het recht deze gegevens in te zien. Bij alle informatieverstrekking houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (wet 30 Artikel 19). Als uw kind de school heeft verlaten, bewaren we de stukken nog maximaal 5 jaar (de wettelijke termijn).

De contactpersonen van onze school zijn: Mevrouw Annemarie Blok (namens het personeel) Mevrouw Brigitte Ulrich (namens de ouders)

Op verschillende plaatsen kunnen foto’s geplaatst worden van allerlei situaties waarbij onze leerlingen betrokken zijn. Bij de inschrijving van uw kind wordt hiervoor om uw toestemming gevraagd, maar omstandigheden kunnen zich wijzigen. Er kunnen zich later allerlei omstandigheden voordoen, die het ongewenst maken dat leerlingen herkenbaar in beeld komen. Als u niet wilt dat een foto waarop uw kind herkenbaar in beeld is, wordt gepubliceerd, kunt u dit bij de directie melden. U begrijpt dat wij deze informatie vertrouwelijk zullen behandelen.

3. Kan de landelijke klachtencommissie een uitspraak doen? Als het niet mogelijk is om binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen de klacht op te lossen, kunt u samen met de vertrouwenspersoon uw klacht neerleggen bij de landelijke klachtencommissie. De scholen van de Stichting zijn via het bestuur aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het primair en voortgezet onderwijs, ingesteld door de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Basisonderwijs.

Klachten Onze school valt onder het bestuur van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. Voor alle scholen geldt dezelfde werkwijze voor het oplossen van klachten. Deze informatie kunt u terugvinden op www. stichtingpcpo.nl.

4. Waar kan ik verder nog naar toe met mijn klacht? De onderwijsinspectie: info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl tel: 0800 -8051 (gratis)

1. Kan de klacht op school worden opgelost? Ook al doen wij onze uiterste best voorkomende problemen en misverstanden op school in goed overleg en naar beste weten op te lossen, toch kan het gebeuren dat er zaken zijn waar u niet tevreden over bent. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen u als ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Daarom raden wij u aan uw klacht eerst met de betreffende persoon te bespreken. 2. Kan de klacht binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen worden opgelost? Indien het, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Ook kunnen er andere klachten zijn, zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en ongewenste intimiteiten. Klachten kunnen bij één van de contactpersonen van de school kenbaar worden gemaakt. Deze overlegt met u hoe er verder gehandeld moet worden en begeleidt u, indien noodzakelijk, naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon. De contactpersoon is verplicht tot geheimhouding. De plicht tot geheimhouding betreft alle zaken die hij/zij in de hoedanigheid van contactpersoon verneemt. De plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.

De onafhankelijke rol van vertrouwenspersoon wordt binnen onze Stichting ingevuld door Henneke Danner (Capelse scholen) en Agatha Rolsma (Krimpense scholen) van Kwadraad. U kunt hen beide bereiken door te bellen met het algemene nummer van Kwadraad (0900 1202150 ) of door een mailtje te sturen naar vertrouwenspersoonkwadraad@stichtingpcpo.nl. De vertrouwenspersoon gaat met u in gesprek over de klacht en doet onderzoek in de organisatie met als doel de klacht op te lossen.

Het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 ( tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief ). U kunt ook melding doen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, en extremisme. Verzekeringen/aansprakelijkheid In geval van schade/letsel gaat uw eigen verzekering altijd voor. Uw verzekeringsmaatschappij verhaalt indien van toepassing de schade vervolgens bij de school. De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Ongevallenverzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.


5. Ouders Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Let op! De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de lessen bewegingsonderwijs; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Verzuim Kan uw kind door ziekte of andere oorzaak de school niet bezoeken, laat dit dan direct even weten. Belt u s.v.p. vóór schooltijd. Het telefoonnummer is: 010-4504295. Hebben wij om 08.45 uur nog geen bericht ontvangen van afwezigheid van uw kind, dan nemen wij contact op. – Wanneer een leerkracht merkt, dat uw kind zonder geldige reden afwezig is, meldt hij dit aan de directie. De school zoekt dan telefonisch contact met u om de reden van het verzuim te achterhalen. Wanneer contact niet tot een goede oplossing leidt, nl. het achterwege blijven van (verder) verzuim – wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en zo nodig de officier van justitie. Maatregelen preventie schoolverzuim Om het verzuim zo veel mogelijk te beperken proberen we op De Balans voor een prettig, veilig en kindvriendelijk klimaat te zorgen. Een goed contact met ouders is daarvoor heel belangrijk, onder andere weet hebben van problemen, open staan voor individuele zorgen enz. Verder dragen we zorg voor een goede verzuimregistratie en een goede informatie naar de ouders toe. Ook als er een tandarts, dokter, orthodontist enz. bezocht wordt, vragen we u dit tijdig aan de leerkracht door te geven.

13 Verlof Extra vakantieverlof dient twee maanden van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd. De leerplichtwet bepaalt voor dit verlof het volgende: – Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien u vanwege de specifieke aard van uw beroep of van dat van uw partner niet in de schoolvakantie op vakantie kunt gaan. Het overleggen van een gewaarmerkte werkgeversverklaring is hiervoor noodzakelijk. – Toestemming wordt slechts éénmaal per schooljaar verleend voor ten hoogste tien schooldagen. – Extra verlof voor de eerste twee weken na de zomervakantie is niet mogelijk. Zo wil de wet voorkomen dat kinderen de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. Een schoolleider die verlof verleent op ongegronde redenen, is strafrechtelijk aansprakelijk. De school verleent geen toestemming tot verlof om o.a. de volgende redenen: – Goedkope vakantiemogelijkheden,een aangeboden vakantie, meerdere jaren niet op vakantie geweest, reeds gekochte tickets, als herfst-, kerst-, voorjaars- of meivakantie onmogelijk is. Regelt u dus zoveel mogelijk uitjes binnen de schoolvakanties. Probeert u een doktersbezoek e.d. zoveel mogelijk te regelen buiten schooltijd; het is in het belang van uw kind. Lukt dit echter niet, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. Voor bijzonder verlof (bijvoorbeeld bruiloft of vakantie) moet u altijd bij de directie zijn. Aanvraagformulier Het aanvraagformulier voor verlof is verkrijgbaar bij de administratie. Tevens kunt u het formulier downloaden via de website van de school. Verwijdering van leerlingen De verwijdering van leerlingen is binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen als volgt geregeld: Artikel 1: Tijdelijke verwijdering (Schorsing) 1. De directie kan bij wijze van tuchtmaatregel of op grond van algemeen verbindende voorschriften een leerling tijdelijk de toegang tot de school ontzeggen. Indien er sprake is van een tuchtmaatregel geldt dat een eerste verwijdering niet langer duurt dan één dag, een tweede niet langer dan drie dagen en een derde niet langer dan vijf dagen. 2. Vooraf informeert de directie de ouders schriftelijk over de voorgenomen verwijdering/schorsing. 3. De directie stelt de algemeen directeur dezelfde dag op de hoogte van de genomen maatregel, onder vermelding van de aanleiding, de tijdsduur en de gevolgen.


5. Ouders Artikel 2: Verwijdering 1. De directie kan, in overleg met de algemeen directeur, een leerling de toegang tot de school ontzeggen, indien is vastgesteld dat: a. Het gedrag van de leerling de voortgang van het onderwijs in de school ernstig belemmert of het klimaat ernstig verstoort. b. Het gedrag van de leerling of van de ouders/verzorgers een bedreiging vormt voor de veiligheid en/of de gezondheid van de leerlingen en/of het personeel. c. Ouders te kennen geven de grondslag en de doelstellingen van de school niet meer te respecteren. d. Ouders weigeren een leerling op grond van een dringend advies van een onafhankelijke instantie over te plaatsen naar een voorziening voor speciaal onderwijs. 2. De directie meldt een besluit tot verwijdering onmiddellijk bij de leerplichtambtenaar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanig school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Artikel 3: Procedure bij verwijdering van een leerling 1. Indien de directie besluit over te gaan tot verwijdering van een leerling, geldt daarvoor de volgende procedure: a. De directie legt de ontstane situatie voor aan de algemeen directeur. b. De algemeen directeur hoort de ouders. c. De algemeen directeur organiseert een gesprek tussen betrokkenen en tracht een oplossing tot stand te brengen. d. Indien het geschil niet is opgelost, legt de algemeen directeur de kwestie ter advisering voor aan de voorzitter van het bestuur. e. Het advies wordt ingebracht bij een tweede gesprek. f. Indien het geschil niet is opgelost, neemt de algemeen directeur, samen met de voorzitter, een besluit. g. De algemeen directeur deelt de ouders en de leerplichtambtenaar schriftelijk het besluit mee. h. De ouders kunnen tegen dit besluit in beroep gaan. Artikel 4: Uitvoering 1. Conform hetgeen is vastgelegd in het management-statuut is de directie belast met de uitvoering van de besluiten en de regelgeving met betrekking tot dit reglement. 2. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

14


6.

Activiteiten

Vieringen Als christelijke school besteden wij aandacht aan de vieringen in het kerkelijk jaar (kerstfeest, paasfeest, hemelvaart en Pinksteren). De ouders worden uitgenodigd om bij het kerstfeest aanwezig te zijn. Bestemming zendingsgeld Iedere maandag kunnen de leerlingen een bijdrage meenemen. In het cursusjaar 2008-2009 willen wij sparen voor de Stichting Support for Homa Hills. Wij ondersteunen het scholenproject in WestKenia. In de loop van het schooljaar zullen wij u en de kinderen per brief en via de website nader informeren over dit bijzondere project.

15 Bibliotheek en excursies In onze school is een uitgebreide schoolbibliotheek. Daar kunnen de kinderen wekelijks boeken ruilen. Het leesplezier en de belangstelling voor lezen worden er flink door gestimuleerd. We maken gebruik van het aanbod vanuit de Capelse Cultuurwijzer (o.a. bezoek aan het theater). Meestal wordt er dan op enkele ouders een beroep gedaan voor het vervoer en de begeleiding. Schoolsport De leerlingen van de bovenbouw mogen deelnemen aan de schoolsportactiviteiten van de gemeente Capelle aan den IJssel. Zij kunnen zich inschrijven voor het schoolvoetbaltoernooi en de Wintercross. Tevens gaan wij ieder jaar met alle kinderen in de winter een keer schaatsen op de kunstijsbaan. Balansfeest Het is inmiddels een goede traditie geworden om 1 keer per jaar de boeken in de kast te laten en met de kinderen een thema feest te vieren op school. De datum vindt u in de kalender.

Schoolreis, schoolkamp Ieder jaar organiseren wij een schoolreisje voor de onderbouw. Dit gebeurt meestal in de maand mei of juni. Ook gaan we elk jaar met de bovenbouw enkele dagen op schoolkamp. Evenals vorig jaar gaan wij weer naar de Zandkreek in Hattem. Over deze zaken wordt u ruim van tevoren geïnformeerd. U kunt de kosten dan in één keer of verdeeld over enkele keren betalen. De exacte data vindt u in de kalender. De schoolfotograaf Op woensdag 10 november komt de schoolfotograaf. Naast groepsfoto’s worden foto’s gemaakt van de kinderen afzonderlijk en van broertjes/zusjes samen. De afname van de foto’s is vrijblijvend.


7. Overige zaken

16

Schooltijden De Startgroep en groep 4 behoren op jaarbasis 880 uren onderwijs en de groepen 5, 6, 7 en 8 (inclusief de Schakelgroep) minimaal 1000 uren onderwijs te krijgen. I.v.m. het leerlingvervoer maken wij hier geen onderscheid in. Alle kinderen op de Balans krijgen minimaal 1000 uur les per jaar. De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 14.50 uur, woensdag is er school van 8.45 uur tot 12.30 uur. De kinderen hebben 2 keer per dag pauze (woensdag 1 keer): – de onderbouw van 10.30 uur tot 10.45 uur en 12.20 uur tot 12.40 uur – de bovenbouw van 10.45 uur tot 11.00 uur en 12.40 uur tot 13.00 uur Per dag krijgen de kinderen maximaal 5 uur en 35 minuten les volgens een vastgesteld rooster. Van de wekelijkse onderwijstijd van 26 uur krijgen de kinderen 1 ½ uur godsdienstonderwijs. Voor en na schooltijd Voor schooltijd komen de kinderen met het openbaar vervoer, de taxi, lopend of met de fiets naar school. Vanaf 8.30 uur is er een pleinwacht op het plein. Ook na schooltijd om 14.50 uur is er een pleinwacht die de kinderen naar de taxi, bus, etc. begeleidt. Wij verzoeken u vriendelijk om de kinderen ’s ochtends niet te vroeg naar school te sturen en rekening te houden met het moment (vanaf 08.30 uur) waarop het toezicht geregeld is. Indien u gebruik wilt maken van voorschoolse- of naschoolse opvang dan kunt u contact opnemen met: Capelle aan den IJssel: www.ijsselkids.nl www.kinderopvangdjw.nl www.speelwijs.nl Krimpen aan den IJssel: www.viafutura.nl Nieuwerkerk aan den IJssel: www.deduinen.nl Schoolvakanties 2010 – 2011 Herfstvakantie.: Kerstvakantie: Voorjaarsvakantie: Paas-/ Meivakantie: Hemelvaartweekend : Pinksterweekend: Zomervakantie:

ma 18-10-10 ma 20-12-10 ma 28-02-11 vr 22-04-11 do 02-06-11 ma 13-06-11 ma 04-07-11

t/m t/m t/m t/m t/m

vr 22-10-10 vr 31-12-10 vr 04-03-11 vr 06-05-11 vr 03-06-11

t/m vr 12-08-11

Vrije (mid)dagen: Sint Nicolaas: vrijdag 3 december, vanaf 12.15 uur Voor de kerstvakantie: vrijdag 17 december, vanaf 12.15 uur Voor de zomervakantie: vrijdag 1 juli, de gehele dag

Studiedagen: Donderdag 4 november: hele dag Dinsdag 8 februari: de hele dag De schoolkrant Een aantal malen per jaar verschijnt er een schoolkrant van onze school. In deze schoolkrant vindt u informatie over de gang van zaken in en rond de school. Natuurlijk is er ook werk van kinderen in te bewonderen. Schoolmelk Er is voor uw kind gelegenheid deel te nemen aan de schoolmelkverstrekking. Uw kind krijgt dan iedere dag op school een pakje melk(¼ liter). De melk wordt uitgedeeld voor het eten. Uw kind kan melk drinken tijdens de ochtend- en/of middagpauze. Op school zijn formulieren voor het aanvragen hiervan. Voor het betalen ontvangt u een acceptgirokaart van Campina. Schoolmelk is goedkoper dan de melk die u zelf koopt en natuurlijk zijn er geen bekertjes of flesjes in de tas, die soms open kunnen gaan of breken. De eerste dag na een vakantie wordt er geen melk gedronken. Drinken van thuis: alleen melk of sap, geen priklimonade. Verjaardag We willen u vragen of u zoveel mogelijk wilt voorkomen dat uw kind snoep mee naar school neemt. Snoepen op school is erg hinderlijk en bovendien ongezond. Als uw kind jarig is mag het trakteren. Het liefst gezond snoep, bijv. een appel, mandarijntje, stukje kaas of worst, enz. Gymnastiek Voor de gymnastieklessen heeft uw kind een T-shirt en een sportbroekje nodig. Gymschoenen zijn niet verplicht maar worden, i.v.m. de vloer, wel aangeraden. Wilt u de gymspullen merken met een naam? Dit voorkomt het kwijtraken van kledingstukken. De gymtijden zijn : Startgroep: dinsdag en donderdag Groep 4: dinsdag en donderdag Groep 5: dinsdag en donderdag Groep 6: dinsdag en donderdag Schakelgroep: donderdag (blokuur) Groep 7: dinsdag (blokuur) Groep 8a: dinsdag (blokuur) Groep 8b: donderdag (blokuur) Na de gymnastiekles wassen de leerlingen gezicht, handen en voeten. A.u.b. een handdoek en zeep van huis meenemen.


7. Overige zaken

17

Overblijven Alle kinderen blijven over. Ze eten dan onder toezicht van hun leerkracht de zelf meegebrachte boterhammen op en drinken schoolmelk of iets te drinken van thuis. Na het eten mogen de kinderen hun tanden poetsen. Bij goed weer gaan de kinderen tussen de middag naar buiten, waar ze, onder toezicht, kunnen spelen. Ze mogen niet zonder toestemming van het plein af. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen onder toezicht van hun leerkracht.

Ontruimingsplan Op onze school is er in samenwerking met de brandweer een ontruimingsplan gerealiseerd. Dit plan hangt in iedere ruimte op school met een daarbij behorende vluchtroute.

Het vervoer van huis naar school Uitgangspunt van het vervoer tussen huis en school is, dat de kinderen zodra dit voor hen mogelijk is met het openbaar vervoer of op de fiets naar school komen. In de praktijk wordt per kind beoordeeld op welke wijze, al of niet met begeleiding, het kind kan reizen. De beoordeling wordt doorgaans gemaakt door de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente in uw woonplaats. Zij vraagt voordat zij een besluit neemt, eerst advies aan de school, terwijl ze ook uw mening willen horen.

1. Communicatie Bij het geven van onderwijs spelen zintuigen, mimiek en uitstraling een grote rol. Het bedekken van het gezicht maakt een goede communicatie tussen leerling en leerkracht onmogelijk. Alle vormen van gezichtsbedekkende kleding achten wij daarom niet wenselijk.

Uw kind krijgt: 1. Begeleid vervoer per bus/taxi of 2. Openbaar vervoer(eventueel begeleid) In beide gevallen wordt van u doorgaans een eigen bijdrage gevraagd. Het overgrote deel van de kosten wordt vergoed. Als uw zoon/dochter met het openbaar vervoer reist en eventueel door u begeleid wordt, dan kan ook voor uw reiskosten een vergoeding worden toegekend. Het staat kinderen vrij om op de fiets naar school te gaan wanneer ze openbaar vervoer hebben toegekend gekregen. U moet als ouder zelf de aanvraag indienen bij de gemeente waar u woont, afdeling leerlingvervoer. De meeste gemeenten kennen aan kinderen onder de 10 jaar begeleid vervoer toe. De gemeente Capelle aan den IJssel laat alleen kinderen die verder dan 4 km. van de school wonen voor aangepast vervoer in aanmerking komen. De overige gemeentes hanteren een afstand van 6 km. Hieronder de telefoonnummers van de taxibedrijven en busmaatschappijen: gemeente Capelle a.d. IJssel: IJsselstedenbeheersgroep

010 – 4515253

gemeente Zevenhuizen en Moerkapelle: IJsselstedenbeheersgroep

010 – 4515253

gemeente Rotterdam: Rotterdamse Taxi Centrale

010 – 4626060

gemeente Krimpen a.d. IJssel: Stoppelenburg

0180 – 511222

gemeente Nederlek: Helbro

0184 – 435030

gemeente N’kerk a.d.IJssel: IJsselstedenbeheersgroep

010 – 4515253

Kleding, sieraden en zonnebrillen Op veel scholen is een discussie ontstaan over het dragen van zonnebrillen, gezichtssluiers, petten, sieraden, hoofddoekjes etc.

2. Veiligheid Tijdens sport- en spelsituaties en het werken met mechanische apparatuur kunnen zonnebrillen, petten, gezichtssluiers, sieraden en piercings voor onveilige situaties zorgen. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verwondingen of anderszins als gevolg van het dragen ervan. 3. Wanordelijkheden Ook wanneer er door het dragen van bepaalde kledij wanordelijkheden in de school dreigen te ontstaan kan de directie passende maatregelen nemen. 4. Identiteit U maakt een bewuste keuze voor het Protestants Christelijk Onderwijs, die gebaseerd is op de grondslag welke in het statuut van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen is verwoord. Het dragen van hoofddoeken, gezichtssluiers en andere hoofddeksels waarbij uiting gegeven wordt aan andere religies passen niet in onze Christelijke cultuur. Veiligheid Leerlingen kunnen alleen goede resultaten bereiken indien zij in een veilige schoolomgeving kunnen werken. Dit betekent dat de schoolleiding toezicht houdt op het gebouw, waardoor geen gevaarlijke situaties ontstaan. Eens per 4 jaar laten we het gebouw inspecteren. De knelpunten zetten we in een plan van aanpak: knelpunten waaruit direct gevaar dreigt laten we zo snel mogelijk repareren. Ook hanteert onze school een protocol “Veiligheid in de organisatie”. In dit protocol staan maatregelen die wij nemen om seksuele intimidatie en misbruik te voorkomen. De afspraken hebben betrekking op situaties waarin kinderen en leerkrachten in een afgezonderde ruimte verkeren. Het gaat om plaatsen waar van buitenaf op ooghoogte geen inkijk mogelijk is. Te denken valt aan: – een gymzaal – kleedkamers – magazijnen en berghokken – kopieerkamer


7. Overige zaken Ook voor activiteiten buiten de school die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen, zoals schoolreis en schoolkamp, zijn afspraken gemaakt. De school organiseert het toezicht op een zodanige wijze dat de voortgang in de school zo min mogelijk wordt verstoord. De directie legt hiervoor verantwoording af aan het bestuur en de medezeggenschapsraad. De uitvoerings足 regelingen (de specifieke maatregelen die zijn of worden genomen) zijn op school aanwezig. Mobiele telefoons, Mp3 spelers, iPod etc.. Wij begrijpen dat het voor kinderen, zeker als zij zelfstandig over een grote afstand naar school reizen, handig is om onderweg bereikbaar te zijn. De mobiele telefoons moeten echter op school uitgezet en opgeborgen worden. Dit telt ook voor de zgn. geluidsdragers (cd-spelers, Mp3 etc..). Wij wijzen u er op dat wij niet de verantwoording nemen voor het bezit en de aanwezigheid van dit soort goederen op school.

18


8. Het bestuur Bestuur Onze school gaat uit van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle a/d IJssel -Krimpen a/d IJssel (afgekort Stichting PCPO Capelle-Krimpen). Bestuursgegevens Stichting PCPO Capelle-Krimpen ,Postbus 31 2900 AA Capelle aan den IJssel Stafbureau: Kanaalweg 67 2903 LR Capelle a/d IJssel. tel. nr. 010 - 4512 97. Tot de Stichting behoren de volgende scholen: Capelle Schenkel: P.C.B. Groen van Prinsterer” ( met nevenvestiging CBS “de Ontmoeting” in Fascinatio ) Capelle Schollevaar: “ P.C.B. Het Baken” en “ P.C.B. Sjalom” Capelle Middelwatering “ P.C.B. De Horizon” Capelle Oostgaarde “ P.C.B. De Horizon” (dislocatie) Capelle ’s Gravenland/west “P.C.B. De Fontein” Krimpen aan den IJssel “P.C.B. Het Kompas” “P.C.B. De Wegwijzer” Capelle Middelwatering “S.B.O. De Balans” (school voor speciaal basisonderwijs) Algemeen directeur Voor de acht scholen die onder de verantwoordelijkheid van de Stichting vallen, is een algemeen directeur aangesteld. Dit is dhr. M.P. Benard. Hij ontwikkelt in overleg met de schooldirecteuren het beleid dat door het bestuur wordt vastgesteld. Dit beleid is terug te lezen in het schoolplan. Missie en visie Het bestuur ziet het als zijn opdracht om scholen in staat te stellen kwalitatief onderwijs aan te bieden, waarin het evangelie van Jezus Christus de rode draad is. Het bestuur is erop gericht om scholen te laten ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en vernieuwende organisaties, waarin de missie herkenbaar is.

19 Medewerkers Alle medewerkers zijn ambassadeurs van de Stichting en zien het daarom als hun taak om kwalitatief onderwijs te laten plaatsvinden, waarin het evangelie van Jezus Christus de rode draad is. Medewerkers doen er alles aan om de scholen te laten ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en vernieuwende organisaties waarin de missie herkenbaar is. Medewerkers gaan respectvol om met mensen en gedragen zich verantwoordelijk ten opzichte van de middelen die hen zijn toevertrouwd. De Boodschap (het evangelie van Jezus Christus) bevat drie elementen – Wij geloven dat God barmhartig en rechtvaardig is. In de bijbel zien we dit verwoord in de meest bekende tekst:“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16 (NBV). – Wij geloven dat mensen de opdracht hebben om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dit zien we verwoord in de Bijbeltekst: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Marcus 12:29-31 (NBV). – Wij geloven in zelfstandige mensen die geloof, hoop en liefde kunnen vormgeven in een onvolmaakte wereld en die uitzien naar het totale herstel van de schepping. De tien uitgangspunten 1. Er is maar één God. Hij schiep de hemel en de aarde en gaf Zijn Zoon. Vanuit deze gedachte willen wij de dag beginnen en afsluiten, verhalen vertellen, christelijke liederen zingen en gesprekken voeren. Bij het vieren van christelijke feesten zullen wij geen zaken voor het voetlicht brengen die afleiden van de kern van het feest. De methodes die wij gebruiken, zijn hiermee in lijn. We verwachten van leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school vanuit hun geloof kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie. 2. Daarom zullen we geen andere zaken hoger of zelfs gelijkstellen aan God. Alles wat ingaat tegen het geloof in God of oproept andere wegen te bewandelen beschouwen wij als strijdig met de missie. Expliciet vallen hieronder: het promoten van horror, magie, mystiek, occultisme, materialisme en uitingen en gebruiken van andere religies. 3. Het taalgebruik dat wij hanteren (ook via media) geeft weer wie we zijn. Daarom zijn vulgair, godslasterlijk of neerbuigend taalgebruik strijdig met de missie. 4. We vinden bezinning en rust essentiële onderdelen van ons werk. Ook vanuit deze gedachte willen we stil staan bij het doel van ons bestaan door weekopeningen, vieringen, jaarafsluitingen of andere gezamenlijke (officiële) momenten. We gaan verantwoord om met elkaars tijd en hechten er waarde aan om gezamenlijk te lunchen. 5. We hebben respect voor het gezag dat boven ons is gesteld. Daarom zullen we geen zaken ondernemen die toezicht of evaluatie belemmeren.


8. Het bestuur 6. Mensen zijn geschapen naar het beeld van God en daarom gaan we respectvol met hen om. We doen dit vanuit de gedachte:“Wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.� Onze scholen zijn ontmoetingsscholen, waar er ook voor mensen met andere levensovertuigingen plaats is. Er is echter geen plaats voor het praktiseren van andere levensovertuigingen. 7. We willen betrouwbaar zijn in wat we doen. Als we iets beloven doen we het ook en als we iets afspreken voeren we het ook uit. 8. We gaan respectvol om met het bezit dat ons is toevertrouwd, maar ook met het bezit van een ander.Verspilling, onzorgvuldig gebruik en oneigenlijk gebruik van middelen, materialen en gebouwen is strijdig met de missie. 9. In alles willen wij oprecht handelen. Wat we zeggen, menen we. We doen ons niet anders voor dan we zijn. 10. Wij gunnen anderen evenveel geluk als wij zelf hebben. We willen niet handelen ten koste van anderen. Meer informatie vindt u op de website: www.stichtingpcpo.nl.

20

Schoolgids De Balans  

Schoolgids van De Balans, school voor Speciaal Basisonderwijs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you