Page 1

CURSUSAANBOD 2013-2014 De Loopplank

De Boeg

Alblasserdam

Alblasserdam

De Burcht

Ridderkerk

Alblasserdam

Het Accoord

De Rank

Heerjansdam

De Notenbalk

Zwijndrecht

De Margriet school

Zwijndrecht

De Brug

De Schalm

Zwijndrecht

Zwijndrecht

De Tweestroom

De Wijngaard

De Brug

Impuls

Juliana school

Zwijndrecht

H.I.Ambacht

Zwijndrecht

De Rakkers

Zwijndrecht

Zwijndrecht

Zwijndrecht

Zwijndrecht

H.I.Ambacht

De Meander

Hasta la Basta

Dribbel

H.I.Ambacht

De Oase

H.I.Ambacht

De Bron

Doerak

Het Margrietje

Zwijndrecht

De Notenbalk

Zwijndrecht

’t Hoenderhok Zwijndrecht

Zwijndrecht

Juliaantje en Juliana

Zwijndrecht

Zwijndrecht

De Kim

Zwijndrecht

SKZ

A-Z

Impuls

Zwijndrecht

PCOAZ, Trhiade en SKZ ‘in een scherpe, nieuwsgierige, zichzelf steeds vernieuwende geest schuilt de kracht van de leraar’

De Bron

Zwijndrecht


Blijf leren! Dat is geen usance: na vijf jaren stoppen de meeste leraren met bijscholen. Doodzonde, want juist in een scherpe, nieuwsgierige, zichzelf steeds vernieuwende geest schuilt de kracht van de leraar. Martin Bootsma, Basisschoolleerkracht van het jaar 2011 tegen collega’s

Beste collega’s van PCOAZ, Trhiade en SKZ, Voor de derde keer heeft de werkgroep een scholingsaanbod samengesteld. Hierbij is rekening gehouden met de wensen die door scholen en individuele collega’s zijn ingebracht. We gaat ervan uit, dat iedereen er iets in zal vinden wat kan bijdragen aan verdere professionalisering en daardoor aan meer voldoening bij je werk. Opleiden: ook SKZ PCOAZ en Trhiade werken samen bij het opstellen van het aanbod. Dit jaar zijn er enkele onderdelen in te vinden die door SKZ (Stichting Kinderopvang Zwijndrecht) worden verzorgd. Een keus maken Houd bij het maken van een keuze in gedachte dat deze moet aansluiten bij je eigen ontwikkeling en/of die van je school. Als je daarover advies nodig hebt, klop dan aan bij je directeur. Bij specifieke wensen is het mogelijk ook gebruik te maken van cursussen van andere aanbieders. Let er ook op dat er cursussen zijn in dit boekje die alleen bedoeld zijn voor Trhiade- of voor PCOAZ-werknemers. Dit staat bij elke cursus duidelijk vermeld. Waar nodig is informatie gegeven over het instapniveau van de cursussen. 1


Deskundigheidsbevordering Bij de meeste onderdelen staat vermeld hoeveel uren deskundigheidsbevordering met het volgen van de cursus zijn gemoeid. Op die manier kan ieder vaststellen hoeveel uren van je normjaartaak daarmee kunnen worden ingevuld. Aanmelden Wie een keuze heeft gemaakt, wordt gevraagd om zich aan te melden. Dan kan: • met de mail: dit heeft de voorkeur. Iedere leerkracht en SKZ-werknemer ontvangt per mail gelijktijdig met de verspreiding van dit boekje een aanmeldingsformulier. In een antwoord op deze mail kun je je scholingswensen aangeven. Voor een gemakkelijke administratie als je blieft het nummer van de bladzijde vermelden waarop de naam van de cursus staat afgedrukt. Graag individueel aanmelden. Het aanmelden per groep heeft in het verleden tot problemen geleid. • met het formulier dat je aantreft in dit boekje. Inleveren bij de directie van je school. In een aantal gevallen behoef je je niet aan te melden, maar ontvang je een uitnodiging. Ook dat staat erbij. Meld je aan uiterlijk vrijdag 28 juni 2013 tenzij anders vermeld. Vriendelijk verzoek Inschrijven geeft de verplichting ook op de cursus aanwezig te zijn behoudens situaties van overmacht. Het aantal aanmeldingen bepaalt of een cursus doorgaat of dat in sommige gevallen een tweede datum wordt gekozen. Het zal duidelijk zijn dat afmeldingen deze beslissingen kunnen doorkruisen. Een presentielijst geeft de organisatie inzicht of hiermee zorgvuldig wordt omgegaan. 2


Wensen voor de toekomst De werkgroep staat open voor suggesties om het aanbod aan te passen. Laat weten wat je mist en er wordt nagegaan of er een mogelijkheid is dit op te nemen in een volgend aanbod. Er wordt gevraagd na elke bijeenkomst een evaluatieformulier in te vullen waarop je ook je wensen kunt kenbaar maken. Locatie In veel gevallen zal de locatie worden gekozen aan de hand van de aanmeldingen. Wel of niet doorgaan Als cursussen niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen of om een andere reden, dan wordt dit zo gauw mogelijk doorgegeven. Uitnodiging Je ontvangt een persoonlijke uitnodiging enkele weken voorafgaand aan elke cursus. Daarop staat ook de locatie vermeld. De werkgroep Opleiden van PCOAZ en Trhiade Paul van Delft Lisette Korporaal Max van de Pol Koos Recourt Jan Visser

3


Woensdag 4 september 2013 Dinsdag 1 oktober 2013 Donderdag 7 november 2013 Dinsdag 3 december 2013 Donderdag 9 januari 2014 Dinsdag 4 februari 2014 Woensdag 5 maart 2014 Donderdag 3 april 2014 Dinsdag 6 mei 2014 Woensdag 11 juni 2014 Donderdag 10 juli 2014 Verlengde instructie voor management en leiding Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider/docent Korte omschrijving Aanmelden bij

4

Directeuren van PCOAZ Bestuurscentrum, J. van Stolbergstraat 30, 3331 BJ Zwijndrecht EĂŠn dagdeel Ad Vos Overleg over en ondersteuning bij managementzaken: BOS, ICT, financiĂŤn, communicatie e.d. Ad Vos


Woensdag 15 september 2013 Kinderen inspireren met Techniekactiviteiten en een snufje wetenschap Doelgroep

Leerkrachten groep 1 t/m 8, directies van basisscholen en medewerkers van SKZ Locatie Nader te bepalen Tijd 19.30 - 21.30 uur Cursusleider / docent Rudi Kleingeld (TechnoFocus, Onderwijsbureau voor techniek in de basisschool) Korte omschrijving Na een verrassende en inspirerende kennismaking met techniek, heeft dit begrip een inhoud gekregen waaraan direct tientallen activiteiten voor groep 1 t/m 8 gekoppeld kunnen worden. Bovendien kan er een stukje wetenschap aan gekoppeld worden. Ook in de onderbouw! Het gaat niet over een nieuw vak dat moet worden ingevoerd, maar over een verrijking van de bestaande lessen en/of thema’s. Voor de onderbouw worden een aantal uitgewerk te voorbeelden gegeven van techniekactiviteiten die verrijkt zijn met een snufje wetenschap. Voor de midden- en bovenbouw voert u dergelijke activiteiten zelf uit, zodat u ontwerpend en onderzoekend leren met hoofd, hart en handen ervaart. De invulling die gegeven wordt aan techniek met een snufje wetenschap kunt u (over)morgen al toepassen in uw doelgroep. En als het aan de kinderen ligt ... die blijken er niet genoeg van te kunnen krijgen. N.B. De workshop is zeer geschikt voor leerkrachten met twee linkerhanden! Uren desk. bevordering 4 uur 5


Woensdag 18 september 2013, 29 januari en 21 mei 2014 Actuele onderwerpen m.b.t. de zorg Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving Uren desk. bevordering Inschrijving

6

Schooltandems: Directeur - IB van PCOAZ - en Trhiade-scholen Partycentrum De Lockhorst, Sportlaan te Sliedrecht 08.30 - 13.00 uur Nog niet bekend Eerste bijeenkomst: de 1-zorgroute en opbrengstgericht werken 5 uur per sessie Uitnodigingen worden aan de scholen verzonden


Donderdag 19 september 2013 Medezeggenschap in het onderwijs Doelgroep

Leden van MR of GMR die de cursus niet eerder hebben gevolgd. Dit geldt voor leerkrachten en leden van de oudergeleding van zowel PCOAZ als Trhiade Locatie Wordt vastgesteld aan de hand van de aanmeldingen. Tijd 19.30 - 21.30 uur (uitloop mogelijk tot 22.00 uur) Cursusleider / docent De heer Aad van der Wilt (Dyade) Korte omschrijving De cursus maakt duidelijk wat de wet Medezeggenschap voor (basis)scholen inhoudt. Wanneer hebben ouder- en personeelsgeleding advies- of instemmingsrecht? Hoe verhouden MR en GMR zich tot elkaar? Opgeven M.b.v. het formulier, personeelsleden van de (G)MR wordt verzocht deze informatie aan de betreffende ouderleden door te geven. Uren desk. bevordering 4 uur

7


Dinsdag 1 oktober 2013 Vaststelling Schoolstandaarden in ParnasSys Doelgroep Locatie Tijd

Directeuren, IB-ers en teamleiders (bouwcoördinatoren) Wordt bij de uitnodiging bekend gemaakt. a. 09.00 - 12.00 uur b. 13.00 - 16.00 uur Cursusleider / docent Bert van der Mel (Onderwijsadviseur Driestar Onderwijsadvies) Korte omschrijving Schoolstandaarden (of ‘schoolstreefwaarden’ of ‘schoolstreefniveaus’) vaststellen in ParnasSys. Aan de hand van een analyse van de opbrengsten van een bepaald leerjaar, ga je ambitieuze, maar wel realistische doelen stellen voor de komende jaren. Uren desk. bevordering 4,5 uur Aanmelden Bij de aanmelding vermelden of dit is voor de a- of voor de bgroep. Zonder vermelding wordt aangenomen dat beide tijdstippen mogelijk zijn. Bij onevenredige groepsgrootte wordt contact opgenomen met de inschrijvers. Als er te weinig deelnemers zijn om twee groepen te vormen, dan gaat de morgenbijeenkomst door.

8


Woensdag 2 oktober 2013 Skool en EBeam Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving

Leerkrachten van Trhiade CBS De Meander, Bekestein 54, Hendrik-Ido-Ambacht 13.30 uur - 15.30 uur Leen Driesprong en nog een nader te bepalen aantal collega’s. In circuitvorm wordt ingegaan op het gebruik van een viertal programma’s. Welke programma’s dit zijn, wordt bepaald d.m.v. een intake onder de teams. Dit is dé kans om meer te weten te komen over de inzet van bepaalde programma’s, zowel voor je groep als voor jezelf. Uren desk. bevordering 3 uur

9


Woensdag 2 oktober 2013 Praktijkbegeleiding stagiaires Doelgroep

Studenten die voor de eerste keer hun praktijkervaring opdoen bij PCOAZ Locatie Wordt nader bekend gemaakt Tijd 16.00 - 17.00 uur Cursusleider / docent Nog niet bekend Korte omschrijving Kennismaking met de Stichting PCOAZ. Bespreking van de werkwijze die PCOAZ hanteert m.b.t. opleiden. Uren desk. bevordering 3 uur Inschrijving Betrokken studenten ontvangen een persoonlijke uitnodiging

10


Woensdag 2 oktober 2013 Woensdag 22 januari 2014 Praktijkbegeleiding stagiaires Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving

Leerkrachten van PCOAZ Wordt nader bekend gemaakt Leerkrachten: 19.30 - 21.30 uur (uitloop mogelijk tot 22.00 uur) Nog niet bekend Bespreking van de werkwijze die PCOAZ hanteert m.b.t. opleiden. Een korte training in coachingsvaardigheden die van pas komen bij het begeleiden van studenten. Deze bijeenkomst wordt in januari herhaald. Uren desk. bevordering 3 uur Inschrijving Betrokken leerkrachten ontvangen een persoonlijke uitnodiging

11


Vrijdag 4 oktober 2013 Dag van de leraar: middagbijeenkomst Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving

Alle leerkrachten en medewerkers van Trhiade CBS De Tweestroom, PC Hooftsingel 7, Hendrik-Ido-Ambacht 13.00 - 16.00 uur Nadere informatie volgt Begonnen wordt met een lunch. Daarna volgt een inspirerend programma. Er is een gezamenlijke afsluiting. Alle leerkrachten van Trhiade worden verwacht op deze middagbijeenkomst. Uren desk. bevordering 4,5 uur Aanmelding Iedereen ontvangt een uitnodiging met informatie

12


Woensdag 9 oktober 2013 Omgaan met hardnekkig ongewenst gedrag Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade en medewerkers van SKZ CBS De Tweestroom, P.C. Hooftsingel 7, Hendrik-Ido-Ambacht 19.30 - 21.30 uur Jeanet van Velthoven (leerkracht crisisopvang De Loep) Jennifer de Wijs (Internbegeleider Sbs De Kameleon) Korte omschrijving Hoe gaat men op de Loep om met gedragsproblemen en wat kunnen we er van leren in het bao? Dit is een herhaling van de vorig jaar aangeboden cursus. Uren desk. bevordering 3 uur

13


Donderdag 10 oktober 2013 Workshop NLP - eerste bijeenkomst Doelgroep

Locatie Tijd Cursusleider Korte omschrijving

Uren desk.bev. Aanmelding

14

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade en medewerkers van SKZ die meer willen weten over NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en de toepassingsmogelijkheden in het onderwijs De Brug, Zwijndrecht 19.30 - 21.00 uur Sanne van der Wijk en André Deelen De kwaliteit van lesgeven hangt voor 70% af van de leerkracht. Realiseren we ons dat voldoende? NLP is een manier om meer bewust te worden van je eigen leerkrachtgedrag en de invloed daarvan op jezelf en op je omgeving. NLP biedt mogelijkheden om nog effectiever te communiceren. Deze workshop maakt duidelijk wat NLP is in combinatie met een aantal praktische oefeningen. Deze oefeningen kunnen in de praktijk worden gebruikt. 3 uur In principe meld je je aan voor deze workshop én die van 6 maart 2014.


Woensdag 16 oktober 2013 Verhalen vertellen Doelgroep

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade en medewerkers van SKZ die het belang van verhalen vertellen onderkennen en hun vaardigheid op dit gebied willen vergroten Locatie Wordt nader bepaald Tijd 19.30 - 21.00 uur Cursusleider / docent Mirjam Mare, sinds 1989 professioneel verhalenverteller Korte omschrijving Hóe vertel je een verhaal. In deze workshop kun je kennismaken met de techniek van het vertellen. Er is aandacht voor een goed en expressief stemgebruik, voor wat je uitdrukt met je lijf, je lichaamstaal, hoe je spanning opbouwt en hoe je contact maakt met je ‘publiek’. Kortom, allerlei zaken die je kunt inzetten voor een goede overdracht van je verhaal. Je lijf, met name je stem, is het instrument voor het vertellen, maar het belangrijkste is de bezieling van je verhaal. Voor meer informatie www.mareverhalen.nl Uren desk. bevordering 4 uur

15


Donderdag 17 oktober 2013 Sociale media in je groep Doelgroep

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade die niet beschikken over basiskennis van de mogelijkheden en valkuilen van sociale media in hun lespraktijk Instapniveau Elementaire kennis en vaardigheden m.b.t. sociale media - ‘beginners’ Locatie Het Accoord, Hoendersekade 2, 3332 KW Zwijndrecht Tijd 19.30 - 21.15 uur Cursusleider / docent Ronald van der Veen Korte omschrijving Wat zijn sociale media? In deze cursus wordt stilgestaan bij de verschillende soorten sociale media. Wat kan je er wel/niet mee in je klas? Ervaringen uit eigen praktijk worden met elkaar gedeeld. Aan de hand van opdrachten wordt ervaring opgedaan. De cursus biedt de kennis die nodig is om te voldoen aan de PCOAZ-basisvaardigheden voor bovenbouwleerkrachten. Uren desk. bevordering 3,5 uur

16


Woensdag 30 oktober 2013 Rots en water - De kracht van het verschil. Introductietraining Doelgroep

Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving

Voor iedere leerkracht in de onderbouw en medewerkers van SKZ die meer wil weten over de mogelijkheden en de kracht van ‘de principes van Rots en Water’ binnen de praktijk van het onderwijs Gymzaal De Burcht, Mozartstraat 180a, 2983 AK Ridderkerk 19.00 - 21.00 uur Theo de Groot, opleidingsdocent bewegingsonderwijs, psycholoog en bewegingsdeskundige (SPON) ‘De Kracht van het Verschil’ geeft door aansprekende beweegactiviteiten inzicht in voorkeursgedrag, het maken van effectieve keuzen en de principes van Rots en Water. We ‘spelen’ continu met elkaars gedrag. Wanneer dit spel niet gebaseerd is op wederzijds respect en waardering van de verschillen, ontbreekt veiligheid in de klas, waardoor de ruimte voor meer zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling klein is. Door leerlingen én leerkrachten vaardigheden en competenties aan te leren rondom de thema’s: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen krijgen zij meer grip op factoren die het klimaat binnen een groep bepalen. Inzicht in groepsdynamische principes zoals ruimte geven en ruimte nemen spelen hierin een belangrijke rol. De Kracht van het Verschil blijkt zowel de leerlingen als de leerkrachten enorm aan te spreken vanwege de psychofysieke bena dering, het praktische karakter en de nadruk op de verschillende 17


vormen van communicatie en groepsdynamica die hierin centraal staan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Stevig staan - Gronden, centreren en focussen - Grenzen - Afstemmen (wederkerigheid) - Duiden en beïnvloeden gedrag in de klas. Op welke wijze kun je groepsprocessen en probleemgedrag beter leren duiden en beïnvloeden vanuit de interactie tussen leerlingen? Wat u verder nog moet weten: • Het is een echt ‘doe-training’. • De training vindt plaats in een gymzaal. Dit is een echte introductietraining waarbij in hoog tempo een aantal onderwerpen zullen worden aangestipt. Degenen die in hun groepen of op hun school met ‘Rots en Water’ aan de slag willen, wordt aangeraden de driedaagse training ‘train de trainer’ te volgen. Uren desk. Bevordering 3 uur Overige informatie Zie: www.swv-zhz.nl > Expertisecentrum > Aanbod motorische ontwikkeling

18


Maandag 4 november 2013 Creatief met weinig middelen Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving

Onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers Doerak, Moermond 55, 3334 CL Zwijndrecht 19.30 - 21.00 uur Conny van den Hout (SKZ) Conny gaat samen met de aanwezigen verschillende dingen knutselen, waarbij zij kosteloos materiaal gebruikt. Uren desk. bevordering 2,5 uur

19


Donderdag 7 november 2013 Training moeilijke gesprekken voeren met ouders Doelgroep

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade en medewerkers van SKZ die zich verder willen bekwamen in het voeren van gesprekken met ouders Locatie Wordt nader bepaald Tijd 19.30 - 21.00 uur Cursusleider / docent Een cursusleider van Driestar Educatief Korte omschrijving Een gesprek voeren met ouders als je niet op dezelfde lijn zit, als meningen botsen, als spanning voelbaar en agressie zichtbaar wordt of als je een lastige boodschap moet brengen: wie ziet er niet tegenop? Hoe kun je greep op het gesprek houden? Wat kun je doen om de angel uit het gesprek te halen? In deze cursus komen theorie en praktijk bij elkaar. Uren desk. bevordering 4 uur

20


Woensdag 13 november 2013 Kinderen zelfstandig aan de slag met het digibord Doelgroep

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade uit de midden en bovenbouw die een digibord gebruiken Instapniveau Deelnemers moeten de basisprincipes kennen van het digibord in hun groep. Locatie Nader te bepalen Tijd 19.30 - 21.00 uur Cursusleider / docent Linda Humme Korte omschrijving In een vorige presentatie heeft Linda Humme veel voorbeelden gegeven van digibordgebruik in de les. Daarbij gaf ze ook voorbeelden van organisatievormen waarbij de leerkracht niet de centrale persoon is, maar waarbij leerlingen het bord individueel of groepsgewijs gebruiken. In de sessie van 13 november 2013 diept ze dit verder uit. Ze geeft per vakgebied wat tips en enkele voorbeelden op het gebied van taal, rekenen en wereldoriĂŤntatie. Hoe krijg je leerlingen aan/naar het bord bij die vakgebieden en hoe regel je dat in de klas? Het wordt een inspirerende bijeenkomst die de vorige keer heeft geleid tot verdere acties van leerkrachten met onderlinge uitwisseling. Linda Humme is zelf leerkracht bij het basisonderwijs. Daarnaast is ze trainer, inspirator, coach, geeft workshops en ontwikkelt content voor het onderwijs. Op haar website www.lindahumme.nl is informatie over haar te vinden. Uren desk. bevordering 2,5 uur 21


Dinsdag 12 november 2013 Dinsdag 7 januari 2014 Woensdag 12 februari 2014 Donderdag 10 april 2014 Training Brein Atelier Doelgroep

Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving

22

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade die willen weten hoe je kinderen effectiever kunt laten leren rekening houdend met de huidige kennis van het menselijk brein Nader te bepalen 19.00 - 21.30 uur (navraag doen) Jolanda Burger, Pleisterplaats (www.onderwijsenbegeleiden.nl) De BCL (Brein Centraal Leren) training Breinatelier geeft inzicht in de ontdekkingen die afgelopen jaren zijn gedaan op het gebied van de werking van het brein. Huidige inzichten kunnen gebruikt worden als richtlijn bij het doceren, ontwikkelen van onderwijs en begeleiden van jongeren bij het leren. In de training wordt uiteengezet hoe leerlingen worden gemotiveerd en beter laat leren met kennis over de maakbaarheid van het brein, namelijk: • Door als docent na te gaan wat de eigen ‘mindset’ is op het gebied van de maakbaarheid van vaardigheden en kwaliteiten; • door leerlingen te vertellen over de maakbaarheid van het brein waardoor ze snappen dat ze beter kunnen worden in iets. Ze begrijpen dat ze hun brein kunnen versterken als ze er moeite voor


doen. Ze hebben hierdoor een hogere leermotivatie en presteren beter; • door leerlingen ontwikkelingsgerichte feedback te geven, die hun leermotivatie verhoogt en de maakbaarheid van hun brein benadrukt; • door in de lessen expliciet rekening te houden met hoe het brein het beste leert en onthoudt. Het maximale aantal deelnemers is 20. Er zijn vier bijeenkomsten met tussenperioden van ongeveer 6 weken. Deze zijn nodig voor het uitvoeren van opdrachten Uren desk. bevordering 4 uur

23


Donderdag 14 november 2013 Beter spelen en bewegen met kleuters, introductiebijeenkomst Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving

24

Leerkrachten die bewegingsonderwijs geven aan de groepen 1, 2 (en 3) en medewerkers van SKZ Gymlokaal De Burcht, Mozartstraat 180a, 2983 AK Ridderkerk 19.00 - 21,00 uur Theo de Groot, opleidingsdocent bewegingsonderwijs, psycholoog en bewegingsdeskundige (SPON) In hoog tempo krijgt u uitdagende praktijkideeën aangereikt voor de lessen bewegingsonderwijs aan kleuters. De nieuwste inzichten op het terrein van motorisch leren voor jonge kinderen en aansprekende activiteiten komen aan bod. Er zijn grote verschillen tussen kinderen op het gebied van spelen en bewegen. U wordt aangezet tot nadenken en inventief handelen met als doel het creëren van bewegingslandschappen en het vergroten en verdiepen van uw lesgeefrepertoire. Een zeer praktische cursus voor handelingsgerichte leerkrachten op het gebied van spelen en bewegen. De volgende onderdelen komen aan bod: • Nieuwste inzichten in de bewegingsontwikkeling • De kracht van verschillende methodes • Nieuwe en uitdagende activiteiten • Veiligheid en risico’s binnen het bewegen en spelen • Opbouw en volgorde binnen kleuteractiviteiten • Hulpverlening en leerhulp


Overige informatie

• Hoe bouwt u veilige en uitdagende bewegingsarrangementen • Freerunning voor kleuters Wat u verder nog moet weten : • Praktijkcursus met korte blokjes theorie. • De cursus vindt plaats in een gymzaal/speellokaal. Leerkrachten die meer ‘nieuwe’ activiteiten aangereikt willen krijgen, meer en betere handvatten willen ontwikkelen en bewegingslandschappen willen creëren wordt een cursus van 3 bijeenkomsten van 3 uur aangeboden. zie www.swv-zhz.nl > Expertisecentrum > Aanbod motorische ontwikkeling.

25


Donderdag 9 januari 2014 Hoogbegaafdheid: herkennen en ermee omgaan Doelgroep

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade en medewerkers van SKZ die meer willen weten over hoogbegaafdheid en hoe ze ermee om moeten gaan Locatie Julianaschool, Juliana v Stolbergstraat 30, 3331 BJ Zwijndrecht Tijd 19.30 - 21.00 uur Cursusleider / docent Els den Otter, Aika Timmers (IB bij PCOAZ) Korte omschrijving De volgende onderwerpen komen aan de orde: • Hoe herken je hoogbegaafde kinderen • Wat zijn de kenmerken van hoogbegaafdheid en de misverstanden daarover • Ontwikkelt het zich vanzelf • Signaleren en diagnostiek • De rol van de ouders • Wat bied je hoogbegaafde kinderen • Wat zijn de kenmerken van uitdagend materiaal • Hoe begeleid je hoogbegaafde kinderen bij het werken met uitdagend materiaal • Wat zijn de consequenties van vervroegde doorstroming • Onderpresteren en de gevolgen daarvan en het voorkomen ervan Uren desk. bevordering 2,5 uur

26


Dinsdag 14 januari 2014 Notebook voor gevorderden Doelgroep

Leerkrachten van PCOAZ die de cursus Notebook voor beginners hebben gevolgd en/of redelijk veel ervaring hebben opgedaan met het programma Locatie Impuls, Talmaplantsoen 3, 3332 CR Zwijndrecht Tijd 19.30 - 21.30 uur (uitloop 22.00 uur) Cursusleider / docent JosÊ Stedehouder, Annemarie Vonk Korte omschrijving Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen: SMART Exchange, Activity Toolkit, inhoud en structuur van de Galerie. Het gebruiken van het welkomstscherm Gallery items, Lesson activity toolkit, het gebruik van mijn inhoud, invoegen flash bestand, random image tool, category sort, galerysampler, Flash kaarten. Het ter plaatse maken van een les en presenteren is onderdeel van de avond. Er wordt gewerkt met de laatste versie van Notebook; versie 11 staat dan op alle leerkracht-pc’s. Uren desk. bevordering 3 uur

27


Woensdag 15 januari 2014 DCD, wanneer bewegen niet vanzelfsprekend is Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving

28

Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en schoolteams De Burcht, Mozartstraat 180a, 2983 AK Ridderkerk 19.00 - 21.00 uur Theo de Groot, opleidingsdocent bewegingsonderwijs, psycholoog en bewegingsdeskundige (SPON) Voor kinderen die thuis en op school problemen hebben met taken die motorische vaardigheid vereisen, wordt de term Developmental Coordination Disorder (DCD) gebruikt. Het gaat om allerlei dagelijkse dingen als aan- en uitkleden, eten en drinken, lopen, rennen, fietsen, maar ook om schoolse activiteiten als schrijven, knippen en plakken, kastje opruimen, gymnastiek, spelen op het schoolplein en het organiseren van de taken. De volgende onderdelen komen aan bod. • Wat is Developmental Coordination Disorder? • Hoe herkennen we kinderen met een onhandige motoriek op school? • Primaire en secundaire problematiek • Mogelijke bewegingsstrategieën • DCD in combinatie met leer- en/of gedragsstoornissen. • Welke specifieke ondersteuning is er mogelijk in en buiten de klas voor een kind met een onhandige motoriek?


• Welke mogelijkheden zijn er voor deze kinderen zinvol deel te nemen aan lessen bewegingsonderwijs Wat u verder nog moet weten: Theorieworkshop, zelf ervaren gelardeerd met videobeelden. Uren desk. bevordering 3 uur

29


Woensdag 22 januari 2014 Voorlichting ABP: Zo zit dat met uw pensioen Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving

Aanmelden

30

Alle werknemers van PCOAZ en Trhiade die vroeg of laat een pensioen zullen ontvangen van het ABP Nader te bepalen 19.30 - 21.30 uur De heer Fred Lardinois (ABP) Uw pensioen zoveel mogelijk afstemmen naar eigen wensen. Dat is ABP Keuzepensioen. Zo kun je zelf bepalen hoe en op welk tijdstip je met werken wilt stoppen. • Eerder of later met pensioen, wat zijn de gevolgen? • Kan ik ook met deeltijdpensioen? • Kan ik mijn pensioen ook in hoogte laten variëren? • Kan ik het nabestaandenpensioen ook uitruilen voor meer eigen pensioen of juist andersom? • Kan ik mijn pensioen ook zelf aanvullen? LET OP: Op de gebruikelijke manier maar óók via de aanmeldwebsite van het ABP. Je krijgt ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van dit boekje een mail waar een brief van het ABP aan is toegevoegd. Daarin staat een link die je naar de juiste website brengt. Tijdens deze avond bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met een advies gericht op de eigen situatie en wensen.


Woensdag 29 januari 2014 Muziek in de klas Doelgroep

Leerkrachten van de onderbouw: groep 1 en 2 en medewerkers van SKZ Locatie Nader te bepalen Tijd 19.00 - 21.00 uur Cursusleider / docent Een docent van ToBe Korte omschrijving • Deelnemers maken kennis met laagdrempelige muzieklessen voor in de klas • De inhoud van deze lessen is (deels) gebaseerd op de lesmethode Muziek moet je doen • Er wordt gebruik gemaakt van eenvoudige instrumenten zoals een handtrom, ritme stokjes, triangel en tamboerijn. • Tevens maken de deelnemers kennis met muzikale lesonderbrekingen voor in de klas zonder instrumenten. Muziek neemt leerlingen mee op een muzikale reis en richt zich op zingen, luisteren, muziek maken, vastleggen en bewegen. In deze workshop doe je op een laagdrempelige en inspirerende manier ervaring, inzicht en kennis op waarmee je de volgende dag in de klas aan de slag kunt! De inhoud van de workshop is afgestemd op het niveau van de leerlingen. Uren desk. bevordering 3 uur

31


Woensdag 5 februari 2014 Muziek in de klas Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving Uren desk. bevordering

32

Leerkrachten van de middenbouw: groep 3, 4 en 5 Nader te bepalen 19.00 - 21.00 uur Een docent van ToBe Zie de omschrijving bij 29 januari 2014 3 uur


Dinsdag 11 februari 2014 Scharrelkids leren de natuur ervaren Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten van onder- en bovenbouw Locatie Doerak, Moermond 55, 3334 CL Zwijndrecht Tijd 19.30 - 21.00 uur Cursusleider / docent Cindy Borsboom Korte omschrijving Kinderen die meer in de natuur zijn, zijn gezonder, kunnen zich meer concentreren en hebben minder stress. Toch spelen kinderen 50% minder buiten dan twintig jaar geleden. Cindy geeft een korte presentatie over met kinderen de natuur in trekken met leuke en praktische tips. Het wordt een leuke en afwisselende cursus. Uren desk. bevordering 2,5 uur

33


Donderdag 13 februari 2014 Muziek in de klas Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving Uren desk. bevordering

34

Leerkrachten van de bovenbouw: groep 6, 7 en 8 Nader te bepalen 19.00 - 21.00 uur Een docent van ToBe Zie de omschrijving bij 29 januari 2014 3 uur


Woensdag 26 februari 2014 CJG en Passend onderwijs: stand van zaken Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade en medewerkers van SKZ Nader te bepalen 19.30 - 21.00 uur De heer Kees Groeneveld, coördinator van het SWV Drechtsteden i.o. en de heer Arno Hoogendoorn (CJG Ridderkerk). Korte omschrijving In het kader van passend onderwijs en de onderbrenging van jeugdzorg bij de gemeenten per 1 aug. 2014, gaat er veel veranderen. Tijdens deze bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen uit de doeken gedaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: • Samenwerking gemeenten en onderwijs. • Wat houden de veranderingen in de dagelijkse praktijk in? • Hoe kan er sneller en beter een noodzakelijke interventie worden gepleegd. Uren desk. bevordering 4 uur

35


Woensdag 25 september 2013 Eerste Hulp aan Kinderen Doelgroep

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade en medewerkers van SKZ, ook zij die geen BHV-opleiding hebben gedaan Locatie Nader te bepalen Tijd 19.00 -. 21.00 uur Cursusleider / docent Een gediplomeerd docent van Sens Korte omschrijving Dit is een verkorte cursus Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK). Hierbij komen de meest voorkomende letsels zoals fracturen, verstuikingen, kneuzingen, oppervlakkige wonden, bewustzijnsveranderingen en verslikken aan de orde. Van tevoren wordt ge誰nventariseerd over welke onderwerpen de cursisten vooral meer kennis en vaardigheid willen. De kern van de cursus is het kunnen herkennen van type letsels en het verlenen van Eerste Hulp. Het accent valt op de praktijk. Per cursus kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Er wordt gewerkt met een Lotus. Uren desk. bevordering 3 uur

36


Woensdag 12 februari, 5 maart en 26 maart 2014 BHV Herhaling. Let op: Nieuwe opzet! Doelgroep

Gediplomeerde BHV-ers van PCOAZ die voor het behoud van de geldigheid van hun certificaat een herhalingscursus moeten volgen. Je certificaat blijft geldig als je om het jaar deelneemt aan BHV Herhaling. Locatie Nader bekend te maken Tijd 13.00 - 17.00 uur Cursusleider / docent Een gecertificeerd docent van Sens Korte omschrijving Herhaling BHV Dit cursusjaar is voor de BHV gekozen voor een andere opzet. Er is nog maar sprake van ĂŠĂŠn bijeenkomst van 4 uur waarin alleen praktijk aan de orde komt. Uitgangspunt is dat de deelnemer in een periode van 3 weken daaraan voorafgaand de E-learningmodule met theorie op een eigen pc met succes doorloopt. Een deelnemer is hier tussen de 3 en 4 uur mee bezig. Het praktijkdagdeel wordt naar de wensen van de deelnemende scholen en deelnemers ingevuld. Hiervoor voeren we voorafgaand aan de herhaling BHV een inventarisatie uit. De instructeur zal inspelen op een aantal ontruimingsplannen van scholen waar deelnemers van afkomstig zijn. Voor het EHBO-deel ontvangen wordt specifiek aandacht gegeven aan de ongevallen die zich in een recent verleden hebben voorgedaan. Het accent van de cursus ligt dus op de praktijk. Uren desk. bevordering 12 uur 37


Donderdag 6 maart 2014 Workshop NLP - tweede bijeenkomst Doelgroep

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade die meer willen weten over NLP (Neuro LinguĂŻstisch Programmeren) en de toepassingsmogelijkheden in het onderwijs Locatie De Brug, Zwijndrecht Tijd 19.30 - 21.00 uur (met uitloop naar 21.30 uur) Cursusleider Sanne van der Wijk en AndrĂŠ Deelen Korte omschrijving Deze workshop sluit aan op de workshop die najaar 2013 is gegeven. We blikken terug op de ervaringen en voegen weer nieuwe onderdelen uit de NLP toe. Ook nu zal er weer worden gecombineerd met praktische oefeningen. Uren desk. bevordering 3 uur

38


Woensdag 12 maart 2014 Filosoferen met kinderen Doelgroep

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade en medewerkers van SKZ die willen weten hoe filosoferen een plaats kan krijgen in het basisonderwijs en welke rol het kan vervullen Locatie Julianaschool, Juliana van Stolbergstraat 30, 3331 BJ Zwijndrecht Tijd 13.30 - 15.00 uur Cursusleider / docent Els den Otter Korte omschrijving Waarom zou je filosoferen met kinderen? Niet alles wat we om ons heen waarnemen kunnen we verklaren. Toch willen we begrijpen, daarom filosoferen we. Filosoferen is van alle tijden en alle leeftijden. Ook kinderen filosoferen. Filosoferen is een worsteling met taal. Op het moment dat je met anderen samen bent, word je gedwongen taal te vinden voor je gedachten. Filosoferen kun je het beste samen met anderen. We filosoferen om ons een mening te vormen, niet om de mening die we al hebben voor het voetlicht te brengen. In deze workshop komen de volgende punten aan de orde: • Wat is de doelstelling van filosoferen? • Wat brengt filosoferen jou? • Wat leren kinderen van filosoferen? • Het gesprek Uren desk. bevordering 2,5 uur 39


Woensdag 19 maart 2014 Creativiteit en originaliteit, een impuls voor de beeldende vakken Doelgroep

Leerkrachten van PCOAZ en Trhiade uit alle groepen en medewerkers van SKZ die de vakken beeldende vorming meer betekenis willen geven Locatie Wordt nader bekend gemaakt. Tijd 14.00 - 16.00 uur Cursusleider / docent Maarten Keijzer, leerkracht op De Rank en beeldend kunstenaar Korte omschrijving • We schenken aandacht aan de werking van creatieve processen (o.a. het bedenken van originele oplossingen) en het belang daarvan. • We doen ervaringen op door zelf creatief aan de slag te gaan. • We zoeken naar verbindingen met de andere vakken. • We wisselen ideeën uit. Uren desk. bevordering 3 uur

40


Maandag 31 maart 2014 Opbrengstgericht werken op het kinderdagverblijf en peuterspeelgroep als voorbereiding op de aansluiting met het primair onderwijs Doelgroep

Directeur, onderbouwleerkrachten, onderbouwcoรถrdinatoren en pedagogisch medewerkers Locatie Doerak, Moermond 55, 3334 CL Zwijndrecht Tijd 19.30 - 21.00 uur Cursusleider / docent Marieke Bink (SKZ) Korte omschrijving Marieke gaat dieper in op de voordelen van een doorgaande ontwikkelingslijn en optimale aansluiting op de basisschool Uren desk. bevordering 2,5 uur

41


Woensdag 9 april 2014 Omgaan met de pers Doelgroep Locatie Tijd Cursusleider / docent Korte omschrijving

Directies Rakkers, Dr. Plesmanstraat 22, 3331 KH Zwijndrecht 13.30 - 16.00 uur Monique Fluitsma (SKZ) Tijdens deze training wordt aandacht besteed wat je wel en niet moet doen als je onverwachts in het nieuws komt, maar ook hoe je om kunt gaan met lastige vragen van journalisten. Uren desk. bevordering 4 uur

42


De datum wordt later bekend gemaakt EHBO voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs Doelgroep

Vakleerkrachten van PCOAZ en andere onderwijsorganisaties uit de regio Locatie De Burcht, Mozartstraat 180a, 2983 AK Ridderkerk Tijd 09.00 - 16.00 uur Cursusleider / docent Een docent van First Responder NL Korte omschrijving Onderhouden van EHBO-vaardigheden van vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Uren desk. bevordering 10 uur

43


Aanmelden • Aanmelden per mail: dit heeft de voorkeur. Iedere leerkracht en SKZ-werknemer heeft gelijktijdig met de verspreiding van dit boekje een aanmeldingsformulier per mail ontvangen. Vul dit formulier individueel in en mail het uiterlijk vrijdag 28 juni retour. • Aanmelden kan ook middels het hiernaast afgedrukte formulier. Lever het ingevulde formulier in bij je directie, uiterlijk vrijdag 28 juni 2013. De directies wordt verzocht de aanmeldingen op papier te bundelen en te sturen naar Jan Visser, De Hupse 6, 2995 BB Heerjansdam.

44


Aanmeldingsformulier Cursusaanbod PCOAZ, Trhiade en SKZ 2013-2014* (voorkeur heeft de individuele aanmelding per mail)

Naam: E-mailadres: School: Ik wil me aanmelden voor de volgende cursus(sen):

Titel cursus

Blz.

Aantal uren desk. bevordering

* Inleveren uiterlijk vrijdag 28 juni 2013 bij je directie of of aanmelden per e-mail als antwoord op het toegezonden aanmeldingsformulier

45


Titel cursus

Blz.

Aantal uren desk. bevordering

(Tip: Maak een kopie voor jezelf)

46


Plaats voor eventuele opmerkingen bijv. betreffende cursustijden of cursuswensen.

47


48


Inhoud Voorwoord

1

Verlengde instructie voor management en leiding

4

Kinderen inspireren met Techniekactiviteiten en een snufje wetenschap

5

Actuele onderwerpen m.b.t. de zorg

6

Medezeggenschap in het onderwijs

7

Vaststelling Schoolstandaarden in ParnasSys

8

Skool en EBeam

9

Praktijkbegeleiding stagiaires

10

Praktijkbegeleiding stagiaires

11

Dag van de leraar: middagbijeenkomst

12

Omgaan met hardnekkig ongewenst gedrag

13

Workshop NLP – eerste bijeenkomst

14

Verhalen vertellen

15

Sociale media in je groep

16

Rots en water - De kracht van het verschil. Introductietraining

17

Creatief met weinig middelen

19

Training moeilijke gesprekken voeren met ouders

20

Kinderen zelfstandig aan de slag met het digibord

21 49


50

Training Brein Atelier

22

Beter spelen en bewegen met kleuters, introductiebijeenkomst

24

Hoogbegaafdheid: herkennen en ermee omgaan

26

Notebook voor gevorderden

27

DCD, wanneer bewegen niet vanzelfsprekend is

28

Voorlichting ABP: Zo zit dat met uw pensioen

30

Muziek in de klas (gr. 1 en 2)

31

Muziek in de klas (gr. 3, 4 en 5)

32

Scharrelkids leren de natuur ervaren

33

Muziek in de klas (gr. 7 en 8)

34

CJG en Passend onderwijs: stand van zaken

35

Eerste Hulp aan Kinderen

36

BHV Herhaling. Let op: Nieuwe opzet!

37

Workshop NLP – tweede bijeenkomst

38

Filosoferen met kinderen

39

Creativiteit en originaliteit, een impuls voor de beeldende vakken

40

Opbrengstgericht werken op het kinderdagverblijf en peuterspeelgroep

41

Omgaan met de pers

42

EHBO voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs

43


Stichting Protestants Christelijk Onderwijs van A tot Z Juliana van Stolbergstraat 30 3331 BJ Zwijndrecht Tel. (078) 820 00 10

E-mail: info@pcoaz.nl www.pcoaz.nl www.transparantbeleid.nl

Vereniging van christelijke basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht Witte de Withstraat 46 3342 TW H.I.Ambacht Postbus 182 3340 AD H.I.Ambacht

Tel. (06) 307 340 34 E-mail: bestuur@trhiade.nl www.trhiade.nl

Stichting Kinderopvang Zwijndrecht

STICHTING

Kinderopvang Zwijndrecht

Scheepmakerij 200 3331 MB Zwijndrecht Postbus 372 3330 AJ Zwijndrecht

Tel. (078) 699 17 70 E-mail: info@kinderopvangzwijndrecht.nl www.kinderopvangzwijndrecht.nl

Cursusaanbod pcoaz trhiade skz 2013 14  

Voor het schoojaar 2013-2014 is naar aanleiding van vragen uit de scholen een nieuw aanbod samengesteld.

Cursusaanbod pcoaz trhiade skz 2013 14  

Voor het schoojaar 2013-2014 is naar aanleiding van vragen uit de scholen een nieuw aanbod samengesteld.

Advertisement