Page 1

Jaarverslag Stichting Tien 2012

Samenvatting: 2012 is voor de stichting een goed jaar geweest. Het totale vermogen van de stichting is toegenomen met € 3805,48. Het mikro krediet project is voor het eerst uitgevoerd. Stand van het aantal deelnemers op 31 december 2012: Er zijn totaal 228 actieve deelnemers; zij hebben samen een bedrag van € 4.413,12 op de spaarrekening staan bij de stichting.

Sponsoring: De doelstelling is ruim gehaald. Begroot was 800 euro en er is 915 euro binnengekomen. 1 groot sponsorbedrag was bestemd voor de organisatie van het benefietconcert. Boekverkoop: De boekverkoop is geweldig verlopen. De opbrengst kwam boven de 5 duizend euro uit. Gelet op de inzet, is het geen doel om elk jaar deze omzet proberen te verhogen. Het zal mooi zijn om dit niveau vast te houden. Door dit goede resultaat, zijn er dit jaar ook wat boeken ingekocht. We hebben meer ingekocht dan begroot, maar dat wordt in 2013 weer terugverdiend. In de post kosten boekverkoop, zitten ook de terugbetalingen voor boeken die we niet konden leveren. Acties: De mikro krediet actie was een succes. De opbrengst was ruim 2700 euro. Het benefietconcert door Tin Speransa viel qua bezoekers wat tegen, maar heeft uiteindelijk toch ruim 1500 euro opgebracht. Oud papier: In 2012 hebben we qua kilo’s veel meer opgehaald dan in 2011, maar de uitbetaling blijft wat achter, dus vandaar dat de teller op 31 december bleef steken op 614 euro. Ondersteuning deelnemers: In 2012 zijn er 5 deelnemers actief geweest met diverse acties. Het ging hierom volwassen deelnemers. De projectbijdragen die zijn overgemaakt naar projecten zijn door de deelnemers zelf opgebracht. Er is totaal 4.250 euro overgemaakt naar projecten in Zuid-Afrika. In 2012 zijn er geen deelnemers geweest die een beroep hebben gedaan op het hoofdfonds.

Jaarverslag 2012 webversie  

Jaarverslag 2012 webversie