Page 1

Kinderwerk FreedomPark 2017: leiding Algemeen: Elke dag 1 stafgroepje van 5 jongeren en 3 leiding. Voorbereiding in NL: Het Projectteam (PT) maakt een indeling van 8 groepjes met elke dag 3 leiding. In december worden de kinderwerkgroepjes door het PT bekend gemaakt en geven tevens aan welk Bijbelverhaal de groepjes gaan verzorgen. De leiding, die bij het betreffende groepje hoort, heeft de volgende taken: allereerst een app-groepje en e-mailgroepje maken, zodat er snel gecommuniceerd kan worden. Op de kinderwerk-groepsavond neemt de leiding het initiatief en overlegt met het groepje wie wat gaat doen en wat het inhoudt. Dit betekent, dat er afspraken gemaakt moeten worden voor de komende maanden. Wie verzorgt het Bijbelverhaal, welk kinderwerkje wordt er gedaan, welke liedjes worden er gezongen, spelletjes bedenken en welk weggeefcadeautje wordt er gekocht. Wel is het belangrijk dat de jongeren ruimte krijgen om hun eigen creativiteit te kunnen gebruiken bij het kinderwerk. De leiding is alleen sturend als dit nodig is. Het is “het feestje” van de jongeren. Het PT stelt hierbij deadlines en de leiding van het betreffende kinderwerkgroepje houdt goed in de gaten of deze deadlines gehaald worden. Bij vertraging is de leiding medeverantwoordelijk. In maart wordt er een speciale groepsavond belegd voor ouders. Tijdens deze avond zal elk groepje een kinderwerkochtend-presentatie geven. Daardoor krijgen de ouders een beeld van het kinderwerk in FreedomPark en wordt voor de jongeren zichtbaar hoe het met de voorbereiding staat. In juni komt er nog een laatste deelnemersgroepsavond voor het afronden van o.a. het kinderwerk. Op die avond moet alles klaarliggen (knutselwerkje, weggeefcadeautje, Bijbelverhaal, spelletjes, liedjes). Er is een lijst met alle aanwezige materialen in ZA voor het buiten spelen. Deze hoeven niet vanuit NL meegenomen worden. De leiding van elk kinderwerkgroepje geeft in juni - vooraf aan de laatste groepsbijeenkomst - een terugkoppeling naar het PT of alles afgerond is. De kosten die er eventueel worden gemaakt, moeten door de jongeren én de 3 leiding gedragen worden. Zo blijft het per persoon betaalbaar. Voorbereiding in ZA: De avond voordat het betreffende groepje aan de beurt is om kinderwerk te gaan doen, wordt er ’s avonds met het hele kinderwerkgroepje overlegd (5 jongeren en 3 leiding) of alles klaar ligt. De betreffende leiding draagt hierin de verantwoordelijkheid. Het kinderwerk: Op de dag zelf moet het volgende meegenomen worden naar FreedomPark: alle materialen wat het groepje heeft voorbereid, besmeerde boterhammen met boter voor de kinderen (ongeveer 50 voor de eerste dag en elke dag opnieuw bekijken of de volgende dag meer boterhammen nodig zijn), appels voor de kinderen en de tolken, lunchpakketjes voor de beide tolken, een lekkere traktatie voor de kinderen. Het PT zal zorgen dat er voldoende limonade en traktatie aanwezig is.


Tolken: Elke dag zullen er 2 tolken aanwezig zijn, die het Engels vertalen naar de taal van de kinderen, Tswana. Het Engelse Bijbelverhaal moet extra geprint worden voor de tolken om het makkelijker te kunnen vertalen. Onze Engelse uitspraken zijn niet altijd gelijk aan die van de tolken. Zo hebben ze ook geschreven tekst om te vertalen. De tolken spelen ook een belangrijke rol tijdens de hele ochtend. Zij kunnen de kinderen aanspreken op hun gedrag, helpen bij de werkjes en spelletjes. Elke morgen moet er door het betreffende kinderwerkgroepje van die dag 2 lunchpakketjes gemaakt worden voor de beide tolken. Hygiëne: Het PT zal er voor zorgen dat op FreedomPark twee toiletten geplaatst worden, waar de kinderen en kinderwerkgroepje gebruik van kunnen maken. Er is een grote wasteil aanwezig waar de kinderen na het toiletteren hun handen kunnen wassen. In dit water zit dettol en er hoort een handdoek bij. Na het kinderwerk zorgt elk kinderwerkgroepje er zelf voor dat alles ’s avonds schoon klaar staat voor de volgende dag. Dit mag op Groenfontein gedaan worden, maar kan ook op FP gedaan worden. Op FreedomPark zijn afwasmiddel en theedoeken aanwezig. Tijdens de hele ochtend zorgt het groepje ervoor, dat alles netjes blijft en afval altijd in een klaargezette vuilniszak gedaan wordt. Ook de kinderen moeten daarop gewezen worden.

Indeling ochtend De indeling van een ochtend kinderwerk ziet er globaal als volgt uit: 9.00 9.30 9.45 10.15 10.30 11.30 11.45 12.00

Alles klaar zetten met de hele groep, eventueel met de tolken kinderen ophalen Kinderen welkom heten Bidden, zingen, start Bijbelverhaal en knutselwerkje aanbieden Drinken, snoepje, plassen, kinderen verdelen in kleine groepjes als dit nodig is. Activiteiten buiten (grasveld achter het gebouw) Zingen, afsluiten Brood en fruit uitdelen, op laten eten. Einde: de kinderen verlaten het terrein met lied of door een vrolijk afscheid, krijgen een weggeefcadeautje en hun knutselwerkje mee. 12.10 Opruimen door leiding/tolken en evalueren 12.30 Zelf als groepje met de tolken eten 13.00 Naar …………… om te helpen.

Beleid kinderwerk freedom park 2017  

Beleid kinderwerk Freedom Park 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you