Page 1

bijgewerkt t/m: 10-8-2016

Begroting 2016 inkomsten code omschrijving giften en bedrijfssponsoring i-01 (alg) i-02 opbrengst boek verkoop i-03 opbrengst mikrokredietproject i-04 opbrengst groepsacties i-05 i-06 i-07 i-08 i-09

bedrag

Uitgaven code omschrijving

bedrag

€ 900,00 € 5.000,00 € € 15.000,00

u-01 u-02 u-03 u-04

kantoorkosten totale kosten kleine acties bankkosten kosten boekverkoop

€ € € €

opbrengst diverse acties (alg) eigen bijdragen deelnemers opbrengst oud papier overige inkomsten donaties fondsen

€ € € € €

u-05 u-06 u-07 u-08 u-09

ondersteuning deelnemers onvoorzien reservering projectresi 2017 betalingen project Guido_2015 uitgaven projectreis 2017

€ € 500,00 € 16.000,00 € € 7.500,00

Totaal

€ 26.500,00

Totaal

€ 26.500,00

2.500,00 350,00 1.250,00 1.000,00 500,00

500,00 500,00 500,00 1.000,00

Begroting 2016  

Begroting 2016

Begroting 2016  

Begroting 2016

Advertisement