Page 1

begroting budget

budget_omschrijving

begrotingsjaar

boekingsbedrag

i-01 Giften en bedrijfssponsoring

2014

€ 750,00

Opbrengst boek verkoop

2014

€ 5.000,00

Opbrengst mikrokredietproject

2014

€ 0,00

Opbrengst pepermuntactie

2014

€ 250,00

Opbrengst diverse acties

2014

€ 1.500,00

Bijdragen deelnemers

2014

€ 0,00

Opbrengst oud papier

2014

€ 1.500,00

Overige inkomsten

2014

€ 1.000,00

Kantoorkosten

2014

€ 150,00

Kosten kleine acties

2014

€ 500,00

Bankkosten

2014

€ 350,00

Kosten boekverkoop & inkoop boeken

2014

€ 1.500,00

Ondersteuning deelnemers

2014

€ 5.000,00

Onvoorziene niet begrote uitgaven

2014

€ 500,00

Reservering / Spaarrekening

2014

€ 2.000,00

i-02 i-03 i-04 i-05

i-06 i-07 i-08 u-01 u-02 u-03

u-04 u-05 u-06 u-07

dinsdag 13 mei 2014

Pagina 1 van 1

Begroting 2014  

Begroting 2014