Page 1

bijgewerkt t/m: 17-4-2018

Begroting 2018

i-03 i-04

bedrag inkomsten omschrijving giften en bedrijfssponsoring (alg) € 1.000,00 opbrengst boek verkoop € 5.000,00 sponsoring bedrijven specifiek reis 2019 € 2.000,00 opbrengst acties algemeen € 1.000,00

i-06 i-07 i-08 i-11 i-12 i-13

eigen bijdragen deelnemers opbrengst oud papier overige inkomsten declaratie aan deelnemers reis inkomsten fondsen ontvangen rente

rek. i-01 i-02

€ 55.000,00 € 800,00 € 1.000,00 € €

750,00 100,00

rek. u-01 u-02 u-03 u-04 u-05 u-06 u-08 u-09

Uitgaven omschrijving kantoorkosten kosten kleine acties bankkosten kosten boekverkoop ondersteuning deelnemers aan externe projecten onvoorzien uitgaven projectreis 2019 uitgaven fondsen reservering reis 2019 reservering hoofdfonds

bedrag € €

500,00 500,00

€ €

500,00 1.000,00

€ € €

500,00 500,00 7.500,00

€ 47.500,00 € 6.000,00

Algemene begroting 2018  

Algemene begroting 2018

Algemene begroting 2018  

Algemene begroting 2018

Advertisement