Page 1

Dierenrechten in de Islam Q1. Boeken over de Islam en dierenrechten zijn zeldzaam. Waarom heeft u Dierenrechten in de Islam geschreven? Ans: Toen ik met mijn werk voor de dieren begon ontdekte ik dat er in het denken van mijn landgenoten veel misverstanden bestaan wat betreft het Islamitisch gedachtegoed t.a.v. dieren. Vervolgens ben ik mijn onderzoek gestart met het idÊe hen duidelijk te maken dat de Islam heel helder is wat betreft de rechten van het dier Q2. Hebben dieren volgens de Islam rechten? En hoe wordt er in de Islamitische cultuur omgegaan met een recht? Ans: Ja, In de Islam geeft een gedetaileerde en goede omschrijving van de rechten van de dieren. De Islam is is een religie die vooral gebaseerd is op rechten, dit tegenover de ongelijkheid in de Arabische maatschappij van zo’n 1400 jaar geleden. Meer dan 50% van de leer van de Islam gaat over rechten; mensenrechten, rechten van de vrouw, rechten van de planten en vegetatie en zeer prominent aanwezig: de rechten van de dieren. Q3. Is er een oude, geestelijke wet aangaande de rechten van de dieren? Ans: Zoals alle andere wetten, dekt de geestelijke wet ook de rechten van het dier, maar de straf op overtrading, die bij handhaving van het grootste belang is, verschilt van plaats tot plaats. In Pakistan bijvoorbeeld zijn de straffen erg laag omdat dit nog stamen uit de tijd dat Engeland het land regeerde. In Islamitische wetgeving zijn de straffen hoger. Q4 Op blz. 24 van uw boek schrijft u dat de bescherming van de rechten van het dier zijn oorsprong vindt in Shariah (wet) zoals beschreven in de wettelijke tekstboeken. Wat bedoelt u hier mee? Ans: De Islamitische wetgeving is samengesteld op basis van de Koran en Sunnah. Van alle religies wordt de Islam gezien als de religie met de meest uitgebreide wetgeving voor de dingen waar men dagelijks mee te maken heeft. Ik heb voor of in die tijd nergens een zo opmerkelijke omschrijving van de rechten van het dier gezien. Q5. Wat zei de heilige profeet Mohammed over de rechten van het dier?


Ans: Wat ik geleerd heb uit de lessen van de Profeet (PBUH) is dat Hij (PHUB) ons aanraadt priotiteit te geven aan de diere door ze bijvoorbeeld eerst te voeren voor wij zelf gaan eten en hen schaduw te geven ook al moeten we hierdoor zelf in de zon staan en natuurlijk door ze voor pijn te behoeden. De profeet Muhammed (PHUB) zei:”Alle schepselen zijn familie van God en God houdt het meest van hen die het beste voor zijn familie zorgen”. (opgetekd uit Anas. Mishkat Al-Masahib,3:1392; overgenomen van Bukhari) Q6. Wat is het standpunt van de Koran t.a.v. dieren? Ans In de Islam gelooft men dat de Profeet (PHUB) zei wat God hem wilde laten zeggen. De helft van de Islamitische leer is gebaseerd op wat de profeet (PHUB) gezegd heeft en de helft wordt in de Koran beschreven als de woorden van God. In grote lijnen komt het in beide gevallen neer op wat ook in het Heilige boek staat nl. Dat de Almachtige Allah zegt:”en de aarde heeft Hij opgedragen aan de levende schepselen”.(Koran 55:10). En verder :”Er is geen dieren op aarde, nog een vogel die vliegt, die geen deel uitmaakt van een gemeenschap zoals jij”. Wat duidt ophetzelfde al swat wij al eerder beschreven hebben met de woorden van de Profeet, namelijk dat de dieren dezelfde rechten hebben als de mensen. Q7. Wat is het standpunt volgens de Hadith over dieren Ans: Hadith zijn de opgetekende woorden van de Profeet (PBUH). Zoals al eerder gezegd heeft de Profeet bevolen dat je in de hemel komt als je de dieren goed behandeld. Het goed zijn voor dieren wordt gezien als een goede daad (om het recht op de hemel te verdienen). De volgende Hadiths maken duidelijk wat ik wil zeggen:”O Apostel van Allah is ere en belonging voor ons als wij de dieren dienen?”en hij antwoordde :”ja er is een belonging voor het dienen van elk/enig levend wezen”. (opgeschreven door Abu Huraira; deel 3 boek 40 nummer 551) Q8. Wat zijn uw ervaringen tijdens uw bezoeken aan Islamitische landen over de manier waarop Moslims met dieren omgaan ? Ans: Over het algemeen zijn Moslims heel vriendelijk voor dieren, maar ik heb het gevoel dat in een aantal gevallen de leer van de Islam gewoon genegeerd wordt. Dat kan komen doordat de geestelijke leiders hun werk niet goed doen en vergeten hun volgelingen voldoende uitleg te geven bepaalde delen van de Islam wat dan weer lijdt tot klachten over bearbaitings, houbara indiscriminate killings etc.


Q9. Ritueel slachten is iets controversioneels. Uit material van Direnrechten activisten blijkt dat het ritueel slachten, zowel in Westerse staten als in de Islamitische landen, niet altijd volgens de regels gedaan wordt. De roep om humane slachting, iets dat als de dierenrechten activisten sowieso al als een oxymoron gezien wordt, is iets dat zich moeilijk laat verdedigen. Ans: Een echte Islamitische slachting is heus een humane manier van slachten. In de meeste gevallen wordt er echter niet volgens de regels geslacht omdat de doorsnee Moslim denkt dat als hij de regels niet opvolgt hij slecht een kleine zonde begat, echter, al ser niet volgens de regels geslacht is (humane slachting) dan wordt het vlees Haram. Dit betekent dat het een zonde is om het vlees van een niet volgens de regels geslacht dier te eten. Het zich op grote schaal niet aan de regels houden komt volgens mij weer komt voort uit het feit dat de geestelijke Moslim leiders, onvoldoende nadruk leggen op dit deel van de leer. Q10. In de Heilige Koran staat dat ieder dier het word God’s moet horen alvorens het geslacht wordt, hoe wordt daar binnen de leer over gedacht? Ans: Voor het slachten moet de woorden Allah O Akbar uitgesproken worden, wordt dit niet gedaan dan wordt het vlees Haram en is het een zonde om het vlees te eten. De achterliggende reden is dat de slachter zo aan de woorden van God herinnerd wordt en dat God Almachtig is en zal straffen als het slachten niet op de juiste manier gebeurd. Verder gelooft men dat het uitspreken van deze woorden de pijn van het dier tijdens de slachting zal doen afnemen. Q11. Wordt het horen van de woorden van God voor de slacht gezien al seen grote zegen, denk hierbij aan de vele mensen in Irak die gedood zijn zonder deze kans te krijgen. Als de rechten van de mensen en dieren op dezelfde wijzen genegeerd worden, is dat zeker een punt van belang. Ans: Uit hetgeen ik eerder gezegd heb kunt u opmaken dat als de slachter deze woorden niet uitspreekt dan geschied de slachting niet volgens de wil van God en zal God dus boos zijn, niet alleen op de slachter maar ook op de mensen die het bewuste vlees eten. Q12. Gelooft de Islam in huisdieren? Ans:. Ja de Islam gelooft in huisdieren, bijvoorbeeld paarden, honden, vogels, etc..


Q12A. Ik heb gehoord dat rashonden een nieuwe rage zijn in Saudi Arabie, echter rassen die uit het buitenland geïmporteerd worden zijn niet bestand tegen het klimaat en daardoor wordt hun leven verkort. Wat zijn uw gedachten hierover? Ans: you would not believe that Islam clearly stated “Not to allow any change to corrupt what Allah has created “ (Quran . 30:30) it clearly means that every sort of alteration and modifications is strictly forbidden which also means that the alteration should not be done not only in their physiology but also not in their habitats and I think if an animal is being kept out of its natural climate it is forbidden in Islam. Q13. The Holy Quran does not insist upon the eating of meat for physical or spiritual health. Is there many vegan or vegetarian Muslims that you know of? Ans: Holy Quran don’t like avoid eating the things which are allowed to eat so I believe that according to Islam it is best to eat what ever allowed to eat but according to teachings of Islam. Q14. The Holy Prophet was fond of dates and yogurt. Is that correct? Ans: yes that’s why it is believed to be holier if Muslims eat the same more in their diet. Q15. Can you please go through some animal right topics? What about hunting and killing from both the Quranic and the Hadith point of view? Ans: Islam clearly defines the rules and regulations regarding the hunting and killing of animals also for every living resource. The rules apply to hunting, fishing, wood cutting for timber and fuel and grazing. Hunting and fishing is permitted in Islam but with a idea of sustainability. In Qur’an it is ordered, “O you who believe! Do not violate the signs appointed by Allah nor the sacred month, nor (interfere with) the offerings, nor the sacrificial animals with garlands, nor those going to the sacred house seeking the grace and pleasure of their lord; and when you are free from the obligations of the pilgrimage, then hunt, and let not hatred of a people because they hindered you from the sacred masjid—incite you to exceeds the limits, and help one another in goodness and piety and do not help one another in sin and aggression and be careful of (your duty to ) Allah; surely Allah is severe in requiting (evil)” The Holy Prophet (PBUH) said; “Whoever kills a sparrow or any thing bigger then that without a just cause, Allah will hold him accountable on the Day of Judgment.” Hazrat Suleiman was one of the Prophet of God and it is believed that he was much acquainted with birds and animals in Islamic teachings I was surprised to see a story about him that in his era once a mother of some animal came to him and complained about some of his follower that he hunt her kin Prophet summoned him


and asked him the matter the accused told the prophet that he just hunt him down according religious teachings the mother of that animal said to Prophet that he killed her kin animal while he was camouflaged which mean he deceived my kin animal and deceiving is a sin in your religion so he did a sin Prophet got convinced and proposed a punishment for the accused. It give us a very clear picture about the hunting rules in Islam.

Q16. What about Blood sports and Fighting Competitions. You work in this area “please tell us about that. Ans: yes the fighting and baiting is directly addressed in Islam in clear wording it is just because this subject while preaching the teachings of Islam do not receives importance by the clerics and Muslims are not well aware that it is strictly forbidden in Islam that’s why it is still on in these areas. We have recently started working on this and with the help of Government we are trying our best to reach every possible cleric even in remote areas to remind them the teachings of Islam and I am optimistic about this that this will defiantly be effecting to reduce such sins from Islamic societies. Q17. Fur? Ans: Islam clearly stated a list of animals and birds and fishes which are allowed to eat and they are called HALLAL and considered as PAK and rest are the HARAM and most of them are NIJIS which means we need to wash our hands if we got them touched. It is quite obvious in Islam that the skin of only slaughtered animals are allowed to use and hunting’s for other than eating purposes are strictly restricted in Islam. I think it is sufficient to say that there is no concept of killing an animal for it Fur, tusks, trophy, ivory or even for medicinal use of not allowed animals. Even the allowed list provided to keep body warm do not includes animals. So I believe that Islam neither allows us hunting for fur nor the use of wild animals skin for clothing purposes.

Q18. Overloading and riding Pack Animals. What is said about that? Ans: It is the Islamic responsibility of the animal’s owner to ensure that his animal is safe and secured Islam appear very restrict regarding such sins even In hadith disfiguration of animals is forbidden, the Prophet (PBUH) said; “Do not clip the forelock of a horse, for decency is attached to its forelock, for it protects it; nor its tail, for it is fly-flap.” (Narrated by Utba bin Farqad abu abd) Q19. What is said about kindness and the treatment of animals from religious sources?


Ans: Qur’an and Hadith gives clear guidance on several matters concerning animals aside from there treatment and there roles. In this respect as Ibn Umar said; “I heard the Messenger of Allah, May Allah Bless Him and grant him peace, say, whoever mutilates a living creature and then does not repent, Allah will mutilate him on the Day of Judgment” Jabir told that God’s Messenger forbade the striking the face or branding on the face of animals, He said when an ass which had been branded in its face passed him by: “God curse the one branded it.” (Narrated by Jabir bin Abdullah) Q20. Finally, close to the back of the Quran is a marvelous story about the elephant. Can you kindly relay the gist of it for us here today? Ans:

animal rights in the islam 2  
animal rights in the islam 2  

animals rights in the islam

Advertisement