Produktkatalog 2024 DK

Page 96

Aggregat med hydrauliske teleskopgafler, type 6IFPF-KOOI® Kapacitet 2000-5000 kg

teleskop gafler øger længden med op til 75 %

Øget produktivitet og sikkerhed Med hydrauliske teleskopgafler øges både produktiviteten og sikkerheden, samtidigt med at førerens håndtering lettes. Fra truckens førehus kan du forlænge gaflerne til dobbelt længde, så du kan håndtere flere paller på én gang eller nemt læsse/aflæse varer fra lastbilens langside. Også ideel til dybdestabling af gods i reoler eller til fri stabling på jorden og gulvet. Du slipper for den manuelle håndtering af forlængergafler, som altid ligger på det forkerte sted og for besværet med at montere og fastgøre disse på de eksisterende gafler.

Disse teleskopgafler er velegnede til stort set al indendørs og udendørs håndtering, både på trucks med kontravægt og på lagertrucks

TILVALG: • Kamera, afstandsmålere og laser liner, se side 150 • Mange forskellige varianter af gafler til alle typer godshåndtering • Mange forskellige rammebredder, der passer perfekt til din truck • Frysehusversion -30° som ekstraudstyr • Laststøtte som ekstraudstyr

FORDELE:

Pris

• Enkel og hurtig justering af gaffellængden • Manuelt arbejde kræves ikke • Øger produktiviteten ved håndtering af flere paller på samme tid • Højere sikkerhed takket være højere stabilitet

Valgmuligheder:

Varenummer

DKK

EUR

Trådløs powerpack

04 70000 02

17.510,-

2.350,-

Montering på e-l-m aggregat Magnetventil Montering på e-l-m aggregat

96

På forespørgsel 3.575,-

480,-

På forespørgsel


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.