Produktkatalog 2024 DK

Page 24

Integreret gaffelflytter med sideskift og konsoller, type 6IFPC Kapacitet 2000-8000 kg

Integreret gaffelflytter med konsoller til hurtigt skift af gafler Vores 6IFPC bygger på vores populære 6IFPF, men kommer med konsoller til gafler. Konsollerne giver mulighed for hurtigt at skifte gafler og øger dermed fleksibiliteten. Aggregatet egner sig perfekt til f.eks. lejeflåder eller maskiner, som skal løse opgaver, der kræver forskellige gaffellængder. Vores 6IFPC dækker kapaciteterne fra 2,0 til 8,0 tons. Aggregatets konsoller er lavet i højeste kvalitet og gør det muligt at bruge ISO gafler efter eget valg. Med tilkøb af vores ”hurtigskift” kan gaflerne af- og påmonteres endnu hurtigere. Som følge af undervangens design har aggregatet et stort åbningsområde i forhold til bredden. Gaffelflyt og sideskift

er effektivt og støjsvagt på grund af de akselmonterede gafler, der er udstyret med kraftige bronzebøsninger i top og smørbare ruller i bund. Ventilen er placeret foran højre masteprofil for at opnå bedst mulig sigt. Som standard er ventilen placeret bag en kraftig beskyttelsesplade for at undgå skader under driften. Hydrauliske slanger følger gængse standarder og kan derfor hurtigt skiftes, hvis de beskadiges under driften.

TILVALG: • Hurtigskift system til konsoller • Kamera, afstandsmåler og laser liner, se vores e-assist sortiment s. 150 • Mange forskellige bredder • ISO gafler i mange forskellige dimensioner • Mulighed for lastgitter

FORDELE • Design med konsoller giver mulighed for nemt og hurtigt skift af gafler • Fremragende kvalitet som kan modstå selv de mest krævende miljøer • Uovertruffen sigt • Høj restkapacitet pga. det integrerede design • Ventilstyret sideskift med optimeret vandring • Lave driftsomkostninger

24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.