Produktkatalog 2024 DK

Page 148

Hook-on push aggregat, type HPH5 Kapacitet 1500 kg

Push aggregat til palleløs transport af gods samt håndtering af paller Design med udsparinger i frontpladen medfører en sikker transport af godset og giver et arbejdsmiljø i topklasse. HPH512 leveres som standard med indbygget sideskift, som letter truckførerens arbejde, og sikrer en præcis placering af pallerne. Den stabile skubbebevægelse sikrer, at der ikke sker skader på godset. HPH5-

12 er konstrueret med 4 gafler, som understøtter godset. De midterste gafler er fastmonterede, mens de 2 yderste gafler er hydraulisk bevægelige, hvilket sikrer, at godset understøttes optimalt hver gang. Aggregatet leveres med ophæng ISO 2328, som passer til alle truckmærker.

FORDELE • Optimal godshåndtering ved integreret sideskift • De yderste gafler er hydraulisk bevægelige • Udsparinger i frontplade giver god sigt • Skånsom og stabil afskubningsbevægelse

Frembygning

Horisontalt tyngdepunkt

Højde

Skubbelængde

Vægt

Gaffeldimension

Åbningsområde

Sideskift

a [mm]

A [mm]

C [mm]

EH [mm]

H [mm]

L* [mm]

Q kg

bxt [mm]

Y0 - Y1 [mm]

S [mm]

1500

600

1000

320

280

900

1200

605

100x40

575-1000

+/- 100

• Max. arbejdstryk 175 [bar]. Hydraulik: 3 funktioner • *Skubbelængde = L + 15 [mm] • Inkl. reduktionsventil og magnetventil

148

2

Pris

Bredde

P kg

ISO 2328

Lastcenter

HPH5-12

Kapacitet

• Optimal understøtning af pallegodset med 4 gafler

DKK

EUR

179.320,-

24.070,-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.