Produktkatalog 2024 DK

Page 132

NYHED

Balleklemme med sideskift, T-profil model, type HBCT

Kapacitet 1800-3700 kg

Driftssikker balleklemme med sideskift og stort åbningsområde Når kun den højeste kvalitet god nok, så er vores balleklemme, HBCT, det ideelle valg. Den klarer nemt hårde miljøer og en høj driftsintensitet, som man f.eks. oplever i genvindingsindustrien. Vores HBCT dækker kapaciteterne fra 1,8 til 3,7 tons ved lastcenter 600 mm. Klemmens unikke ramme er specialdesignet, hvilket sikrer branchens mest robuste design og en åbning mellem bakkerne, der ikke tidligere har været mulig.Påhængte aggregater er konstrueret med hooks, der følger ISO-standarderne. Derfor kan aggregatet nemt flyttes til andre mast- eller trucktyper. Fleksibiliteten gør aggregatet relevant til udleje og leasing – særligt når der laves aftaler med fuld service, da den høje kvalitet sikrer lave driftsomkostninger. Vores specialdesignede T-spor profiler, som danner over- og undervange, er den primære del af et vridningsstabilt stel, der udgør den bedste base for aggregatets opbygning. De tekniske data, såsom vægt,

frembygning og tyngdepunkt, optimerer restkapaciteten markant og tilføjer høje og markedsledende værdier til trucken. Som standard har klemmen sideskift. Klemmens ventil har dobbelt låse- og trykjustering, som kan tilpasses det specifikke håndteringsbehov. For at sikre en synkron bevægelse af bakkerne har ventilen indbygget flowdivider. Hydrauliske slanger følger gængse standarder og kan derfor hurtigt skiftes, hvis de beskadiges under driften. De kraftige T-spor profiler er forsynet med udskiftelige foringer i PEmateriale, som sikrer en lav friktion og lang levetid.

TILVALG: • Mange forskellige bredder • Mange forskellige bakkelængder, inkl. slidelementer og slidindikator • Mulighed for ekstra afskærmning at vitale komponenter • Mulighed for skrabejern på undersiden af klemmestel

FORDELE • Robust kvalitet der kan modstå selv de mest krævende miljøer • Højere restkapacitet, funktionalitet og udsyn sammenlignet med andre i branchen. • Ventilstyret sideskift med en synkron bevægelse ved klemning PÅHÆNGT • Høj driftssikkerhed • Levetidsoptimeret design og lave driftsomkostninger 132


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.