Produktkatalog 2024 DK

Page 122

NYHED

Roterende lastvender T-profil, type RELT

Kapacitet 1000-3500 kg

Modificeret version af vores populære lastvender RELT er vores nyeste generation af roterende lastvendere og afløseren for vores kendte RELV. RELT giver mulighed for 360 gaders rotation og er særdeles velegnet til at vende last fra træ- til plastpalle, som en specialløsning til fødevareindustrien eller til affaldshåndtering, hvor aggregatet både kan håndtere paller, containere og baller. Vores RELT dækker kapaciteterne fra 1,0 til 3,5 tons. Aggregatets konstruktion giver en unik mulighed for at lave kundetilpasninger, der kan optimere kundens drift og bidrage positivt til en reduktion af logistikomkostningerne. Rammens over- og undervange dannes af vores specialdesignede T-spor profiler. Den robuste rammekonstruktion eliminerer slør og reducerer støj til et absolut minimum. Rotatoren er designet med inspiration fra offshore vindmølleindustrien med blandt andet specialdesignede pakninger, som holder vand og skidt væk fra rotatorhusets indvendige komponenter. Den unikke konstruktion sikrer et hurtigt rotationsmoment, stort åbningsområde, reduceret frembygning, lav egenvægt og optimeret udsyn gennem aggregatet

122

Som standard har lastvenderen sideskift. Klemmefunktionens ventil har dobbelt låse- og trykjustering, som kan tilpasses det specifikke håndteringsbehov. Det skaber en sikker og kontrolleret klemning. For at sikre en synkron bevægelse af vendepladerne har ventilen indbygget flowdivider. Ydermere er rotatorenheden forsynet med en låseventil, der modvirker utilsigtet friløb. Hydrauliske slanger følger gængse standarder og kan derfor hurtigt skiftes, hvis de beskadiges under driften. De kraftige T-spor profiler er forsynet med udskiftelige foringer i PEmateriale, som sikrer en lav friktion og lang levetid. Aggregatet tilbydes også i en integreret version. Dette vil fuldende kombinationen imellem truck og udstyr. Kontakt os for mere information!

TILVALG:

• Kamera, afstandsmåler og laser liner. Se vores e-assist sortiment s. 150. • Mange forskellige bredder • Mange forskellige gaffeltyper og -længder (afstanden mellem gaffelpar kan varieres) • Støtteplade til sikring af last ved rotation (kan tilpasses specifikke kundebehov) • Kan leveres som integreret


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.