Formandsbladet 02-2023

Page 1

FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 116. ÅRGANG • NR. 2 • MAJ 2023 2 04 24 12 28 DFF ER STADIG EN VIGTIG FAGFORENING BÆREDYGTIGHED ER EN HJERTESAG FAGFORBUND KIGGER EFTER NYT DOMICIL AMBERCON TRÆDER HELT NYE STIER TEMA NR . 2•2023 GRØNT BYGGERI

HUSK AT SIKRE DIN TELEFON

OBS! Vi mangler stadig mange E-mail adresser i vores medlemssystem!

Måske har du fået ny mailadresse og har glemt at informere os?

Det kan vi nemt ændre.

Du skal blot sende os en mail til dff@danskformand.dk

Vi har desværre oplevet en del medlemmer, der ved opsigelse fra arbejdsgiver, er blevet bedt om at aflevere deres mobil, der tilhører arbejdsgiveren. De er derved kommet i problemer. Vi har konstateret, at flere har nogle af deres personlige ting på deres arbejdsmobil, såsom MitID, kørekort og mange andre personlige ting. Det kan give mange udfordringer, hvis man ikke sørger for at sikre sig, at enten man får lov at købe og derved beholde telefonen, eller får sikret sit ID på anden vis.

Lønstatikken til brug for indkomståret 2023

Vi har nu gennemført undersøgelsen, og resultatet er udsendt til de medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen. Statistikken kan dog rekvireres ved at kontakte DFF, så sender vi den med mail. Den bliver ikke lagt på hjemmesiden

Overenskomsterne

Vi har i øjeblikket travlt med at få overenskomsterne på plads i det private arbejdsmarked. Det vil vi snart kunne orientere medlemmerne om. Husk at informere Dansk Formands Forening ved ændringer i ansættelsesforhold, lige som det er vigtigt at informere firmaet, om man er omfattet af en overenskomst, da man er medlem af Dansk Formands Forening. Det er ikke altid givet, at firmaerne husker vores indbyggede aftaler i overenskomsterne. Det kan derfor have afgørende betydning ved opsigelse for, om man oppebærer sine retsmæssige godtgørelser. Så derfor bør medlemmerne altid kontakte os i den givne situation. Ligeledes skal medlemmerne huske deres rettigheder, også efter de har passeret pensionsalderen, da mange af vores medlemmer fortsætter i kortere eller længere tid på arbejdsmarkedet.

Status på ledighed

Vores ledighed er stadig på et meget lavt niveau. Vi har har i marts måned 0 registrerede ledige medlemmer i Dansk Formands Forening. Det synes vi er meget flot.

Afdelingsmøderne

Dansk Formands Forening har nu gennemført alle afdelingsmøderne. Der har været rimelig interesse i afdelingsmøderne. Ligeledes har vi haft nogle gode og fornuftige dialoger om de lokale sager. Men det er jo også ved at vise sig og støtte op, man kan gøre en forskel og være medbestemmende til at sikre dine løn og arbejdsforhold. Man får mødt sine kolleger, og samtidig får man styrket sit netværk.

Generalforsamlingen i DFF

Dansk Formands Forening holdt generalforsamlingen den 29. april i Vingstedcentret. Vi havde besøg af Byblomst fra Horsens, som gav os en fin og flot orientering om, hvordan man kan få en kedelig plads til ligne en million ved at plante med flotte og bæredygtige planter. Vi havde ligeledes en god information fra PFA om helbredsforsikring, og om hvorledes vi kan og bør benytte vores forsikring til at sikre os selv og få et bedre seniorliv. Efter de to indlæg begyndte generalforsamlingen. Vi var desværre ikke så mange deltagere, men dem, der var mødt op, fik en fyldestgørende orientering om Dansk Formands Forening.

DANSK
FORMANDS FORENING ER EN FAGORGANISATION FOR ARBEJDSLEDERE OG KONDUKTØRER INDENFOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED SAMT FORMÆND OG ARBEJDSLEDERE INDENFOR KOMMUNERNES OG REGIONERNES TEKNISKE FORVALTNINGER. DANSK FORMANDS FORENING HAR OVERENSKOMSTRETTEN INDENFOR BYGGE- OG ANLÆGSOMRÅDET.
2 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023 DANSK FORMANDS FORENING | LEDER

Udgiver: Dansk Formands Forening Solrød Center 57, 1. th. 2680 Solrød Strand Tlf.: +45 32 96 56 22 dff@danskformand.dk

Arbejdernes Landsbank: Kontonr.: 5301 0321366

Redaktion: Forbundsformand

Kim Bøje Madsen (ansv.) kbm@danskformand.dk

Journalist Niels Henriksen mail@nordtext.dk

Tema i næste nummer: Have og Landskab 2023 Artikler og stof til nr. 3•2023 skal være redaktionen i hænde senest den 19. juni 2023.

Næste nummer udkommer den 24.-29. juli 2023.

Scan QR-koden og kom direkte ind på: www.danskformand.dk

Layout og produktion:

Grafiker Jannie Sørensen

Stibo Complete

Oddesundvej 1

6715 Esbjerg

Tlf. +45 76 10 11 63 jsoe@stibo.com

Annoncer:

Stibo Complete Mediaservice

Jette Sterndorff-Jessen

Oddesundvej 1

6715 Esbjerg

Tlf. +45 76 10 11 47 jsje@stibo.com

www.stibocomplete.com

Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er den 19. juni 2023.

28 24
Leder 2 DFF er stadig en vigtig fagforening....................................................................................... 4 Røde tal på bundlinjen .......................................................................................................... 10 Fagforbund kigger efter nyt domicil 12 Kort fra beretningen............................................................................................................. 13 Østjylland mødtes på vingård 14 Nordjylland så ny materielgård ........................................................................................... 18 SYD mødtes i skydeklub 22 Grønt byggeri er strategisk fokusområde 24 Ambercon erstatter beton med træ................................................................................... 28 Kamp mod ukrudt endnu nemmere 32 DANSK FORMANDS FORENING | KOLOFON
4

Der blev lyttet koncentreret til beretningen

DFF LEVER OP TIL SIN EGEN VISION OG ER FORTSAT EN VIGTIG FAGFORENING

DANSK FORMANDS FORENING | DFF LE vER O p Ti L Si N EGEN viSiON OG ER FORTSAT EN viGTiG FAGFOREN i NG 4 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

Landsformanden savnede i sin beretning på generalforsamlingen mere synlighed

AF NIELS HENRIKSEN

Dansk Formands Forening (DFF) afviklede i år sin generalforsamling på Vingstedcentret ved Vejle. Og her understregede landsformand Kim Bøje Madsen, at DFF fortsat har en rolle at spille som en vigtig fagforening.

– DFF er en vigtig fagforening, som er respekteret hos arbejdsgiverne og deres organisationer, og så lang tid vi er det, og så længe vi kan være med til at gøre en forskel for vores medlemmer blandt andet ved forhandlinger om faglige sager med deres arbejdsgivere, så mener jeg også, at vi selvfølgelig skal være her. Vi lever fint op til vores vision som siger: ”DFF er og vedbliver at være den foretrukne faglige organisation

i handlekraftig udvikling, der med medlemmerne i centrum yder den bedste service med høj faglig kompetence.” Det føler jeg, vi lever op til – ellers hører jeg det gerne. Vi gør i hvert fald det ypperste for at leve op til vores vision, fastslog Kim Bøje Madsen, der selv deltager i de fleste forhandlinger og møder i Jylland.

ØGET SYNLIGHED

– Vi har talt meget om synlighed. Vi er derfor kommet på Facebook, lige som vi vil have en profil på LinkedIn.

Der er ikke nogen tvivl om, at de elektroniske platforme er oplagte, og der er især Facebook og LinkedIn gode at bruge. Vi skal være mere synlige, så vi kan få vendt medlemsnedgangen, tilføjede landsformanden, der også havde en besked til lokalafdelingerne.

– Jeg vil igen ikke undlade at bemærke de relativt store beløb, der ligger ude i afdelingerne. De bør komme ud og gøre mere gavn for foreningen. Jeg mener, at de enkelte

Der er ikke nogen tvivl om, at de elektroniske platforme er oplagte, og der er især Facebook og LinkedIn gode at bruge. Vi skal være mere synlige, så vi kan få vendt medlemsnedgangen.

VEJEN TIL VÆKST

Katkjærvej 5, 7800 Skive · Kærup Parkvej 12, 4100 Ringsted · info@scantruck.dk · +45 96 147 147
www.scantruck.dk
Vælg hellere et af de verdenskendte maskinmærker fra Scantruck. Kom på den sikre side med vores pålidelige maskiner, der år efter år bidrager positivt til bundlinjen i din virksomhed. For maskinerne er ikke blot bygget til at blive brugt, men er også sat i verden for at skabe vækst, fremdrift og lønsomhed i din virksomhed Kontakt os og lad os regne lidt på det …
DANSK FORMANDS FORENING | DFF LE vER O p Ti L Si N EGEN viSiON OG ER FORTSAT EN viGTiG FAGFOREN i NG 5 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
KIM BØJE MADSEN

afdelinger bør gå i tænkeboks, og så tager vi det op i bestyrelserne. Jeg ved godt, det er forskellige tiltag, der sker i de enkelte afdelinger, så jeg må bede jer se lidt mere på, hvad der kan lade sig gøre, opfordrede Kim Bøje Madsen.

TID TIL FORNYELSE

– Jeg mener desuden, at de enkelte afdelinger skal prøve at få noget fornyelse i bestyrelserne. Nu er der formandsvalg næste år, og jeg håber, at der kommer nogle nye kræfter, der kan supplere og hjælpe i landsbestyrelsen. Jeg synes, at lokalafdelingerne skal prøve at forklare dem, der kunne være et aktuelt emne, at der ikke er det store arbejde i det, cirka fire bestyrelsesmøder samt ét årligt afdelingsmøde og en generalforsamling. Det kræver ikke den helt store indsats. Jeg synes, at der trænger til at blive set med nye og friske øjne på mange ting, sagde landsformanden bl.a. i sin beretning.

Landsformand

Kim Bøje Madsen

aflagde beretning på DFFs generalforsamling på Vingstedcentret ved Vejle.

DFF er en vigtig fagforening, som er respekteret hos arbejdsgiverne og deres organisationer, og så lang tid vi er det, og så længe vi kan være med til at gøre en forskel for vores medlemmer blandt andet ved forhandlinger om faglige sager med deres arbejdsgivere, så mener jeg også, at vi selvfølgelig skal være her.

KIM BØJE MADSEN Bo Enghoff-Jensen er udset som afløser for nuværende landsformand Kim Bøje Madsen. Han deltog selvfølgelig i generalforsamlingen og ventes at blive valgt som landsformand ved næste års generalforsamling den 20. april.
DANSK FORMANDS FORENING | DFF LE vER O p Ti L Si N EGEN viSiON OG ER FORTSAT EN viGTiG FAGFOREN i NG 6 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
søger altid dygtige formænd Jordnær - Udviklende - Personlig - Pålidelig se hvordan du bliver en del af holdet på peabasfalt.dk
Vi
DANSK FORMANDS FORENING | DFF LE vER O p Ti L Si N EGEN viSiON OG ER FORTSAT EN viGTiG FAGFOREN i NG 7 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
Vicelandsformand Lars E. Hansen blev valgt som dirigent på generalforsamlingen.

DFF FÅR SIN EGEN

TRIVSELSLINJE

Kundechef hos PFA kunne på generalforsamlingen fortælle, at det nye tilbud kommer efter sommerferien

AF NIELS HENRIKSEN

Medlemmerne af DFF får deres helt egen trivselslinje, hvor de anonymt og gratis kan ringe og få råd og vejledning, hvis de synes, at de mistrives, og at verden måske er mere mod dem end med dem.

– DFFs Trivselslinje er eksklusivt for fagforeningens medlemmer og bliver dermed et ekstra attraktivt tilbud til eksisterende og kommende medlem-

mer, påpegede kundechef hos pensionsselskabet PFA, Jens Nordentoft, som understregede, at Trivselslinjen er et tilbud fra DFF og ikke fra PFA.

Trivselslinjen bliver et tilbud om at gøre en tidlig indsats, før mistrivsel kan udvikle sig til eksempelvis depression. Og tidlig indsats var samtidig et af de budskaber, Jens Nordentoft havde med til DFFs medlemmer.

– Hvis I som formænd skal bruge en maskine til en given opgave, tjekker I formentlig om den kan køre og fungerer, som den skal. Selvfølgelig. Men vi skal selvfølgelig også huske at tjekke os selv. Stoppe op og mærke efter, om vi fungerer, som vi bør. Har vi det godt? Har vi det ikke godt, skal vi gøre noget ved problemet, inden det vokser sig så stort, at det måske bliver til en livslang lidelse, som kan være dyr for den enkelte og for samfundet, sagde han.

– Derfor har PFA etableret PFA Early Care, som er et tilbud til medlemmerne. Her kan de få råd og vejledning af fagpersoner. Og behovet har været kæmpe stort. I begyndelsen var der ansat et par håndfulde medarbejdere. I dag er der 80, hvoraf de langt de fleste har en sundhedsfaglig uddannelse.

I det hele taget opfordrede Jens Nordentoft DFFs medlemmer til at tjekke deres pensionsopsparing for at konstatere, om opsparing og forsikringer passer til den enkeltes aktuelle forhold.

En illustration, der på skræmmende vis fortæller, at ud af 100 personer, vil de 6 dø inden pensionering, mens 12 vil blive ramt af invaliderende eller livslang sygdom. En god grund til at tjekke, om pensionsordning og forsikringer passer til den aktuelle livssituation.

DANSK FORMANDS FORENING | DFF FåR Si N EGEN TRivSELSLi N j E 8 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
Kundechef hos PFA, Jens Nordentoft, fortalte, at DFF efter sommerferien får sin helt egen trivselslinje.

Medindehaver og direktør Mette Bue Lorentzen fortalte om Byblomst.

BYBLOMST PÅ VISIT HOS DFF

AF NIELS HENRIKSEN

Virksomheden Byblomst med domicil i Horsens var gæst på Dansk Formands Forenings generalforsamling.

Her fortalte medindehaver og direktør Mette Bue Lorentzen om virksomheden, der med egne ord er en farverig tegne-

stue, og som har specialiseret sig i plantevalg til vejnære arealer.

– Vi er optaget af at skabe blomstrende anlæg, der holder en lav drift, sikrer langvarig blomstring, understøtter biodiversiteten og inddrager borgerne. Vi har gjort os umage for, at det skal være så nemt som muligt for kunderne at skabe blomstring i deres by, sagde Mette Bue Lorentzen og tilføjede, at Byblomst gerne vil inddrages i processen så tidligt som muligt, fordi det derved er lettere at gøre projektet endnu mere bæredygtigt.

– Hvis vi er med i projektet fra begyndelsen, kan vi pege på det formålstjenelige i eksempelvis at bruge det jord, der er gravet op, påpegede hun.

Udover at være en tegnestue har Byblomst også et gartneri, som producerer stauder og løg.

Læs en større artikel om Byblomst i Formandsbladet nr. 3.

i kalenderen den 30/8 - 1/9
KRYDS Du har for travlt! Derfor har vi samlet alting ét sted for dig: HL23! Hent allerede nu gratis billet her: HAVEOGLANDSKAB.DK Ann_Formandsbladet_187x127_v1.indd 1 03.05.2023 09.31
SÆT
DANSK FORMANDS FORENING | ByBLOmST på viSiT hOS DFF 9 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

FÆRRE ANNONCER OG

FÆRRE MEDLEMMER BETYDER RØDE TAL PÅ BUNDLINJEN

Positivt nyt på medlemslisten og stigende indtægter på Formandsbladet giver optimisme for 2023-regnskabet

Hvis Dansk Formandsforening mister 50 medlemmer, kan det aflæses direkte i regnskabet med et minus på 200.000 kr., og når samtidig annonceindtægter på Formandsbladet faldt drastisk i 2022, betyder det, at landsformand Kim Bøje Madsen måtte præsentere et regnskab med store røde tal.

– Det er ikke sjovt at skulle sige det her, men vi skal naturligvis ikke stikke hovedet i busken, fastslog landsformanden og præsenterede generalforsamlingen for et regnskab, der viser et underskud på 377.802 kr.

MEDLEMSNEDGANG

– Underskuddet fremkommer primært på grund af medlemsnedgang, hvor vi havde en mindre indtægt på 212.000 kr. I 2022 mistede vi desuden mange annoncører til Formandsbladet og fik derved desværre en væsentlig indtægtsnedgang. I regnskabet er der desuden en ekstra udgift på personale i fællessekretariatet, hvor vores andel udgør 40.000 kr. samt en ekstra

regning fra fællessekretariatet på ca. 87.000 kr. Vi havde brugt 58.000 kr. mindre i administrationsomkostninger. Jeg har fået på puklen af nogle af vores bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne, men det er svært at agere i noget, som vi ikke selv er herre over, såsom medlemmerne og annoncering, gjorde landsformanden opmærksom på.

VINDEN VENDER

Men vinden er så småt begyndt at blæse DFFs vej. Det vigende medlemstal er stagneret, og Kim Bøje Madsen kunne berette om, at ganske mange nye er på vej ind i DFF, således at der for øjeblikket er flere, der melder sig ind, end der medlemmer, som melder sig ud. Desuden er 92 pct. af det budgetterede annoncesalg til Formandsbladet allerede i hus, så også her er der grund til optimisme for 2023-regnskabet, hvor der budgetteres med et samlet overskud på 102.000 kr.

I budgettet er bl.a. medtaget overlap med Bo Enghoff-Jensen og Kim Bøje Madsen. Hertil er afsat 100.000 kr. Dertil er der en reception for ny DFFs nye formand og en reception i forbindelse med foreningens 125 års jubilæum i september 2024 jubilæum.

– Der er der afsat i alt 35.000 kr. til, og jeg har hørt, at der måske kommer et tilskud fra en afdeling, kunne han tilføje.

Bestyrelsesmedlemmerne i Lolland-Falsters Afdeling Niels Ottosen (tv) og Per Dvinge lyttede til gennemgangen af regnskabet. Med til generalforsamlingen var også afdelingsformand for Afdeling Sjælland Keld Dahl (tv) og tidligere bestyrelsesmedlem i afdelingen Per Tofte.
DANSK FORMANDS FORENING | Fæ RRE ANNONcER OG Fæ RRE m EDLE mm ER BET yDER Rø DE TAL på BUNDLi N j EN 10 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
D E 100.000 KM*

TÆT PÅ NYE LOKALER I KØBENHAVN

Desuden er ét og muligvis to nye fagforeninger måske på vej ind i fællesskabet

AF NIELS HENRIKSEN

Fællessekretariatet i Solrød Strand har haft en del udfordringer. Blandt andet har det været svært at overholde budgettet. Det betyder, at DFF måtte betale et ekstra beløb på ca. 84.000 kr.

Halinspektørforeningen, der ejer bygningen, har sat kontoret til salg, og jagten er gået ind på egnede lokaler

i København. Indtil videre har de fire fagforeninger i fællessekretariatet fundet interessante lokaler til en fornuftig pris på Svanevej på Nørrebro.

TO ANDRE FAGFORBUND

– Vi er i tæt dialog med to andre fagforbund, hvoraf det ene er særdeles interesseret i at blive en del af fællesskabet. En betingelse er dog, at vi har kontor inde i byen. Desuden tror vi også på, at det andet forbund, som vi taler med, vil blive en del af fællesskabet, så vi dels kan udnytte de synergier, der opstår, og dels kan

få en lavere husleje, fordi vi er flere om at dele byrden, sagde Kim Bøje Madsen, der er meget tilfreds med samarbejdet i fællessekretariatet og understreger, at beslutningen i sin tid var helt rigtigt.

– Vi har et godt samarbejde, og vi fordeler opgaverne godt. Joy Amandus Andersen er faglig konsulent og tager sig af de fleste sager på øerne. Anette Sommur er assistent og tager sig af medlemskartoteket og videreformidler fakturaer.

– Hvis vi vælger at flytte til lokalerne på Svanevej, skal vi betale et fast månedligt beløb pr. stol, inklusiv borde, stole, reoler, internet, strøm og mødelokaler. Vi har været derinde en enkelt gang, og det ser meget fornuftigt ud, konstaterede Kim Bøje Madsen.

Joy Amandus Andersen (tv) er faglig konsulent og tager sig af de fleste sager på øerne. Anette Sommur er assistent og tager sig af medlemskartoteket og videreformidler fakturaer. Et samarbejde som DFF er særdeles tilfreds med.
DANSK FORMANDS FORENING | Tæ T på NyE LOKALER i Kø BEN hAvN 12 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
(Foto: General 8)

KORT FRA BERETNINGEN

Vi netop gået i gang med at forhandle overenskomst med DI/Dansk Byggeri. Vi skal have ændret pensionssatserne, således de kommer til at matche de aftaler, der er indgået med 3F. Desuden skal vi forsøge at få den 6. ferieuge indføje. Derefter går vi i gang med asfaltindustrien og den offentlige overenskomst skal vi i gang med. Vi skal bl.a. have fokus på videreudvikling af kompetenceuddannelserne, ligesom fleksibilitet og attraktive arbejdspladser indgår i vores oplæg.

Vi kom rimelig let igennem med at få lavet overenskomst med Jorton A/S. De indmeldte sig i DI/ Dansk Byggeri den 1. februar 2023. så den forhandling vi havde lagt i støbeskeen, blev ikke til mere.

+ Det kommunale kursus foregår som sædvanligt i uge 41. Vi har igen hyret Arent Michael Jensen som underviser.

+ DFF er stadig medlem af Forhandlingskartellet, som administreres af OAO og af Forhandlingsfællesskabet, hvor der bl.a. udveksles overenskomstkrav til de offentlige overenskomster.

+ Sidste år indledte vi et lidt tættere samarbejde med AKA. Vores ledighed har været ekstrem lav, i ca. tre måneder var vi nede på 1 ledigt medlem, og i øjeblikket er der 0 ledige.

+ Vi har pr. 31. december 2023 meldt os ud af FH. Vi har haft et godt samarbejde i året, der er gået. FH har hjulpet med flere sager, og det har faktisk været meget tilfredsstillende. Nu kører vi på sidste år med det samarbejde, så nu skal vi have fundet ud af, hvem der kan give den bedste service til den rigtige pris. Vi skal derefter stå på egne ben i nogle af sagerne, men det har vi gjort før, så det ser jeg ikke nogen fare i.

DANSK FORMANDS FORENING | KORT FRA BERETN i NGEN 13 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

FOKUS PÅ AFDELINGSMØDE ER EN GOD INVESTERING

Siden 2017 har Afdeling Østjylland holdt møder på spændende udvalgte steder – og det trækker medlemmer til

AF NIELS HENRIKSEN

I 2017 var det Elvis Memphis Mansion i Randers, der lagde lokaler til afdelingsmødet i Østjyllands Afdeling. I 2018 foregik det i den Gamle By i Aarhus. I 2019 var det Randers Regnskov. I 2020 samledes medlemmerne på heregårdenen Gl. Estrup. I 2021 spændte Covid 19 ben for afdelingsmøderne. I 2022 var adelingen i Fængslet i Horsens. Og her i 2023 lagde spændende Cold Hand Winery ved Randers rustikke lokaler til mødet, der som sædvanligt havde samlet nogle håndfulde DFF-medlemmer med ledsagere fra Østjylland.

– Vi holder fast i, at vi vil gøre noget særligt ud af afdelingsmødet, således det forhåbentlig vil lokke mange til. Og vi holder også fast i, at vi inviterer vores ledsagere med. Vi tror stadig på, at den måde at afvikle afdelingsmøderne på giver rigtig god mening. Så det spor vil vi nok forfølge i 2024 også. Og vi mener fint, at afdelingens økonomi kan bære det. Skulle det på et tidspunkt knibe lidt, kan vi jo indføre en lille brugerbetaling, gjorde afdelingsformand Leo Kristoffersen opmærksom på i sin beretning.

DANSK FORMANDS FORENING | FOKUS på AFDELi NGSmø DE ER EN GOD i NvESTERi NG 14 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

FLERE AKTIVE MEDLEMMER

Leo Kristoffersen kunne i øvrigt i sin beretning konstatere, at afdelingen igennem årene har noteret en mindre nedskrivning i medlemstallet år for år.

– Vi kan også registrere et lavere antal medlemmer her ved årsmødet i 2023, end vi var i 2022. Men det glædelige er, at vi fra bestyrelsesmødet i oktober 2022 og frem til bestyrelsesmødet i februar 2023 kan registrere en lille fremgang på 8 medlemmer, og det er vel og mærke medlemslisten med de aktive, der er vokset. Det er da i den

grad positivt, at vi for første gang i rigtig mange år er lykkedes med at få flere nye medlemmer ind, end der er faldet ud i den anden ende, grundet dødsfald og udmeldinger. Medlemstallet er således på 132, fordelt på 101 aktive, 29 pensionister og 2 efterlønnere.

FOKUS PÅ DE MEDLEMMER VI HAR

– Jeg har tidligere år sagt, at vi skal holde større fokus på de medlemmer, vi har, end på dem vi ikke har. Men det betyder ikke, at vi ikke skal kæmpe for at få flere medlemmer,

for det skal vi til enhver tid. Og det gør vi også, og måske er det den indsats, der nu har givet en beskeden fremgang. Men jeg vil fastholde at det er vigtigt, vi også holder stor fokus på de medlemmer, vi har. Samtidig med vi prøver at hverve nye medlemmer. Og det er et arbejde, vi alle et ansvar for, understregede afdelingsformanden, der bekendtgjorde, at han har valgt at træde tilbage som afdelingsformand på næste års afdelingsmøde. Meddelelsen allerede nu giver afdelingen fornuftig tid til at finde en afløser.

Vi holder fast i, at vi vil gøre noget særligt ud af afdelingsmødet, således det forhåbentlig vil lokke mange til. Og vi holder også fast i, at vi inviterer vores ledsagere med. Vi tror stadig på, at den måde at afvikle afdelingsmøderne på giver rigtig god mening. Så det spor vil vi nok forfølge i 2024 også.

DANSK FORMANDS FORENING | FOKUS på AFDELi NGSmø DE ER EN GOD i NvESTERi NG 15 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
Leo Kristoffersen meddelte, at han træder tilbage som afdelingsformand på næste afdelingsmøde.

Leo Kristoffersen fortalte i øvrigt, at samarbejdet i regionen efter Covid 19 er kommet godt i gang igen. I 2022 arrangerede Afdeling Midt-Vest en fint guidet tur med ledsagere rundt i Søby Brunkulslejer med efterfølgende middag på Pårup Kro. Her deltog omkring 30 medlemmer. De to afdelinger er enige om, at de gerne vil holde fast i de fælles ture, som er vigtige i forhold til at få medlemmerne til at engagere sig. I 2023 er det Afdeling Østjylland, der skal arrangere, og bestyrelsen har allerede taget hul på planlægningen.

Jeg har tidligere år sagt, at vi skal holde større fokus på de medlemmer, vi har, end på dem vi ikke har. Men det betyder ikke, at vi ikke skal kæmpe for at få flere medlemmer, for det skal vi til enhver tid.

Mødet hos Cold Hand Winery havde samlet omkring 30 medlemmer og ledsagere. Forsikringstillidsmand John Hintze fortalte om TJM Forsikring.
DANSK FORMANDS FORENING | FOKUS på AFDELi NGSmø DE ER EN GOD i NvESTERi NG 16 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
Landsformand Kim Bøje Madsen aflagde beretning fra hovedforeningen og kunne fortælle, at der aktuelt er en del nye medlemmer på vej ind i Dansk Formands Forening.

DANSK FRUGTVIN I VERDENSKLASSE

Når administrerende direktør og medindehaver af Cold Hand Winery ved Randers, Jens Skovgaard, på sin runde og underholdende facon fortæller den eventyrlige historie om en dansk frugtvin i verdensklasse, så er det ikke overdrevet jysk beskedenhed. Frugtvinen er nemlig på menukortet på cocktailbarer i Paris og i Los Angeles – og i øvrigt rundt om i hele USA. Og så kan den bl.a. nydes til den udsøgte middag på Michelin-restauranten Geranium i København. Så der er alligevel noget om snakken.

Dansk Formands Forenings Afdeling

Østjylland havde henlagt sit afdelingsmøde til vineriet nogle kilometer udenfor Randers, og her kunne Jens Skovgaard fortælle, at Cold Hand Winery producerer mellem 60.000 og 80.000 flasker frugtvin på årsbasis.

– Vores frugtvinseventyr bygger på jordbundenhed, nysgerrighed og en lyst til at dele den gode fortælling, smilede Jens Skovgaard, der efter flere år i efterskoleverdenen skiftede spor til en helt anden branche.

Cold Hand Winery tilbyder i øvrigt overnatning i autentiske 11.000 liters italienske vintønder, i en ikonisk restaureret Airstream-vogn fra 1972 eller i temaindrettede glampingtelte. Vineriet har eget restaurantkøkken, hvorfra det er muligt at købe en dejlig madkasse i forbindelse med overnatningen.

Vineriet er et arbejdende værksted, hvor man eksperimenterer på livet løs for at finde præcis de toner og noter, som får Cold Hand Winery tættere på verdens bedste frugtvin med danske frugter og bær som æbler, pærer, kirsebær, solbær, ribs, rabarber, kvæder, blommer og brombær.

J-Maskiner · Stationsvej 2-4 · 6230 Rødekro · Tlf. 20 62 60 66 · j-maskiner.dk · webshop.j-maskiner.dk Vi er importør af STORT LAGER TIL OMGÅENDE LEVERING TIL SUPER PRISER! VI ER OGSÅ BEHJÆLPELIG MED FINANSIERING
Af Niels Henriksen CEO og medindehaver Jens Skovgaard fortalte underholdende om Cold Hand Winery.
DANSK FORMANDS FORENING | DANSK FRUGT vi N i vERDENSKLASSE 17 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

NORDJYSKE DFF-MEDLEMMER STRØMMEDE TIL AFDELINGSMØDE

DANSK FORMANDS FORENING | NORDjySKE DFF-m EDLE mm ER STRømm EDE Ti L 18 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
Til afdelingsmødet kunne Jens Melgaard hylde ikke færre end 13 jubilarer – 12 for 25 års medlemskab af DFF og 1 for 40 år. To af dem var til stede. Til venstre er det 40 års jubilar Gordon Nielsen, afdelingsformand Jens Melgaard, landsformand Kim Bøje Madsen og til højre Erik Johnsen.

Afdelingen havde flyttet mødet til en hverdagsaften og bød indenfor på Aalborg Kommunes nye materielgård

AF NIELS HENRIKSEN

De senere år har Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdeling oplevet det samme som flere andre afdelinger. Deltagelsen til afdelingsmødet lørdag formiddag har været pænt, og ikke så meget mere. Men et forslag om at holde mødet på en hverdagsaften skulle prøves, og resultatet udeblev ikke. Omkring 30 medlemmer strømmede til Aalborg Kommunes nye materielgård på Korinthvej, hvor afdelingsformand Jens Melgaard aflagde sin 11. beretning.

– Vi blev hurtigt enig om i bestyrelsen, at det skulle prøves. Vi er jo så heldige, at vi har to medlemmer her i bestyrelsen, som er ansat i Aalborg Kommune, og de foreslog straks, at vi skulle se den nye materielgård i Aalborg. Da jeg skrev beretning, kunne jeg allerede se, at tilmeldinger så positivt ud i forhold til tidligere, så det er jo dejligt, at lidt nytænkning efter at have fået vink ser ud til at give resultat, smilede Jens Melgaard.

EFTERLYSER YNGRE KRÆFTER

Afdelingsformanden kunne konstatere, at Dansk Formands Forening som de fleste andre fagforeninger mister medlemmer. Afdelingen i Nordjylland har fået seks nye men mistet 16 og dermed en tilbagegang, som ligner de forrige års negative tendens.

– Heldigvis er det flest af dem, der går på pension, som melder sig ud, men fordi vores medlemmer desværre er lidt oppe i årene, ligesom undertegnede, er det svært at undgå det. Derfor kan jeg kun appellere til jer om at tage fat i jeres yngre kolleger og fortælle dem om DFF. Vi har også drøftet her i bestyrelsen, at der sker meget lidt udskiftning rundt omkring i afdelingerne. Da jeg blev valgt som formand for 11 år siden, var jeg yngste mand i bestyrelsen. Det er jeg stadig. Hvis vores fagforening skal bestå, vil det være godt, hvis der kommer nogle yngre kræfter til, som kan bidrage med noget nytænkning.

– Vores beskæftigelse er stadig rigtig god, og det betyder jo også, at der ikke er så mange som bliver opsagt. Dem, der har brug for hjælp, har Kim forsøgt at hjælpe og heldigvis som regel med et godt resultat. Vi har en ledighedsprocent, som ligger og svinger omkring en 1 pct.

De fleste af dem, som bliver ledige, finder heldigvis hurtigt arbejde igen via deres netværk.

TALER MEDLEMMERNES SAG

– Jeg har godt nok sagt det her hver gang, men jeg synes stadig vores landsformand Kim Bøje Madsen skal roses for

DANSK FORMANDS FORENING | NORDjySKE DFF-m EDLE mm ER STRømm EDE Ti L 19 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
Afdelingsformand Jens Melgaard aflagde sin 11. beretning på afdelingsmødet i Nordjylland.

det arbejde, han gør for at skaffe nye medlemmer, når han er rundt i landet. Han rejser rundt og deltager i mæglingsmøder og taler medlemmernes sag. Der er mange forhandlinger for medlemmerne, og det er jo det, som er vigtigt for, at vi kan vise, vi er her. Disse sager viser også, hvor vigtigt det er at være rigtigt organiseret, for det enkle medlem vil ikke kunne føre de her sager til enden uden hjælp til rådgivning og økonomisk hjælp til advokater, påpegede Jens Melgaard.

I løbet af året har Nordjyllands Afdeling haft en tur med rundvisning på Aalborg Stadion og spisning på restaurant

Ombord. Medlemmerne fik en rundvisning på hele stadion og sluttede med at se spillernes faciliteter og omklædning rummet, hvor nogle fik lov at sidde på deres favoritspilleres plads. En god aften med et godt stjerneskud som afslutning. Bestyrelsen arbejder på at arrangere noget her i 2023.

Forud for afdelingsmødet havde bestyrelsesmedlem Jacob Mosen Sørensen tilkendegivet, at han på grund af arbejdspres ønskede at udtræde af bestyrelsen. I hans sted blev Arne Skov valgt.

Forsikringstillidsmand Per Thygesen fortalte om TJM Forsikring. Landsformand Kim Bøje Madsen, der er medlem i Nordjyllands Afdeling, aflagde beretning fra hovedforeningen.
DANSK FORMANDS FORENING | NORDjySKE DFF-m EDLE mm ER STRømm EDE Ti L 20 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
Mødet på Aalborg Kommunes nye materielgård havde tiltrukket omkring 30 medlemmer.

NY MATERIELGÅRD TRAK

var blevet for lille og placeringen nærmest midt i byen for uhensigtsmæssig.

Kommunale materielgårde skyder typisk ikke op som paddehatte i det danske landskab. I nogle kommuner har den politiske opbakning måske været savnet en smule, og prioriteterne har haft en anden rækkefølge. Men mange materielgårde har virkelig mange år på bagen og sammenholdt med en intensiv drift – ikke mindst da amterne blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen i 2007, og kommunerne overtog medarbejderne fra de amtslige vejafdelinger – har medført, at behovet for nye faciliteter er blevet stadigt mere påtrængende.

I Aalborg har man arbejdet for at få en ny materielgård siden 2008, og nu er

det lykkedes på Korinthvej i Aalborg Øst, hvor et imponerende byggeri til godt 90 mio. kr. nu er udgangspunkt for 130 medarbejdere.

Bjarne Svane viste rundt på den ny materielgård, der foruden administrationsbygning med kontorer og velfærdsrum også rummer lagerhaller til opbevaring af maskiner og øvrigt materiel, salthal – der deles med Vejdirektoratet, og som herfra skal betjene hele den nordlige del af Region Nordjylland med salt og saltlage, vaskehal, værksted og oplagsplads til sand, grus og andre materialer.

På afdelingsmødet i Nordjyllands Afdeling fortalte tekniker Bjarne Svane, der selv er medlem af DFF, og som sammen med ingeniør Martin Villadsen Rohde har været tovholder på projektet, om hvordan den hidtidige materielgård på Hattemagervej efterhånden

LEVERANDØR TIL BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

www.ep.dk / Tlf. 70 26 77 22
AF NIELS HENRIKSEN
DANSK FORMANDS FORENING | Ny m ATERi ELGåRD TRAK 21 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
Tekniker Bjarne Svane fortalte om tilblivelsen af Aalborg Kommunes nye materielgård på Korinthvej.

BEKYMRING FOR VIGENDE MEDLEMSTAL

Afdeling SYD havde igen pæn tilslutning til afdelingsmødet i Kolding

DFFs Afdeling Syd plejer at have rigtig pæn tilslutning til afdelingsmøderne hos Kolding Borgerlige Skydeselskab, og årets møde var ingen undtagelse.

Afdelingsformand, æresmedlem Palle Brodersen aflagde en kort beretning, hvori han bl.a. udtrykte bekymring over fagforeningens vigende medlemstal, over foreningens økonomi og udsigten til beståelse som selvstændig fagforening på længere sigt. Desuden mente han, at det er svært at få nogen til at deltage i arrangementer, der på længere sigt kunne give medlemmer. Sammenlægning med andre om kon-

torfaciliteterne i Solrød Strand er også blevet dyrere end beregnet og tærer dermed på økonomien, påpegede han.

Landsformand Kim Bøje Madsen kunne i sin beretning bl.a. fortælle, at han har haft møde med ansatte i Den Gamle By

Afdelingsformand Palle Brodersen aflægger beretning. Sigurd Møller Schmidt blev fejret for sit 25 års jubilæum.
DANSK FORMANDS FORENING | B EK ym Ri NG FOR viGENDE m EDLE mSTAL 22 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

i Aarhus. Forhandlingerne har foreløbigt resulteret i tre nye medlemmer, så han delte ikke Palle Brodersens bekymring om fremtiden, men han var helt enig i, at lejen i de nuværende lokaler er for dyr, men billigere kontorer findes og er under forhandling, kunne han berette.

Kim Bøje Madsen svarede også på spørgsmål, om gevinsten ved at delta-

Tidligere bestyrelsesmedlem Knud Lang blev fejret for sit 40 års jubilæum. I midten landsformand Kim Bøje Madsen og til højre afdelingsformand Palle Brodersen.

ge på messer er. Hertil svarede han, at DFF udelukkende er til stede med en stand på Have & Landskab, og at det er et godt og synligt sted at være, og hvor fagforeningen hver gang kom-

mer i kontakt med mange nuværende medlemmer og mange, som interesseret spørger til fagforeningen. Men hvad den kontante værdi af tilstedeværelsen er, er svært at sige, medgav han.

Ses vi på Rørcenterdagene?

I juni åbner Rørcenterdagene atter dørene i Taastrup, og vi er selvfølgelig at finde på udstillingen d. 14. - 15. juni 2023.

Med os har vi Bucher Recycler CR140. Et oplagt valg til dig der ønsker uovertruffen kraft, høj effektivitet og genanvendelse af vand - godt for miljøet og din effektivitet. Vi har udstyret som kan løfte enhver slamsugeropgaveuanset om du arbejder i byen, forstaden, på landet eller i industrien.

Kaffen er varm og vandet koldt på stand 79, 80 og 81 på P2 hos Teknologisk Institut i Taastrup

Harry Damgaard havde flot 40 års jubilæum.
14 . -15.
juni2023 RØRCENTERDAGENE
DANSK FORMANDS FORENING | B EK ym Ri NG FOR viGENDE m EDLE mSTAL 23 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

GRØNT BYGGERI ER STRATEGISK

FOKUS-OMRÅDE HOS ENEMÆRKE & PEDERSEN

Byggevirksomheden er blandt pionéerne på vejen mod et mere bæredygtigt og klimavenligt byggeri

AF NIELS HENRIKSEN

Fra den 1. januar 2023 er der indført klimakrav i bygningsreglementet til nybyggeri med det formål at ned-

sætte CO2-udledningen. LCA er et af initiativerne fra den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, som har til formål at skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning.

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment – på dansk livscyklusvurdering. LCA er således en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpå-

virkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt eller en service.

24 TEMA | GRØNT BYGGERI DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
Anders Sørensen er bæredygtighedschef hos byggevirksomheden Enemærke & Pedersen.

Med LCA tænker man ud fra en holistisk tankegang på, hvad der sker i hele produktets livscyklus og ikke kun fokuserer på en enkelt del heraf som f.eks. sin egen produktion på virksomheden. Det er netop det, der adskiller tankegangen fra den traditionelle tilgang til miljøarbejdet i virksomhederne.

TILHÆNGERE AF NYE KRAV

I virkeligheden er det en tankegang, der langt hen ad vejen har været et mantra i mange år hos den store byggevirksomhed Enemærke & Pedersen med domicil i Ringsted.

– Vi er kæmpe tilhængere af de her krav. I Enemærke & Pedersen tog vi for en del år siden et strategisk valg om, at vi ville det grønne og bæredygtige byggeri, og den beslutning har igennem årene ført til en masse spændende byggeprojekter, blandt andet meget store renoveringsprojekter, og en masse erfaringer, forklarer Anders Sørensen. Han er bæredygtighedschef hos Enemærke & Pedersen og har derfor en del af ansvaret for at udarbejde virksomhedens strategi i forhold til bæredygtighed i bred forstand og for at implementere beslutninger og virksomhedens grønne DNA ude på byggepladserne.

– Vi bliver simpelt hen nødt til at rykke hårdt på den her dagsorden, fordi vores branche udleder over en tredjedel af alt CO2 i Danmark. De nye krav er et ret vildt skift, vel nærmest et historisk paradigmeskifte. Det betyder, at hele byggebranchen skal rykke på bæredygtighed.

GENBRUG

– Fra mange af vores store renoveringsprojekter i det almene boligbyggeri står vi med utroligt mange brugte byggematerialer. Derfor er vi i gang med at etablere et system for genbrugsmaterialer, hvor vi screener vores

projekter for de materialer, som har potentiale for genbrug. På den måde kan vi hjælpe bygherre eller os selv med at få genbrugsmaterialer til andre byggesager.

– Der bliver allerede talt rigtigt meget om at bygge i træ, fordi træ performer godt i et CO2-regnskab, og brugen af træ vil ikke blive mindre i de næste år. Derfor er jeg sikker på, at vi vil se mere træ, men også genbrugt træ og genbrug af andre byggematerialer fra vores store renoveringer. Vi har således allerede et tæt samarbejde med Genbyg, som er Danmarks største byggemarked med genbrugsprodukter. Her kan vi afsætte eksempelvis rester fra byggeprojekter, fejlbestillinger og nedrevne materialer, påpeger Anders Sørensen.

DET LANGE LYS

– Hos Enemærke & Pedersen er vi gode til ikke at læne os tilbage. Vores fokus på bæredygtighed har blandt andet også medført, at vi har ansat erhvervsforskere eller ph.d-studerende, der er i stand til at sætte det lange lys på i forhold til en transformation hos os selv og i byggebranchen.

– De kan hjælpe os til at skabe nye løsninger, der afhjælper de udfor-

ANDERS SØRENSEN

Jeg tror, at vi i branchen kommer til at konkurrere på værdipakker, fordi bygherrerne vil stille nye og øgede krav til byggevirksomhederne.
25 TEMA | GRØNT BYGGERI DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

dringer, vi har indenfor ressource- og klimadagsordenen. Der er fremadrettet et behov for flere store investeringer i forskning og udvikling på området indenfor de næste par år. Her har vi selv fået uundværlig opbakning fra Realdania og Innovationsfonden, som gør, at vi kan kickstarte vores vidensopbygning.

– Men vi oplever også stort engagement ude på byggepladserne, hvor mange af medarbejdere nørder grønne løsninger. Her kan der let gå lidt sport i at måle på vores forbrug af ressourcer og dermed også på at spare på ressourcerne, siger han.

cessen. Helt konkret betyder det, at virksomheden eksempelvis har fokus på at ansætte lærlinge og på at indgå partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder.

KONKURRERER PÅ VÆRDIPAKKER

Hos Enemærke & Pedersen har den bæredygtige tankegang ikke kun afsæt i at spare ressourcer. Social bæredygtighed er også en vigtig del af pro-

– Jeg tror, at vi i branchen kommer til at konkurrere på værdipakker, fordi bygherrerne vil stille nye og øgede krav til byggevirksomhederne. Derfor vil der også være behov for tidlig markedsdialog, hvor vi både præsenterer vores holdninger, og hvordan vil efterfølgende vil handle, understreger Anders Sørensen og peger bl.a. på, at

ikke mindst ønsket om DGNB-certificerede byggerier er kraftigt stigende. Et område som Enemærke & Pedersen har kæmpe erfaring med.

Vi bliver simpelt hen nødt til at rykke hårdt på den her dagsorden, fordi vores branche udleder over en tredjedel af alt CO2 i Danmark. De nye krav er et ret vildt skift, vel nærmest et historisk paradigmeskifte. Det betyder, at hele byggebranchen skal rykke på bæredygtighed.

26 TEMA | GRØNT BYGGERI DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
ANDERS SØRENSEN
Sammenhold betaler sig OKT 2022
du... ... at husforsikringen hos TJM Forsikring er Bedst i Test? Scan QR-koden, eller læs mere på tjm-forsikring.dk/husforsikring
Vidste

AMBERCON ERSTATTER BETON MED TRÆ I NY BANEBRYDENDE LØSNING

Producenten af betonelementer reducerer brugen af beton med to tredjedele og sætter et markant grønt aftryk på byggeriet

AF NIELS HENRIKSEN

39 pct. af alt CO2-udledning i Danmark kommer fra byggebranchen, og ikke mindst belaster produktionen af cement det regnestykke. Nu går producenten af betonele-

menter, Ambercon i Støvring, helt nye veje og erstatter hele 2/3 dele af betonen i nogle af sandwichelementerne med massivt træ.

Og det er der mindst to gode grunde til.

28 TEMA
GRØNT
DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
Administrerende direktør Apichat Bonde (tv) og indehaver af Ambercon, Torben Enggaard, ved det nye element, hvor massivt træ erstatter 2/3 af betonen.
|
BYGGERI

Dels er der fra den 1. januar 2023 indført klimakrav i bygningsreglementet til nybyggeri med det formål at nedsætte CO2-udledningen i byggeriet. Det stiller krav til hele byggebranchen om at tænke nyt. Dels har vi igennem flere år som ansvarlig producent arbejdet målrettet mod at nedsætte vort eget CO2-aftryk, blandt andet ved at reducere forbruget af cement, og nu tager vi så et markant initiativ, der er ganske utraditionelt i specielt vores del af byggebranchen. Med vores nye hybrid-produkt erstatter vi 2/3 af vores kerneingrediens indvendigt, nemlig betonen, med træ i projekter, hvor det giver mening – eksempelvis ved opførelse af større bygninger. Udvendigt tilbyder vi en palette af tegl, således at vi holder en århundrede lang dansk tradition i hævd og samtidig sikrer et socialt bæredygtigt udtryk, forklarer administrerende direktør hos Ambercon, Apichat Bonde.

FOKUS PÅ MILJØ

Ambercon var blandt de første, der fik mulighed for at teste Aalborg Portlands nye FutureCem, som efterlader et 30 procent lavere CO2-aftryk. FutureCem passede perfekt til Ambercons strategi om at være blandt de mest bæredygtige virksomheder i byggeriet. Udfordringen var blot, at FutureCem ikke umiddelbart var egnet til brug i betonelementer, fordi hærdningstiden er for lang. Igennem tests og

forsøg lykkedes det dog at få enderne til at nå sammen og tilbyde det grønne betonelement Ambercon EnvironMent.

Nu foretager Ambercon så et kvantespring fremad i bestræbelserne på at på rykke endnu mere på miljøbelastningen.

– Bagvæggen i et betonelement er typisk konstrueret som 200 mm massiv, armeret beton, og det er her, at den største CO2-besparelse skal hentes. I vores hybridelement er

29 TEMA | GRØNT BYGGERI DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

den stålarmerede beton-bagvæg erstattet af CLT (krydslamineret massivtræ), og med ét slag flytter TreeCrete os fra en ekstrem høj CO2-belastning til et langt lavere CO2-aftryk, der vil opfylde LCA-kravene, vurderer Apichat Bonde.

STOR INVESTERING

– Hybridelementerne kræver selvfølgelig også en væsentlig ændring i vores egen produktion, og her kalkulerer vi med en investering i størrelsesorden 100 mio. kr. Det er penge, som vi har afsat og er klar til at investere, da vi ikke et øjeblik er i tvivl om, at det her er fremtiden for Ambercon og byggebranchen.

Han noterer da også med tilfredshed, at branchen allerede har taget positivt imod det nye produkt, der i øjeblikket søges såkaldt ETA-godkendelse til. ETA er en europæisk teknisk vurdering, og med den i hånden er det muligt at få et produkt CE-mærket som Ambercons øvrige produkter.

– Vi er allerede i positiv dialog med flere potentielle bygherrer og rådgivere om nye projekter. Derfor er vi også i gang med den indledende planlægning om at opføre en ny fabrik i nærområdet. Hvornår den står færdig, ved vi endnu ikke helt, men vi håber at kunne levere de første hybridløsninger, produceret på vores nuværende fabrik, allerede i sommeren 2024.

På fabrikken i Støvring syd for Aalborg har Ambercon allerede konstrueret de første elementer, og nu skal en større omlægning af produktionen i gang.

MERE PRÆFABRIKATION

– På den korte bane vil vi selvsagt både producere træbaserede og traditionelle facadeelementer, men det er faktisk kun godkendelsen af TreeCrete, der bestemmer, hvor hurtigt det kommer til at gå, siger Apichat Bonde og tilføjer, at Ambercon nu skal vi i gang med at opkvalificere en del af medarbejderne til den nye produktion.

Ambercon har i flere år tilbudt elementer, hvor vinduer og døre bliver monteret på fabrikken, og hvor den udvendige facade er beklædt med bl.a. tegl.

– Vi har foretaget en markedsundersøgelse, og den viser en positiv efterspørgsel på endnu mere præfabrikation, som ikke mindst på danske byggepladser vil give rigtig god mening, fordi mere præfabrikation kræver kortere monteringstid på pladsen. Derfor er det da også vores plan på sigt at tilbyde flere kundetilpassede løsninger som eksempelvis indvendig beklædning med gips eller elementer med vinduer og døre monteret, fortæller Apichat Bonde.

30 TEMA | GRØNT BYGGERI DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

Lad os spørge os selv og hinanden. For der er hjælp at hente, hvis kroppen gør ondt, tankerne myldrer, eller du er ved at miste balancen i livet.

Sundhed er også en opsparing, og med en sundhedsordning i PFA er der kort vej til hjælp. Ring

til PFA om din sundhed
12 50 00
70

EFFEKTIV KAMP MOD UKRUDT ER BLEVET ENDNU NEMMERE

Egentlig kan det kogende vand i sig selv slå ukrudtet ihjel, men vandet vil lynhurtigt blive koldt.

BRUNO PALLESEN

Tyske ELMO lancerer nu en fleksibel og kompakt løsning, der let læsses på en trailer eller i bagagerummet på en varevogn

I takt med at solen begynder at få magt og sender sine lune stråler ned til os, vokser ukrudtet med fornyet kraft. Derfor er det lige nu højsæson for bekæmpelse af uønsket plantevækst i parker, på grønne arealer og i haver. En af markedets mest effektive og miljøvenlige løsninger kommer fra tyske ELMO, som nu lancerer en fleksibel og kompakt løsning, der let transporteres.

– ELMO har netop sendt de kompakte C5, C10, C15 på markedet. Det er en maskiner med en vandtank og en generator. Mod merpris kan maskinerne leveres med lithium batteri, og de kan, afhængig af vandtankens størrelse, be-

DANSK FORMANDS FORENING | E FFEKTiv KA mp mOD UKRUDT ER BLE vET ENDNU NEmm ERE 32 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

handle arealer fra 20 til 650 kvm, fortæller Bruno Pallesen, der igennem sit firma BPK Maskiner er eneforhandler af tyske ELMO i Danmark.

ELMO-konceptet er opfundet af Klement Höltken for mere end 20 år siden, og det benyttes i dag af kommuner, virksomheder, gartnerier, boligforeninger, lufthavne, hospitaler og andre, hvor ukrudtsbekæmpelse uden brug af gift er helt afgørende.

KOGENDE VAND OG ORGANISK SKUM

Bag opfindelsen gemmer sig noget så enkelt som kogende vand og et skum, der er fremstillet af majsolie, kokosolie og kartoffelstivelse.

– Egentlig kan det kogende vand i sig selv slå ukrudtet ihjel, men vandet vil lynhurtigt blive koldt. Ved først at lægge vandet ud og efterfølgende tilsætte skummet, holder vi på vandets høje temperatur meget længere og forlænger derved vandets evne til at tage livet af de grønne, uønskede planter. ELMOs produkter trænger hele 1,5 cm nede i jorden, og behandlingen skal kun gentages 4 gange de første 2 år og herefter 2 gange om året. Kombination af kogende vand og miljøvenligt skum er endda 2,5 gange hurtigere til at bekæmpe ukrudtsplanterne end blot vand,

og derfor benytter vores løsning også mindre energi, og co2 forklarer Bruno Pallesen.

FLEKSIBEL LØSNING

Siden 2000 har ELMO solgt flere end 500 trailermonterede løsninger i Tyskland og Østrig og flere end 1000 anlæg i alt. Løsningen fås i mange størrelser, helt fra den næsten håndholdte over trailermonteret til monteret på store Unimog.

– Men nu kommer den nye C5, C10, C15 i en udgave, som er forholdsvis let at håndtere. Den læsses nemt op på en trailer eller ind i bagagerummet på en varevogn og er dermed billigere end den totale trailerløsning. Den kan eksempelvis også monteres på en redskabsbærer og er dermed en mere fleksibel løsning.

– Endelig kan generatoren i C5, C10, C15 erstattes af et genopladeligt lithium-batteri, som betyder en mere miljøvenlig og mere støjsvag løsning, som med stop&start i håndtaget på udlæggeren yderligere er en tidsbesparende måde at bekæmpe ukrudt på, påpeger Bruno Pallesen.

Se meget mere på

brug af naturens egen støvbinder – sparer du tid, penge og passer på miljøet BÆREDYGTIG STØVBINDER til byggepladsen, byggeveje, grusveje, P-pladser m.m. oad binder DUSTEX
Ved
dustex.nu
EFTER
FØR
DANSK FORMANDS FORENING | EffE ktiv kamp mod ukrudt E r blE vE t E ndnu n E mm E rE 33 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023

ANBEFALEDE LEVERANDØRER

SKAL DiN ANNONcE mED?

Kontakt Stibo Complete Mediaservice: Jette Sterndorff-Jessen

Tlf. +45 7610 1147 jsje@stibo.com www.stibocomplete.com

SENIORKLUBBEN DFF AFD. SJÆLLAND SANKTHANS/SOMMERTUR 2023

Turen går i år til Zen-Garden i Stenlille, torsdag den 29. juni 2023.

Vi mødes kl. 10.00 på parkeringspladsen: Vedde Byvej 49, 4295 Stenlille

• Turen er med madkurv. Der kan købes øl, vand, vin og is. • Dagen slutter ca. kl. 15.00 med kaffe og kage.

Tilmelding senest den 22. juni 2023 til Gunner 40 98 03 40 eller Niels 20 63 17 55.

JUBILARER PÅ SJÆLLAND

Ved afdelingsmødet i Afdeling Sjælland kunne afdelingsformand Keld Dahl (tv) og landsformand Kim Bøje Madsen (th) hylde tre jubilarer. Kaj Kaas Hansen har været medlem i 50 år, Knud Erik Pedersen i 25 år og Finn B. Hansen i 40 år.

50 ÅRS JUBILAR PÅ BORNHOLM

Fungerende afdelingsformand Lars E. Hansen (tv) og landsformand Kim Bøje Madsen (th) havde gaver og blomster med til Bjarne Grønnegaard, da Bornholms Afdeling holdt afdelingsmøde. Bjarne Grønnegaard blev fejret for 50 års medlemskab af DFF..

Bjarne Grønnegaard der var 50 års jubilar i DFF Jubilarer ved Sjællands afd. Billedet er lånt fra zen-garden.dk
DANSK FORMANDS FORENING | LOKALNYT 34 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023
Deltagerbetaling kr. 50,-

MÆRKEDAGE

NORDJYLLAND

60 05.07. Kim Høygaard-Jørgensen, Harrildgårdevej 2, 9240 Nibe

65 30.04. Jørn-Ole Svendsen, Østerbyvejen 43, st.tv., 9940 Læsø

65 02.06. Ida Margrethe Laura Jensen, Støvringparken 11, st.tv., Støvring

65 11.06. Leif Thomsen, Høvejen 150, 9400 Nørresundby

70 08.05. Leif Jensen, Morten Vingesvej 11, 9240 Nibe

ØSTJYLLAND

60 18.05. Carsten Damgaard Iversen, Fjordparken 35, 9500 Hobro

65 20.05. Jens Ringgaard Nickelsen, Eriksminde 15, 8450 Hammel

MIDT-VEST

75 29.04. Søren Busk Sørensen, Thit Jensens Vej 26, 7430 Ikast

SYD

50 04.06. Henrik Meyer Pedersen, Bodøparken 30, 5400 Bogense

60 01.05. Frank Roger Kvivesen, Grønningen 4, 5330 Munkebo

60 21.05. Finn Bork Karstensen, Visbjergvej 4, 6240 Løgumkloster

60 02.06. Hans Stub, HumlevÆnget 1, 5856 Ryslinge

60 08.07. Bent Barnekov, Emil Boisens Gade 11 C st., 8700 Horsens

65 28.05. Ole Brink Madsen Høllundvej 1, 6682 Hovborg

65 09.06. Niels Ejnar Christiansen, Skovby Bygade 14, 6500 Vojens

65 16.06. Henning Christensen, Hindballevej 17, 5466 Asperup

65 06.07. Peder Fallesen, Stenager 13A, 5856 Rysling

65 08.07. Keld Olsen, Skovhavevej 1, Tofte, 5400 Bogense

75 05.05. Hans Verner Larsen, Vængevej 24, 5772 Kværndrup

SJÆLLAND

50 20.05. Rune Bugge Hansen, Tangbjergvej 34, 3650 Ølstykke

50 20.06. Tom Jensen, Jyllingeparken 86, 4040 Jyllinge

60 19.07. John B. Nielsen, Tågeskov Overdrev 4, 4733 Tappernøje

60 02.05. Martin Bo M. Frederiksen, Skovbørvej 6, 4654 Fakse Ladeplads

80 12.06. John H. Andersen, Søndermarken 46, 1.tv., 3060 Espergærde

80 14.06. Kaj Kaas Hansen, Thorsvej 8, 4700 Næstved

80 28.06. Arne Frier Hansen, Randersvej 22, 4200 Slagelse

85 29.04. Preben Ejvind Olsen, Torvegade 42, 1.th, 4200 Slagelse

85 06.07. Benny Leif Hansen, Rådhusvænget 4, st.th, 2770 Kastrup

LOLLAND-FALSTER

65 06.06. Henrik Heje Liedberg, Østervang 16, 4990 Sakskøbing

65 25.06. Jens Taugaard Jacobsen, Dunhammervej 6A, 4780 Stege

TEMA I NÆSTE UDGAVE

HOVEDKONTORET

DANSK FORMANDS FORENING

Solrød Center 57, 1. th. • 2680 Solrød Strand • Tlf. 32 96 56 22 Konto: 5301 0321366 • dff@danskformand.dk • danskformand.dk

Telefontid: Man.-tors. kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-12.00

Arbejdsløshedskassen: Akademikernes • Tlf. 33950395

LOKALAFDELINGER

NORDJYLLAND AFDELING ØSTJYLLAND

Formand: Jens Melgaard Formand: Leo Kristoffersen

Aalborgvej 47, Mou Niels Bohrsvej 14 9820 Storvorde 8920 Randers NV

Tlf. 50516151 Tlf. 50516152 nordjyll@danskformand.dk randers@danskformand.dk

MIDT-VEST AFDELING SYD

Formand: Vagn Nordentoft Formand: Palle Brodersen

Hedeskrænten 31, 8800 Viborg Thitjensensvej 32, 7182 Bredsten Tlf. 50516153 Tlf. 50516155 midt-vest@danskformand.dk afd.syd@danskformand.dk

AFDELING SJÆLLAND LOLLAND-FALSTER

Formand: Keld Klausen Dahl Formand: Lars Hansen

Tlf. 50516161 Østervang 6, 4990 Sakskøbing kelddahl1@hotmail.com Tlf. 50516150 • Mobil 30129560 lehansen@post.tele.dk

BORNHOLM

Formand: Lars Hansen

Østervang 6, 4990 Sakskøbing Tlf. 50516150 • Mobil 30129560 lehansen@post.tele.dk

NYE MEDLEMMER

DØDSFALD

Dansk Formands Forening har til blad nr. 3-2023 emnet: HAVE OG LANDSKAB 2023.

Vi sætter fokus på dette gode og meget aktuelle emne, som er en kærkommen mulighed for mange firmaer og arbejdspladser for at møde alt det nye, der er kommet indenfor dette område.

Vi vil lave interviews med de aktører, som arbejder med dette.

Kontakt Stibo Complete Mediaservice, konsulent Jette Sterndorff-Jessen, tlf. +45 7610 1147. Deadline er den 19. juni 2023.

Afdeling Michael Munk 07.02.2023 Sjælland Mads Erik Hansen 27.02.2023 Lolland-Falster Thomas Ladefoged 14.03.2023 Syd Stephanie S. Jakobsen 14.03.2023 Nordjylland Jacob Ivan Christensen 16.03.2023 Syd Michael Nielsen 17.03.2023 Nordjylland
Afdeling Verner Andersen 31.01.2023 Nordjylland Henning Freddy Andersen 18.04.2023 Østjylland
35 DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2023 DANSK FORMANDS FORENING | FRA FOREN i NGEN
STIBO COMPLETE HJÆLPER GERNE MED OPSÆTNING AF DIN ANNONCE

FORMANDSBLADET

er medlemsbladet for Dansk Formands Forenings medlemmer, der er ansat i den kommunale og private sektor:

BYGGERI, VEJ, ANLÆG, GRØNNE OMRÅDER OG VEDLIGEHOLD

Artiklerne afspejler formændenes og drift sledernes dagligdag, og forsøger at være på pletten, når der sker noget nyt i branchen.

Der bringes aktuelle reportager fra hele Danmark – lige fra store byggerier, kloaksituationen, spændende messer med maskiner, sikkerhed på arbejdspladsen m.m.

KONTAKT STIBO COMPLETE MEDIASERVICE:

konsulent Jette Sterndorff-Jessen jsje@stibo.com · tlf. +45 7610 1147

FÅ DIN ANNONCE MED I DEN DIREKTE VEJ TIL DIN MÅLGRUPPE FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 116. ÅRGANG • NR. 1 • FEBRUAR 2023 1 11 24 20 27 DFF HAR FORTSAT EN BERETTIGELSE FORMÆND FÅR PAPIR PÅ KOMPETENCERNE ARKIL UDDANNER NYE ASPIRANTER FLERE VIL VÆRE KLOAKMESTER TEMA NR 1•2023 U D DANNELSE&KOMPETENCEUDVIKLN G
Stibo Complete Mediaservice Oddesundvej 1 • 6715 Esbjerg N www.stibocomplete.com
Magasinpost SMP ID-nr. 46411