Page 1

Med Iemsbevis 2013

ProxII AS med org. nr. 976950860 er tilsluttet RENAS AS

Gjennom medlemskapet oppfyller bedriften kravene i avfallsforskriftens kapittel 1. Som medlem av RENAS ivaretar bedriften det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter. Dette er regulert i avfallsforskriftens kapittel i om kasserte elektriske og elektroniske produkter, fastsatt av Miljøverndepartementet. RENAS administrerer en landsdekkende ordning for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter. RENAS er sertifisert i henhold til avfallsforskriftens kapittel 1, og ISO 14001, og er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet som kollektivt finansiert returselskap.

— Gunnar Murvold Administrerende direktør

RENAS

nkInsaarn

NS-EN ISO 14001 2004 og avfallsfo,skriften kap. i

Renas 2013  

http://proxll-no.staging.wordpress.idium.no/wp-content/uploads/2014/02/Renas-2013.pdf