Page 1

Malerhaugveien 25 0601 Oslo Tlf: 22 08 81 00 - Faks: 22 08 81 01 www.proxll.no - verktoy@proxll.no

SKADEMELDING / SERVICE / GARANTI Forhandler: Adresse: Returneres til: Kunde/ Kontaktperson: Sted: Telefon: E-post: Best.nr. Forhandler Verktøynavn: Serienummer:

Medsendt tilbehør: Koffert

Lader

Garanti

Antall batterier Ja

Ved garanti, husk kjøpskvittering

Nei

Beskriv kort hvorfor verktøyet sendes inn:

Ønskes et kostnadsoverslag

Ja

Send et overslag hvis reperasjon kommer på mere enn kr

Nei

Etter 3 mnd blir motatte verktøy destruert om ikke det er satt i gang en av kunde akseptert service/garantiservice. Verktøy som er avtalt hentet etter utført service må hentes innen 3 mnd.

Sted / dato

Underskrift

Proxll verktoy service  

http://proxll-no.staging.wordpress.idium.no/wp-content/uploads/2013/12/Proxll_verktoy_service.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you