Page 1

Proxll AS

Oslo, Norge har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden

NS-EN ISO 9001:2008 Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder:

Elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for bygg og anlegg, samferdsel og industri. Utvikling - prosjektering - produksjon - salg - installasjon - service

Oslo, 2011-03-24

___________________________ Pål Eddie Nemko AS, Certification Department

Sertifikatnummer: 900239 Første gang utstedt: 1996-03-29 Gyldig til: 2014-03-29

www.nemko.com

S E R T I F I K A T

Proxll as qms 9001 norsk  

http://proxll-no.staging.wordpress.idium.no/wp-content/uploads/2014/02/Proxll-AS-QMS-9001-norsk.pdf

Proxll as qms 9001 norsk  

http://proxll-no.staging.wordpress.idium.no/wp-content/uploads/2014/02/Proxll-AS-QMS-9001-norsk.pdf

Advertisement