Page 1

Nødlys


Om Proxll - Sikkerhet Proxll AS har i over 20 år hatt fokus på ”byggsikkerhet” med produkter innen nødlys, dørtelefon, adgangskontroll og TV-overvåking. Våre leverandører har alle vært med oss i mange år, og bidratt til at Proxll alltid har kunnet tilby markedet innovative produkter med godt design og høy kvalitet.

Avdelingen

I 2010 kunne Proxll stolte markere at vi i 100 år har bidratt til å fornye og modernisere landet vårt med miljøvennlige løsninger og produkter.

Salg Proxll har en landsomfattende salgsorganisasjon. Våre produkter blir i hovedsak distribuert gjennom ledende elektrogrossister. Våre teknisk skolerte distriktsansvarlige er behjelpelige med systemvalg og tekniske løsninger. Vi gir dere riktig løsning til riktig pris.

Support Proxll AS har en egen stab for service og ettersalg for Sikkerhet. Etter hvert som produktene har fått flere funksjoner og blir levert mer i form av kompliserte integrerte løsninger, har vi sett behov for i tillegg til tradisjonell service å tilby våre kunder assistanse under installasjon, idriftsettelse og opplæring. Dette sikrer kundene at det ikke oppstår problemer under installasjonen og at idriftsettelsen blir fullstendig foretatt. Våre serviceteknikere har spesialopplæring fra leverandør samt lang erfaring med denne type produkter.

Proxll - Nødlys Vi fører et komplett produktspekter med løsninger for alle typer bygg, med fokus på fleksible og enkle produkter og systemer med lav vedlikeholdskostnad og lang levetid. Viktige momenter er også miljøvennlige LED-løsninger og installasjonsvennlige produkter. • Sentraliserte systemer • Desentraliserte systemer • Selvtest- og standardarmaturer • Skreddersydde, komplette løsninger • ”Alt i esken” * Alle piktogrammer følger med * Kan brukes både som enkel-og dobbeltsidig * Kan monteres i tak eller på vegg uten ekstra braketter • LED med lang levetid og høyt lysutbytte • Enkel programmering og vedlikehold

2

5-års garanti


Tromsø brannstasjon: Sentralisert system med MultiControl og ca 70 stk LED-armaturer Installatør: Bravida Nord AS, Tromsø Finnsnes sykehjem: Anlegg bestående av fem MiniControl i ett sentralisert system der hver sentral er plassert i hver sin del av bygningsmassen. Dette er gjort for å spare inn på total kabelmengde og dermed få en lavere totalkost på anlegget. Sentralene er tilknyttet ca 300 LED-armaturer av typen KM og KI. Installatør: Bravida Nord AS, Tromsø Coop Narvik ishall: Sentralisert system med tre MultiControl hvor det er tilknyttet til sammen ca 450 LED-armaturer, hovedsaklig av typene KX og KE. Installatør: Bravida Nord AS, Narvik

Quality Spa & Resort Norefjell, Bøseter: Stort bus-system med ca 1800 armaturer, hovedsaklig LED i tillegg til en del interiørarmaturer med innebygget nødlyselektronikk. Alle sentralene er koblet opp på byggets ethernet og kan dermed overvåkes via en sentral PC. Installatør: Krøderen elektro AS Royal Christiania hotel, Oslo: Sentralisert system med MultiControl og ca 200 armaturer. Det er benyttet LED-armaturer der flere er spesialdesignet til hotellets interiør. Installatør: Leithe & Christiansen AS

Anlegg

Beskrivelse

Coop Extra, Bjerkaker

130 LED-armaturer, sentralisert adresserbart, web-server for fjerndrift

Installatør

Moldebadet

KC- og KW-armaturer, MultiControl sentral

ASKO Molde

LED-armaturer i aluminium og downlights, MultiControl sentral

Elmo Teknikk AS

ASKO Kristiansand

LED-armaturer i aluminium og downlights, MultiControl sentral

Agder El Installasjon AS

Comfort Hotel Square, Stavanger

Bus-system med ca 80 LED-armaturer, sentral overvåking via PC

YIT Building Systems AS, Sandnes

Gyldengården, Kristiansand

700 LED-armaturer og to MultiControl sentraler

Havlimyra skole, Kristiansand

120 LED-armaturer og to MiniControl sentraler, web-server for vedlikehold

Kurland skole, Sarpsborg

LED-armaturer og downlights, MiniControl sentraler

3

Installatøren AS Elmo Teknikk AS

Bravida Sørøst AS, Kristiansand Bravida Sørøst AS, Kristiansand ABC Svakstrøm


Nødlys: Alle typer lys med alternativ strømkilde som tenner ved nettutfall. Ledelys: Nødlys som tenner automatisk ved nettutfall og som gir tilstrekkelig lys for og i rømningsvei. Markeringslys: Permanent lyskilde som belyses eller gjennomlyser markeringsskilt. Dette skal alltid være tent og synlig uansett hvor man befinner seg i rømningsveien. Antipanikklys: Nødlys for bruk i åpne større arealer og arealer med udefinerte rømningsveier.

Venstre: markeringslys i treningsrom. Under: ledelys i lagerhall

4


Krav og normer* Hvilke bygninger har krav om rømningslys? · · ·

Bygninger i risikoklasse 1 - 4 med flere enn 2 etasjer anbefales nødlys. Alle bygninger i risikoklasse 5 og 6. Deler av bygning som er offentlig tilgjengelig og ligger under terreng.

Boliger plasseres normalt i risikoklasse 4, men dersom beboere ikke er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet uten assistanse må byggverket plasseres i risikoklasse 6.

Hvor i bygget skal det være nødlys? · Markeringslys plasseres over alle dører i rømningsveien. · Markeringslys plasseres ved alle retningsendringer. · Det skal minimum være to nødlys i hvert område der det er påkrevet. Slik unngår man å ende i totalt mørke hvis en av nødlysene svikter. · Man skal kunne se minimum ett markeringslys uansett hvor man befinner seg i rømnings- veien. · Ledelys plasseres utenfor hver nødutgang til friluft og skal lyse opp hele veien til et sikkert sted - Ledelys skal gi minimum 5 lux på førstehjelpsposter, brannvernutstyr og varslingspunkter

Leseavstand på markeringslys For leseavstand på markeringslys gjelder følgende formel: d=SxP P = skilthøyde S = konstant, dvs 100 ved eksternt belyste skilt og 200 ved gjennomlyste skilt.

Alle markeringslys fra Proxll er gjennomlyste. Eksempel: Et eksternt belyst skilt som er 10 cm høyt gir 10 m leseavstand. Et gjennomlyst skilt som er 10 cm høyt gir 20 m leseavstand.

P

d

Ledelys · Er normalt ikke tent, men tenner ved svikt i lokal tilførsel/belysning. · Skal gi tilstrekkelig lys i rømningsvei. Minimum 1 lux i senterlinje av rømningsveien. · Skal gi minimum 0,5 lux i områder uten definerte rømningsveier (store rom/åpne områder). * I henhold til NS EN 1838, NEK EN 50171 og 50172

5


Dokumentasjon, loggføring og testrutiner* Alle nødlysanlegg skal ha loggbok for nedtegnelser av rutinekontroller, tester, feil og mangler samt eventuelle utbedringer. Daglig: Indikator for den sentrale kraftforskyningen skal inspiseres visuelt for korrekt Månedlig: Årlig:

funksjon (visuell kontroll). Simulering av nettutfall i en periode tilstrekkelig lang nok for å kontrollere at armaturene fungerer som tiltenkt. Maks tidsforbruk for test skal være ¼ av systemets totale driftstid (funksjonstest). Utføres som ved månedlig test men for hele nøddriftperioden, normalt 1 time, slik at batterienes fulle kapasitet blir testet (funksjonstest med utladning).

Loggboken skal inneholde følgende: · · · · · ·

Dato for idriftsettelse av systemet inklusive eventuelle sertifikater relatert til endringer. Dato for hver periodiske inspeksjon og test. Dato og kortfattede detaljer vedrørende hver service, inspeksjon og testing som er utført. Dato og kortfattede detaljer vedrørende eventuelle feil og utbedringer som er utført. Dato og kortfattede detaljer vedrørende eventuelle endringer av nødlysinstallasjonen. Hvis det anvendes noe automatisk testutstyr, skal hovedkarakteristikk og virkemåte av dette utstyret beskrives.

Drift og vedlikehold: I tillegg til overnevnte tester er det nødvendig å utføre vedlikehold av anlegget for at det skal fungere som beregnet. Dette vil blant annet si at man holder armaturene rene for å opprettholde lysutbytte, skifter lysrør hvert år (8W lysrør har normalt 1 års levetid) og at armaturene blir visuelt kontrollert for skader etc. * I henhold til NEK EN 50172

Loggboken får du hos Proxll!

2013

6


Valg av armaturer og systemer Ved valg av type armatur og system er det hovedsaklig antall armaturer og vedlikeholdet av disse man bør ta hensyn til. I mindre bygg kan det være tilstrekkelig med Standard- eller Selvtestarmaturer, mens det i større bygg med flere armaturer vil være hensiktsmessig med et sentralisert eller desentralisert system. Hvor mye man er villig til å investere i et nytt nødlyssystem, vil normalt gjenspeile seg i hvor store vedlikeholdskostnader man får i etterkant.

Nødlys

Sentralisert

Desentralisert

Markeringslys / ledelys

Markeringslys / ledelys

Manuell test

Selvtest

Sentral overvåking

Desentraliserte systemer: • stor grad av lokal sikkerhet • enkelt å gjøre endringer i anlegget • enkle testrutiner med selvtest / adresserbare armaturer

Sentraliserte systemer: • • • •

enkelt batteriskifte bedre lysutbytte i nøddrift kan brukes i både kalde og varme rom enkle testrutiner ved adresserte anlegg

7

230V vekselretter

230V adresserbar sentral


Sentraliserte systemer Sentraliserte adresserbare anlegg minimaliserer kundens vedlikeholdskostnader i en nødlysinstallasjon. Sentralen gjennomfører automatisk pålagte periodiske tester, og det benyttes en sentral batteribank på ett sted i installasjonen. Systemet er også enkelt for installatøren å installere siden man kun trenger én nettkabel til armaturene for kommunikasjon og strømtilførsel. Sentralene kan tilkobles en PC for grafisk fremstilling av bygget og armaturenes plassering. Dette gir en meget god oversikt og kontroll over anlegget og er med på å redusere driftskostnadene til et minimum.

Eksempel på installasjon med sentraliserte systemer

Kursfordeling

Underfordeling

Undersentral

1/0-modul

Internett Sentral

Spenningsvakt

Skissen over viser de forskjellige mulighetene for oppbygning av et system. Armaturene kan kobles direkte til hovedsentralen eller til forskjellige typer undersentraler, som igjen kommuniserer med hovedsentralen. Det finnes undersentraler både med og uten batterier som gir muligheten til å bygget opp et system med flere mindre batteribanker eller én stor. På skissen er det også vist at spenningsvakter kan kobles direkte til sentralen eller via I/O-moduler som så kommuniserer med sentralen. 8


230V-sentraler MicroControl MiniControl MidiControl Micro- , Mini- og MidiControl er sentraler med batterier og utgående kurser for sentraliserte nødlyssystem. Sentralene er tilgjengelig i forskjelling utgaver med 2 til 32 kurser og batterier for belasting fra 500W - 6900W i 1 time. Sentralene er bygd opp av moduler som gjør at kurser enkelt fjernes eller legges til ved hjelp av ”Plug & Play”-teknologi. System kan utvides yttligere ved å benytte flere sentraler i ett system. Disse tilknyttes det lokale TCP/IP-nettet (Ethernet), hvor de kommuniserer med hverandre. Sentralene har en innebygd web-server som benyttes både til oppsett/programmering og drifting av systemet. Det er med andre ord ikke behov for noen ekstra programvare da man får tilgang til all informasjon via et standardprogram, som f.eks Internet Explorer. Sentralene har også et LCD-display som betjenes via piltaster i frontpanelet eller via et standardtastatur. Mulighet for tilkobling av normal interiørbelysning ved hjelp av en adressemodul, for å benytte det som nødlys. Det er mulig å blande ledelys og markeringslys på samme kurs (mixed-mode) og all kommunikasjon mellom sentralen og armaturene går via tilførselskabelen. Det vil derfor ikke være behov for ekstra komunikasjonskabel.

• Maks 32 kurser (20 armaturer pr kurs) • 2 års minne • Longlife batterier, 10 år • 216V DC i nøddrift • Bryter for ML/LL per kurs • Mixed-mode som standard (ML/LL på samme kurs) • Stort LCD-display

• • • • • • • •

9

Enkel programmering Passordbeskyttet Ethernet-grensesnitt (TCP/IP) Innebygd web-server (FTP) Potensialfrie signalutganger ”Plug and play”-moduler Offline programmering I/O-moduler og spenningsvakter med bus-kommunikasjon


MultiControl MultiControl er en sentral med batterier og utgående kurser for et sentralisert nødlyssystem. Størrelsen på sentralen, antall kurser og batteriene tilpasses etter behov. MultiControl er bygd opp av moduler(kurser, lader etc.) som enkelt skiftes eller legges til ved hjelp av ”plug & play”-teknologi. Sentralen kan ha maksimalt 96 kurser, men et system kan utvides yttligere ved å benytte flere sentraler eller underfordelinger i ett system. Disse tilknyttes det lokale TCP/IP-nettet (Ethernet) hvor de kommuniserer med hverandre. MultiControl har en innebygd web-server som kan benyttes både til oppsett/programmering og drifting av systemet. Det er med andre ord ikke behov for noen ekstra programvare da man kan få tilgang til all informasjon via et standard program som Internet Explorer. Sentralen har også et LCD-display og eventuelt printer som betjenes via piltaster på sentralen eller det medfølgende tastaturet. MultiControl har mulighet for tilkobling av normal interiørbelysning ved hjelp av en adressemodul, for å benytte det som nødlys. Det er mulig å blande ledelys og markeringslys på samme kurs (mixed-mode) og all kommunikasjon mellom sentralen og armaturene går via tilførselskabelen, slik at det ikke er behov for ekstra kommunikasjonskabel. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Maks 96 kurser (20 armaturer pr kurs) Kapasiteten kan utvides med underfordelinger/sentraler 2 års minne Longlife batterier, 10 år 216V DC i nøddrift Bryter for ML/LL per kurs Mixed-mode som standard (ML/LL på samme kurs Stort LCD-display Enkel programmering Passordbeskyttet Ethernet-grensesnitt (TCP/IP) Innebygd web-server (FTP) Potensialfrie signalutganger ”Plug and play”-moduler Offline programmering I/O-moduler og spenningsvakter med bus-kommunikasjon Innebygd printer som opsjon Alarmtablå med LCD-display som opsjon

Skreddersydde løsninger MultiControl har samme funksjonalitet og er oppbygd på samme måte som de mindre sentralene (Micro, Mini og Midi), men er ment for større systemer. MultiControl skreddersys til hvert anlegg med antall kurser og størrelse på batteri etter behov. Alle sentralene kan kombineres i ett stort system.

10


Tekniske data: MICROCONTROL Skap

Stål, farge RAL 7035

Kapslingsgrad

IP20

Størrelse

630x350x230

Spenning

230V AC (216V DC i nøddrift)

Tilførsel

400V (mulighet for tilkobling av 230V)

Batteri

Vedlikeholdsfrie, lukkede blybatterier (9x24V)

Batterikapasitet

Inntil 500W i 1 time

Skap

Stål, farge RAL 7035

Kapslingsgrad

IP20

Størrelse

1100x500x230

Spenning

230V AC (216V DC i nøddrift)

Tilførsel

400V (mulighet for tilkobling av 230V)

Batteri

Vedlikeholdsfrie, lukkede blybatterier (18x12V)

Batterikapasitet

Inntill 1 500W i 1 time

Skap

Stål, farge RAL 7035

Kapslingsgrad

IP20

Størrelse

1950x600x450

Spenning

230V AC (216V DC i nøddrift)

Tilførsel

400V (mulighet for tilkobling av 230V)

Batteri

Vedlikeholdsfrie, lukkede blybatterier (18x12V)

Batterikapasitet

Inntill 6 900 W i 1 time

Skap

Stål, farge RAL 7035

Kapslingsgrad

IP21 (IP54, E30 og E90 som opsjon)

MINICONTROL

MIDICONTROL

MULTICONTROL

1800x600x450 Størrelse

900x600x450

(Uten batterikabinett)

1500x600x450

(Kombisentral)

Spenning

230V AC (216V AC i nøddrift)

Tilførsel

400V (mulighet for tilkobling av 230V)

Batteri

Vedlikeholdsfrie, lukkede 10-års blybatterier (18x12V)

Batterikapasitet

Inntil 149A i 1 time

11


Bildet viser hvordan man kan bygge ett større system ved bruk av flere mindre sentraler. Dette gir fordeler som høyere lokal sikkerhet og eliminerer behovet for funksjonssikker kabling til de armaturene som er i samme branncelle som sentralen.

Bildet viser hvordan hele systemet kan overvåkes og at rapporter kan hentes ut fra ett sentralt sted, enten via lokalnettverk eller over internett.

Web-grensesnitt (webserver) • • • • • • •

FTP-server Passordbeskyttet Detaljert status og informasjon om alle kurser og armaturer Mulighet for opplasting av plantegninger (jpg, gif, png) Administrering av tester og tidstyring Printerfunksjon Oppsett av I/O-moduler

12


24V-sentraler Proxll kan levere komplette sentraler med 1 times batteribackup og kapasitet etter behov. Sentralene gir ut 24Vac i normaldrift og 24Vdc i nøddrift. •

PA 24-24-340, 2xML + 2xLL kurser, maks. totalbelastning 340W i 1 time

PA 48-24-690, 3xML + 3xLL kurser, maks. totalbelastning 690W i 1 time

PA 120-24-960, 4xML + 4xLL kurser, maks. totalbelastning 960W i 1 time

(ML=markeringslys og LL=Ledelys)

Nødlys i tilfluktsrom I tilfluktsrom uten nødstrømsaggregat kreves batteriforsynt 24V nødlysanlegg. Anlegget skal ha et lysnivå på minimum 3 lux, unntatt ventilasjonsrom som skal ha minimum 15 lux. Anlegget skal ha kontinuerlig lystid på minimum 6 timer uten ladning. For tilfluktsrom mindre enn 40m2 kan nødlysanlegget erstattes av 3 stavlykter.

Dørbryter

Lukk dør Summer

SLUSE Dørbryter

Sentral

Tilfluktsrom

Lukk dør Summer

Opplysningsskilt

Proxll kan levere komplette sentraler med slusedørfunksjon og separat batterikasse med vibrasjonsdempere. Sentralene gir ut 24Vdc i både normaldrift og nøddrift. •

SNT 44-24-160 SDS, 2 kurser, maks. totalbelastning 160W i 6 timer

SNT 88-24-340 SDS, 2 kurser, maks. totalbelastning 340W i 6 timer

SNT 176-24-690 SDS, 2 kurser, maks. totalbelastning 690W i 6 timer

SNT 264-24-960 SDS, 2 kurser, maks. totalbelastning 960W i 6 timer

Alt dette i.h.h.t ”Forskrift m.v. om tilfluktsrom” utgitt av Direktoratet for sivilt beredskap

13


Desentraliserte systemer Standard

Armatur med batteri som tilkobles lokal lyskurs. Kobler over til batteridrift ved svikt i lokal lyskurs. Har normalt en lysdiode som indikerer om den har ladestrøm. Alle tester må utføres manuelt.

X Test

Selvtest

En selvtestarmatur er lik som standard men har i tillegg elektronikk for automatiske tester. Armaturen tester seg selv (lyskilde, lader, batteri etc.) og gir tilbakemelding om feil via statusdioder. Enten en flerfarget diode eller flere dioder med forskjellig betydning.

Error

Eksempel på statusdioder på en selvtestarmatur

Desentraliserte systemer består av adresserbare armaturer med batteri og avansert selvdiagnose som rapporterer eventuelle feil til en sentral. Dette gjør man får en komplett oversikt over hele systemet. Denne typen nødlyssystem er den sikreste da alle armaturene fungerer uavhengig av sentralen og kommunikasjonslinjen. Krever noe mer vedlikehold enn et sentralisert system, da batteriene i alle armaturene må skiftes hvert 3-5 år. Sentralene kan tilkobles en PC med software med grafisk fremstilling av bygget og armaturenes plassering. Dette gir en meget god oversikt og kontroll over anlegget og er med på å redusere driftskostnadene til et minimum. Eksempel på installasjon med desentraliserte systemer

TCP/IP-ETHERNET

RS232/485

BUS-kommunikasjon

230 VAC

BUS-kommunikasjon

230 VAC

14


Desentralisert trådløst system Trådløst system

• •

• • • •

Norsk språk Status/feilmelding via e-post Historisk logg av alle hendelser og tester Muligheter for å legge inn plantegninger

30 m 30

Koordinator med USBtilkobling for PC

m

m

• •

Software

PC Software med koordinator Bruker 868MHz radiokommunikasjon (godkjent i EU) Ingen synlige antenner Ad-hoc nettverk (hver armatur er en repeter) Garantert minimum 30 m rekkevidde Enkel installasjon og programmering

30

• •

30 m Repeater til bruk ved store avstander eller vanskelige forhold

15


Starlite

3x piktogram

25 m

IP30

SELVTEST

Markeringslys og ledelys

Som lyskilde brukes 8W lysrør og armaturen leveres med batteri med 1 times back up. Starlite leveres både som standardarmatur og med selvtestfunksjon. Armaturen kan monteres på vegg eller i tak. Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

Markeringslys

Teknisk informasjon

Ledelys

Mål (LxHxD)

357x125x86

Vekt

1,25 kg

Montering

Vegg/tak

Leseavstand

25 m

Lyskilde

8W lysrør

Batteri

Ni-Cd batteri med driftstid 1 time

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP30

Avstandstabell for rette fluktveier Montasjehøyde (m) 2.00

3.33

9.06

7.03

2.86

2.50

3.57

9.53

7.83

3.09

3.00

3.58

9.92

8.42

3.22

3.50

3.62

10.20

8.88

3.26

4.00

3.60

10.25

9.21

3.36

16


ProxLED

30 m

IP30

SELVTEST

Markeringslys

ProxLED er et markeringslys med LED-teknologi. Armaturen er tilgjengelig både som standardarmatur og med selvtestfunksjon. ProxLED kan monteres på vegg eller i tak og leveres med 4 stk silketrykte skjermer som enkelt settes på etter hvilken pilretning man ønsker.

Teknisk informasjon Mål (LxHxD)

290x200x40

Vekt

0,2 kg

Montering

Vegg/tak

Leseavstand

30 m

Lyskilde

Høyintensiv hvit LED (3W)

Batteri

NiMH batteri med driftstid 1 time

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP30

FlexiLED

24 m

Markeringslys

SELVTEST

FlexiLED er et markeringslys med LED-teknologi og nedhengt plexiglassplate. Armaturen leveres med selvtestfunksjon. FlexiLED kan monteres på vegg eller i tak, uten ekstra brakett, og leveres med 5 stk silketrykte skjermer som enkelt settes på etter hvilken pilretning man ønsker

Teknisk informasjon Mål (LxHxD)

266x195x30

Vekt

0,3 kg

Montering

Vegg/tak

Leseavstand

24 m

Lyskilde

Høyintensiv hvit 10xLED

Batteri

NiMH batteri med 1 time driftstid

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP30

IP30

17


OptiLED

IP20

SELVTEST

Ledelys Ledelys med selvtestfunksjon og ovalt lysbilde som gir meget god lysspredning. OptiLED kan både monteres i tak og felles inn. Lyskilden har vippefunksjon som gjør det mulig å styre retningen på lysspredningen. Lysspredning inntil 12 m ved montering på 3m høyde.

Innfelt

Teknisk informasjon Mål (LxHxD)

142x142x68

Vekt

0,4 kg

Montering

Tak/innfelt

Lyskilde

PowerLED

Batteri

NiMH batteri med driftstid 1 time

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP20

Avstandstabell for rette fluktveier Montasjehøyde (m) 2.00

3.61

8.93

4.77

2.07

2.50

4.16

9.92

5.47

2.25

3.00

4.45

10.98

6.05

2.26

3.50

4.17

11.99

6.43

2.19

4.00

0.71

11.49

6.18

0.28

18


KS

3x piktogram

22 m

IP42

SELVTEST

Markeringslys

SENTRAL ISERT

Markeringslys med akrylglassplate og LED-teknologi som leveres både med og uten batteri. Med batteri leveres KS både som standardarmatur og med selvtestfunksjon. Armaturen kan monteres på vegg, i tak, nedhengt eller innfelt. KS leveres med 4 stk. silketrykte skjermer, som enkelt settes på etter behov. Armaturen kan også leveres med sølvfarget kapsling.

Teknisk informasjon Mål (LxHxD)

250x174x34

Vekt

0,8 kg

Montering

Vegg/tak/nedhengt/innfelt

Leseavstand

22 m

Lyskilde

Høyintensiv hvit LED (3W)

Batteri

NiMH batteri med driftstid 3 timer

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP42

KM

3x piktogram

Markeringslys

24 m

IP42

SELVTEST

Markeringslys med LED-teknologi som leveres både med og uten batteri. Med batteri leveres KM både som standardarmatur og med selvtestfunksjon. Armaturen kan monteres på vegg, i tak eller nedhengt. KM leveres med 4 stk. silketrykte skjermer, som enkelt settes på etter behov.

Teknisk informasjon Mål (LxHxD)

250x174x34

Vekt

0,2 kg

Montering

Vegg/tak/nedhengt

Leseavstand

24 m

Lyskilde

Høyintensiv hvit LED (3W)

Batteri

NiMH batteri med driftstid 3 timer

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP42

19

SENTRAL ISERT


KC

IP54 IP65

30 m

Markeringslys og ledelys

SELVTEST SENTRAL ISERT

Armaturen som kan benyttes som markeringslys eller ledelys og leveres både med og uten batteri. Leveres med lysrør, standard LED eller ERT-LED med linser for ekstremt god og jevn lysspredning. KC leveres som standardarmatur, med selvtestfunksjon eller som adresserbar. Armaturen kan monteres på vegg eller tak, og har mulighet for innfelling. Tilgjengelig også som dobbeltsidig versjon for nedhengt montering.

Teknisk informasjon

Dobbeltsidig

Ledelys

Mål (LxHxD)

340x170x60(90)

Vekt

0,5 kg

Montering

Vegg/tak/innfelt/nedhengt

Leseavstand

30 m

Lyskilde

11W / 8W lysrør eller LED

Batteri

NiMH batteri med driftstid 1 time m/lysrør og 3 timer m/LED

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP54 (IP65 som opsjon)

Avstandstabell for rette fluktveier - LED - Sentralisert system Montasjehøyde (m) 2.00

4.71

10.97

6.88

2.75

2.50

5.13

12.59

7.45

3.09

3.00

5.64

13.83

8.01

3.33

3.50

6.06

14.78

8.73

3.62

4.00

6.66

15.83

9.41

3.86

7.84

3.08

Avstandstabell for rette fluktveier - ERT LED - Sentralisert system Montasjehøyde (m) 2.00

5.21

11.72

2.50

5.89

13.68

8.56

3.32

3.00

6.15

15.31

9.17

3.70

3.50

6.87

16.73

9.66

4.03

4.00

7.22

17.66

10.31

4.29

20


KD

IP54

22

m

SELVTEST

Markeringlys og ledelys

SENTRAL ISERT

KD er et markeringslys med LED-teknologi eller lysrør, kan leveres både med batteri og uten batteri. Med batteri leveres den både som standard armatur, med selvtest og trådløs. Uten batteri kan den brukes mot en sentralisert adresserbar nødlyssentral. Armaturen kan monteres på vegg, i tak eller nedhengt. Brakett for takmontering medfølger. Den kan enkelt gjøres om til dobbelsidig ved å benytte den medfølgende rammen og piktogrammene. Den leveres med silketrykte skjermer for alle retninger, som enkelt settes på etter behov.

Teknisk informasjon Mål (LxHxD)

260x155x70

Vekt

0,5 kg

Montering

Vegg/tak/nedhengt

Leseavstand

22 m

Lyskilde

Høyintensiv hvit LED (3W)

Batteri

NiMH batteri med driftstid på 3 timer

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP54

KL

34 m

IP54

SENTRAL ISERT

Markeringslys

KL er et markeringslys med LED-teknologi som kan leveres både med batteri og uten batteri.Med batteri leveres den som standard armatur, med selvtest eller trådløst.Uten batteri kan den brukes mot en sentralisert adresserbar nødlyssentral. Armaturen kan monteres på vegg, i tak eller nedhengt. Brakett for takmontering medfølger. Den kan enkelt gjøres om til dobbelsidig ved å benytte den medfølgende rammen og piktogrammene. Den leveres med silketrykte skjermer for alle retninger, som enkelt settes på etter behov.

21

Teknisk informasjon Mål (LxHxD)

390x220x78

Vekt

1,0 kg

Montering

Vegg / tak / nedhengt

Lyskilde

Høyintensiv hvit LED (3W)

Batteri

NiMH batteri med driftstid 3 timer

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP54


KX

28 m

SELVTEST

Markeringslys

SENTRAL ISERT

Teknisk informasjon

Markeringslys som leveres med LED. Fire utskiftbare silketrykte piktogrammer medfølger, som enkelt monteres på det klare akrylglasset. Armaturen kan monteres på vegg eller tak, uten ekstra braketter, og har mulighet for innfelling. Pendel/kjede for nedhengt montering.

Mål (LxHxD)

332x242x48

Vekt

1,0 kg

Montering

Vegg/tak/innfelt/nedhengt

Leseavstand

28 m

Lyskilde

LED (4W)

Batteri

NiMH batteri med driftstid 3 timer

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP40

KX kan benyttes med eller uten batteri, og leveres som standardarmatur, med selvtestfunksjon eller som adresserbar.

HVA ER ERT-LED? ERT-LED er en spesiell type LED hvor man bruker linser for å styre lyset dit man ønsker. Det er da mulig å lage armaturer med et ovalt (typisk for korridorer) eller rundt (for åpne områder eller andre rom uten dedikert rømningsvei) lysbilde, som gjør at lyseutbytte fra armaturen blir brukt så effektivt som mulig. Tegningen illustrerer hvordan man ved å bruke denne typen armaturer vil oppnå fordeler som: • • • • •

IP40

Jevnere og bedre lysspredning Færre punkter å installere Mindre sentraler/batterier og færre kurser grunnet færre armaturer Enklere og færre punkter å vedlikeholde Lavere totalkostnad

22


LM/LX/LS

22,34,56

m

IP40

SELVTEST

Markeringslys

SENTRAL ISERT

En serie markeringslys i tre ulike størrelser. Armaturene er utført i aluminium, og leveres med LED eller 13W lysrør. Spalter i bunnen gjør at lyset spres nedover dermed gir ledelystilskudd. Piktogrammer i plexiglassplate preget med ønsket symbol. Pilretning må spesifiseres. Armaturene er også tilgjengelig i dobbeltsidig utgave. Armaturene monteres enkelt på vegg eller i tak. Pendel/wire for nedhengt montering. LM/LX/LS er tilgjengelige med eller uten batteri, og leveres som standardarmaturer, med selvtestfunksjon eller som adresserbare for sentraliserte systemer.

22

m

34

m

56

m

Piktogrammer i tre ulike størrelser

Dobbeltsidig

Teknisk informasjon LM

LX

LS

Mål (LxHxD)

258x147x62

384x214x62

614x334x62

Vekt

0,7 kg

0,9 kg

1,5kg

Montering

Vegg/tak/nedhengt

Vegg/tak/nedhengt

Vegg/tak/nedhengt

Leseavstand

22 m

34 m

56m

Lyskilde

6 W lysrør eller LED 3W

8 W lysrør eller LED 4W

13 W lysrør eller LED

Batteri

NiMH batteri med driftstid på 3 timer

NiMH batteri med driftstid på 1 time (3t)

NiMH batteri med driftstid på 1 time (3 t)

Driftsspenning

230V

230V

230V

Kaplingsgrad

IP40

IP40

IP40

23


KE

IP40

SELVTEST

Ledelys

SENTRAL ISERT

Ledelys som leveres med 8W lysrør, standard LED eller ERT-LED med linser for ekstremt god og jevn lysspredning. Armaturen kan monteres på vegg, i tak eller som innfelt. KE kan benyttes med eller uten batteri og leveres som standardarmatur, med selvtestfunksjon eller som adresserbar.

Teknisk informasjon Mål (LxHxD)

332x72x48

Vekt

0,3 kg

Montering

Vegg/tak/innfelt/flagg

Lyskilde

LED

Batteri

NiMH batteri med driftstid 1 time m/lysrør og 3 timer m/LED

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP40

Avstandstabell for rette fluktveier - Sentralisert system Montasjehøyde (m) 2.00

5.21

12.56

7.43

3.08

2.50

5.89

14.18

8.28

3.44

3.00

6.43

15.60

9.03

3.70

3.50

6.87

16.87

9.69

3.89

4.00

7.22

17.97

10.28

4.14

DAQ/DEQ

IP40

SELVTEST

Ledelys

SENTRAL ISERT

Ledelys for montering i tak (DAQ) eller innfelt (DEQ). Utførelse i stål i et kvadratisk design. Armaturen har meget god lysspredning. DAQ DEQ

Avstandstabell for rette fluktveier - DAQ029/DEQ029 - ERT-LED Montasjehøyde (m) 2.00

4.10

11.49

11.59

11.72

4.10

2.50

4.00

11.56

11.74

11.73

3.85

3.00

3.33

11.51

11.78

11.64

3.11

3.50

2.54

10.79

11.33

11.19

2.19

4.00

0.00

9.44

10.32

9.92

0.00

24


DL

IP20

SELVTEST

Ledelys

SENTRAL ISERT

Liten downlight for innfelling, med meget enkel montering. Som lyskilde brukes ERT-LED med linser for ekstremt god og jevn lysspredning. DL 029 har et rundt lysbilde mens DLE023 har et ovalt lysbilde. DLQ029

DL leveres med eller uten batteri som standardarmatur eller som adresserbar for sentraliserte systemer. DL er tilgjengelig i flere farger: • Hvit • Krom • Sort • Børstet stål

DLE029

Teknisk informasjon

Utskjæringsmål

74 mm

Mål (LxHxD)

DLQ: 87x87, DLE: Ø83

Vekt

0,3 og 0,8 kg

Montering

Innfelt

Lysspredning

Inntil 11 m

Lyskilde

LED 3W

Batteri

NiMH batteri med driftstid på 3 timer

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP20

Avstandstabell for rette fluktveier - DLE029/DLQ029 - Sentralisert system Montasjehøyde (m) 2.00

4.10

11.55

11.76

11.53

4.10

2.50

4.00

11.85

11.92

11.77

3.85

3.00

3.00

11.86

11.77

11.69

2.90

3.50

2.19

11.37

11.25

11.09

1.71

4.00

0.49

9.67

9.67

9.55

0.14

Avstandstabell for rette fluktveier - DLE023/DLQ023 - Desentralisert Montasjehøyde (m) 2.00

2.07

4.89

6.86

8.87

3.76

2.50

2.25

5.56

7.83

10.11

4.33

3.00

2.26

6.12

8.66

11.24

4.28

3.50

1.27

6.37

8.78

12.04

1.94

4.00

0.00

5.13

8.33

9.32

0.00

25


DO

IP20

SENTRAL ISERT

Ledelys

Teknisk informasjon

Meget lite ledelys med ERT-LED som lyskilde, med linser for ekstremt god og jevn lysspredning. Kan monteres med skruer eller medfølgende klips eller klemme. DO leveres med batteri som standard eller selvtestfunksjon eller for sentraliserte,adresserbare systemer.

Mål (LxHxD)

53x26

Vekt

0,4 kg

Montering

Innfelt/klips på lysrør

Lyskilde

LED 1W

Batteri

NiMH batteri med driftstid på 3 timer

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP20

Avstandstabell for rette fluktveier (1 lux) - Sentralisert system Montasjehøyde (m) 2.00

3.61

8.84

7.56

4.52

1.87

2.50

4.00

10.05

8.31

5.06

1.95

3.00

4.13

11.01

8.69

5.50

1.87

3.50

0.55

10.42

6.33

5.71

0.55

STS-LED

IP54 SELVTEST

Antipanikklys

Antipanikklyskaster med LED som lyskilde. Lyktene kan individuelt tiltes og vris i ønsket retning for å belyse spesifikke områder. STS leveres med batteri som standard og selvtestfunksjon.

Teknisk informasjon Mål (LxHxD)

432x440x200

Vekt

14 kg

Montering

Vegg

Lyskilde

LED 2x10W

Batteri

Vedlikeholdsfritt blybatteri med driftstid på 3 timer

Driftsspenning

230V

Kaplingsgrad

IP54

26


CTL

IP42

SELVTEST

COMPACT TWINSPOT nødlyskaster Nødlyskaster med robust og slank batterikasse i stål og moderne, rektangulære lykter for bruk i åpne rom uten definerte rømingsveier. Modellen CTL55 har runde, sorte lykter. Lyktene kan individuelt tiltes og vris i ønsket retning for å belyse spesifikke områder.

Teknisk informasjon Mål (LxHxD)

330x325x69

Vekt

5,7kg (8,3kg)

Materiale

Stål (lykter i plast)

Lysspreding

Inntil 26,4 m

Lyskilde

Tungsten halogen

Batteri

Vedlikeholdsfritt tett blybatteri 12V 7 Ah (12Ah)

Driftstid batteri

1 time

Kaplingsgrad

IP42

Avstandstabell for rette fluktveier 2x55W Montasjehøyde (m) 6.00

10.4

14.0

26.1

8.00

13.1

21.0

33.5

10.00

17.6

26.4

44.0

Andre produkter

HL Beredskapslampe med halogen og LED. Tilkobling for 230V AC og 12V DC. Veggholder, 12V plugg og rødt signalglass medfølger.

S-LED Markeringslys i rustfritt stål med 22m leseavstand. Leveres med LED lyskilde og kan montering på vegg eller i tak.

1LF

U6/8 Markeringslys for innfelling med 22/28m leseavstand. Leveres med lysrør eller LED.

27

W1/W2

VF/VH

Industriarmatur med nødlysfunksjon for områder med høye krav til tetthet og lysutbytte.

Kvadratisk armatur med piktogram på alle sider for bruk i åpne lokaler som store butikker og lignende.

Leveres med 18, 36 eller 58W lysrør for sentralisert system eller med batteri.

Leveres med 36 eller 48 meters leseavstand.

Designarmatur i stål med nedhengt glassplate i wire. Elektronikkdel kan leveres for montering i tak eller for innfelling. Leveres med 22 eller 30 meters leseavstand.


El.nr

Artikkel

Beskrivelse

Kommentar

Katalogside

Armaturer med batteri Standard 6622001

STL801

Starlite 8W Standard / 1t / Piktogram

ML/LL, Vegg-/takmontering , L=25, IP30

16

6622021

PRL301

ProxLED / 1t / Piktogram

ML, Vegg-/takmontering , L=30, IP30

17

6619806

KCW801

KC 8W / 1t / piktogram

ML/LL, Veggmontering (innfelt), L=32m, IP54(IP65)

20

6621912

KCD801

KC 8W - dobbelsidig / 1t / piktogram

ML, Takmontering (pendel/kjede), L=32m, IP54(IP65)

20

6619807

KCW003

KC LED / 3t / piktogram

ML/LL, Veggmontering (innfelt), L=32m, IP54(IP65)

20

6619808

KCD003

KC LED - dobbelsidig / 3t / piktogram

ML, Takmontering (pendel/kjede), L=32m, IP54(IP65)

20

6621476

KEU003+KCW00X IP65

KC LED IP65 / separat batterikasse 3t / piktogram

ML/LL, Veggmontering , L=32m, IP65, Batteri og elektronikk i egen boks.

20

6619861

KMU003

KM LED / 3t / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel), L=24m, IP42

19

6619865

KXU003

KX LED / 3t / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede/ innfelt), L=28m, IP40

22

6621908

KSU003

KS LED / 3t / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede), L=22m, IP42

19

6621469

KEU013

KE LED / 3t / ledelys

LL, Vegg-/tak-/innfelt montering

24

6621987

DLE023

DL ERT-LED / 3t / Stand-by

LL, Innfelt downlight, lyser ved strømbrudd, IP20

25

6620167

CTL20/NM1

Antipanikk lyskaster 2x20W Halogen

LL, Veggmontering, IP42

27

6620168

CTL55/NM1

Antipanikk lyskaster 2x55W Halogen

LL, Veggmontering, IP42

27

6622000

STL801ST

Starlite 8W Selvtest / 1t / Piktogram

ML/LL, Vegg-/takmontering , L=25, IP30

16

6622020

PRL301ST

ProxLED Selvtest / 1t / Piktogram

ML, Vegg-/takmontering , L=30, IP30

17

6622030

OPL301ST

OptiLED Selvtest / 1t / ledelys

LL, Takmontering/innfelt, IP20

18

6622040

FLX301ST

FlexiLED Selvtest / 1t / Piktogram

ML, Vegg-/takmontering, L=22, IP30

17

6619809

KCW801SC

KC 8W Selvtest / 1t / piktogram

ML/LL, Veggmontering (innfelt), L=32m, IP54(IP65)

20

6619810

KCD801SC

KC 8W - dobbelsidig Selvtest / 1t / piktogram

ML, Takmontering (pendel/kjede), L=32m, IP54(IP65)

20

6621974

KCW003SC

KC LED Selvtest / 3t / piktogram

ML/LL, Veggmontering (innfelt), L=32m, IP54(IP65)

20

6621400

KCD003SC

KC LED dobbeltsidig Selvtest / 3t / piktogram

ML, Vegg-/takmontering (innfelt), L=32m, IP54(IP65)

20

6621477

KEU003SC+KCW00X IP65

KC LED IP65 Selvtest / separat batterikasse 3t / piktogram

ML/LL, Veggmontering , L=32m, IP65, Batteri og elektronikk i egen boks.

20

6619800

KMU003SC

KM LED Selvtest / 3t / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel), L=24m, IP42

19

6621909

KSU003SC

KS LED Selvtest / 3t / pictogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel), L=22m, IP42

19

6619867

KXU003SC

KX LED Selvtest / 3t / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede/ innfelt), L=28m, IP40

22

6621471

KEU013SC

KE LED Selvtest / 3t / ledelys

LL, Vegg-/tak-/innfelt montering

24

6621988

DLE023SC

DL ERT-LED Selvtest / 3t / Stand-by

LL, Innfelt downlight, lyser ved strømbrudd, IP20

25

6621989

STS113ST

STS-LED 2x10W Selvtest Antipanikklyskaster / 3t

LL, Veggmontering, IP54

26

6620169

CTL20/NM1/AT

Antipanikk lyskaster Selvtest 2x20W Halogen

LL, Veggmontering, IP42

27

6620170

CTL55/NM1/AT

Antipanikk lyskaster Selvtest 2x55W Halogen

LL, Veggmontering, IP42

27

6622050

KMU003WL

KM LED Trådløs / 3t / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel), L=24m, IP42

19

6622051

KXU003WL

KX LED Trådløs / 3t / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede/ innfelt), L=28m, IP40

22

6622052

KSU003WL

KS LED Trådløs / 3t / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede), L=22m, IP42

19

6622053

KCW013WL

KC LED Trådløs / 3t / piktogram

ML, Veggmontering (innfelt), L=32m, IP54(IP65)

20

6622054

KCD013WL

KC LED dobbeltsidig Trådløs / 3t / piktogram

ML, Takmontering, L=32m, IP54(IP65)

20

6622055

KEU003WL+KCW02X IP65

KC ERT-LED IP65 Trådløs / separat batterikasse 3t / piktogram

ML/LL, Vegg-/takmontering , L=32m, IP65, Batteri og elektronikk i egen boks.

24

6622056

KEU003WL+TRW02X

TRW ERT-LED Trådløs / separat batterikasse 3t

LL, Veggmontering , IP65, Batteri og elektronikk i egen boks.

24

6622057

KDU013WL

KD LED Trådløs / 3t / piktrogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede), L=22m, IP54

21

6622058

KLU013WL

KL LED Trådløs / 3t / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede), L=34m, IP54

21

Selvtest

Trådløst

28


El.nr

Artikkel

Beskrivelse

Kommentar

Katalogside

Armaturer med batteri Trådløst 6622059

DOE023WL

DO ERT-LED Trådløs / 3t

LL, Innfelt, IP20

26

6622060

DLE023WL

DL ERT-LED Trådløs / 3t

LL, Innfelt downlight, IP20

25

6622065

STS113WL

STS-LED 2x10W Trådløs Antipanikklyskaster / 3t

LL, Veggmontering, IP54

26

PC, software og koordinator

Trådløst tilbehør 6622061

WLEEE1

Komplett trådløs overvåkningssentral

6622062

WLKOR1

Software og koordinator for trådløst system

6622063

WLREP1

Repeater for trådløst system

6622064

WLIO32

Trådløs IO-modul

El.nr

Artikkel

Beskrivelse

Kommentar

Katalogside

Armaturer uten batteri 230V adresserbart 6619830

LMW009ML

LM LED - Adresserbar / piktogram

ML, Takmontering (pendel/kjede), E=22m, IP40

23

6621942

LMD009ML

LM LED - dobbelsidig Adresserbar / piktogram

ML, Takmontering (pendel/kjede), E=22m, IP40

23

6619828

LXW009ML

LX LED Adresserbar / piktogram

ML, Veggmontering, E=34m, IP40

23

6621940

LXD009ML

LX LED - dobbelsidig Adresserbar / piktogram

ML, Takmontering (pendel/kjede), E=34m, IP40

23

9150647

LSW009ML

LS LED Adresserbar / piktogram

ML, Veggmontering, E=56m, IP40

23

9150657

LSD009ML

LS LED - dobbelsidig Adresserbar / piktogram

ML, Takmontering (pendel/kjede), E=56m, IP40

23

6621949

KCW825ML+PRKC

KC 11W Adresserbar / klart glass - ledelys

LL, Vegg-/takmontering (innfelt), L=32m, IP54(IP65)

20

6619833

KCW009ML

KC LED Adresserbar / piktogram

ML/LL, Veggmontering (innfelt), L=32m, IP54(IP65)

20

6621978

KCW029ML+PRKC

KC ERT LED Adresserbar / klart glass - ledelys

LL, Takmontering (innfelt), L=29m, IP54(IP65)

20

6619834

KCD009ML

KC LED - dobbelsidig Adresserbar / piktogram

ML, Takmontering (pendel/kjede), L=32m, IP54(IP65)

20

6621980

KSU009ML

KS LED Adresserbar / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (innfelt/pendel), L=22m, IP42

19

6621981

KMU009ML

KM LED Adresserbar / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel), L=24m, IP42

19

6619870

KXU009ML

KX LED Adresserbar / piktogram

ML, Vegg-/tak-/flaggmontering (pendel/kjede/ innfelt), L=28m, IP40

22

6621467

KEU029ML

KE ERT LED Adresserbar / Ledelys

LL, Tak-/innfelt montering

24

6621983

DLE029ML

DL ERT LED Adresserbar / Ledelys

LL, Innfelt downlight, IP20

25

6621951

MU05

Adressemodul med mixed-mode for innbygging i interiørarmaturer

Maks belastning 150VA

-

9150710

1LF202ML

1LF 18W adresserbart ledelys

Industriarmatur med 1x18W lysrør og IP65

27

9150711

1LF402ML

1LF 36W adresserbart ledelys

Industriarmatur med 1x36W lysrør og IP65

27

9150712

1LF652ML

1LF 58W adresserbart ledelys

Industriarmatur med 1x58W lysrør og IP65

27

24V 6621404

KCW009+KC024

KC LED 24V / piktogram

ML, Veggmontering (innfelt), L=32m, IP54(IP65)

20

6621406

KCD009+KC024

KC LED 24V dobbeltsidig / piktogram

ML, Takmontering (pendel/kjede), L=32m, IP54(IP65)

20

6621401

KCW818+KC024

KC 8W 24V / piktogram

ML, Veggmontering (innfelt), L=32m, IP54(IP65)

20

6621403

KCD818+KC024

KC 8W 24V dobbeltsidig / piktogram

ML, Takmontering (pendel/kjede), L=32m, IP54(IP65)

20

6622024

STL824

Starlite 8W 24V

ML/LL, Vegg-/takmontering , L=25, IP30

16

29


El.nr

Artikkel

Beskrivelse

Kommentar

Katalogside

9150669

Starlite NiCd batteri

For 1 times backup

16

9150670

Starlite piktogramsett

Pil høyre, venstre og ned

16

9150671

Starlite reserveglass

Kun glass, uten skruer og piktogram

16

6620337

Takbrakett

Tilbehør Starlite

16

LX 6619841

2PS

Pendel, 2 armer

Sølv farge, 500mm

23

6619843

AWS

Brakett for flaggmontering

Sølv farge

23

6619839

DSA

Wire oppheng

23

6619855

BKC/LX

Beskyttelses gitter

23

6619847

1PS

Pendel, 1 arm

Sølv farge, 500mm

23

6619843

AWS

Brakett for flaggmontering

Sølv farge

23

6619839

DSA

Wire oppheng

23

6619856

BKM/LM

Beskyttelses gitter

23

6619850

KCIP65

IP65 oppgraderings sett

6619852

KCER

Innfellingsramme

Kun for KC uten batteri

20

6619853

PRKC

Klarplast cover

Klart "glass" for ledelys

20

6619842

2PW

Pendel, 2 armer

Hvit farge, 500mm

20

6619839

DSA

Wire oppheng

6619854

KCAWW

Brakett for flaggmontering

6619855

BKC/LX

Beskyttelsesgitter

20

Takbrakett

20

LM

KC

6620337

20

20 Hvit farge

20

KM 6619842

2PW

Pendel, 2 armer

6619839

DSA

Wire oppheng

Hvit farge, 500mm

19 19

6619856

BKM/LM

Beskyttelsesgitter

19

6619842

2PW

Pendel, 2 armer

6619839

DSA

Wire oppheng

6619856

BKM/LM

Beskyttelsesgitter

6619880

KSE

Innfellingsramme

Kun for KS uten batteri

19

6619842

2PW

Pendel, 2 armer

Hvit farge, 500mm

22

6619839

DSA

Wire oppheng

22

6619872

KXE

Innfellingsett

22

6619873

KXE-EB

Innfellingsett med bryter og diode for selvtest

22

6619874

KXOP

Opal deksel for lysspredning nedover

22

6621474

KEE

KEE Innfellingsramme for KE

24

6621475

KEE-EB

KEE-EB Innfellingsramme for KE m/batteri

24

KS Hvit farge, 500mm

19 19 19

KX

KE

30


El.nr

Artikkel

Beskrivelse

Kommentar

Katalogside

Nødlyssentraler 230V MicroControl 9150701

MI102

MicroControl 500W/2 kurser

Maks 40 armaturer

9

9150702

MI104

MicroControl 500W/4 kurser

Maks 80 armaturer

9

9150703

MI106

MicroControl 500W/6 kurser

Maks 120 armaturer

9

MiniControl 9150704

MN102

MiniControl 1500W/2 kurser

Maks 40 armaturer

9

9150705

MN104

MiniControl 1500W/4 kurser

Maks 80 armaturer

9

9150706

MN106

MiniControl 1500W/6 kurser

Maks 120 armaturer

9

9150707

MN108

MiniControl 1500W/8 kurser

Maks 160 armaturer

9

9150708

MN110

MiniControl 1500W/10 kurser

Maks 200 armaturer

9

9150709

MN112

MiniControl 1500W/12 kurser

Maks 240 armaturer

9

MidiControl 9150737

MD132

MidiControl 32 kurser/2,5A lader

Maks 640 armaturer (uten batteri og kursmoduler)

9

9150745

MD232

MidiControl 32 kurser/5A lader

Maks 640 armaturer (uten batteri og kursmoduler)

9

Batteri 18 x OGiV 12260

3000W - 14,3A/1t - Gasstett blybatteri 10år (2,5A lader)

9

Batterier til MidiControl 9150511

BA026

9125869

BA040

Batteri 18 x OGiV 12400

5000W - 23,4A/1t - Gasstett blybatteri 10år (5A lader)

9

9125870

BAS55

Batteri 18 x OGiV 12550

6900W - 32,4A/1t - Gasstett blybatteri 10år (5A lader)

9

Tilbehør alle sentraler 9150632

DCM32

Dobbel kursmodul med mixed-mode 3A

2 stk. kurser av 3A/20lamper

9

9150634

SAM08

Modul for lysstyring/spenningsovervåkning

8 innganger

9

9150635

IOM01

I/O modul for MC sentral

7 pot.frie og 4 analoge innganger

9

31


Layout: Silje Vedde, Proxll AS

Distriktsansvarlig

Distriktsansvarlig

Tlf: 464 15 440 torgeir.christoffersen@proxll.no

Tlf: 464 26 046 thore.kyllerud@proxll.no

Tlf: 450 05450 runar.loland@proxll.no

Tlf: 981 56 549 knut.s.johansen@proxll.no

Kundeservice Anita Rynes

Bjørn Erik Biman

Elin K. Ekrem

Patrik Axelsson

Marked

Forhandleransvarlig, kameraovervåking

Saksbehandler

Markedssjef Sikkerhet

Saksbehandler

Salgssekretær

Tlf: 957 96 949 patrik.axelsson@proxll.no

Tlf:990 08 876 elin.ekrem@proxll.no

Tlf: 991 03 611 bjorn.erik.biman@proxll.no

Tlf: 928 95 080 anita.rynes@proxll.no

Tlf: 407 21 548 lillian.bjerkelien@proxll.no

Marco V. Paulsenn

Rune Asskildt

Almir Kozaric

Pål Ellingsen

Oddvin Eriksen

Support

Servicesjef

Prosjekt-/ supportansvarlig

Prosjekt-/ supportansvarlig

Tlf: 476 77 442 oddvin.eriksen@proxll.no

Tlf: 915 99 778 pal.ellingsen@proxll.no

Tlf: 922 27 137 almir.kozaric@proxll.no

Servicetekniker

Servicetekniker

rune.asskildt@proxll.no

marco.paulsen@proxll.no

PROXLL ER EN KOMPLETT LEVERANDØR AV SIKKERHETSLØSNINGER. KONTAKT OSS FOR INFORMASJON, TILBUD OG PROSJEKTERING. ordre@proxll.no

salg@proxll.no

service@proxll.no

Følg oss på Facebook

Proxll AS

Malerhaugveien 25

Postboks 6730 Etterstad 0609 Oslo

Telefon 22 08 81 01

www.proxll.no

firmapost@proxll.no

11/2011

Distriktsansvarlig

Kontakt oss

Knut S. Johansen

Runar Løland

Thore Kyllerud

Tlf: 907 85 296 tkj@proxll.no

Salgssjef/KAM

Lillian Bjerkelien

Direktør Sikkerhet

Torgeir Christoffersen

Tom Kjetil Jahrmann

Salg

N%c3%b8dlyskatalog 2013 h%c3%b8st  

http://proxll-no.staging.wordpress.idium.no/wp-content/uploads/2014/03/N%C3%B8dlyskatalog_2013_h%C3%B8st.pdf