Page 1

MILJØREGNSKAP 2012

248

216

193 203

68 67

58

Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger

2010

2009

2008

2007

2012

2011

2010

2009

2008

2007

39

45

Avfallsmengde (tonn)

58 34

43 41 39 34 37 2012

213

Andel kildesortert avfall (%)

2011

288

43,7

Tilsvarer samlet CO2-utslipp fra: BILKJØRING PAKKETRANSPORT FLYREISER

2010

Energibruk bygninger (KWh/m2)

190

CO2-utslipp (tonn) - flyreiser

2009

Kjørte mil - elbil

198

2008

Kjørte mil

Antall klimakvoter

2007

Drivstofforbruk (l/mil)

CO2-utslipp (tonn)

2012

Andel piggfrie dekk

26 85% 0,75 72 206 700

2011

Antall biler

Milj%c3%b8regnskap 2012  

http://proxll-no.staging.wordpress.idium.no/wp-content/uploads/2014/02/Milj%C3%B8regnskap_2012.pdf

Milj%c3%b8regnskap 2012  

http://proxll-no.staging.wordpress.idium.no/wp-content/uploads/2014/02/Milj%C3%B8regnskap_2012.pdf

Advertisement