Page 1

KROGLIVET

Så vill Restaurangakademiens Hanna Halpern lösa kockbristen.

SJÖFARTEN

Samlad strategi för regionen krävs för att bevara sjöfarten i ”Nordens Venedig”.

HANDELSKAMMARTIDNINGEN 1

2017

EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM-UPPSALA

7 000 JOBB HOTAS FLYGSKATTEN SLÅR HÅRT MOT HELA SVERIGE Senaste nytt på webben: chamber.se


STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES SKILJEDOMSINSTITUT 100 ÅR. SE JUBILEUMSFILMEN HÄR:

CHAMBER.SE/ THE-QUIET-TRIUMPH


VÄLKOMMEN

RÄDDA REFORMEN OM ARBETSKRAFTSINVANDRING

INNEHÅLL

n öppenhet som har gjort att de har lockat till sig talang som i sin tur givit ett tekniskt, intellektuellt och kulturellt försprång gentemot omvärlden. Välstånd och rikedom har i sin tur byggts upp genom handel – en väsentlig del av att vara öppen. Varken London eller New York skulle vara världsstäder utan invandringen. Nu hotas öppenheten i bägge dessa städer av nationalistiska strömningar. Omkring 100 000 svenskar i bor London, vilket gör staden till en av Sveriges största städer. Att det nu är oklart vad som kommer att gälla för dessa svenskar vid brexit är ett av många orosmoln kopplat till att Storbritannien går ur EU.

E

HANDELSKAMMAREN varnade

tidigt för hur en eventuell brexit kan försvåra för dessa svenskar som utgör en viktig bro mellan våra länder. Därför var det bra att den svenska handelsministern hade frågan om deras situation på sin agenda när hon besökte London nyligen. När den brittiske biträdande handelsministern senare var i Stockholm underströk han på en lunch på Handelskammaren att det inte finns någon anledning till oro, men i själva verket är det ingen som i dag känner till hur detaljerna för visum och uppehållstillstånd kommer att se ut. Invandringen var en av de stora frågorna under folkomröstningskampanjen. Vad som kommer att hända är ännu höljt i dunkel. Också Stockholm och Sverige har anledning att fundera på hur öppna vi är för talang. Under hösten drev vi kampanjen #BackaTayyab, efter att Migrationsverket hade beslutat att avslå stjärnprogrammeraren Tayyab Shababs ansökan om

förnyat arbetstillstånd i Sverige. Anledningen var att en tidigare arbetsgivare av misstag gjort ett mindre fel gällande inbetalning av tjänstepension. Ett fel som man retroaktivt var beredd att rätta till. Det ändrade inte Migrationsverkets rigida hållning. Fallet, tillsammans med många liknande, kommer att avgöras i domstol så vi får se hur det går. Regeringen har aviserat att den är beredd att ändra lagen så att arbetsgivare som har gjort fel av misstag – vilket tyvärr är lätt så som reglerna är utformade – ska kunna begära självrättelse om de upptäcker felen. Det är ett steg i rätt riktning. Men givetvis borde det inte spela någon roll om det är företaget själv som upptäcker felen eller Migrationsverket. Sverige behöver de här personerna mer än de behöver Sverige. I dessa tider kommer nya städer som är attraktiva, öppna och dessutom erbjuder konkurrenskraftiga villkor att kunna flytta fram positionerna på den globala talangmarknaden. Något som Stockholms Handelskammare outtröttligt kommer att fortsätta jobba för.

Foto: Peter Phillips

Framgångsrika städer har genom århundradena kännetecknats av öppenhet mot omvärlden. Tänk på Aten under antiken eller Florens under renässansen.

Klimatnyttan med en flygskatt är obefintlig, menar Anna Wilson på Svenskt Flyg.

12

FLYGSKATT HOTAR 7 000 JOBB

Upp emot 7 000 jobb kan försvinna redan första året om flygskatten blir verklighet.

06 Regeringen skrotar förslaget om en finansskatt. Upp emot 16 000 jobb i finanssektorn är därmed räddade. 08 Krångel och skattehöjningar för företag. Det blir resultatet om de nya 3:12-reglerna blir verklighet. 18 Företagen: Därför är vi medlemmar. 21 Här är alla nya medlemmar sedan sist. 22 Förmånerna till dig som är medlem. 23 Debatt: För eller emot nya 3:12-regler? 24 Här möttes vi på Handelskammaren. 27 Trender, nyheter och konstigheter.

SPANA IN CHAMBER.SE FÖR DE SENASTE NYHETERNA

Handelskammartidningen distribueras till Stockholms Handelskammares ­medlemsföretag, prenumeranter och ledande personer inom politik, f­ örvaltning, ­organisationer, massmedier och opinionsbildare. Adressuppgifter på sidan 22.

MARIA RANKKA VD, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE MIKAEL WOLF ORDFÖRANDE, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Ansvarig utgivare: Maria Rankka Kontakt: Andreas Åström andreas.astrom@chamber.se Prenumerationsärenden: Petra Tieu petra.tieu@chamber.se 08-555 100 35 Produktion: OTW • otw.se Redaktörer: Carl Hjelm • carl.hjelm@otw.se Layout: Kristian Strand kristian.strand@otw.se Omslag: Erik Nylund Tryck: Åtta.45 Tryckeri Repro: Done Annonser: Andreas Åström andreas.astrom@chamber.se 08-555 100 01

Handelskammartidningen får citeras om källan anges. För att återge ­­artiklar, foto och illustrationer krävs ­­redaktionens medgivande. ­Redaktionen ansvarar inte för insänt material som ej är beställt. Trycks på miljövänligt papper.

sthlm no 1 2017 • 3


Vinn tid och pengar – passet för dina varor En internationell tullhandling som gäller för att tillfälligt föra in och ut varor i länder utanför EU.

Snabbt och enkelt när du ska på mässa, transportera varuprover eller yrkesutrustning Läs mer om ATA-carnet på www.chamber.se


PÅ GÅNG

NYHETER

BÄST JUST NU ENLIGT

THOMAS JÄRVHEDEN STÅUPPKOMIKER

Vad är det bästa med Stockholm? – Med risk för att vara partisk … så känns Stockholm lagom. Staden har allt en storstad ska ha, men är samtidigt tillräckligt liten för att kännas trivsam. Och stan har många ståupp-klubbar.

Thomas Järvheden är ståuppkomiker – och stockholmare sedan födseln.

Varför är Stockholm bästa staden att bo i? – Tja, det är ju en av världens vackraste städer med både vacker arkitektur och allt vatten. Närheten till skärgården gillar jag – men bäst av allt är nästan tunnelbanan. Sjukt smidig och snabb.

Foto: Robert Eldrim

Vad kan bli bättre i Stockholm? – Trafiken. Den där omtalade ringleden hade behövts för länge sedan. Att behöva köra via Norrtull för att ta sig mellan norrort och söderort är ju helt stört. Och bostadssituationen är ett stort problem så klart.

sthlm no 1 2017 • 5


NYHETER

16 000 JOBB RÄDDADE – FINANSSKATTEN SKROTAS Regeringen skrotar planerna på en speciell finansskatt. – Det är bra att man tagit sitt förnuft till fånga, säger Per-Olof Söderberg som är styrelseordförande i försäkrings- och investeringsrådgivaren Söderberg & Partners och vice ordförande i Stockholms Handelskammare. T E X T: M I K A E L B E R G L I N G F O T O : G E T T Y I M A G E S

nder flera år har politiker till höger och vänster attackerat finanssektorns – främst bankernas – vinster och hävdat att sektorn är underbeskattad. Som finansminister lanserade Anders Borg (M) idén om en särskild bankskatt genom en höjning av arbetsgivaravgiften för de bankanställda. Hans efterträdare Magdalena Andersson (S) gick ett steg längre och tillsatte en utredning med uppgift att ta fram förslag på hur en sådan skatt borde utformas. I höstas kom utredningen med sitt förslag: En extra arbetsgivaravgift på 15 procent av lönen för alla anställda som arbetar med finansiella tjänster.

U

ENLIGT BERÄKNINGAR av konsultföre-

– Finansskatten innebär att man förstör och straffar ut arbete. Jag tycker uppriktigt sagt att detta är ett vettlöst förslag, sa han.

SKATTEVERKET uppskattade att cirka 300 000 företag skulle beröras av en finansskatt. En rad fackföreningsledare varnade i intervjuer och debattartiklar för att förslaget skulle leda till försämrade pensioner, förutom förlorade arbetstillfällen. Betalningsföretaget iZettles vd och grundare Jacob de Geer förklarade att en finansskatt skulle hota Stockholms ställning som fintechhub: – Blir skatten en realitet ändrar det förutsättningarna för oss till den grad att vi tvingas överväga var Per-Olof vi ska investera och växa framöver.

Söderberg

taget Copenhagen Economics skulle NYLIGEN BESLUTADE dock finansskatten, om den införs, leda till att uppminister Magdalena Andersson att kasta skattningsvis 16 000 jobb i finanssektorn utredningens förslag i papperskorgen. försvann. Samtidigt aviserade hon att regeringen Och finansförbundets ordförande Ulrika så småningom i stället kommer att lägga Boëthius varnade för att fram ett förslag på en renodFinansskatten lad bankskatt. många jobb skulle försvinna på mindre orter. – Jag tycker att det är fel innebär att – Många bankkontor komatt man ger sig på en enskild man förstör och mer att tvingas läggas ner sektor. Tycker man att konstraffar ut arbete. eller minska på servicenivån, kurrensen inte fungerar, att det gäller särskilt mindre banker och andra tjänar för kontor på landsbygden. Finansskatten mycket pengar, bör man i stället fundera kommer att slå väldigt hårt mot många över hur man kan öka konkurrensen och småorter och många småföretag. underlätta för nya verksamheter, tjänster Per-Olof Söderberg betecknade förslaoch aktörer att komma in på finansmarkget som vettlöst: naden, säger Per-Olof Söderberg.

6 • sthlm no 1 2017

Upp emot 16 000 jobb – främst i huvudstadsregionen – skulle hotas av en speciell finansskatt.

FINANSBRANSCHEN I SVERIGE Finansbranschen sysselsätter uppemot 100 000 personer. Omkring hälften finns i huvudstadsregionen. Sedan 2015 driver Stockholms Handelskammare tillsammans med en rad aktörer projektet Stockholm International Financial Initiative (SIFI) som har som mål att göra Stockholm till ett av de fem högst rankade finansiella centrum i Europa till år 2020. En finansskatt skulle göra det ytterst svårt att stärka Stockholms roll som finansiellt centrum, trots att brexit erbjuder en unik möjlighet att flytta fram positionerna och locka till oss investeringar inom finansbranschen.


NYHETER

Hela besöksnäringen i Stockholm gör ett bra jobb. T H O M A S A N D E R S S O N , V D PÅ STOCKHOLM VISITORS BOARD, O M AT T S T O C K H O L M H A M N A R P Å 1 6 : E P L AT S I N E W Y O R K T I M E S Å R S L I S TA Ö V E R 5 2 ­P L AT S E R AT T B E S Ö K A U N D E R 2 0 1 7. S T O C K H O L M PLACERAR SIG FÖRE BLAND A N D R A ­M A D A G A S K A R , S T O R A ­B A R R I Ä R R E V E T, K I N G S T O N , AT E N O C H M A D R I D .

En tredjedel av alla nya jobb i Sverige i år hamnar i Stockholmsregionen.

18 000 Så många nya jobb skapas i Stockholmsregionen under 2017. Det är en tredjedel av alla nya jobb i Sverige. Starkast jobbtillväxt väntas inom yrkesområdena it, pedagogiskt arbete, administration, ekonomi och juridik, hotell, restaurang och storhushåll, och bygg och anläggning, enligt Arbetsförmedlingens prognos.

sthlm no 1 2017 • 7


NYHETER

Utredningens förslag splittrar regeringen. Av den anledningen justerades förslaget nyligen. – Genomförs förslaget fullt ut skulle det drabba många viktiga mindre företag, säger Rasmus Ling (MP) till Dagens Industri. Regeländringarna kan innebära skattehöjningar på omkring tre miljarder kronor. – Grundproblematiken löses inte genom att höja skatten i fåmansbolag. Problemet är snarare att vi har alldeles för höga skatter på arbete, menar Andreas Hatzigeorgiou.

STÖRSTA ARBETSKRAFTSBRISTEN PÅ ÅTTA ÅR Bristen på arbetskraft i Stockholm är den högsta på åtta år. Hårdast drabbad är it-branschen. Det visar en rapport från Stockholms Handelskammare. HANDELSKAMMARENS Stockholmsbarometer visar att konjunkturen i Stockholms län är starkare än normalt. – Företagen i Stockholm fortsätter att anställa och hushållen är optimistiska. Byggbranschen och delar av tjänstenäringen utvecklas väl. Stockholmsekonomins akilleshäl Andreas är arbetskrafts- Hatzigeorgiou bristen som är den högsta på hela åtta år, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare. Många företag – främst inom it-branschen – har problem att hitta rätt arbetskraft, vilket hämmar deras tillväxt. – Kompetensförsörjningen måste säkras genom bättre möjligheter att locka talanger till regionen, vilket kan uppnås genom att förenkla för arbetskraftsinvandring, säger Andreas Hatzigeorgiou. 8 • sthlm no 1 2017

Vi har alldeles för höga skatter på arbete.

HÖGRE SKATT FÖR FÖRETAGARE MED NYA 3:12 Krångel och skattehöjningar för många företagare och delägare. Det blir resultatet om utredningen om 3:12 blir verklighet. – Det vore olyckligt att göra det ännu dyrare att driva bolag, särskilt i Stockholm där många konkurrerar på en global marknad, säger Andreas Hatzigeorgiou, ­chef­ekonom på Stockholms Handelskammare. T E X T: M AT S L U N D S T R Ö M

eglerna för 3:12 är ett komplext regelverk som beskriver hur skatt ska beräknas vid utdelning och kapitalvinster i fåmansbolag (där upp till fyra delägare äger mer än hälften av bolaget).

R

REGLERNA HAR förändrats flera gånger genom åren och finansdepartementet vill nu skruva åt ytterligare. I princip kommer alla ägare till fåmansbolag att förlora pengar om 3:12-förslaget blir verklighet. – Stabilitet i systemet är viktigt. Vi kan inte ha en pendel som svänger fram och tillbaka beroende på vem som sitter i regeringskansliet. Ska några förändringar göras bör det ske genom en bredare översyn av skattesystemet, säger Andreas Hatzigeorgiou. Näringslivets skattebörda kan öka med upp emot 20 miljarder kronor om alla förslag blir verklighet. Det kommer det att kosta i försämrad tillväxt. – Det är fel väg att gå genom att höja skatterna samtidigt som företag ska generera fler jobbtillfällen i en allt hårdare konkurrens. Det gäller i synnerhet många företag i Stockholmsregionen som verkar internationellt.

FEM PROCENT HÖGRE SKATT PÅ UTDELNING OCH KAPITALVINST Utredningen föreslår en skattehöjning från 20 till 25 procent på utdelningar och kapitalvinster inom ramen för det så kallade gränsbeloppet. Utdelning som får delas ut till denna skattesats begränsas kraftigt med gränsbeloppet (högre utdelning beskattas som lön). Gränsbeloppet beräknas antingen enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Investeringar och tillväxtkraft påverkas också negativt när stora uttag av delägare väntas innan de nya reglerna träder i kraft 1 januari 2018.


NYHETER

”Behovet och efterfrågan på vård och utbildning kommer att bli enormt”, säger Maria Rankka, vd för Handelskammaren.

VÄLFÄRDSFÖRETAG DRIVER INNOVATION I en ny rapport från Stockholms Handelskammare lyfts privata välfärdsföretags betydelse för nytänkande och effektivisering. – Det är innovativa företag. Vi talar för sällan om ­innovationens betydelse för välfärden, säger Maria Rankka, Handelskammarens vd. T E X T: M AT S L U N D S T R Ö M

örskolebussar, digitala inom skola, vård och omsorg vårdcentraler och om hur de drivs av att interaktiva förbättra servicen till plattformar för lärande medborgarna, trots att på högstadiet. I det ofta finns ett rapporten ”Välfärdsföremotstånd från den tagens innovationer Maria Rankka offentliga sektorn. Vinst förbättrar våra liv” som drivkraft kommer vittnar en rad entreprenörer långt ner på listan.

F

– Det är löjeväckande att tro att allt handlar om vinst, men det är det enda som kommer fram i debatten. Innovation för högre kvalitet är däremot inte tillräckligt diskuterat, säger Maria Rankka. Hon efterlyser ett ökat fokus på innovation i välfärden: – Entreprenörerna i rapporten har haft en tydlig idé om vad de vill göra, exempelvis har de velat förverkliga idéer eller hjälpa andra människor. Drivkraften kommer ofta utifrån att de tidigare har varit anställda i det offentliga och sett en förbättringspotential. I DEBATTEN saknas även

genomslag för argument som ökad kvalitet, effektivitet och kompetens. Rapporten visar dock att både medarbetare och kunder ofta är nöjdare

med privata välfärdsföretag. Innovationskraft är dessutom extra angeläget just nu med de utmaningar Sverige står inför med en åldrande befolkning och många nyanlända. – Mycket kan göras för att öka nytänkandet i välfärden. Då måste vi våga släppa fram entreprenörer, säger Maria Rankka och framhåller sektorns potential för exporten: – Skola och vård kommer att bli globala branscher i hyfsad närtid. Behovet och efterfrågan på vård och utbildning kommer att bli enormt, men för att vi ska kunna bygga en tjänsteexport krävs privata välfärdsföretag och en stabil hemmamarknad.

RAPPORTEN I KORTHET

Välfärdsföretagens innovationer förbättrar våra liv. Det konstaterar en mängd välfärdsföretagare som berättar om sin verksamhet. Rapporten refererar även till flera studier som visar på omfattande möjligheter när det gäller innovation inom välfärdsföretag.

sthlm no 1 2017 • 9


NYHETER

SÅ KAN BOSTADSBRISTEN MINSKA – SNABBT

att bygga Attefallshus eller skapa en uthyrningsdel i villan eller lägenheten. Det kan ge 28 000 nya bostadstillfällen. – För att det ska kunna bli verklighet krävs förbättrade förutsättningar, exempelvis skattebefrielse vid uthyrning av halva bostadsytan, men också att man stimulerar ombyggnad, bland annat med hjälp av rot-avdrag. I slutändan är de ekonomiska incitamenten de mest verkningsfulla. Det måste också skapas bättre spelregler på andrahandsmarknaden så att det blir tryggare att vara både hyresvärd och Daniella hyresgäst, menar Daniella Waldfogel. Waldfogel I rapporten framhålls Norges andrahandsmarknad som en förebild. – Där finns en tradition av att äga, och en stor del av hyresmarknaden utgörs av privat uthyrning. Vi behöver också en kultur av att hyra ut i andra hand.

28 000 bostadstillfällen kan skapas i Stockholm genom att skattebefria uthyrning av upp till halva bostadsytan. Det visar en rapport från Stockholms Handelskammare. – Bostadsbristen hämmar Stockholms tillväxt, men bostadsdelning kan skapa ett välbehövligt tillskott, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert.

RAPPORTEN I KORTHET

T E X T: M AT S L U N D S T R Ö M

å samtalsämnen för samman stockholmare så som bostäder. Politik och byråkrati skapar problem för individer och företag. Trots att bostadsbyggandet ligger på rekordnivåer räcker det inte. Nya boenden är dessutom dyra, något nyinflyttade till regionen sällan har råd med. Rörligheten i bostadsbeståndet är rekordlåg på grund av hyresregleringen och hög reavinstskatt.

F

– Det behövs reformer, men de bostadspolitiska låsningarna gör att problemen kommer att ta lång tid att åtgärda. I stället vill vi lyfta fram bostadsdelning som en snabb lösning för att lätta på trycket, säger Daniella Waldfogel. HANDELSKAMMARENS RAPPORT visar att

bland Stockholms 570 000 bostadsägare är fem procent intresserade av att dela sitt boende i någon form, exempelvis genom

Handelskammaren föreslår en rad ändringar för att uppmuntra uthyrning av ägda bostäder. Skattebefriad andrahandsuthyrning av upp till hälften av den egna bostaden. Stimulera bostadsägare att göra om en bostad till två. Låt även Attefallshus omfattas av denna satsning. Skapa förmånliga villkor för dem som vill låna till en nyproducerad bostad med uthyrningsdel.

SALEM CENTRUM RIVS – OCH BYGGS UPP

STOCKHOLM BYGGER FÖR IDROTTEN

Dagens Salem centrum ska rivas och ett nytt byggas. Det har kommunstyrelsen beslutat. Ett nytt centrum, mellan centrumparkeringen och ­Skyttorpskolan, innebär att upp emot 600 nya bostäder kan byggas i närheten. Byggstart är planerad till vintern 2018. – Det här ger störst utvecklingsmöjlighet, inte bara till 2025 utan även 2050, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande, till Stockholmdirekt.

Tre idrottshallar, en konstgräsplan och en bandyhall ska byggas i Stockholm. Det har kommunfullmäktige beslutat. Det råder brist på idrottshallar och sportytor i ­Stockholms stad. Enligt idrottsförvaltningen behövs 16 nya fullstora hallar fram till 2022. Beslutet innebär att det ska byggas två fullstora idrottshallar och en konstgräsplan i Älvsjö, en fullstor idrottshall vid Västberga IP och en ­träningshall för bandy och skridsko på Gubbängens IP.

10 • sthlm no 1 2017


NYHETER

Stockholms stad saknar en konkret plan för framtidens sjötrafik. Det konstateras i en rapport från Handelskammaren.

TIO STEG

FÖR ATT UTVECKLA SJÖFARTEN

KAMPEN OM KAJERNA

Det saknas en konkret och samlad plan för framtidens sjöfart i Stockholmsregionen. Om fler kajer bebyggs med bostäder och affärslokaler blir det svårt att bedriva sjöfart i ”Nordens Venedig”. Handelskammaren och näringen efterlyser en ­samordnad planering. T E X T: T H O M A S Ö S T B E R G

rapporten ”Kampen om kajerna” från Stockholms Handelskammare konstateras att det saknas en konkret plan för framtidens sjötrafik i landstingets plan RUFS 2050. Samma brist finns i flera framtidsstrategier. Detta trots att tra-

I

Hon tycker att den hållbara sjöfarten har hamnat i skymundan. – Beslutsfattarna verkar ha glömt att Stockholm är en sjöfartsstad. En orsak är nog dålig kunskap om sjöfartens betydelse, säger Lotta Andersson. Sjöfarten kommer också i kläm när det planeras för nya byggnader och cykelbanor.

fiken på sjön spelar en viktig roll för såväl varu- och ETT EXEMPEL ÄR Viking persontransporter som Line som har funnits turism. i Masthamnen sedan – Vattnet kan utnytt1970-talet. Där finns idéjas mycket mer än vad er om att bygga bostäder. Peter det gör i dag. Men då krävs – Att öka kajernas tillHellgren att alla aktörer sätter sig gänglighet är i sig bra. Men ner och får till en samlad det måste också finnas framtidsplan som lyfts till stramöjligheter att utföra hamnartegisk politisk nivå, säger Lotta bete, säger Peter Hellgren, vice Andersson, projektledare på vd på Viking Line. Stockholms Handelskammare. Han anser att Stockholm

 tveckla en samlad U sjöfartsstrategi för huvudstadsregionen. Förbättra hamnarnas landinfrastruktur för gods. Säkra Masthamnen och Stadsgården för hamnverksamhet. Gör Horsstensleden till en framtida farled genom skärgården. Utnyttja vattenvägarna och öka antalet båtpendlarlinjer. Citylogistiken för transporter måste även omfatta sjöfarten. Bevara och utveckla reparationsvarvet på Beckholmen. Välkomna kryssningsoch färjepassagerare på ett trevligare sätt. Slopa farledsavgifterna och förbättra konkurrensen. Öka segelhöjden under nya Lidingöbron.

även framöver behöver två citynära hamnar: Frihamnen och Masthamnen. Den senare behöver utvecklas. – Vi har investerat 240 miljoner euro i Viking Grace och planerar att köpa ett nytt fartyg till Åbolinjen för 200 miljoner euro. Vi kommer att behöva en modernare hamn med bättre planytor för fordonstrafik och frakt. Där måste staden ge oss draghjälp. sthlm no 1 2017 • 11


DOKUMENT

FLYGSKATTEN – ETT SLAG I LUFTEN 7 000 färre jobb i Sverige och ett hot mot exportmotorn Stockholm samt små ­klimateffekter. Åtta av tio remissinstanser ratar förslaget om flygskatt – ändå riskerar skatten att trumfas igenom. T E X T E R : M AT S L U N D S T R Ö M

12 • sthlm no 1 2017


DOKUMENT

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER FRÅN TRANSPORTER I SVERIGE Tusen ton koldioxidekvivalenter 25 000

id en presskonferens i mitten av mars annonserade finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att regeringen ska införa flygskatt på mellan 80 och 430 kronor (plus moms) beroende på resans längd – trots ett omfattande motstånd. Eftersom förslaget inte har majoritet i riksdagen avser regeringen att baka in flygskatten i höstbudgeten med start den 1 januari 2018. Skatteverket skriver dock i sitt remissvar att skatten knappast kommer att kunna genomföras så som det är tänkt. Det troliga är en försening, kanske till efter valet hösten 2018.

V

20 000

15 000

10 000

5 000

15

20

10

20

05

20

00

20

95

19

19

90

I BÖRJAN av året presenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) en flygstrategi som går tvärs emot flygskatte­ utredningens uttalade målsättning att År Flygtrafik minska resandet. I strategin framhåller Övriga transporter hon flygets avgörande roll för sysselInrikesflyget står för utsläpp av 511 000 ton koldioxid 2015 medan vägtrafiken sättning, tillväxt och utveckling. står för 16 955 000 ton. Inrikesflygets andel är därmed 3 procent av vägtrafikens Oron bland näringslivsföreutsläpp, enligt de siffror som rapporteras in till FN-organet IPCC. Sveriges totala trädare och lokalpolitiker från koldioxidutsläpp är på 53 690 000 ton. Det betyder att inrikesflygets hela landet är stor. Oron har andel är 1 procent av landets totala utsläpp. inte minskat av att finansminisKälla: Naturvårdsverket ter Magdalena Andersson (S) Magdalena har förringat lokala kritiker i Andersson sitt eget parti som hävdar att passagerare innebär att upp till 7 000 flygskatten snarare är en skatt på avstånd. FLYGSKATTEN GER inte heller några omejobb hotas redan första året och ett BNPRegeringens motstridiga budskap är i delbara klimatmässiga fördelar. Minsktapp på upp till 3,9 miljarder kronor. Det bästa fall enbart förvirrande. ningen av koldioxidutsläppen på grund handlar om arbeten direkt kopplade till – Regeringens politik håller av punktskatten kan mätas i flygbranschen som cockpit- och kabinperinte ihop. Några ministrar promille. Den näst intill obeRegeringens sonal, anställda på flygplatser, anställda driver på för internationafintliga klimatnyttan erkänns politik håller till och med i utredningen. inom turism, hotell, marktransporter med lisering och handel, men inte ihop. mera. finansministern sätter upp Mot flygskatten ska de Lägre aktivitet kan även innebära nya hinder med flygskatten. samhällsekonomiska konsenedlagda flyglinjer och hot mot mindre Att skapa nationella flygskatteregler i en kvenserna ställas. Intresseorganisationen flygplatser. globaliserad värld är feltänkt, säger FredSvenskt Flyg har via WSP räknat ut att – Det är väldigt konstigt att vi rik Sand, ansvarig för infrastrukturfrågor skatten kommer att kosta i tappad konkurska straffbeskatta avstånd. Jag förpå Stockholms Handelskammare. renskraft och sämre tillgänglighet. Färre sthlm no 1 2017 • 13


DOKUMENT

står inte den logiken, vi kan inte påverka att vi ligger 100 mil norr om Stockholm. Det är ju så Sverige ser ut. Vi måste ha bra flygförbindelser för privatpersoner, men också för affärsresenärer och turister säger Niklas Nordström (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Luleå och ordförande i Svenskt Flyg. En rad S-märkta kommunalråd har spätt på motståndet, men också regioner och län som Värmland, Västerbotten, Gotland och Kalmar. I Östersund, där beroendet av turistnäringen är stor, säger alla politiska partier nej utom Miljöpartiet. Även många av inlandskommunerna i norr är uttalat negativa.

Det är väldigt konstigt att vi ska straffbeskatta avstånd. ETT EXEMPEL på hur näringslivet kan

drabbas av en flygskatt är konsultföretaget Agio med verksamhet i Luleå, Kiruna och Stockholm. Företaget får ökade flygkostnader med 100 000 kronor per år. Vd:n Richard Jonsson förstår incitamentet till flygskatt, men liggande förslag skapar problem: – Det är inte bra för Sverige som helhet om man inte kan ta sig runt smidigt. Redan i dag är det en utmaning att leverera på distans. Det är oerhört svårt att sälja konsulttjänster på en marknad där du inte kan befinna dig, säger Richard Jonsson. Det är inte bara näringslivet utanför storstäderna som drabbas. Tidskriften Forbes har i en analys (från 2014) visat att Stockholm spelar i världstoppen när det gäller huvudkontor. Här finns nio huvudkontor med globalt ansvar för Fredrik Sand företag i globala branscher. Det ger en åttonde plats bland världens städer – i absoluta tal. – Stockholm är en tjänste- och huvudkontorsekonomi. Flyget och direktlinjer är helt avgörande. Arlanda är i stort behov av utveckling och investeringar. Nyss fick vi positiva besked om att amerikansk inresekontroll skulle stärka flygplatsen. Allt detta motverkas av en flygskatt. De som inför flygskatt brukar ångra sig. Utredaren har visat att nio av tolv europeiska länder har avskaffat, sänkt eller avstått ifrån att införa en flygskatt, säger Fredrik Sand.

14 • sthlm no 1 2017

FLYGSKATTEN EN Flygbolagen som opererar i Sverige konkurrerar knivskarpt med ­lövtunna marginaler. En flygskatt kommer att stå dem dyrt, i synnerhet de små ­bolagen. Nedlagda linjer och färre flygplatser hotar. – Flygskatten är en regional katastrof, säger Ronny ­Lindberg, flygplatschef i Kalmar. nappt 700 miljoner i förlust blev SAS resultat för fjärde kvartalet 2016. Det var en stor besvikelse och kostnadsjakten för det hårt prövade bolaget fortsätter. Även de små bolagen, som NextJet och BRA, har det tufft. Utgångspunkten för utredningen av flygskatten har varit att minska flygets klimatpåverkan genom att få konsumenter att välja mer miljövänliga alter-

K

nativ och motivera flyget till att effektivisera sina transporter. – Inget av syftena uppnås med en flygskatt. Det är en gammalmodig politik. Vi vill att man ser till miljöutmaningen och i stället uppmuntrar forskning och utveckling, säger Hans Ollongren, ansvarig för SAS myndighetskontakter. HÅRDAST DRABBAS långdistansflyget. SAS har i dag dagliga avgångar till Los Angeles från Stockholm, och med i snitt 200 passagerare per gång blir det 37,1 miljoner kronor i


Foto: Kalmar Öland airport

DOKUMENT

Flygskatten riskerar att leda till färre flyglinjer och nedlagda flygplatser.

REGIONAL KATASTROF REGERINGENS FÖRSLAG OM FLYGSKATT

80 kronor för inrikesresor. 80 kronor för flygresor till länder som ligger helt inom Europa. 280 kronor för flyg till länder som ligger helt eller delvis i en annan världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6 000 kilometer från flygplatsen Arlanda. 430 kronor för flyg till länder som ligger i en annan världsdel än Europa med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från flygplatsen Arlanda. Utöver skattesatsen ska 6 procent moms adderas.

skatt per år. Skatten debiteras per passagerare och i klump, men att lägga den direkt på biljettpriset går inte på grund av den tuffa konkurrensen. I stort räknar flygbolagen med

att de får ta minst hälften i sina resultaträkningar. SAS kommer att stå för en stor andel av de knappa två miljarder kronor som skatten tillför statskassan, men

3‰

Enligt flygskatte­ utredningen som presen­ terades förra året blir net­ toeffekten av flygskatten en årlig utsläppsminsk­ ning med mellan 70 000 och 180 000 ton räknat i koldioxidekvivalenter. Då har hänsyn tagits både till flygets höghöjdseffekter (klimatpåverkan i form av utsläpp av kväveoxider och vattenånga), samt att det kommer att ske en överflyttning till andra trafikslag som bil, tåg och buss, samt till flygplatser i närheten av Sverige, främst i Öresundsregi­ onen. Sveriges totala utsläpp av växthusgaser var 53,7 miljoner ton år 2015. Utsläppsminskning av flygskatten blir därmed som bäst 3,3 promille.

leda till att människor väljer andra färdsätt, framför allt bil, och för orter som ligger mer avlägset kommer det att bidra till en avfolkning och urbanisering, säger Henning Lindberg, marknadschef på NextJet.

proportionellt är det betydligt mer för de små flygbolagen. MÅNGA KOMMUNER och regiFör inrikesflygbolaget BRA oner har flygplatser som är av blir den årliga skattekostnaden stor betydelse för den långväga 200 miljoner kronor. Ett annat kollektivtrafiken. Ett bolag är NextJet som i huvudsak Det är en exempel är Kalmar Öland Airport som driver inrikeslinjer gammal- trafikeras av SAS och och även en del modig politik. BRA. Passagerarna upphandlade linjer består till 30 procent på orter där det inte av arbetspendling. Flygplatsgår att upprätthålla kommersichef Ronny Lindberg: ell trafik, exempelvis Vilhelmi– Det kommer att kosta na och Kramfors. Bolaget oss 23 miljoner kronor omsätter en halv miljard årligen. Omräknat till kronor och skatten får biobränsle skulle det en resultatpåverkan på motsvara hälften av det cirka 25 miljoner kronor. bränsle som tankas vid – Det skulle vara ett allvarligt avbräck för oss Ronny Lindberg flygplatsen under ett år. Blir det färre avgångar och framför allt för våra från Kalmar finns inga alterpassagerare som på många nativ. Det kommer att bli en ställen är helt beroende av överflyttning till bil. våra tjänster. Det kommer att

sthlm no 1 2017 • 15


”SOM ATT JÄMFÖRA ÄPPLEN OCH PÄRON” Flygskatten behövs för att rädda klimatet. Så har huvud­ argumentet formulerats. Men när det har tydliggjorts att skatten inte påverkar ­utsläppen har retoriken ändrats till att försöka minska ­svenskarnas tillgång till flyg­ resor i största allmänhet.

tår flyget för 48 timmar av vägtrafikens utsläpp under ett år? Eller är flyget an­svarigt för lika stora utsläpp som vägtrafiken under ett år? Bakom förslaget om flygskatt finns ett intressant och intrikat laborerande med siffror som skapar gigantiska glapp mellan motståndarna och förespråkarna.

S

SIFFEREXERCISEN grundar sig

i om svenskars flygresande ska räknas oavsett var resan i världen görs eller om det enbart ska handla om flyg i eller ifrån Sverige. Räknas enbart utsläpp på svensk mark står flyget för 48 timmar av vägtrafikens utsläpp. Räknas svenskars flygande i alla delar av världen

16 • sthlm no 1 2017

Foto: Victoria Ström

DOKUMENT

SÅ MÅNGA ÄR BEROENDE AV FLYGET

Mellan 32 000 och 44 000 arbetar i direkt anslutning till flyg. Branschens betydelse för BNP är upp emot 34 miljarder kronor. Utöver det är många beroende av flygsektorn indirekt, hos underleverantörer samt i stora delar av turistindustrin. Totalt genereras upp till 210 000 arbeten och 100 miljarder kronor i BNP. Källa: WSP Flygskatt – en samhällsekonomisk analys

årligen via Sveriges officiella blir flygets miljöpåverkan lika stor som vägtrafiken i klimatrapportering. Sverige under ett år. Det Forskarna har hittat på är att jämföra äpplen egna definitioner som och päron anser Anna baseras på bristfälliga Wilson på Svenskt Flyg: underlag, generaliserade Anna Wilson – Inom forskningen antaganden och därefter torde det vara självklart genomsnittsvärden att följa den definition kring på samtliga parametrar för flygets utsläpp som definieras att framställa flyget som en klimatbov och öka acceptanav FN och som rapporteras


DOKUMENT

sen för nationella regleringar, säger hon.

Sedan 1990 har utrikestrafiken ökat med 275 procent räknat i antal passagerare. Men samtidigt har klimatpåverkan begränsats till 168 procent, vilket beror på en effektivisering som har sänkt andelen utsläpp per passagerare.

UTREDNINGEN OM flygskatten bygger på rapporter från NaKälla: WSP Flygskatt turvårdsverket. Flygskattens – en samhällsekonomisk analys belackare menar att forskarna som har skrivit den driver en ideologiskt flygkritisk agenda. En av rapportförfattarna är – Enskilda länder har sällan Jörgen Larsson, forskare på mål eller åtgärder för att minsChalmers. ka utsläppen från den interVarför är flygskatt rätt styrnationella flygtrafiken, och de medel? internationella styrmedel som – I frånvaro av tillräckligt finns är mycket svaga, säger starka internationella styrmehan. del kan enskilda länder införa Vad säger du till kritiker som styrmedel, och där är flygskatt tycker att ni bakar samman en av få varianter, säger han. utsläpp som sker inrikes med Men handlar det inte mer utsläpp som sker utanför Sveriom symbolvärde då utsläppsges gränser? minskningen blir väldigt liten? – Vi har gjort beräkningar – En viss minskning blir det. av utsläppen En annan fördel är att när man har Forskarna har från svenskarnas totala flygande. ett system så kan hittat på egna Flygskatt är ett skattenivåerna styrmedel som höjas, eller så kan definitioner. politikerna kan avtal skrivas med välja för att dämpa ökningsandra länder om att göra om takten när det gäller dessa det till en koldioxidskatt på utsläpp, säger Jörgen Larsson. flygbränslet. Så de skattenivåer som ANNA WILSON håller inte alls regering vill införa är bara med. början? – Det stämmer helt enkelt – Om flyget ska bidra till att inte. Sverige har inte rådighet FN:s tvågradersmål uppnås över utsläpp som uppstår i ett så krävs kraftfulla styrmedel, annat land. Flygets nationeltill exempel höga koldioxla utsläpp rapporteras till idskatter. respektive land och när Jörgen Larsson sädet gäller internationelger att utsläppen från la utsläpp rapporteras internationell flygtrafik de redan inom ramen inte kan tillskrivas något enskilt land och att den Jörgen Larsson för EU:s utsläppshandel, och om några år i det obligatoriska rapporteglobala styrmedel som förberingen bara gäller inrikestrafik reds i ICAO:s regi. i respektive land.

Foto: Daniel Asplund

275% SÅ VILL BRANSCHEN LÖSA FLYGETS KLIMATPÅVERKAN Storsatsning på biobränsle, smartare flyg och system för utsläppsrätter. Det är flyg­ branschens svar på flygskatt. lyget orsakar utsläpp som skadar miljön, men utsläppen är små när de globala koldioxidutsläppen räknas samman – max 5 procent, vilket inbegriper de vetenskapligt omtvistade höghöjdsutsläppen. Trots att flyget har ökat enormt de senaste decennierna har utsläppen inte ökat i samma takt, detta tack vare en snabb teknikutveckling. Det här är något som branschen vill fortsätta med. Nya flygplan är effektivare och bränslesnålare. Biobränsle för flyg är i dag dyrt, men skulle med rätt incitament snabbt kunna bli ett alternativ.

F

Flygbranschen efterlyser därför satsningar på biobränsle i stället för en flygskatt. Ska utsläppen minska på allvar behövs investeringar för att snabba på den redan påbörjade övergången. – Precis som hela transportsystemet ska även flyget ställa om, inte minst för att kunderna kräver det, men också för att vi själva vill. Många av besluten som skulle kunna minska utsläppen är obekväma, men det handlar inte om flygskatt utan om effektivisering för att skapa ett grönt flyg, säger Anna Wilson på Svenskt Flyg. Smartare flyg handlar om rakare och kortare flygvägar. Gröna starter och landningar sparar bränsle och utsläpp av koldioxid. Svenska flygplatser har också tilldelats klimatutmärkelser och är föregångare i branschen. Flyg inom EES omfattas av EU:s utsläppshandelssystem, ETS. Eftersom utsläppsrätterna stryps allt eftersom för att klara de uppsatta klimatmålen kommer utsläppsrätterna att bli allt dyrare. Flygsektorn har också inom ramen för FN-organet ICAO enats om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp. sthlm no 1 2017 • 17


JUST NU

TEMA: KROGLIV

JUST NU

Hanna Halpern, Restaurangakademiens vd.

Svenska kockar är väldigt duktiga och arbetar hela tiden hårt för att bli bättre.

SÅ VILL HANNA LÖSA BRISTEN PÅ KOCKAR

Restauranger och kaféer blir en allt viktigare del av Stockholms attraktionskraft. Men vårt ökade ­intresse för att äta ute har inneburit brist på kunnig ­personal – inte minst kockar. Ett problem Restaurang­ akademien vill hjälpa till att lösa. T E X T: T H O M A S Ö S T B E R G F O T O H E L É N K A R L S S O N

18 • sthlm no 1 2017

rogar och kaféer betyder oerhört mycket för Stockholm. – Det börjar även fastighetsägare och ägare av gallerior inse. Inte så konstigt när en stor del av shoppingen har flyttats till nätet samtidigt som människor går ut och äter allt mer. I en stad med hög andel ensamhushåll och ökande trångboddhet har det även blivit ett sätt att träffas, säger Hanna Halpern, vd på Restaurangakademien. Restaurangakademien startades 1985 som en gastronomisk mötesplats för

K


JUST NU

PG NILSSON, SVENSKA BRASSERIER:

”UPPLEVELSER FÅR ALLT STÖRRE BETYDELSE” Duktiga kockar och bra krogkoncept i all ära. Men den viktigaste faktorn som har gjort Stockholm till en internationell matstad är fler utskänkningstillstånd. PG Nilsson på Svenska Brasserier vet vad han talar om.

DETTA ÄR RESTAURANGAKADEMIEN Bildades 1985 av kockarna Björn Halling, Örjan Klein, Frank Hollingworth och Olle Håkansson. Vidareutbildar och utbildar människor i restaurangbranschen. Arrangerar tävlingen Årets kock. Ägs av Arla Foods och Menigo Foodservice.

restaurangbranschen. I dag ligger fokus på utbildningar för bland annat sommelierer, restaurangchefer och kökschefer. – Svenska kockar är väldigt duktiga och arbetar hela tiden hårt för att bli bättre. Vi hjälper dem att bli bättre chefer, företagare och entreprenörer. Men vi arrangerar också företagsevent och konsumentkurser där deltagarna får matlagningskunskap och inspiration. Intresset för mat ökar hela tiden. PRECIS SOM I BYGGBRANSCHEN råder det brist på utbildad personal. Hanna Halpern hoppas att Stockholms stad ska åtgärda problemet genom att utbilda fler kockar på Komvux. – I väntan på det jobbar vi på att ta fram en snabbutbildning som kan bli verklighet redan i år. Med hjälp av Visitas kriterier för validering kan vi skräddarsy olika långa utbildningar för självlärda och personer som utbildat sig utomlands, säger Hanna Halpern. HON UPPSKATTAR ATT Handelskamma-

ren prioriterar besöksnäringen på ett helt annat sätt än tidigare och gillar särskilt lunchmötena. – Ett trevligt sätt att få information om viktiga frågor, inspiration, ny kunskap och möjlighet att ställa frågor. Det är en riktigt bra mötesplats.

T E X T: T H O M A S Ö S T B E R G

En sådan är att vi kan ta emot större Nilsson har varit i branschen slutna sällskap. En annan är en och sedan mitten av 1980-talet. en halv hektar mark där vi kan ha Det var då etableringshinder egna odlingar. På så vis hoppas vi att i form av tillstånd att servera alkohol både personal och gäster ska bli mer i princip avreglerades. Begränsningdelaktiga i matens väg till tallriken, en i antalet tillstånd i staden säger PG Nilsson. försvann och alla företag som uppfyllde vissa villkor kunde EN TREND SOM VUXIT sig starta krog. stark de senaste fem – Det blev startåren är upplevelserskottet för en enorm nas ökade betydelse utveckling av både när turister väljer restauranger och resmål. hotell. Massor av – Mat och smaker kockar och krögare spelar ju en funhar gjort bra saker damental roll i den som inte var möjliga upplevelsen. Därför är tidigare. Det har i sin bra restauranger och kaféer tur lockat allt fler besökare PG Nilsson väldigt viktiga för besöksnäoch duktiga yrkesmänniskor ringen. I relation till sin stortill staden. Det har blivit en lek har Stockholm ett enormt utbud. positiv spiral för Stockholm, säger PG Nilsson. Medlemskapet i Stockholms Handelskammare ger honom tillHAN LEDER EN KONCERN där åtta fälle att träffa en massa intressanta Stockholmsrestauranger ingår. Det människor i och utanför branschen. senaste tillskottet är Ulriksdals – Jag gillar att HandelskammaWärdshus där stjärnkocken Tommy ren dels har uppfattningar i viktiga Myllymäki 2016 fick sätta sin prägel frågor, dels tar fram bra underlag för på paradnumret – julbordet. dem som vill bilda en egen uppfatt– Ulriksdal ger oss nya möjligheter. ning.

PG

DETTA ÄR SVENSKA BRASSERIER Består av: Sturehof, Riche, Teatergrillen, Taverna Brillo, Luzette, Stockholms Matmarknad, Brillobox och Ulriksdals Wärdshus. Äldst: Riche startades 1893 och Sturehof 1897. Antal anställda: Cirka 400. Omsättning: Drygt 500 miljoner kronor. Fem av koncernens sex krogar satte omsättningsrekord under 2016.

sthlm no 1 2017 • 19


JUST NU

och boka bord flera månader i förväg. På vardagar är det lättare att hitta ett bord, säger Stefano Catenacci. När det gäller framtiden för den svenska restaurangvärlden hoppas han att fler krögare hittar egna idéer och vågar tro på dem. I dag är många väldigt trendkänsliga, kastar oroliga blickar över axeln och vill öppna stjärnkrog. – Mattias Dahlgren är ett bra exempel på någon som vågar gå sin egen väg. Han stängde sin stjärnkrog och gick vidare. Stjärnor och betyg i guider är trevligt, men vår viktigaste uppgift är att göra gästerna nöjda och glada genom att ge dem en upplevelse. Om medlemskapet i Stockholms Handelskammare säger Catenacci: – Vi är med eftersom Handelskammarens arbete definitivt är viktigt för restaurangnäringen. Och vi är en del av Stockholms besöksnäring. Stefano Catenacci är gastonomiskt ansvarig på Operakällaren i Stockholm.

DETTA ÄR NOBIS

”FLER BORDE VÅGA GÅ SIN EGEN VÄG” Stefano Catenacci är över­ tygad om att krogar och svensk mat lockar en hel del turister till Stockholm. Men han vill att fler kockar struntar i trender, ­stjärnor och guider och vågar gå sin egen väg. T E X T: T H O M A S Ö S T B E R G

20 • sthlm no 1 2017

tefano Catenacci har varit gastronomiskt ansvarig för anrika Operakällaren i mer än 20 år. Att förvalta arvet efter Tore Wretman och Werner Vögeli och samtidigt vara modern har inte alltid varit lätt. – Vår röda tråd är klassisk matlagning. Men vi kan ju inte laga samma mat som på 1970-talet. Den är för tung. En del tror att vi bara har paradrätter som sjötunga Walewska. Så är det definitivt inte, säger han.

S

Han tycker att det svenska kroglivet har utvecklats mycket under hans tid i branschen. Sverige har blivit ett matland även internationellt. – Ja, jag vet att en hel del människor åker till Stockholm och Sverige för att testa krogar. Vår bransch bidrar definitivt till turismen. OPERAKÄLLARENS största utmaning är ett angenämt problem. Det handlar om att begränsa antalet gäster för att köket ska hinna leverera högsta kvalitet. – Ja, den som vill äta hos oss på helger bör vara ute i god tid

Operakällaren ingår i hotell- och restaurangkoncernen Nobis som ägs av vd:n Alessandro Catenacci. I koncernen ingår även bland annat Café Opera, Nobis Hotel, Stallmästaregården, Hotel Skeppsholmen, Miss Clara by Nobis, Giro Pizzeria och Restaurang J. Nobis har cirka 400 anställda och omsätter 700 miljoner kronor. 2018 öppnar Nobis ett hotell på Gävlegatan i Stockholm, ett hotell i Köpenhamn och två hotell i Palma.


JUST NU

VÄLKOMNA!

HÄR ÄR VÅRA NYA MEDLEMMAR ANDULF ADVOKAT AB / VÄSTERBOHUS AB / STOCKHOLMS CYKELÅKERI AB (MOVEBYBIKE) OSCAR PROPERTIES FÖRVALTNING AB / 591 KOMMUNIKATION & MEDIA AB MIMEYO AB / CORPLUS AB / REAGRO AB / NORWEGIAN AIR SHUTTLE SWEDEN AB UNIBET GROUP / NEWCOMER’S IMMIGRATION & RELOCATION SWEDEN AB SWEDEN HR GROUP AB / RENROTS PLÅTENTREPRENADER AB FRANTZÉN PRODUCTIONS AB SMALL WORLD / CACAOBLUE HALLÅ DÄR A BEAUTIFUL SOUP / UPPSTUK AB JOSEFINA LÖFSTRAND AB WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR AB QUICKCHANNEL AB Så många nya medlemmar har tillkommit i Stockholms FIRST HOTEL ARLANDA AIRPORT Handelskammare sedan MS. BERGSTRÖM ADVISERS AB förra numret av Handels­ kammartidningen. LENA REKDAL FONDIA LEGAL SERVICES MANAGING DIRECTOR, FULLPAGE COMMUNICATIONS AB NEWCOMER’S IMMIGRATION BASE10 AB / OMECON AB / JUST ARRIVED AB & RELOCATION SWEDEN AB ELITE HOTEL ACADEMIA / 2050 CONSULTING AB Varför gick ni med i Stockholms 2E VENUES AB / AVM AFFÄRSVERKSTAN / SPOTONIZE AB Handelskammare? – Vi gick med i Handelskammaren PRIORITY STRATEGY AB / CHRISTER SVENSSON I UPPSALA AB för att vi tycker att verksamheten är bra och att viktiga frågor behandlas. KAPITALINVEST AB Vi har varit medlemmar tidigare i ROPLAN HOLDING AB ganska många år men upplevde att Vi tycker att vi hade lite för lite tid att utnyttja alla BALTAZAR AB / SPOTONIZE AB ­verksamheten de möjligheter som ges av Handels­ KAPITALINVEST AB kammaren, nu hoppas vi kunna är bra och att viktiga delta mer i det fina program CHRISTER SVENSSON I UPPSALA AB frågor behandlas som tillhandahålls. PRIORITY STRATEGY AB SAFEC SWEDEN AB / BELLATI AB / LOTT9 AB / APERIAN GLOBAL / EVOLUTION GAMING GROUP AB / TÖLVE AB / DESTINATION SIGTUNA AB / GELATO SWEDEN AB GIDSTOCKHOLM / BURSON-MARSTELLER AB FRANSÉN REKRYTERING AB / ALÉNIUS & PARTNERS AB HERMES MEDICAL SOLUTIONS AB / STOCKHOLM BIKE AB REGENT AB / GNISTRA SERVICE STÄD AB / K-MIT AB EXPERIS AB / LENNART JACOBSSON AB / CMK CREATIVE AB / RUNA VODKA AB

63

sthlm no 1 2017 • 21


JUST NU

MEDLEMSFÖRMÅNER

Handelskammaren är en borgmästare för huvud­stadsregionen. Tillsammans med våra medlemmar ­arbetar vi för att öka Stockholms och Uppsalas attraktivitet både för människor och företag. Här är några av de förmåner ditt företag får som medlem.

RABATTERADE UTBILDNINGAR

ENTRÉKORT TILL STOCKHOLMS­MÄSSAN

EXKLUSIVT MEDLEMSPAKET

KOSTNADSFRIA SEMINARIER

Effektivisera och förbättra före­ tagets styrelsearbete med hjälp av Styrelseakademiens rabatterade utbildningar för medlemmar. Läs mer på styrelseakademien.se.

Som medlem får du ett exklusivt entrékort för två med fritt inträde till samtliga mässor arrangerade av Stockholmsmässan.

Visa att ni är medlem i Handelskammaren med vårt ­exklusiva medlemspaket. I paketet ­ingår medlemsblock, ­ skylt och nyckel­ring.

Företagets anställda går ­kostnadsfritt på våra ­frukost­­möten och seminarier.

EFFEKTIV KOMPETENSUTVECKLING

SPAR TID OCH ­PENGAR MED ATA-CARNET

Driva Företag, en kompetensutvecklande seminarieserie med kunskapsintensivt innehåll och toppföreläsare, ger dig verktygen du behöver som företagare, kombinerat med ­nät­verkande över frukost.

Som medlem i Handelskammaren får ditt företag rabatterat pris på internationella ­handels­­dokument.

ETT AXPLOCK AV VÅRA EVENEMANG:

AFFÄRSNYTTA OCH KONTAKTER Handelskammaren är en av de ledande mötes­platserna för f­ öretagare, politiker och opinionsbildare. Många händer skakas, ­visitkort utväxlas och nya affärskontakter tas på Handels­kammaren. Vi har ett stort utbud av frukostar, luncher och i­nternationella­seminarier under året.

Julmöte och årsmöte Årets viktigaste ­evenemang där näringslivets toppar möter ledande politiker i ett informellt sammanhang med mat, dryck och mingel.

”Do business with ...” Seminarier med f­ okus på ­internationella affärsmöjligheter på nya marknader.

SIST MEN INTE MINST ... Som medlem kan du följa aktuella frågor som vi driver genom Handelskammartidningen STHLM och medlemsbrevet #Capital.

Adress: Box 160 50, 103 21 Stockholm / Besöksadress: Brunnsgatan 2 / Telefon: 08-555 100 00 / E-post: info@chamber.se E-post till Stockholms Handelskammarens personal: fornamn.efternamn@chamber.se / Postgiro: 898-7 / Bankgiro: 160-3711 / Kontorstid: 8.30–17.00 / Hemsida: chamber.se Handelskammarens Uppsalakontor: Klostergatan 13, 753 21 Uppsala • 018-50 29 50 • 018-55 44 58 / Verkställande direktör: Maria Rankka / Vice verkställande direktör: Johanna Unghanse Styrelse: Michael Wolf, styrelseordförande • Per-Olof Söderberg, vice ordförande och kassaförvaltare, Söderberg & Partners • Erica Wiking-Häger, vice ordförande, Mannheimer Swartling Advokatbyrå Urban Edenström, vice ordförande, Stronghold Invest • Imran Ahmad, Fihem bygg- och fastighetsservice • Eva Gidlöf, Mondrago Consulting • Eva Swartz Grimaldi, Bianchi Café & Cycles Johan Karlström, Skanska • Jonas Persson, Microsoft • Birgitta Stymne Göransson, Cyngor • Lars Svensson, SH Bygg, sten och anläggning • Maria Veerasamy, Svenskt Tenn Medlemsinformation: Anna Malmgren, 08-555 100 07 / Press: Andreas Åström, 08-555 100 01 / Internationell handel: Marianne Dott, 08-555 100 37 / Källkodsdeponering: Evelina Wahlström, 08-555 100 47 Handelsintyg, tull och carneter: Brunnsgatan 2, Box 160 50, 103 21 Stockholm • 08-555 100 20 • handelsdokument@chamber.se / Affärsnätverk: Caroline Wilhelmsson, 08-555 100 05 Analys och policy: Andreas Hatzigeorgiou, 08-555 100 02 / Skiljedomsinstitutet: Brunnsgatan 2, Box 160 50, 103 21 Stockholm • Annette Magnusson • 08-555 100 52

SOM MEDLEM HAR DU MÅNGA MÖJLIGHETER ATT BIDRA TILL STOCKHOLMS OCH UPPSALAS UTVECKLING. VAR MED OCH PÅVERKA GENOM OSS! Kontakta Anna Malmgren för mer information, anna.malmgren@chamber.se.

22 • sthlm no 1 2017


D E BAT T

DEBATTEN Regeringens utredning föreslår förändringar i de så kallade 3:12-reglerna. Är utredningens förslag bra? Foto: Shutterstock

JÖRGEN HELLMAN VICE ORDFÖRANDE I R I K S D A G E N S S K AT T E U T S K O T T ( S )

JA Därför att ... Genom skattereformen 1990/91 fick vi ett dualt skattesystem som innebär att kapitalinkomster beskattas olika jämfört med arbetsinkomster. Tidigare socialdemokratiska regeringar skapade regelverket kring fåmansföretag för att underlätta för dessa samtidigt som legitimiteten för skattesystemet skulle vårdas. Ersättning för arbete ska alltid beskattas som förvärvsinkomst. En delägare i ett fåmansföretag som arbetar i företaget ska i princip ha samma skatt på sina faktiska arbetsinkomster som en löntagare utan ägarintresse.. Finansdepartementets förslag om förändringar av 3:12-reglerna syftar till att underlätta generationsskiften och minska möjligheterna till inkomstomvandling. Det ska finnas goda förutsättningar att starta och driva företag i Sverige. Det utredningsförslag som presenterades i november skulle ha slagit för hårt mot de minsta företagen och ett antal ändringar har därför gjorts. Schablonbeloppet i förenklingsregeln som de flesta delägare använder sänks inte och löneuttagskravet höjs inte. Beräkningen av löneunderlaget har förändrats så att det blir mer fördelaktigt för de mindre En delägare företagen. Kapitalandelskravet ersätts av en bättre regel. Höjningi ett fåmansen av skattesatsen inom gränsföretag som arbetar beloppet kvarstår för att minska spänningen mellan inkomstslagen i företaget ska ha tjänst och kapital. Höjningen till 25 samma skatt på procent innebär att skattesatsen blir densamma som för onoterade sina faktiska andelar. Det bör även beaktas att arbetsinkomster bolagskattesatsen sedan reglerna infördes har sänkts succesivt från som en löntagare 28 till 22 procent. utan ägarintresse.

PER ÅSLING ORDFÖRANDE I R I K S D A G E N S S K AT T E U T S K O T T ( C )

NEJ Därför att ... Före förra valet tillsatte Alliansregeringen en utredning av 3:12-regelverket, bland annat för att se över frågan om generationsväxling för företag. Justeringar av regelverket är nödvändigt för att det ska bli tydligt och modernt. Tyvärr ändrade den nuvarande regeringen utredningsdirektiven till att dels omfatta fler delar av regelverket, dels till att se över skattesatser. Regeringen backar nu från ursprungsförslaget, men det står klart att även det nya förslaget medför stora skattehöjningar för landets småföretagare. Inte heller har regeringen tillräckligt analyserat de samlade effekterna av förslagen på entreprenörskap och jobb. För 3:12 kan inte ses isolerat. Sverige har sedan 2014 återigen intagit den inte särskilt ärofyllda positionen som landet med världens högsta marginalskatt. Regeringen höjer skatten på jobb och företagande med mer än 30 miljarder. Från årsskiftet betalar ännu fler statlig inkomstskatt och värnskatt. Fler skattehöjningar är aviserade, exempelvis en kilometerskatt som framför allt drabbar företag och jobb på landsbygden. Det är i det ljuset Sverige har den inte förslaget om nya 3:12-regler särskilt ärofyllda måste ses. Tillsammans med positionen som landet redan genomförda och aviserade skattehöjningar leder med världens högsta det till ett mindre företagsamt marginalskatt. Sverige med färre jobb och sämre tillväxt. Centerpartiet tycker det är nödvändigt att genomföra förändringar av 3:12 som underlättar generationsskiften. Men att lägga ytterligare börda i form av regler och skatter på jobb och företag är skadligt för Sverige. Det kan Centerpartiet inte acceptera.

HÅLLER DU MED? TYCKER DU ATT JÖRGEN HELLMAN ELLER PER ÅSLING HAR RÄTT? Diskutera på facebook.com/stockholmshandelskammare sthlm no 1 2017 • 23


VIMMEL

1. Matilda Lindberg, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, och Ulrika Svarts, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

6 7

2. Helena Proos, Enköpings kommun, och Khashayar Farmanbar, Nacka kommun.

Anna Kinberg Batra,

partiledare (M) och

Maria Rankka, Stockholms

Handelskammare.

3. Martin Brozek, riksdagen, och Göran Brocknäs, Stockholms Handelskammare. 4. Jerker Söderlind, Stadsliv AB; Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP), Stockholms stad; Magnus Widell, Gröna Lund AB.

FULLSATT PÅ ÅRETS JULMÖTE

5. Marie Wickman-

På årets julmöte riktades strålkastarljuset på regionens möjligheter och utmaningar. Handels­kammaren bjöd på mat och dryck från hela världen och underhållning från huvudstaden när Anna Kinberg Batra gästade julmötet.

1

Chantereau, Equator Stockholm AB; Lena Johansson, ICC; Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv Service AB; Eva Häussling, Sveriges Allmänna Utrikes­ handelsförening.

8 Charley Nyström Tesch, Charlotte Olsson och Karin Bergström.

6. Ka Wideback,

Spider Stockholm AB; Karin Green, Spider Stockholm AB; och Lena Barkman, Svenska Bankföreningen.

7. Daniel Forslund,

innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting; Ninos Maraha (L), Stockholms läns landsting, och Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammare.

2

8. Jonas Nilsson,

4 5

Trädgårdshallen i Stockholm ek för; Gustav Hemming, miljölandstingsråd (C); Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M); Andreas Åström, Stockholms Handelskammare.

9

9. Anna Gissler, Invest Stockholm Business Region AB, och Anders Hellmark, Hegeli Public Affairs AB.

10. Erik Darth, Svenskt Tenn AB, och Maria Veerasamy, Svenskt Tenn AB.

3 24 • sthlm no 1 2017

10


VIMMEL

1

6 1. Bella Linde, Belladante AB, och Malin Sparf Rydberg. 2. Christina Karlsson, Widstrand Advokatbyrå, och Jessica Dölling Gripberg, ToStockholm AB.

2

3. Eva Lindvik, Doings by House of Impact AB, och Johan Kling, MK Juvel.

Torbjörn Hanström, Tresurs Personmekano AB, och Ann-Sofie von Scheele.

7

4. Louise Lewenhaupt, Katalysator Organisationsutveckling, och Sara Holmgren, People Insight Stockholm AB. 5. Tomas Gromkowski, Berntzon Bylund AB, och Sean Canning, Mindmakers PR.

3

6. Mikael Strömstedt, Studiefrämjandet Riksförbundet, med vänner.

INSPIRERANDE TRENDSPANING John Mellkvist inspirerade med föreläsningen ”Mot Utopia”. Han bjöd på en tur genom nya attityder och förändringar inom bland annat ledarskap, innovation, digitalt, filantropi och en massa annat.

7. Helena Lindemark Hållbar Utveckling Sverige AB, och Bobo Tideström, Lantmäteriet.

4

John Mellkvist och Lennart Paulsson, P&P Meetings.

5 sthlm no 1 2017 • 25


VIMMEL

1. Mi Ankarcrona och Nina Lagergren.

2. Dr. Mojtaba Kazazi,

tidigare verkställande chef för FN:s skadeståndskommission; Ove Bring, Professor Emeritus of International Law, Stockholms universitet; Lisa J. Grosh, biträdande juridisk rådgivare vid det amerikanska utrikesdepartementet; H.E. Abdulqawi Ahmed Yusuf, vice ordförande för Internationella domstolen i Haag; Dr. Nabil Elaraby, före detta generalsekreterare Arabförbundet.

3. Dr. Mojtaba Kazazi,

tidigare verkställande chef för FN:s skadeståndskommission.

Ulf Franke, Nina Cronstedt, Kaj Hober, Astri Lidman, Bengt Lagergren, Mi Ankarcrona, Nina Lagergren. Cecilia Åhlberg och Annette Magnusson.

4. Bengt Kärde, DLA

HUNDRA ÅR MED SCC

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC) 100-årsjubileum firades den 19–20 januari. Under dagarna lyftes institutets långa historia fram, och det visades hur SCC har utvecklats till ett av världens ledande tvistlösningsorgan.

2

Piper; Gunnar Johansson, DLA Piper; Tore Wiwen-Nilsson, Independent Arbitrator; Finn Madsen, Vinge.

5. Shirin Saif, Roschier; Eva Storskrubb, Roschier; Julia Zagonek, White & Case; Andrea Menaker, White & Case.

1

6. Carl Norén, Bodil Ehlers, och Henrik Bielenstein, Kastell advokatbyrå.

7. Karolin Johansson, Kungliga Hovstaterna, och Martin Borgs, Miltton Labs.

3 5

8. Peter Dahlén, American Chamber of Commerce in Sweden, och Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister.

4 6

7

8

Brandon Malone och Andrew Mackenzie,

Scottish Arbitration Centre.

26 • sthlm no 1 2017


BAROMETERN

PEJL PÅ LÄGET Lakritskonst, pizzapriser, japanska toaletter och hippa stadsdelar. Här är ett axplock av allt det pratas om i huvudstadsregionen just nu. T E X T: C A R L H J E L M

STOCKHOLM

Överlevnadsbok för stockholmare

Hur överlever man utan mobiltelefon egentligen? Den frågan har Sara Starkström tagit fasta på i sin bok ”Din skogshandbok”. ”Vi satt ett gäng och snackade om hur vi skulle klara oss ute i naturen. Vi skulle alla gå vilse om mobilens batterier tog slut”, säger hon till Stockholmdirekt. Boken ger bland annat tips på hur man gör upp eld utan tändare eller tändstickor och hur man tar ut väderstreck med klockan.

SÖDER HAR SVERIGES VASSASTE SAX

STOCKHOLMS BÄSTA KROGAR UTSEDDA

Sveriges bästa frisör finns på Södermalm. Åsa Pettersson från salongen Hårgänget på Götgatan har av Frisörföretagarna utsetts till ”Årets frisör 2017”. ”Med ett imponerande tekniskt kunnande och med en bredd som täcker kunskap i alla frisöryrkets element, har Åsa visat att hon tillhör vår absoluta elit”, skriver juryn i motiveringen.

”Den moderna tidens snabbmat tas till nya nivåer.” Så lyder motiveringen till varför restaurang 800 grader på Sigtunagatan fick DN:s utmärkelse ”Gulddraken” i klassen ”Krog Budget”. Klassen ”Krog Mellan” togs hem av Portal på Sankt Eriksplan. Adam/ Albin på Rådmansgatan fick utmärkelsen i klassen ”Krog Lyx”.

Här är pizzorna dyrast i Sverige

Malmö har Sveriges billigaste pizzor. Där är snittpriset för en standardpizza 60,25 kronor. Det visar en undersökning som Onlinepizza har gjort i 20 städer. Motsvarande pizza i Stockholm – som är dyraste staden i undersökningen – kostar 81,25 kronor. Snittpriset för en standardpizza – en Vesuvio – är 68,09 kronor, vilket är 1,77 kronor dyrare jämfört med föregående år.

BYT TOALETTERNA – TILL JAPANSKA

Installera japanska toaletter på vård- och ­omsorgsboenden i Stockholm. Det kräver ­Liberalerna i en motion till kommunfullmäktige. Högteknologiska toaletter från Japan assisterar med öppning och stängning av lock, tvättning och torkning. Enligt motionen skulle dessa stärka människors möjlighet att klara sig själva och värna deras integritet.

Hur får man journalister och influencers att engagera sig i ett varumärke? Johanna Look, byråchef på Westander, berättar på ett seminarium på Stockholms Handelskammare den 5 april om hur du kan stärka ditt varumärke genom att ta ställning i samhällsfrågor. Hon ger dig även handfasta tips för ditt PR-arbete.

Johanna Look

ETT PARADIS FÖR LAKRITSÄLSKARE

Den godissugne gör rätt i att bege sig till Annexet vid Ericsson Globe den 1–2 april. Där dukas det nämligen upp för lakritsfestival. Besökarna kommer bland annat att kunna skapa konst med lakrits, lära sig om lakrits som medicin och krydda, och avnjuta en lakritsinspirerad trerättersmeny.

BRA!

VAD HÄNDE HÄR?

KNEPEN SOM STÄRKER DITT VARUMÄRKE

BLI MÅNGKULTURELL OCH ÖKA LÖNSAMHETEN

Företag som är internationaliserade är mer framgångsrika. På en afterwork på Stockholms Handelskammare den 30 mars kommer Tord Dyrssen, senior advisor, Ralph Lauren, och Gigi de Groot, senior consultant, Move Management, dela med sig av sina erfarenheter om hur man skapar kulturell mångfald i en affärsmiljö.

SÖDERMALM – FEMTE COOLAST I EUROPA Södermalm är, tillsammans med Melelkova i Sloveniens huvudstad Ljubljana, Europas femte coolaste stadsdel. I alla fall enligt resesajten Travelsupermarket som har listat de 20 hippaste stadsdelarna i Europa. Listan toppas av Kreutzberg i Berlin.

VÄRLDEN sthlm no 1 2017 • 27


POSTTIDNING B AVSÄNDARE

Handelskammartidningen STHLM Box 16050 103 21 Stockholm

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Bara bisarrt? Nej, bra bizniz!

Exporten för små och medelstora företag till Asien har ökat med 65 procent sedan 2005. Vill du också växa utomlands? Exportkreditnämnden försäkrar dig mot uteblivna betalningar och ger dig bättre möjligheter till finansiering. Och ingen affär är för liten; vi hjälper stora och små företag på de flesta av världens marknader. Läs mer om vad vi kan göra för dig på ekn.se

STHLM #01 2017  

I detta nummer: 7000 jobb hotas - flygskatten slår hårt mot exportmotorn Stockholm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you