Page 1

TURISTSTADEN

Företagen berättar: Så kan Stockholm bli ännu attraktivare.

INFRASTRUKTUREN

Experten: Satsa på fyrspår – inte höghastighetsbanor.

HANDELSKAMMARTIDNINGEN 4

2016

EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM-UPPSALA

IT-HAVERIET IT-SPECIALISTER UTVISAS FÖR BAGATELLER

Senaste nytt på webben: chamber.se


Välkommen på hundraårsjubileum! 19–20 JANUARI 2017

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) firar hundra år inom internationell tvistlösning. Tack vare SCC:s arbete med att utveckla skiljeförfarande inom handel, ekonomisk utveckling och fredlig tvistlösning, är SCC idag ett av de ledande instituten i världen.

TOR SDAG 19 JA NUA RI

F R EDAG 2 0 JA N UA R I

Firandet börjar på biograf Rigoletto med premiären av filmen Quiet Triumph – How Arbitration Changed the World. Denna dokumentär berättar historien om hur internationellt skiljeförfarande under generationer byggt fredliga relationer mellan stater. Festen fortsätter sedan med en stor galamiddag på Stockholm Waterfront. Bland hedersgästerna finns justitieminister Morgan Johansson, och Stockholms borgmästare Karin Wanngård.

Dagen efter fortsätter jubileet på Musikaliska med symposiet Arbitrating for Peace, ett rundabordssamtal om hur skiljeförfarande bidragit till fred. I samband med symposiet lanseras också en bok på samma tema. Bland talarna finns tidigare generalsekreteraren för Arabförbundet, Dr. Nabil Elaraby, och domaren och vicepresidenten vid Internationella domstolen i Haag, H.E. Abdulqawi Yusuf.

Varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig på www.sccinstitute.com/100

OGEMID


VÄLKOMMEN

VI BEHÖVER LEX TAYYAB

INNEHÅLL

Den 23 september hörde vi för första gången talas om det absurda fallet med stjärnprogrammeraren Tayyab Shabab som skulle utvisas ur Sverige. nledningen var några mindre och oavsiktliga fel som hade begåtts av en tidigare arbetsgivare. Tayyab kom till Sverige från Pakistan för att ta en mastersexamen på Linnéuniversitet i Växjö. I dag jobbar han på ett av Sveriges mest framgångsrika fintech-företag. Han har hög lön och bra villkor. Bristen på it-specialister uppskattas i dag till 30 000 personer och väntas fördubblas till år 2020 om inget görs. Många av de talanger som svenska bolag vill rekrytera har en global arbetsmarknad. Tar företagen inte väl hand om dem och har vi i Sverige inte rimliga processer för att ta emot dem och deras familjer kommer de att välja att arbeta i ett annat land.

A

ATT SVERIGE är öppet för arbets-

kraftsinvandring är bra för arbetsmarknaden och vår konkurrenskraft. Det är därför glädjande att det på senare år har blivit lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige och att det numera är arbetsgivarna som avgör om det finns ett behov och inte tjänstemän i staten. Vi tycker det är en bra princip att de som får arbetstillstånd ska ha schyssta villkor. Men även om lagstiftningen övergripande är bra har vi problem med rigid regeltillämpning. Centrum för rättvisa har i en rapport granskat 450 beslut om utvisning som överklagats till domstol 2015 och 2016. Undersökningen visar tydligt att lagen inte fungerar som den är tänkt. Granskningen visar att människor som har jobb och försörjer sig själva inte sällan utvisas på grund av bagatellartade fel som oavsiktligt begåtts av arbetsgivaren. Konsekvenserna av dessa misstag är oproportionerliga och drabbar både arbetskraftsinvandrare och arbetsgivare hårt.

Granskningen visar också att migrationsdomstolarna i stor utsträckning har accepterat Migrationsverkets strikta rättstillämpning trots att Migrationsöverdomstolen – som är slutinstans – ännu inte har satt ner foten på ett tydligt sätt. Migrationsverkets strikta rättstillämpning grundar sig på en alltför långtgående tolkning av en dom från Migrationsöverdomstolen från 2105, som avsåg en utlänning som inte beviljades förlängt arbetstillstånd eftersom hon hade haft en månadslön som inte uppfyllde det grundläggande försörjningskravet på 13 000 kronor. Det vill säga ett helt annat typ av fall än de som nu berör många it-företag. MED TANKE PÅ det läge som har uppstått var det positivt att ett enigt socialförsäkringsutskott i riksdagen nyligen gav i uppdrag åt regeringen att se över och tydliggöra lagstiftningen på detta område. Utskottsinitiativet välkomnades av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, som verkar ha förstått problematiken och signalerat att han är beredd att agera. Nu väntar vi med spänning på Lex Tayyab.

Enligt Anna Fredrixon, HR-chef på Truecaller, försvårar Migrationsverket för utländska it-specialister att jobba i Sverige.

12

UTVISAS – TROTS ATT DE BEHÖVS Trots akut brist på arbetskraft nekas utländska it-specialister arbetstillstånd. 06 Satsa hellre på fyrspår mellan Stockholm och Uppsala än ­höghastighetståg. 08 Satsning på elbilar i Stockholm hindras av bristen på laddningsmöjligheter. 18 Företagen: Därför är vi medlemmar. 21 Här är alla nya medlemmar sedan sist. 22 Förmånerna till dig som är medlem. 23 Debatt: För eller emot kilometerskatt? 24 Här möttes vi på Handelskammaren. 27 Trender, nyheter och konstigheter.

SPANA IN CHAMBER.SE FÖR DE SENASTE NYHETERNA

Handelskammartidningen distribueras till Stockholms Handelskammares ­medlemsföretag, prenumeranter och ledande personer inom politik, f­ örvaltning, ­organisationer, massmedier och opinionsbildare. Adressuppgifter på sidan 22.

MARIA RANKKA VD, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE MIKAEL WOLF ORDFÖRANDE, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Ansvarig utgivare: Maria Rankka Kontakt: Andreas Åström andreas.astrom@chamber.se Prenumerationsärenden: Petra Tieu petra.tieu@chamber.se 08-555 100 35 Produktion: OTW • otw.se Redaktörer: Carl Hjelm • carl.hjelm@otw.se Layout: Kristian Strand kristian.strand@otw.se Omslag: OTW Tryck: Åtta.45 Tryckeri Repro: Done Annonser: Andreas Åström andreas.astrom@chamber.se 08-555 100 01

Handelskammartidningen får citeras om källan anges. För att återge ­­artiklar, foto och illustrationer krävs ­­redaktionens medgivande. ­Redaktionen ansvarar inte för insänt material som ej är beställt. Trycks på miljövänligt papper.

sthlm no 4 2016 • 3


Vinn tid och pengar – passet för dina varor En internationell tullhandling som gäller för att tillfälligt föra in och ut varor i länder utanför EU.

Snabbt och enkelt när du ska på mässa, transportera varuprover eller yrkesutrustning Läs mer om ATA-carnet på www.chamber.se


PÅ GÅNG

NYHETER

BÄST JUST NU ENLIGT

JENS LAPIDUS FÖRFATTARE

Vad är det bästa med Stockholm? – Det är alltid nära till vattnet och det är tillräckligt rent för att man ska kunna bada. Jag gillar också att man kan åka båt. När jag gick i gymnasiet bodde jag i Gröndal och varje morgon tog jag en pendelbåt för att komma till skolan i stan. Varför är Stockholm bästa staden att bo i? – Det är en allsidig och vacker stad som är säker och trygg. Jag uppskattar det stora kulturutbudet. Om man kommer utifrån kan Stockholm upplevas som en homogen stad, men staden är väldigt diversifierad med många olika sorters kvarter.

Jens Lapidus är advokat och författare som bland annat har skrivit ”Sthlm Delete”. Foto: Pierre Björk

Vad kan bli bättre i Stockholm? – Det är en ganska segregerad stad. I stället för att skapa en ökad åtskillnad skulle jag gärna se att det gick att mötas på fler platser. Till exempel behöver skolorna bli mer integrerade. Och sport och kultur skulle kunna spela en större roll för att sammanföra människor på ett bättre sätt.

sthlm no 4 2016 • 5


NYHETER

tockholm är den snabbast växande huvudstaden i Europa och Uppsala län beräknas ha 400 000 invånare 2026. Men ett stort hinder för fortsatt tillväxt är dåligt utbyggda kommunikationer. – Vår region är Sveriges viktigaste tillväxtmotor. Därför är infrastruktursatsningar särskilt angelägna och nyttiga här. Exempelvis skulle en fyrspårig järnväg hela vägen mellan Stockholm och Uppsala vara en samhällsekonomiskt mycket bättre investering än de orealistiska höghastighetsbanor som regeringen vill ha, säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

S

DAGS ATT INVESTERA I FYRA SPÅR

Fyrspårig järnväg mellan Stockholm och Uppsala skapar ­möjligheter för fortsatt tillväxt och nya bostäder. Det är ­budskapet från ­Stockholms Handelskammare efter att ha tagit del av regeringens infrastrukturproposition.

T E X T: T H O M A S Ö S T B E R G F O T O : T O M A S O N E B O R G / S V D / T T

24% Drömtiden för fastigheter kan vara förbi. C L A E S H E M B E R G , S PA R E KO N O M PÅ AVA N Z A , O M AT T D E N K R A F T I G A ­R Ä N T E U­ P P G Å N G E N E­ F T E R D O N A L D T R U M P S V A LV I N S T K A N K O M M A AT T S ÄT TA H E LT S T O P P F Ö R D E N U P P H A U S S A D E ­B O M A R K N A D E N .

6 • sthlm no 4 2016

Under årets säsong hyrdes 24 procent fler cyklar genom Stockholm City Bikes jämfört med förra året. Samtidigt tillkom sju nya hyrcykel­stationer i Stockholm. Det uppger Clear Channel som äger och driver systemet.

EN UTBYGGNAD av järnvägssträckan, som redan i dag har 40 000 pendlare, skulle ytterligare öka möjligheterna att arbeta inom regionen. – Med sin närhet till företag, forskning och Arlanda flygplats skulle spåren skapa många nya möjligheter, säger Fredrik Sand. Stockholms Handelskammare är positiv till att regeringen höjer den ekonomiska ramen med mer än 100 miljarder för planperioden 2018–2029. Däremot är tillskottet för vägnätet, där huvuddelen av landets transporter går, alldeles för litet. Med en utveckling mot fler elfordon och självkörande bilar kan vägtrafikens konkurrensförutsättningar komma att förbättras avsevärt. Därför krävs större satsningar på vägnätet. DET ANDRA stora hindret för tillväxt i regionen är

bostadsbrist. Handelskammaren har visat att fyrspår mellan huvudstaden och Uppsala skulle ge möjligheter att bygga 100 000 nya bostäder längs banan. – Och det är bostäder som behövs. Nu måste fyrspåren in i den nationella planen för infrastruktursatsningar, säger Fredrik Sand.

STOCKHOLM – TREDJE DYRAST I EU tockholm är den tredje dyraste staden i EU att bo och leva i. Det visar en kartläggning som EU:s statistikorgan Eurostat har gjort av unionens 28 huvudstäder. Det är bara i London och Köpenhamn som levnadskostnaderna är högre. I kartläggningen ligger Bryssel och Luxemburg på standard med ett index på 100. Motsvarande index för Stockholm är 127,9 och för Köpenhamn 131,8. Index för London är nära 170. Det är billigast att bo och leva i Sofia i Bulgarien och Bukarest i Rumänien.

S


NYHETER

SÅ SKULLE EN ­FINANSSKATT DRABBA STOCKHOLM

En begränsning av vinster i välfärden riskerar att hämma utvecklingen.

”VINSTBEGRÄNSNINGAR GER FÄRRE INNOVATIVA LÖSNINGAR” Människor i Sverige vill ha välfärd av hög kvalitet. Det skapas genom valfrihet mellan olika alternativ och ­företag som skapar innovativa lösningar och nya sätt att arbeta. Ilmar Reepalus (S) utredning om vinst­begränsningar pekar i rakt motsatt riktning, enligt Stockholms ­Handelskammare. T E X T: T H O M A S Ö S T B E R G

aria Rankka är vd för Stockholms Handelskammare: – Utredningen presenterar ett ideologiskt färgat förslag som hotar några av de bästa verksamheter som finns inom vård, skola och omsorg. I Stockholm och Uppsala arbetar i dag ungefär 100 000 personer inom privat vård. Maria Rankka Ett av flera tecken på att många människor själva vill välja bland vårdalternativ som skiljer sig åt. I de valen är faktorer som kvalitet, service och tillgänglighet avgörande. – Med vinstbegränsningar kommer färre att vilja starta företag inom välfärdssektorn. Då skapas inte lika många nya och innovativa lösningar, säger Maria Rankka.

M

OM REEPALUS förslag blir verklighet kommer få entreprenörer att vilja satsa sina pengar där. – En annan aspekt av det här är att hälsa och vård mycket väl kan bli en stor svensk exportprodukt framöver. Vill inte politikerna att vi ska vara med på det tåget? I stället för vinstbegränsningar vill Handelskammaren se krav på transparenta kvalitetsredovisningar och skarpare tillsyn som gäller både privata och offentliga huvudmän.

ILMAR REEPALUS UTREDNING I KORTHET Privata företag måste söka tillstånd (hos ­Skolinspektionen och ­Inspektionen för vård och omsorg, IVO) för att få utföra välfärdstjänster och få del av skattepengar. Tillstånden innehåller en vinstbegränsnings­regel: ägarna får ta ut maximalt 7 procent av det ­operativa kapitalet. Brott mot tillståndet kan ge bestraffas med s­ anktionsavgifter på upp till 5 procent av o ­ msättningen. Utredningen vill införa förändringarna under 2018.

Regeringens utredare föreslår en ny skatt för banker, finansbolag och försäkringsbolag som ska ge staten inkomster på mellan 3,7 och 7 ­miljarder kronor. Förlorare blir kunderna som får betala det hela – och tusentals anställda som kan förlora sina jobb, menar ­Stockholms Handelskammare. T E X T: T H O M A S Ö S T B E R G

ndreas Hatzigeorgiou är chefekonom på Handelskammaren: – En finansskatt skulle gå stick i stäv med vårt arbete för att stärka Stockholm som ett finansiellt centrum. Målet är att år 2020 rankas bland Europas fem viktigaste finanscentrum. Regeringen har tidigare varit positiv till det initiativet. Därför är Andreas Hatzigeorgiou förvånad över att finansminister Magdalena Andersson (S) vill införa en finansskatt. Andreas – Det är kunderna Hatzigeorgiou som får ta smällen. Plus att det är dåligt ur konkurrensperspektiv när det gäller att positionera oss som ett finanscentrum i framkant. I dag sysselsätter sektorn cirka 100 000 personer i Sverige, varav 50 000 i Stockholm. Enligt en uppskattning skulle en finansskatt kunna leda till 16 000 färre jobb. – Oavsett hur många det förlorade jobb det blir, så skulle det slå orimligt hårt mot Stockholm. Men kanske ännu viktigare är att en stark finansmarknad fungerar som ett smörjmedel för hela näringslivet. – Den gör att det finns kapital tillgängligt för entreprenörer med spännande affärsidéer. Det i sin tur skapar utveckling, tillväxt och fler jobb.

A

sthlm no 4 2016 • 7


NYHETER

DriveNow erbjuder ett utbud av bilar från BMW och Mini som öppnas och bokas via en mobilapp.

SÅ KAN STOCKHOLM HÅLLA ÖPPET – DYGNET RUNT Nattliv stod i fokus vid ett ­annorlunda event på ­Brunnsgatan en sen kväll i mitten av november. Temat var 24-timmarsstaden och inbjudna berättade om hur Stockholm ska kunna bli en stad som är öppen dygnets alla timmar, så som framgångsrika och service­ inriktade städer ofta är. Efter en exposé över Stockholms moderna nöjesliv, berättad av Stockholms stads evenemangschef, Roger Ticoalu, beskrev Nederländernas ambassadör, Ines Coppoolse, hur man i Rotterdam och Amsterdam har något som kallas ”nattliga borgmästare”. Det är en befattning som ansvarar för att bejaka nattlivet och undvika störande moment. Det är en idé som har plockats upp av Jakob Grandin, skapare det mycket populära etablissemanget Trädgården och Under Bron vid Skanstull. Tanken är att entreprenörer i nöjeslivet ska organisera sig bättre för att kunna möta de problem och möjligheter som ett sprudlande nattliv för med sig.

60%

Sex av tio stockholmare är positiva till Östlig förbindelse, den vägförbindelse som ska knyta samman Södra länken med Norra länken och ge Stockholm en ­motorledsring runt innerstaden. I undersökningen som har gjorts av DN/Ipsos uppgav endast 6 procent att de är motståndare till projektet. 8 • sthlm no 4 2016

DRIVENOW DriveNow är en bildelningstjänst från BMW Group och Sixt som finns i flera europeiska städer, bland annat i München, Köln, Wien, London, Köpenhamn och Stockholm.

– Det är ett enkelt sätt att få tillgång till bil vid de tillfällen man behöver den och slippa bilägarbekymren däremellan, säger Fredrik Ellsäter, vd på DriveNow i Sverige. DRIVENOW ÄGS av de tyska företagen BMW och Sixt och finns i elva städer i Europa. Och i de flesta städer finns elbilar i fordonsflottan. Men i Stockholm finns för få möjligheter att ladda elbilar, vilket hindrar DriveNow från att utöka andelen elbilar. Ikea i Kungens kurva och fastighetsbolaget Jernhusen har nyligen avsatt p-platser för DriveNows bilar, men det behövs fler. Fredrik Ellsäter hoppas att fler politiker ska inse att färre Fredrik fordon och en större Ellsäter andel eldrivna ger renare luft och bättre framBildelningstjänsten DriveNow satsar hårt på hållbarhet. komlighet – varje delad bil Därför är alla företagets 400 bilar i Köpenhamn eldrivna. ersätter sex privatägda. I Stockholm är det o­ möjligt. Laddplatserna på stadens gator – Vi startade vår räcker bara till 30 av totalt 300 bilar. ­verksamhet i Stockholm i oktober 2015 och började T E X T: T H O M A S Ö S T B E R G F O T O : D R I V E N O W ­erbjuda medlemmarna elbilar i mars i år. Bara genom oss har 2 500 personer fått riveNow har en så körkort och ett betalkort. kallad friflytande Kunden kan reservera lämpen första positiv upplevelse av att köra elbil. Det kombilpark. Det innebär lig bil en kvart före avhämtatt bilarna parkeras av en ning. Bilen låses upp och mer dels att leda till att fler kund och hämtas av nästa på startas via en app i telefonen som trots allt köper egen bil allmänna parkeringsplatser och kunden betalar endast väljer en elbil. Dels kommer inom ett avgränsat område i för den tid bilen används många att upptäcka att de Storstockholm. – ingen medlemsavgift faktiskt inte behöver någon Affärsidén är enkel. Ett eller abonnemangskostnad egen bil, säger Fredrik medlemskap kräver ett tillkommer. Ellsäter.

FÅ LADDPLATSER HINDRAR SATSNING PÅ ELBILAR

D


NYHETER

illväxttakten i Sverige är högre än någonsin. Inte sedan babyboomen på 1940-talet har det procentuellt fötts så många människor som nu, enligt rapporten som är gjord av Stein Brothers AB på uppdrag av Uppsala Handelskammare. Nästa år kommer Sverige med all sannolikhet ha fler än tio miljoner invånare. Även Uppsala län har en snabb befolkningstillväxt. Enligt prognosen passerar regionen 400 000 invånare år 2026, och den absolut snabbaste tillväxten väntas bland unga och yrkesaktiva. Detta innebär ett större behov av infrastruktur och bostäder, lokaler för förskolor, skolor och företag för dessa åldersgrupper inom hela länet. – Det finns ingen motsvarande händelse från historien att ta lärdom av, så hur antar vi den här utmaningen när regionen växer mer än någonsin på absolut bästa sätt? frågade Peter Stein, vd på Stein Brothers.

T

Befolkningen i Uppsalaregionen väntas öka med ungefär 58 000 invånare fram till år 2026.

UPPSALA UTMANAS AV BEFOLKNINGSÖKNINGEN Att möta behovet för den växande gruppen unga och yrkesaktiva i ­Uppsala kommer vara den största ­utmaningen för regionen i framtiden. Det var slutsatsen när en ny rapport presenterades på Uppsala Handelskammare i början på oktober. T E X T: P H I L I P PA M A G N U S S O N FOTO: MOSTPHOTOS

Mellan åren 2016 och 2026 förväntas Uppsala­ regionens befolkning öka med närmare 58 000 invånare. För att möta efter­frågan krävs att bygg­takten ökar i centrala Uppsala, ­Bergsbrunna, ­Alsike och ­Knivsta. Dessutom krävs fyrspår på järnvägssträckan Uppsala–Arlanda. Uppsala, som har ett bra geografiska läge i huvudstads­regionen, måste förbättra närings­ livsklimatet.

överklaganden onödig tid från alla parter, sa Åsa Flarup-Källmark från A-sidan arkitekter. Hon fick medhåll av Johan von Knorring, länsråd och tillförordnad landshövDISKUSSIONEN GICK ding: varm bland de repre– Alla som är här i sentanter från politik, dag har samma målbild. skola och näringsliv som Men för att effektivisera närvarade på rapportsläpJohan von behöver vi jobba parallellt pet på Uppsala HandelsKnorring och inte seriellt som vi gör kammare. nu. Fler måste vara involverade – Det är inte ambitionen att tidigare i processen– det gäller bygga som är hindret, utan att även länsstyrelsen, vars roll både samhällsapparaten och bör ändras i syfte att förtydliga byggsektorn just nu är en trång statens samordning på lokal sektor. Dessutom tar detaljplanivå, sa han. neprocessen med alla sina

STORT MISSNÖJE MED BOSTÄDER Åtta av tio stockholmare är missnöjda med tillgången på bostäder. Det visar en under­sökning som DN/Ipsos har gjort. – Missnöjet håller i sig trots att det byggs rekordmycket, men mycket av det som byggs är för dyrt för dem som inte redan är inne på bostadsmark­ naden, säger Ipsos analyschef David Ahlin till Dagens Nyheter.

D

RAPPORTEN I KORTHET

38 000

Så många unika besökare, utöver press och ländernas delegationer, lockade vårens ­Eurovision-evenemang i Stockholm. Det visar uppgifter som SVT Stockholm har tagit del av. Enligt Stockholms stads utvärdering gav åtta av tio besökare högsta betyg till Stockholm som värdstad. Finalen av Eurovision Song Contest som sändes från Globen sågs av över 200 miljoner tv-tittare världen över. sthlm no 4 2016 • 9


DOKUMENT

AKUT BRIST PÅ IT-EXPERTER EXPERTER: VI BEHÖVER ÖKA ARBETSKRAFTS­ INVANDRINGEN Det råder akut brist på it-specialister i Sverige. Om bara ­några år väntas ­bristen dessutom ha fördubblats till 60 000. – För att klara vårt behov inom vissa ­nyckelgrupper ­behöver vi öka arbetskraftsinvandringen. Problemet är bara att det inte enbart är Sverige som vill ha de här människorna. Det vill många länder, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Håkan Gustavsson. T E X T: M I K A E L B E R G L I N G

nder senare år har en rad rapporter larmat om svårig­heter för svenska företag att rekrytera kvalificerade medarbetare. IT&Telekomföretagen – med cirka 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 anställda – konstaterade till exempel härom­året

U

10 • sthlm no 4 2016

utveckla och behålla den bästa it-komi en rapport att det år 2020 beräknas saknas 60 000 it-specialister i Sverige. petensen. En analys som Stockholms Han– Den kompetensen finns inte att finna i tillräckligt stor utsträckdelskammare har gjort konstaterar att programmerare är det ning i Sverige – eller ens i övriga Europa, säger Charlotte vanligaste yrket i Stockholms län. Och i länets växande tjänsOlsson, näringspolitisk expert tesektor är det de kunskapsintenvid Stockholms HandelskammaCharlotte re. siva tjänsteföretagen som växer Olsson mest. För dessa företag är den Vi kan väl utbilda fler it-experstörsta utmaningen att attrahera, ter?


DOKUMENT

60 000

utflödet av elever som lämnar gymnasieskolan och högskolan utan att ha gått klart utbildningen.

Programmeraren Tayyab Shabab hotas av utvisning.

FÖRETAG EFTER företag vittnar om att

det under de senaste åren har blivit betydligt svårare att ta hit utländsk arbetskraft, att den praktiska til�lämpningen av regelverket har skärpts – utan att reglerna eller lagstiftningen Så många it-specialister har ändrats. ­beräknas ­saknas i Sverige år 2020 enligt en r­ apport från Fredrik von Essen är näringspolitisk IT&Telekomföretagen. expert på IT&Telekomföretagen: – Migrationsverket har blivit väldigt formalistiskt. Omfattas inte den an­ ställde av villkor som till punkt och – Absolut, och det bör vi också göra. pricka följer det som verket bedömer Men det tar tid. Företagen är redan i motsvarar kollektivavtal, förlängs inte dag i skriande behov av den här typen uppehållstillståndet. av kompetens och hinner inte vänta. Det är väl bra att människor inte blir Dessutom finns det även i andra branutnyttjade? scher stora behov av att ta in arbets– Absolut. Men människor kan ha kraft utifrån, säger Charlotte Olsson. goda arbetsvillkor, även om villkoren på någon punkt avviker från vad som DET ÄR en bild som bekräftas av Arstår i kollektivavtalen. betsförmedlingens prognoschef Håkan Kan arbetskraftsinvandring lösa Gustavsson: Sveriges brist på it-experter? – Det råder i Sverige brist – Nej. Självklart måste fler ungpå många yrkesgrupper, och domar i Sverige utbilda sig till kommer att göra även framöver, it-specialister. Men den utländtill exempel ingenjörer, lärare, ska spetskompetensen är viktig. läkare, sjuksköterskor och it-speI Kina och Indien ut examineras cialister. Det är en mycket stor del varje år lika många ingenjörer Håkan Gustavsson som det finns invånare i Sverige. av arbetsmarknaden. Kan arbetskraftsinvandring lösa Kan vi få hit en tusendel av dem är problemet? vi hemma, säger Fredrik von Essen. – Den inhemskt födda befolkningen i Handelskammarens Charlotte arbetsför ålder har varit krympande seOlsson säger att Stockholm i grunden dan 2009. Invandring är en attraktiv region är nödvändig för att för utländska it-spetrygga arbetskraftscialister. I Kina och Indien försörjningen, säger – De största hinutexamineras varje Håkan Gustavsson. dren när det gäller år lika många ingenjörer – Men vi kan inte att få människor att som det finns invånare ha en situation där flytta hit, förutom vi försöker arbetsbostadsproblemai Sverige. kraftsinvandra oss tiken som är akut, till en lösning samtiär osäkerhet kring digt som vi har stora matchningsprovilka regler som gäller och de långa blem i övrigt på arbetsmarknaden. handläggningstiderna. De som vi vill få Vad ska man göra i stället? hit är ofta människor med en global ar– Vi behöver bland annat se till att betsmarknad. Är det för mycket krångstudievalen inom såväl gymnasieskoel här är risken stor att de tackar ja till lan som universitet och högskolor ett erbjudande någon annanstans. bättre matchar arbetsgivarnas behov. – Reformen från 2008, vars syfte var Fler behöver till exempel läsa på de att skapa ett mer effektivt och flexibelt yrkesförberedande programmen på system för rekrytering av utomeuropegymnasiet, och på universiteten och isk arbetskraft, är nu hotad. Det finns högskolorna behöver fler utbilda sig en stor risk att någon form av arbetstill ingenjör, it-specialist, sjukskötermarknadsprövning återinförs ska, lärare och läkare, säger han. vilket kan slå hårt mot dem som – Men framför allt bör vi stoppa är beroende av it-specialister.

KRÄVER ÄNDRADE REGLER EFTER EVENT FÖR ­UTVISNINGSHOTAD Migrationsverket vill utvisa ­programmeraren Tayyab Shabab på grund av en byråkratisk miss. Efter ett event på Stockholms ­Handelskammare kräver nu socialförsäkringsutskottet att reglerna ändras. akistaniern Tayyab Shabab, 27, har ett etablerat liv i Sverige och tillsvidareanställning på app-utvecklaren Dynamo. När han i våras ansökte om förlängning av sitt arbets- och uppehållstillstånd uppstod problem. En tidigare arbetsgivare hade betalat in tjänstepension för sent vilket i sin tur berodde på att Tayyab Shabab inte hade fått personnummer av Skatteverket. Som resultat av den bagatellartade missen beslutade Migrationsverket om utvisning.

P

När Handelskammaren fick kännedom om fallet drogs kampanjen #backatayyab igång och vid eventet berättade politiker och arbetsgivare om arbetskraftsbrist och om ansvariga myndigheters oförmåga att se till ett större behov. Ett enigt socialförsäkringsutskott i riksdagen kräver nu att regeringen ändrar regelverket så att arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av att arbets­ givare har gjort mindre administrativa fel. – Det är tydligt att den rådande lagstiftningen har fel och brister som man behöver rätta till, säger socialförsäkringsutskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli (S) till Sveriges Radio. Justitieminister Morgan Johansson (S) är positiv till beslutet i utskottet. – Jag välkomnar det initiativet, och vi är redan på bollen. Jag har träffat Stockholms Handelskammare och ett antal av de företag som har haft problem på sistone med tillämpningen av lagstiftningen och också andra praktiska bekymmer, säger han till SR. sthlm no 4 2016 • 11


DOKUMENT

ARBETSKRAFTSINVANDRING 2015 Härifrån kommer ­personerna som ­beviljades arbetstillstånd av ­Migrationsverket under 2015 (15 största länderna). Indien Thailand Kina Irak Syrien USA Ukraina Turkiet Pakistan Iran Ryssland Brasilien Serbien Kanada Egypten

5 861 4 337 1 847 1 443 1 245 1 203 900 807 646 635 518 508 490 462 403

SPECIALISTER UTVISAS – FÖR BAGATELLER Högt kvalificerade specialister med ­utländsk bakgrund utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade misstag vid ansökan om ­arbetstillstånd. Det menar Johannes Forssberg vid s­ ­tiftelsen Centrum för rättvisa. – Utvisningarna beror inte på att det står i lagen att så ska ske, utan på grund av ­Migrationsverkets extremt restriktiva tolkning av lagen.

entrum för rättvisa har detaljgranskat 450 fall där Migrationsverket under 2015 och 2016 beslutade att utvisa arbetskraftsinvandrare ur Sverige och där beslutet senare överklagats till migrationsdomstol.

C

GRANSKNINGEN VISAR BLAND ANNAT:

Det är inte ovanligt att arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av bagatellartade fel och misstag och med svagt rättsligt stöd. I 303 av de granskade fallen motiverades utvisningen med att lagstadgade anställningsvillkor inte ansågs uppfyllda. Människor nekas automatiskt

DE UTVISADES UR SVERIGE – TRE FALL JOBBANNONSEN INTE TILLRÄCKLIG

ANSÖKTE ELVA DAGAR FÖR SENT

27-årige Sumon från Bangladesh fick efter universitetsexamen arbete som it­-konsult på ett framgångsrikt företag i Sverige med en ingångslön på 34 500 kronor i månaden. Tjänsten hade annonserats på ett antal sajter, däribland Linkedin, men inte hos Arbetsförmedlingen. Migrations­ verket avslog därför ansökan om arbetstillstånd.

29-årige Niaz arbetade som ventilationsmontör i Stockholmsområdet när han elva dagar efter att det tidigare arbetstillståndet hade gått ut ansökte om förlängt arbetstillstånd. På grund av förseningen var det enligt Migrationsverket inte frågan om en förlängningsansökan och utvisade Niaz.

12 • sthlm no 4 2016

Personerna heter något annat i verkligheten.


DOKUMENT

2008 FICK Sverige ett nytt regelverk förlängt arbetstillstånd om anställför arbetskraftsinvandring. Tidigare ningsvillkoren på något vis har avvibeviljades arbetstillstånd bara om kit från kraven, till exempel när det Arbetsförmedlingen bedömde att gäller lön eller försäkringar, under det inom EU och EES rådde brist på den första tillståndsperioden – även arbetstagare inom det aktuella yrom det har rört sig om marginella ket. Nu blev det i stället upp till den och åtgärdade misstag. enskilda arbetsgivaren att avgöra om I 82 fall berodde utvisningen på det fanns behov av att rekrytera från att tjänsten inte hade annonserats tredje land. korrekt – trots att det inte krävs. Sex år senare ändrades delar av I 42 fall berodde utvisningen på regelverket efter rapporter om att ansökningsfel. I 20 av dessa hade arbetskraftsinvandrare hade utnyttansökan om förlängt arbetstillstånd jats. Migrationsverket fick bland kommit in för sent. Senare har Migannat befogenhet att under löpande rationsverket ändrat sin bedömning tillståndstid kontrollera att reglerna och anser numera att en människa följdes och, om så inte skedde, återinte ska utvisas endast på grund av kalla arbetstillstånd. försenad förlängningsansökning. – I mars 2015 kom det en dom – Det är många människor som i Migrationsöversdomstolen har farit illa på grund av Migsom verket sedan dess har rationsverket agerande. Det utnyttjat väldigt extensivt är till exempel inte rimligt att så att varje misstag ska leda utvisa människor på grund till utvisning. Men det är en av bagatellartade misstag, och Johannes orimlig tolkning som saknar stöd detta kan dessutom stå i strid med proportionalitetsprincipen, Forssberg både i lagen och förarbetena och som har lett till att hårt arbesäger Johannes Forssberg. tande människor utvisas alldeles i – Företrädare för Migrationsveronödan. ket har i media till och med förklarat Varför gör verket så? att det inte spelar någon roll om av– Kanske för att det skulle vara vikelsen gäller en krona eller tusen mer krävande att göra en djupare kronor. Är inte villkoren uppfyllda bedömning om det är frågan om så är de inte det. ett seriöst anställningsförhållande eller inte. I stället har man valt att fatta besluten på rent formalistiska grunder. Är det inte bra att Migrationsverket kontrollerar så att människor inte utnyttjas? – Jo, det är mycket bra. Men Så många dagar var man gör inte det genom att utvisa ­Migrationsverkets genom­ människor på grund av bagatellarsnittliga hand­läggningstid för tade fel. Syftet med regelverket är arbets­tillstånd under 2015. att förhindra fusk och utnyttjande. Då bör det också vara vägledande för rättstillämpningen.

145

SAKNADE EN FÖRSÄKRING 41-årige Deng från Kina tjänade 42 930 kronor i månaden som mjukvaruingenjör på ett internationellt it-företag i Sverige när han ansökte om förlängt arbetstillstånd. Han bodde då i bo­ stadsrätt tillsammans med sin höggravida fru och sin åttaåriga dotter. I jobbet omfattades han av livförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepensionsförsäkring. Däremot saknade han till en början trygghetsförsäkring som arbetsgivaren snart tecknade. Migrationsverket ansåg att samtliga villkor måste ha varit upp­ fyllda under hela tiden mannen arbetat i Sverige och utvisade mannen, hans höggravida fru och dottern.

Källa: Centrum för rättvisa

7 673

Så många personer nekades arbetstillstånd a­ v Migrationsverket under 2015. År 2010 nekades 1 546 personer arbetstillstånd.

MIGRATIONSVERKET:

VILLKOREN SKA UPPFYLLAS Migrationsverket beklagar att oskyldiga drabbas av verkets striktare bedömning. – Men antingen är villkoren för arbetstillstånd uppfyllda eller så är de inte det, säger Fredrik Martinsson som är expert på verkets ­migrationsrättsenhet. an håller inte med om att Migrations­ verket i dag är tuffare i sina bedöm­ ningar än för några år sedan. – Däremot har vi efter ett par domar i Migra­ tionsöverdomstolen blivit mer noggranna när det gäller att kontrollera att arbetstagarna har fått den lön och de villkor som de skulle ha en­ ligt det anställningserbjudande som har legat till grund för arbetstillståndet. Det är efter de här domarna mer uttalat att villkoren måste vara uppfyllda under den tidigare period man har varit här för att arbetstillståndet ska förlängas. Är ni inte ganska fyrkantiga? Det viktiga är väl att felen åtgärdas? – Jag kan förstå att det upplevs som fyrkan­ tigt att man i efterhand inte kan korrigera saker och ting. Samtidigt har vi vissa villkor som ska vara uppfyllda för att man ska få arbetstillstånd. Antingen är de uppfyllda eller så är de inte det. – Vi försöker vara så konsekventa som möj­ ligt i de här bedömningarna. Det är ganska tufft att bli utvisad på grund av ett smärre fel som man dessutom inte själv har gjort. – Vi förstår det. Det är självklart beklagligt att många av de som drabbas inte själva har haft möjlighet att påverka lönen eller andra villkor, utan att det har varit en fråga för arbetsgivaren. Samtidigt bygger lagstiftningen på att villkoren ska vara uppfyllda. – Problemet att det är arbetsgivaren som förfogar över saker och ting, medan det är arbetstagaren som tillståndet gäller och som drabbas av konsekvenserna, är inget vi kan komma runt. Det är så systemet är uppbyggt.

H

sthlm no 4 2016 • 13


DOKUMENT

Anna Fredrixon är HR-chef på Truecaller.

IT-ANSTÄLLDA OROAS ÖVER ATT BLI UTVISADE Migrationsverket försvårar för ­ utländska specialister att arbeta i Sverige. Det menar Truecallers HR-chef Anna F­ redrixon. – Det känns som om Migrationsverket inte vill att svenska företag ska anställa personer från länder ­utanför Europa, säger hon. AV M I K A E L B E R G L I N G FOTO H E L É N K A R LS S O N

14 • sthlm no 4 2016


DOKUMENT

ruecaller – en digital nummer­ upplysnings­ tjänst – grundades år 2009 i Stockholm av Alan Mamedi och Nami Zarringhalam. Bolaget har i dag 250 miljoner kunder runt om i världen. Indien är bolagets största marknad. – Men vårt huvudkontor ligger i Stockholm. Här arbetar cirka 100 personer, varav 80 procent är ingenjörer. Majoriteten är icke-svenskar och kommer bland annat från Ryssland, Ukraina, Turkiet, Makedonien, Indien, USA och Frankrike. Varför anställer ni inte personal från Sverige? – Det gör vi också. Men den typen av seniora ingenjörer som vi söker finns det inte tillräckligt av i Sverige. Därför behöver vi också rekrytera utomlands. – Många kvalificerade personer, inte minst från oroliga områden i världen, vill komma till Sverige och bygga en ny framtid här. Sverige anses som ett tryggt, demokratiskt och rättssäkert land. Samtidigt är detta mycket attraktiva personer som inte har några problem med att hitta jobb någon annanstans, till exempel i USA eller Tyskland.

T

ANNA FREDRIXON säger att ­Migrationsverkets handläggnings­ tider försvårar rekryteringen av kvalificerad utländsk arbetskraft. – Samma sak gäller verkets nya och hårdare tolkning av vilka som ska få förlängt arbetstillstånd, det är dessutom skärpningar som ­delvis är oklara. Vi vet helt enkelt inte i dag riktigt hur villkoren tolkas av Migrationsverket. Ett litet misstag leda till att en person inte får sitt arbetstillstånd förnyat och utvisas. – Jag tycker att man behöver fundera över straffets proportio­ nalitet. Om ett företag har betalat in pension en månad för sent, men sedan rättat till det, är det då skä­ ligt att den anställde, eller före det­ ta anställde, personen ska behöva lämna landet med sin familj?

Vad säger dina medarbetare? – Flera har kommit till mig och gråtit för att de är så oroliga över att bli hemskickade. Det är ju människor som har byggt upp ett liv här. – Vi har just nu flera ansökning­ ar inne hos Migrationsverket om förnyelse av arbetstillstånd. Jag har magont varje dag. Vad händer om ansökningarna inte godkänns på grund av att vi har gjort något formellt fel? Som arbetsgivare har vi ett enormt ansvar. Hur beroende är ni som företag av de utländska medarbetarna? – Tappar vi våra kompetenta medarbetare kan vi inte utveckla vår verksamhet lika snabbt som vi behöver för att stå oss i den glo­ bala konkurrensen, i långa loppet måste vi kanske anställa delar av

Tappar vi våra kompetenta medarbetare kan vi inte utveckla vår verksamhet lika snabbt som vi behöver.

verksamheten i andra länder då vi inte kan flytta kompetensen hit. För mig är det total galenskap att vi stöter bort duktiga människor som kan bidra till Sveriges utveckling. Detta är ju människor som har jobb, bostad och vars kompetens vi behöver i Sverige. Det är väl bra att det finns regler som gör att människor inte utnyttjas? – Jo, men det känns som om Migrationsverket ibland saknar verklighetsförankring. Det är sant att många snabbväxande teknik­ bolag saknar kollektivavtal. Men det innebär inte att personalens villkor är dåliga, de är ofta betyd­ ligt bättre än vad kollektivavtalen kräver. Jag tycker att Migra­ tionsverkets utredare ska komma till oss och se hur de anställda har det.

omparo, med kontor i Stockholm, levererar kvalificerade it-lösningar till svenska och utländska företag och myndigheter. – Vi har funnits i 17 år och har i dag 25 anställda från bland annat Sverige, Indien, Ukraina, Rumänien och Portugal. Det är mycket kvalificerad personal, berättar Oscar Hedlund. Finns inte sådana experter i Sverige? – Nej, inte tillräckligt många. Detta är en kategori som är mycket svår att finna. De befinner sig dessutom på en global arbetsmarknad. Det innebär att jag inte bara måste sälja in Comparo till dem, utan också Stockholm. Är det svårt? – Det allra största utmaningen är bostadssituationen. En av mina anställa försökte under två års tid utan framgång hitta en hyreslägenhet i Stockholmsområdet. Till slut fick han nog och flyttade till en kusin i Berlin. Efter tre veckor hade han en bostad. Oscar Hedlund Vad gör han i dag? – Han arbetar fortfarande för oss och våra kunder i bland annat Stockholm, Norge och Finland. Skillnaden är att skatten han betalar hamnar i Tyskland i stället för i Sverige. Är det svårt att få arbetstillstånd för utländska experter? – Framför allt tar processen alldeles för lång tid. Har man tur kan den ta tre månader, har man otur, och kanske har gjort någon smärre formaliamiss, kan det ta ett år. – Det är dags att fundera över om det verkligen är Migrationsverket som ska ha hand om arbetskraftsinvandringen och inte en myndighet med ett helt annat uppdrag.

C

”PROCESSEN KAN TA ETT ÅR” Efter två års letande efter en hyreslägenhet i Stockholmsregionen gav den rumänske ­it-experten upp och flyttade till Berlin. – Han är fortfarande ­anställd hos oss, men ­pendlar, säger Comparos vd Oscar Hedlund.

sthlm no 4 2016 • 15


DOKUMENT

smeder, brittiska ingenjörer, jugoslaviska och italienska verkstadsarbetare under århundraden har påver­kat Sveriges utveckling och byggt upp företag som Bonniers, Cloetta, Marabou, Felix, Findus, Höganäs, Perstorp ... Listan kan göras nästan hur lång som helst.

Foto: Arne Schweitz/DEX Scanpix

I Agas verkstäder på Lidingö fanns 1965 arbetskraftsinvandrare från bland annat Italien.

SÅ VIKTIGA HAR DE VARIT FÖR SVERIGE År 1965 öppnade svenska staten informationskontor i Jugoslaviens huvudstad Belgrad för att underlätta ­arbetskraftsinvandringen till Sverige. Året efter gjorde man samma sak i Turkiets huvudstad Ankara. – Arbetskraftsinvandringen har utan tvekan haft stor betydelse för många av våra största industriföretags framgångar, säger ­författaren Anders Johnson.

boken ”Invandrarna som byggde Sverige” som kom ut i fjol berättar han om Sverige som invandrarland, om hur bland annat tyska handelsmän, vallonska

I

SVERIGES MIGRATION GENOM TIDERNA 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000

Invandring

Utvandring 1875

16 • sthlm no 4 2016

BÖRJAN AV 1920-TALET Möjligt att resa utomlands igen efter första ­världskrigets slut. Från och med år 1924 begränsas invandring till USA. Speciella kvoteringslagar försvårar framför allt för östeuropeiska invandrare.

CIRKA 1880

CIRKA 1910

Befolkningsökning i kombination med jordbrukskris. Kraftig urbanisering. Utbredd fattigdom. Politiskt och religiöst ­förtryck. Stor utvandring till Nordamerika.

Lågkonjunktur och stor arbetslöshet. Omfattande oro och konflikter på svensk ­arbetsmarknad. Var femte svensk medborgare bor i USA.

1900

DEN MODERNA arbetskraftsinvandringen till Sverige startade strax efter andra världskrigets slut. Sverige hade en oskadd produktionsapparat samtidigt som stora delar av Europa låg i ruiner. – Import av arbetskraft blev viktigt för att den svenska industrin skulle kunna expandera och tillverka ännu mer, säger Anders Johnson. De första arbetskraftsinvandrarna som efter kriget lockades till Sverige var sudettyskar, österrikare Anders och ungrare. Strax Johnson därefter började SKF i Göteborg rekrytera italienare. Samma sak gjorde bland annat Kockums i Malmö, Asea i Västerås och Saab i Linköping. Även företag som Atlas Copco i Nacka, LM Ericsson i Midsommarkransen och Marabou i Sundbyberg lockade till sig arbetskraft från utlandet. En hel del av rekryteringen skedde genom att invandrare tipsade släktingar och vänner om möjligheterna i Sverige. I andra fall använde man sig av lokala agenter. Det var inte enbart industri-

SLUTET AV 1940-TALET Andra världskrigets slut. Europa i spillror. Många människor på flykt. Stort ­behov av arbets1925 kraft i Sverige.


DOKUMENT

arbetare som rekryterades. – Såväl läkare som tandläkare lockades till Sverige. År 1960 var 17 procent av Sveriges läkare och 13 procent av tandläkarna födda utomlands.

Import av ­arbetskraft blev viktig för att den svenska ­industrin skulle kunna expandera. ANDERS JOHNSON F Ö R F AT TA R E

Fernando di Luca började som diskare på Grand Hôtel.

Foto: Zeta

ÅR 1954 avskaffades passtvånget i Norden som samtidigt fick en gemensam arbetsmarknad. Samma år avskaffades förbudet mot romsk invandring till Sverige. – Från år 1954 blev så kallad turistinvandring möjlig. Den som fick ett arbete beviljades nästan undantagslöst arbetsoch bosättningstillstånd. För att underlätta arbetskraftsinvandringen öppnade Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) år 1965 ett informationskontor i Belgrad och året efter ett i Ankara. Samtidigt skärptes den svenska invandringspolitiken. Bland annat infördes krav på arbetstillstånd före ankomsten till Sverige för icke nordbor. Innan tillstånd gavs fick arbetsmarknadsorganisationerna ytt­ ra sig. År 1972, efter att LO hade uppmanat till stor restriktivitet när det gällde att tillstyrka arbetstillstånd, upphörde den utomnordiska arbetskraftsinvandringen nästan helt. – Strax därefter kom industrikrisen och behovet av arbetskraftsvindring upphörde mer eller mindre för en period. I mitten av 1990-talet gick Sverige med i EU och blev då en del av dagens gemen­samma europeiska arbetsmarknad.

KOM TILL SVERIGE – STARTADE SUCCÉFÖRETAG STARTADE GROSSISTFÖRETAG

BYGGDE UPP GURKFABRIK

BLEV BADDRÄKTSKUNG

SKAPADE UNIK PENNA

År 1961 satte sig Fernando Di Luca från den italienska fiskebyn Fano på sin skoter och reste norrut. Han kom till Stockholm och började arbeta som diskare på Grand Hôtel. År 1971 startade han ett företag för att importera matoljor till Sverige under det egna varumärket Zeta. Företaget är i dag en stor grossist för huvudsakligen italienska livsmedelsprodukter.

På grund av sitt politiska engagemang lämnade Panos Papadopoulos år 1977 militärdiktaturens Grekland för Sverige. År 1983 började han designa stickade kläder och underkläder som sedan tillverkades i Borås. Och år 1986 startade baddräktstillverkaren Panos Emporio i Göteborg.

I slutet på 1930-talet märkte Håkanssons Ättiksfabrik i Eslöv att efterfrågan på ättika minskade. Hushållen ville hellre köpa färdigkonserverade grönsaker. År 1938 anställdes den judiske flyktingen Herbert Felix från nu­varande Tjeckien som ansvarig för att bygga upp fabrik för tillverkning av ättiksgurkor i Eslöv, grunden till dagens livsmedelsföretag Felix.

Ballograf grundades år 1945 av den ungerske juden Eugen Spitzer som kom till Sverige med Folke Bernadottes vita bussar. År 1956 kom företaget med en kulpatron som hade ljusäkta bläck, vilket innebar ett genombrott hos myndigheter och företag. År 1959 sålde Spitzer företaget till BIC.

1960-TALET

SLUTET AV 1980-TALET

BÖRJAN AV 1990-TALET

Den svenska industrin går för högtryck. Stor arbetskraftsinvandring till Sverige. Trupper från Warszawapakten går in i Tjecko­slovakien och krossar den ­pågående demokratiseringen. Stats- och militärkupp i Grekland som blir en diktatur. ­Omfattande judeförföljelser i Polen.

Växande invandring från Iran, Libanon, Polen och Turkiet.

Inbördeskrig i Jugoslavien. Stora flyktingströmmar.

1950

MITTEN AV 1950-TALET

BÖRJAN AV 1970-TALET

2000-TALET

Nordisk passunion. Gemensam arbetsmarknad i Norden. Ungernkrisen. Sovjetiska trupper går in i landet. Många ungrare flyr.

Industrikris. Stopp för arbetskrafts­ invandring till Sverige. Militärkupper i Sydamerika. Flera länder blir diktaturer.

Krig i bland annat Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien. Många människor på flykt.

1975

2000

Källa: SCB

sthlm no 4 2016 • 17


MEDLEM

TEMA: EVENEMANGSSTADEN

MEDLEM

Stora evenemang är viktiga för Stockholm. Här berättar några av Stockholms Handelskammares medlemmar om dess betydelse.

Det borde finnas fler som talar om hur fantastisk Nordens enda internationella stad är.

Jens Petter Stenseth, Friends Arenas vd.

”STADEN BEHÖVER FLER STORA EVENEMANG”

Stockholm är en fantastisk turiststad. Det borde sägas högre och oftare. Det säger Friends Arenas vd, Jens Petter Stenseth. Han är en inflyttad Stockholmsfantast som tycker att staden har potential att locka många fler från när och fjärran. AV T H O M A S Ö ST B E R G FOTO L I N N E A R H E B O R G

18 • sthlm no 4 2016

ens Petter Stenseth har bott och rest i flera länder. – Som inflyttad kan jag objektivt säga att Stockholm står sig väldigt bra internationellt. Här är rent, vackert och det finns massor av vatten. Jag hade spanjorer på besök nyligen som blev alldeles tårögda, säger han. Med bra evenemang borde Stockholm därför ha goda fortsätta växa som besöksort. – Jag vill se fler stora evenemang. Med anläggningar som Friends Arena, Globenområdet, Solvalla, Stockholmsmässan, Stadion och hela Djurgården står nu staden väl rustad, säger Jens Petter Stenseth.

J


MEDLEM

DETTA ÄR FRIENDS ARENA Friends Arena invigdes år 2012 och är nationalarena för Sveriges herrlands­ lag i fotboll. Arenan ägs gemensamt av Svenska Fotbollförbundet, Solna stad, Peab, Jernhusen, Folksam och Fabege. Franska bolaget Lagardère som driver liknande anläggningar runt om i världen driver arenan. Friends Arens är en flexibel multi­ arena med kapacitet för 75 000 åskådare. Inomhusarenan har öppningsbart tak och ett golv där underlaget kan skiftas: gräs, parkett, is, grus med mera.

HOTELLDIREKTÖR:

SATSA PÅ KULTURFESTIVALER Stockholm har en bra tillväxt som besöksmål där stora evenemang spelar en viktig roll – men de är ojämnt spridda över året. Därför skulle vintern må bra av en mer fokuserad julshopping och kulturfestival. Det säger Lars Sandberg, hotelldirektör på Haymarket. AV T H O M A S Ö ST B E R G FOTO S CA N D I C

nligt Lars Sandberg betyder stora evenemang generellt otroligt mycket för hotellen i Stockholm. – Vissa av dem lockar främst stockholmare, medan andra får massor av folk från hela Sverige att komma hit, säger han.

Lars Sandberg föreslår en samordnad satsning på julhandel och en återkommande kulturfestival. – Det vore också bra om Nobelfestligheterna kunde bli ett mer publikt arrangemang för allmänheten. Och om vi kan få till ett Nobelhus med ett Nobelcenter skulle det förstås Lars Sandberg också vara väldigt bra för FÖR HANS hotell är arrangemang besöksnäringen. som Stockholm Marathon, Tjejmilen och Lidingöloppet viktiga. Liksom ATT VARA medlem i Stockholms ett stort antal mässor. Handelskammare är en självklarhet – Så är det, även om tillväxten de för Haymarket och ägaren Scandic senaste åren framför allt har bestått Hotels: av vanlig turism. Men jag vill gärna se – Ja, Handelskammaren gör att fler publikevenemang som VM och viktigt och bra jobb när det gäller att EM i olika sporter. Gärna vintertid marknadsföra Stockholm, att lobba och helst under årets första kvartal mot politiker i olika frågor och att utdå det inte händer så mycket. veckla staden, säger Lars Sandberg.

E

FRIENDS ARENA har ungefär fem fotbolls-

landskamper och 15 allsvenska matcher per säsong. Utöver det arrangeras bland annat konserter, speedway, bandy och ishockey. Men liksom på andra arenor i staden finns det utrymme för mycket mer. Stenseth efterlyser samordning för att öka trycket och göra destinationen Stockholm hetare. – Stockholms Handelskammare gör en del av det jobbet och de gör det väldigt bra. De är också bra på att driva frågor som är viktiga för näringen som tillgängligheten med tåg, flyg och bil, förutsättningarna för hotell och restauranger samt utbildningsfrågor. Men det borde finnas fler som talar om hur fantastisk Nordens enda internationella stad är, säger Jens Petter Stenseth.

HAN EFTERLYSER mer information om att

staden erbjuder bra boendealternativ, väl fungerande transporter, högklassiga restauranger och bra shopping. I kombination med populära evenemang finns alla möjligheter att öka Stockholms attraktionskraft. – Evenemangen lockar väldigt många från resten av landet. Elitloppet är ett exempel där en majoritet av publiken är hitresta, säger Jens Petter Stenseth.

DETTA ÄR HAYMARKET OCH SCANDIC HOTELS Haymarket vid Hötorget i Stockholm lanserades i maj 2016 som ­koncernens signaturhotell. Scandic Hotels, som startades år 1963 som Esso Motorhotell, är i dag Nordens största hotelloperatör med 44 000 hotellrum fördelade på 223 hotell i sju länder. Förra året omsatte hotellkoncernen 12,2 miljarder kronor.

sthlm no 4 2016 • 19


MEDLEM

EN ANNAN källa till förbättring är en bra omvärldsbevakning. – Vi måste alltid hålla koll på bra saker som andra stora städer gör. Men det finns även bra exempel i Sverige som vi kan lära av. Lena Snygg efterlyser också någon form av tidsmässig samordning av evenemangskalendern: – Det borde gå att sprida evenemangen mer över året. Nu händer det mycket vissa perioder av året, medan andra perioder är ganska lugna.

Stockholm International Horse Show hölls i Globen 2013.

HON SER medlemskapet i

Stockholms Handelskammare som ett sätt att tillsammans med andra utveckla Stockholm: – Handelskammaren har tagit ett stort kliv framåt de senaste åren och har dessutom breddat sitt perspektiv. Jag är imponerad av deras kunskaper, de gör ett jättebra jobb.

DETTA ÄR STUREPLANSGRUPPEN

”SPORT KAN GÖRA STOCKHOLM ÄNNU ATTRAKTIVARE” Lär av andra evenemangs­städer – både utomlands och i Sverige. Stockholm kan bli en ännu ­attraktivare sportstad. Det säger Lena Snygg, vd för Stureplansgruppen Arena Catering: – Jag önskar att fler sporter väljer att lägga stora tävlingar här. AV T H O M A S Ö ST B E R G FOTO NIKLAS LARSSON / SCANPIX

20 • sthlm no 4 2016

och företagsevent. Men det är ennes företag som idrotts- och konsertanansvarar för läggningar de är mest kända. restaurangInom sport ser Lena Snygg en verksamtillväxtpotential för Stockheten på de holms besöksnäring: tre stora – Vi kan bli både duktigare Stockholmsarenorna Ericsson och mer välkomnande. Jag Globe, Hovet och Annexet. skulle till exempel gärna Därför är beläggning och se fler heldagsevenepubliktillströmning mang som innebanlivsviktigt. dy-SM för både damer – Ja, vi är helt berooch herrar och hästtävende av att artister och företag väljer Stockholm Lena Snygg lingar över flera dagar. Om de görs på rätt sätt blir för sina evenemang, både de väldigt häftiga och roliga stora och små, säger Lena upplevelser för publiken. Då Snygg. känner de sig som en del av Ericsson Globe, Hovet och något kul och att de har gjort Annexet är alla multiarenor ett bra val. som kan användas för mässor

H

Stureplansgruppen är Sveriges största nöjeskoncern och driver ett 40-tal restauranger, nattklubbar och kaféer i Stockholm, Göteborg, Visby och Åre. Koncernen äger Berns och Stockholm City Conference Center. Stureplansgruppens affärsidé är att ”skapa serviceinriktade mötesplatser och leverera förstklassiga nöjesupplevelser”. Koncernen är genom dotterbolaget SPG Arena Catering exklusiv leverantör av mat och dryck till Ericsson Globe, Hovet och Annexet.


MEDLEM

VÄLKOMNA!

HÄR ÄR VÅRA NYA MEDLEMMAR EVENTYR AB / CLARION HOTEL ARLANDA AIRPORT (SVERIGERÅD I MÄRSTA AB) SOCH AB / LOOSTRÖM & GELIN KONSTRUKTIONSBYRÅ AB SKANDINAVIENS AKADEMI FÖR PSYKOTERAPIUTVECKLING AB ACTIVEBIZ UPPSALA AB / IVEHAMMAR / SE DATATEKNIK AB ANGERMANN INVESTMENT ADVISORY AB FESKARN I UPPSALA AB POOLIA EKONOMI AB HALLÅ DÄR NEWSEC COMMUNICATION AB UNIBAP AB / AFFÄRSAKADEMIEN AB M&M SWEDEN AB / LÅNGHOLMEN KAJAK Så många nya medlemmar MEETAGAIN KONFERENS AB har tillkommit i Stockholms Handelskammare sedan MAGNOLIA BOSTAD AB förra numret av Handelskammartidningen. INKÖPSDESIGN URE AB SAMRA GONFA STHLM URBAN ADVISORS ÄGARE, LÅNGHOLMEN KAJAK HB TRYGGHEM BOSTADS AB (PUBL) Varför gick ni med i Stockholms GROSVENOR FUND MANAGEMENT SWEDEN AB Handelskammare? TRE WELL EMBALLAGE AB – Vi vill nätverka med andra ­företagare. Att vara medlem i TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AB ­Handelskammaren är ett sätt att KANDIDATA ONLINE SEARCH AKTIEBOLAG / FASTIA AB ­underhålla våra relationer. ­Dessutom vill vi ha bättre förutsättningar GLAD STAD / JÄRFÄLLAHUS AB för handel med Kina eftersom vi ELANDER ADVOKATBYRÅ AB ­tillverkar våra kajaker där. Att vara medlem CONSORTIUS AB / INTELLOTEL AB Vilken är den viktigaste frågan i ­Handelskammaren för er som företag i Stockholm? SOUNDTRACK YOUR BRAND AB är ett sätt att ­underhålla – Stockholm ska profilera sig mer BELLATI AB våra relationer. som en miljöstad. Sightseeing med kajak i Stockholm är ett exempel på RESTAURANGAKADEMIEN AB miljövänlig turism. Vi behöver NYHEM BOSTAD AB mer sådant. – I år har fler turister än någonsin CREDENTIA AB / FASAD PRODUCTION AB tidigare hyrt kajak av oss. Det är kul, MÄKLARHUSET NORDSTRÖM & PARTNERS TRANSAKTIONER AB men det krävs också att Stockholm kan hantera den ökande turismen, WE CLOSE AB / SECURUM CONSULTING AB exempelvis med fler hotellnätter. LAGARDÈRE SPORTS ARENA SWEDEN AB (FRIENDS ARENA) ONMED ONCOLOGY MEDICAL DEVICES AB

42

sthlm no 4 2016 • 21


MEDLEM

MEDLEMSFÖRMÅNER

Handelskammaren är en borgmästare för huvud­stadsregionen. Tillsammans med våra medlemmar ­arbetar vi för att öka Stockholms och Uppsalas attraktivitet både för människor och företag. Här är några av de förmåner ditt företag får som medlem.

RABATTERADE UTBILDNINGAR

ENTRÉKORT TILL STOCKHOLMS­MÄSSAN

EXKLUSIVT MEDLEMSPAKET

KOSTNADSFRIA SEMINARIER

Effektivisera och förbättra före­ tagets styrelsearbete med hjälp av Styrelseakademiens rabatterade utbildningar för medlemmar. Läs mer på styrelseakademien.se.

Som medlem får du ett exklusivt entrékort för två med fritt inträde till samtliga mässor arrangerade av Stockholmsmässan.

Visa att ni är medlem i Handelskammaren med vårt ­exklusiva medlemspaket. I paketet ­ingår medlemsblock, ­ skylt och nyckel­ring.

Företagets anställda går ­kostnadsfritt på våra ­frukost­­möten och seminarier.

EFFEKTIV KOMPETENSUTVECKLING

SPAR TID OCH ­PENGAR MED ATA-CARNET

Driva Företag, en kompetensutvecklande seminarieserie med kunskapsintensivt innehåll och toppföreläsare, ger dig verktygen du behöver som företagare, kombinerat med ­nät­verkande över frukost.

Som medlem i Handelskammaren får ditt företag rabatterat pris på internationella ­handels­­dokument.

ETT AXPLOCK AV VÅRA EVENEMANG:

AFFÄRSNYTTA OCH KONTAKTER Handelskammaren är en av de ledande mötes­platserna för f­ öretagare, politiker och opinionsbildare. Många händer skakas, ­visitkort utväxlas och nya affärskontakter tas på Handels­kammaren. Vi har ett stort utbud av frukostar, luncher och i­nternationella­seminarier under året.

Julmöte och årsmöte Årets viktigaste ­evenemang där näringslivets toppar möter ledande politiker i ett informellt sammanhang med mat, dryck och mingel.

”Do business with ...” Seminarier med f­ okus på ­internationella affärsmöjligheter på nya

CCC – FÖR DE STÖRSTA MEDLEMMARNAS VD:AR Chamber CEO Club är ett ­nätverk med högkvalitativa­ möten om ­regionens ­ utveckling. Kika i nyhetsbrev eller ­evenemangskalendern vad som är på gång.

SIST MEN INTE MINST ... Som medlem kan du följa aktuella frågor som vi driver genom Handelskammartidningen STHLM och medlemsbrevet #Capital.

Adress: Box 160 50, 103 21 Stockholm / Besöksadress: Brunnsgatan 2 / Telefon: 08-555 100 00 / E-post: info@chamber.se E-post till Stockholms Handelskammarens personal: fornamn.efternamn@chamber.se / Postgiro: 898-7 / Bankgiro: 160-3711 / Kontorstid: 8.30–17.00 / Hemsida: chamber.se Handelskammarens Uppsalakontor: Klostergatan 13, 753 21 Uppsala • 018-50 29 50 • 018-55 44 58 / Verkställande direktör: Maria Rankka / Vice verkställande direktör: Johanna Unghanse Styrelse: Michael Wolf, styrelseordförande • Per-Olof Söderberg, vice ordförande och kassaförvaltare, Söderberg & Partners • Erica Wiking-Häger, vice ordförande, Mannheimer Swartling Advokatbyrå Urban Edenström, vice ordförande, Stronghold Invest • Imran Ahmad, Fihem bygg- och fastighetsservice • Eva Gidlöf, Mondrago Consulting • Eva Swartz Grimaldi, Bianchi Café & Cycles Johan Karlström, Skanska • Jonas Persson, Microsoft • Birgitta Stymne Göransson, Cyngor • Lars Svensson, SH Bygg, sten och anläggning • Maria Veerasamy, Svenskt Tenn Medlemsinformation: Anna Malmgren, 08-555 100 07 / Press: Andreas Åström, 08-555 100 01 / Internationell handel: Marianne Dott, 08-555 100 37 / Källkodsdeponering: Evelina Wahlström, 08-555 100 47 Handelsintyg, tull och carneter: Brunnsgatan 2, Box 160 50, 103 21 Stockholm • 08-555 100 20 • handelsdokument@chamber.se / Affärsnätverk: Caroline Wilhelmsson, 08-555 100 05 Analys och policy: Andreas Hatzigeorgiou, 08-555 100 02 / Skiljedomsinstitutet: Brunnsgatan 2, Box 160 50, 103 21 Stockholm • Annette Magnusson • 08-555 100 52

SOM MEDLEM HAR DU MÅNGA MÖJLIGHETER ATT BIDRA TILL STOCKHOLMS OCH UPPSALAS UTVECKLING. VAR MED OCH PÅVERKA GENOM OSS! Kontakta Anna Malmgren för mer information, anna.malmgren@chamber.se.

22 • sthlm no 4 2016


D E BAT T

DEBATTEN Regeringens utredning om införande av en kilometerskatt presenteras inom kort. Behövs en kilometerskatt? Foto: Shutterstock

KARIN SVENSSON SMITH

ANDERS ÅKESSON

RIKSDAGSLEDAMOT OCH TRAFIKPOLITISK TA L E S P E R S O N ( M P )

RIKSDAGSLEDAMOT OCH INFRASTRUKTURP O L I T I S K TA L E S P E R S O N ( C )

JA Därför att ... Nuvarande situation för godstransporter är bekymmersam. Gods flyttar från räls och sjö till väg. Fuskare slår ut skötsamma åkerier. Skattebetalare och privatbilister drabbas av lastbilarnas negativa effekter på vägar och trafiksäkerhet. En vägslitageavgift behövs för att vända utvecklingen. Miljöpartiet har tre motiv för en ­vägslitageavgift: Miljö. Sex av åtta riksdagspartier är överens att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Detta kräver att långväga godstransporter flyttar från väg till räls och sjö. En vägslitageavgift kan jämna ut den skeva konkurrensen mellan de tre transportslagen. Rättvisa villkor. I dag konkurreras skötsamma åkerier ut av de som fuskar med tider, löner och säkerhet. En avgift som omfattar alla lastbilar på svenska vägar ger en kontrollmöjlighet som motverkar detta. Vägslitaget. Den just nu tilltagande lastbilstrafiken sliter ut vägar och broar för miljardbelopp. I dag står skattebetalare för denna kostnad. En vägslitageavEn vägslitagegift gör att åkerierna betalar en avgift behövs del av de kostnader de orsakar. Partierna är överens i för att vända miljömålsberedningen om att utvecklingen transportmålet kräver ekonomiska styrmedel. I praktiken har dock Centerpartiet valt en annan väg. Tidigare motsatte de sig skatter på bränslen, nu motsätter de sig avgifter på avstånd. Särskilt många fler alternativ till ekonomiska styrmedel finns inte, om inte Centerpartiet vill tömma statskassan genom att subventionera sig ur klimathotet. Vad alliansens gröna röst vill för att tackla transportsektorns klimatpåverkan och uppnå det mål de står bakom är en gåta.

NEJ Därför att ... För Centerpartiet är det självklart att säga nej till en kilometerskatt på tunga transporter. Det enkla skälet till ett sådant ställningstagande är att skatten, från första till sista krona, kommer tas från företagen och konsumenterna – helt utan att lösa något problem. Vi är fullt medvetna om att framförallt Miljöpartiet försöker göra gällande att ”utsläppen minskar” om transporter blir dyrare och färre transporter körs. Det skulle enbart stämma i ett scenario där vi bestämde oss för att acceptera tomma butikshyllor eller om det svenska järnvägsnätet över en natt byggdes ut i massiv skala. Min bedömning är att ingen av dessa åtgärder är aktuella och att det sannolikt slutar med avsevärt högre transportkostnader. Det är också en tes som Riksdagens Utredningstjänst har styrkt genom att räkna på kilometerskatten. Man fann att redan vid en skattenivå motsvarande 14 kronor per mil så skulle transporterna för livsmedel bli 8,7 procent dyrare. Nu tycks regeringens En skatt på avstånd, utredare umgås med tankar som det här är på en betydligt högre skatt frågan om, riskerar att än så – någonstans över 20 kronor milen – vilket givetvis slå hårt mot den svenska ytterligare höjer kostnaderna. basindustrin Min uppfattning är att en skatt på avstånd, som det här är frågan om, riskerar att slå hårt mot den svenska basindustrin, de svenska företagare som använder råvaror från Sverige och givetvis också alla deras anställda. Därför är det för mig och Centerpartiet självklart att säga nej till kilometerskatten.

Utredningen om en kilometerskatt handlar om tunga lastbilar.

HÅLLER DU MED? TYCKER DU ATT KARIN SVENSSON SMITH ELLER ANDERS ÅKESSON HAR RÄTT? Diskutera på facebook.com/stockholmshandelskammare sthlm no 4 2016 • 23


VIMMEL

6 1. Stefan Fölster, Reforminstitutet. 2. Det minglades i Folkets hus. 3. Carl-Johan Warfvinge och Jaana Thunberg från ­Oxelösund Hamn AB. 4. Åsa Åsberg och ­Charlotte Olsson från H&M Hennes & Mauritz GBC AB. 5. Tell Hermanson, Norventa AB.

1

MÖTESPLATSEN FÖR TULLFRÅGOR

Tulldagen som i år arrangerades i Folkets Hus är Sveriges största i sitt slag. På eventet talade bland annat Therese Mattsson, generaltulldirektör på Tullverket, och Stefan Fölster från Reforminstitutet.

5 7

8

6. Ulrica Blakstad, Norma Precision AB, och Marianne Dott, Stockholms ­Handelskammare. 7. Tanja Angelic, PTS, och Anna Stattin, Swedac. 8. Anna Franzén, PwC, Öhrlings Pricewaterhouse­ Coopers AB, och Magnus Almgren, GE Healthcare Bio-Sciences AB.

Therese Mattsson, generaltulldirektör, Tullverket.

9

3

4

24 • sthlm no 4 2016

Foto: Magnus Glans

9. Andreas ­Hatzigeorgiou, Stockholms ­Handelskammare.

2


VIMMEL

10

4

1. Panel: Adiba ­Barney ­(moderator), Per Carlsson, ­Amplify Ops, Fredrik Heg­hammar, Another Tomorrow, Per Vidar Lundberg, Hyper Island, och Calle Sjönell, ­Facebook.

Azita Raji, USA:s ambassadör.

SÅ LYCKAS MAN MED STARTUP I USA

5 6

2. Adiba Barney, Silicon Valley. 3. Lars Ling, CleanTech Region Solutions, och Anders Storgårds, Stocom AB.

Handelskammarens event handlade om startupbolag i New York och Kalifornien.

4. Eva Livijn-Olin, Galleri Futura AB, Annette Tånneryd, Accenture AB, och Kathryn Hume, Fast Forward Labs.

Deltagarna kunde bland annat lyssna till Elisabeth Liljensten från medicinteknikkonsulten Devicia och Peter Carlsson som nu driver bolaget Amplify Ops som hjälper företag att växa.

5. Deltagarna uppskattade Handelskammarens ­event.

1

6. Johan Westermark, PiezoMotor Uppsala AB, och Peter Carlsson, Amplify Ops.

7 8

7. Catharina ­Kronström, USA:s ambassad, Sofia Nordgren, Devicia, och Eva Jivmark, Svenskt Näringsliv.

2

9

8. Per Vidar ­Lundberg, Hyper Island, David Landes, The Local, och Calle Sjönell, Facebook.

Foto: Magnus Glans

9. Sol ­Forssberg, ­Solforsen ­Inredningar AB, och Peter ­Sönnerhed, Sönnerhed ­Consulting AB. 10. David Landes, The Local.

3 sthlm no 4 2016 • 25


VIMMEL

7 8

1 2

Intresset var stort för Handelskammarens kvällsevent om 24-timmarsstaden.

3

VILL GÖRA STADEN DYGNET RUNT-ÖPPEN

9

Vad krävs för att Stockholm ska bli en stad som har öppet 24 timmar om dygnet? Det diskuterades på ett kvällsevent på Handelskammaren. Författaren och advokaten Jens Lapidus och ­Fotografiskas vd Jan Broman var ett par av kvällens talare.

1. Isabella Hökmark, riksdagsledamot, och Gunnar Hökmark, ­Europaparlamentariker.

5

2. Under kvällen ­serverades ham­ burgare från Flippin’ Burgers. 3. Caroline Elgh Klingborg, Bonniers konsthall.

6

4. Lisen Andréasson Florman, Nattskiftet, och Jakob Grandin, Grandins Flying Circus (Trädgården/Under Bron). 5. Gustaf Josefsson, Guff Innovation Lab AB, och Natalia Folbycht, Optihem.

26 • sthlm no 4 2016

6. The Magnettes uppträdde. 7. Jessica Drugge, ­Botkyrka ­Kommun, ­Isabelle Galte ­Schermer, Svenskt Näringsliv, och Victoria Ring, Svenskt ­Näringsliv. 8. Billy McCormac, Fastighetsägarna, och Maria Rankka, Stockholms Handels­ kammare.

10 11

9. Jens Lapidus, ­Advokatfirman Jens Lapidus. 10. Isabelle Lopez, Bellati, och Torbjörn Hanström, Tresurs Personmekano. 11. Dj Leo B.

Foto: Mattias Bardå

4


BAROMETERN

PEJL PÅ LÄGET Förortspoesi, kontorssimhall, is i lyxvariant och gatusport innomhus. Här är ett axplock av allt det pratas om i huvudstadsregionen just nu. T E X T: C A R L H J E L M

STOCKHOLM

6/12

KONST PÅ PLATTAN – VARJE DAG

Hur kommer bostäderna att se ut?

Under våren ska Sergels torg varje dag fyllas med konst i olika former. Det är Kulturhuset Stadsteatern som planerar en publik kultursatsning på Plattan. Tanken är att det varje dag klockan 12.00 ska hända något på torget.

NY SIMHALL – MED KONTOR SOM TAK De politiska partierna i Solna lovade redan för tio år sedan en ny simhall som ska ersätta Solna simhall i Vasalund. Nu planeras en ny simhall i bottenvåningarna av en kontors­ byggnad vid järnvägen intill Arena­ staden, uppger Dagens Nyheter.

VILL HA PARFYMFRIA ZONER I T-BANAN Inför parfymfria zoner i Stockholms k­ ollektivtrafik. Det föreslår Astma- och allergiförbundet som vill uppmärksamma problemet med doftöverkänslighet. SL har dock inga planer på några sådana zoner.

SCIENCE FICTION BLIR VERKLIGHET Missa inte John Mellkvists föreläsning ”Mot Utopia” på ­Handelskammaren den 7 december där han bjuder på en inspirerande tur genom nya attityder och f­ örändringar inom bland annat ledarskap, ­och innovation.

3 000

RINKEBY LOCKADE POESIÄLSKARE

Poesitävlingen "Ortens ­bästa poet" som arrangerades av o ­ rganisationen Förenade förorter lockade nästan 3 000 åskådare från hela landet till Ungdomens hus i Rinkeby där deltagare från hela landet möttes i finalen, berättar Stockholmdirekt.se.

BRA!

VAD HÄNDE HÄR?

John Mellkvist

Hur kommer Stockholms nya bostäder att se ut? Finns det plats för en tilltalande stadsmiljö när det ska byggas så fort? Den 6 december ställer Handels­kammaren Stockholms nye stadsarkitekt, Torleif Falk, mot väggen.

UNIK ARENA FÖR GATUSPORT

HETASTE BARTRENDEN: LYX-IS Glöm vanlig is i drinken – nu är det lyx-is som gäller. Specialframställd smutsfri is är en av de trendigaste ingredienserna i Stockholms barer just nu. Isen tillverkas i en process där strömmande vatten gör den helt fri från luftbubblor och smuts.

Bounce heter ­ tockholms första stora S arena för g­ atusporter som freerunning, slamdunk och trampolinhoppande som nyligen ö ­ ppnade i Kungens kurva. ­Anläggningen är 4 200 kvadratmeter stor och unik i sitt slag i Sverige.

Finsk inspiration till förskolelärare

Stockholms förskole­ lärare ska lära barnen programmera – med hjälp från Finland. Det är Stockholms stad som har bjudit in ­programmerare från grannlandet för att genom att inspirera pedagoger förbereda barnen på framtidens teknologiska arbets­ marknad.

VÄRLDEN sthlm no 4 2016 • 27


POSTTIDNING B AVSÄNDARE

Handelskammartidningen STHLM Box 16050 103 21 Stockholm

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

SEDAN 1917 HAR VI LÖST FÖRETAGENS TVISTER I SVERIGE OCH GLOBALT. I en alltmer global värld är effektiv tvistlösning en förutsättning för förbättrad och ökad internationell handel mellan parter i olika länder. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) är världsledande i detta. Vi bidrar till en stark ekonomi genom effektiva mekanismer för tvistlösning. Årligen bistår SCC internationella och svenska företag i 200 tvister till ett värde av cirka 150 miljarder kronor.

www.sccinstitute.se

STHLM #4 2016  

I detta nummer: IT-specialister utvisas för bagateller