Page 1

TOPPEN, STOCKHOLM

De ”boostar” Stockholm i det tysta – nu hyllas de.

BOTTEN, STOCKHOLM

Nytt trafikkaos väntar om inte Östra länken byggs.

HANDELSKAMMARTIDNINGEN 1

2018

EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM-UPPSALA

SKJUT INTE

KÖR ÄLGAR INTE BIL

TA T-BANAN TILL JOBBET

VARGAR ÄR SÖTA

R KÖ E T N I SKOTER

R INTE MIN SKOTER

VI HAR INGEN VARGEN T T-BANA HOTAR JAKOSS VÅRA GER BARN MAT MÅVISTE KÖRA BIL

KLYFTAN VÄXER KLYFTAN VÄXER

KONFLIKTEN MELLAN STAD OCH LAND – DEN VERKLIGA VALFRÅGAN Senaste nytt på webben: chamber.se


VI FÖRVARAR DINA HEMLIGHETER

Som oberoende tredje part erbjuder vi företagen en säker deponeringstjänst. Det är tryggt för köparen och leverantören ifall någonting oförutsett sker. Som köpare får du ett skydd för din investering och som leverantör får du skydd för dina företagshemligheter. Företag kan deponera källkod eller andra typer av dokument, exempelvis ritningar, kontrakt eller anbudslistor med hjälp av ett modellavtal. Information om processen kring avtalsskrivning samt deponering och priser finns på chamber.se.


VÄLKOMMEN

NYA KAROLINSKA KAN VISST BLI EN MAGNET

INNEHÅLL Klarabergsgatan, en av alla gator som stängs för biltrafik

yligen ordnade vi en hearing kring läget i svensk sjukvård med ledande sjukvårdspolitiker i regionen, globala experter på sjukvårdssystem, representanter för både Karolinska universitetssjukhuset och privata vårdföretag. Regeringens tidigare life science-samordnare och tillika landstingsfullmäktigeledamoten Anders Lönnberg (S) argumenterade för att de stora förändringar som krävs av sjukvården knappast kommer att komma inifrån systemet. Istället kommer nya aktörer revolutionera vården. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren var bekymrad över bristande krisinsikt, trots att många känner till både de problem dagens sjukvård har och ungefär vilka lösningarna borde vara.

N

MAN BEHÖVER INTE ha disputerat i statskunskap för att inse att läget i svensk sjukvård kommer att bli en stor valfråga. Vården ligger oss alla varmt om hjärtat. När provsvaren är dåliga eller olyckan framme vill vi att allt ska funka. Vi är vana att kunna få det vi vill, när vi vill, i andra sammanhang. Med sjukvården är det tyvärr annorlunda. Men trots all allmän diskussion om sjukvården, handlar förvånansvärt lite av debatten om vad som händer i gränslandet mellan avancerad diagnostik, ny teknik, tillgång till stora mängder data och skräddarsydda patientanpassade behandlingar, och hur denna utveckling borde påverka sjukvården. PÅ WORLD ECONOMIC Forum i Davos i januari talade Microsofts vd Satya Nadella om att länder med centraliserade system

för patientdata skulle kunna använda dessa för att skapa sig ett försprång på AI-området. Sverige har kanske världens bästa patientdata som samlats in under lång tid, men vi har inte gjort tillräckligt mycket av dessa. Handelskammaren arbetar därför med ett projekt kring hur vi ska kunna få maximal utväxling av våra patientdata. En rapport presenteras senare i vår. FÖR STOCKHOLM och Uppsala är

vården och alla de företag som arbetar i och omkring den – läkemedelsföretag, medicintekniska bolag och privata vårdbolag – ett område där vi historiskt varit framgångsrika och i dag har ett gyllene tillfälle att flytta fram positionerna givet hur utmaningarna och efterfrågan ser ut runtom i världen. Visionen som fanns när Nya Karolinska skulle byggas – att skapa världens mest moderna sjukhus som kan bli en magnet för företag, forskning och utbildning – måste hållas vid liv och utvecklas vidare nu när sjukhuset är byggt. Vi är oroliga för att den ensidiga diskussionen leder åt fel håll.

18

Illustration: DinellJohansson

Nya Karolinska kan fortfarande bli en magnet för företag, forskning och utbildning – men visionen måste hållas vid liv och utvecklas vidare. En alltför ensidig diskussion leder åt fel håll.

”DRÖMGATORNA” SKAPAR NYA KÖER

Mer köer och avgaser blir resultatet när fler gator stängs av. Lösningen – östlig förbindelse.

06 • Därför backade regeringen om skatten Sverige slipper en ny exitskatt, som av skattespecialister kallats ”extrem”. Så gick det till. 12 • Klyftan mellan stad och land växer ”Vi lever i olika världar”, säger Susanne Öberg från Kramfors efter Handelskammarens rapport. 21 Här är alla nya medlemmar sedan sist. 22 Förmånerna till dig som är medlem. 23 Debatt: För eller emot exitskatt? 24 Här möttes vi på Handelskammaren. 27 Trender, nyheter och konstigheter.

SPANA IN CHAMBER.SE FÖR DE SENASTE NYHETERNA

Handelskammartidningen distribueras till Stockholms Handelskammares ­medlemsföretag, prenumeranter och ledande personer inom politik, f­ örvaltning, ­organisationer, massmedier och opinionsbildare. Adressuppgifter på sidan 22.

MARIA RANKKA VD, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE URBAN EDENSTRÖM ORDFÖRANDE, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Ansvarig utgivare: Maria Rankka Kontakt: Robert Östholm robert.ostholm@chamber.se Prenumerationsärenden: Petra Tieu petra.tieu@chamber.se 08-555 100 35 Produktion: OTW • otw.se Redaktör: Michael Jonsson michael.jonsson@otw.se Layout: Fredrik Öhlander fredrik.ohlander@otw.se Omslag: Erik Nylund Tryck: Åtta.45 Tryckeri Repro: Done Annonser: Robert Östholm robert.ostholm@chamber.se 08-555 100 01

Handelskammartidningen får citeras om källan anges. För att återge ­­artiklar, foto och illustrationer krävs ­­redaktionens medgivande. ­Redaktionen ansvarar inte för insänt material som ej är beställt. Trycks på miljövänligt papper.

sthlm no 1 2018 • 3


SPARA TID OCH PENGAR MED HANDELSDOKUMENT

ATA-CARNET Ditt internationella tullpass – för varor som ska exporteras tillfälligt. Förenklar din resa när du ska på mässa, transportera varuprover eller yrkesutrustning.

DIGITALA URSPRUNGSINTYG Det snabbaste sättet att hantera ursprungsintyg. Förenklar din process när du behöver styrka varors ursprung. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt.

CHAMBER.SE/HANDELSDOKUMENT


PÅ GÅNG

NYHETER

BÄST JUST NU ENLIGT

STIG-BJÖRN LJUNGGREN STATSVETARE OCH KRÖNIKÖR

Vad är det bästa med ­Stockholm just nu? – När solen kommit fram är det möjligheten att sitta utomhus. Du jobbar nu med ”Nimbykrigarens handbok” tillsammans med Stockholms Handelskammare, vad är det? – Argument som används av dem som försöker stoppa byggprojekt. En handbok i hur det är smartast att säga: ”Bra att ni bygger, men inte just här”? Alltså ”Nimby” (not in my back yard – inte på min bakgård). Handboken kommer snart ut, vilka ska läsa den? – Den som vill stoppa ett bygge ska inspireras, lika väl som den som vill driva igenom projekt. Hur är en typisk Nimbykrigare? – De är olika. Några är brutalt ärliga: ”Förstör inte min utsikt”. Andra är mer sofistikerade och vill rädda ett hus med argument att: ”Det här är (nästan) ett världsarv”. Du tycker alltså att folk ska sluta överklaga? – Jag är starkt för överklaganden. Men inte som fördröjningsstrid, utan för att lyfta fram rimliga invändningar. Sen måste beslutsfattarna våga köra över dem som inte har bra argument utan bara väsnas.

Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren är trött på slussen-gnället.

Foto: TT

sthlm no 1 2018 • 5


NYHETER

EXIT FÖR ”EXIT”

– DÄRFÖR BACKADE REGERINGEN OM NYA SKATTEN Regeringen slopar planerna på en exitskatt efter omfattande kritik från bland annat Stockholms Handelskammare. – Det är mycket glädjande att regeringen backar. En exitskatt hade skadat Sveriges konkurrenskraft, säger Stockholms Handelskammares chefsekonom Andreas Hatzigeorgiou. T E X T: M I K A E L B E R G L I N G

I Andreas Hatzigeorgiou

6 • sthlm no 1 2018

kölvattnet på den så kallade paradisläckan, som avslöjade en utbredd internationell skatteplanering, lämnade Skatteverket sent i höstas ett förslag om en utflyttningsskatt till finansminister Magdalena Andersson (S). – Vi vill täppa till ett hål i lagstiftningen för att skydda den svenska skattebasen och motverka skatteundandragande när personer flyttar från Sverige, förklarade utredaren Åsa Windrot Thell. Skatten var tänkt att gälla för dem som lämnar Sverige efter att ha bott här minst fem av de senaste tio åren och hade obeskattade vinster på kapitaltillgångar över 100 000 kronor. Enligt kritikerna skulle skatten försvåra för seriösa företag och försämra Sveriges attrak-

tions- och konkurrenskraft. – En sådan här skatt skulle göra det ännu svårare att exempelvis rekrytera kvalificerad utländsk personal till ledningsgrupperna för de globala huvudkontor som finns i Sverige. Samma sak är det med internationella talanger. Det är personer som ofta har många olika erbjudande att välja på och som kan jämföra alternativen med varandra innan de bestämmer sig, säger Andreas Hatzigeorgiou. – För att kunna locka till sig utländska nyckelmedarbetare erbjuder många företag optioner, det gäller inte minst startups och tillväxtföretag som kan ha svårt att betala högre löner. Med en utflyttningsskatt riskerar många av dessa personer att tvångsbeskattas när de lämnar Sverige, trots att det är frågan om orealiserade vinster. Det leder till en inlåsningseffekt som många kommer att vilja undvika. En sådan här skatt skulle också försvåra för generationsskifte i många bolag. Stockholms Handelskammare har kampanjat hårt mot

exitskatten, bland annat via sajten www.stoppaexitskatten.nu, och uppmanat entreprenörer att skicka in sina åsikter till regeringskansliet i form av remissvar på utredningen. Handelskammaren har även arrangerat ett välbesök seminarium kring frågan. I slutet på mars publicerade Dagens Industri en debattartikel av finansminister Magdalena Andersson (S) där hon plötsligt förklarade att förslaget till exitskatt skrotas. ”Under remissen har det dock framkommit synpunkter som visar på reella problem med förslagets utformning. Möjligheten att genomföra generationsskiften utan att sälja delar av företaget är viktigt för familjeföretagens fortlevnad...//…Vår ekonomi bygger också på att företag ska kunna expandera utomlands. Det är då angeläget att inte försvåra för personal att följa med under perioder. Därför meddelar vi i dag att regeringen inte kommer att gå vidare med Skatteverkets förslag om utflyttningsbeskattning”. – Det är mycket glädjande att regeringen backar efter att ha lyssnat på kritiken. Men det är problematiskt att man presenterar den här typen av förändringar baserade på undermåliga utredningar. Detta har gjort näringslivet och företagarna oroliga. Bara tanken på att detta skulle kunna bli verklighet har lett till skador, säger Andreas Hatzigeorgiou. – Den internationella konkurrensen är nu så pass vass att vi måste ha bättre förutsättningar för företagande om vi ska kunna stå oss i konkurrensen.


NYHETER

FÖRSLAGET TILL UTFLYTTNINGSSKATT. Personer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren och har en orealiserad nettovinst på sina kapitaltillgångar skulle ta upp den till beskattning när de flyttade från Sverige. Tillgångar som skulle ha omfattats av utflyttningsbeskattning var bland annat aktier och andelar i svenska handelsbolag, men inte tillgångar på investeringssparkonton eller som ingick i näringsverksamhet, fastigheter och bostadsrätter. Det skulle gå att begära anstånd med att betala skatten tills att tillgången faktiskt såldes, skulle dock inte gälla vid exempelvis arv. De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2020.

Det är mycket glädjande att regeringen backar efter att ha lyssnat på kritiken.

HON VILL INFÖRA EXITSKATT. SE ”DUELLEN” – SIDAN 23.

”DET SVENSKA FÖRSLAGET VAR EXTREMT” Flera länder har så kallade exitskatter. – Men de är i allmänhet betydligt mindre omfattande än det förslag som diskuterades att införas i Sverige, säger ­Petter Frödeberg som är skattespecialist och partner på KPMG.

an har undersökt i vilken omfattning länder jämförbara med Sverige har en exitskatt eller liknande på orealiserade kapitalvinster. – Många har det inte. ­Exempel på länder som har det är Danmark, Norge, Sydkorea, Österrike och Kanada. Till det ska läggas ett antal länder som i vissa situationer har en exitskatt eller regler som får

H

liknande konsekvenser, till ­exempel Luxemburg, Tyskland, Australien och USA. Påminner deras regler om det som diskuterades i Sverige? – Delvis, men i en internationell jämförelse är det svenska förslaget mer långtgående och tuffare, ja till och med extremt. Av de länder vi jämfört med har inte något land som sammantaget har lika långtgående exitbeskattningsregler. sthlm no 1 2018 • 7


DE FÅR STOCKHOLM ATT LYFTA

Foto: Ola Ericson

NYHETER

MATS HEDEROS NYA BRUNKEBERGSTORG

”ATT GÖRA OM SÅ MYCKET ÄR ETT STORT SAMHÄLLSANSVAR” oktober tog Mats Hederos, vd AMF Fastigheter, emot Boosting the Capital-priset för ombyggnationerna av Brunkebergstorg. En svår uppgift som resulterat i det nya och innovativa byggprojektet Urban Escape.

I

Hur gick tankarna inför projektet? – Det här var ett projekt som vi nästan tvekade på om vi skulle våga ge oss på. Att göra om en så pass stor del av Stockholms innerstad är ett stort samhällsansvar. Stockholm är motorn i Sverige och vi är ett oväntat bolag att få ansvaret.

– Stockholm är den ultimata platsen i Norden, säger Helena Waker som förvandlat Nacka strand till en innovativ mötesplats som lockar både turister och modebranschen. Hon hyllas nu av Stockholm Handelskammare för att ha gjort något extra för huvudstadsregionen. Träffa henne och ytterligare två prisade ”Boosting the Capital”-innovatörer. T E X T: A M A N D A H J E L M

S 8 • sthlm no 1 2018

tockholm Handelskammares nya pris ”Boosting the Capital” delas ut till initiativ som bidragit till att huvudstadsregionen blivit mer innovativ, inkluderande och utåtriktad. Priset uppmärksammar de eldsjälar som jobbar för att boosta regionen Stockholm-Uppsala.

Det här var ett projekt som vi nästan tvekade på om vi skulle våga ge oss på. M AT S H E D E R O S V D A M F FA ST I G H E T E R

Varför tror du själv att ni tilldelats det här priset? – I och med att vi kunde kombinera kultur, stadsutveckling och innovation så har vi boostat Stockholm på ett bra sätt. Jag kan nog vara en eldsjäl men för att kunna bli det måste det även finnas förutsättningar. En av dessa är att vara i ett företag som kan genomföra projekt av det här slaget.


NYHETER

SVENSKA NOTAN FÖR BREXIT – 18 MILJARDER THOMAS A ANDERSSON “THE OPEN CITY”

HELENA WAKER STOCKHOLM FASHION DISTRICT

FEM MILJONER HAR SETT FILMEN OM STOCKHOLM

”STOCKHOLM DEN ULTIMATA PLATSEN FÖR MODE”

ampanjen ”The Open City” bjuder in människor från alla bakgrunder och nationaliteter att besöka Stockholm. Kampanjvideon nådde snabbt över fem miljoner visningar på Youtube. För detta tilldelades bland annat Thomas A Andersson Boosting the Capital-priset.

Nacka strand ligger den innovativa mötesplatsen Stockholm Fashion District som lockar både turister och modebranschen i stort att mötas i ett och samma område. Under november fick Helena Waker ta emot Boosting the Capitalpriset för arbetet.

K

Det här har överträffat våra mål flera gånger om. THOMAS A ANDERSSON VD VISIT STOCKHOLM

Förväntade ni er det här gensvaret? – Nej verkligen inte, det här har överträffat våra mål flera gånger om. Jag tror det beror på att vi slår an en sträng hos målgruppen vi riktar oss till. Nämligen de som tycker att det är viktigt att komma till en plats där man är välkommen och kan trivas. Ses Stockholm internationellt som en attraktiv stad att besöka? – Ja. Kravet på destination är inte bara att det ska vara vackert. Staden ska också leverera en känsla som gillas. Jag tycker att Stockholm i sin skala är en otrolig stad med mycket innovativa, öppna och intresserade människor som ofta är tidiga med att anamma ny teknik, det gör oss även till ett modernt samhälle.

I

Vad fick er att våga? – Vi hämtade inspiration från andra stora världsstäder med modedistrikt, som New York, Milano och Paris och såg fördelarna med en stark och enad plattform för modeindustrin. Det som fick mig och teamet att våga var det starka stödet från branschen, vår styrelse och att Stockholm är den ultimata platsen i Norden med en stark marknad. Vad är det bästa med Stockholm enligt dig? – Jag är glad för vårt öppna samhälle och våra värderingar om jämlikhet och allas lika värde. Jag inspireras också av de många nya entreprenörerna inom branscher så som tech och musik. Sedan uppskattar jag Stockholm för dess restaurangutbud. Vad krävs för att Stockholm ska bli ännu bättre? – Vi behöver bättre infrastruktur och fler bostäder för att Stockholm och företagen som verkar härifrån ska kunna fortsätta att utvecklas i en positiv riktning.

Den svenska förlusten för Storbritanniens utträde ur EU kan bli 18 miljarder kronor. Det visar en rapport från Stockholms Handelskammare. När Storbritannien lämnat EU:s inre marknad möts svenska bolag av dyrare tullar och administration. Tillsammans med Oxford Economics har Stockholms Handelskammare granskat och analyserat konsekvenserna av det. Rapporten är unik såtillvida att man lyckats få fram en konkret siffra. Brexit riskerar att kosta Sverige 18 miljarder kronor över en tvåårsperiod från det att Storbritannien lämnar EU i mars 2019. – Ja-sidan argumenterade för att Storbritannien efter Brexit kunde gå sin egen väg och teckna förmånligare frihandelsavtal. Men det vi ser nu är en rörig situation och störningar i handeln. Storbritannien kommer sannolikt få svårt i förhandlingarna om nya frihandelsavtal, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms Handelskammare och rapportens medförfattare. Hur ska den svenska marknaden möta detta? – Jag hoppades att våra politiker skulle varit mer på hugget i samband med omröstningen och positionerat Sverige som en plats för investeringar. Tyvärr har det inte gått tillräckligt snabbt och vi förlorade kampen om att få hit den europeiska läkemedelsmyndigheten. Vad kan man göra från svenskt håll? – Attrahera talanger. Vi har ett stort behov av spetskompetens i Stockholms-företagen, inte minst inom IT. Vi har närmare 100 000 svenskar som bor i Storbritannien, och cirka 25 000 britter bosatta här. Delar av grupperna kan känna sig manade att flytta snart och då är det viktigt att Sverige försöker locka till sig, respektive behålla dessa. – En annan aspekt är Storbritanniens popularitet att bosätta sig i och jobba i bland många européer, inte minst från Östeuropa. Det är personer med värdefulla erfarenheter, bra jobb och kunniga i engelska. Vi måste attrahera européer att flytta hit. L A R S Ö H M A N sthlm no 1 2018 • 9


NYHETER

TVISTER – LIKA LÖNSAMMA

SOM MUSIKINDUSTRIN Tvister är en bra affär för Sverige. De är värda 9 miljarder kronor, tack vare Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Det är lika mycket som den svenska musikbranschen. T E X T: A N D E R S J O H N S O N

TVISTER SÄLJER SVERIGE. Den ekonomiska effekten av i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut uppgår till cirka 9 miljarder kronor per år.

tockholm är numera en utpräglad tjänstestad med många företag och andra aktörer som är internationellt framgångsrika. En sådan verksamhet är internationellt skiljeförfarande där Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) är bland de största i världen. SCC hanterar varje år omkring 200 tvister till ett totalt värde av 55 miljarder euro (2017).

S

DET INTERNATIONELLA genombrottet för SCC kom på 1970-talet. År 1973 fick SCC, som enda utländska skiljedomsinstitut, förtroendet att hantera tvister rörande Kinas internationella affärsrelationer. Fyra år senare ingicks ett avtal mellan USA och Sovjetunionen som innebar en rekommendation att amerikansk-sovjetiska affärstvister skulle lösas i Sverige under medverkan av Handelskammaren. 10 • sthlm no 1 2018


Foto: Getty Images

NYHETER

HALLÅ DÄR

ANNETTE MAGNUSSON GENERALSEKRETERARE I STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES SKILJEDOMSINSTITUT SCC är ett av världens största internationella skiljedomsorgan. Verksamheten utgör också en avancerad tjänsteexport som genererar stora intäkter till Sverige. T E X T: L A R S Ö H M A N

MUSIK SÄLJER SVERIGE. Den svenska musikbranschen, där Zara Larsson är en av de artister som spelas mest utomlands, omsatte cirka 9 miljarder kronor 2015.

Parter från cirka 40 länder vänder sig varje år till SCC för att lösa sina tvister. Den erfarenhet och kunskap som svenska jurister står för inom detta område har under åren kommit att utvecklas till en mycket avancerad form av svensk tjänsteexport; inte sällan okänd i samhället i övrigt men med mycket stor tillväxtpotential. BOSTON CONSULTING GROUP har gjort en

strategisk analys av SCC:s verksamhet. De har kommit fram till att den årliga ekonomiska effekten på Stockholmsregionen av SCC uppgår till 9 miljarder kronor.

Anders Johnson, författare till Stockholms Handelskammares rapport ”Tvister säljer Sverige” (chamber.se).

Här ingår, förutom de direkta kostnaderna för skiljedomsförfarandet, även kostnader för exempelvis underleverantörer av olika slag. Konkurrensen mellan de olika skiljedomsinstituten i världen är hård. För att SCC ska kunna behålla – och helst stärka – sin ställning som ett framgångsrikt internationellt skiljedomsinstitut, vill Handelskammaren att den svenska skiljedomslagstiftningen moderniseras och att internationell tvistlösning blir en del av det svenska handelsfrämjandet. Dessutom önskar Handelskammaren att Stockholms roll som världsledande skiljedomscenter får en självklar plats i stadens marknadsföring och att svenska ambassader och andra internationellt verksamma delar av statsförvaltningen uppmärksammar skiljedomsförfarandets betydelse för svensk export och goda internationella relationer.

– Jag hoppas att bilden av Sverige som ett neutralt forum att lita på ska bli en naturlig del av vår svenska självbild. Politiker och makthavare har inte riktigt klart för sig vilken kapacitet som ryms i SCC. Den konkreta siffran i rapporten gör det förhoppningsvis lättare att få uppmärksamhet från beslutsfattare. Vad betyder SCC för Stockholms attraktionskraft? – En del av det som kallas huvudkontorsekonomin är att många konsulttjänster växer fram. När tvisterna avgörs i Stockholm växer också besöksnäringen. Oftast är många personer involverade i tvisterna och kommer hit, bor och äter här. Många tycker om Stockholm och återvänder med sina familjer för att turista. Hur ”tävlar” skiljedomsinstitut med varandra? – Många städer vill profilera sig som säte för internationella tvister. Man ser både goodwill-värdet och de ekonomiska effekterna. London, Paris och Singapore är några framgångsrika exempel, men andra städer står väl förberedda. Därför måste man hela tiden visa att man är värd omvärldens förtroende.

SÅ SKA STOCKHOLM BEHÅLLA TOPP-POSITIONEN Regeringen bör skyndsamt lägger fram en proposition baserad på Skiljeförfarandeutredningens förslag. Svensk spetskompetens inom internationell tvistlösning bör bli en del av svenskt handelsfrämjande. Stockholms roll som internationell tvistlösare bör få plats i stadens marknadsföring. Ambassader bör uppmärksamma svenskt skiljeförfarandes betydelse för export och goda internationella relationer.


V I N J E T DT O K U M E N T

HAR MOTSÄTTNINGARNA ÖKAT ELLER MINSKAT?

FÖRSTÅR STOCKHOLMARNA ÖVRIGA LANDET?

Upplever du att motsättningarna mellan Stockholm och övriga landet har ökat, minskat eller varit oförändrade under de senaste tio åren?

Har stockholmarna förståelse för hur det är att bo och leva i andra delar av landet?

Nej 65%

Ingen uppfattning 20%

Ingen uppfattning 27% Ökat 40%

Ja 9%

Oförändrat 34% Minskat 7%

På grund av decimaleffekten blir slutsumman i grafiken 101 procent.

KLYFTAN ÖKAR Fyra av tio svenskar anser att motsättningarna mellan Stockholm och övriga Sverige har ökat under de senaste tio åren, visar en ny undersökning av Stockholms Handelskammare. – Många ute i landet känner att makten över deras liv har tagits ifrån dem, säger Susanne Öberg, regionchef för LRF i Västernorrland och Jämtland. TEXTER: MIKAEL BERGLING

12 • sthlm no 1 2018

FOTO: LUDWIG ARNLUND


DOKUMENT

Ibland bli vi behandlade som om vi vore invånare i ett reservat.

”VI MÅSTE SE UPP MED MOTSÄTTNINGARNA MELLAN STAD OCH LAND” Klyftan mellan stad och land växer, visar en undersökning från Stockholms Handelskammare. – Människor behöver få bestämma mer själva och lokalt, till exempel när det gäller skogsbruk, jakt och strandskydd, säger Fredrik Torehammar som är näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. n klar majoritet tycker att ”stockholmare” inte ­förstår hur de som bor i resten av Sverige har det. – Att det är så många som anser att det är växande motsättningar mellan stad och land är allvarligt och något som vi bör se upp med, säger Fredrik Torehammar på Stockholms Handelskammare. – Stad- och landaspekten har visat sig vara en viktig variabel när man ska förklara populistiska tendenser runt om i världen. Det kommer säkert finnas en stad- och landdimension även i höstens svenska val. I urbaniseringens spår har de svenska storstadsområdena i allmänhet, och Stockholm i synnerhet, vuxit kraftigt under de senaste decennierna. Samtidigt har många glest befolkade områden fått det allt svårare att klara sig. För att ta reda på hur övriga Sverige ser på Stockholm har Handelskammaren frågat ett representativt urval av svenskar boende utanför Stockholms län om deras syn på huvudstaden: • 40 procent upplever att motsättningarna mellan Stockholm och övriga landet har ökat under de senaste tio åren. Bland boende i Norrland är andelen 48 procent. • 30 procent tror att en positiv utveckling i Stockholm bidrar till att hela Sverige utvecklas bra, medan 20 procent menar att

E

Susanne Öberg, regionchef LRF Västernorrland och Jämtland.

sthlm no 1 2018 • 13


DOKUMENT

Människor behöver få bestämma mer själva och lokalt, till exempel när det gäller skogsbruk, jakt och strandskydd.

Sverige som helhet mår dåligt av en positiv utveckling i Stockholm. • De som anser att en positiv utveckling i huvudstaden är bra även för övriga Sverige återfinns huvudsakligen bland yngre, högutbildade, boende i större städer. • De som är optimistiska inför sin och sina barns framtid är i allmänhet mer positiva till Stockholm än de som är av motsatt åsikt. – Det är intressant att de som bor i en region som de anser att det går bra för, tenderar Fredrik i större utsträckning än andra Torehammar att tycka att även Stockholm är bra och att samspelet mellan huvudstaden och övriga Sverige fungerar helt okej, säger Fredrik Torehammar. Är det de som känner att de står kvar på perrongen när tåget mot framtiden går som är mest kritiska till Stockholm? – Så är det nog. Detta hänger ihop med känslor av utanförskap och maktlöshet. För att överbrygga klyftan mellan stad och land tror jag att det är viktigt med en decentralisering av politiska beslut. Människor behöver få bestämma mer själva och lokalt, till exempel när det gäller skogsbruk, jakt och strandskydd. Vi har ett antal sådana förslag i rapporten. – Den offentliga servicen behöver hålla en rimlig nivå i hela landet. Så är det inte överallt i dag. Det är klart att människor blir förbannade om inte posten kommer eller om det är för långt till sjukhuset. Gör det så mycket om folk är kritiska till Stockholm? – Att alla inte vill bo här är inget problem. Det som är oroande är om man ser svensk ekonomi som ett nollsummespel, där varje satsning i Stockholm är samma sak som att man dränerar övriga Sverige på resurser. Det är både fel och skadligt. Stad och land hänger ihop. När det går bra för Stockholm, går det bra även för övriga Sverige och vice versa. 14 • sthlm no 1 2018

SATSAS DET FÖR MYCKET PÅ STOCKHOLM?

BRYR SIG MEDIERNA BARA OM STOCKHOLM?

Satsar man för mycket eller för lite på infrastrukturen i Stockholm jämfört med andra delar av landet?

Rapporterar svenska medier för mycket eller för lite om vad som händer i Stockholm?

Ingen uppfattning 47% Ingen uppfattning 40% Ja, för mycket 56% Ja, för mycket 46%

Nej, för lite 7%

Nej, för lite 5%


DOKUMENT

”VI LEVER I HELT OLIKA VÄRLDAR” Många på landsbygden känner att makten över deras liv har tagits ifrån dem. Det menar Susanne Öberg som är regionchef för LRF i Västernorrland och Jämtland. – Ibland bli vi behandlade som om vi vore invånare i ett reservat. nligt Handelskammarens undersökning är det många utanför huvudstaden som tycker att ”Stockholm” bestämmer för mycket och att ”stockholmare” inte förstår hur resten av landet har det. – Avstånden är i dag mycket större mellan storstäderna och landsbygden än vad de var för bara några år sedan. Vi lever i dag i delvis helt olika världar, säger Susanne Öberg. Hon har under de senaste knappa 20 åren arbetat på olika positioner inom LRF. I dag är Susanne Öberg regionchef för LRF i Västernorrland och Jämtland och bor i byn Stensätter i Kramfors kommun. Vid sidan av jobbet på LRF driver hon ett eget skogsbruk. Hon menar att den misstro mot ”Stockholm” som många ger uttryck för i Handelskammarens undersökning, bland annat är ett uttryck för utanförskap. – Det är många som känner att makten över deras liv har tagits ifrån dem. Vargfrågan är ett bra exempel. Den bestäms av personer som inte lever i den verklighet som vi gör. Skogspolitiken är ett annat område. Vi vet hur vi ska bruka våra skogar på

E

Susanne Öberg driver ett skogsbruk utanför Kramfors.

SÅ HÄR GJORDES UNDERSÖKNINGEN Analysföretaget Argument AB på uppdrag av Stockholms Handelskammare 2 067 svenskar över 18 år boende utanför Stockholms län. Undersökningen genomfördes med hjälp av webbenkäter (PFM Researchs panel bestående av cirka 70 000 personer). Medlemmarna i panelen och urvalet av deltagare i undersökningen har en riksrepresentativ spridning vad gäller kön, ålder och geografisk region.

Vi på landsbygden får till exempel ofta höra att vi ska åka mer kollektivt. Men det går inte åka kollektivt här.

ett hållbart sätt. Ändå vill människor som inte vet något om mitt företagande, om min livs- eller boendemiljö, som upplever skog genom en park, bestämma hur jag ska göra. Susanne Öberg säger att många av de beslut som drabbar landsbygden negativt inte fattas av illvilja. – Men de bottnar i en annan verklighet än den som vi lever i. Människor blir förbannade och snabbt dras det igång drev mot ”Stockholm”, även om det kanske inte var där som beslutet togs. ”Stockholm” har blivit en symbol för allt som har med storstäderna och makten att göra. – Vi på landsbygden får till exempel ofta höra att vi ska åka mer kollektivt. Men det går inte att åka kollektivt här. Jag måste helt enkelt köra bil för att kunna ta mig till jobbet. Min arbetsmarknad lär dessutom bara bli större rent geografiskt. Istället för att beskatta min bilkörning allt hårdare och subventionera cykelreparationer, borde man satsa mer på att ta fram alternativa drivmedel. Även om besluten rent geografiskt fattas i Stockholm, sker det ofta i riksdagen med ledamöter från hela Sverige. – Vi har en representativ demokrati i Sverige, och det ska vi vara stolta över. Tidigare var de politiska partierna folkrörelser som samlade ett stort antal människor med olika bakgrunder. Så är det inte riktigt längre. Dessutom kommer allt fler att bo i städerna, vilket leder till att landsbygdens inflytande minskar ytterligare. – Ibland känns det som att vi som bor här blir behandlade som invånare i ett reservat, att vi blev kvar för att vi inte hade förmågan att ta oss till Stockholm. Samtidigt har vi som bor på landsbygden det enormt bra och borde vara stolta över det och fundera mindre över de knasigheter som det fattas beslut om i ”Stockholm”. De är trots allt inte så många. sthlm no 1 2018 • 15


DOKUMENT

KAN DU TÄNKA DIG ATT BO I STOCKHOLM?

ÄR ETT BRA STOCKHOLM BRA FÖR SVERIGE?

Skulle du kunna tänka dig att bo i Stockholm under en längre period (minst ett halvår)?

Tror du att ett Stockholm som utvecklas positivt bidrar till en bra eller dålig utveckling av hela Sverige?

Ingen uppfattning 20% Ingen uppfattning 50%

Ja, bra för Sverige 30%

Nej, inte 51%

Ja , gärna 29% Nej, dåligt för Sverige 20%

SAMMA MISSTRO SOM GJORDE TRUMP TILL PRESIDENT Den ökade misstron mot Stockholm är en del av samma internationella trend som gjorde Donald Trump till USA:s president och fick Storbritannien att besluta sig för att lämna EU. Det menar flera statsvetare som Handelskammartidningen har talat med. nder de senaste åren har frågor kring stad och land, centrum och periferi, varit en viktig delav valrörelser runt om i världen. Mycket talar för att så även kommer att bli fallet när Sverige går till val i höst. – Många människor har en känsla av att allt går väldigt bra i den stora staden, samtidigt som vi andra halkar efter. Det gäller inte bara Stockholm gentemot övriga Sverige. I Norrbotten är man i många mindre kommuner på liknande sätt kritiska mot min hemstad, säger Niklas Nordström som är kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Maria Oskarson, professor i statsvetenskap vid Göteborg universitet, säger att det finns en konflikt mellan stad och land. – Men det handlar inte bara om geografi, utan också om saker som klass, ekonomisk

U

16 • sthlm no 1 2018

Människor som bor på landsbygden misstror människor i storstäderna. position, utbildningsnivå och ålder. Det är helt enkelt olika befolkningssammansättning i olika delar av Sverige. Ska man förstå vad den geografiska skillnaden i synen på ”Stockholm”, som i det här sammanhanget får betraktas som en symbol för makten, beror på, behöver man ta hänsyn till befolkningens sammansättning. Har skillnaderna i befolkningssammansättningen ökat under de senaste åren? – Ja. Det pågår en ganska så rejäl urbanisering i Sverige. Men den beror inte främst på att människor från mindre orter i mycket stor utsträckning flyttar till storstäderna, utan på att storstäderna växer med ökad invandring och ökat barnafödande. – Samtidigt krymper befolkningen på mindre orter. Den offentliga servicen försämras, arbetslösheten ökar och unga människor flyttar till större städer för att utbilda sig. Många positiva utvecklingstendenser har märkts mer i större städer än i mindre. Är det en förklaring till Trump och Brexit? – Ja, åtminstone delvis. De senaste årens positiva utveckling har i stor utsträckning

varit koncentrerad till större urbana centrum. Liknande uppfattning har Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. – Jag tror att man kan prata om landsbygd och mindre samhällen å ena sidan och mer urbana miljöer å den andra. Mycket handlar om möjligheter, socioekonomi och vilka hot man uppfattar sig vara utsatt för i takt med att ekonomin blir allt med globaliserad. – Många av de yrken som finns i de större städerna är till exempel i mindre utsträckning utsatta för automatisering och outsourcing till andra länder än arbeten i mindre samhällen. Enligt den så kallade Förtroendebarometern (2017) varierar människors tillit till varandra beroende på var de bor. – Om man hårdrar det lite kan man säga att människor som bor på landsbygden misstror människor i storstäderna, men inte tvärtom, säger Maria Oskarson. Kommer konflikten mellan stad och land få betydelse i höstens val? – Det kan den få. Det är inte utan anledning som exempelvis Stefan Löfven reser runt i Sverige och dessutom försöker få ut i media att han reser runt i Sverige och inte bara är i Stockholm och Bryssel.


DOKUMENT

Foto: Getty Images

När Donald Trump valdes till USA:s president gick den största skiljelinjen mellan stad och land.

VARFÖR HAR KONFLIKTEN MELLAN STAD OCH LAND BLIVIT STÖRRE?

PETER BORRING, ordförande LRF Östergötland: – I en del fall beror det på tydliga förändringar i människors vardag på landsbygden. Busslinjer dras in och posten läggs ner till exempel. I andra fall mer på en känsla som många människor har av att de alltid befinner sig i passarens utkant. Men det handlar också om retorik. Det är stöd och bidrag när satsningar sker på landsbygden, medan det är investeringar när de sker i områden med mycket människor.

Foto: Getty Images

Foto: IBL

STEFAN MÜCHLER, vd ­Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. – Många upplever att politiska beslut ofta går Stockholms väg, att regeringen främst ser till Stockholms bästa. Beslut om exempelvis vägutbyggnader och satsningar på flygplatser borde i större utsträckning fattas regionalt. Infrastrukturen är nyckeln.

Etablissemangskritik och främlingsfientlighet ligger bakom Femstjärnerörelsens och Legas framgångar i italienska valet. Detsamma gäller Alternativ för Tysklands (AFD) och Österrikes frihetsparti (FPÖ).

NIKLAS NORDSTRÖM (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå: – Det är en del av en internationell trend. Tyvärr finns det ett antal politiska röster som profiterar på känslan att det är vi mot dem. Men alla kloka människor vet att vi är beroende av varandra. Går det bra för Stockholm, är chansen större att det även går bra för Luleå och tvärtom. PER PETTERSSON, ordförande LRF-Mälardalen. – Ofta vill Naturskyddsföreningen och representanter för några partier i stan vara med och peta, tycka och styra i saker och ting som de inte kan något om. Det bestämdes till exempel att vi ska ha flera vargar och att staten ska ta ansvar för dem. Men det gör staten inte. Det är klart att folk känner sig svikna. sthlm no 1 2018 • 17


JUST NU Illustration: DinellJohansson / Stockholms stad

JUST NU

Köer och avgaser när fler gator stängs av.

DRÖMMEN – RENA MARDRÖMMEN ÄNNU MER KÖER OCH ÖKADE UTSLÄPP NÄR GATOR STÄNGS

Ännu flera gator i centrala Stockholm är på väg att helt eller delvis stängas av för biltrafik. – Det kommer att leda till längre köer och ökade utsläpp om man inte först bygger en östlig förbindelse som leder trafiken runt stan istället för igenom den, säger Daniella Waldfogel som är näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. T E X T: M I K A E L B E R G L I N G

18 • sthlm no 1 2018


JUST NU

58%

SÅ MÅNGA VILL HA ÖSTRA LÄNKEN

58% av stockholmarna vill att Östra länken byggs, visar en undersökning från Novus. Sex procent är emot och 36 procent har ingen uppfattning.

ed sin idéskiss till ny trafik- och gatuplan för city, som nu håller på att behandlas, vill Stockholms stad minska biltrafiken och helt eller delvis reservera ett stort antal gator för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Enligt en studie av analysoch teknikkonsultföretaget WSP kommer biltrafiken in till stan minska marginellt om förslaget genomförs. Däremot ökar risken för trafikstörningar precis som restiderna. Daniella Waldfogel på Stockholms Handelskammare säger att en del av idéerna i planen är tilltalande på sikt. – Det är jättetrevligt med gågator, flanerande människor, mysiga uteserveringar, fler cykelbanor och bilfria miljöer. Men saker och ting behöver göras i rätt ordning. – Innan man genomför så här stora förändringar måste man först komma till rätta med de problem vi har i dag. Be-

I DAG

IDÉFÖRSLAG

M

Kungsgatan i dag – och med endast plats för kollektivtrafik. I DAG

IDÉFÖRSLAG

Hamngatan i dag – och med endast plats för kollektivtrafik.

gränsningar och avstängningar i innerstan får konsekvenser för hela regionen eftersom citykärnan fungerar som en getingmidja. Vad ska man göra? – Planera för en östlig förbindelse så att en del av den trafik som i dag går genom stan, istället kan gå runt den. Då ges det dessutom plats för den trafik som av olika anledningar måste gå genom city, till

exempel för att försörja den levande staden. – Att bara stänga av gator kommer att leda till ytterligare minskat framkomlighet och ställa till stora problem, inte minst för nytto- och yrkestrafiken. Dessutom lär utsläppen öka. Stänger du av en gata måste trafiken på vägen ta sig fram någon annanstans. Resultatet blir fler igenkorkade gator, säger Daniella Waldfogel.

FÖRSLAG: GATOR SOM STÄNGS AV – OCH GATOR DÄR KÖRFÄLT FÖRSVINNER Gator som stängs av för biltrafik: Blasieholmsgatan Hamngatan (väster om Norrlandsgatan) Humlegårdsgatan Klaratunneln (östra grenen mot Mäster Samuelsgatan) Kungsgatan Bryggargatan Klara Norra ­Kyrkogata Målargatan

Gator som får smalare körfält: Slöjdgatan Regeringsgatan Rödbogatan Tegelbacken (minskad yta för biltrafik)

Gator där körfält försvinner: Birger Jarlsgatan (svängkörfältet mot Norrlandsgatan) Hamngatan (öster om Norrlandsgatan) Kungsbron Regeringsgatan Nybroplan Nybrohamnen Sveavägen (norr om Kungsgatan) Tegnérgatan

Sommargågator 2018: Skånegatan (mellan Renstiernas gata och Östgötagatan). Swedenborgsgatan (mellan St Paulsgatan och Fatbursgatan). Rörstrandsgatan (mellan St Eriksgatan och Norrbackagatan) Hornsbergs Strand (mellan Eyvind Johnsons Gata och Elersvägen) Svandammsvägen (Hägersten). Johan Skyttes Väg (Älvsjö).

Redan pågående projekt: Klarabergsgatan. Bilfri. Ombyggnad pågår. Vasagatan. Flera körfält ska försvinna.

Källa: Stockholms trafik och gatumiljöplan

Enligt Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) kommer det att dröja innan de olika förslagen är genomförda. – Det som presenteras är ett smörgårdsbord av åtgärder. Allt det som finns där kommer inte att genomföras, åtminstone inte i närtid. Trafikkontoret håller nu på att gå igenom vad man kan göra i närtid och vad som kan göras längre fram. – Vi vill med programmet få ett mer levande, utvecklat och attraktivt city. Det finns dessutom ett tryck från fastighetsägarna på att vi ska göra detta för att öka attraktiviteten i city. Bör man inte först leda bort biltrafiken från centrum genom att bygga en östlig förbindelse innan man stänger av gatorna i city? – Nej. Vi är det mest kollektivtrafikförsedda området i Sverige. En stor del av dagens biltrafik i stan är helt onödig. En östlig förbindelse skulle leda in ännu fler bilar.

sthlm no 1 2018 • 19


JUST NU

TRE TRENDER NÄR FÖRETAGEN REKRYTERAR Under 2018 planerar nio av tio företag i Stockholmsregionen att nyanställa. Det visar årets rekryteringsrapport från Stockholms Handelskammare, som i år ges ut för tionde gången. Här är några trender att hålla koll på, både som arbetstagare och arbetsgivare. T E X T: A M A N D A H J E L M

arknaden ser bra ut för den som planerar att söka ett nytt jobb under 2018. Enligt en ny rapport från Stockholms Handelskammare planerar hela 90 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att rekrytera under året. Det har hänt mycket gällande hur företag rekryterar under de tio år som Stockholms Handelskammare gjort sin årliga rekryteringsrapport. Bland annat kollar många arbetsgivare upp vad du gör på sociala medier. – Det är viktigt att tänka på sitt onlinerykte. Företagen lägger fortfarande stor vikt vid att dina värderingar ska stämma överens med deras, tipsar Lotta Andersson.

M

1

2

TALANGERNA HITTAS INTE LÄNGRE VIA ARBETSFÖRMEDLINGEN Den första trenden är att det inte längre är lika vanligt att företag går via Arbetsförmedlingen när de letar efter nya talanger. – Arbetsförmedlingen spelar inte längre lika stor roll utan i dag vänder sig företagen istället direkt till bemannings- och rekryteringsföretagen. Det blir även vanligare att personer skickar in så kallade spontanansökningar till potentiella arbetsgivare, säger rapportens författare Lotta Andersson. Hon menar att det är viktigt att företag har ett system för hur dessa spontanansökningar omhändertas för att inte missa framtida anställda. – Det kan hända att personen som skickar in en ansökan i dag är exakt den personen som företaget kommer leta efter om ett år. Tar man inte hand om spontanansökningarna kan företagen missa framtida rekryteringar, fortsätter Lotta Andersson.

REKRYTERINGSPROCESSEN BLIR ALLT VIKTIGARE – MÅNGA LURAS I SINA CV En annan trend är att själva rekryteringsprocessen snabbats på jämfört med tidigare år. Det råder en stor arbetskraftsbrist i Sverige och flera företag har svårt att hitta passande kandidater. – När tempot snabbas på är det vanligt att bakgrundskontrollerna blir lidande eftersom det ­slarvas med dessa. Lotta Andersson skriver i sin rapport att hela 60 procent av de tillfrågade arbetsgivarna upplever att de blivit lurade av rekryter som förskönat sitt cv. Oftast handlar det om att överdriva sin tidigare lön, erfarenheter och utbildning. – Det är viktigare än någonsin att följa alla steg som krävs i en rekryteringsprocess. Jag rekommenderar alla att alltid kolla upp en blivande anställds tidigare erfarenhet, arbetsgivare och referenser noga och ordentligt, säger Lotta Andersson.

3 VAR TREDJE ARBETSGIVARE KOLLAR VAD DU GÖR PÅ SOCIALA MEDIER En tredje trend inom rekrytering är att arbetsgivare kollar upp sina sökanden på sociala medier. I årets rapport verkar denna trend ha stannat av, men det är fortfarande 38 procent som uppger att de söker efter blivande anställda på sociala medier. – Sociala mediers vikt och dignitet har minskat och tas inte längre på lika stort allvar. Vi har helt enkelt blivit lite mer avtrubbade gällande vad som är okej och inte. Företagen tycker inte att det är hela världen om en person syns med en drink i handen på någon enstaka bild, säger Lotta Andersson. Men att helt strunta i vilka digitala fotspår som lämnas på sociala medier är inte heller klokt. Enligt undersökningen uppger 34 procent av de tillfrågade att de sållat bort en ansökande på grund av vad de sett på personens sociala medier.

VILKA BAKGRUNDSKONTROLLER GÖR NI VID EN REKRYTERING? Referenser Tidigare anställningar Utbildningshistorik Sociala medier Googlar

KANDIDATER FÖRSKÖNAR CV

Domar och stämningar Engagemang i andra företag Förlitar på rekryteringsföretag Betalningsanmärkningar Alkohol- och drogtester Hälsokontroll Inkomstuppgifter Konkurser Privatekonomi Försäkringskassan Gör ingen kontroll

20 • sthlm no 1 2018

ARBETSFÖRMEDLINGEN


JUST NU

VÄLKOMNA! HÄR ÄR VÅRA NYA MEDLEMMAR ADVISORHOUSE STOCKHOLM AB / ALFA BRAVO AB / AMRIO AB / ANTROP AB ASSESSIO SVERIGE / ATRIMUSRX AB / AU CLAVES / BALKONG FÖRLAG / BALTIC SPOT AB / BASEFARM AB BAYER AB / BMD AGENCY / BOB MANAGEMENT / BOOM MARKETING BURE EQUITY AB / BYGGVESTA AB / CHRISTER SVENSSON I UPPSALA AB CLARION HOTEL ARLANDA AIRPORT / COURAGE BY KLAMMING / D.N STEEL HB DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE (UK) / DOCTRIN AB EBBA HOBOHM TOURING / ECO MASTER CONSULTING AB FERNLUND REAL INVEST AB / FIRMA KARIN LEKBERG / FRIENDS AGENDA AB FRISQ AB / FRU OLSSON I STOCKHOLM AB / FÖNSTRIA AB GFC INNOVATION COMPANY / GOOGOL / HEETCH / HELA SKÄRGÅRDEN HELENE ADÉUS PRODUCTION / HILARITAS AB / HOPPETOSSA NORRA AB HOTEL AT SIX / IMPORTANCY TRADING AB / INGNÄS COMMUNICATION AB INSURESEC AB / INTENDIA GROUP AB KAPITALINVEST SKANDIEN AB / KOBOLDE & PARTNERS AB KRISTINA LINDHE KRISTINA ALVENDAL AB / KURZ & CO ADVOKATBYRÅ AB CEO LIND LEDARUTVECKLING & HR-KOMMUNIKATION / LPGREEN AB LEXINGTON LUMELL ASSOCIATES AB / MENTOR SVERIGE Varför gick ni med i Stockholms NANOLOGICA AB / NEOPITCH AB Handelskammare? – Vi gick med i Stockholms NETDOKTOR.SE / ABNYSTAD Handelskammare av flera skäl. InNYTON DESIGN AB / OPTILIA INSTRUMENTS AB tresset väcktes genom att vi själva Så många nya medOPTIMA INTERNATIONAL AB medverkat i olika sammanhang. Vi lemmar har tillkommit får genom medlemskapet tillgång PHL BOLAGEN AB Stockholms Handelstill intressanta seminarier och diskammare sedan förra PII KOMMUNIKATION ABPROCURAMA AB kussioner gällande skilda ämnen, numret av handelsvilka intresserar olika berörda på PS ARKITEKTUR AB QUALITYSALES kammartidningen. företaget. Vi kan också få hjälp INTERNATIONAL AB / READY DIGITAL AB REFLEX med handelsdokument, vilket vi ARKITEKTER AB / REFORMIT MEDIA HB / RESEAT ibland behöver. REURB DEVELOPMENT / RHAOLUPS AB / ROARING APPS AB / ROTOTEST EUROPE AB / RÄTTSAKUTEN AB / SENEGAM INTERNATIONAL / SERVISEC AB / SINFRA / SMARTINFO SWEDEN AB / SOPHIA GRANSWED AB / SPECIALISTCENTER SCANDINAVIA / SPRIDD AB / STIFTELSEN SKANSEN / STIFTELSEN STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER / STOCKHOLMSHUS AB / SWEDEN-CHINA STARTUP FORUM / SWEDISH CHAMBER OF COMMERCE SINGAPORE / SVERIGES ARKITEKTER / T.A.M. HOOD CONSULTING AB / TEMABO AB / THE FIRST IMPRESSION COMPANY AB THE LEXINGTON COMPANY AB / THREEBYONE EUROPE / TOURN INTERNATIONAL TRUE STORY FILM AB / TYRESÖ BOSTÄDER AB UPPSALA FÖRETAGSUTBILDNING AB / VENICA AB / WHITE ARKITEKTER AB Vi får hjälp med VIRTUAL BUSINESS SWEDEN AB / YEPSTR / YRKESAKADEMIN YH AB handelsdokument, ZASH AB / ZENGUN AB vilket vi ibland behöver.

HALLÅ DÄR

100

sthlm no 1 2018 • 21


JUST NU

MEDLEMSFÖRMÅNER

Handelskammaren är en borgmästare för huvud­stadsregionen. Tillsammans med våra medlemmar ­arbetar vi för att öka Stockholms och Uppsalas attraktivitet både för människor och företag. Här är några av de förmåner ditt företag får som medlem.

RABATTERADE UTBILDNINGAR

ENTRÉKORT TILL STOCKHOLMS­MÄSSAN

EXKLUSIVT MEDLEMSPAKET

KOSTNADSFRIA SEMINARIER

Effektivisera och förbättra före­ tagets styrelsearbete med hjälp av Styrelseakademiens rabatterade utbildningar för medlemmar. Läs mer på styrelseakademien.se.

Som medlem får du ett exklusivt entrékort för två med fritt inträde till samtliga mässor arrangerade av Stockholmsmässan.

Visa att ni är medlem i Handelskammaren med vårt ­exklusiva medlemspaket. I paketet ­ingår medlemsblock, ­ skylt och nyckel­ring.

Företagets anställda går ­kostnadsfritt på våra ­frukost­­möten och seminarier.

EFFEKTIV KOMPETENSUTVECKLING

SPAR TID OCH ­PENGAR MED ATA-CARNET

Driva Företag, en kompetensutvecklande seminarieserie med kunskapsintensivt innehåll och toppföreläsare, ger dig verktygen du behöver som företagare, kombinerat med ­nät­verkande över frukost.

Som medlem i Handelskammaren får ditt företag rabatterat pris på internationella ­handels­­dokument.

ETT AXPLOCK AV VÅRA EVENEMANG:

AFFÄRSNYTTA OCH KONTAKTER Handelskammaren är en av de ledande mötes­platserna för f­ öretagare, politiker och opinionsbildare. Många händer skakas, ­visitkort utväxlas och nya affärskontakter tas på Handels­kammaren. Vi har ett stort utbud av frukostar, luncher och i­nternationella­seminarier under året.

Julmöte och årsmöte Årets viktigaste e­ venemang där näringslivets toppar möter ledande politiker i ett informellt sammanhang med mat, dryck och mingel.

”Do business with...” Seminarier med fokus på internationella affärsmöjligheter på nya marknader.

Inkluderande ledarskap Men hur gör man för att öka mångfalden på en arbetsplats? Seminarium hos Handelskammaren den 18 april.

Adress: Box 160 50, 103 21 Stockholm / Besöksadress: Brunnsgatan 2 / Telefon: 08-555 100 00 / E-post: info@chamber.se E-post till Stockholms Handelskammarens personal: fornamn.efternamn@chamber.se / Postgiro: 898-7 / Bankgiro: 160-3711 / Kontorstid: 8.30–17.00 / Hemsida: chamber.se Handelskammarens Uppsalakontor: Klostergatan 13, 753 21 Uppsala • 018-50 29 50 • 018-55 44 58 / Verkställande direktör: Maria Rankka / Vice verkställande direktör: Johanna Unghanse Styrelse: Urban Edenström, styrelseordförande, Stronghold Invest • Per-Olof Söderberg, vice ordförande och kassaförvaltare, Söderberg & Partners • Erica Wiking-Häger, vice ordförande, Mannheimer Swartling Advokatbyrå • Imran Ahmad, Fastia • Veronica Boxberg Karlsson, Better Business World Wide • Eva Gidlöf, Mondrago Consulting • Johan Oljeqvist, Stiftelsen Fryshuset Lars Svensson, SH Bygg, sten och anläggning • Maria Veerasamy, Svenskt Tenn • Magnus Widell, Gröna Lunds Tivoli • Peter Wågström, NCC • Carina Åkerström, Svenska Handelsbanken Medlemsinformation: Anna Malmgren, 08-555 100 07 / Press: Robert Östholm, 08-555 100 01 / Internationell handel: Marianne Dott, 08-555 100 37 / Källkodsdeponering: Evelina Wahlström, 08-555 100 47 Handelsintyg, tull och carneter: Brunnsgatan 2, Box 160 50, 103 21 Stockholm • 08-555 100 20 • handelsdokument@chamber.se / Affärsnätverk: Caroline Wilhelmsson, 08-555 100 05 Analys och policy: Andreas Hatzigeorgiou, 08-555 100 02 / Skiljedomsinstitutet: Brunnsgatan 2, Box 160 50, 103 21 Stockholm • Annette Magnusson • 08-555 100 52

SOM MEDLEM HAR DU MÅNGA MÖJLIGHETER ATT BIDRA TILL STOCKHOLMS OCH UPPSALAS UTVECKLING. VAR MED OCH PÅVERKA GENOM OSS! Kontakta Anna Malmgren för mer information, anna.malmgren@chamber.se.

22 • sthlm no 1 2018


D E BAT T

DEBATTEN VÄNSTERPARTIET: DÄRFÖR BEHÖVS EN EXITSKATT ULLA ANDERSSON

MATS PERSSON

E K O N O M I S K- P O L I T I S K TA L E S P E R S O N ( V )

E K O N O M I S K- P O L I T I S K TA L E S P E R S O N ( L )

JA Därför att ...

NEJ Därför att ...

En sådan skatt behövs för att säkerställa att Sverige behåller De ekonomiska villkoren i Sverige måste vara bättre än de rätten att beskatta kapitalvinster som upparbetats i Sverige i vår omvärld. Vi lever i en tid när det råder hård internationell konom den person som är skattskyldig flyttar utomlands. Skattekurrens om var produktion hamnar och var globala talanger väljer att vara verksamma. Då behöver vi göra det mer attraktivt verket gjorde 2007 en studie om försäljning av aktier att investera och bedriva verksamhet i Sverige. efter utflyttning. I studien konstaterades att ett stort antal personer utvandrade för att därefter sälja aktier och andelar Därför slår en exitskatt fel. Den innemed i Sverige upparbetade vinster bär att en person som bott i Sverige skattefritt eller med förmånligare i fem av de senaste tio åren och har beskattning, samt att den typen av en orealiserad vinst på aktier eller skattedriven utflyttning tenderade andra andelar i bolag som är mer än att öka. I studien noterades att den 100 000 kronor måste betala skatt som skaffar sig en överblick av den på vinsten vid flytt från Sverige. En interna lagstiftningen hos ett antal exitskatt kommer därmed att försvåstater, hade en uppsjö av möjligra generationsskiften i familjeföreheter att undvika att kapitalvinster tag. Det är illavarslande med tanke på aktier och andelar beskattades på att många små och medelstora företag i dag är mitt i eller står inför i Sverige. I förstudien identifierades ett skifte där det är dags att lämna ett antal olika upplägg. I vissa fall över till nästa generation. Den föresåldes andelarna direkt, i andra fall gick man via utländska holdingbolag slagna skatten för också tankarna till som avyttrade andelarna. Studien en ny arvs- och gåvoskatt. Om exkonstaterade också att ett flertal empelvis barnet till en företagare är av Sveriges skatteavtal saknade bosatt utomlands vid dödsfall måste utflyttningsregler. Inkomstskatten betalas omgående. Illustration: Shutterstock Exitskatten var ett i raden av förbortfallet under 2005 och 2006 uppskattades till slag som slår mot företagare i vårt land. Tillsammans med kraftigt Skattedriven höjda skatter på jobb och företagande och Reepalu3 miljarder kronor. Det är utflyttning tendesåledes betydande belopp förslaget som hotar valfriheten och slår mot runt 20 000 väldet handlar om. färdsföretag försvagas företagsklimatet. Vi borde istället använrade att öka. Inkomstda högkonjunkturen till att bortfallet under 2005 och Exitskatten komSkatteflykt och skatteta tag i de strukturproblem som krävs för att Sverige brott är ett stort samhälls2006 uppskattades till mer därmed att och svenska företag fortproblem. Det undandrar 3 miljarder kronor. försvåra generationssamhället stora resurser satt ska ligga i framkant. och skadar en fri och rättvis Vårt välstånd kan inte skiften i familjeföretag. konkurrens . Det ökar också ojämlikheten när skatteuttaget tas för givet. Ska vi kunna övervältras på andra grupper med lägre inkomster. Det är bibehålla vårt välstånd krävs en offensiv och reforminriktad poliockså allvarligt eftersom det minskar tilliten, sammanhållningen tik utifrån grundsynen att bara med bättre villkor för företagande och förtroendet för vårt samhälle och våra myndigheter. kan vi långsiktigt ha en bättre välfärd än vår omvärld.

HÅLLER DU MED? TYCKER DU ATT ULLA ANDERSSON ELLER MATS PERSSON HAR RÄTT? Diskutera på facebook.com/stockholmshandelskammare sthlm no 1 2018 • 23


VIMMEL

1. Elsa Arbrandt, Cederquist och Kristoffer Löf, Mannheimer Swartling.

1

2. Kristina Ljungström Norrbug, Scherp Advokatbyrå och Shirin Saif, Roschier Adokatbyrå.

2

3. Anders Johnson, författare, har skrivit rapporten. 4. Tom Johansson Hamilton, Advokatbyrå KB och Boel Flodgren, Lunds universitet.

Andreas Hatzigeorgiou, Anders Johnson, Kristoffer Löf, Christofer Fjellner, Oscar Stenström och Erik Sterner.

5. Valentin Stoev, Embassy of Bulgaria och Mats Olofsson, SBD Consulting.

3

6. Ginta Ahrel, Advokatfirman Lindahl och Eva Storskrubb, Roschier Advokatbyrå.

TVISTER – BRA FÖR STOCKHOLM Tvister säljer Sverige – det var rubriken när Stockholms Handelskammare bjöd in till debatt runt den nya rapporten, skriven av Anders Johnson.

7. Alexander Foerster, Mannheimer Swartling och Ulf Franke, SCC.

6

Skiljedomsinstitutets internationella tvistlösning är unik, dessutom är den årliga ekonomiska effekten på Stockholmsregionen stor, totalt 9 miljarder kronor. Men nu utmanas Sverige av flera andra länder, därför måste Sveriges konkurrenskraft vässas (läs mer på sidorna 10–11).

8. James Hope, Vinge och Margi Mataj, ICC Sverige.

4

9. Leif Edvinsson, L Edvinsson Interactive och Ulf Franke, SCC.

5

7 9

10

8 24 • sthlm no 1 2018

Anna Rapp, Pantent- och registreringsverket, Erik Sterner, Justitiedepartementet och Anders Wallberg, UD.

10. Hans Peter Larsson, PWC och Dan Svensson, Vessla.


VIMMEL

HUR LÖSER DU UTMANINGEN? Infrastrukturminister Tomas Eneroth ansvarar för den viktigaste frågan på länge, när regeringen i vår ska ta ett avgörande beslut för huvudstadsregionen – framtidens infrastruktur. Ministern lockade storpublik till Stockholms Handelskammare när infrastrukturfrågan diskuterades. För under våren kommer regeringen att fatta beslut om en nationell plan för svensk transportinfrastruktur för de närmaste tolv åren. Och den blir direkt avgörande för huvudstadsregionen, och ger möjlighet till utveckling.

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, Charlotte Holmbergh-Jacobsson, kommunikationschef Norwegian, Svante Hagman, NCC, tillika ordförande i Sveriges byggindustrier, Henrik Dagnäs, vice vd Nobina och Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka.

1

2

1. Eva Fallenius, Renault Nordic och Magnus Skåninger, Nordic PA Consulting. 2. Dirk Noack och Stefan Forsberg, White Arkitekter. 3. Johan Krogh, Stockholms läns landsting och David Hild, Centerpartiet.

Eva-Lotte Bernekorn Sandin, Naturens Syster, Philip Thunborg, Företagarna och Anders Borg, Edenvik Reklambyrå.

4. Maria Rankka, Stockholms Handels­kammare. 5. Anders Lindström, Upplands Motor och Stefan Ränk, Einar Mattsson.

4

3

6. Per Ling-Vannerus och Sandra Gergerfelt, Stockholms Hamn. 7. Maria Nimvik Stern och Emmy Örtlund, Mälarrådet.

Högtryck hos Stockholms Handelskammare.

Elisabeth Axelius och Marie Linghoff Lehnert, Swedavia.

5

Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

7

6 sthlm no 1 2018 • 25


VIMMEL

1

DISTINGET I UPPSALA

2

1. Näringslivschef Cissi Lööv, Enköping och vd Malin Sehlberg, Elite Hotel Academia. 2. Regionchef Göran Brocknäs pitchade för Uppsala.

Handelskammaren fyllde Elite Hotel i Uppsala med länets beslutsfattare.

3. Chefsstrateg Tomas Stavbom, Region Uppsala, näringslivsdirektör Charlotte Skott, Uppsala kommun, stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom, Uppsala kommun.

Med fem kommuners styrkor i bagaget fick deltagarna orientera sig genom fyra krisscenarier. Som man klarade galant. Tillsammans.

3 5

4. Länsråd Johan von Knorring och landshövding Göran Enander.

4

6 7

8

5. Näringslivschef Ulf Andersson och kommunalråd Margareta Widén-Berggren pitchade för Östhammar. 6. Kommunchef Emma Burstedt och kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén pitchade för Heby kommun. 7. Handelskammarens Jennie Claesson modererade.

9

8. Matgurun Maria Masoomi och regionrådet Malena Ranch fann varandra. 9. Chefekonom Andreas Hatzigeorgiou levererade krisinformationen.

Connects vd Sara Ceder och Airport City Stockholms vd Fredrik Jaresved.

10. Sveriges yngsta och snabbast växande kommun Knivsta var helt på fyrspåret.

10

KREATIVA STOCKHOLM Hur behåller Stockholm toppositionen som ett centrum för kreativa näringar? Författaren Nima Sanandaji möter i boken ”Kreativa Sthlm” människor inom reklam, design, musik, digital spelproduktion och andra liknande områden som bidrar till stadens

2

26 • sthlm no 1 2018

3

4

1

1. Claes Karlsson, fd konstnärlig ledare för Stockholms kulturfestival, Ingmarie Halling, Creative Director på Abbamuseet, Thommy Bindefeld, marknadschef & kreativ chef, Svenskt Tenn. 2. Lotta Andersson, Stockholms Handelskammare. 3. Författaren Nima Sanandaji. 4. Alexander Husebye, vd Centrum för Näringslivshistoria. 5. Eva Harrysson, Stockholmsguiden och Margaretha Damberg, Centrum för Näringslivshistoria.

5

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare,.


BAROMETERN

PEJL PÅ LÄGET Självkörande bussar, krogsuccén, det svala intresset för OS och Stockholmsregionens dominans i fotbollens högsta serier. Det här pratas det om just nu.

STOCKHOLM

1 000 NYA BOSTÄDER

SLUSSEN MED GLASÖGON

HISSNANDE UTSIKT

SNART ÄR VI 3 MILJONER

TOPPEN, STOCKHOLM

SJÄLVKÖRANDE BUSS

I Kista rullar den första självkörande bussen på allmän väg. Bussen rymmer upp till tolv personer och har totalt sex sittplatser. Håll­ platserna är Kista Science City, Victoria Tower och Kista Galleria. Bussen väntas köra till och med juni i år.

2018 kan bli fotbollens år i huvudstadsregionen. I herr­ allsvenskan finns sex lag från Stockholms och Uppsala län (dock ska Dalkurd med ­hemmaadress i Uppsala spela sina hemmamatcher i Gävle) och två i damallsvenskan.

Huvudstadsregionen växer. Vid årsskiftet hade Stockholms och Uppsala län 2,7 miljoner invånare. Om några år väntas antalet ha passerat tre miljoner. Regionens största k­ ommun är Stockholm med cirka 950 000 invånare. Ä ­ lvkarleby är minst med 9 400 invånare.

27 APRIL

BRA!

VAD HÄNDE HÄR?

Det blir fotografen, bokförläggaren och entreprenören Jeppe Wikström som får ta över ateljén i Stadsgårdhissen med Stockholms kanske vackraste utsikt. I höstas flyttade visdiktaren och konstnären Carl Anton Axelsson ut ur ateljén som han hyrt i drygt 30 år.

Nya Slussen byggs till stora delar utan pappersritningar. Istället utgår man ifrån digitala modeller, vilket har gjort att det i projektets utställningslokal, med hjälp av VR-glasögon, går att göra en tidsresa och vandra runt i Nya Slussen.

Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad i Stockholm byggs ihop. Förhoppningen är att inom några år bygga cirka 1 000 nya bostäder i området. Dessutom planeras det för ny skola, idrottshall, temalekpark, butiker och en stadsboulevard.

GODA TIPS OCH IDÉER

Kvinna och ­entreprenör? ­Affärskvinnor är ­Handelskammarens nätverk för affärskvinnor i alla åldrar som vill utbyta erfarenheter, dela med sig av goda idéer samt få goda tips. Nästa nätverksträff är på Handels­ kammaren den 27 april.

FRANTZÉNS TREUMF

HOPPSAN - NEJ TILL OS

En majoritet av svenskarna säger nej till ett vinter-OS i Stockholm, enligt en opinions­ undersökning av Novus. På frågan om Sverige ska ansöka om att få arrangera OS 2026 svarade 53 procent nej, 34 procent ja och 14 procent att de inte visste.

För första gången har en svensk restaurang fått tre stjärnor i Guide Michelin. Det är Stockholmskrogen Frantzén som fick gastronomivärldens finaste utmärkelse. I Stockholm finns det nu dessutom en restau­ rang med två stjärnor , Oaxen. och tio med en stjärna; Aloë (ny), Agrikultur (ny), Imouto, Sushi Sho, Volt, Gastrologik, Esperanto, Mathias Dahlgren Matbaren, Ekstedt och Operakällaren.

VÄRLDEN sthlm no 1 2018 • 27


POSTTIDNING B AVSÄNDARE

Handelskammartidningen STHLM Box 16050 103 21 Stockholm

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Tvister säljer Sverige

Många känner inte till att Sverige är världsledande på internationell tvistlösning. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut har varit en ledande institution för svenska och internationella tvister i 100 år och bidrar med över 9 miljarder till svensk ekonomi varje år. Läs mer på chamber.se/rapporter

STHLM #1 | 2018  

I detta nummer: Klyftan växer. Konflikten mellan stad och land – den verkliga valfrågan

STHLM #1 | 2018  

I detta nummer: Klyftan växer. Konflikten mellan stad och land – den verkliga valfrågan

Advertisement