Page 1

VILL FÖRÄNDRA

Tobiis Cecilia Eriksson om en orimlig situation för internationella experter.

NYTT NÄTVERK

Stockholm – en av framtidens städer.

HANDELSKAMMARTIDNINGEN 4

2017

EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM-UPPSALA

STÄNGT FÖR TALANGER SVERIGE STÅR SIG DÅLIGT I KONKURRENSEN OM UTLÄNDSKA EXPERTER Senaste nytt på webben: chamber.se


Renault ZOE

100% eldriven

Nu med 400 km räckvidd*

247 990 kr

Från med 3 års fri service + 4 vinterhjul + FlexiCharge-kabel + Clever 11 kW laddbox (installationskostnad tillkommer) För tjänstebilsförare förmånsvärde

från

679 kr/mån**

Det har aldrig varit enklare att bli en del av elbilsrörelsen. Renault ZOE, nu med nästan fördubblad batterikapacitet, gör att du kan glömma alla räckviddstvivel och bara njuta av den eldrivna körglädjen. Enkel och snabb laddning, tystgående, unik acceleration, komforten att slippa växla och en mängd tekniska finesser för ett smartare bilägande. Välkommen in på en provkörning! *Enligt NEDC: Europeisk standard. Bränsleförbrukning vid blandad körning Wh/km: 133 Wh/km. CO2 -utsläpp gram/km: 0 g/km. Med bilen följer en Clever 11 kW laddbox (försäkring och installationskostnad tillkommer) och en FlexiCharge-kabel. Vinterhjul och 3 års fri service ingår. Supermiljöbilspremien på 40 000 kr är ett statligt incitament som är oberoende från Renault och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av Transportstyrelsen. ** Baserat på ZOE Life R90 41kWh, förmånsvärde vid 50% marginalskatt. Alla priser inklusive moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Gäller t.o.m. 31/12 2017.

renault.se


VÄLKOMMEN

INNEHÅLL Foto: Magnus Glans

STÄRK LOKAL DEMOKRATI – SEPARERA VALDAGARNA Om tio månader är det dags att gå till valurnorna igen. Allt tyder på att valrörelsen i stor utsträckning kommer att handla om regeringsfrågan – vem som är beredd att göra vad med vem. et är lätt att få intrycket att regeringen styr hela Sverige. Men vilka som leder de stora städerna och hur de gör det är minst lika viktigt som vilka som styr Sverige. Trots det tycks medborgarna ta ganska lättvindigt på kommunal- och landstingsvalen. Den stora lejon­parten av väljarna röstar på samma parti lokalt som i riksdagsvalet.

D

DET ÄR INTE så konstigt, efter­ som det aldrig blir någon ordentlig lokal valrörelse och många kommunalpolitiker är pinsamt okända för väljarna. En Demoskop-undersökning som vi lät göra i början av hösten visar att väljarna i Stockholm i stor utsträckning inte känner till de ledande lokala företrädarna. Dessutom är stockholmarna missnöjda med hur viktiga lokala frågor som integration, bostäder och infrastruktur hanteras. I MÅNGA ANDRA länder, däri-

bland alla våra nordiska grannländer samt Baltikum, har de skilda valdagar för nationella och lokala val. Mycket talar för att Sverige borde göra likadant. Kommun- och landstings­sektorn hanterar över 20 procent av svensk BNP. Lokalpolitikerna har huvudansvar för kvaliteten och kostnadseffektiviteten i skola, vård och omsorg, hur kollektivtrafiken fungerar, det lokala företagsklimatet samt mängder med mark-, bygg- och planfrågor. Frågor som definitivt berör – och ibland också upprör – oss alla. DISKUSSIONEN OM skilda val-

dagar är inte ny, men det finns

nya argument som gör det viktigt att lyfta den tillsammans med andra lokala demokratifrågor i en tid där partierna tappar medlemmar och inte ens kommunfullmäktigeledamöterna tycker att de har någonting att säga till om, enligt 2014 års demokratiutredning. Direktvalda borgmästare, rimligare administrativa indelningar (bara huvudstadsregionen består av 34 kommuner och två landsting – knappast optimalt!) och en egen valrörelse helt fokuserad på lokala frågor kan blåsa nytt liv i den lokala demokratin.

09

Kronprinsessan Victoria var en av deltagarna när Network of Future Cities lanserades.

NÄTVERK FÖR FRAMTIDENS STÄDER

Stockholm kan nu lära av flera framgångsrika städer i nätverket Network of Future Cities.

06 Utvecklingen går åt fel håll. Otrygg­ heten ökar för företagare i utanförskaps­ områden, enligt en ny undersökning. 10 Import och export av utbildning kan förbättras i Sverige, enligt en rapport från Stockholms Handelskammare.

I TAKT MED att städer och re-

gioner spelar allt större roll för konkurrenskraft, innovation och tillväxt globalt borde vi också fundera mer på ledarskap och styrning på lokal nivå. Hur kan ledarskapet bli mindre anonymt? Hur kan de viktiga lokala frågorna få den uppmärksamhet de förtjänar? Att separera valdagarna och därmed valrörelserna vore ett första steg i rätt riktning.

21 Här är alla nya medlemmar sedan sist. 22 Förmånerna till dig som är medlem. 23 Debatt: För eller emot Östlig förbindelse? 24 Här möttes vi på Handelskammaren. 27 Trender, nyheter och konstigheter.

SPANA IN CHAMBER.SE FÖR DE SENASTE NYHETERNA

Handelskammartidningen distribueras till Stockholms Handelskammares ­medlemsföretag, prenumeranter och ledande personer inom politik, f­ örvaltning, ­organisationer, massmedier och opinionsbildare. Adressuppgifter på sidan 22.

MARIA RANKKA VD, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE URBAN EDENSTRÖM ORDFÖRANDE, STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Ansvarig utgivare: Maria Rankka Kontakt: Robert Östholm robert.ostholm@chamber.se Prenumerationsärenden: Petra Tieu petra.tieu@chamber.se 08-555 100 35 Produktion: OTW • otw.se Redaktör: Carl Hjelm • carl.hjelm@otw.se Layout: Tor-Arne Moe torarne.moe@otw.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri Repro: Done Annonser: Robert Östholm robert.ostholm@chamber.se 08-555 100 01

Handelskammartidningen får citeras om källan anges. För att återge ­­artiklar, foto och illustrationer krävs ­­redaktionens medgivande. ­Redaktionen ansvarar inte för insänt material som ej är beställt. Trycks på miljövänligt papper.

sthlm no 4 2017 • 3


SPARA TID OCH PENGAR MED HANDELSDOKUMENT

ATA-CARNET Ditt internationella tullpass – för varor som ska exporteras tillfälligt. Förenklar din resa när du ska på mässa, transportera varuprover eller yrkesutrustning.

DIGITALA URSPRUNGSINTYG Det snabbaste sättet att hantera ursprungsintyg. Förenklar din process när du behöver styrka varors ursprung. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt.

CHAMBER.SE/HANDELSDOKUMENT


PÅ GÅNG

NYHETER

BÄST JUST NU ENLIGT

ANNA LALLERSTEDT ÄGARE, ERIKS RESTAURANGER:

Vad är det bästa med Stockholm? – Stockholm är en otroligt vacker stad. Det är också en väldigt spännande tid för mig och mitt företag då vi precis bestämt oss för att öppna en ny restaurang på Hantverkargatan på Kungsholmen. Varför är Stockholm bästa staden att bo i? – Stockholm är en fantastisk plats att leva och verka på. Trots att det är Sveriges huvudstad så känns det verkligen familjärt, det är en levande stad med många härliga restauranger och ett rikt kulturutbud. Man kan också finna lugn runt om i staden. Jag uppskattar speciellt närheten till naturen, vattnet, alla vackra parker och närheten till skärgården. Vad kan bli bättre i Stockholm? – Jag cyklar mycket och det finns vissa ställen som inte är så fördelaktiga och i vissa fall farliga för både gångtrafikanter, cyklister och bilister. Så jag hoppas att alla trafikbyggen blir klara så snart som möjligt så att staden blir säkrare och tryggare.

Anna Lallerstedt, ägare till Eriks Restauranger tycker att Stockholm är en fantastisk plats att verka på. Foto: Creative commons

sthlm no 4 2017 • 5


NYHETER

OTRYGGHETEN ÖKAR FÖR FÖRETAGARE I FÖRORTEN Otryggheten ökar för företagare i områden med högt utanförskap. Det visar en ny rapport från Stockholms Handelskammare. Trots ett negativt resultat finns det ändå en ljuspunkt i undersökningen. T E X T:

F

6 • sthlm no 4 2017

i de här områdena. Tröskeln borde inte vara så hög, säger Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare.

ETT OM MÖJLIGT ännu större problem är det som undersökningen inte fångar upp: att väldigt många väljer att inte starta företag i dessa områden. ANDERS DAHLBOM – Ett bättre företagsklimat innebär både bättre service örra årets undersökning och stadsmiljö, något som från Handelskammaren gagnar alla människor. Utan visade att en stor andel företag ökar känslan av utanföretagare i utanförförskap och otrygghet, säger skapsområdena utsätts Maria Rankka. för brott. Årets uppföljTrots rapportens mörka ning visar att situatioresultat innehåller den även nen inte har blivit bättre. en ljuspunkt. I Södertälje Demoskop har på har siffrorna vänt åt rätt uppdrag av Handelshåll. kammaren intervjuat Kommissarie Gunnar närmare 300 företagare Appelgren är samordGunnar i länets utanförskapsnare för initiativ Mareld Appelgren områden. Resultatet som riktar sig mot visar att en tredjedel av brottslighet och otrygghet i företagen som har svarat på särskilt utsatta områden. Tienkäten har varit utsatta för digare var han insatsledare för brott. Var tionde företagare Tore II i Södertälje, polisens funderar på att flytta på grund specialsatsning som riktades av brottsligheten, och nära var mot strukturell brottslig verktjugonde funderar på att lägga samhet. ner sin affärsverksamhet helt – Det känns glädjande att och hållet. man nu, flera år efter insatsen – Rapporten är ett rop på i Södertälje, kan se en positiv hjälp. Den bekräftar även vår effekt hos mindre företagare förra rapport som vi släppte och handlare. Det har blivit en för ett och ett halvt år sedan. annan stämning i staden, det Vi ser stora problem med att är färre brott på gator och torg, kriminalitet slår mot det lokala säger Gunnar Appelgren. småföretagsklimatet och även Initiativ Mareld försöker mot medborgarna. Det krävs nu implementera lärdomarså otrolig mycket kämpa-anda na från Södertälje i andra och mod för att driva företag utanförskapsområden i länet.

Det handlar om att polisen ska fokusera, prioritera och vara uthålliga. En mer offensiv polis ska prioritera att få bort de öppna drogscener som ofta

Jag har förståelse och respekt för de företagare som i dag har det tufft. Handlarna är extremt viktiga för den levande stadsdelen.


NYHETER

Foto: Henrik Montgomery, Anders Wiklund och Fredrik Sandberg/TT-Bild

En undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Stockholms Handelskammare visar att en tredjedel av företagarna i utanförskapsområden har varit utsatta för brott, var tionde funderar på att flytta på grund av brottsligheten, och nära var tjugonde funderar på att helt lägga ner sin verksamhet.

64%

Så stor andel av stockholmarna är positivt inställda till att bygga Östlig förbindelse, som knyter ihop Norra och Södra länken. Det visar en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Undersökningen visar även att 62 procent tycker att framkomligheten för biltrafiken är dålig. Och 72 procent anser att parkeringsmöjligheterna är dåliga.

Taxi Stockholm har köpt in 30 elbilar av märket Renault Zoe.

FLER ELDRIVNA TAXIBILAR I STOCKHOLM

finns i närheten av torg och kommunikationer. Polisen ska även fokusera sina resurser på gatunivå och på de kriminella nätverk som står för öppet våld. – Det är viktigt med både hårda och mjuka åtgärder, allt från kameraövervakning till fler utbildade ordningsvakter. Jag har förståelse och respekt för de företagare som i dag har det tufft. Handlarna är

extremt viktiga för den levande stadsdelen. Vi försöker hitta åtgärder, tyvärr tar det lite tid. Förhoppningsvis lyckas vi bryta det öppna våldet på gator och torg, säger Gunnar Appelgren. MARIA RANKKA MENAR att

de metoder som har visat sig fungera måste spridas och implementeras i övriga länet. – Vi har inget intresse av att

med rapporten vara mörka i överkant, samtidigt ser vi att polisiära myndigheter hittills inte har gjort tillräckligt. Men det handlar även om att hela etablissemanget måste sluta blunda för problemet. Det positiva exemplet i Södertälje visar att det går att göra både fler polisiära och kommunala insatser för säkerheten i stadsmiljön. Vi måste göra det, säger Maria Rankka.

Taxi Stockholms mål är att senast 2025 erbjuda endast fossilfria transporter. Som ett led i att nå detta mål har företaget nu utökat sin elbilsflotta. – Valet av bil är nyckeln för att minska miljöpåverkan. För att ta vårt ansvar i taxibranschen och minska utsläppen har Taxi Stockholm därför köpt in 30 elbilar av märket Renault Zoe. Det är en mindre bil som kommer att fungera i många, men inte alla, kundsituationer, säger Johan Lagerhäll, vd för Taxi Stockholm. sthlm no 4 2017 • 7


NYHETER

FRAMGÅNGSRIK TVISTLÖSNING I UKRAINA

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut har en lång erfarenhet av att lösa tvister i öst. Ukraina är inget undantag. – Man kan säga att vi varit med från början, säger generalsekreterare Annette Magnusson. T E X T: A N D E R S D A H L B O M

tockholms Handelskam­ mares Skilje­ domsinstitut (SCC) fyller 100 år 2017. Under ett kvarts sekel har SCC varit på plats och bistått under tviste­ mål i Ukraina. – När Ukrainas Handels­ kammares Skiljedomstol i Kiev firade 25-årsjubileum tidigare i år var det kul att se att de hade svenskar med på var och varannan bild. Vi har haft många delegationer och experter till Ukraina genom åren, säger Annette Magnus­ son, generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedoms­institut. Kopplingen mellan skil­ jedomsinstitutet och öst går

S

tillbaka till 1977. Det var är att vi behöver förklara då USA och dåvarande extra tydligt för små Sovjet­unionen kom och medelstora företag överens om att lösa hur vårt förfarande går amerikansk-sovjetiska till. Som exempel är vår Annette affärstvister med hjälp ryska version på vår Magnusson av SCC. När Ukraina hemsida mer utförlig än sedan blev självständigt från den engelska. Det för att före­ Sovjetunionen 1991, var det tag som inte ens har jurister naturligt för det nya landet att ska kunna gå in för att läsa på, fortsätta arbeta med SCC. säger Annette Magnusson. – Vi kunde knyta starka relationer tidigt. Det var Så hur har det pågående kriget enkelt att starta då vi hade mellan Ukraina och Ryssland många jurister som hade varit inverkat på arbetet för SCC? i Ukraina och som kunde tala – Egentligen inte alls. ryska. Många av deras jurister Tvister kan brisera på grund av var här hos oss för att se hur geopolitiska utmaningar, men arbetet fungerar i praktiken, vårt faktiska arbete påverkas säger Annette Magnusson. inte. Generellt ökar antalet tvister från Ukraina. Det är det näst vanligaste landet vi är in­ ANTINGEN SMÅ eller jättesto­ blandade i nästan varje år. Och ra. Så kategoriserar Annette antalet tvister blir fler och fler. Magnusson de tvister som När vi är i Ukraina får vi alltid SCC är med om i Ukraina. De lovord från dem vi jobbar med, väldigt stora är de som får stort de framhåller alltid sina starka medialt genomslag, tvister på band till Stockholm. miljarders euro mellan stora ryska och ukrainska gasföre­ tag. De mindre är ofta vanliga leveransavtal. – Lite speciellt med Ukraina

Ett Man­ hattan på Gärdet skulle inte vara fel – och några Petronas Towers i Kista. Edward Blom, gastronom och kulturhistoriker, om vilket stadsbyggnadsprojekt han skulle vilja se i Stockholm.

11% Så stor andel av stockholmarna kan nämna en Stockholmspolitiker som de tycker är särskilt framträdande när det gäller att tillvarata Stockholms läns intressen. Politikerna får underkänt i alla centrala frågor, och särskilt omfattande är kritiken mot frågor som rör integration, bostäder, infrastruktur, välfärd och trygghet, enligt en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

8 • sthlm no 4 2017


NYHETER

Foto: Magnus Glans

Bruce Katz, Brookings Institution, Maria Rankka, Stockholms Handelskammare, kronprinsessan Victoria och Marcus Wallenberg deltog när nätverket Network of Future Cities lanserades i Stockholm.

STOCKHOLM I NÄTVERK FÖR FRAMTIDENS STÄDER Stockholm ingår sedan i höstas i ett globalt nätverk för framtidens städer. – Samarbetet ger oss tillgång till världens ledande experter, säger Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare. T E X T: A N D E R S D A H L B O M

höstas anordnade den amerikan­ ska världsledande tankesmedjan Brookings Institution ett första möte i Stockholm med Network of Future Cities, ett globalt nätverk för framtidens städer. I nätverket möts olika företrädare från näringsliv, forskning och offentlig sektor från inbjudna städer som Pittsburgh, Santiago och Tel Aviv. Tillsammans arbe­ tar företrädarna med frågor om allt från

I

innovation, integration och infrastruktur. Inför första träffen var förväntningarna höga. Förväntningar som infriades enligt Maria Rankka, vd på Stockholms Handels­ kammare: – Det var många spännande personer som kom hit. Tanken är att vi ska definiera gemensamma utmaningar och lösningar. Och städerna som ingår i nätverket har en stark vilja att lära av varandra, säger hon.

ATT STOCKHOLM INGÅR har flera anled­ ningar enligt Bruce Katz, Inaugural Cen­ tennial Scholar på Brookings Institution som har initierat nätverket. – Precis som andra större nordiska stä­ der har Stockholm mycket att lära resten av världen om hur man effektivt omformar gamla industriområden i staden. Haga­ staden är ett exempel på ett innovativt stadsprojekt där det offentliga samarbetar

med företag och universitet. Dessutom har Stockholm, precis som många städer i USA och Israel, flera positiva exempel på entre­ prenörskap, samt en rik infrastruktur för startups, ofta i nära samarbete med större företag och institutioner, säger Bruce Katz. I NÄTVERKET INGÅR flera framgångsrika städer som kan jämföra samma sorters problem. Exempelvis kan Tel Aviv och Stockholm byta erfarenheter om en an­ strängd bostadsmarknad. – Alla svar finns inte än, nätverket handlar om kunskap och kontakter. Till­ sammans kan vi se och möta gemensamma utmaningar, säger Maria Rankka. Network of Future Cities kommer i första hand att löpa över tre år.

sthlm no 4 2017 • 9


NYHETER

NY RAPPORT:

STOR POTENTIAL FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTER

Sverige kan bli bättre på att både exportera och importera utbildningstjänster. Det visar en ny rapport från Stockholms Handelskammare. T E X T: A N D E R S D A H L B O M

tbildningsbranschen internatio­ naliseras snabbt. Antalet interna­ tionella högskolefilialer har tre­ dubblats i världen de senaste 15 åren och elever som studerar i andra länder ökar allt mer. I det sammanhanget presenteras rapporten ”Utveckla svensk utbildnings­

U

export” från Handelskammaren med fem förslag för att främja branschen. Bland annat vill Handelskammaren att regeringen utreder vilka praktiska hinder som återstår för att underlätta en ökad internationalisering av svensk skola och högre utbildning, samt att tillståndspro­ cessen för utländska läroverk ska reforme­ ras så att det blir enklare att etablera sig i Sverige. – Det vore bra både för studenter som får tillgång till internationella toppuni­ versitet och för alla andra studenter vars lärosäten får ökad konkurrens. I dag är det för krångligt att etablera sig, säger Fredrik

Torehammar, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare. Nyhetsrapporteringen om svensk skola har den senaste tiden handlat om dåliga resultat i internationella kunskapsmät­ ningar. Rapporten lyfter dock fram posi­ tiva svenska exempel inom utbildnings­ branschen, exempelvis Kunskapsskolan som snart har fler elever utomlands som följer dess pedagogiska modell än i Sverige. – Vi ska inte sminka bort dåliga resul­ tat, men mycket av utbildningsföretagen ägnar sig åt pedagogik, förskola, distans­ utbildningar och vuxenutbildningar som vi i Sverige är duktiga på, säger Fredrik Torehammar. Vad är viktigast för den svenska utbildningsbranschen? – Att företagen ska kunna verka även i framtiden. Om vinsttak i välfärden skulle bli verklighet skulle det vara förödande för svensk utbildningsexport, säger Fredrik Torehammar.

STORT INTERNATIONELLT INTRESSE FÖR KUNSKAPSSKOLAN När Kunskapsskolan startade sina första grundskolor år 2000 presenterades en helt ny pedagogisk modell för personligt utformad utbildning. Snart är det fler elever som följer Kunskapsskolans pedagogiska modell utanför Sverige än i Sverige. T E X T: M A R I A N N E A N D R É E

10 • sthlm no 4 2017

dag går 13 000 elever i 36 skolor i Sverige och det internationella intresset är stort. Kunskaps­ skolan finns i Indien, Neder­ länderna och Saudiarabien. I USA och i Storbritannien arbetar man med partnerskap och lärarutbyten. Cecilia Carnefeldt är vd och koncernchef för Kunskaps­ skolan Education Sweden AB och styrelseordförande för den svenska verksamheten. – Jag tror på en internatio-

I

nalisering av utbildning. Många länder har visat stort intresse för vår verksamhet då vi fått mycket uppmärksamhet för vår modell för personligt utformad utbildning. Varför har Sverige så liten utbildningsexport generellt? – Export av utbildning är något relativt nytt. Skolsyste­ men är specifika och ofta hårt reglerade, det gäller läroplaner, betygskriterier och examens­ system, allt. Men vi ser att det går att överbrygga, i Indien till

exempel, har vi med gott resul­ tat kunnat anpassa vår modell till det lokala indiska systemet. Vad tror du om framtiden för svensk utbildningsexport? – Jag tror att mycket kom­ mer att förändras, det kommer, om inte annat, digitaliseringen att se till. Jag är övertygad om att utbildning på sikt kan bli en av de stora framtida export­ branscherna. ”Educating the global generation”, talar vi om i Kunskapsskolan.


NYHETER

FEM STEG TILL BÄTTRE IT-SÄKERHET

1 Gör en riskanalys. Tänk igenom vad det skulle kosta dig om ditt it-system låg nere två timmar. Eller två dygn? Eller ännu längre? Och vad skulle det kosta varumärket i termer av förlorat anseende?

2

Tänk igenom vilken information som är affärskritisk för dig. Allt kanske inte måste skyddas på samma nivå.

3

EXPERTEN: SÅ SKYDDAR DU FÖRETAGET MOT IT-ATTACKER

Alla har hört om det, men ingen vill erkänna att de själva har varit utsatta. Det handlar om it-attacker riktade mot företag. – Oviljan att prata om det är ett av de största hindren för riktig it-säkerhet, säger Klas Lindström, vd på riskhanteringsföretaget 4C Strategies Nordic. T E X T: K A R I N A A S E

Efter vårens och sommarens alla skandaler har frågan om it-säkerhet hamnat högt på agendan. – Trots det är lågt riskmedvetande den största faran när det gäller it-säkerhet, säger Klas Lindström.

E

– Eftersom så få vill berätta över sin it-säkerhet. om att de har drabbats tror man Men trots att det handlar att problemet inte kommer att om it är säkerhetsarbetet inte något som kan delegeras till drabba det egna företaget. Och så väntar man med it-avdelningen. – Visst, de kan bygga åtgärder tills det är för sent. Fort Knox, men då blir Dessutom kan det vara vardagen så komplicerad lätt att tro att det där med för de anställda att de Klas Lindström it-säkerhet inte är aktuellt börjar hitta vägar runt säkerheten. Helt enkelt för att för just min bransch, trots att attacker där hackare låser de inte kan utföra sitt arbete systemet på små, vanliga företag på ett effektivt sätt annars. Det är därför det är så viktigt att och bara öppnar det mot en lösensumma sker dagligen. hitta rätt nivå för sin säkerhet, och bygga en medvetenhet hos – Dessutom kan man tänka så här: Skulle jag vara bekväm med de anställda om varför den är att skriva ut all information viktig att följa, säger Klas Lindström. jag har på servern och lägga till allmän läsning på en busshållplats? Är svaret nej bör man se

Se över hotbilden. Hanterar du information som är känslig för din egen och andras säkerhet? Eller är din största risk att någon låser ditt system utifrån och kräver en lösensumma?

4

Se över ert beteende och er struktur i dag för att se vad som gör er mest sårbara. Är det att ni inte har någon brandvägg? Eller att de anställda glömmer USB-stickor på bussen? Att er e-post inte är krypterad fast den borde vara det?

5

Skapa en åtgärdsplan – men var inte för ambitiös. Då är risken att ert system blir så tungrott att de anställda jobbar runt det för att få något gjort, och då har du fortfarande inte löst problemet.

sthlm no 4 2017 • 11


DOKUMENT

KANADA

IRLAND

1 038

BELGIEN

916 USA

515

DANMARK

LUXEMBURG

187

482 2 377 SPANIEN

273

FRANKRIKE

180

ITALIEN

89

TALANGSLAKTEN HANDELSKAMMAREN: GÖR SVERIGE MER ATTRAKTIVT FÖR EXPERTER Om Sverige hade varit lika bra som Kanada på att attrahera utländska experter skulle ytterligare drygt 50 000 kvalificerade personer ha sökt sig till Sverige under de senaste åren, visar nya uppgifter. – Vi borde ha ambitionen att bli det land i världen som är bäst på att locka till sig internationella topptalanger, säger Charlotte Olsson, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. TEXTER: MIKAEL BERGLING

12 • sthlm no 4 2017

takt med att världen blir allt mer internationell ökar konkurrensen om högt kvalificerade personer, vilket många företag i kunskapsintensiva branscher som it, biokemi och fintech har fått känna av. Även om flera av huvudstadsregionens universitet och högskolor håller hög internationell klass, utbildas inte tillräckligt många personer för att täcka behovet av spetskompetens. – Många högteknologiska företag i Stockholmsregionen har svårt att rekrytera medarbetare. Arbetskraftsbristen i regionen är i dag den största på tio år, säger Charlotte Olsson och berättar att företag på grund av rekryteringssvårigheter överväger att expandera utomlands. Som grafiken här ovan visar är det många länder som är betydligt bättre än Sverige på

I


DOKUMENT

HUR SKA STOCKHOLMSREGIONEN BLI BÄTTRE PÅ ATT ATTRAHERA OCH BEHÅLLA INTERNATIONELLA TALANGER?

SVERIGE

495

SCHWEIZ

1 273

GREKLAND

357

LÄNDERNA SOM TAR EMOT FLEST TALANGER

Högutbildade migranter som har kommit från olika länder de senaste fem åren, per 100 000 invånare.

AUSTRALIEN

721

NYA ZEELAND

969

att locka till sig internationella talanger. Högutbildade från Kina och Indien söker sig i Under de senaste fem åren har 2,9 miljostor utsträckning till USA, Kanada, Austraner högutbildade personer, enligt en lien och Nya Zeeland. Under de senaste studie av Stockholms Handelskamfem åren har drygt en halv miljon mare, flyttat och bosatt sig i något av högutbildade indier och kineser dessa 14 länder: Luxemburg, Schweiz, flyttat dit, men bara drygt 15 000 till Kanada, Nya Zeeland, Irland, Austrade tio europeiska länder som ingår i Charlotte undersökningen. lien, USA, Sverige, Belgien, Grekland, Olsson Spanien, Danmark, Frankrike eller Trots att Sverige har många internationella storföretag är det förhållandevis få Italien. Av de nästan 50 000 högutbildade som utländska experter som söker sig hit. Kanada och Nya Zeeland har under de senaste åren, i sökt sig till Sverige kommer merparten från Europa och en förhållandevis stor del från relation till sin befolkning, mottagit ungefär Mellanöstern. tio gånger fler högutbildade migranter från Kina och Indien än Sverige. Australien och USA har, i förhållande till sin befolkning, mottagit fler än fem gånger så många migranter från Kina och Indien som Sverige. Om Sverige haft samma attrak– Om Sverige hade haft samma attraktionskraft på högutbildade tionskraft på högutbildade personer som personer som Kanada, skulle ytterliKanada, skulle ytterligare 53 700 personer gare 53 700 personer ha sökt sig hit. ha sökt sig hit. Fortsättning på nästa sida 

LARS HJÄLMERED (M), vice ordförande i riksdagens näringsutskott – För att Sverige ska kunna attrahera duktiga personer behövs bra, enkla och rättssäkra villkor. Småfel mellan den egna och den kollektivavtalsenliga lönen eller detaljer kring hur den anställde fick jobbet har blivit avgörande för rätten till förlängt uppehållstillstånd. Det är inte rimligt. Det tar också alldeles för lång tid att få sin ansökan prövad. Vi vill ha en garanti där en komplett ansökan ska vara behandlad inom 30 dagar av Migrationsverket. Vi vill dessutom ha en ”one-stop-shop” där utlänningar på ett och samma ställe kan möta Skatteverket, Försäkringskassan med flera för att smidigt och enkelt lösa viktig administration. JOHAN EKLÖF, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen – Skapa en tydlig definition av vad ”internationella talanger” är. Det talas oftast om individer som besitter hög och unik kompetens inom it och närliggande områden. Alla personer med hög kompetens inom sitt yrke bör räknas in i begreppet, det vill säga ingenjörer likväl som sjuksköterskor, lärare med flera. Detta för att få ett verktyg att motverka den omfattande inhemska arbetskraftsbristen inom dessa områden. – Förenkla och tydliggör regler kring visum för att söka arbete och arbeta i Sverige. Om vi både ska kunna åtgärda bristen av specialistsjuksköterskor inom vården och tillgodose våra växande it-företag med specialiserad arbetskraft måste regelverket ses över. sthlm no 4 2017 • 13


DOKUMENT

Fortsättning från föregående sida

Hade vår globala attraktionskraft varit i nivå med Luxemburgs skulle det ha rört sig om ytterligare drygt 186 000 högutbildade personer. Potentialen är med andra ord mycket stor, säger Charlotte Olsson. Enligt prognoser från EU-myndigheten Cedefop (Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning) väntas fram till 2025 antalet lågkvalificerade jobb i Sverige minska med 133 000 och medelkvalificerade med 339 000 – samtidigt som antalet högkvalificerade jobb kommer att öka med 760 000. – Behovet av kvalificerad arbetskraft är med andra ord mycket stort. Det klarar vi inte att täcka själva genom utbildning. Vi behöver därför bli mycket bättre på att attrahera talanger från andra länder. Vad behöver Sverige göra konkret? – Länder som Australien, Kanada, Schweiz och Nya Zeeland är mycket bättre än Sverige på att locka till sig talanger. Det som förenar dem är bland annat lägre skatter på arbete än vad vi har, friare arbetsmarknader och att det ofta är enklare att få tag på en bostad än vad det är i exempelvis Stockholm. – Men det mest akuta är att stoppa kompetensutvisningarna som just nu pågår. Vi skickar ut välbehövd och eftertraktad arbetskraft ut ur landet. Det är helt orimligt. Sveriges yttre förutsättningar är väl inte de bästa när det gäller att locka till sig internationella talanger – kallt klimat, mörkt under stora delar av året och ett, för många, konstigt språk? – Då måste vi vara bättre på andra områden. Jag tycker att politikerna bör höja ambitionsnivån rejält. Vi borde ha en uttalad ambition om att Sverige ska vara det land i världen som lyckas bäst när det gäller att locka till sig internationella talanger. Vilka är de viktigaste reformerna för att nå dit? – Förutom att utveckla systemet med expertskatt behöver vi ett betydligt mer effektivt, ändamålsenligt och rättssäkert system för arbetskraftsinvandring. Personer som försörjer sig själva, bidrar till Sveriges tillväxt och är attraktiva på den globala arbetsmarknaden ska tas om hand på bästa sätt och inte som i dag tvingas ut ur landet på svaga grunder. – Dessutom behöver bostadsmarknaden reformeras. Behovet av fler hyreslägenheter är akut. 14 • sthlm no 4 2017

”AMBASSADERNA BORDE RAGGA TALANGER” Ge Sveriges ambassader runt om i världen i uppdrag att ragga utländska talanger till Sverige. Det menar Amelie von Zweigbergk som är chef för industriell utveckling på Teknikföretagen. anada är ett av de länder i västvärlden som är bäst på att locka till sig högutbildade personer från andra länder, inte minst asiatiska. – Deras ambassader utomlands har ett rekryteringsuppdrag. Kanadensiska ambassadörer runt om i världen är ute på universitet och försöker identifiera de bästa studenterna. De pratar med studenterna och berättar om vilka fantastiskt bra universitet det finns i Kanada. De raggar helt enkelt talanger? – Ja, och det tycker vi att de svenska ambassaderna också borde göra. Det skulle dessutom vara en enkel sak för regeringen att ge dem ett sådant uppdrag. – Vi har många riktigt bra forskningsmiljöer i Sverige. Problemet är att vi inte är tillräckligt attraktiva för de allra bästa studenterna från till exempel Ryssland, Kina och Indien. Här finns det utan tvekan saker att göra. Är Sverige för okänt? – Ja. Många vet inte riktigt vad som erbjuds här. Ofta går man på topplistorna och där är konkurrensen knivskarp. I praktiken är det dock väldigt liten skillnad mellan hur bra universitetet på plats 50 är jämfört med det på plats 100. – Dessutom forskar man ofta på ett väldigt smalt område och vill då gärna

K

komma till en forskningsmiljö som håller på med samma smala område. Och vilka de är säger de här rankningslistorna oerhört lite om. Om vi i Sverige vill bli världsledande på exempelvis artificiell intelligens måste vi berätta vilka specifika forskningsprojekt och resurser som finns på just det området. AMELIE VON ZWEIGBERGK säger att

Sverige har många ”mjuka” värden att lyfta fram som konkurrensfördel. Svensk natur är ett sådant exempel. – För exempelvis en kinesisk student eller forskare tror jag att vår friska luft och fina natur är en klar konkurrensfördel. Jämställdhet är en annan. I en del länder är det nästan omöjligt att som kvinna ha en karriär inom forskning och samtidigt ha barn. Samma sak gäller de fäder som vill vara aktiva pappor. Hur stort problem är språket? – Inget större problem. I många av de stora svenska företagen är engelska koncernspråk. Men vi borde ha mer utbildning på engelska. Vi har till exempel väldigt lite universitetsutbildning på engelska på grundnivån. Det är inte bara vi svenskar som curlar våra barn. Det gör andra också. Många kvalificerade personer vill ha med sina 18–19-åringar när de flyttar. Men vad ska ungdomarna göra här när de inte kan svenska, vilket få i världen kan?


DOKUMENT

HUR SKA STOCKHOLMSREGIONEN BLI BÄTTRE PÅ ATT ATTRAHERA OCH BEHÅLLA INTERNATIONELLA TALANGER?

Vi är inte tillräckligt attraktiva för de allra bästa studenterna från till exempel Ryssland, Kina och Indien. Här finns det utan tvekan saker att göra. – Kan inte barnen plugga på ett bra för människor med spetskompetens är universitet, kan det vara en tillräcklig arbetsmarknaden ofta internationell. anledning för att de här personerna ska – Fortfarande är synen på spetskomvälja ett annat land än Sverige. Det här är petens lite för njugg i Sverige. Vi tycker människor som har erbjudanden från en till exempel att expertskatten borde bli massa ställen. De kan välja och vraka. mer generös. Men viktigast av allt är Hur viktig är bostadsfrågan när det gäller att det finns väldigt attraktiva forskningsatt locka till sig internationella talanger miljöer och att företagen har projekt och experter? som är tillräckligt intressanta för de här – Den är mycket viktig och kommer människorna. dessutom bara bli viktigare. Liknande uppfattning har Göran Arrius, ordförande i Sveriges akademikers centralorganisation HÄRIFRÅN (Saco): KOMMER TALANGERNA – Det behövs fler attraktiva Härifrån kommer de höghyresrätter. Ett annat område utbildade migranter som som behöver förändras är den har kommit till och höga skatten på arbete. stannat i Sverige de senaste fem åren. Räcker inte expertskatten? – Det är ganska få som omfattas av expertskatten. Dessutom gäller den inte för medföljare. Vi har också problem med de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket. De behöver kortas. En lång väntan på besked om att P Europa������������������������������������������������������ 25 425 få komma till Sverige eller stanna här, kan P Mellanöstern����������������������������������������������� 9 180 göra att kompetens försvinner iväg någon PA  sien (exkl. Mellanöstern, Kina och Indien) annanstans i världen. Det pågår i dag en ��������������������������������������������������������������������� 4 225 jakt på talanger. Det är viktigt för oss som P Övriga världen������������������������������������������� 2 870 kunskapsnation att vi är attraktiva och att P Afrika���������������������������������������������������������� 2 725 människor vill söka sig till oss. P USA, Kanada, Australien och Nya Zealand Peter Larsson, samhällspolitisk di��������������������������������������������������������������������� 2 635 P Kina och Indien������������������������������������������� 2 010 rektör på Sveriges ingenjörer, säger att

JOACIM TÅG, forskare, Institutet för näringslivsforskning – Det måste bli lättare för internatio­ nella talanger att snabbt hitta hyresbostad med tillsvidarekontrakt centralt i Stockholmsområdet. Jag tror detta kan lösas genom att reformera systemet för andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Man bör ta bort möjligheten för styrelsen i föreningen att blockera andrahandsuthyr­ ning, och samtidigt markant försvaga rättigheterna för hyrestagare i andra hand så att det finns en ventil att snabbt bli av med icke skötsamma hyresgäster. Regleringen av hyresni­ vån när det gäller andra­ handsuthyrning bör även slopas för att ge starkare incitament till andrahands­ uthyrning. Dylikt system fungerar alldeles utmärkt exempelvis i Finland, där man på en vecka kan hitta en bra hyresbostad med tillsvidarekontrakt i centrala Helsingfors. JACOB LUND, kommunikationsdirektör, Astrazeneca – Behovet av internationella skolor av riktigt bra klass kommer att vara en viktig faktor för oss när det gäller arbets­ kraftsinvandring framöver. Vi är i stora drag positiva till regeringens förslag om nya skatteregler för företags­ sektorn och anser att en sänkning av bolagsskatten från 22 till 20 procent är ett nödvändigt steg i rätt riktning.

sthlm no 4 2017 • 15


DOKUMENT

KANADA

IRLAND

90,4

SPANIEN

29,1

21,0

”TALANGERNA VÄLJER BORT SVERIGE” Utländska experter lämnar Sverige till förmån för Tyskland. Det berättar Truecallers HR-chef Petra Weslien. – De orkar inte längre med rättsosäkerheten kring om de och deras familjer ska få stanna i Sverige eller inte. Jag skäms å Sveriges vägnar. ruecaller grundades 2009 i Stockholm och har i dag 250 miljoner kunder runt om i världen. Indien är bolagets största marknad. På huvudkontoret i Stockholm arbetar cirka 100 personer, varav 80 procent är ickesvenskar och kommer bland annat från Ryssland, Ukraina, Turkiet, Makedonien, Indien, USA och Frankrike. Majoriteten av dessa är utvecklare och ingenjörer. För ungefär ett år sedan berättade 16 • sthlm no 4 2017

74,4

98,7 USA

T

BELGIEN

LUXEMBURG

83,2

FRANKRIKE

41,2

DANMARK

14,3

ITALIEN

11,6

HIT ÅKER DE AFRIKANSKA TALANGERNA

Högutbildade migranter från Afrika som har flyttat till andra delar av världen de senaste fem åren, per 100 000 invånare.

Är det inte bra att människor som kommer Truecallers dåvarande HR-chef Anna hit inte utnyttjas? Fredrixon i Handelskammartidningen om – Absolut. Det är jätteviktigt. Vi vill ockhur Migrationsverkets handläggningstider så att människor som kommer till Sverige försvårar rekryteringen av kvalificerad ska ha ett bra skydd och goda villkor. Proutländsk arbetskraft. blemet är att regelverket är utformat – Samma sak gäller verkets tolkför en tid då arbetskraftsinvandringning av vilka som ska få förlängt en såg annorlunda ut än vad den gör arbetstillstånd. Ett litet misstag kan i dag. Då handlade det främst om att leda till att en person inte får sitt motverka risken för löne­dumpning arbetstillstånd förnyat och utvisas. Petra Weslien säger att situationen är Petra och dåliga villkor. Sedan dess har myckWeslien et förändrats. Jag tror till exempel inte ungefär densamma i dag. att det var många som för 30 år sedan – Möjligen med den skillnaden att tänkte sig att Stockholm i dag skulle vara det i dag finns ett större inslag av rätts­ en ledande techarena som behöver ragga osäkerhet. Hur det går i enskilda ärenden utvecklare runt om i världen. kan bero på vem som är handläggare. En – I dag tolkas regelverket bland annat del är mer pragmatiska och generösa vid som att alla arbetsgivare som anställer utregeltolkning, andra väldigt restriktiva. ländsk arbetskraft ska ha försäkringar som är i paritet med kollektivavtalen. Vi, och Många är kritiska till Migrationsverkets många andra företag av vår typ, erbjuder handläggningstider. Vad säger du? – De har blivit något bättre, men det är fortfarande svårt att veta hur lång tid Vi vill att människor som processen tar. Vi har störst problem när kommer till Sverige ska ha arbetstillstånden ska förlängas. Då uppstår det ofta komplikationer. ett bra skydd och goda villkor.


DOKUMENT

HUR SKA STOCKHOLMSREGIONEN BLI BÄTTRE PÅ ATT ATTRAHERA OCH BEHÅLLA INTERNATIONELLA TALANGER?

SVERIGE

27,4 SCHWEIZ

66,2

GREKLAND

13,5

PENILLA GUNTHER (KD), ledamot av riksdagens näringsutskott – Bostadsfrågan verkar i alla sammanhang vara den svåraste knuten att lösa. Därtill skulle jag säga behovet av bra skolor med internationell inriktning för personer som vill flytta hem till Sverige igen från att ha bott utomlands, eller för nya familjer som flyttar hit på grund av jobbet.

AUSTRALIEN

59,7

NYA ZEELAND

142,2

alla våra anställda – svenskar såväl som människor från andra länder – försäkringar som är bättre än vad kollektivavtalen ger, men det hjälper inte. För att inte göra fel tvingas vi därför ha dubbla försäkringar, vilket är helt orimligt. Men är det inte bra att alla garanteras ett visst skydd? – Men det gör de hos oss. När det gäller exempelvis personer i mer utsatta positioner, som till exempel bärplockare eller vissa restauranganställda, kan jag förstå reglerna. Men i vårt fall handlar det om seniora människor som tjänar mellan 60 000 och 80 000 kronor i månaden. De har en kompetens som vi inte hittar i Sverige och en arbetsmarknad som är internationell. Petra Weslien berättar att det efter ett antal beslut av Migrationsverket har spridits en oro bland många av Truecallers anställda. Ska de tvingas lämnas Sverige? – Ett misstag hos en tidigare arbetsgivare kring en försäkring eller liknande kan innebära utvisning. Jag försöker lugna dem som är oroliga och förklara att det nog kommer att ordna sig, att vi vill

att de åtminstone ska vara kvar medan vi överklagar eventuella utvisningsbeslut. Men de säger att de inte kan jobba, att de hela tiden är oroliga för att de och deras familjer ska utvisas, att de inte längre orkar. De säger att de inte har gjort något fel. Jag svarar att jag vet att de inte gjort något fel. Samtidigt skäms jag å Sveriges vägnar. – Några har redan lämnat oss för Tyskland där de är mer välkomna. Sådana som vi har varit på väg att anställa, har hoppat av till förmån för jobb i andra länder. Det här har spridit sig runt om i världen, vilket har gjort det svårare för oss att rekrytera. Regelverket kring utländska experter är på väg att förändras så att en person inte längre ska utvisas på grund av att arbetsgivaren gjort ett mindre misstag när det gäller anställningsvillkoren. – Det är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Hela regelverket behöver ses över. Utlänningslagen syftar till att reglera en annan typ av arbetskraftsinvandring än den vi har i dag, säger Petra Weslien.

JENNIE NILSSON (S), ordförande i riksdagens näringsutskott – Det som lockar kvalificerad arbetskraft att flytta till Sverige är attraktiva tjänster med bra villkor. Om vi behåller och stärker konkurrenskraften hos våra företag kan vi också locka hit duktiga medarbetare. Också förutsättningarna för att etablera sig i det nya landet är avgörande, inte minst möjligheten att hitta en bostad. Tack vare regeringens politik är byggtakten på rekordnivå, men ännu återstår det mycket. – Det är också viktigt att komma till rätta med det problem som funnits att ett misstag i rapporteringen från arbetsgivaren kunnat leda till att en person som arbetat i Sverige inte fått förlängt uppehållstillstånd. KATARINA LUNDAHL, chefsekonom, Unionen – Se till att handläggningstiderna för uppehållstillstånd är korta och hanteringen smidig, samt en bättre fungerande bostadsmarknad.

sthlm no 4 2017 • 17


JUST NU

JUST NU TOBII:

INSE ATT SITUATIONEN ÄR ORIMLIG Det råder stor brist på it-experter i regionen. Samtidigt riskerar kvalificerade arbetskraftsinvandrare att utvisas på grund av bagateller. Tobii är bara ett av flera teknikföretag som påverkas. T E X T: A N D E R S D A H L B O M

eknikföretaget Tobii kring utvisningar på grund av oavsiktliga tittar aktivt utanför misstag samt förbättra bostadssituatiolandets gränser för att nen i regionen är två förslag från Cecilia få tag på kvalificerad Eriksson. Hon ser positivt på de förslag arbetskraft. It-experter som nu kommer upp för att underlätta från bland annat Indien, Migrationsverkets hantering. Iran och Kina jobbar – Men jag skulle vilja se att förslagen går redan på huvudkontoret i Danderyd. igenom snabbt. Straffet blir i dag galet, om – Det finns inget it-bolag i världen som i det är arbetsgivaren som har betalat fel dag tycker det är enkelt att hitta riktigt bra avgifter är det inte arbetstagaren som ska personal. Tobii är en mycket attraktiv straffas. Vi hoppas att det här problearbetsgivare och många vill jobba met tas på allvar, att man inser hos oss men vi märker att att situationen är orimlig och rekryteringsprocesserna blir väldigt kontraproduktiv. allt dyrare och vissa roller Det hjälper inte Sveriges TOBII är mycket svåra att hitta näringsliv att teknikboUtvecklar produkter bra personer till. Bristen lagens duktiga medarbeför eye tracking (ögonstyrning). på arbetskraft försenar tare blir utvisade, säger Antal anställda: 860 den tillväxt vi vill ha, säger Cecilia Eriksson. varav 400 på huvudkonCecilia Eriksson, Global Varför är Tobii med i toret i Stockholm. HR Director på Tobii. Stockholms HandelskamTobii har arbetat med ett mare? ombud för att förenkla proces– Givetvis vill Tobii stötta en sen med visum och arbetstillstånd. organisation som främjar företags– Tyvärr har vi haft fall där folk som har klimatet i Stockholm. Vi ser att Handelsbörjat hos oss riskerar utvisning då deras kammaren driver många initiativ i Tobiis tidigare arbetsgivare missat några hundintresse och hoppas på stora synergier när ralappar i inbetalningar kring försäkringflera bolag sluter samman på detta sätt. ar och pensioner – administrativa misstag utan ont uppsåt. Misstag som ger helt Tyvärr har vi haft fall där folk oproportionerliga konsekvenser. Dels ur ett medmänskligt perspektiv för individen som har börjat hos oss som berörs, dels då det skapar en oro i hela riskerar utvisning då deras tidigare organisationen, säger Cecilia Eriksson. arbetsgivare missat några hundSå vad kan man göra åt bristen på it-arbetskraft? Ändra lagstiftningen ralappar i inbetalningar.

T

18 • sthlm no 4 2017

Ändra lagstiftningen kring utvisningar och förbättra bostadssituationen i regionen. Det är Cecilia Erikssons, Global HR Director på Tobii, förslag för att åtgärda bristen på it-arbetskraft.


JUST NU

DETTA ÄR EU-BLÅKORT

Medborgare i ett land utanför EU som har fått erbjudande om en högkvalificerad anställning kan ansöka om ett EU-blåkort. Kraven är en högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet och en lön som motsvarar minst en och en halv gång av en genomsnittlig bruttolön i Sverige. Källa: Migrationsverket

Foto: Björn Qvarfordt

FLIR SYSTEMS:

FÖRENKLA FÖR EU-BLÅKORT – Vi ser ett närmast exponentiellt ökande behov av app- och molntjänster. Vi har i dag kompetenta ingenjörer, vi kan inte ta in folk som inte är duktiga och drivna, säger Rickard Lindvall, General Manager på Flir Systems. På Flirs svenska huvudkontor i Täby sitter i dag personal från många länder och kulturer. – ArbetskraftsinvandT E X T: A N D E R S D A H L B O M ringen är grunden till att vi kan ha svensk Flir Systems produktion. Jag kan FLIR SYSTEMS AB utvecklar infraröVärldsledande företag bli bestört när man i som fokuserar på infraröda kameror och media bara fokuseda kameror samt olika kundlösningar runt rar på problem med typer av applikationer. denna teknik och är invandring, säger Antal anställda: Ungefär världsledande inom Rickard Lindvall. 400 i Sverige. sitt område. Rickard Lindvall Precis som andra tror inte på en mirateknikföretag ser de en kelkur för att få bukt på stor brist på ingenjörer. Vad bristen på ingenjörer. Ett gäller mjukvaruutvecklare är behobättre fungerande EU-blåkort samt vet skriande. utbyggd infrastruktur är bara några av många delsvar. – Stockholm måste investera i infrastruktur så att ingenjörer som väl kommer hit kan bo här och ta sig runt på ett vettigt sätt. Sedan gäller det att få politikerna att förstå att vi måste stödja våra universitet. De som inte får anställning kommer att skapa nya företag. Jag tror inte att det går att utbilda för många tekniker, säger han. Varför är Flir med i Stockholms Handelskammare? – För att vi finns i regionen och är beroende av att regionen ska utvecklas. Vi vill vara med och försöka påverka så att företagande blir enkelt och smidigt i Sverige, säger Rickard Lindvall.

Förenkla för EU-blåkort och slopa avgifterna för utländska studenter. Det är två förslag från Flirs Rickard Lindvall för att minska bristen på ingenjörer. – Vi måste underlätta för utländsk arbetskraft att komma hit och lätta på regelverket för att kunna anställa, säger Rickard Lindvall.

sthlm no 4 2017 • 19


JUST NU

Skapa ett verk som bara jobbar med kvalificerad arbetskraft. Det föreslår Oscar Hedlund, vd på Comparo.

COMPARO:

FÖR MÅNGA ONÖDIGA HINDER FÖR IT-EXPERTER

Migrationsverkets omständliga processer har försvårat situationen för it-konsultföretaget Comparo. – Varför inte skapa ett verk som bara jobbar med kompetens? säger Oscar Hedlund, vd på Comparo. T E X T: A N D E R S D A H L B O M

omparo förmedlar bland annat färdiga lösningar med produkter och tjänster för att undvika framtida it-driftstopp. Företaget arbetar med en headhunter i London för att få tag på arbetskraft i Europa och Asien. – Vårt nischade område gör att vi inte lätt hittar folk. Vi lever med alla paragrafer från Migrationsverket, säger Oscar Hedlund. Av Comparos tjugotalet anställda är det i skrivande stund två medarbetare från Indien som Oscar Hedlund befinner sig i en osäker process

C

20 • sthlm no 4 2017

med Migrationsverket. För förslag som skulle kunna företaget är det ett stort underlätta situationen. COMPARO hinder att inte få veta – Någon sa: Varför Konsultbolag som erbjuder nyckelkompetens när eller om personer har vi inte ett verk inom verksamhetsförändring kan börja. som bara sysslar med och systemimplementering till – Vi har tidigare talangrekrytering? större företag och offentliga varit med om proVarför ska Migraverksamheter. cesser där vi har valt tionsverket sortera Antal anställda: 23, att inte gå vidare med it-experter parallellt alla i Stockholm. sökande för att det går med flyktingar och för trögt. Samhällsmässigt blåbärsplockare? Ett verk spelar det kanske inte så stor som bara jobbar med kvaroll hur det går för lilla Comparo. Men lificerad arbetskraft borde skapas. om vi har den här svårigheten – hur Då hade många av dagens problem ser det då ut för resten av företagen i försvunnit, säger Oscar Hedlund. Sverige? säger Oscar Hedlund. Oscar Hedlund ser trots allt glaset Under ett möte på Handelskammasom halvfullt. ren snappade Oscar Hedlund upp ett – Det finns många onödiga hinder för en it-expert att komma hit. Samtidigt har Sverige fantastiska villkor för dem som är här. Vi gör Vårt nischade område massa saker rätt men processen att gör att vi inte lätt hittar få hit dem måste bli bättre. Det kan folk. Vi lever med alla paraväl inte vara så svårt? säger Oscar Hedlund. grafer från Migrationsverket.


JUST NU

VÄLKOMNA! HÄR ÄR VÅRA NYA MEDLEMMAR ROOKER SHIP AB / IKANO BOSTADSUTVECKLING AB / SÖDERQVIST OPINION AB REDERI AB BALLERINA / STOCKHOLM BUSINESS SCHOOL / IT FINDER SWEDEN AB ADAUGEO AB / ADVOKATFIRMAN NORELID & HOLM AB / ADVOKATFIRMAN ELDRIMNER AB BOARDIE AB / COACTIVE STHLM AB / PAUI AB / SKOLCOACHERNA SWEDEN AB FRISIDE AB / SPARK GROUP / FUNKTIONSKOMPANIET AB / ATELJE AD ASTRA AB WORKAROUNDTOWN SVERIGE AB / JAN FRANSSON ELKONSULT I STOCKHOLM AB JEEVES INFORMATION SYSTEMS AB / THOMAS ERIKSSON ARKITEKTKONTOR AB SANDAHL PARTNERS STOCKHOLM AB / FENIX FILM / POPUP HOUSE HEYWORK AB / INVEST STOCKHOLM / PECAR AB / RAGN-SELLS AB ADVOKATFIRMAN STURE LARSSON AB JM ENTREPRENAD AB / VACSE AB HALLÅ DÄR THIS IS NUTS SWEDEN AB / SUP46 AB ABG SUNDAL COLLIER AB VITAVIA AB / PLAYEMOTION HEJDADIG GRUPP & AFFÄRSUTVECKLING ADXTO CARE AB / FACILITATOR AB RICKARD NORREGÅRDH Så många nya medlemmar har CEO, C/MIND tillkommit i Stockholms HandelsSTORSTADEN BOSTAD kammare sedan förra numret Varför gick ni med i Stockholms av Handelskammartidningen. DJURGÅRDENS EKOLYX Handelskammare? – Vi blev medlemmar i Stockholms LATIN DESK CONSULTING Handelskammare för att ta del av och ge vårt stöd till HandelskamKREAVITA AB / TELENOR SVERIGE AB maren i arbetet med specifika mig4C STRATEGIES AB / CUSHMAN & WAKEFIELD rationsfrågor och för Stockholms företagsklimat i allmänhet. ALESSANDRO RIPELLINO ARKITEKTER AB Vi hoppas kunna bidra med knowhow i särskilda frågor inom techTOBIN PROPERTIES AB Vi blev medlemmar industrin och arbetsmarknaden för it-kompetens. för att ta del av och HELM PROJECT MANAGEMENT AB ge vårt stöd till Handels­ NATURAL FRAGRANCE OF SWEDEN AB kammaren i arbetet med LEARNING4U AB / WEBBHÄLSA AB specifika migrations­ ELITE CORPORATE FITNESS LTD / RESSEL REDERI AB frågor. FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTET (FEI) RELATIONISTA / VERBALA STIGAR FÖRSKOLOR AB / CMIND AB

58

sthlm no 4 2017 • 21


JUST NU

MEDLEMSFÖRMÅNER

Handelskammaren är en borgmästare för huvud­stadsregionen. Tillsammans med våra medlemmar ­arbetar vi för att öka Stockholms och Uppsalas attraktivitet både för människor och företag. Här är några av de förmåner ditt företag får som medlem.

RABATTERADE UTBILDNINGAR

ENTRÉKORT TILL STOCKHOLMS­MÄSSAN

EXKLUSIVT MEDLEMSPAKET

KOSTNADSFRIA SEMINARIER

Effektivisera och förbättra före­ tagets styrelsearbete med hjälp av Styrelseakademiens rabatterade utbildningar för medlemmar. Läs mer på styrelseakademien.se.

Som medlem får du ett exklusivt entrékort för två med fritt inträde till samtliga mässor arrangerade av Stockholmsmässan.

Visa att ni är medlem i Handelskammaren med vårt ­exklusiva medlemspaket. I paketet ­ingår medlemsblock, ­ skylt och nyckel­ring.

Företagets anställda går ­kostnadsfritt på våra ­frukost­­möten och seminarier.

EFFEKTIV KOMPETENSUTVECKLING

SPAR TID OCH ­PENGAR MED ATA-CARNET

Driva Företag, en kompetensutvecklande seminarieserie med kunskapsintensivt innehåll och toppföreläsare, ger dig verktygen du behöver som företagare, kombinerat med ­nät­verkande över frukost.

Som medlem i Handelskammaren får ditt företag rabatterat pris på internationella ­handels­­dokument.

ETT AXPLOCK AV VÅRA EVENEMANG:

AFFÄRSNYTTA OCH KONTAKTER Handelskammaren är en av de ledande mötes­platserna för f­ öretagare, politiker och opinionsbildare. Många händer skakas, ­visitkort utväxlas och nya affärskontakter tas på Handels­kammaren. Vi har ett stort utbud av frukostar, luncher och i­nternationella­seminarier under året.

Julmöte och årsmöte Årets viktigaste ­evenemang där näringslivets toppar möter ledande politiker i ett informellt sammanhang med mat, dryck och mingel.

”Do business with ...” Seminarier med f­ okus på ­internationella affärsmöjligheter på nya marknader.

SIST MEN INTE MINST ... Som medlem kan du följa aktuella frågor som vi driver genom Handelskammartidningen STHLM och medlemsbrevet #Capital.

Adress: Box 160 50, 103 21 Stockholm / Besöksadress: Brunnsgatan 2 / Telefon: 08-555 100 00 / E-post: info@chamber.se E-post till Stockholms Handelskammarens personal: fornamn.efternamn@chamber.se / Postgiro: 898-7 / Bankgiro: 160-3711 / Kontorstid: 8.30–17.00 / Hemsida: chamber.se Handelskammarens Uppsalakontor: Klostergatan 13, 753 21 Uppsala • 018-50 29 50 • 018-55 44 58 / Verkställande direktör: Maria Rankka / Vice verkställande direktör: Johanna Unghanse Styrelse: Urban Edenström, styrelseordförande, Stronghold Invest • Per-Olof Söderberg, vice ordförande och kassaförvaltare, Söderberg & Partners • Erica Wiking-Häger, vice ordförande, Mannheimer Swartling Advokatbyrå • Imran Ahmad, Fastia • Veronica Boxberg Karlsson, Better Business World Wide • Eva Gidlöf, Mondrago Consulting • Johan Oljeqvist, Stiftelsen Fryshuset Lars Svensson, SH Bygg, sten och anläggning • Maria Veerasamy, Svenskt Tenn • Magnus Widell, Gröna Lunds Tivoli • Peter Wågström, NCC • Carina Åkerström, Svenska Handelsbanken Medlemsinformation: Anna Malmgren, 08-555 100 07 / Press: Robert Östholm, 08-555 100 01 / Internationell handel: Marianne Dott, 08-555 100 37 / Källkodsdeponering: Evelina Wahlström, 08-555 100 47 Handelsintyg, tull och carneter: Brunnsgatan 2, Box 160 50, 103 21 Stockholm • 08-555 100 20 • handelsdokument@chamber.se / Affärsnätverk: Caroline Wilhelmsson, 08-555 100 05 Analys och policy: Andreas Hatzigeorgiou, 08-555 100 02 / Skiljedomsinstitutet: Brunnsgatan 2, Box 160 50, 103 21 Stockholm • Annette Magnusson • 08-555 100 52

SOM MEDLEM HAR DU MÅNGA MÖJLIGHETER ATT BIDRA TILL STOCKHOLMS OCH UPPSALAS UTVECKLING. VAR MED OCH PÅVERKA GENOM OSS! Kontakta Anna Malmgren för mer information, anna.malmgren@chamber.se.

22 • sthlm no 4 2017


D E BAT T

DEBATTEN Fler än sex av tio av Stockholms invånare är positiva till att bygga Östlig förbindelse – men vägsatsningen finns inte med i Trafikverkets nationella plan. Bör Östlig förbindelse byggas?

LOTTA EDHOLM OPPOSITIONSBORGARRÅD, S T O C K H O L M S S TA D ( L )

JA Därför att ...

DANIEL HELLDÉN TRAFIKBORGARRÅD, S T O C K H O L M S S TA D ( M P )

NEJ Därför att ...

Stockholmsregionen växer i rask takt mot mångmiljonStockholmsregionens kraftiga befolkningstillväxt innebär att en väl fungerande kollektivtrafik är helt nödvändig för att klara befolkning. Men regionen delas av Saltsjömälarsnittet, en befolkningsökningen och uppnå stadens och regionens mål kring vattenled som skär rakt genom staden. De få vägförbindelser framkomlighet och klimat. Fler resor behöver ske med kolsom finns är underdimensionerade redan för dagens trafik. Östlig förbindelse är en motmedicin mot lektivtrafik så att biltrafiken minskar. Det innebär att Stockholmsregionens klyvning. den vägtrafik som är nödvändig och viktig också Att inte planera för de behov som växer kommer fram. Regionen behöver därför stora fram när Stockholm växer är att planera satsningar på utbyggd kollektivtrafik. Då är för framtida trafikkaos i regionen. Reytterligare en motorväg fel väg att gå. Stockholms stad prioriterar satsdan i dag är det ett kännbart problem att kollektivtrafiken fastnar i bilköer. ningar i kollektivtrafik både vad gäller Redan i dag kostar köerna stora medfinansiering och ytterligare belopp i utebliven tillväxt och lägre höjning av trängselskatten. livskvalitet. Sveriges riksdag har genom milKritikerna lyfter att projektet jömålsberedningen beslutat om att är för dyrt. Vi vet att det som utsläppen av koldioxid ska minska alltid kommer att vara för dyrt är med 70 procent fram till 2030. Det en politik som skapar bilköer och innebär radikala förändringar för ineffektiv transport. Det är svårt att transportsektorn och både omfattankorrekt prissätta den ”samhällsskade beteendeförändringar och ny teknik för fordon och bränslen behövs för att da” som en ineffektiv trafikapparat klara detta. Det är en slutsats som delas åsamkar stockholmarna och näringsliav Boverket, Energimyndigheten, Naturvet. Trafikverket anger att de nästan två miljarder i samhällsnytta som Östlig förbindelvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen. Stockholms stad har som mål se skulle ge kan betala Foto: Mostphotos att minska biltrafiken. tillbaka investeringen inom De få vägförbindelFler resor Stora infrastrukturprojekt strax under 15 år. ska bidra till att klara de natioKritikerna menar också ser som finns är behöver ske med att bättre förutsättningar nella och lokala klimatmålen underdimensionerade kollektivtrafik så att för trafik på väg ger ökade och det är något som staten utsläpp. Men det är inte går- redan för dagens trafik. tydligt behöver redovisa biltrafiken minskar. dagens bilar vi ska planera i samband med beslut om för utan framtidens. Miljöutsläpp och klimatkostnader måste statliga infrastrukturprojekt. Östlig förbindelse innebär enligt minska oavsett om utsläppen sker i byggsektorn, i trafiken eller Trafikverket att biltrafiken i regionen totalt ökar, vilket går emot någon annanstans. de klimatmål som satts upp kring trafiken både lokalt och Stockholmsregionen driver i mångt och mycket Sveriges tillnationellt. Enligt förslaget till nationell plan är inte heller Östlig förbindelse samhällsekonomiskt lönsam. Slutsatsen är att nya växt. Här skapas flest arbeten och företag som skapar underlag motorvägar inte bidrar till den omställning som är nödvändig och för mer skatt och färre i utanförskap. Samtidigt befinner vi oss i att finansieringen behöver inriktas på att bygga ut kollektivtrafien historisk tillväxtfas med upp mot 35 000 nya invånare varje år. Vi behöver Östlig förbindelse nu – inte om 40 eller 100 år. ken. Därför anser jag att Östlig förbindelse inte bör byggas.

HÅLLER DU MED? TYCKER DU ATT LOTTA EDHOLM ELLER DANIEL HELLDÉN HAR RÄTT? Diskutera på facebook.com/stockholmshandelskammare sthlm no 4 2017 • 23


VIMMEL

Foto: Magnus Glans

1

Bruce Katz, Brookings Institution, kronprinsessan Victoria och Tomas Carlsson, Sweco.

2

NÄTVERK FÖR FRAMTIDSSTÄDER

3

1. På väg till Skrid­ skopaviljongen på Skeppsholmen. 2. Cécile Maison­ neuve, La Fabri­ que de la Citié, med sällskap.

Brookings Institution lanserade i Stockholm ett nytt nätverk för representanter från ett tiotal städer som anses extra intressanta ur ett framtidsperspektiv.

3. Bruce Katz, Brookings Institu­ tion, talar.

Lanseringen av nätverket, som har fokus på innovation, infrastruktur och integration, skedde under tre dagar. På plats i Stockholm var bland andra representanter för städer­ na Tel Aviv, Barcelona, Hamburg, Pittsburgh och Santiago.

4. Rebecca Bagley, University of Pittsburg, och David Roger, Hillman Foundation.

4

5. Søren Adamsen, COWI, och Luise Noring, Copenhagen Business School. 6. Maria Rankka, Stockholms Handels­kammare, och Bruce Katz, Brookings Institution. 7. MarySue Barrett, Metropolital Planning Council, Honora­ ble Meital Lahavi, Deputy Mayor, City of Tel Aviv-Yafo, och Marja-Lena Rinkine­ va, City of Helsinki.

5 7

6 24 • sthlm no 4 2017

8

8. John P. Dubinsku, Westmoreland As­ sociates LCC, med sällskap.


VIMMEL

Handelskammaren presenterade en ny visionär rapport med förslag till nya tunnelbanesträckningar och stationer.

4

2. Ola Bergsten, Skanska, Anna Aderberg, Botkyrka kommun, och Anders Borg, Edenvik Reklambyrå AB. 3. Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och Landsting, och Vahid Fararos, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Hur huvudstadsregionen ska fortsätta att växa på ett smart sätt diskuterades av en panel bestående av Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M), Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S), Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg, och Peter Lindwall, regionchef Stockholm, Bonava.

4. Andreas Åström, Stockholms Handels­kammare.

5

5. Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare. 6. Annica Ånäs, Atrium Ljungberg. 7. Peter Lindwall, Bonava, Niklas Domeij (S), Stockholms läns landsting, och Anna Wersäll, Stockholms Handels­kammare.

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M), Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S), och Peter Lindwall, Bonava.

6

1

Helena Hallman, Tema arkitekter, och Annica Ånäs, Atrium Ljungberg.

7

2

3 sthlm no 4 2017 • 25

Foto: MagnusGlans

VISIONÄR RAPPORT OM T-BANAN

1. Mats Nilsson, Arbetsförmedlingen.


VIMMEL

Foto: Björn Leijon

1

Therese Mattsson, Tullverkets generaldirektör, inledningstalade.

1. Deltagare vid Tullverkets monter. 2. Peter Klintberg, Customs Process Compliance, och Richard Ydrenäs, Ecus AB. 3. Henrik Mitelman. 4. Christian Sandström. 5. Madeleine Larsson och Catharina Stenberg, Megger.

2

6. Mikaela Sonnerby, Finansdepartementet, Fredrik Mattson, Skeppsbron Skatt, Ann-Christin Ålander och Mia Hellenius Lockner, Finansdepartementet.

MÖTESPLATSEN FÖR TULLFRÅGOR

7. Malin Verners­ son, Daniel Axelsson, Lars Axelsson och Anna Arnefalk, Tullverket.

Tulldagen som arrangeras av Stockholms Handelskammare är Sveriges största mötesplats för tullfrågor. På årets Tulldagen medverkade bland andra prisbelönte Henrik Mitelman, oberoende kolumnist på Dagens Industri, som gav sin syn på världen. Deltagarna fick även höra senaste nytt från generaltulldirektör Therese Mattsson. Under dagen hölls även seminariepass om tolkning av tulltaxa, tullformaliteter och ökade kostnader i spåren av Brexit.

3

4

8. Anna Nilsson, Helen Gulbransgård, Voestalpine Precision Stripe, och Carina Gulbransgård, Valmet.

Elena Poletto, Preem, Katja Epple Pålsson, LK Wassara, och Annika Östman, Tullsupport.

7

5

8

6 26 • sthlm no 4 2017

9

9. Christer Sundström, Carl-Johan Liljerup och Robert Simu, Ericsson.


BAROMETERN

PEJL PÅ LÄGET Helikoptrar i city, legendariska konserter, signalsystem och skippade luncher. Här är ett axplock av allt det pratas om i huvudstadsregionen just nu.

STOCKHOLM VÄG FÖR SNABBA CYKLISTER

VÅRA LUNCHVANOR HAR KARTLAGTS

Synligare tidningssäljare

De 370 säljarna av gatutidningen Situation Sthlm har blivit synligare. Nya specialdesignade jackor har tagits fram i en tävling som är ett samarbete mellan Beckmans designhögskola och arbetsklädestillverkaren Fristads.

MOTIVERA EFFEKTIVARE

Signalsystemet som försvann

Det nya signalsystemet för tunnelbanans röda linje har hittills kostat en halv miljard kronor. Trots att det skulle vara klart redan 2014 finns inget system på plats. Nu har kontraktet med den italienska leverantören Ansaldo hävts.

LEGENDARISK STOCKHOLMSKONSERT

Det är nu 29 år sedan ”Tunnel of love”turnén rullade in i Stockholm med sina 22 fullastade långtradare. Artisten Bruce Springsteen har nu släppt en liveinspelning av sin legendariska konsert på Stockholm stadion 1988. ”The Boss” själv säger att konserten ”hade allt”.

Norske hotellmagnaten Petter Stordalen får nobben.

NEKAS FLYGPLATS FÖR HELIKOPTRAR

Hotellmagnaten Petter Stordalen vill bygga en helikopterflygplats på taket till hotellen At Six och Hobo på Brunkebergstorg. Enligt hans ansökan kan det bli aktuellt med 20–50 transporter per år. Stadsledningskontoret såväl som kommunfullmäktige nobbar dock idén.

Popen flyttar in på museum

Swedish Music Hall of Fame flyttar till våren in på Scenkonstmuseet där en ny utställning ska berätta Sveriges moderna historia genom musik. Här kommer även de hittills 39 musikskapare som har valts in i sällskapet att hedras. Utställningen öppnar i samband med 2018 års inval av musikskapare.

En av de största utmaningarna för organisationer i dag är att förädla personalinvestering till ett mervärde som bidrar till lönsamhet. Hur kommer det sig att så få lyckas med detta? På Stockholms Handelskammares seminarium den 6 december delar Desireé Rova, HR-företaget Personalexperten AB, med sig av sina erfarenheter.

BRA!

VAD HÄNDE HÄR?

Var fjärde stockholmare äter sin lunch på krogen. Hälften väljer husmanskost. Och nästan lika många äter vegetariskt minst en gång i veckan. Samtidigt uppger nästan var tredje att de hoppar över lunchen en eller flera dagar i veckan bland annat på grund av stress, visar en undersökning som företaget Fazer har gjort.

Nu kan du kanske snart sätta nytt cykelrekord på den sju kilometer långa sträckan mellan Norrtull och Kista. Trafikverket planerar nämligen en ny cykelväg längs E4 med hög kapacitet och där cyklister kan hålla högre hastighet än vanligt.

FÅ DRAGHJÄLP ÅT DITT FÖRETAG

Nystartade företag i behov av draghjälp för vidare expansion får hjälp av drivna och etablerade entreprenörer i Stockholms Handelskammares nätverk Entreprenörer. Missa inte nätverksträffen den 13 december på Handelskammaren.

VÄRLDEN sthlm no 4 2017 • 27


POSTTIDNING B AVSÄNDARE

Handelskammartidningen STHLM Box 16050 103 21 Stockholm

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Hybris? Nej, newbiz.

Det blir enklare att få finansiering till dina exportaffärer när du samarbetar med Exportkreditnämnden, EKN. Både när det gäller din egen verksamhet och dina kunders krediter. Och ingen affär är för liten. Vi hjälper företag av alla storlekar – och även underleverantörer till exporterande företag – att fånga världens möjligheter. Vem vet vilken betydelse du kan få på en ny marknad? Läs mer om vad EKN kan göra för dig på: ekn.se/newbusiness

STHLM #04 2017  
STHLM #04 2017  

I detta nummer: Stängt för talanger – Sverige står sig dåligt i konkurrensen om utländska talanger

Advertisement