Page 1

SECCO

2013-2014 Ge誰ntegreerde proef: bijlagen

Stevens Jelle 6 Business Economics Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER


SECCO

2013-2014 Ge誰ntegreerde proef: bijlagen

Stevens Jelle 6 Business Economics Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER


Voorwoord Beste lezer Ik ben een leerling van het Sint-Ursula-Instituut te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, provincie Antwerpen. Mijn naam is Stevens Jelle en zit in het zesde jaar Business Economics. Deze bundel met bijlagen maakt deel uit van mijn geïntegreerde proef, ook wel GIP genoemd. Ik zou graag mevrouw Vaes en meneer Fierens willen bedanken voor alle hulp die ik heb gekregen bij het maken van mijn geïntegreerde proef bij het vak Toegepaste bedrijfseconomie. Zonder hun deskundige hulp had ik deze proef nooit tot een goed einde kunnen brengen. Wat talen betreft zou ik voor het vak Engels meneer Delcourte willen bedanken voor het verbeteren van mijn taken. Voor het vak Frans wens ik oprecht mevrouw Vandefonteyne te bedanken. Ten slotte wil ik een woord van dank richten aan meneer Clerick voor zijn hulp bij het vak Nederlands. Ik zou bij deze ook mijn ouders willen vermelden voor het verbeteren en het nalezen van al mijn GIP taken. Ten slotte wil ik nog een dankwoord uitbrengen aan mijn collegamedeleerlingen die in mijn groep zaten voor deze geïntegreerde proef: de Boelpaep Daphné als algemeen directeur, Op de Beeck Florian als logistiek directeur, Dockx Jordi als productiedirecteur, Yasmine Verbinnen en Van Herck Arwen als financiëel directeurs en Lens Tine als personeelsdirecteur.


Inhoudsopgave 1

Bijlage 1: Samenvatting algemeen directeur .................................. 6

2

Bijlage 2: Financieel rapport boekjaar 10 .................................... 11

3

Bijlage 3: Financieel rapport boekjaar 11 .................................... 17

4

Bijlage 4: Financieel rapport boekjaar 12 .................................... 23

5

Bijlage 5: Financieel rapport boekjaar 13 .................................... 29

6

Bijlage 6: Operationele en financiële doelstellingen ....................... 35

7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

Bijlage 7: Ken je functie ............................................................ 38 Berekening productievolume ...................................................... 38 Berekeningen algemeen directeur .............................................. 39 Berekeningen marketingdirecteur ............................................... 40 Berekeningen personeelsdirecteur .............................................. 42 Berekeningen financieel directeur ............................................... 43 Berekeningen productiedirecteur ................................................ 44 Berekeningen logistiek directeur................................................. 45

8 8.1 8.2

Bijlage 8: Aankoopfacturen EMB................................................. 46 Aankoopfactuur met financiële korting en handelskorting .............. 46 Aankoopfactuur met doorgerekende kosten ................................. 48

9 9.1 9.2 9.3

Bijlage 9: Aankoopfacturen EMCompany ..................................... 52 Aankoopfactuur met financiële korting en handelskorting .............. 52 Aankoopfactuur met doorgerekende kosten ................................. 54 Aankoopfactuur met terugstuurbare verpakking ........................... 56

10 10.1 10.2 10.3

Bijlage 10: Verkoopfacturen voor EMB ........................................ 58 Verkoopfactuur met financiële korting en handelskorting ............... 58 Verkoopfactuur met doorgerekende kosten.................................. 60 Verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking............................ 62

11 11.1 11.2 11.3

Bijlage 11: Verkoopfacturen voor EM Company ............................ 64 Verkoopfactuur met financiële korting en handelskorting ............... 64 Verkoopfactuur met doorgerekende kosten .................................. 66 Verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking............................ 68

12

Bijlage 12: An article about e-transport....................................... 72

13

Bijlage 13: Job advertisement of EMB ......................................... 74


Inleiding Omdat wij uit Business Economics komen, moeten wij elk een individuele GIP en een GIP in groep maken. Dit is een groot onderdeel van ons eindexamen. Op het einde van het jaar moeten wij heel onze ge誰ntegreerde proef afgeven en komen voorstellen in 3 verschillende talen. We zullen hierop beoordeeld worden door een jury. Onze klas is verdeeld in 2 verschillende groepen die samen met nog een andere klas (AIT) 1 bedrijf moeten beheren. We krijgen dan ook elk onze eigen specifieke taak. Elke groep bestaat uit 7 leerlingen die directeur zijn van een bepaald departement. Zo hebben we: algemeen directeur, financieel directeur, personeelsdirecteur, marketing directeur, productiedirecteur en een logistiek directeur. Omdat we met 7 zijn worden er 2 financieel directeurs gekozen. Dit alles is allemaal tot stand gekomen door 'ECOMAN' Dit is eigenlijk een soort spel van de Hogeschool Universiteit Brussel. We nemen dus met 3 groepen een fictief bedrijf over dat scooters verkoopt. Hier moet ieder zijn functie goed toepassen om het bedrijf draaiende te houden.

Ge誰ntegreerde proef

/Bijlage 1: Samenvatting marketing directeur

pagina 5


1

Bijlage 1: Samenvatting marketing directeur

Ge誰ntegreerde proef

/Bijlage 1: Samenvatting marketing directeur

pagina 6


Ge誰ntegreerde proef

/

pagina 7


Ge誰ntegreerde proef

/

pagina 8


Ge誰ntegreerde proef

/

pagina 9


Ge誰ntegreerde proef

/

pagina 10


2

Bijlage 2: Financieel rapport boekjaar 10

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 2: Financieel rapport boekjaar 10

pagina 11


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 2: Financieel rapport boekjaar 10

pagina 12


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 2: Financieel rapport boekjaar 10

pagina 13


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 2: Financieel rapport boekjaar 10

pagina 14


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 2: Financieel rapport boekjaar 10

pagina 15


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 2: Financieel rapport boekjaar 10

pagina 16


3

Bijlage 3: Financieel rapport boekjaar 11

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 3: Financieel rapport boekjaar 11

pagina 17


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 3: Financieel rapport boekjaar 11

pagina 18


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 3: Financieel rapport boekjaar 11

pagina 19


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 3: Financieel rapport boekjaar 11

pagina 20


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 3: Financieel rapport boekjaar 11

pagina 21


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 3: Financieel rapport boekjaar 11

pagina 22


4

Bijlage 4: Financieel rapport boekjaar 12

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 4: Financieel rapport boekjaar 12

pagina 23


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 4: Financieel rapport boekjaar 12

pagina 24


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 4: Financieel rapport boekjaar 12

pagina 25


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 4: Financieel rapport boekjaar 12

pagina 26


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 4: Financieel rapport boekjaar 12

pagina 27


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 4: Financieel rapport boekjaar 12

pagina 28


5

Bijlage 5: Financieel rapport boekjaar 13

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 5: Financieel rapport boekjaar 13

pagina 29


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 5: Financieel rapport boekjaar 13

pagina 30


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 5: Financieel rapport boekjaar 13

pagina 31


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 5: Financieel rapport boekjaar 13

pagina 32


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 5: Financieel rapport boekjaar 13

pagina 33


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 5: Financieel rapport boekjaar 13

pagina 34


6

Bijlage 6: Operationele en financiële doelstellingen

Geïntegreerde proef Bijlage 6: Operationele en financiële doelstellingen

pagina 35


GeĂŻntegreerde proef Bijlage 6: Operationele en financiĂŤle doelstellingen

pagina 36


GeĂŻntegreerde proef Bijlage 6: Operationele en financiĂŤle doelstellingen

pagina 37


7

Bijlage 7: Ken je functie

7.1

Berekening productievolume

Gewenste = eindvoorraad

BeginVerwachte - voorraad + verkopen

Formule:

Productievolume

Oplossing oefening

Productievolume

= =

800,00 2.950,00

Oplossing boekjaar 10

Productievolume

= =

Productie-volume = =

Oplossing boekjaar 13

Ge誰ntegreerde proef

+

4350,00

1.728,00 4550

1.254,00 +

4.076,00

800,00 5.350,00

800,00 +

5350,00

Bijlage 7: Ken je functie

2200,00

pagina 38


7.2

Berekeningen algemeen directeur

Berekening RTV (Rendabiliteit van het totaal vermogen) Formule:

Winst voor belastingen en betaalde interesten Totaal vermogen

Oplossing boekjaar 10 RTV = 1.620.000,00 +

= Oplossing boekjaar 13 RTV =

*

100%

405.000,00 + 1.538.000,00 * 47.994.000,00

100%

1.141.022,00 + 1.000.085,00 * 47.720.364,00

100%

7,42%

4.470.845,00 +

=

13,86%

Berekening REV (Rendabiliteit eigen vermogen) Formule:

Winst na belastingen * Eigen vermogen

100%

Oplossing boekjaar 10 REV = 1.620.000,00 / 23.522.000,00 * = 6,89% Oplossing boekjaar 13 REV = 4.472.805,00 / 26.628.415,00 * = 16,80%

Ge誰ntegreerde proef

100%

100%

Bijlage 7: Ken je functie

pagina 39


7.3

Berekeningen marketingdirecteur

Berekening marktaandeel Formule:

Omzet ondernemering / totale omzet van de markt *100%

Oplossing boekjaar 10

Marktaandeel

Oplossing boekjaar 13

Marktaandeel

= =

4.076,00 33,33%

=

40,00%

/ 12.228,00 *

100%

Berekening omzetstijging 1. Berekenen omzet Formule:

Vraag boekjaar 10 * prijs/stuk boekjaar 10

Oplossing boekjaar 10

Omzet

= 4.076,00 * 5.650,00 = 23.029.400,00

2. Berekenen totale omzet Formule: Oplossing boekjaar 10

Omzet boekjaar 10 * 3 (van de 3 verschillende ondernemingen)

Totale omzet = =

23.029.400,00 * 69.088.200,00

3

3. Berekenen van verkochte stuks Formule:

Verkochte stuks boekjaar 10 / marktaandeel boekjaar 10

Oplossing boekjaar 10

Totale verkochte stuks

Ge誰ntegreerde proef

= =

4.076,00 / 12240,24

0,333

Bijlage 7: Ken je functie

pagina 40


4. Bereken van totaal verwachte verkochte stuks Formule:

Totaal verkochte stuks boekjaar 10 * verwachte economische groei

Oplossing boekjaar 11

Verwachte verkochte stuks

Oplossing boekjaar 12

Verwachte verkochte stuks

Oplossing boekjaar 12

Verwachte verkochte stuks

= =

12.240,24 * 12607,45

1,03

= =

12.607,45 * 12985,67

1,03

= =

12.985,67 * 13375,24

1,03

5. Nieuwe prijs per stuk Nieuwe prijs boekjaar 13 €

4.999,00

6. Verwachte vraag Formule:

Verwachte omzet boekjaar 13 * verwachte marktaandeel van boekjaar 13

Oplossing boekjaar 13

Verwachte vraag

= =

13375,24 * 5350

0,40

7. Verwachte omzet in euro Formule:

Verwachte vraag * nieuwe prijs per stuk boekjaar 13

Oplossing boekjaar 13

Verwachte omzet in euro

= =

5350 * 26.745.131,90

4999

8. Omzetstijging boekjaar 10 naar boekjaar 13 Formule: Oplossing boekjaar 13

Verwachte vraag omzet boekjaar 13 / omzet boekjaar 10 * 100%

Omzetstijging = =

Geïntegreerde proef

26.745.131,90 / 23029400 16,13%

100%

Bijlage 7: Ken je functie

pagina 41


7.4

Berekeningen personeelsdirecteur

Berekening productiviteit Formule:

productievolume / aantal arbeiders

Oplossing boekjaar 10 Productiviteit

Oplossing boekjaar 13 Productiviteit

= 4.550,00 / = 28,44

160

= =

184

5.350,00 / 29,08

Berekening opleiding / omzet Formule:

Totale opleidingskosten / netto-omzet * 100%

Oplossingen boekjaar 10 Opleiding / omzet = 220.000,00 / 23.029.000,00 * = 0,96% Oplossing boekjaar 13 Opleiding/omzet

Ge誰ntegreerde proef

= 270.068,00 / 29.479.103,00 * = 0,92%

Bijlage 7: Ken je functie

100%

100%

pagina 42


7.5

Berekeningen financieel directeur

Berekeningen current ratio Formule:

Current ratio = Vlottende activa / (KT-financiĂŤle schulden + niet financiĂŤle schulden)

Oplossing boekjaar 10 Current ratio = 14.457.000,00 / 6.072.000,00 + 2.400.000,00 = 1,71 Oplossing boekjaar 13 Current ratio = 14.457.000,00 / 5.205.981,00 + 2170049,00 = 1,96

Berkeneningen solvabiliteit Formule:

(eigen vermogen / totaal vermogen) * 100

Oplossing boekjaar 10 Solvabiliteit = 23.522.000,00 / 47.994.000,00 * = 49,01

100

Oplossing boekjaar 13 Solvabiliteit = 26.626.335,00 / 47.720.364,00 * = 55,80

100

GeĂŻntegreerde proef

Bijlage 7: Ken je functie

pagina 43


7.6

Berekeningen productiedirecteur

Berekeningen van de omlooptijd Formule:

365 dagen / (aantal verkochte e-scooters in jaar x / eindvoorraad jaar x)

Oplossing boekjaar 10 Omlooptijd

Oplossing boekjaar 13 Omlooptijd

= = =

365 154,74 155

/ 14.006.155,00 / 5.937.840,00

= = =

365 49,52 50

/ 29.479.103,00 / 3.999.200,00

dagen

dagen

Berekeningen van de productiekostprijs / omzet Formule:

(Productiekosten voor alle e-scooters / Netto-omzet) x 100%

Oplossing boekjaar 10 Productiekostprijs / omzet = =

2.302.900,00 *

100%

Oplossing boekjaar 13 Productiekostprijs / omzet = 16.382.448,00 / 29.479.103,00 * = 55,57%

100%

Ge誰ntegreerde proef

1.544.000,00 / 67,05%

Bijlage 7: Ken je functie

pagina 44


7.7

Berekeningen logistiek directeur

Berekeningen bezettingsgraad Formule:

(Gerealiseerd productievolume / werkelijke productiecapaciteit) * 100 %

Oplossing boekjaar 10 Bezettingsgraad

Oplossing boekjaar 13 Bezettingsgraad

= 4.550,00 / 4.687,30 * = 97,07%

100%

= 5.350,00 / 5.975,00 * = 89,54%

100%

Berekeningen daling energieverbruik Uitleg:

Met hoeveel procent verwacht onze onderneming dat het totaal energieverbruik zal dalen in jaar 13 tegenover jaar 10?

Oplossing boekjaar 13 Daling energieverbruik =

Ge誰ntegreerde proef

9%

Bijlage 7: Ken je functie

pagina 45


8

Bijlage 8: Aankoopfacturen EMB

8.1

Aankoopfactuur met financiĂŤle korting en handelskorting

GeĂŻntegreerde proef

Bijlage 8: Aankoopfacturen EMB

pagina 46


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 8: Aankoopfacturen EMB

pagina 47


8.2

Aankoopfactuur met doorgerekende kosten

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 8: Aankoopfacturen EMB

pagina 48


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 8: Aankoopfacturen EMB

pagina 49


8.3

Aankoopfactuur met terugstuurbare verpakking

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 8: Aankoopfacturen EMB

pagina 50


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 8: Aankoopfacturen EMB

pagina 51


9

Bijlage 9: Aankoopfacturen EMCompany

9.1

Aankoopfactuur met financiĂŤle korting en handelskorting

GeĂŻntegreerde proef

Bijlage 9: Aankoopfacturen EMCompany

pagina 52


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 9: Aankoopfacturen EMCompany

pagina 53


9.2

Aankoopfactuur met doorgerekende kosten

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 9: Aankoopfacturen EMCompany

pagina 54


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 9: Aankoopfacturen EMCompany

pagina 55


9.3

Aankoopfactuur met terugstuurbare verpakking

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 9: Aankoopfacturen EMCompany

pagina 56


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 9: Aankoopfacturen EMCompany

pagina 57


10

Bijlage 10: Verkoopfacturen voor EMB

10.1

Verkoopfactuur met financiĂŤle korting en handelskorting

GeĂŻntegreerde proef

Bijlage 10: Verkoopfacturen voor EMB

pagina 58


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 10: Verkoopfacturen voor EMB

pagina 59


10.2

Verkoopfactuur met doorgerekende kosten

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 10: Verkoopfacturen voor EMB

pagina 60


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 10: Verkoopfacturen voor EMB

pagina 61


10.3

Verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 10: Verkoopfacturen voor EMB

pagina 62


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 10: Verkoopfacturen voor EMB

pagina 63


11

Bijlage 11: Verkoopfacturen voor EM Company

11.1

Verkoopfactuur met financiĂŤle korting en handelskorting

GeĂŻntegreerde proef Bijlage 11: Verkoopfacturen voor EM Company

pagina 64


Ge誰ntegreerde proef Bijlage 11: Verkoopfacturen voor EM Company

pagina 65


11.2

Verkoopfactuur met doorgerekende kosten

Ge誰ntegreerde proef Bijlage 11: Verkoopfacturen voor EM Company

pagina 66


Ge誰ntegreerde proef Bijlage 11: Verkoopfacturen voor EM Company

pagina 67


11.3

Verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking

Ge誰ntegreerde proef Bijlage 11: Verkoopfacturen voor EM Company

pagina 68


Ge誰ntegreerde proef Bijlage 11: Verkoopfacturen voor EM Company

pagina 69


12

Bijlage 12: BOB

Ge誰ntegreerde proef

/Bijlage 12: BOB

pagina 70


Ge誰ntegreerde proef

/Bijlage 12: BOB

pagina 71


13

Bijlage 13: An article about e-transport

'Future of transportation is in electric vehicles' PUNE: The future of transportation in India has to be in electric mobility, given the vast limitations of alternatives such as biofuels, which can never replace or become an everlasting solution to diesel and petrol, G M Pillai, IAS officer and former director general of the Maharashtra Energy Development Authority ( MEDA), said here on Friday. "The government's move towards setting up a National Council on Electric Mobility provides a pointer to the rising appreciation of the need to promote electric vehicles," Pillai said at the inaugural session of a two-day seminar on 'Sustainable development: challenges and opportunities' at the Hiraben Nanavati Institute of Management and Research (HNIMR) in the city. The council will take a holistic view of the sector for hybrid and green cars to ensure that incentives are harmonised for maximum impact. Pillai said, "Contrary to the common belief, biofuels are not really green; they may be producing less carbon but also contribute to the release of nitrous oxide, which is deadlier than carbon. The prospect of a large number of biofueldriven vehicles on the roads does not augur well in this context." He said, "The sheer volumes involved and the large area of land required to produce biofuels make them an unviable option." For instance, he said, "To meet the 20 per cent blending target for biodiesel in India, we require 22 million tonnes of biodiesel by year 2020. To produce that quantity from Jathropa plants, we require nearly 32 million hectare (ha) of land, which is almost the same area as wheat sowed in the country." He said that though the biofuels policy talks about utilising wastelands, only one-third of the total 60 million ha of wastelands is cultivable and even this land does not give enough yield to make the investment viable. Besides, the land has competing demands from renewable energy technologies such as wind and solar energy, he said. On the other hand, India has the potential to produce any amount of electricity, provided there is no undue exploitation of the existing resources, he added. Earlier, he pointed out that the whole edifice of modernity achieved through industrialisation by various countries was facing a crisis on account of dwindling resources like oil, coal and natural gas and this formed the basis for the promotion of sustainable development. "There are alternatives to achieve sustainable development, but how far we are able to effectively achieve this is a challenge," he said. According to Pillai, a part of the solution lies in the scaling down of the cities decentralization of human settlements and securing an apt urban-to-rural migration. "The future is not bleak, but is bound to be different as it may not allow the same level of profligacy or consumerism that we have indulged in," he said. Similarly, measures like recycling will become a norm rather than an option. "The industries have started doing that," he said, and added, "The need is also to ensure proper use of different materials as they will be the key when fossil fuels are gone."

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 13: An article about e-transport

pagina 72


A M Kolar, a senior official from the Forbes Marshall group, spoke about the need for apt governance to ensure that steps aimed at attaining sustainable growth are implemented effectively. He said, "India's commitment at a recent global conference in Copenhegan to scale down carbon emission by 20 to 25 per cent from the levels it emitted in 2005 was achievable due to factors like the growth of the services sector and the decline of the agriculture sector." Kolar said, "The manufacturing and the services sector will be employing a majority of the country's demographic advantage, i.e., the young people. But will we be able to socially sustain such an advantage?" He said that the growth of the manufacturing sector meant that development of megacities and megapolis cannot be averted and this will add to carbon emission, which makes effective governance all the more critical. "The idea of sustainability has to go beyond mere protection of natural resources," he added. Former dean of the University of Pune's commerce faculty Sharad Kolte said, "India's opportunities to attain sustainable and inclusive development remain in factors like a high gross domestic product growth - even at times when most developed nations face an economic crisis, the vast youth population, rising middle and upper middle class, quality human as well as natural resources, and a fairly stable political condition." "However," Kolte said, "the challenges such as poverty, inequality, unemployment, education, infrastructure, health, agriculture and environment are equally difficult to deal with and call for a coordinated effort. Corruption, in particular, has touched new heights, as is evident from the scams getting reported almost every passing day." "Our future depends not on what will happen to us, but on what we decide to become, and on the will to create it," he said. Earlier, HNIMR director Bharati Dole said, "Involving experts from industry and academics to give vital inputs to the students on various industry initiatives and regulations relating to sustainable development was the prime objective behind the seminar, which has drawn 40 research papers." President of the Maharshi Karve Stree Shikshan Sanstha - which runs the HNIMR - Snehalata Sahasrabuddhe, secretary Ravindra Deshpande, chairman of the local management committee Milind Lele, coordinators Mihika Kulkarni, Jyoti Gaikwad and Arpita Singh were present. Source: http://www.nytimes.com/2013/09/16/automobiles/the-driver-begins-to-takea-back-seat.html?_r=1&

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 13: An article about e-transport

pagina 73


14

Bijlage 14: Job advertisement of EMB

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage 14: Job advertisement of EMB

pagina 74


Besluit Marketing is eigenlijk echt wel iets voor mij. Ik vond deze ge誰ntegreerde proef een zwaar werk, want je moet er wel veel tijd insteken en je bent er continu mee bezig. Als ik er niet in de les aan werkte dan zat ik thuis al op te zoeken tegen wanneer onze volgende deadline was. Ik hield alles zo goed mogelijk bij en probeerde niet in tijdsnood te geraken. Persoonlijk vond ik het samenwerken in de groep gestructureerd verliep. We konden alles goed plannen, we spraken tijdstippen af, we corrigeerden elkaar,... Iedereen deed dus goed zijn eigen taak en hielp de andere waar het mogelijk was. Als we iets niet begrepen dan spraken we samen af bij een collega thuis en bespraken daar alles tot we eruit waren. Ik vind ook het spel van ECOMAN wel iets hebben, want zo weet je al een beetje of deze richting iets is voor later of niet. Ik wil persoonlijk wel gaan verder studeren in een economische richting. Bij deze keuze heeft dit eindwerk mij wel enorm geholpen. De ge誰ntegreerde proef is een leuk maar ook een zwaar werk waar iedereen wel een belangrijke les uit leert volgens mij: Teamspirit en teamwork zijn het belangrijkste wat er is. Ik vind dus dat ik heel wat heb bijgeleerd.

Jellestevensbijlagenbundel